Spirituele vragen en antwoorden

Uit de rubriek: ‘Vraag het aan Ron’Paragnost/helderziende Ron Malestein – Dordrecht

Websites: www.malestein.info en www.deaura.nl

Copyright © 2017 Ron Malestein 
Mijn teksten kan je voor eigen gebruik lezen en/of printen. Kopiëren en weer openbaar maken van deze pagina of delen ervan op een openbaar medium, website, etc. is op welke wijze dan ook niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar.

Woord vooraf:
Als spiritueel schrijver en paragnost/helderziende geef ik antwoorden op diverse paranormale en spirituele vragen. Vragen die iedereen die op zoek is naar meer geestelijk inzicht bezighouden.

Deze tekst heeft vroeger grotendeels op mijn website gestaan. Je kon dat op je computer lezen. Die speciale sfeer wil ik behouden. Werkelijk honderden vragen worden in de ‘vraag en antwoord’-vorm beantwoord. Het boek is heel interessant voor degenen die een goed beeld van de spirituele wereld wil krijgen. Een wereld waar we allemaal deel van uitmaken. Na het lezen van dit boek zul je anders naar de wereld gaan kijken.

Het gedeelte over ‘Dieren en hun voortbestaan’ is in dit boek extra toegevoegd. Ik hoop dat dit mensen kan steunen die hun lievelingsdiertje hebben moet afstaan. Ook dieren gaan na hun aardse leven weer voort en komen later weer terug op aarde.

Het boek heeft geen vaste volgorde. Je kunt direct iets opzoeken wat je interessant vindt.

Ron Malestein
Najaar 2017

 

 

1 – De aarde……………………………………………………………………………………………………………… 14

Waarom is er op aarde zoveel verdriet?………………………………………………………………… 14

Zijn er ook andere bewoonde planeten?………………………………………………………………… 14

De aarde heeft net als de mens een opdracht. Dat is te lezen op je website bij de oude forumvragen. Is het zo dat als die opdracht is vervuld, dat dan ook de aarde zal vergaan?……………………….. 15

De mens ‘mishandelt’ als het ware de aarde. Toch zal die dat moeten rechtzetten (de wet van oorzaak en gevolg). Komt er ooit een einde aan de opdracht van de aarde?……………………………….. 15

Kennen alleen hele hoge astrale gidsen van gene zijde de opdracht van de aarde?……… 15

Beseffen wij mensen wel voldoende dat het onder andere dankzij de aarde is dat we in staat worden gesteld om karma in te lossen? Zouden we dan niet beter wat dankbaarder mogen zijn? 15

Waarom beseffen nog zo weinig mensen dat wat we met z’n allen vandaag in de wereld investeren, we ‘morgen’ kunnen gaan oogsten?……………………………………………………………………………. 15

Het Waterman-tijdperk zou nieuwe invloeden op de aarde brengen. Ik heb nog geen veranderingen gemerkt en zie nog altijd heel veel lijden en verdriet. Gaat dit dan zo langzaam?………. 16

Komt er een tijd wanneer astrale gidsen bewust op aarde meehelpen, dus heel actief. Zal de wetenschap dit dan ook erkennen?…………………………………………………………………………………………. 16

Je zegt altijd dat de aarde en gene zijde samen eigenlijk één zijn. Ondervindt gene zijde dan invloed van al het bloedvergieten op aarde?……………………………………………………………………………. 16

Kun je als eenling met je gedachtekracht de aarde beïnvloeden, of is dit slechts een druppel op een gloeiende plaat?…………………………………………………………………………………………………. 16

Waarom is het zo moeilijk om in het heden te leven? Komt dit doordat we ‘gebonden’ zijn aan de materie?……………………………………………………………………………………………………………. 16

2 – De aura……………………………………………………………………………………………………………….. 17

Is de aura hetzelfde als een groot reflecterend licht?………………………………………………. 17

Ik zie soms een wolk met verschillende kleuren. Wat is dat?…………………………………… 17

Is het echt mogelijk om de aura te fotograferen?……………………………………………………. 17

3 – Begraven en Cremeren………………………………………………………………………………………….. 18

Als je naar het graf van een dierbare gaat, weet diegene dan op de één of andere manier dat je daar bent (geweest)?…………………………………………………………………………………………………………. 18

Iemand die gecremeerd wordt, verliest zijn fijnstoffelijke energie (van de aura) en voelt dit als een tekort. Kun je dat aan gene zijde weer opbouwen of blijft dit tekort voelbaar?…………………….. 19

Wat gebeurt er met een familie (gezin) als ze gelijktijdig overlijden? Worden ze dan aan gene zijde uit elkaar gehaald, zodat ieder naar zijn eigen geestelijke sfeer (gebied van bewustzijn) gaat? Hoe moet ik dit zien?……………………………………………………………………………………………………………. 19

Je bent tegen cremeren. Staat crematie ook op je levensprogramma?……………………….. 19

Ik weet dat cremeren niet goed is. Is het fout karma als iemand beslist gecremeerd wil worden, maar de nabestaanden toch besluiten om te begraven? Doen ze dit dan ongestraft?………………… 19

Wat gebeurt er met je astrale gids als je overleden bent?………………………………………… 19

Hoe leg je een kind (van bijvoorbeeld 5-6 jaar) uit wat ‘dood’ is?……………………………. 19

Kun jij als paragnost/helderziende inschatten hoe iemand tegenover de dood staat?…… 20

Kun je nog iets doen voor een overgegane aan gene zijde?……………………………………… 20

Waarom vertelt men nog steeds onzin over de dood en wanneer verandert die mentaliteit? Ik zag onlangs een kind op de televisie dat het over de hemel en de hel had. Ze zouden toch op school al met betere informatie kunnen beginnen?………………………………………………………………………………. 20

4 – Bijna-doodervaringen……………………………………………………………………………………………. 20

Wat gebeurt er tijdens een bijna-doodervaring?……………………………………………………… 20

Waarom heeft de één een bijna-doodervaring en gaat de ander dood?………………………. 21

5 – De Ziel………………………………………………………………………………………………………………… 21

Jonge en ‘oude’ zielen?………………………………………………………………………………………. 21

Wat is een Alziel?………………………………………………………………………………………………. 21

Is er een rechter in het heelal?……………………………………………………………………………… 22

Bepaalt je eigen ziel waar je geboren moet worden?………………………………………………. 22

6 – Geesten……………………………………………………………………………………………………………….. 23

Wat zijn ‘donkere geesten’?………………………………………………………………………………… 23

Wat is een lage astrale persoonlijkheid?……………………………………………………………….. 23

Wat is een spook?………………………………………………………………………………………………. 23

Na de dood blijven er nogal wat personen ‘rondzweven’, die niet naar het licht willen (of kunnen). Kun je daar iets meer over vertellen?…………………………………………………………………………… 24

Wat zie je als je een verschijning ziet?………………………………………………………………….. 25

7 – Geloof…………………………………………………………………………………………………………………. 25

Kun je je leven ‘afkopen’ door te bidden?………………………………………………………………. 25

Heeft bidden dan wel zin?…………………………………………………………………………………… 26

Waarom zijn er zoveel godsdiensten?…………………………………………………………………… 26

8 – Gene zijde/de sferen aan gene zijde………………………………………………………………………… 27

Wat voor lichaam hebben we aan gene zijde?……………………………………………………….. 27

Kun je personen oproepen die aan gene zijde zijn?………………………………………………… 27

Je komt na je dood, zeg je, in een soort ‘herstellingsoord’ terecht. Hoe lang ongeveer na je aardse tijd moet je daar dan verblijven?……………………………………………………………………………….. 28

Jij zegt in één van je teksten dat het verstandig is (wanneer/als je overleden bent) om te luisteren naar hen aan gene zijde. Kun je daar iedereen zomaar vertrouwen? Er zijn toch ook duistere geesten?   29

Word je aan gene zijde enkel opgehaald door bekenden waar je het op aarde goed mee kon vinden? Ik stel de vraag nog even anders: zijn je (overleden) ouders aanwezig bij je stervensproces ondanks het feit dat je een zeer slechte band met hen had?……………………………………………………………… 29

Aan gene zijde communiceert men met gedachtekracht. Wil dat zeggen, dat als ik daar aan een dierbare overledene denk, dat ik die dan te zien krijg?………………………………………………………… 29

Iedere overledene komt in een bepaalde sfeer (gebied) naargelang zijn innerlijke afstemming. Hoe zit dat?………………………………………………………………………………………………………………….. 29

Spreek je bij een etherisch lichaam ook nog van een aura?……………………………………… 29

Kan ons geestelijk lichaam zich zo maar aanpassen aan de trillingen van gene zijde?… 30

Tijdens de slaap kunnen we soms bewust en onbewust uittreden. Gaan we dan naar de sfeer aan gene zijde waar we na ons overlijden in terechtkomen?………………………………………………….. 30

We zijn hier op aarde om onze levenslessen te aanvaarden en er van te leren. Waarom is er dan een gids van gene zijde bij aanwezig?……………………………………………………………………………….. 30

Waarom kunnen we enkel verder leren aan gene zijde?………………………………………….. 30

Zowel liefde als haat zijn sterke gevoelens die we ook naar gene zijde meenemen (voortgezette banden met mensen). Is het dan niet beter om haatgevoelens, zo goed als je kunt, af te leren tijdens het aardse leven/bestaan?……………………………………………………………………………………………………. 30

Klopt het dat er vele wachtenden aan gene zijde zijn die een leven op aarde met een stoflichaam verlangen om verder te kunnen?…………………………………………………………………………… 31

9 – Astrale gidsen………………………………………………………………………………………………………. 31

Wat doet jouw astrale gids?…………………………………………………………………………………. 31

Hoe kan een gids jouw gedachten opvangen?………………………………………………………… 32

Waarom hebben gidsen geen vleugels?…………………………………………………………………. 32

Heeft iedereen een gids van gene zijde?……………………………………………………………….. 33

Wordt iedereen bijgestaan in de keuze van zijn komend leven voordat we incarneren? (In overleg met onze gids?)………………………………………………………………………………………………………… 33

Voor je aardse leven (incarnatie) wordt er dus overlegd. Kan je begeleidende astrale gids van gene zijde ook nog leren/groeien?……………………………………………………………………………………….. 33

Hoe zeker kan je zijn van aanwezige hulp als je weer geïncarneerd bent op aarde?……. 34

Niet elk van ons heeft weet van een begeleidende gids. Maakt dat het niet moeilijker voor die gids?………………………………………………………………………………………………………………………… 34

Kun je een gids hebben die zelf nog zeer beperkt in bewustzijn is?………………………….. 34

Is een astrale gids altijd een entiteit (persoon van gene zijde)?………………………………… 34

Is een gids verplicht de belevingswereld van zijn ‘pupil’ te aanvaarden?………………….. 35

Wat gebeurt er als de gedachtegang van de astrale gids heel anders is dan die van jou? 35

Kan een gids je in de steek laten, bij wijze van spreken?………………………………………… 35

Kan een gids met je mee incarneren (geboren worden in een stoflichaam) om zodoende beter ‘aanwezig’ te zijn?……………………………………………………………………………………………………………… 35

10 – Huwelijk & kinderen…………………………………………………………………………………………… 36

Heeft de kerkelijke belofte om samen te blijven tot de dood waarde?……………………….. 36

Vraag over homoseksualiteit en het huwelijk………………………………………………………… 36

Wat is de oorzaak van homoseksuele gevoelens?…………………………………………………… 36

Is kinderloosheid een straf?…………………………………………………………………………………. 37

Is een langdurig huwelijk waardevoller dan een kort huwelijk?……………………………….. 37

Is een relatie of huwelijk altijd voorbestemd?………………………………………………………… 38

Vraag over verschillende ouders in verscheidene levens…………………………………………. 38

11 – Intuïtie, helderziendheid en je eerste indruk…………………………………………………………… 39

Is ieder mens paranormaal gevoelig?……………………………………………………………………. 39

Wanneer kun je spreken van een eerste indruk?…………………………………………………….. 39

Kun je jezelf trainen om te leren luisteren naar je eerste indruk?……………………………… 39

Is helderziendheid een ‘beloning’ in je leven?………………………………………………………… 40

Heeft het zin om paranormale cursussen te volgen?……………………………………………….. 40

Mag een paranormaal begaafde een vergoeding voor zijn hulp/consulten vragen?……… 40

Wat zijn paranormale zintuigen?………………………………………………………………………….. 41

Ben ik paranormaal?…………………………………………………………………………………………… 42

Is het oproepen van overleden personen (geesten) een modeverschijnsel?………………… 42

Hoe komt het dat een kind zijn van nature paranormale gevoeligheid verliest naarmate het ouder wordt?………………………………………………………………………………………………………………………… 42

Veel mensen willen een paranormale gave hebben om anderen te helpen. Daar heb je toch geen gave voor nodig? Je kunt toch proberen zonder gaven iemand te helpen? Liefde en inzet doen al veel.    42

Moet jij als beroepsparagnost in staat zijn je eigen gevoelswereld uit te schakelen als je in ‘verbinding’ wilt komen met een cliënt?………………………………………………………………………………….. 42

Ik vraag me wel eens af waarom iemand de gave heeft gekregen om bijvoorbeeld grote rampen te voorzien. Je kunt en mag daar trouwens niks aan veranderen vanwege het karma. Wat is het nut hiervan?………………………………………………………………………………………………………………………… 43

Jij kunt als beroepsparagnost een enorme impact hebben op mensen. Jouw woorden worden tot op de draad ontrafeld. Is dit niet enorm belastend voor je?………………………………………………. 43

Zijn wij onze paranormale gevoeligheid in deze moderne tijd verleerd?…………………… 43

Vroeger leefde men dichter bij de natuur en had men veel respect voor de natuur. Was dat niet veel beter dan het paranormale zoals het nu door velen wordt gezien en misbruikt?………………….. 43

12 – Karma……………………………………………………………………………………………………………….. 44

Kun je in één leven veel karma verwerken?…………………………………………………………… 44

Is het bezit van veel of weinig geld karmisch bepaald?…………………………………………… 44

Waarom hebben we zelf niet helemaal de vrije keuze van leven?…………………………….. 44

Worden we dus ‘gedwongen’?…………………………………………………………………………….. 45

Aan gene zijde krijg je ‘flitsen’ (fragmenten) van het leven dat je te wachten staat te zien. Eens terug in een aards stoflichaam vergeet je dat. Waarom is dat?……………………………………………… 45

Besef je bij het zien van die ‘flitsen’ de consequenties wel?……………………………………. 45

Kan je karma zwaarder zijn dan je aan kunt?…………………………………………………………. 45

Een gids mag en kan dikwijls je karma niet wijzigen. Waarom heb je dan een gids?….. 46

Groeit het bewustzijn van de mens, van vroeger tot nu en sinds het begin van leven op de aarde?   46

Kunnen we een leven krijgen dat totaal doelloos is?………………………………………………. 46

Hoe kun je een zuiver bewustzijn opbouwen?……………………………………………………….. 47

Stoort de behoefte van je aards stoffelijk lichaam je geestelijke ontwikkeling niet?…… 47

We zijn onze eerste levens op aarde gestart zonder inzichten. Inmiddels moet een ieder van ons toch al de nodige inzichten hebben ontwikkeld? Toch blijven we elkaar het licht in de ogen niet gunnen.  47

Kiezen we bij een volgend leven (incarnatie) voor dezelfde omgeving en personen waar we al speciale of lastige banden mee hadden?………………………………………………………………………………… 48

Als elke actie een reactie in het heelal veroorzaakt, blijven we zo dan niet aan de gang? 48

Na elke overgang (je dood) wordt ons leven doorgenomen. Is dat dan niet erg schrikken geblazen wat je dan allemaal opnieuw gaat zien en voelen?…………………………………………………………… 48

Worden we bij aankomst aan gene zijde direct ‘gestraft’ voor verkeerde daden en gedachten? Er kan toch veel disharmonie opgebouwd zijn?………………………………………………………………………. 49

Je krijgt bij je overgang (je dood) je levensfilm te zien, zowel de gevoelens van jezelf als die van anderen. Kan je ziel (jij/je geest) dit te allen tijde aan?…………………………………………… 49

Kun je goed bedoeld ‘zware/grote  fouten’ hebben gemaakt (je hebt bijvoorbeeld echt iemand willen helpen) en op je levensfilm zien dat dit toch niet zo best was. Dat moet toch heel erg pijnlijk zijn om te zien?…………………………………………………………………………………………………………………. 49

Moeten we niet te erg afzien om te weten en te voelen wat groot geluk en vrede is?….. 50

Is het niet beter dat je ‘donker’ (vaak ellende)  in je leven hebt gezien, wil je de enorme waarden van ‘licht’ (geluk en harmonie)  kunnen waarderen?…………………………………………………….. 50

Veel mensen zijn nog helemaal onwetend over heersende kosmische wetten in ons leven. Toch zijn ook zij hieraan gebonden. Verloopt dit dan niet meer ‘ongedwongen’ ten opzichte van mensen die hier wel meer van weten?………………………………………………………………………………………………… 51

Bij elke incarnatie komt ons vorige leven mee zonder de inhoud hiervan te kennen. Dat overzien we pas later, na ons aardse leven. Maakt dit het niet allemaal extra moeilijk, dat je hiervoor ‘opdraait’ terwijl je je hier helemaal niets meer van kan herinneren?……………………………………………………. 51

Door weer te reïncarneren kun je je fouten rechtzetten. Als ik dat wil doen moet ik toch weten waar het fout zat?……………………………………………………………………………………………………………. 51

Onthoudt onze geest na ons overlijden enkel wat belangrijk was tijdens onze incarnatie? Het is toch onmogelijk om alle details op te slaan?…………………………………………………………………. 52

Wat gebeurt er met iemand die tijdens zijn leven niet de gevoelens van haat en wraak weet te overwinnen?……………………………………………………………………………………………………… 52

Is het niet die enorme liefde van ‘de Bron’ waar we allemaal uit voortkomen die reïncarnatie mogelijk maakt?………………………………………………………………………………………………………………. 52

Kan het gebeuren dat je na het bekijken van je levensfilm heel snel je gemaakte ‘fouten’ in een volgende incarnatie recht mag zetten?………………………………………………………………………………… 53

Is het mogelijk dat één taak over meerdere incarnaties (levens) wordt verdeeld?……….. 53

Wanneer je in alle diepe en oprechte liefde een ander helpt, en die ander ziet noch voelt jouw liefde op dezelfde wijze, kan dit dan met slecht karma te maken hebben?………………………………. 53

Als je iets in dit leven niet helemaal goed hebt gedaan. Ga je dan bij een volgend leven (incarnatie) verder waar je was gebleven. Of moet je alles overnieuw doen?………………………………. 54

Wanneer we weer terugkomen op aarde (incarneren) geldt niet alleen de waarde van de geest (voor je geestlichaam). Elk stoffelijk lichaam (ons voertuig/aards lichaam) heeft genetische eigenschappen. Wordt dit allemaal overwogen bij een volgend leven?……………………………………………. 54

Denken we niet te vaak dat de welgestelde mens een beter leven leeft dan een kluizenaar? Geestelijk gezien kan het toch net andersom zijn?…………………………………………………………………. 54

Is het mogelijk om dadelijk aan gene zijde voldoende wijsheid te vergaren zodat ik de fouten van vorige levens beter kan herstellen?…………………………………………………………………………………. 55

Net zo goed als liefde een stempel zet, gebeurt dit ook met haat. Wanneer je vervuld en doordrongen van haat bent, kiest je ziel dan een stoflichaam op aarde om verder te kunnen haten?………. 55

Ons werkelijke leven is niet dat van het stoflichaam, maar de inhoud van ons bewustzijn, of zie ik dit verkeerd?………………………………………………………………………………………………………….. 55

Een persoon die in dit leven zwaar te lijden heeft, en gedreven is dit tot een goed einde te brengen, ‘ontsnapt’ die zo niet aan meerdere incarnaties?…………………………………………………….. 56

Als je iets uit liefde doet, ongeacht wat, kan dat dan fout zijn?………………………………… 56

Is lichamelijk lijden gelijk aan geestelijk lijden?……………………………………………………. 56

Kunnen we al in zo’n hoge mate zijn ‘onthecht’, dat we in een volgende incarnatie (leven) geen waarde meer hechten aan materie (bezittingen enz.)?………………………………………………………… 56

Klopt het dat hoe vrijer je tegenover stof (materiële zaken) staat, des te vrijer je staat in de geest?  57

Hoe hoger je inzichten, des te ‘zwaarder’ je incarnatie (levensprogramma)? Klopt dit? 57

Al mijn respect voor paters, slotzusters en dergelijke, die de Heer van het kruis bidden om die ‘zondaar’ te vergeven. Kunnen zij niet beter een liefdevolle hand reiken naar die zondaar? Het is toch niet onze taak iemand te (ver)oordelen? Heeft deze vorm van ‘bidden’ wel enig nut?………………. 57

Zijn wij dikwijls niet heel onzinnig bezig? Zodra iemand wordt vermoord worden er massaal bloemen gelegd (daar is natuurlijk niks op aan te merken). Waarom komt niemand op het idee om een levend persoon eens wat vaker een bloemetje te geven? Komt dit voort uit onze ‘angst’ voor de dood om zo ‘onzinnig’ te reageren?……………………………………………………………………………………….. 58

Iedereen komt op aarde terug (reïncarneert) in het stoffelijke lichaam van een baby. Hoe zit het dan met het bewustzijn, want je staat nog lang niet bewust in het leven?………………………………. 58

Worden wij in elk leven op aarde bijgestaan? Ik bedoel tijdens aardse moeilijkheden?. 58

Hoe weet je dat? Velen zijn zich niet eens bewust van geestelijke hulp (reactie op de vraag ‘worden wij in elk leven op aarde bijgestaan? Ik bedoel tijdens aardse moeilijkheden?’)……………… 59

Kun je als paragnost (persoon met paranormale gaven) te allen tijde je geestelijke begeleiding aanspreken?………………………………………………………………………………………………………. 59

Een paragnost/helderziende leeft dus op de grens van twee werelden (onze stoffelijke wereld en gene zijde/de astrale wereld). Is het wel ‘gezond’ om met die andere wereld in contact te staan? 59

13 – Kosmische wetten in het heelal…………………………………………………………………………….. 60

Wat is de wet van karma?……………………………………………………………………………………. 60

Wat is de wet van reïncarnatie?……………………………………………………………………………. 60

Kies je zelf je ouders uit?……………………………………………………………………………………. 60

Kun je het verschil uitleggen tussen ons normaal bewustzijn en onderbewustzijn?…….. 61

Moet je heel slim zijn om geestelijk te kunnen groeien?…………………………………………. 61

Het ligt in de aard van de mens om bij tegenslag te klagen. Maar tegenslagen helpen toch mee om bewuster te worden?…………………………………………………………………………………………… 61

Is volledig bewustzijn niet heel ver van ons verwijderd?………………………………………… 61

Is het gevaarlijk om je spiritueel te ontwikkelen? Boor je dan geen bronnen aan die je beter met rust kunt laten?………………………………………………………………………………………………………………… 61

Hoe begin je aan je spirituele ontwikkeling? Ik kan me indenken, dat als je te hoog en te ver ‘grijpt’, dat dit fout kan gaan?………………………………………………………………………………………………. 62

Kan meer bewustzijn en inzicht meer harmonie in je leven brengen?……………………….. 62

Je kunt zoveel boeken lezen als je wilt, maar je eigen inzicht en gevoelens zijn toch het allerbelangrijkste om te trachten in bewustzijn te groeien?……………………………………………………………….. 62

14 – Levensprogramma/levensfilm………………………………………………………………………………. 62

Wat is een levensprogramma of levenslot?……………………………………………………………. 62

Wordt iedereen geboren met een levensprogramma?……………………………………………… 63

Kun je je levensprogramma ( je lot) ontlopen?………………………………………………………. 63

Is alles al voorbestemd?………………………………………………………………………………………. 63

Waar ligt je vrijheid?………………………………………………………………………………………….. 63

Wat is de juiste houding op je levenspad? (1)………………………………………………………… 64

Wat is de juiste houding op je levenspad? (2)………………………………………………………… 64

Vreemde krachten (1)…………………………………………………………………………………………. 65

Vreemde krachten (2)…………………………………………………………………………………………. 65

Geeft het zien van je levensfilm je direct een gevoel van ‘dit moet ik rechtzetten’? Of komt die drang om goed te maken veel later?……………………………………………………………………………………. 66

Zie je die levensfilm alleen of is er iemand van gene zijde bij aanwezig?…………………. 66

Wordt iemand die z’n levensfilm niet wil zien verplicht om te kijken?……………………… 66

Krijgt iemand die absoluut niet in een leven na de dood gelooft ook zijn levensfilm te zien?           66

Als je nog nooit iets van het spirituele hebt gehoord. Hoe kun je dan begrijpen wat je te zien krijgt?………………………………………………………………………………………………………………………… 66

Krijgt een baby ook een levensfilm te zien bij het overlijden?…………………………………. 66

Je zegt: “Het zien van zo’n levensfilm is vrij confronterend.” Maar op het moment van overgaan heb je al aardig wat te verwerken. Ben je wel in staat om dit te bevatten?……………………………… 67

15 – De dood/het voortbestaan…………………………………………………………………………………….. 67

Wat voor lichaam heb je na de dood?…………………………………………………………………… 67

Wil je iets meer vertellen over het Bijbelse zilveren koord?……………………………………. 67

Wat zie je bij een levensfilm?……………………………………………………………………………… 67

Wat gebeurt er rond je dood?………………………………………………………………………………. 68

Wat gebeurt er na je dood/heengaan?……………………………………………………………………. 68

Hoe komt het dat men zo zeker is van het voortbestaan?………………………………………… 68

Hoe kijk je vanuit gene zijde naar de dood?………………………………………………………….. 69

Als we tijdens ons aardse leven proberen te leren onthechten, kunnen we dan bij de overgang (de dood) het leven ook beter loslaten?……………………………………………………………………………….. 69

Voor elke belangrijke stap in ons leven bereiden we ons voor (huwelijk, geboorte, enz.), maar waarom niet op de dood?…………………………………………………………………………………………………. 70

Zijn de verschillende sferen hetzelfde als hemel en hel?…………………………………………. 70

God is geen man in een jurk, maar een kracht/energie. Stel dat iemand overgaat die wel gelooft in die man met een jurk. Krijgt hij die kracht dan te zien als die man in een jurk, omdat hij dat herkent?  71

‘Je ziet elkaar ooit weer’, is een veel gebruikte uitspraak in de spirituele wereld. Wat gebeurt er als mijn overgegane geliefde in een veel hogere of lagere sfeer zit dan ikzelf? Krijg ik die dan wel te zien of wordt dit voor mij een grote teleurstelling?…………………………………………………………… 71

Is bidden niet totaal nutteloos als je gelooft in karma en universele kosmische wetten? 71

Als je eens aan gene zijde bent en de dierbaren die je daar kent moeten weer opnieuw geboren worden (reïncarnatie), is dit dan weer het beleven van de dood, maar dan aan gene zijde?……… 71

Hoe herkent een moeder haar overgegane baby, die zij al jaren niet meer heeft gezien? 71

Wordt gene zijde ons niet te mooi voorgesteld? Ook daar wacht ons loutering, leren, bewustwording, enzovoort………………………………………………………………………………………………………….. 72

Jongeren hebben minder last van inprentingen (dogma’s). Zijn zij daardoor meer vatbaar voor het spirituele?…………………………………………………………………………………………………………. 72

Aan gene zijde werkt men druk aan het uitvinden van medicijnen om ongeneeslijke ziektes uit te bannen. Hoeft de mens dan niet meer ziek te worden? Is dit een ‘aanloop’ tot langere levens op aarde?        72

Is het spirituele geloven, weten of voelen?……………………………………………………………. 72

Als we tijdens het leven leren te onthechten, kunnen we dan bij het overlijden het leven beter onthechten?……………………………………………………………………………………………………….. 73

Neemt de geest tijdens de overgang (overlijden) deel aan het lichamelijk lijden? Of wordt dit losgekoppeld?……………………………………………………………………………………………………. 73

Als je tijdens het overlijden niet meer helder kunt denken, hoe kun je je dan geestelijk toch juist instellen?…………………………………………………………………………………………………………… 73

Maakt het overgaan in dit leven deel uit van de volgende reïncarnatiekeuze?……………. 73

Zou het voor de nabestaanden niet veel beter zijn dat ze weten dat de laatste stuiptrekkingen van een lichaam niet meer bewust worden gevoeld,  zodat er geen negatieve sfeer (aura) van angst ontstaat?………………………………………………………………………………………………………………………… 73

Als bij een overgang familie aanwezig is die erg bang is, bemoeilijkt dit dan de overgang? 74

Is er verschil tussen de klinische dood en de ‘echte’ dood?………………………………………. 74

Als ik mij een verkeerd beeld vorm van de dood en de overgang, moet ik dan aan gene zijde opnieuw sterven om in de ‘echte’ wereld te komen?…………………………………………………………….. 74

Is er tijdens de overgang een tijd dat we in twee werelden leven?……………………………. 74

Is onze dood de bekroning van ons leven?…………………………………………………………….. 74

Voor elke belangrijke stap in ons leven bereiden we ons voor (huwelijk, geboorte). Waarom niet voor de dood?……………………………………………………………………………………………………………….. 75

Als ons bewustzijn de dood niet wil aanvaarden, blijven we dan door de stof aangetrokken?           75

Is het beter om er voor te zorgen niet in onmin te leven met iets of iemand?……………… 75

Waarom vinden wij ‘opgelegde’ taken zo belangrijk, terwijl de dood ons van elke taak ontheft? Klopt het dat enkel onze kosmische taken blijven bestaan?…………………………………………………… 75

Mensen zijn vaak bang voor de dood, maar het is toch voor iedereen onvermijdelijk? Zou het niet simpeler zijn om het gewoon te aanvaarden?…………………………………………………………. 76

Als we ons hevig verzetten tijdens de dood/overgang, maken we het onszelf dan niet extra moeilijk?………………………………………………………………………………………………………………………… 76

Als we beter zouden beseffen dat we elk ogenblik van de dag kunnen wisselen met een andere wereld (doodgaan), zou er dan niet minder haat en meer liefde zijn? Want in disharmonie de overgang maken is geen pretje………………………………………………………………………………………………………… 76

Als je tijdens je overgang vrede met jezelf vindt, kun je die dan ook nog stoffelijk uitstralen naar je nabestaanden?……………………………………………………………………………………………………. 76

Is de dood voor een jong iemand met veel vitaliteit moeilijker dan voor iemand die oud en uitgeblust is?………………………………………………………………………………………………………………………… 77

Wanneer we bij de overgang onze levensfilm te zien krijgen en het raakt ons niet, worden we dan toch gedwongen?………………………………………………………………………………………………………. 77

Je bent ziek en ziet reeds overleden personen. Is dat altijd een teken dat je dood gaat?. 77

Krijgen mensen die niet geloven in een leven na dit leven tijdens het overgaan ook hulp? 77

Bij het overlijden van een dierbare waren we continu aanwezig. Juist in die ene minuut dat we de dokter belden is het gebeurd. Wil dit zeggen dat een geestelijke dokter beter zijn werk alleen kan doen?   78

Waarom willen we zo graag een teken van leven hebben van het voortbestaan  van een overgegane? En is er iets te zeggen over wie dit teken wel of niet krijgt?…………………………………………. 78

Kun je een overgegane bij je voelen zonder in het bezit te zijn van enige paranormale gaven?        78

Hoe leg je een moeder uit dat de dood ‘goed’ is voor haar kind?………………………………. 78

Als het waar is dat alles in ons leven op het voortbestaan is gericht, waarom beseft de een dan dat er een leven is na de dood en de ander niet?……………………………………………………………………. 78

Waar haal je de kracht en de gedrevenheid vandaan om ondanks alle tegenstand toch verder te gaan in je opdracht; er is leven na de dood?…………………………………………………………………………. 79

Vroeger werd een overledene drie dagen thuisgehouden en werd er een wake gehouden. Tegenwoordig wordt men zo snel mogelijk in de koeling gedaan. Ondervindt het geestelijk lichaam hier last van?………………………………………………………………………………………………………………………… 79

Kan het gebeuren dat iemand die is overgegaan, en het intense verdriet ziet van zijn nabestaanden, terug in zijn lichaam zou willen?………………………………………………………………………………….. 79

Ons lichaam is een werktuig zoals een slijpsteen diamant slijpt. Na het overlijden moeten we zonder het vertrouwde ‘werktuig’ verder. Kunnen we dat zomaar?…………………………………………… 79

Is de mens zo hardleers dat we zo vaak geboren moeten worden?……………………………. 79

Wat is het nut van (spirituele) boekenwijsheid?…………………………………………………….. 79

Op je website (www.malestein.info) staat een cursus (jouw spirituele/paranormale cursus). Hoe weet ik of ik daar aan toe ben? En dat ik kan begrijpen wat er staat? Moet ik al enige voorkennis hebben? 80

Worden de ‘sferen van gene zijde’ niet geïdealiseerd? Je zou haast wensen ‘dood’ te zijn! 80

Het leven is soms letterlijk door een diep dal gaan. Is dit om de diepte van het licht(bewustzijn) te kennen?…………………………………………………………………………………………………………….. 80

Zal de angst voor de dood ooit verdwijnen?………………………………………………………….. 80

16 – Over ontspannen…………………………………………………………………………………………………. 80

Hoe kun je je gedachten het beste tot rust brengen?……………………………………………….. 80

Hoe kun je het beste je onrustige geest tot rust brengen?………………………………………… 81

Waarom is sommige muziek helend?……………………………………………………………………. 81

Wat is mediteren?………………………………………………………………………………………………. 82

Als je in slaap valt tijdens een meditatie, gebruik je dan de verkeerde techniek?……….. 82

Moet je alleen mediteren?…………………………………………………………………………………… 82

Als ik mijn gedachten niet kan stoppen, kan ik dan niet mediteren?…………………………. 82

Kan ik me mediteren zo voorstellen: je vrijmaken van gedachten, zodat je een blanco scherm hebt? Dit lukt toch niemand of zie ik dit verkeerd?………………………………………………………………. 82

Vanaf welke leeftijd mag je een kind leren mediteren?…………………………………………… 83

Ik ben in het bezit van uw Cd ‘Ontspannen, dat doe je zo’. Ik vind dat trouwens super. Tijdens het beluisteren van die Cd, viel mij op dat onze hond er rustiger van werd. We dachten dat het toeval was. Dus gingen we dat eens uittesten terwijl hij een lastige dag had. Ja hoor, na enige tijd ging hij lekker rustig liggen. Hoe kan een dier daar op reageren?………………………………………………….. 83

Helpt muziek om te mediteren?……………………………………………………………………………. 83

Kan het gebeuren dat je tijdens een meditatie plotseling uittreedt? Wat moet je dan doen als leek? 83

Kun je door een verkeerde meditatie schade aan je gewone aardse, stoffelijke lichaam veroorzaken?………………………………………………………………………………………………………………………… 84

17 – Tweelingzielen…………………………………………………………………………………………………… 84

Wat wordt er bedoeld met een tweelingziel?…………………………………………………………. 84

Is mijn levenspartner mijn tweelingziel?……………………………………………………………….. 84

Waarom kom je je tweelingziel niet in elk leven tegen?………………………………………….. 85

18 – De toekomst………………………………………………………………………………………………………. 85

De toekomst al mogen weten………………………………………………………………………………. 85

Kun je de toekomst veranderen?………………………………………………………………………….. 86

19 – Telepathie………………………………………………………………………………………………………….. 86

Wat gebeurt er bij telepathie?………………………………………………………………………………. 86

Is iedereen telepathisch ontvankelijk?…………………………………………………………………… 87

Is het zo dat vroegere natuurvolkeren beter in staat waren elkaar telepathisch te bereiken (ondanks de soms grote afstand)?…………………………………………………………………………………………… 87

Moet je paranormale gaven hebben om telepathie te kunnen uitoefenen?………………….. 87

Kan het voorkomen dat iemand wel een goede ontvanger is, maar een slechte uitzender van telepathische informatie?………………………………………………………………………………………………………… 87

Op jouw website las ik: aan gene zijde ‘praat’ je met elkaar door middel van ‘gedachtekracht’. Valt dat ook onder telepathie?………………………………………………………………………………………….. 87

Kun je tijdens je zwangerschap je ongeboren kindje telepathisch negatief beïnvloeden? 87

Kunnen dieren onderling telepathisch communiceren?…………………………………………… 88

Als iemand zijn spoedige overlijden voelt aankomen, is deze informatie dan telepathisch gestuurd door gene zijde?………………………………………………………………………………………………………… 88

Is elk telepathisch ontvangen bericht altijd juist? Zo niet, waarom is er dan af en toe verkeerde informatie?………………………………………………………………………………………………………… 88

Als je een maaltijd met veel liefde bereidt, stop je daar iets van energie in. Kun je dit ook beschouwen als telepathie, of is dit te vergezocht?……………………………………………………………………. 88

Als je als paranormaal gevoelig persoon ontzettend veel telepathische gedachten ontvangt, haal je daar je ‘eigen’ gedachten dan nog uit?……………………………………………………………………………… 89

Zijn kinderen meer telepathisch dan volwassenen?………………………………………………… 89

Kun en mag je telepathisch contact maken met je overgegane familieleden?…………….. 89

Hoe kun je telepathisch iets ontvangen? Wat gebeurt er dan met je?………………………… 89

Is hulp van je astrale gids van gene zijde ook telepathie?………………………………………… 89

Is de telepathische band tussen moeder en kind sterker dan met een ander familielid?.. 90

Is telepathie hetzelfde als telekinese?……………………………………………………………………. 90

Is het ook een vorm van telepathie als ik van iemand een brief krijg, waaruit ik eigenlijk geheel iets anders kan opmaken dan er geschreven staat?……………………………………………………….. 90

Zijn tweelingen sterker in telepathie?…………………………………………………………………… 90

Kun je gewassen en planten telepathisch beïnvloeden?…………………………………………… 90

20 – Reïncarnatie……………………………………………………………………………………………………….. 91

Wat is reïncarnatie?……………………………………………………………………………………………. 91

Wat is een incarnatie?…………………………………………………………………………………………. 91

Hebben we één of meerdere levens?…………………………………………………………………….. 91

Hoe komt de mens aan al die informatie over reïncarnatie? Dood is toch dood en een dode kan toch niets meer zeggen?…………………………………………………………………………………………………….. 91

Waarom kun je je vorige levens niet herinneren?…………………………………………………… 92

Blijf je altijd hetzelfde geslacht?………………………………………………………………………….. 92

Kun je talenten erven?………………………………………………………………………………………… 93

Jezelf onthechten is één van de moeilijkste zaken voor de mens in zijn stoffelijk lichaam. Toch incarneren we steeds daarin weer terug, met alle noodzakelijkheden (behoeftes) en gevolgen van dien. Is dit dan wel zo verstandig?…………………………………………………………………………………… 93

We zouden bij het reïncarneren naar de aarde kunnen kiezen voor rijke ouders. Maar ben je eigenlijk niet veel beter af met ouders die geestelijk gesproken ‘rijk’ zijn? Ouders die pure, zuivere liefde bezitten…………………………………………………………………………………………………………………………. 94

Leeft iemand die totaal niet op de hoogte is van reïncarnatie zijn huidige leven dan niet beter dan zij die iets weten over de wet van karma (de wet van oorzaak en gevolg), en die soms nu al verder kijken naar hun volgend leven?…………………………………………………………………………………………….. 94

Een ieder van ons heeft, bewust of onbewust, een stukje van de ‘bron’ (de kern van al het leven) in zich, dat veel later tot een geheel moet komen. Toch strijden mensen over van alles…………. 94

21 – Dieren en hun voortbestaan…………………………………………………………………………………. 95

Waarom beantwoord je ook vragen over dieren?……………………………………………………. 95

Waarom zien veel mensen een dier als een ‘ding’?………………………………………………… 95

Vroeger aten dieren mensen op en nu is dat omgekeerd. Is dat waar?……………………….. 95

Hebben dieren maar één leven?……………………………………………………………………………. 95

Hebben dieren net zoveel rechten als de mens?……………………………………………………… 96

Wat vind jij van de handel in consumptiedieren?…………………………………………………… 96

Kan een mens als een dier terugkomen?……………………………………………………………….. 96

Wat gebeurt er als huisdieren doodgaan?………………………………………………………………. 97

Waarom mag je om het overlijden van dieren toch niet zo verdrietig zijn?……………….. 97

Hoe leven de dieren in het hiernamaals?……………………………………………………………….. 97

Kun je dieren na je dood terugzien?……………………………………………………………………… 97

Waarom bestaan er diverse natuurrijken? Het mensenrijk, het dierenrijk, het plantenrijk en het mineralenrijk……………………………………………………………………………………………………… 98

Ken jij boeken met informatie over (huis)dieren en hun voortbestaan?…………………….. 98

Ik heb eens gelezen dat dieren na verloop van tijd in een ander dierenlichaam ‘overstappen’, en zo in verschillende stoffelijke gedaantes verder evolueren………………………………………………. 98

Blijven de dieren op de aarde achter, of evolueren zij zoals de mens verder?…………….. 98

Blijft de mens op de volgende planeet nog dieren eten?………………………………………….. 99

22 – Diversen……………………………………………………………………………………………………………. 99

Wat zijn Nieuwetijdskinderen?……………………………………………………………………………. 99

Zijn alle dromen bedrog?…………………………………………………………………………………… 100

Heeft het zin om naar een bedevaartsoord te gaan?………………………………………………. 100

Wel of geen glaasje wijn drinken?……………………………………………………………………… 101

Kan iedereen leren magnetiseren?………………………………………………………………………. 101

Vanwaar jouw immense gedrevenheid anderen geestelijk bewust te maken?…………… 102

Leer je hier zelf dan nog van?……………………………………………………………………………. 102

 

 

 

 

1 – De aarde

 

Waarom is er op aarde zoveel verdriet?

 

– Dagelijks merk ik in mijn praktijk dat er ongelofelijk veel verdriet en misverstanden onder de mensen zijn. Op aarde leven mensen met verschillende innerlijke afstemmingen door elkaar. Mensen voelen anders, denken anders, hebben andere dingen gedaan in vorige levens, enzovoort. We zitten dus niet altijd op dezelfde innerlijke golflengte. Het is logisch dat mensen elkaar – vaak ook zonder dat bewust te willen – verdriet doen. De aarde is de enige planeet waar zoveel verdriet is. De aarde is wat je kunt noemen: ‘een overgangsplaneet’. Op de vorige planeet waren we volledig onbewust. Op deze planeet groeien we van onbewustzijn naar meer geestelijk bewustzijn. Op de volgende planeet zijn we allemaal heel erg bewust. We leven dan in vrede met onszelf, met anderen, maar ook met de andere natuurrijken. Er is daar geen negatief karma meer en iedereen leeft met elkaar in vrede. Het leven op de volgende planeet is goed beschouwd een hemel. Het leven op aarde is soms vreselijk moeilijk. Maar ik wil met het antwoord op deze vraag alleen maar zeggen dat de levens op aarde maar voor een bepaalde periode zijn. De toekomst ziet er voor mens en dier fantastisch uit. Ik ben heel blij dat mensen in de hogere sferen van gene zijde, dit hebben door gekregen van personen op de volgende planeet. Het geeft je een beeld van hoe de hele schepping in elkaar steekt.

 

Zijn er ook andere bewoonde planeten?

 

– Ja, er zijn planeten die we allemaal al eerder hebben bewoond. Volgens de esoterische/spirituele leer zijn er zeven grote planeten met enkele ‘bijplaneten’ om eerst te acclimatiseren. Ieder wezen hier op aarde, mens en dier, volgt hetzelfde pad van evolutie. God, de Schepper of wat voor naam je hier aan wilt geven, heeft een plan voor ons allen. Wij komen goed beschouwd uit het lichaam (bewustzijn) van die ene Schepper. In feite zijn wij zelf een heel klein stukje van die Schepper/Schepping. Het lijkt mij nogal logisch dat er een groot plan voor al het leven is. Toeval bestaat naar mijn mening niet. Alles is heel doordacht en overdacht. Alles wat er om je heen gebeurd heeft een bedoeling. Voor ons kleine mensjes is dat geestelijk nog heel erg moeilijk te bevatten. Maar geleidelijk aan beginnen we er iets van te begrijpen. Probeer te accepteren dat mensen die nu al in hogere gebieden van gene zijde leven, hun inzichten en belevenissen door kunnen geven. Wij kunnen informatie soms voelen en zien of, wat ook wel eens gebeurt, dromen. Er zijn natuurlijk ook mensen die speciaal in een aards leven geboren zijn met de taak om deze informatie als ‘doorgeefluik’ (helderziend medium) door te geven.

In deze tijd is er veel mogelijk. Er zijn enkele zuivere mediums die goede informatie hebben doorgegeven. Helaas doet het me erg veel pijn dat er ook mensen zijn die een vreselijke saprijke duim hebben. Zij beelden zich van alles in. Maar ik weet nu al dat dit in de toekomst zal veranderen. Er worden namelijk technische uitvindingen gedaan waarmee je met gene zijde vrijuit kunt communiceren. Gelukkig blijft deze wonderlijke apparatuur wel in handen van de staat.

 

De aarde heeft net als de mens een opdracht. Dat is te lezen op je website bij de oude forumvragen. Is het zo dat als die opdracht is vervuld, dat dan ook de aarde zal vergaan?

 

– Ja, alles heeft een begin en een einde. Kijk maar om je heen. Ook op de maan was eens leven. Dat kun je nu niet meer zien. De maan is eigenlijk een stervende planeet. Dit kun je lezen in het boek van Jozef Rulof: ‘Het ontstaan van het heelal’. Eigenlijk moet je anders denken dan aan een begin en een einde. We hebben namelijk steeds alleen te maken met grote overgangen. Het één volgt het andere op.

 

De mens ‘mishandelt’ als het ware de aarde. Toch zal die dat moeten rechtzetten (de wet van oorzaak en gevolg). Komt er ooit een einde aan de opdracht van de aarde?

 

– Ja, zie ook de vorige vraag. Wanneer al het leven (mens, dier en plant) naar de volgende planeet is geëvolueerd, kunnen de vorige planeten langzaam uitdoven. Net als bijvoorbeeld de maan. Dit proces (evolutie) duurt miljarden jaren. Het is waar dat mensen de natuur misbruiken, maar dit later ook weer zullen moeten herstellen. Dit heeft te maken met de wet van karma (de wet van oorzaak en gevolg), en de wet van reïncarnatie (de wet van wedergeboorte). Iedereen heeft dus met oorzaak en gevolg te maken. Werkelijk alles. Want alles komt op je levensfilm te staan.

 

Kennen alleen hele hoge astrale gidsen van gene zijde de opdracht van de aarde?

 

– Ik denk dat mensen die nu al op de volgende planeet leven hier wel het één en ander over weten. Er is op aarde nog niet zoveel over bekend. Nogmaals: ik raad je het boek ‘Het ontstaan van het heelal’ van Jozef Rulof aan. Daarin wordt over deze zaken gesproken. Zie de website: www.jozefrulof.nl

 

Beseffen wij mensen wel voldoende dat het onder andere dankzij de aarde is dat we in staat worden gesteld om karma in te lossen? Zouden we dan niet beter wat dankbaarder mogen zijn?

 

– De aarde moet je eigenlijk zien als een leerschool. Een van de planeten die een duidelijke functie heeft in het scheppingsplan van de Schepper van al het leven. Eigenlijk wordt al het leven door de Schepper gestuwd. Of je nou dankbaar of ondankbaar bent, is strikt een persoonlijke zaak. Je hebt een vrije wil. Het is aan jou zelf hoe je hier naar wilt kijken (handelen). Positief of negatief, dankbaar of ondankbaar enz.

 

Waarom beseffen nog zo weinig mensen dat wat we met z’n allen vandaag in de wereld investeren, we ‘morgen’ kunnen gaan oogsten?

 

– Dit heeft te maken met het bewustzijnsniveau (evolutiepunt) van veel mensen. De meeste mensen staan hier (nog) niet bij stil. Veel mensen leven nagenoeg geestelijk onbewust. Eigenlijk leven we nog maar kort in een eeuw van geestelijk bewustzijn. We zijn eigenlijk nog maar net bezig met deze materie. Geestelijk gezien zijn we nog ‘pubers’.

 

Het Waterman-tijdperk zou nieuwe invloeden op de aarde brengen. Ik heb nog geen veranderingen gemerkt en zie nog altijd heel veel lijden en verdriet. Gaat dit dan zo langzaam?

 

– Dit is een proces van meer dan 2000 jaar. We staan misschien maar met één teen in deze nieuwe tijd. Toch zie je dat veel onderdrukte volkeren los willen komen. Veel landen kiezen voor meer democratie (vrijheid van denken enz.). Kijk maar om je heen.

 

Komt er een tijd wanneer astrale gidsen bewust op aarde meehelpen, dus heel actief. Zal de wetenschap dit dan ook erkennen?

 

– Ja, er zullen nog allerlei technische uitvindingen worden gedaan. Uitvindingen waardoor gene zijde openlijk kan communiceren met deze zijde (de aarde). Op de aarde staat het onder leiding van technici en parapsychologen. De mensen kunnen dan niet meer om deze uitvindingen heen. Dergelijke belangrijke uitvindingen komen dan in de handen van de staat. Deze uitvindingen moeten goed worden bewaakt, want anders zou er mogelijk misbruik van kunnen worden gemaakt.

 

Je zegt altijd dat de aarde en gene zijde samen eigenlijk één zijn. Ondervindt gene zijde dan invloed van al het bloedvergieten op aarde?

 

– Ja, veel mensen (aan gene zijde) zijn zich ervan bewust hoe het er hier op aarde aan toegaat. Zij moeten tenslotte ook mensen die gaan overlijden ophalen en begeleiden.

 

Kun je als eenling met je gedachtekracht de aarde beïnvloeden, of is dit slechts een druppel op een gloeiende plaat?

 

– Je hoeft de aarde helemaal niet te beïnvloeden. Dat is onze taak niet. De Schepper heeft zo zijn eigen energieën om zijn evolutie te begeleiden. Het is natuurlijk wel waar dat de mens voor een groot deel zelf verantwoordelijk is voor zijn omgeving. Hoe wij leven en denken beïnvloedt de aura van de aarde. De aura van de aarde die ziet er nog niet zo heel mooi uit.

 

Waarom is het zo moeilijk om in het heden te leven? Komt dit doordat we ‘gebonden’ zijn aan de materie?

 

– We laten ons te vaak afleiden door allerlei (materiële en) emotionele zaken. We hebben te veel belangen. We willen te veel. Het is veel beter om zoveel mogelijk in het heden te leven. Je hebt niets aan zaken van vijf jaar geleden, maar ook niet aan iets van over twee jaar.

 

2 – De aura

 

Is de aura hetzelfde als een groot reflecterend licht?

 

– Nee, absoluut niet. De aura zie je normaal gesproken niet met je gewone aardse ogen. Je ziet dit met je derde oog (‘het tweede gezicht’). Gedachten en gevoelens, wat eigenlijk energieën zijn, zie ik dagelijks in verschillende kleuren (kleuren nuances). Ik noem dat ‘gedachtewolken’. Ik zie dat ook als ik mijn stoffelijke ogen dichthoud, dat maakt niets uit. Aura’s hebben helemaal niets met gereflecteerd licht of met een bepaalde oogstand te maken. Je ziet dit anders. Ik geloof ook niet dat je jezelf hier goed in kunt trainen. Iemand heeft dit van nature of niet. Een astrale gids werkt aan de verbindingen met zijn toekomstig ‘paranormaal instrument’. Deze gaven worden ontwikkeld.

In de toekomst gaan steeds meer mensen van nature aura’s waarnemen. Dit heeft te maken met het innerlijk van de mens, dat ‘hoger’ gaat trillen. De mens wordt steeds bewuster. Als mensen op het geestelijke pad zijn aangekomen, groeien ook hun chakra’s. De chakra’s komen dan meer tot activiteit. Mensen met een groter bewustzijn hebben aanzienlijk grotere chakra’s dan geestelijk nog onbewuste personen.

 

Ik zie soms een wolk met verschillende kleuren. Wat is dat?

 

– Als het geen gereflecteerd licht is, heb je waarschijnlijk een energiewolk van de aura gezien. Gedachten zijn energieën zoals je waarschijnlijk wel weet. Al onze gedachten en gevoelens (emoties) zijn in wolken en slierten van kleuren te zien. Je kunt strepen, bolletjes, stipjes of grote delen van mist zien. Meestal gebeurt dat spontaan. Sterk helderziende mensen zien altijd allerlei energieën in kleur. Ik zie dat ook. Die kleuren schieten (flitsen) als het ware door de ruimte heen. Eigenlijk kan iedereen zomaar spontaan zo’n kleurensamenstelling zien. Ik heb inmiddels tientallen personen gesproken die dat wel eens hebben gezien.

 

Is het echt mogelijk om de aura te fotograferen?

 

– Nee, dat is op dit moment (voorlopig) nog niet mogelijk. Iemand die werkelijk de aura ziet, zal zo’n apparaat zeker niet op de markt brengen. Het heeft nagenoeg niets met de werkelijke aura te maken, ook al zijn die kleuren wel mooi om te zien. Je ziet trouwens uitsluitend mooie positieve kleuren. Wat denk je van mensen met een minder prettig (slecht/onbewust) karakter. Ooit wel eens een foto gezien met nare en lelijke kleuren? Je ziet dan hele andere kleurenschakeringen. Met een beetje nuchter verstand kun je eigenlijk al aan de foto zien dat er iets niet klopt. Op de meeste foto’s zie je iemands aangezicht (de voorkant/voorzijde) zonder een aura. Je ziet eigenlijk alleen maar kleuren min of meer (ver) rond het hoofd. Terwijl juist het hoofd de krachtigste en belangrijkste uitstraling heeft. Om het maar eens grappig te zeggen: je denkt niet vanuit je grote teen. Iemands uitstraling (eigenlijk bewustzijn en levenskrachten) komt van alle kanten tevoorschijn. Dus ook aan de voorzijde omringt. De foto’s die je kan laten maken op de diverse paranormale beurzen hebben geen enkele waarde. Op zich vind ik dat uiteraard heel erg jammer. Want een goede helderziende zou aan de hand van een echte aurafoto wel veel kunnen uitleggen. Iets over iemands karakter, zijn gezondheid of hij wel of geen kinderen zal krijgen, wie zijn astrale gids is, enzovoort. Ik denk dat het dan ook niet moeilijk is om de zeven grote en wel ongeveer vijftig kleinere chakra’s (energiedraaikolken) vast te leggen. Wanneer je echt een aardig beeld van de aura wilt hebben, raad ik je de onderstaande boeken* aan. De diverse aura’s zijn hier d.m.v. tekenen en schilderen door helderziende mensen vastgelegd. Ik moet er wel bij zeggen dat het leuk is om het een keer te zien. Maar in de praktijk kun je er nagenoeg niets mee.

Enkele boeken kun je in de openbare bibliotheek vinden. Helaas zijn er tientallen boeken over dit onderwerp op de markt te krijgen die niets met de aura te maken hebben. Het is ronduit nabootsing, een fantasie of visualisatie van de schrijver. Je kunt je beter in het algemeen verdiepen in de spirituele/paranormale wereld dan alleen in aura’s en chakra’s. Verreweg de meeste boeken en cursussen op dit vlak zijn onzin. In mijn ogen zijn veel mensen op dit vlak grote fantasten. Je mag daar uiteraard ook anders over denken. Later, wanneer de aura werkelijk vast te leggen is, zullen deze schrijvers en ‘aurareaders’ direct door de mand vallen. Ik hoop dat dit apparaat snel uitgevonden ‘mag’ worden.

 

Bijzondere boeken*:

‘De Chakra’s’ en de ‘Zichtbare en Onzichtbare Mensch’ van Charles Leadbeater. Beide boeken worden uitgegeven door de Theosofische vereniging. Zie daarvoor hun website op het Internet.

 

3 – Begraven en Cremeren

 

Als je naar het graf van een dierbare gaat, weet diegene dan op de één of andere manier dat je daar bent (geweest)?

 

– Dat hangt een beetje af van iemands geestelijke ontwikkeling. Ik denk dat overledenen sowieso in de eerste weken tot zelfs maanden na hun overlijden (overgaan) meestal afgesloten zijn. Ze hebben meer dan genoeg aan zichzelf. Ze zullen bijvoorbeeld tijdens de eerste weken heel erg veel slapen. Simpel gezegd moeten ze zich vol zuigen aan etherische energie en emotioneel tot rust komen. Dit proces wordt ook al ongelofelijk bemoeilijkt door het cremeren van het stoffelijk lichaam. Ze verliezen erg veel etherische energie als het lichaam gecremeerd is. Het lichaam moet zich langzaam kunnen ontbinden (verteren/verrotten op natuurlijke wijze). Pas dan komen de etherische energieën helemaal en goed vrij. De persoon heeft last van dit proces.
Je kunt je dus wel voorstellen dat ik persoonlijk absoluut geen voorstander ben van cremeren. Begraven vind ik duizendmaal beter dan cremeren. Maar ik moet er wel bij zeggen: als ik niet helderziend was geweest, dan had ik dit waarschijnlijk ook niet geweten.

De meeste overleden mensen vinden het helemaal niet fijn dat er bij hun graf wordt gerouwd. Het maakt hen extra verdrietig. Onze gedachten beïnvloeden hen enorm. Het is maar net met wat voor gedachte (gedachten zijn krachten) jij aan iemand denkt. Ik krijg regelmatig mensen in mijn praktijk die bijvoorbeeld tien jaar na iemands overlijden nog steeds aan die doodzieke, uitgemergelde persoon zitten te denken. Terwijl ik soms mag zien dat het allang vreselijk goed gaat met de overleden persoon. Kun jij je dan voorstellen dat wij dikwijls totaal verkeerd denken? Het is heel goed om hier eens bij stil te staan.

Ik wil nog even zeggen dat het helemaal niet nodig is om naar iemands graf te gaan. Je kunt net zo goed bij jouw thuis of waar dan ook aan iemand denken. Ik begrijp heel goed dat mensen op de één of andere manier hun gevoelens kwijt willen. Dat is menselijk en daar gaat het mij ook niet om. Maar toch vind ik het geldverspilling. Van al dat geld wat er aan wordt uitgegeven, kan met gemak een heel gezin in de derde wereld een jaar lang gevoed worden. Er moet nog vreselijk veel in ons wereldje veranderen in bewustzijn.  

 

Iemand die gecremeerd wordt, verliest zijn fijnstoffelijke energie (van de aura) en voelt dit als een tekort. Kun je dat aan gene zijde weer opbouwen of blijft dit tekort voelbaar?

 

– Voor zover ik weet blijft dit vervelende gevoel voelbaar. Tijdens de bevruchting krijgt de persoon in zijn nieuwe stoffelijk lichaam nieuwe etherische (o.a. vitaliteits)energieën.

 

Wat gebeurt er met een familie (gezin) als ze gelijktijdig overlijden? Worden ze dan aan gene zijde uit elkaar gehaald, zodat ieder naar zijn eigen geestelijke sfeer (gebied van bewustzijn) gaat? Hoe moet ik dit zien?

 

– Ja, iedereen gaat naar zijn eigen gebied. Dit heeft te maken met het innerlijk bewustzijn (leeftijd) van de mens. Het kan natuurlijk ook zijn dat mensen allemaal naar dezelfde sfeer gaan aan gene zijde. Alles verloopt rustig onder begeleiding van je eigen gidsen die je al zovele levens kennen, en bij je zijn. Je wordt op den duur “getrokken” (naar die sfeer) waar jij thuis hoort. 

 

Je bent tegen cremeren. Staat crematie ook op je levensprogramma?

 

– Ik denk dat erg veel zaken al voor onze geboorte op ons levensprogramma (vast) staan. Je kunt immers niet iemand iets voorspellen wat helemaal niet gaat gebeuren. Er is een levensprogramma en er is een beperkte vrije wil. Het is moeilijk te zeggen, maar ik vermoed dat crematie al wel op je levensprogramma staat.

 

Ik weet dat cremeren niet goed is. Is het fout karma als iemand beslist gecremeerd wil worden, maar de nabestaanden toch besluiten om te begraven? Doen ze dit dan ongestraft?

 

– Ik vind persoonlijk dat je iemand een hele goede dienst bewijst door hem te laten begraven. Je kunt je niet voorstellen hoe blij iemand van die kant is. Wanneer meer mensen in geringe mate helderziend zouden zijn, zou dit probleem zo voorbij zijn. We praten eigenlijk over universele natuurwetten, niet wat Ron Malestein persoonlijk vindt.

 

Wat gebeurt er met je astrale gids als je overleden bent?

 

– Meestal gaat dat contact gewoon door. Een astrale gids kun je zelfs al voor je geboorte hebben gehad. Soms heb je enkele eeuwen lang een astrale gids (of gidsen).

 

Hoe leg je een kind (van bijvoorbeeld 5-6 jaar) uit wat ‘dood’ is?

 

– Je kunt een vergelijking maken. Bijvoorbeeld als je op straat een dode vogel, egel of kat ziet. Aan al het leven is een begin en automatisch ook een einde. Je moet het natuurlijk wel heel gedoseerd en voorzichtig vertellen. Doorgaans begrijpen kinderen veel meer dan wij denken. Wij doen vaak veel te gespannen en te onrustig.

 

Kun jij als paragnost/helderziende inschatten hoe iemand tegenover de dood staat?

 

– Redelijk, maar ik ben er natuurlijk wel ontzettend veel mee bezig geweest. Toch kan ik redelijk goed inschatten hoe iemand denkt en of hij tijd heeft genomen om iets serieus te bestuderen.

 

Kun je nog iets doen voor een overgegane aan gene zijde?

 

– Ja, veel meer dan je denkt. Je kunt hele vriendelijke, rustige gedachten (telepathisch) naar de persoon zenden. We denken over het algemeen verkeerd aan de persoon die overleden is. We maken het hem eigenlijk alleen nog moeilijker. We hebben verdriet, zijn ontzet, soms boos.  Het zijn allemaal onrustige gedachten en emoties. Rustige, positieve en liefdevolle gedachten (energieën) worden door overleden mensen als aangenaam ervaren.

 

Waarom vertelt men nog steeds onzin over de dood en wanneer verandert die mentaliteit? Ik zag onlangs een kind op de televisie dat het over de hemel en de hel had. Ze zouden toch op school al met betere informatie kunnen beginnen?

 

– Dat heeft allemaal te maken met de fase van geestelijke ontwikkeling van mensen (leraren, artsen). Sommigen moeten nog aan dit pad van bewustzijn beginnen en anderen hebben al enkele stappen gezet. Geleidelijk aan komt er meer inzicht in deze mooie materie. Ik hoop op mijn manier door middel van mijn boeken, website/webwinkel een bijdrage te leveren.

 

4 – Bijna-doodervaringen

 

Wat gebeurt er tijdens een bijna-doodervaring?

 

– Eigenlijk is er helemaal geen groot verschil tussen al enige tijd dood zijn en wat wij een bijna-doodervaring zijn gaan noemen. De ervaring is namelijk exact hetzelfde. De persoon met een bijna-doodervaring zit echter nog met etherische energiekoorden vast aan zijn aardse stoffelijke lichaam. In de bijbel wordt er gesproken van ‘het zilveren koord’. Daar worden deze koorden mee bedoeld. Het stoffelijk lichaam is met het geestelijk lichaam verbonden. Tijdens een grote klap, bijvoorbeeld bij een auto- of motorongeluk, een hartaanval of een narcose in het ziekenhuis, enzovoort, kan het gebeuren dat de geest van de persoon (jijzelf dus) eruit wordt geslingerd. De koorden zelf zijn min of meer oneindig rekbaar. Dit komt omdat het (etherische) energiekoorden zijn. Het mooiste is natuurlijk als je zelf, ook al is het maar eenmaal in je leven, een bewuste uittreding of bijna-doodervaring meemaakt. Je zult dan veel beter begrijpen dat de mens, simpel gezegd, uit twee delen bestaat. Namelijk het tijdelijke stoffelijke aardse voertuig en het eeuwige geestelijke lichaam. De meerdere uittredingen tijdens mijn middelbare schooltijd hebben veel invloed op mijn denken gehad. Dat kan natuurlijk ook niet anders. Je hoeft hier niet angstig voor te zijn als dit jou ook een keer overkomt. Ik wil hiermee niet zeggen dat alle ervaringen even leuk zijn. Nee, ik wil het absoluut niet verheerlijken. Maar zoals ik al zei, het zal zeker invloed op jouw persoonlijke leven hebben. Het geeft een extra verdieping aan alles. Je zult de achtergronden van de dingen in het leven beter begrijpen. Helaas zullen steeds minder mensen je kunnen volgen en begrijpen en dat is niet altijd een leuk proces (gevoel). Maar dat is één van de consequenties van het kiezen voor het geestelijke (bewustzijns)pad.

 

Waarom heeft de één een bijna-doodervaring en gaat de ander dood?

 

– Dit heeft allemaal te maken met de voor jou voorbestemde tijd. Iedereen heeft tijdens zijn aardse leven een vaststaande tijd. Ik noem dat een levensprogramma. In principe kunnen twee mensen dus bijvoorbeeld een hartaanval krijgen, waarbij de een sterft en de ander nog twintig jaar leeft. Niemand gaat voor zijn tijd dood. Omgekeerd zal een mens niet een dag of een jaar langer op aarde leven dan voor hem is voorbestemd. Dit geldt uiteraard ook voor relaties, werkcontacten, enzovoort. Probeer dit zo breed mogelijk (universeel) te zien. Een persoon die een bijna-doodervaring heeft gehad moet dus wel terugkomen. De aarde met zijn astraal-magnetisch veld trekt hem weer terug. Het is dan gewoon de tijd nog niet om dood te gaan. Aan sommigen wordt dit ook verteld. Misschien heb je dat wel eens van iemand in je omgeving gehoord. Ik kan heel goed begrijpen dat dit een grote omwenteling in het denken en doen van deze mensen veroorzaakt. Het leven zit fantastisch mooi in elkaar. Maar het is belangrijk om je dit stapje voor stapje eigen te maken. Heb nooit haast op jouw geestelijke (bewustzijns)pad. Je zult zien dat je dan zo weer door iets in het leven wordt teruggefloten. Mijn advies is: werk elke dag een klein beetje aan iets. Al die kleine ‘beetjes’ tezamen maken het leven heel nuttig.

 

5 – De Ziel

 

Jonge en ‘oude’ zielen?

 

– Dit heb ik de afgelopen jaren veel vaker gehoord. Het is logisch dat je hierover gaat nadenken wanneer je je met reïncarnatie bezighoudt. Het is dus een begrijpelijke gedachte, maar wel een onjuiste gedachte. De mensen waar je op dit moment allemaal mee te maken hebt, hebben dezelfde hoeveelheid levens achter de rug. Je kunt zeggen dat we allemaal oude zielen zijn. We hebben allemaal al duizenden levens achter de rug. Om dan nog maar niet te praten over de vele levens op de vorige twee planeten. Deze informatie heb ik niet van mijzelf. Ik begrijp dus heel goed de gedachte achter deze vraag. Mij gaat het erom dat je hier eens over nadenkt. De informatie wordt ons doorgegeven door verder ontwikkelde personen die nu in de hogere sferen van gene zijde leven. Ze geven hierover ’s nachts informatie door aan mensen die zijn uitgetreden of aan helderziende mediums.

 

 

Wat is een Alziel?

 

– Al het leven staat door middel van één grote kosmische aura met elkaar in verbinding. De mens heeft een aura, maar dieren, planten, mineralen, wolken, de zon en de maan ook. Misschien is het beter om te zeggen dat het hele universum een aura heeft. Je zou kunnen zeggen dat alle atomen broertjes en zusjes zijn. Zo is het ook met de Alziel. De mens heeft een ziel. Maar alle zielen van mensen vormen als het ware samen één Alziel. Op deze manier is het mogelijk dat mensen met een bepaald karma naar elkaar toe worden getrokken. Onze ziel, ofwel de Alziel, regelt dit. Wanneer je in een leven iemand tegen moet komen, dan zal dat ook gebeuren. Het maakt dus niet uit waar de persoon op dat moment is. Je wordt namelijk toch naar elkaar toegetrokken. Dit kan niet misgaan. Het is eigenlijk heel wonderlijk hoe dit in elkaar zit. Op deze manier kom jij je aanstaande vriend of vriendin, collega, sportvriend, enzovoort tegen. Karmische contacten kun je op diverse manieren hebben. Je hoeft je dus nooit druk te maken of je iemand wel tegen zal komen. De personen die op jouw levensprogramma staan, kun je niet ontlopen; dat is onmogelijk.

 

Is er een rechter in het heelal?

 

– Nee, die is er niet. Je komt na de dood geen persoon tegen die jou even gaat beoordelen. Je komt ook geen God op een troon tegen. Dat is onzin. Je eigen ziel houdt al je daden bij. Het wordt als het ware geregistreerd. Niets gaat voor de ziel verloren, geen enkele daad of gedachte. De ziel is voor 100% neutraal. Je zou kunnen zeggen: Goddelijk bewust. De mens wordt dus nooit onterecht benadeeld. De ziel zal altijd situaties en mogelijkheden zoeken om de persoon die op aarde terug moet komen verder te laten groeien in bewustzijn. Het staat op je levensprogramma, totdat het karma (de wet van oorzaak en gevolg) is opgelost. De reden waarom de ziel ons soms moeilijke en pittige levensomstandigheden geeft, weet ik ook niet precies. Toch ga ik er vanuit dat sommige vreselijke levensomstandigheden absoluut te maken hebben met een (ver) vorig leven. Ik geloof dus niet in noodlot. Alles wat je op aarde meemaakt is gekoppeld aan de wet van karma, ofwel de wet van oorzaak en gevolg. In feite krijg je in dit leven precies datgene voorgeschoteld wat jijzelf in vorige levens hebt veroorzaakt of in werking hebt gezet. Dit geldt zowel voor positieve als negatieve handelingen/daden.

 

Bepaalt je eigen ziel waar je geboren moet worden?

 

– Ja, onze ziel is verbonden met alle zielen (Alziel) en weet feilloos wanneer en bij wie we geboren zullen worden. Er is dus wel degelijk (hoger) bewustzijn in het universum. Alles wordt goed en op de juiste seconde geregeld. Er moet wel overzicht zijn, want anders wordt het een onoverzichtelijke gebeuren. Er is (kosmische) rechtvaardigheid in het heelal. Iedere ziel registreert alle situaties gedurende de vele levens. Niemand ontkomt aan dit proces. Dus ‘stelen’ (stiekem bedriegen, roddelen, enzovoort) zonder gezien te worden heeft geen zin. Niet alleen ‘fouten’ maar ook goede, positieve daden worden door onze ziel vastgelegd. We bouwen voor de volgende levens zelf ons karma (onze toekomst) op. Er is dus wel degelijk rechtvaardigheid in het heelal. Iedereen moet verder kunnen groeien. We krijgen daar keer op keer nieuwe kansen voor, maar fouten moeten worden rechtgezet. Je levensprogramma schep je als het ware zelf door goede en minder prettige daden (ook gedachten) in vorige levens. Een leven kan vreselijk moeilijk zijn. Je wordt flink beproeft, maar vergeet nooit dat je zowel positieve als negatieve zaken ooit zelf in werking hebt gezet. Het heeft daarom heel weinig zin om de Schepper van het leven (God, of wat voor naam je hieraan wilt geven) te vervloeken. Dit is iets waar veel mensen verkeerd over denken, omdat ze er uiteraard (nog) niets van weten. Er is gedeeltelijk vrije wil, maar fouten moet je eens zelf rechtzetten. Voor de duidelijkheid: iedereen krijgt met goed karma en slecht karma te maken.

 

6 – Geesten

 

Wat zijn ‘donkere geesten’?

 

– Op aarde krijgen alle mensen meer dan duizenden levens. Mensen die nu in de hogere gebieden van gene zijde zijn, laten ons dat weten. Ieder mens moet op aarde door alle evolutiestadia heen. Het is ook zo dat een mens door alle sferen van gene zijde heen moet voordat ze in de hogere gebieden van licht en bewustzijn zal binnentreden. Ieder mens start zijn eerste aardse leven (je hebt ook vorige planeten) als een volledig onbewuste (als kannibaal). Dat kan natuurlijk ook niet anders. De mens moet nou eenmaal groeien (evolueren) door levens te beleven waarin hij de mogelijkheid heeft om tot inzicht te komen. Inzicht en talent krijg je niet zomaar in een leven cadeau. Daar moet je je wel eerst voor inspannen. Alle inzichten en talenten heb je dus zelf in een of meerdere levens verworven. Het is goed om hier eens een tijdje bij stil te staan. Een donkere geest is een (nog) geestelijke onbewuste persoon. Zie de volgende vraag.

 

Wat is een lage astrale persoonlijkheid?

 

– Er zijn positieve, vriendelijke mensen die zijn overgegaan (overledenen), maar er zijn ook mensen die nog op allerlei vormen van grote rottigheid en ellende uit zijn. Zo’n negatieveling wordt een donkere geest (zeer lelijke aura en geestelijk lichaam) genoemd. Op aarde waren dat mensen die overal ellende veroorzaakten. Dan moet je denken aan moord en doodslag, verkrachtingen, diefstal, enzovoort. Personen van licht van gene zijde vertellen ons dat zij ook eens donkere geesten zijn geweest. Jij en ik ook, niemand uitgezonderd. Dit hele evolutieproces van bewustzijn hoort bij de aarde. Ieder mens heeft in het verleden ‘verkeerd’ of onbewust gehandeld. Dat geeft verder niet. Van fouten kun je leren. Het is eigenlijk aan onszelf of wij bereid zijn om onze ogen te openen en eerlijk naar binnen te kijken. Om te zien welke invloed ons gedrag heeft op een ander.

 

Wat is een spook?

 

– Er zijn verschillende typen verschijningen (spoken). De meeste spookmanifestaties zijn eigenlijk helemaal geen echte verschijningen. Van nature paranormaal gevoelige mensen kijken soms in de ‘geschiedenis’ van een huis, bedrijf of oud gebouw. In de aura van een woning blijven, tot op zekere hoogte, alle aura-energieën hangen. Alsof er overal foto’s zijn gemaakt waarvan de ‘negatieven’ nog bewaard zijn gebleven. Alle gedachten, handelingen en gesprekken blijven in de aura van een huis, of een andere plek, voortbestaan. Dit worden Akasha-kronieken genoemd. Gelukkig hebben we hier gewoonlijk niet zoveel last van. Het kan dus gebeuren dat je met je innerlijk oog (het derde oog of helderziende oog) ineens een ‘levend’ of stom oud beeld ziet. Je ziet dan een moment of een klein filmpje uit de geschiedenis. In wezen kun je op deze manier van alles zien. Wanneer je één of meerdere malen zo’n spookwaarneming doet, krijg je echt het gevoel dat er een aanwezigheid is. Ik wil hiermee zeggen dat dit dus niet altijd zo hoeft te zijn.

Een andere mogelijkheid is, dat een overgegane persoon vanuit zijn eigen gebied aan zijn afgelopen leven denkt. Door zijn gedachten (gedachten zijn krachten) kan het gebeuren dat jij in een ruimte zomaar ineens een witte mist ziet. Je denkt dat je dan een spook ziet, maar in wezen zijn dat gedachteprojecties van een persoon die misschien al 10, 50 of 100 jaar aan gene zijde is (of zelfs nog veel langer).

Het kan natuurlijk ook zo zijn dat je de echte aanwezigheid van iemand één of twee tellen voelt of ziet. Maar normaal gesproken hoef je je daar geen zorgen over te maken. De meeste mensen van gene zijde hebben niet de kracht om zich op eigen kracht langer dan één of twee tellen te manifesteren (zichtbaar te maken). Gelukkig kunnen zij van die zijde niet zomaar even bij je ‘binnenvallen’. Tenzij dat je met een sterk bovengemiddeld helderziend vermogen bent geboren. Maar dan nog zal een van je gidsen er alles aan doen om de persoon weg te sturen zodat hij jou niet lastig kan vallen. Heb vertrouwen dat iedereen beschermd wordt. Het is wel zo dat sommige mensen speciaal met een helderziend vermogen geboren worden. Tegen hen wil ik uit eigen ervaring zeggen: alles heeft twee kanten. Je hebt prettige, maar ook vervelende helderziende beelden, of: er is licht, maar ook duisternis onder de mensen. Dat hoort bij de menselijke evolutie.

 

Na de dood blijven er nogal wat personen ‘rondzweven’, die niet naar het licht willen (of kunnen). Kun je daar iets meer over vertellen?

 

– Gelukkig geldt dat maar voor een klein groepje ongelukkigen (onbewusten). Verreweg de meeste mensen worden naar een gebied gebracht waar ze gezien hun ‘innerlijke’ ontwikkeling (bewustzijn/leeftijd) thuishoren. Er zijn aan gene zijde tweemaal zeven gebieden of sferen van ontwikkeling en vele overgangsgebieden (tussengebieden). Iedereen komt dus na zijn aardse leven in een van deze gebieden terecht. Door verschillende levens te beleven heeft iedereen de mogelijkheid om een hogere sfeer te bereiken. Dit proces wordt reïncarnatie genoemd. Je kunt net zo gemakkelijk zeggen dat het de evolutie is. De evolutie van mens, dier en plant. Het leven vervolgt zijn pad door de (astrale) ruimte langs diverse planeten.

Er zijn globaal gezien twee groepen ‘rondzwervers’ (rondhangende personen). De eerste groep bestaat uit mensen die op een ‘onnatuurlijke’ manier overleden zijn. Bijvoorbeeld door euthanasie en zelfmoord. Deze groep mensen is dus al ‘voor hun echte tijd’ overleden. Zij kunnen, zolang hun ‘kosmische tijd’ nog niet is aangebroken, niet definitief in de sferen van gene zijde worden opgenomen. Zo zijn de natuurwetten in de ruimte. Toch moet je hier heel erg mee oppassen. Want iemand kan bijvoorbeeld ook door psychische ziekten zelfmoord plegen. De persoon weet dan vaak niet eens wat hij heeft gedaan. Dit hoeft dus  helemaal geen zelfmoord te zijn. Ook al lijkt het er van buitenaf gezien wel op. Op aarde kunnen we hier beter niet over oordelen. Laat het maar aan hoger ontwikkelde astrale personen (gidsen) over. Zij zijn zich veel bewuster van de wet van karma (de wet van oorzaak en gevolg) en de wet van reïncarnatie. Als helderziende wil ik wel graag nadrukkelijk zeggen dat het zeer onverstandig is om euthanasie toe te passen of zelfmoord te plegen. Maar uiteindelijk moet iedereen dat voor zichzelf uitmaken. Ik kan alleen maar aanwijzingen geven. Je kunt beter op aarde afwachten totdat jouw (kosmische) tijd is aangebroken. Het bespaart je veel extra/nieuwe problemen aan gene zijde.

 

De tweede groep zijn personen (die over het algemeen gelukkig zeer weinig kunnen doen) die ‘treitergeesten’ worden genoemd. Ze zijn wel op de normale manier overleden.

Normale, positief ingestelde mensen zullen hier nauwelijks last van krijgen. Hun persoonlijke gids zal ze wegsturen. Normaal gesproken wordt iedereen door familieleden, kennissen en geestelijke dokters begeleid en opgehaald. Je hoeft je  hierover dus geen zorgen te maken. Verreweg de meeste mensen zullen enkele weken tot enkele jaren in een herstellingsoord verblijven. Hier kun je aan de nieuwe omgeving wennen en vooral op (etherische) krachten komen. Dit vergt enige tijd.

Het is onverstandig om door middel van spiritistische spelletjes deurtjes zelf open te zetten. Ik hoor nog steeds om mij heen dat mensen (vaak jongeren) dit nog wel eens doen. Dat is levensgevaarlijk. Want iemand kan werkelijk in jouw aura ‘binnendringen’ en zich vervolgens niet meer op eigen kracht terugtrekken. En geen enkele psychiater kan zo’n persoon eruit halen. Je bent dan bezeten en je wordt flink aan de medicijnen gezet.

Sommige (onwetende) mensen beweren dat we deze rondzwevende stakkers ‘naar het licht’ kunnen brengen. Ik geloof daar niet in. Je moet zeker een astrale hoge gids van de vierde of vijfde sfeer zijn om dat te kunnen doen. De meeste mensen hebben nog niet eens de eerste sfeer bereikt. Kun je nagaan wat voor innerlijke krachten deze hoge gidsen hebben ontwikkeld. Het is beter om dit hele gebeuren over te laten aan deze gidsen. Zij weten waar iedereen in de ruimte is. Iedereen wordt uiteindelijk precies op tijd opgehaald. Voor de duidelijkheid: alles zijn uiteindelijk ervaringen om bewuster te worden.

 

Wat zie je als je een verschijning ziet?

 

– Meestal is een verschijning van iemand een opgebouwd beeld. Het kan een groot of klein beeld, een stilstaand of een bewegend beeld zijn. Zwart-wit of in kleur, in een mistige of heel kleurige achtergrond.

Over het algemeen is een verschijning eigenlijk een geprojecteerd gedachtebeeld. Het is als het ware een beeld/foto dat door iemand met zijn geestelijke/etherische energie, met wilskracht is gemaakt. Een wat verder ontwikkeld astraal persoon kan jou dus diverse beelden laten zien. Zij kunnen jou een beeld geven van een jong meisje of een hele oude man (monnik, priester, visser, enzovoort). In feite is alles mogelijk. Natuurlijk kan iemand zich ook echt laten zien. Maar meestal is het een samenstelling van gedachten (wolk). Om het nog eens wat extra ingewikkelder te maken: de persoon hoeft niet eens direct in de nabijheid van jouw aura aanwezig te zijn. Hij kan zelfs vanuit zijn eigen sfeer (gebied) aan gene zijde zijn en jou toch ergens in de aura (innerlijk scherm/oog) een beeld laten zien. In die andere energiewereld is er geen afstand zoals wij die hier op de aarde kennen.

 

 

 

 

 

7 – Geloof

 

Kun je je leven ‘afkopen’ door te bidden?

 

– Normaal gesproken denk ik dat bidden weinig zin heeft. Dit komt omdat we voor totaal verkeerde zaken bidden. We willen te veel en onze motieven zijn vaak te egoïstisch gekleurd. Je zou in dit verband kunnen zeggen: ‘Hoe hoger en schoner de gedachte, des te meer kans je hebt om een reactie op jouw vraag te krijgen’. Het is logisch dat de mens om verschillende dingen bidt. Maar sommige grote moeilijkheden kunnen niet zomaar veranderd worden. Ik bedoel: je kunt wel bidden, maar als je karmisch iets mee moet maken, dan is daar niets aan te doen. Ieder mens heeft zo zijn levensprogramma en dat zal je, hoe moeilijk het soms ook is, moeten proberen te aanvaarden. Ik begrijp wel dat dit voor veel personen een heel moeilijk onderwerp is.

Het heeft dus totaal geen zin om in de kerk te bidden of om vergeving te vragen. Je kunt beter al je handelingen en gedachten accepteren zoals ze zijn. Maar het is natuurlijk wel belangrijk dat je van al je, laat ik maar zeggen fouten, leert. Fouten maken hoort er gewoon bij. Zonder ervaringen en belevenissen kun je nooit groeien. Probeer elke dag gewoon rustig je best te doen. Meer kun je niet doen. Het heeft dus ook geen zin, zoals je soms op de televisie ziet, om een grote som geld op de rekening van de kerk te storten. Zo werkt het niet. Probeer je fouten te accepteren en doe er iets mee.

 

Heeft bidden dan wel zin?

 

– Natuurlijk heeft dat wel zin. Maar denk eerst eens heel goed over na waarvoor je wilt bidden. Je kunt niets afdwingen. Je kunt ook niet bidden voor een ander. Omdat ieder mens en dier zo zijn eigen pad/levensprogramma te bewandelen heeft. Zo zijn de wetten. Ik vind dat je je, in je overdenkingen of meditaties, best kunt richten op jouw gids. Misschien dat jouw gids ergens iets aan kan (mag) doen. Maar aan de andere kant is jouw gids heus wel van jouw nood(vragen) op de hoogte. Jouw gids zal heus wel proberen je achter de schermen te steunen. Heb hier meer vertrouwen in. Ik weet natuurlijk wel dat het mooiste is dat je eens in je leven ook daadwerkelijk merkt, voelt of weet wanneer je door jouw gids een beetje wordt geholpen. Toch ben ik van mening dat je je best met al je vragen kunt richten op de Schepper van al het leven. Ik hoop in ieder geval dat jouw vragen en wensen verhoord mogen worden.

Waarom zijn er zoveel godsdiensten?

 

– Ik denk dat mensen altijd wel iets in zichzelf hebben gevoeld om het ‘bovennatuurlijke’ te onderzoeken. Ze willen hun afkomst beter leren begrijpen en wie of wat de Schepper is van al het leven. Het is eigenlijk alleen maar van deze tijd dat mensen makkelijk per auto, trein, boot of vliegtuig van het ene continent naar het andere continent kunnen gaan. Er was een hele lange periode dat mensen nauwelijks iets van elkaar wisten. Je kwam gewoonlijk niet veel verder dan je eigen regio of het stuk wat je misschien met een paard zou kunnen afleggen. Het is dus logisch dat de mensen, of misschien beter de kleine en grotere volkeren, zo een eigen godsdienst/geloof/besef ontwikkelden.

Aangezien mensen met verschillende bewustzijnsniveaus op aarde door elkaar leven, krijg je nogal een groot verschil in het in de praktijk brengen van bepaalde regels (denkbeelden). Je had (en hebt) primitieve volkeren en volkeren die enkele treden van de evolutietrap verder zijn ontwikkeld door reïncarnatie (wedergeboorte). Ontwikkeling en bewustzijn heeft dus altijd te maken met de hoeveelheid levens die je achter de rug hebt. Nou moet je dat niet zozeer alleen als iets voor een individu zien, maar ook meer voor hele volkeren tegelijk. Misschien zou je beter kunnen spreken van ‘grote lichtingen’ of ‘zielsgroepen’ van mensen. Net zoals vroeger mannen opgeroepen werden, gezien hun leeftijd, voor militaire dienst. Er zijn dus nog steeds mensen die hun eerste levens op aarde nog moeten krijgen, die nu nog op een vorige planeet leven. En er zijn mensen die op dit moment hun eerste levens op een volgende, hogere planeet beleven. Alle mensen zijn niet op dezelfde dag geboren. Tussen de eerste ‘lichting’ en de allerlaatste lichting zitten miljoenen jaren tussen.

Het is op zich dus heel logisch dat mensen allemaal hun eigen godsdienst willen beleven. Het is alleen zo jammer dat er nog zo weinig mensen zijn die doorhebben dat we allemaal uit dezelfde (scheppende) bron komen. We zijn toch allemaal kinderen van die ene Schepper. Ik zou niet weten hoe je dat anders zou moeten verwoorden. Iets of iemand heeft de hele menselijke evolutie in werking gezet. Wij hebben dat in ieder geval niet zelf gedaan. Wij kunnen hooguit meedeinen met het grote plan van de Schepper. Ik wil er eigenlijk direct bij zeggen dat we in veel levens eerder dwarsliggen dan met ‘het grote Plan’ meewerkten. Dit geeft verder niet. Dat heeft allemaal te maken met de menselijke evolutie, of wat men tegenwoordig ook al vaak ‘het geestelijke pad’ noemt. De mens krijgt oneindig veel kansen om tot inzicht/bewustzijn te komen. Het zou beter en mooier zijn als al die godsdiensten zouden verdwijnen en dat er een universeel spiritueel boek voor alle mensen zou komen. Dan hoeven mensen elkaar ook niet meer te bestrijden. Het is toch belachelijk dat mensen elkaar vanwege ‘hun geloof’ uitmoorden of dwarsliggen? En dat een priester, monnik of wat voor kerkelijke figuur dan ook de mensen zegent om ten oorlog te trekken en te moorden, of te zeggen dat het leven van de een niet gelijk is aan het leven van een ander. Voor de Schepper zijn er geen derde- of zeventienderangs burgers. Iedereen is gelijk en iedereen heeft in grote lijnen hetzelfde pad van ontwikkeling te bewandelen. Alleen gedragen mensen zich (door verschillend bewustzijn) nogal anders. Omdat iedereen een andere hoeveelheid levens hier op aarde achter de rug heeft. Er zijn ook mensen die door gebrek aan belangstelling door de eeuwen, iets achter op zijn geraakt.

 

8 – Gene zijde/de sferen aan gene zijde

 

Wat voor lichaam hebben we aan gene zijde?

 

– Op dit moment zie je alleen je stoffelijke, aardse lichaam. Maar eigenlijk heb je op dit moment twee lichamen. Dat andere lichaam heet het geestelijk lichaam. Het stoffelijk lichaam is grofstoffelijk van samenstelling en het geestelijk lichaam is fijnstoffelijk (etherisch) van structuur. Het geestelijk lichaam schuift als het ware probleemloos door de stof/samenstelling van de aarde. Met het geestelijk lichaam treed je bijvoorbeeld uit of heb je een bijna-doodervaring. Tijdens je aardse leven zijn deze twee lichamen met ‘energiekoorden’ (het zilveren koord) verbonden. Bij de dood breken (scheuren) de koorden tussen deze twee lichamen. Het geestelijk lichaam heeft nagenoeg geen gewicht. Het weegt nog geen twee gram om het zomaar te zeggen. Eigenlijk moet je het geestelijk lichaam een energielichaam, of nog beter, ‘een lichtlichaam’ noemen. In werkelijkheid bestaat alles uit licht. Denk hier eens goed over na.

 

Kun je personen oproepen die aan gene zijde zijn?

 

– Steeds vaker hoor je tegenwoordig mensen praten over het zogenaamd ‘oproepen’ van personen die een korte of lange tijd geleden overleden zijn. Je hebt diverse boeken waarin staat hoe je ‘contact’ kunt leggen met gene zijde. Ik ben, zoals je weet of misschien wel gelezen hebt op mijn website, van jongs af aan paranormaal gevoelig. Ik voelde, zag en hoorde verschillende niet direct verklaarbare zaken.
Het is mij door de jaren heen opgevallen dat het helemaal niet zo eenvoudig is om contact te krijgen met overgegane personen. Het is eigenlijk zeer onbeleefd om hen voor je ditjes en datjes te storen. Zij zijn ook verder gegaan met hun leven. Het kostte hen dikwijls al genoeg energie om te wennen aan het leven in het nieuwe gebied daar. Ze kunnen en willen niet zomaar naar de aarde komen om eventjes aan alle verzoeken te voldoen. Zij zijn daar ook met allerlei dingen bezig. Vergelijk het maar met je werk. Je kunt dan ook niet zomaar even naar huis gaan om iets voor iemand te doen. Normaal gesproken wordt er door de astrale gidsen van mensen bekeken of je naar de aarde mag gaan. Er moet eerst toestemming worden gevraagd. De informatie die tegenwoordig in diverse boeken staat, klopt vaak niet. Het is meestal informatie van mensen bij wie hun fantasie een beetje op hol is geslagen. Ik weet wel dat ik me niet erg populair maak met dergelijke opmerkingen. Maar de keus is aan jezelf. Laat jij je bewust of onbewust bedotten? Mijn ervaring is dat over het algemeen onze gidsen zelf bepalen wanneer informatie doorgegeven mag worden en niet andersom. Anders gezegd: wij hebben daar in feite helemaal niets over te zeggen. Wat kun je dan wel doen? Natuurlijk mag je vragen of iemand een berichtje of een bewijs van voortleven wil geven. Zo bedoel ik het niet. Maar besef wel dat zij zorgvuldig zullen bekijken of het nuttig is om contact te leggen. Voor één van de partijen zou het contact helemaal niet goed kunnen zijn. Het is altijd maar afwachten of je er emotioneel goed op reageert. Zij zullen dat met hun grote kennis moeten meten/toetsen. Er zijn in het land maar heel erg weinig mensen die deze verbinding mogen leggen. Ik bepaal in mijn praktijk ook niet zelf of er contact gelegd mag worden. We zijn vrij om iets te vragen, dat wel. Maar dat wil nog niet zeggen dat we automatisch ‘verhoord’ zullen worden. Ik hoop dat je hier eens over na wilt denken. Nogmaals, normaal gesproken komen zij vanzelf wel naar je toe als dat nodig is. Het kan via een medium. Maar net zo gemakkelijk via een boodschap in een droom. Ik zou me hier, als ik jou was, niet veel mee inlaten. Je krijgt in het leven toch wel een berichtje wanneer het echt nodig is. Het jezelf hiervoor openen door diverse cursussen vind ik zelfs zeer gevaarlijk. Elke echte helderziende zal je hierop wijzen. De paranormale wereld is helemaal niet zo ongevaarlijk zoals het misschien soms lijkt. Gelukkig worden we onze gidsen van gene zijde beschermd

 

Je komt na je dood, zeg je, in een soort ‘herstellingsoord’ terecht. Hoe lang ongeveer na je aardse tijd moet je daar dan verblijven?

 

– Ja, verreweg de meeste mensen wel. Het is natuurlijk niet niks om van de aarde naar een volgend gebied (gene zijde) te gaan. Je zult daar in veel opzichten aan van alles moeten wennen. Ik vergelijk het wel eens met de naweeën van een flinke griep. Soms moet je daar ook nog één of twee weken van herstellen. Het heeft in ieder geval tijd nodig. Zo kun je ook het herstellingsproces aan gene zijde zien. Alleen met het grote verschil dat het daar veel gecompliceerder is en ook veel langer duurt. Veel mensen zullen toch algauw enkele maanden bezig zijn om te wennen aan het leven aan die kant. Er zijn natuurlijk allerlei uitzonderingen maar daar weet ik het fijne ook niet van. De mensen krijgen in ieder geval alle tijd om te herstellen.

 

 

Iemand die niet op de hoogte is van sferen en dergelijke, weet toch niet wat hem gebeurd?

 

– Dat valt in de praktijk wel mee. Mensen overlijden namelijk niet voor de eerste keer (denk aan reïncarnatie). Ze herkennen onmiddellijk veel. Er zijn natuurlijk ook vreselijk eigenwijze mensen. Zij willen het nieuwe leven daar niet accepteren. Na enkele gesprekken laten ze hen dan voorlopig met rust totdat ze voor nieuwe informatie open willen staan.

 

Jij zegt in één van je teksten dat het verstandig is (wanneer/als je overleden bent) om te luisteren naar hen aan gene zijde. Kun je daar iedereen zomaar vertrouwen? Er zijn toch ook duistere geesten?

 

– Ja, dat is mogelijk. Iedereen krijgt een astrale gids aangewezen. Je voelt en ziet onmiddellijk de kracht, de wijsheid, het begrip in liefde van zo’n persoon. Ik denk dat je daar bewuster bent dan hier op aarde. Je voelt de dingen daar sterker en scherper aan. Je voelt alles eigenlijk met je geest aan. Dat is totaal anders dan hier op de aarde met je vertrouwde stoffelijk lichaam.

 

Word je aan gene zijde enkel opgehaald door bekenden waar je het op aarde goed mee kon vinden? Ik stel de vraag nog even anders: zijn je (overleden) ouders aanwezig bij je stervensproces ondanks het feit dat je een zeer slechte band met hen had?

 

– Nee, personen die je om verschillende redenen op de aarde niet mocht, worden niet opgehaald bij jouw stervensproces. Dat zou alleen maar onrust veroorzaken. Naast de vele geestelijke astrale helpers zullen er voornamelijk familieleden en andere bekenden zijn. Alles wordt geleid door een zeer bekwame geestelijke astrale dokter.

 

Aan gene zijde communiceert men met gedachtekracht. Wil dat zeggen, dat als ik daar aan een dierbare overledene denk, dat ik die dan te zien krijg?

 

– Nee, veel mensen leven in andere sferen (gebieden) van bewustzijn. Je kunt niet zomaar iemand opzoeken die in een hogere sfeer zit dan jij. De meeste mensen zullen wel jouw gedachten telepathisch/geestelijk opvangen. Sommige mensen zijn ook met een bepaalde taak of studie bezig. Zij kunnen daar niet zomaar van weglopen. Wanneer je iemand wilt zien, dan kun je dat het beste aan jouw astrale gids/leider vragen. Die weet waarschijnlijk meer over bepaalde situaties. Of hij kan het voor jou navragen.

Iedere overledene komt in een bepaalde sfeer (gebied) naargelang zijn innerlijke afstemming. Hoe zit dat?

 

– Vergelijk het maar met de indeling van kleuterschool, lagere school, middelbare school, enzovoort. Gezien je innerlijke leeftijd (graad van bewustzijn of punt van evolutie) hoor je in een bepaalde ‘klas’, in dit geval in een bepaalde sfeer, thuis. Ieder mens kan groeien als hij dat wil. Zo kun je langzaam naar de hogere gebieden toe groeien. Dit proces noemen we hier op aarde evolutie. Ieder mens doorloopt dus alle sferen van gene zijde, van heel laag naar zeer hoog. De mens start zijn eerste levens op aarde als een volledig onbewust persoon en eindigt na duizenden levens als een (redelijk) bewust geestelijk wezen.

 

Spreek je bij een etherisch lichaam ook nog van een aura?

 

– Ja, het etherisch lichaam is eigenlijk het energielichaam, zeg maar de accu van je lichaam. Alles moet gevoed worden, van energie worden voorzien. Een onderdeel van de aura is dus het etherisch lichaam. De aura bestaat uit verschillende onderdelen/lagen.

 

Kan ons geestelijk lichaam zich zo maar aanpassen aan de trillingen van gene zijde?

 

– Nee, het vergt een behoorlijke studie om je af te schermen in de lagere sferen. Je kunt niet zomaar in veel lagere of veel hogere sferen treden. Maar je kunt indien nodig altijd hulp van hoger ontwikkelde astrale helpers krijgen.

 

Tijdens de slaap kunnen we soms bewust en onbewust uittreden. Gaan we dan naar de sfeer aan gene zijde waar we na ons overlijden in terechtkomen?

 

– Ja, dat kan. Maar meestal worden we meegenomen met een bepaald doel. Naar een ander gebied (sfeer). Dit kan van alles zijn. Iemand opzoeken om daar een praatje mee te houden. Of je krijgt ergens in een bepaald gebied les/uitleg.

 

We zijn hier op aarde om onze levenslessen te aanvaarden en er van te leren. Waarom is er dan een gids van gene zijde bij aanwezig?

 

– Die is er helemaal niet altijd bij aanwezig. Dat is helemaal niet nodig. Zij kennen natuurlijk wel de belangrijke momenten in je leven – van jouw levensprogramma – vooraf. Op belangrijke momenten krijg je altijd vanuit de geest assistentie. Er is altijd iemand aanwezig tijdens je moeilijkste belangrijke momenten in het leven. Ik heb dat meerdere malen heel bewust persoonlijk gemerkt.

 

Waarom kunnen we enkel verder leren aan gene zijde?

 

– Je kunt zowel op aarde als aan gene zijde leren. Het evolutieproces gaat aan beide kanten eeuwig door. Er is geen echte totale stilstand. Een persoon moet wel de juiste instelling hebben om te willen groeien. Mensen met grote inzet en luilakken heb je overal. Iedereen heeft een vrije wil om iets aan te pakken of te laten liggen. De keuze ligt bij jezelf.

 

Zowel liefde als haat zijn sterke gevoelens die we ook naar gene zijde meenemen (voortgezette banden met mensen). Is het dan niet beter om haatgevoelens, zo goed als je kunt, af te leren tijdens het aardse leven/bestaan?

 

– Ja, dat is heel belangrijk. Haat is een afbrekend gevoel. Jij en de ander, die deze energie in zijn aura ontvangt, schieten er niet veel mee op. Haat heeft te maken met gebrek aan inzicht. Een mens maakt niet zomaar iets mee. Er is altijd oorzaak en gevolg. Haat en liefde neem je mee naar gene zijde. Probeer zo goed als je kunt deze lastige emotie om te buigen naar iets positievers.

 

Klopt het dat er vele wachtenden aan gene zijde zijn die een leven op aarde met een stoflichaam verlangen om verder te kunnen?

 

– Ja, dat is zo. Er zijn werkelijk miljoenen mensen die wachten op een kans om weer door de aarde aangetrokken te mogen worden. Ze wachten op een leven met nieuwe kansen om goed te mogen maken (karma) en verder te groeien. Grijp daarom je huidige leven, hoe moeilijk soms ook, met beide handen aan. Je kunt en mag het nu doen. Ik wens iedereen heel veel succes op zijn of haar zoektocht naar geestelijke, universele waarheden.

 

 

9 – Astrale gidsen

 

Wat is een gids?

 

– Allereerst is een gids een man of vrouw zoals jij en ik. Met een gids bedoel ik in dit geval een astrale gids. Een persoon die misschien al enkele jaren, of zelfs honderden jaren, aan gene zijde leeft. Een gids kan zich daar ergens in hebben gespecialiseerd en voor een bepaalde taak zijn opgeleid. Aan gene zijde heb je namelijk, net als op aarde, diverse mogelijkheden om te studeren. Op zich natuurlijk niet zo vreemd. Want mensen willen altijd wat te doen hebben of ergens voor leren. Dat is zo op aarde, maar natuurlijk ook in dat andere gebied wat wij gene zijde zijn gaan noemen. Net als op aarde kun je diverse zaken of bezigheden hebben.
Een astrale gids is een persoon die meestal verbonden is met iemand op aarde. Zo’n bijzonder contact kan een karmische aangelegenheid zijn. Ik bedoel hiermee te zeggen dat het een persoon is die je in een vorig leven hebt gekend, of dat de gids weer door zijn helper of gids jou toegewezen heeft gekregen. De meeste gidsen hebben sowieso enige overeenkomst met jouw (leven) bezigheden of karakter. Het kan zelfs zo zijn dat jouw gids misschien wel ongeveer hetzelfde leven heeft gehad als jij nu hebt. De persoon begrijpt dan uit eigen ervaring heel goed waar jij nu mee aan het worstelen bent. Vandaar dat een gids jou kan steunen/adviseren. Het is trouwens niet nodig dat je je gids kent. De meeste astrale gidsen willen je graag rustig achter de schermen steunen op je levenspad. Zij kunnen je heel gemakkelijk helpen door middel van gedachtebeïnvloeding (telepathisch). Er zijn enkele punten in de aura die ze daarvoor kunnen gebruiken. Deze punten zijn voor ontwikkelde gidsen makkelijk te zien, maar voor ons op aarde nagenoeg niet te vinden; gelukkig maar. Het zou niet netjes zijn als mensen elkaar door middel van gedachtebeïnvloeding kunnen beïnvloeden.

 

Wat doet jouw astrale gids?

 

– Ieder mens heeft sowieso één of meerdere personen om zich heen die hem beschermen en inzichten geven. Dat kunnen overleden familieleden zijn. Maar over het algemeen zijn het personen die al minimaal enkele jaren overleden zijn. Iemand die pas kort aan die kant is, heeft natuurlijk nog niet zoveel te vertellen. Het kost enige tijd om aan die wereld te wennen. Tijd is daar niet zo belangrijk. Iemand die daar prettig bezig is, heeft weinig besef van tijd. De tijd vliegt dikwijls voorbij. Het kan daar door gering tijdsbesef zo enkele jaren verder zijn.

Een gids kan jou op diverse manieren helpen. Een gids kan de taak hebben om jou speciaal te helpen, bijvoorbeeld in het verkeer, met gezondheidsproblemen, omgangsproblemen, misschien met je werk, met je kinderen (opvoeding), enzovoort. Het is ook mogelijk dat je af en toe extra informatie krijgt op belangrijke momenten of fases in je leven. Je kunt informatie doorkrijgen over het krijgen van een nieuwe kennis of vriend, dat een contact teneinde zal lopen en bijvoorbeeld of je wel of niet spoedig een nieuwe baan of een nieuwe woning zult vinden. In principe is van alles mogelijk. Maar ik wil er nog wel even bij zeggen dat zij, vanwege ons karma, niet zomaar alles zullen of mogen zeggen. Wij hebben wel ons eigen leven te leiden. Zij mogen niet zomaar zonder meer ingrijpen. Een gids kan op die manier voor zichzelf onnodig verkeerd karma opbouwen. Je zult wel begrijpen dat zij dat niet zullen doen. Want ook zij hebben hier een studie voor gehad. Zij kunnen, als dat nodig is, altijd terugvallen op hun eigen leermeester/gids. Iedereen hier op aarde of daar aan gene zijde heeft een persoon bij zich die wij het beste een leermeester kunnen noemen. Maar nogmaals, dat wil niet zeggen dat alles voorgekauwd wordt, integendeel. Van eigen persoonlijke (doorleefde) ervaringen leer je nog altijd het meeste.

 

Hoe kan een gids jouw gedachten opvangen?

 

– Aan gene zijde communiceert men met elkaar door middel van gedachte-overbrenging. Zeg maar, wat wij hier op aarde ‘telepathie’ noemen. Het is voor hen heel eenvoudig om de gedachtewolken in onze aura op te vangen en te lezen. Wanneer wij hier op aarde met iets bezig zijn kan jouw gids je gedachten gemakkelijk ‘lezen’. Voor personen van gene zijde is dat geen enkel probleem. Het is ook mogelijk dat jouw gedachten, of misschien beter gezegd jouw gedachte-energieën, in je aura later alsnog gelezen kunnen worden.

De geestelijke wereld van gene zijde is een wereld die uiteraard verbinding heeft met de aarde, maar die toch voor ons voor veel geestelijke mogelijkheden is afgesloten. Begrijp je dat personen van gene zijde niet zomaar even bij ons voor de lol langs mogen komen? Degenen die toch mogelijk dus ongevraagd in onze buurt zijn, worden door gidsen of overleden familieleden weggestuurd.

 

Waarom hebben gidsen geen vleugels?

 

– Aan gene zijde is er geen zwaartekracht. Er zijn daar andere (geestelijke) wetten en krachten. Die wetten hebben nu even niet zo veel invloed op ons, omdat wij op aarde leven. Een overgegaan (overleden) individu verplaatst zich door middel van gedachtekracht. Eigenlijk gewoon door zich ergens sterk op te concentreren (te willen). Vleugels zijn puur aardse gedachten/voorstellingen. Iemand die een bijna-doodervaring heeft gehad, spreekt nooit over vleugels. Een persoon die uitgetreden is ook niet. Het mooiste is natuurlijk als je zelf eenmaal in je leven een uittreding meemaakt. Je ziet dan direct dat er helemaal geen vleugels aan te pas komen, dus niet nodig zijn. Ik vind het zelf jammer dat er zoveel Bijbelse taferelen zijn met personen met vleugels. Dit slaat nergens op. De schilders hadden totaal geen kennis van paranormale, esoterische zaken. Het is goed te begrijpen dat mensen dachten, en nu nog steeds denken, dat we vleugels hebben. Dat geeft verder ook niet. Maar ik vind persoonlijk dat het nu wel eens tijd wordt om van deze onzin af te komen. Het zijn eigenlijk leugens, die niemand in deze tijd met enige spirituele kennis zal geloven. Toch zie je nog heel vaak allerlei schilderijen waarop vleugels zijn geschilderd. Ik hoop dat spiritueel ingestelde schilders in de toekomst uittredingen en bijna-doodervaringen anders gaan schilderen. Op zich zou je iemand kunnen schilderen die bijvoorbeeld vanaf zijn lichaam, gezien door ‘een onzichtbare kracht’, naar boven wordt getrokken. In feite wordt iemand die overlijdt van het ene gebied (de aarde) naar een ander bewustzijnsgebied (gene zijde of later een hogere planeet na de aarde) getrokken.

 

Heeft iedereen een gids van gene zijde?

 

– Ja, iedereen heeft gedurende een bepaalde fase in zijn ontwikkeling een gids. Je kunt een aantal jaar, een heel leven of zelfs meerdere levens een astrale gids hebben. Ieder mens wordt beschermd, voor zover dat mogelijk is. Normaal gesproken weten wij hier helemaal niets van. Het is eigenlijk ook helemaal niet nodig om te weten dat jouw gids actief is. De meeste gidsen blijven liever op de achtergrond. Dit is voor een deel hun eigen persoonlijke voorkeur, maar tegelijkertijd doen ze dit ook uit respect voor degenen die nu met een bepaald levensprogramma op aarde zijn. Je moet zelf, zo goed als je kunt, alles op eigen kracht doen. Een ontwikkelde gids zal zich nooit te veel met jouw persoonlijk karma bemoeien.

Je kunt speciale gidsen hebben. Een gids voor het verkeer, een gids voor de gezondheid, voor de opvoeding van kinderen, voor het werk dat je doet, eigenlijk voor van alles. Simpel gezegd: bij een bepaalde taak hoort ook een bepaalde gids. Soms heeft een gids diverse assistenten. Jouw gids hoeft niet altijd persoonlijk aanwezig te zijn. Iemand anders kan dat ook overnemen. De meeste gidsen staan door middel van telepathie met elkaar in verbinding. Zij kunnen elkaar in gedachten met alle gemak ‘oproepen’, om het zo maar te zeggen.

 

Wordt iedereen bijgestaan in de keuze van zijn komend leven voordat we incarneren? (In overleg met onze gids?)

 

– Iedere persoon heeft al enorm veel levens achter de rug. Pas wanneer de mens enige mate van bewustzijn heeft ontwikkeld, is er sprake van bewuste begeleiding door gidsen van gene zijde. Daarvoor, bij zeer primitief denkenden,  heeft dat nog weinig zin. Er zijn verschillende graden (niveaus) van bewustzijn. De mensen die we om ons heen zien, hebben allemaal personen (gidsen) rondom zich. Ook al heeft de meerderheid daar (nog) geen besef van. De bewustere personen krijgen informatie over hun toekomstige leven op aarde. Maar tijdens je terugkomst op aarde komt daar als het ware een ‘deksel’ op te zitten. Toch zijn er belangrijke momenten waarop je iets kunt aanvoelen/voorvoelen of waarop een gids je iets wil laten weten.

 

Voor je aardse leven (incarnatie) wordt er dus overlegd. Kan je begeleidende astrale gids van gene zijde ook nog leren/groeien?

 

– Ja, het leven, waar dan ook in het universum, staat nooit stil. We groeien/ervaren elke dag opnieuw. Iedereen hier op aarde of in het andere trillingsgebied dat we gene zijde noemen. We moeten allemaal de vele levens op aarde en de astrale sferen van ontwikkeling/bewustzijn doorlopen (we hebben dus veel levens nodig om te kunnen groeien). Veel later worden we zelfs door hogere planeten ‘aangetrokken’. Een begeleidende gids groeit dus op dezelfde wijze als wij hier op aarde. We hebben altijd situaties nodig om verder te kunnen groeien. Dit is eigenlijk een eeuwigdurend proces wat zich steeds verder verdiept. De Schepper wil dat al het leven naar een hoger leven groeit.

 

Hoe zeker kan je zijn van aanwezige hulp als je weer geïncarneerd bent op aarde?

 

– De meerderheid staat hier niet eens bij stil en toch is die er voor iedereen. Niemand wordt aan zijn lot overgelaten. Er is hulp voor iedereen. Er wordt werkelijk van alles vanuit het onzichtbare geregeld. Dit is liefde en betrokkenheid van de personen die eerder naar gene zijde zijn gegaan. Het is mogelijk dat er zowel mensen op aarde als aan gene zijde zijn die je steunen. Het is zo jammer dat de kerk de afgelopen eeuwen zo moeilijk heeft gedaan over het voortbestaan. We hebben ons deze gedachte van het voortbestaan nog niet voldoende eigen gemaakt. Heel langzaam krijgen meer mensen inzicht in deze boeiende materie.

Toch zijn er duizenden mensen over de hele wereld overtuigd van geestelijke hulp want zij hebben allemaal persoonlijke ervaringen. De meeste ervaringen lijken heel erg op elkaar. Dat kan natuurlijk ook niet anders want er is maar een mensheid. Alle ervaringen moeten herkenbaar zijn. Hulp kun je soms ‘voelen’, ‘horen’ of ‘zien’. Je ervaart dit niet met je gewone zintuigen van je stoffelijke lichaam maar met je geestelijke zintuigen in je geestelijk lichaam. Dat (paranormale/geestelijke) zintuig is voor dat moment als het ware even geactiveerd. Daarna zakt dit geestelijk vermogen weer weg.

 

Niet elk van ons heeft weet van een begeleidende gids. Maakt dat het niet moeilijker voor die gids?

 

– Ja, een bewust contact hebben is altijd beter, maar niet iedereen is ‘gevoelig’ genoeg om hun trillingen/energieën (gedachten) op te vangen. Een gids moet de mogelijkheden zoeken waar hij de persoon die hij wil begeleiden/beschermen kan bereiken. Dat kan soms ook via een ander gevoeligere persoon in de buurt. Je kunt eventueel ook een boodschap via een droom krijgen (denk maar aan een voorspellende droom met informatie over iets). De droom zelf hoeft niet eens erg gewikkeld te zijn om hem te begrijpen. De meeste gehanteerde symbolen zijn makkelijk te begrijpen.

Het is natuurlijk wel zo dat een gids heel snel door heeft hoe moeilijk of makkelijk iemand te bereiken is. Maar wanneer het echt nodig is, ben je altijd te bereiken. Er zijn ontzettend veel mogelijkheden om ons te bereiken. Het is heel interessant dit verder uit te onderzoeken. Meestal is het een gevoel (de boodschap) op telepathische wijze overbrengen. De astrale gids van gene zijde, of een familielid van je, staat dan in je aura. Sommige mensen voelen hun aanwezigheid (hun energie).

 

Kun je een gids hebben die zelf nog zeer beperkt in bewustzijn is?

 

– Nee, dat heeft weinig zin. Alles is op elkaar afgestemd. Je zet ook geen ongeschoolde personen voor de klas. Iemand moet jouw leven goed kunnen begrijpen. Meestal hebben zij in vorige levens met dezelfde problemen geworsteld. Ze weten dus waar ze over praten. Gidsen en hun ‘leerlingen’ moeten enigszins dezelfde mentaliteit en trilling hebben want anders zou dat te veel botsen en dus niet werken. Gidsen kunnen in het verleden ook allerlei banden met je hebben gehad (familie, vrienden, collega’s, enzovoort).

 

Is een astrale gids altijd een entiteit (persoon van gene zijde)?

 

– Ja, in dit verband wordt een al eerder overgegane/overleden persoon bedoeld. Er zijn diverse namen voor een entiteit; gids, astrale, ‘engel’, geest, begeleider of overleden familielid. Hiermee wordt hetzelfde bedoeld. Er is tenslotte maar één grote mensenfamilie, zowel voor deze zijde als gene zijde. Ik heb persoonlijk moeite mee met al die ‘rare’, vaak onpersoonlijke, namen. Zou jij voor ‘geest’ uitgescholden willen worden als je aan die andere zijde van het leven bent? Je bent daar nagenoeg dezelfde persoon als je nu bent. Stel je dat maar eens voor.

 

Is een gids verplicht de belevingswereld van zijn ‘pupil’ te aanvaarden?

 

– Een gids van gene zijde wordt niet zomaar gekoppeld aan een ‘pupil’. Het moet wel zinvol en leerzaam zijn voor beide partijen. Maar voor iedereen is er advies. Het moet wel klikken, want anders werkt het niet. Er worden eigenlijk alleen maar zinvolle opdrachten gegeven. Een persoon van gene zijde kan zelfs door karma met iemand van de aarde verbonden worden. Gidsen hebben dikwijls veel wat jij nu moet beleven (karma rechtzetten) al eerder beleefd. Zij weten waarover zij praten. Het is niet ondenkbaar dat jij zelf na dit leven een gids, een begeleider van iemand zult zijn. Eigenlijk gaat iedereen elkaar vroeg of laat helpen. Dit is de weg naar hoger geestelijk bewustzijn. Je ziet dat overal in de sferen van licht aan gene zijde.

 

Wat gebeurt er als de gedachtegang van de astrale gids heel anders is dan die van jou?

 

– Dat zou voor beide partijen heel vervelend zijn. Maar dit wordt als het maar even kan voorkomen. Niemand wil zinloos bezig zijn. De gids en de pupil moeten dus wel enige mate van afstemming op elkaar hebben. Een gids aan gene zijde heeft ook zelf weer een gids (leermeester) die hem indien nodig adviseert.

 

Kan een gids je in de steek laten, bij wijze van spreken?

 

– In de steek laten is wel erg hard. Een gids heeft dikwijls informatie over ons levensprogramma. Hij weet vooraf waar het extra moeilijk wordt. Zij laten ons niet zo maar vallen. Maar soms trekt iemand zich wel even terug zodat we zelf de gevolgen van onze daden kunnen beleven/voelen. Wat zou je zelf doen na het geven van wel honderd ‘waarschuwingen’ aan iemand?

 

Kan een gids met je mee incarneren (geboren worden in een stoflichaam) om zodoende beter ‘aanwezig’ te zijn?

 

– Ja, dat is mogelijk. Maar andere personen, zoals ouders, broers en zussen, leraren op school, kunnen ons ook iets leren. Het hoeft niet per se je astrale gids te zijn. Eigenlijk is er van alles mogelijk. Maar op aarde weet je niets meer van je vorige levens en de periode aan gene zijde. Er kan een ‘deksel’ zitten op het vorige contact tussen gids en aardse ‘leerling’. Mensen kunnen op aarde als een groep met een bepaalde opdracht worden geboren.

 

Hoe weet jij als medium (paranormaal begaafde) of je gids tegen je ‘praat’.

 

– Dat herken je aan iemands energie en uitstraling van het geestelijk lichaam, zeg maar aura. Ieder mens van deze zijde of gene zijde heeft zijn eigen specifieke trilling die zijn werkelijke innerlijk weergeeft. Je herkent dat na een paar keer. Een helderziende of paranormaal gevoelige persoon reageert hier onmiddellijk op. Hoe verder een persoon groeit, des te krachtiger (warmer) deze innerlijke energie. Je kunt iemand ook eventueel ‘zien’. Het is voor een paranormaal begaafde heel belangrijk om zijn gids, ook wel leermeester, te herkennen. Er kunnen altijd onprettige personen proberen ‘door te komen’. Experimenteer dus nooit op eigen kracht. Dat is echt gevaarlijk. Je zet toch ook niet zomaar de voordeur van je huis de hele dag open. Dat is vragen om problemen.

 

10 – Huwelijk & kinderen

 

Heeft de kerkelijke belofte om samen te blijven tot de dood waarde?

 

– Nee, totaal niet. Wij bepalen in werkelijkheid niet zelf hoe lang we bij elkaar zullen blijven. Iedereen is met een bepaalde opdracht (levensprogramma) op aarde geboren. Je kunt dus wel zo’n belofte doen, maar het zegt helemaal niets en een belofte heeft er ook geen invloed op. Je kunt bijvoorbeeld geboren zijn om van twee of drie verschillende mannen of vrouwen kinderen te krijgen. Het kan ook zijn dat jouw contact met iemand maar twee jaar zal duren. Langer is misschien in dit leven dan niet de bedoeling. Wij zullen dus moeten aanvaarden waarvoor wij in dit leven zijn geboren. Natuurlijk kun je dat normaal gesproken niet weten. Maar het is geestelijk gezien onzinnig om iemand tot de dood trouw te zweren. Dat kun je dan niet waarmaken. Het is natuurlijk niet eenvoudig als je zo naar het leven gaat kijken. Maar toch is het de moeite waard om je hier verder in te verdiepen.

 

Vraag over homoseksualiteit en het huwelijk.

 

– Homoseksuele gevoelens liggen bij sommige mensen nog steeds gevoelig. Dit heeft uiteraard het meeste te maken met onwetendheid en vooringenomenheid. Het wordt nu wel eens tijd om dit thema in een breder verband te gaan zien. Ik bedoel eigenlijk te zeggen: we zijn toch allemaal kinderen van die Ene Schepper. En om het maar eens heel openhartig te zeggen: er zijn volksstammen die om diverse redenen ook aan anale seks doen.

 

Wat is de oorzaak van homoseksuele gevoelens?

 

– Dit heeft met reïncarnatie te maken, of beter gezegd, met iemands vorige leven. De persoon heeft in dit leven nog sterke ‘gevoelsherinneringen’ aan zijn vorige leven (vorige incarnatie). Een man kan zich in dit leven nog heel sterk een vrouw voelen en een vrouw kan zich heel sterk een man voelen. Voor hen draait de wereld een beetje om, om het zomaar te zeggen. Wist je dat iedereen een keer een homoseksueel leven heeft gehad of nog zal krijgen? Het heeft voornamelijk te maken met overgangen. We moeten allemaal de zeven graden van het ‘manzijn’ en het ‘vrouwzijn’ doorlopen.

Waar het mij om draait is: waarom mogen deze mensen, die het toch al vaak niet eenvoudig hebben, niet gewoon trouwen en gelukkig zijn? Trouwen is toch een uitdrukking van je werkelijke liefde voor iemand? Je geeft hiermee toch aan dat je helemaal voor iemand gaat?

Ook zij worden tot elkaar ‘aangetrokken’ door de wet van oorzaak en gevolg (de wet van karma). Iedereen wordt krachtig beïnvloed door deze (natuur)wetten. Het zou toch belachelijk en onredelijk zijn, dat de één wel de zaken uit het verleden moet rechtzetten of verder uitwerken en de ander niet? Nogmaals: voor iedereen gelden deze wetten. Ik kan het daarom niet goed begrijpen dat mensen zo vreselijk bekrompen en kortzichtig doen en dat sommigen van hen zelfs vooraan in de kerk durven te zitten. Wat voor mensen en wat voor kerk is dit dan eigenlijk? Heeft de Schepper dan voorkeur? Is zijn liefde dan niet grenzeloos en universeel voor al het leven op aarde en andere planeten? Ik vind dit vreselijk kortzichtig. Nu we langzaam in het Waterman-tijdperk groeien moet dit veranderen. Ik ga er vanuit dat alle menselijke gevoelens menselijk zijn. Natuurlijk kunnen we gevoelens van agressie, jaloezie en hebzucht beter transformeren in hogere gevoelens. Maar een mens is een mens. Hij heeft wel honderden levens nodig om te kunnen en te mogen groeien. Ik vind dat we wat verdraagzamer moeten worden. Zoveel meningen, zoveel inzichten en zoveel godsdiensten botsen keihard tegen elkaar. Dit moet spoedig veranderen.

 

Is kinderloosheid een straf?

 

– Nee, ik denk van niet. Iedereen komt met een bepaald (levens)programma op de aarde terug. Dat kan één huwelijk zijn, misschien drie huwelijken of het verwekken of baren van bijvoorbeeld vijf kinderen. Je kunt geboren zijn om een bepaalde studie te doen of om iets voor de mensheid uit te vinden of te doen. Het kan ook gebeuren dat je in dit leven helemaal geen kinderen hoeft te krijgen. Dit heeft dan met het karma van jou en je levenspartner te maken. Je moet het proberen in een breder verband te zien. Zij zouden perfecte toekomstige ouders kunnen zijn, maar de personen waar je op dit moment karma mee hebt, leven in de sferen van gene zijde of zijn bij andere ‘ouders’ geboren. Of zijn misschien zelf wel ouders op dit moment. Ik geloof niet zozeer in straf. Maar in de wet van oorzaak en gevolg. Dit moet je proberen zo ruim mogelijk te zien. Ik bedoel, als het waar is wat ik zeg, dat we allemaal alleen al op aarde duizenden keren geboren zijn, dan houdt dat automatisch in dat we heel veel vaders, moeders, broertjes, zusjes en vrienden hebben gehad. Kinderloosheid is dus absoluut geen straf. Het heeft meer te maken met het feit dat de personen waarmee je verbonden bent, nu in dit leven op dit moment, niet aangetrokken kunnen of mogen worden. Ik wil je graag adviseren om er niet een al te groot punt van te maken. Kijk meer naar de mensen waar je op dit moment WEL contact mee hebt. Ik weet vanuit mijn praktijk dat dit best wel een gevoelig en moeilijk punt is. Maar probeer dit wat ruimer en spiritueler te zien. Ik heb ook gemerkt dat heel veel mensen al op jonge leeftijd wisten dat ze kinderloos zouden blijven.

 

Is een langdurig huwelijk waardevoller dan een kort huwelijk?

 

– Nee, absoluut niet. Probeer het zo te zien. Je hebt een paar hoofdstukken die je samen met iemand moet beleven. Maar het kunnen ook twee boeken met bijvoorbeeld zes hoofdstukken zijn, enzovoort. Ik vind alle hoofdstukken in iemands relatie/contact even belangrijk. Een korte of lange vriendschap (of huwelijk) hebben is altijd karmisch bepaald. We hebben op de planeet aarde nog niet zoveel vrije keus. Dat denken we wel, maar in werkelijkheid is dat niet zo. Veel levens zijn bedoeld om de ontstane disharmonie uit het verleden (vorige levens) om te zetten in harmonie. Pas vanaf de vierde sfeer van gene zijde ben je karmisch vrij. Dit betekent dat de meeste mensen nog wel tien of twintig keer op aarde terug moeten komen om dit evolutiepunt (op eigen kracht) te bereiken. Het beste is om de contacten die je op DIT MOMENT hebt, zo goed mogelijk (met alle liefde die je voelt) te onderhouden. Natuurlijk weet ik wel dat het ene contact interessanter of spannender is dan het andere. Dat is een persoonlijke zaak. Maar wanneer je dit zo ruim mogelijk probeert te zien, zijn alle contacten even belangrijk.

 

Is een relatie of huwelijk altijd voorbestemd?

 

– Ja, want anders maakt de ziel van de persoon geen verbinding met jouw geest/aura. Zonder de wet van oorzaak en gevolg (de wet van karma) kan er nooit verbinding komen. Werkelijk alle personen die in je leven komen hebben betekenis. Enkele voorbeelden: twee personen kunnen heel erg op elkaar verliefd zijn. Maar dat wil nog niet zeggen dat ze ook een relatie in dit leven zullen krijgen. Als er geen karma is, komt er geen verbinding, dus geen contact tot stand. Wanneer twee personen elkaar niet zo zien zitten, dan kan het toch de bedoeling zijn dat deze personen iets met elkaar gaan krijgen. Dit heeft dus ook met hetzelfde karma te maken. Begrijp je wat ik bedoel te zeggen? Zelfs de tijd (periode) wanneer je iets met iemand hebt, is al voorbestemd. Dit soort zaken gaan heel erg ver. Het is niet altijd eenvoudig om hier mee om te gaan. Sterk paranormaal gevoelige mensen kunnen dus ‘hooguit’ iets over iemands al vaststaande levensprogramma zeggen. Iets wat niet op jouw levensprogramma staat, valt dus ook niet te voorspellen. Het gebeurt wel eens in mijn praktijk dat mensen willen weten of ze na jaren van proberen nog kinderen zullen krijgen. Staat het in dit leven niet op het programma, dan kun je (ik) daar weinig aan doen. Het is wel verdrietig en moeilijk om dit eventueel mee te delen. Ik zeg het liever niet. Maar als iemand het heel graag wil weten, dan zal ik het wel proberen te zeggen (en uitleggen).

 

Vraag over verschillende ouders in verscheidene levens.

 

– Je ouders in dit leven hoeven niet per se je ouders in je vorige levens te zijn geweest. Je hebt (krijgt) in al die duizenden vorige levens en ook in al die toekomstige levens veel verschillende ouders, broertjes en zusjes. Het getuigt niet van diep gevoel, inzicht of geestelijk besef om bijna ‘ziekelijk’ aan je huidige ouders te hangen. Laat deze gedachte (spirituele constatering) eens diep op je inwerken. Probeer in ieder geval respect voor je huidige ouders te hebben. Je hoeft ze niet overdreven op handen en voeten te dragen. Maar ook niet af te kraken of lelijk te doen als jullie elkaar helemaal niet liggen. Ik vind het persoonlijk heel erg belangrijk dat je eens goed nadenkt over reïncarnatie en het hebben van verschillende vaders en moeders, broers en zussen, kennissen, enzovoort. Eigenlijk zijn we allemaal familieleden van elkaar. Dat gevoel moet je proberen te ontwikkelen. We zullen geleidelijk aan, nu in het Waterman-tijdperk (Aquarius), dat gaan leren. In de vierde sfeer (gebied) van licht van gene zijde voelen mensen zogenaamde ‘broeder en zuster’-liefde voor elkaar. Deze hoogontwikkelde mensen gaan in de hogere sferen van gene zijde verder. Het karma met de aarde is geheel opgelost. Zij hoeven niet meer op aarde in een stoffelijk lichaam geboren te worden. Ze gaan met hun geestelijk lichaam verder.

 

11 – Intuïtie, helderziendheid en je eerste indruk 

 

Is ieder mens paranormaal gevoelig?

 

– Ja, iedereen is wel in een bepaalde mate paranormaal gevoelig. Je staat er alleen niet bij stil dat sommige gevoelens eigenlijk paranormale indrukken zijn. Bijvoorbeeld van iemand een eerste indruk hebben. Het is niet altijd eenvoudig om gewone gevoelens van paranormale, intuïtieve gevoelens/indrukken te scheiden. Het kost tijd om dit te leren.

 

Wanneer kun je spreken van een eerste indruk?

 

– Dat is eenvoudig en moeilijk tegelijk. Een mens heeft dikwijls veel verschillende gedachten en gevoelens tegelijkertijd. Ik vind het persoonlijk heel erg belangrijk dat je eerst enige mate van innerlijke rust ontwikkelt, zodat je dan sowieso al wat minder onrustige gedachten door elkaar hebt. Dit kun je jezelf best wel aanleren. Het is echt niet zo moeilijk. Ik denk dat je binnen twee dagen al verbetering krijgt, als je jezelf leert te ontspannen. De meeste mensen gaan maar door. Er is geen tijd voor kleine pauzes. Door altijd maar door te gaan, krijg je vanzelf een onrustige, nerveuze en oververmoeide aura. Ik zou willen voorstellen: probeer hier op jouw manier aan te werken.

Een eerste indruk kun je van een persoon krijgen, maar ook van een bepaalde situatie. Een eerste indruk kun je eigenlijk over van alles krijgen. Je moet jezelf aanleren om je allereerste gedachte vast te houden. Eigenlijk ook later analyseren. Je kunt het makkelijkst een indruk onderscheiden van een gewone gedachte, als het informatie is, waar je op dat moment helemaal niet mee bezig bent. Iets valt als het ware zomaar binnen. Over het algemeen vraag je niet eens om een intuïtieve/paranormale indruk. Het overkomt je zonder dat je het oproept. Natuurlijk kun je zelf ook aanleren om juist bij de eerste ontmoetingen van mensen extra alert te zijn op datgene wat mogelijk bij je ‘binnen komt vallen’. Je moet ook wel een beetje lef hebben om naar je eerste indruk van iemand of iets te durven luisteren. Niet alle indrukken zijn prettig. Het kan zelfs zo zijn dat je vervelende of nare informatie krijgt. Soms is dat best wel moeilijk. Het kan zelfs zeer confronterend zijn. Probeer jezelf zo neutraal mogelijk op te stellen. Stap als het ware uit de situatie en kijk er van buitenaf tegenaan. Het is niet nodig om altijd en voor iedereen te gaan lijden. Het leven moet namelijk lopen zoals het loopt. Wij hebben daar nagenoeg geen invloed op. Eigenlijk moet ik er bij zeggen: maar goed ook. Materialistische mensen zouden namelijk het liefst alles naar hun eigen hand willen zetten. Sommige mensen zijn bereid om alles en iedereen om te kopen. Dat is natuurlijk niet de bedoeling en het zal ook niet echt lukken; hooguit tijdelijk.

 

Kun je jezelf trainen om te leren luisteren naar je eerste indruk?

 

– In mijn praktijk zeg ik altijd tegen mensen dat ze een klein dagboekje bij moeten gaan houden. Je schrijft elke keer jouw eerste indruk op. Na verloop van tijd kun je zien of jouw eerste indrukken intuïtieve/paranormale indrukken waren. Ik bedoel: waren jouw gedachten niet gebaseerd op angsten, onzekerheden, een gevoel van minderwaardigheid, enzovoort? Door de jaren heen heb ik in gesprekken met mensen gemerkt dat er toch al veel mensen zijn die dergelijke eerste indrukken hebben. Maar er wordt te weinig naar geluisterd en er wordt vaak te weinig mee gedaan. Toch is dat jammer. Want wanneer jouw ziel bijvoorbeeld iets wil doorgeven over jouw levensprogramma en je krijgt een (diepzinnige) indruk, dan is het jammer als je daar geen aandacht aan schenkt. Eerste indrukken kunnen veroorzaakt worden door je eigen ziel. Ik bedoel hiermee de ervaringen die in dit leven of een vorige leven zijn opgeslagen (gevoelsherinneringen). Iets in jou herkent namelijk de situatie en geeft je vanuit de diepte een signaal door een indruk te geven. Het kan natuurlijk ook zijn dat jouw gids of een overleden familielid een heldere gedachte of gevoel over iets geeft. Je krijgt als het ware een boodschap van hen. Ik vind het persoonlijk altijd erg belangrijk dat we naar onze intuïtie en ingevingen luisteren.

 

Is helderziendheid een ‘beloning’ in je leven?

 

– Nee, absoluut niet. Opbouwende harmonieuze mensen kunnen net zo paranormaal gevoelig zijn als grote criminelen (moordenaars). In dit geval spreek ik over de paranormale gevoeligheid die mensen van nature hebben, en dat komt gewoonlijk redelijk vaak voor.
Het ligt iets anders voor mensen zoals Anton Paauwe, André Grootte, Jomanda, Jozef Rulof, Gerard Croiset en Edgar Cayce, om maar een paar bekende mensen te noemen. Zij zijn heel bewust door een geestelijke gids ‘opgetrokken’ in Zijn aura. Dit is zeer zeldzaam. Misschien maar één persoon op 100.000 mensen. Zij zijn wel naar een bepaald punt geëvolueerd/gegroeid. Voor hen ligt dat dus anders. Zij zijn hier als het ware met een speciale taak geboren.

 

Heeft het zin om paranormale cursussen te volgen?

 

– Dat hangt er helemaal vanaf wat je zoekt. Paranormale gevoeligheid op zich kun je niet zozeer leren. Het is meer wat er al in je zit, om dat aan te scherpen en te analyseren. Iemand die zeer gering muzikaal is, zal later nooit in een beroepsorkest kunnen gaan spelen. Ik vind het heel erg jammer dat hier uit enthousiasme en onwetendheid heel veel geld aan wordt uitgegeven. Je kunt veel beter eerst wat basisstof over deze materie leren. Onderzoek bijvoorbeeld eerst wat helderziendheid, heldervoelendheid, helderhoren, enzovoort inhoud. Wat is bijvoorbeeld telepathie en gedachtebeïnvloeding?

De meeste cursussen zijn voornamelijk gebaseerd op allerlei (onzinnige) visualisaties. Dit is bijzonder vaag. In de praktijk kun je hier helemaal niets mee. Laat je niet gek maken met allerlei onzin. Het is zo makkelijk om allerlei visualisaties te doen. Je kunt heel gemakkelijk denkbeeldig op de maan gaan wandelen, maar dat slaat nergens op. Mensen doe normaal. Richt je niet alleen op het paranormale. Je hebt vast nog veel meer mooie talenten.

 

Ik heb speciaal voor belangstellenden een interessante paranormale/spirituele (oriëntatie)cursus samengesteld. Je krijgt meer basisinzicht. Je zult veel alerter worden en beter je eigen ingevingen begrijpen. Ik vind dat heel erg belangrijk.

 

Mag een paranormaal begaafde een vergoeding voor zijn hulp/consulten vragen?

 

– Dit beroep is helaas vogelvrij. Iedereen kan bij wijze van spreken een bord met ‘praktijk’ in zijn tuin zetten. Of aan de muur spijkeren. Ik vind dit ronduit slecht. Je vraagt op deze manier om tal van problemen en misverstanden. Ik kan het niet begrijpen dat mensen zomaar, na zich een half of twee jaar met deze materie bezig te houden, een praktijk starten. Sommige dingen kun je weliswaar theoretisch leren. Maar heb je ook gevoel voor een bepaald beroep? Ik vind dat mensen regelmatig doorslaan. Waarom zien we het niet meer als een onderdeel van je eigen zelfontwikkeling (zelfstudie om jezelf te ontplooien)? Er zijn momenteel zoveel praktijken en spirituele websites met ‘adviseurs’. Ik vind dat niet goed. Eigenlijk een slechte ontwikkeling. Ik kan daar natuurlijk niet veel aan doen. Het is voor een belangrijk deel de schuld van onze regering. Zij willen er niets aan doen. Ze zijn niet werkelijk bereid om alternatieve geneeswijzen te erkennen (in kaart te brengen). Men steekt zijn kop in het zand (misschien wel eigenbelang van de traditionele medici). Dit is een heel vervelend proces wat wel bij deze tijd hoort. Ik geloof dat dit in de nabije toekomst zal gaan veranderen. Ik ben meer voor een door de staat erkende (voor)opleiding. Een basisopleiding (met basisvakken) die iedereen moet volgen.

Natuurlijk mag ook een paranormaal begaafde een tarief voor een consult/behandeling vragen. Iedereen moet zijn boterham kunnen verdienen. Van lucht kun je niet leven. Ook paranormale mensen hebben, net zoals ieder ander, vaste lasten. Maar voor veel mensen is deze bron van inkomsten bijverdienste. Dat is leuk voor hen, maar slecht voor dit beroep. Je krijgt namelijk ontzettend veel verschillende tarieven. Dit komt omdat de meeste mensen het volledig zwart doen. Ik vroeg een keer aan een belastinginspecteur of er veel mensen zijn met een alternatieve praktijk. Hij zei van niet. Het blijkt dat vrijwel niemand deze vorm van inkomsten/verdiensten opgeeft. Ik was verbaasd. Ik dacht dat het niet bepaald sociaal en spiritueel is naar onze samenleving toe als mensen (en zeker in dit beroep) alles zwart doen. Ik heb verder maar mijn mond gehouden. Iedereen moet dat maar voor zichzelf uitmaken. De echte eerlijke professionele paranormaal begaafden hebben veel last van anderen. Iemand met een uitkering of een baan (of partner met baan) kan makkelijk voor half geld (tarief) of minder gaan werken. De belasting wordt toch niet afgedragen. Dit is allemaal zeer onredelijk voor degenen die gewoon eerlijk willen werken.

Ik hoop dat in de toekomst alle alternatieve geneeswijzen worden erkend. En dat er ook een vast tarief voor hun diensten/consulten wordt bepaald. Zodat iedere alternatief therapeut en cliënt exact weet waar hij aan toe is.  

 

Wat zijn paranormale zintuigen?

 

– Een mens heeft vijf gewone zintuigen in zijn stoffelijk lichaam en vijf vrijwel identieke zintuigen in zijn geestelijk lichaam (tweede lichaam) tot zijn beschikking. Jij bent zelf de persoon (het individu, het ego, de geest, een persoonlijkheid, enzovoort) in dat stoffelijk hulsje. Jij als persoon zit dus in een stoffelijk lichaam. Het stoffelijk lichaam op aarde is een tijdelijk lichaam en het geestelijk lichaam is eeuwig. Met dit eeuwige geestelijk lichaam kun je, net als met je stoffelijk lichaam hier op aarde, communiceren. In feite hebben dus beide lichamen zintuigen. Want zonder die zintuigen kun je een ander nooit iets duidelijk maken.

Paranormale gevoeligheid wordt NIET door de zintuigen van het stoffelijk lichaam veroorzaakt. Maar door de zintuigen in het geestelijk lichaam. Eigenlijk worden allerlei beelden, gedachten en gevoelens met het geestelijk lichaam opgevangen en aan de hersenen, door middel van de chakra’s in de aura, aan het stoffelijk lichaam doorgegeven.

Of de informatie nu van ‘deze zijde’ (de aarde) of van gene zijde komt, dat maakt verder weinig uit. We hechten eigenlijk veel te veel waarde aan het stoffelijk lichaam. Het stoffelijk lichaam is er alleen maar om je op dit bestaansgebied (de aarde) te kunnen manifesteren/handhaven. We moeten elkaar immers kunnen horen, zien, voelen, enzovoort.

 

Ben ik paranormaal?

 

– ‘Ze hebben gezegd dat ik paranormale gaven of krachten heb’. Met deze vage populaire opmerking van mensen, die vooral werkzaam zijn op paranormale beurzen, heb ik (als helderziende) wel eens moeite. Zou het niet beter zijn om jezelf heel eerlijk af te vragen hoe sterk en duidelijk je iets ‘wel’ of ‘niet’ hebt? Ik bedoel: je weet van jezelf toch wel in welke bepaalde mate je iets hebt? Zo’n (spirituele) opmerking van iemand is voor jou herkenbaar of het is het niet. Laat je niet gek maken door ‘gebakken lucht’. Het is misschien interessant of leuk om zoiets te horen, maar wat schiet je ermee op als je het niet herkent of er verder niets mee kunt? Blijf nuchter en blijf ook altijd op je eigen benen staan. Ieder mens heeft een geestelijk en een stoffelijk lichaam. Vandaar dat iedereen ook in mindere of meerdere mate paranormaal, of liever ‘geestelijk’, gevoelig is. In het geestelijk lichaam zitten, net als in het stoffelijk lichaam, ook ‘zintuigen’. Met de geestelijke zintuigen doen we ‘paranormale’ indrukken op.

Is het oproepen van overleden personen (geesten) een modeverschijnsel?

 

-Nee, ik denk van niet. Er is altijd al belangstelling geweest in het voortbestaan, het hiernamaals. Dat is niet iets nieuws. Verschillende volkeren hebben hierover door de eeuwen heen zo hun eigen gedachten (ervaringen) gehad. Al die verschillende denkbeelden lopen nog wel eens uiteen. Maar toch zie je overal wel bepaalde universele ervaringen opduiken. Dat kan natuurlijk ook niet anders. De kosmische wetten van leven en dood gelden voor iedereen en overal. Het is echter niet verstandig om ‘zomaar’ iemand op te roepen.

 

Hoe komt het dat een kind zijn van nature paranormale gevoeligheid verliest naarmate het ouder wordt?

 

– Ik denk dat dit komt omdat eerst bij zeven jaar, en later bij veertien jaar, een groot deel van het aardse bewustzijn definitief doorbreekt. Een kind leeft dus voor die tijd nog erg op zijn gevoel. Dit hoeft niet te betekenen dat het paranormale en intuïtieve helemaal wordt weggedrukt.

 

Veel mensen willen een paranormale gave hebben om anderen te helpen. Daar heb je toch geen gave voor nodig? Je kunt toch proberen zonder gaven iemand te helpen? Liefde en inzet doen al veel.

 

– Daar ben ik het helemaal mee eens. Je moet je eigen talenten en ervaringen in het leven praktisch zien toe te passen. Niet iedereen gaat met paranormale gevoeligheid goed om. Ik bedoel: wanneer zeg je wel iets en wanneer besluit je te zwijgen? Dit is elke keer weer een kwestie van opnieuw afwegen.

 

Moet jij als beroepsparagnost in staat zijn je eigen gevoelswereld uit te schakelen als je in ‘verbinding’ wilt komen met een cliënt?

 

– Ja, het is wel de bedoeling dat ik mij voor mijn persoonlijke leven en gevoelswereld grotendeels afsluit. Echt helemaal lukt dat niet. Maar wel voor misschien 80 of 90 procent. Ik doe in ieder geval wel altijd mijn best. Ik vind het belangrijk om een kwartier of een half uur van tevoren mezelf als het ware leeg te maken. Je kunt niet zomaar in iemands wereld stappen. Dit vergt voorbereiding.

 

Ik vraag me wel eens af waarom iemand de gave heeft gekregen om bijvoorbeeld grote rampen te voorzien. Je kunt en mag daar trouwens niks aan veranderen vanwege het karma. Wat is het nut hiervan?

 

– Ik zie dat als een onderdeel van een groeiproces. Van alles kun je leren. Alles heeft zo zijn eigen speciale betekenis. Je hebt geluk en ongeluk, licht en duisternis, geboorte (het begin) en dood (het einde van iets). Mensen hebben niet alleen maar individueel karma. Er is ook groepskarma of zelfs karma voor een heel volk. Grote zaken worden soms ook paranormaal aangekondigd.

 

Jij kunt als beroepsparagnost een enorme impact hebben op mensen. Jouw woorden worden tot op de draad ontrafeld. Is dit niet enorm belastend voor je?

 

– Ja, vroeger had ik daar wel moeite mee. Mensen vatten iets soms anders op dan ik het heb bedoeld. Ik probeer gewoonlijk zo duidelijk mogelijk te zijn. Eenmaal gezegd is eenmaal gezegd. Ik neem daar de volledige verantwoording voor. Je moet het heel zeker weten wanneer je echt iets tegen iemand zegt. Het is beter om achteraf niet te veel te twijfelen over je uitspraken. Je kunt daar ontzettend onzeker van worden. Dat is absoluut niet de bedoeling. Voor een paragnost/helderziende is het erg moeilijk om grapjes te maken. Mensen denken maar al te snel dat je iets wilt zeggen, terwijl ik juist veel van humor houd. De gemiddelde beroepsparagnost is altijd voorzichtig in zijn uitspraken. Dat leer je door verschillende ervaringen gaandeweg vanzelf wel.

 

Zijn wij onze paranormale gevoeligheid in deze moderne tijd verleerd?

 

– Ik denk van niet. De mens heeft zelf een vrije wil om de nadruk te leggen op zijn intuïtieve/paranormale gevoelswereld of verstand. Het is maar net welke kant jij verder wilt ontwikkelen, of beter gezegd, waar jij bewuster van wilt worden.

 

Vroeger leefde men dichter bij de natuur en had men veel respect voor de natuur. Was dat niet veel beter dan het paranormale zoals het nu door velen wordt gezien en misbruikt?

 

– Ja, veel mensen hebben in het achterhoofd het starten van een eigen praktijk. Zoiets is niet verstandig om te doen. Je moet van nature al iets hebben om met mensen in de hulpverlening iets te willen doen. Zoiets kun je niet leren. Je hebt daar op de één of andere manier al in andere levens veelvuldig aan gewerkt. Veel mensen hebben een veel te groot ego. In deze vorm van hulpverlening moet je juist opofferen en aanpassen; jezelf niet belangrijk vinden. Eigenlijk moet de ‘drang’ iets voor mensen te willen doen van binnenuit komen. Je hoeft hier niet voor naar de schoolbanken te gaan. Ik vind het ronduit heel slecht dat er instituten zijn met zeer dure opleidingen, terwijl je daar in mijn ogen nauwelijks iets leert. Echte spiritualiteit komt van binnenuit. Door te overdenken, te mijmeren, te mediteren en te luisteren naar je intuïtie. Alles wordt je als vanzelf geschonken wanneer de tijd daar werkelijk rijp voor is. Of anders gezegd: geen enkele chakra gaat te vroeg werken (activeren). Je kunt een chakra hooguit onnodig belasten met nervositeit, zwakke zenuwen, een slechte spijsvertering en het vaak koud hebben als gevolg.

 

12 – Karma

 

Kun je in één leven veel karma verwerken?

 

– Ik denk dat je niet in termen van veel of weinig moet denken. Het is namelijk jouw ziel die elk leven opnieuw je levensprogramma creëert (‘uitschrijft’). Jouw ziel is neutraal en alwetend om het zomaar te zeggen. Jouw ziel weet perfect hoeveel jij in een specifiek leven aan kan, vertrouw hierop. Iedereen kan zijn voorbestemde opdracht voltooien. De ziel kijkt niet naar een mooi of een lelijk leven. De ziel probeert ons in bewustzijn te laten groeien, dat staat voorop. Je krijgt natuurlijk niet meer dan je werkelijk aan kunt.

De laatste tientallen levens van een persoon op aarde zijn meer gericht om het karma van al die honderden levens op te lossen. Maar zoals ik al eerder schreef: je hebt veel meer positief dan negatief karma. Het lijkt erop dat we het vaak alleen maar over het negatieve karma hebben. Dat is een verkeerde manier van denken. Ik denk dat een persoon steeds meer op zijn schouders gelegd krijgt naarmate zijn bewustzijn groeit, ofwel naarmate zijn gevoel en inzicht toeneemt. Er zit wel degelijk iets in het gezegde: ‘Je krijgt kracht naar kruis’.

 

Is het bezit van veel of weinig geld karmisch bepaald?

 

– Ja. Zo kun je afwisselend levens krijgen waarin je armoede zult beleven of grote rijkdom. Zo is het ook met (grote) erfenissen en dergelijke. Het kan zijn dat iemand vanuit het verleden stevig bij jou in het krijt staat. Bijvoorbeeld door allerlei vormen van diefstal of iets listig afhandig maken. Het is dan op tientallen manieren mogelijk om ‘terug te betalen’. Alles wat je ooit op een oneerlijke wijze hebt gekregen (of gestolen) zul je eens terug moeten geven. Dit geldt voor alles in het leven. Dit kan een financiële zaak worden. Maar ook dat je door eigen persoonlijke inzet, kracht en liefde aan iemand iets goed moet doen. Dus alle geldzaken, bezittingen en erfenissen vallen hier ook onder.

 

Waarom hebben we zelf niet helemaal de vrije keuze van leven?

 

– Omdat er in ons universum diverse natuur- of Goddelijke wetten zijn. Bijvoorbeeld de wet van reïncarnatie (wedergeboorte) en de wet van oorzaak en gevolg (de wet van karma). Iedereen, zonder uitzonderingen, heeft hier mee te maken. Doe je in verschillende levens goed dan komt dat in je volgende levens weer terug. Doe je ‘fout’ of onvoldoende goed dan word je daarvoor ook weer teruggeplaatst. We worden allemaal met onze eigen keuzes geconfronteerd. Maar dit leidt uiteindelijk naar hoger bewustzijn (en diepere liefde en betrokkenheid). Je kunt ook zeggen dat voor de mensheid een groot Plan is gemaakt. Dit is de wil (liefde) van de Schepper. De Schepper heeft voor dit grote gebeuren diverse wetten gemaakt.

 

Worden we dus ‘gedwongen’?

 

– De meerderheid is zich helemaal niet bewust van de wet van karma (wat je zaait zul je zelf eens oogsten). Zij staan hier niet eens een seconde bij stil.  

Ja, je wordt ergens ‘gedwongen’. Maar je hebt dit ooit wel zelf in werking gezet. Dus van dwingen kun je eigenlijk niet echt spreken. We zijn zelf verantwoordelijk voor onze keuzes/handelingen of zelfverwaarlozing of niet willen handelen. Al je daden worden altijd ‘geregistreerd’ en vastgelegd door je eigen ziel. We bepalen dus eigenlijk zelf ons eigen toekomstige levensprogramma (levenslot) of hoe je dat ook wilt noemen. Zo verloopt alles op een rechtvaardige wijze. Ook al hebben we hier op aarde wel vaak veel moeite mee. Maar dit komt door zeer beperkt inzicht en overzicht.

Aan gene zijde krijg je ‘flitsen’ (fragmenten) van het leven dat je te wachten staat te zien. Eens terug in een aards stoflichaam vergeet je dat. Waarom is dat?

 

– Eigenlijk is het eenvoudig. Je geeft bij een examen ook geen antwoorden vooraf mee. Het beste is je leven zo onbevangen mogelijk te starten. Je doet het op de wijze zoals je het op dat moment voelt, zonder ‘stiekeme’ informatie vooraf. Als je je levensprogramma mag weten dan kan dit extra belastend zijn. Niemand ziet graag grote moeilijkheden vooraf (bijvoorbeeld ziektes, verbreken van relaties, scheidingen, ontslag, lastige kinderen, enzovoort). Toch kan een flits van je toekomstig leven je sterken. Ik begrijp wel waarom mensen naar helderzienden (mediums) gaan. Iedereen heeft wel eens een vraag die hij aan een helderziende wil stellen. De deur van een helderziende platlopen vind ik niet verstandig, maar je een keer laten adviseren (als je serieuze vragen hebt) kan zeer verhelderend zijn. Ondanks mijn eigen gaven heb ik ook wel eens een helderziende voor advies geconsulteerd. Via via kom je meestal wel aan een goed en betrouwbaar adres. Pas wel goed op want er zijn ook veel fantasten in deze wereld.

 

Besef je bij het zien van die ‘flitsen’ de consequenties wel?

 

– Je kunt de diepte van je toekomstig leven niet helemaal beseffen. Je zult het toch zelf moeten beleven/ervaren. Je ziet als het ware passages van een film ‘waar je tegen aan kijkt’. Het geeft een indruk wat je in je toekomstige leven tegen zult komen. Het is toch een voorrecht als je zo iets mag zien. Alles draagt bij aan je persoonlijke, innerlijke rijkdom (bewustzijn).

 

Kan je karma zwaarder zijn dan je aan kunt?

 

– Ik denk van niet. Wat heeft het leven dan voor zin? Onze levens zijn bedoeld om te groeien. De Schepper wil dat we door groeiprocessen naar steeds hoger (bewuster) leven worden getrokken. Vandaar de hogere sferen van gene zijde en zelfs volgende planeten.

Je levensopdrachten kunnen erg zwaar zijn maar leiden uiteindelijk naar iets positiefs toe. Dit zien we tijdens het beleven van grote ellende dikwijls niet omdat we alles emotioneel en met veel pijn bekijken. Alles wordt van tevoren berekend. In mijn ogen maakt de Schepper geen fouten of verkeerde berekeningen. Het is immers zijn eigen leven. Maar tijdens echte grote aardse moeilijkheden is dit niet eenvoudig zo te zien. Het is goed om hier eens over na te denken.

Een gids mag en kan dikwijls je karma niet wijzigen. Waarom heb je dan een gids?

 

– Iedereen wordt met liefde en inzicht opgevangen (begeleid), zowel hier op aarde als aan gene zijde. Maar we moeten alles wel zoveel mogelijk zelf doen, beleven en doorvoelen. Het heeft geen zin als je leven te sterk wordt beïnvloed door iemand anders. We moeten allemaal zelf ervaringen opdoen.

Zowel op de aarde als aan gene zijde zijn personen die om je geven. Een astrale gids leidt je naar een volgende fase in je leven. Natuurlijk zijn er op aarde ook personen die dat kunnen doen. Verheerlijk dit nou ook weer niet. Iedereen heeft een beetje steun en advies in zijn leven nodig. Er gebeurt dus vanuit ‘het onzichtbare’ meer dan wij vermoeden. Een gids moet ook rekening houden met de heersende wetten. Hij mag niet ingrijpen omdat dat je karma, de reden waarom je weer naar de aarde bent gekomen, nadelig beïnvloedt. Je moet je karma zoveel mogelijk eigenhandig goedmaken.

 

Groeit het bewustzijn van de mens, van vroeger tot nu en sinds het begin van leven op de aarde?

 

– Elke gedachte, gevoel en ervaring is een verrijking voor ieder persoon. Elk moment is naar mijn mening nuttig. Het maakt deel uit van een langdurig groeiproces. Alle levens, prettige en onprettige, verdiepen en verrijken ons. Natuurlijk zijn sommige levenshoofdstukken prettiger en leuker te doen dan andere. Maar kleine en grote fouten moeten eigenhandig weer goedgemaakt worden. Werkelijk elke beproeving heeft zo zijn reden.

 

Kunnen we een leven krijgen dat totaal doelloos is?

 

– Nee, dat geloof ik niet. Alles brengt je altijd weer iets verder, wat dat ook is. Alleen beseffen we dit dikwijls pas een tijd later. Ik denk hoe bewuster je wordt, des te meer je wilt en kunt aanpakken. Maar dit wordt gelukkig voor iedereen persoonlijk afgewogen. Niet iedereen kan hetzelfde hebben (verdragen). Er is dus wel degelijk een ‘denkend’ iets in het heelal. Het maakt voor mij persoonlijk echt totaal niet uit hoe je dit wilt noemen of verwoorden. Ik vind het wel jammer dat mensen deze Kracht/God zich persoonlijk willen toe-eigenen. Wat ik bedoel te zeggen is, dat deze kracht er voor alle mensen is. Of je nu wel of niet gelooft, doet er ook niet eens toe. Iedereen mag het op zijn eigen wijze doen. Vandaar dat elke incarnatie (leven) even belangrijk en nuttig is. Wij zijn veel te snel geneigd om ons te bemoeien met iemands leven, terwijl we niet eens zijn levensopdracht kennen. Ieder mens, of die nu goed of zelfs ‘kwaad’ doet, heeft een eigen bijzondere opdracht. Dit is een punt om eens goed over na te denken. Begrip en respect is veel beter dan oordelen en veroordelen. Geen enkel leven is doelloos en zinloos maar de diepte van onze levens begrijpen we nog niet.

 

Hoe kun je een zuiver bewustzijn opbouwen?

 

– Een mens heeft in ons universum ontelbaar veel levens nodig om een geestelijk bewuste persoon te worden. De aarde is qua ontwikkeling gezien de derde planeet van de zeven in de ruimte. We zijn dus nog maar halverwege. We worden steeds opnieuw door de aarde aangetrokken. Dit gebeurt door de wet van reïncarnatie (wedergeboorte) en de wet van karma; wat je zelf zaait zul je weer zelf oogsten. We worden ‘gestuwd’ door de Schepper  om verder te kunnen groeien. Dit is een proces van miljarden jaren. Elke ervaring brengt je iets verder naar meer inzicht en dieper gevoel (bewustzijn). We zijn dus allemaal allang op pad naar geestelijk bewustzijn. Doe bewust iets met je ervaringen, laat ze niet zomaar voorbijgaan. Blijf daarentegen ook niet te lang stilstaan bij een ervaring. Je laat dan ook weer andere ervaringen liggen. Probeer van elke dag een zinvolle dag te maken. Ga niet te veel voor succes maar maak er wat van.

 

Stoort de behoefte van je aards stoffelijk lichaam je geestelijke ontwikkeling niet?

 

– Ons lichaam kan behoorlijk storend werken. Denk maar eens aan ziektes, allerlei handicaps, de grote behoefte aan een liefdesleven terwijl je geen partner hebt, enzovoort. Maar op de aarde heb je nu eenmaal een stoffelijk lichaam nodig. Op aarde kunnen mensen van diverse ontwikkelingsniveaus (uit verschillende astrale sferen) door hun ziel naar elkaar toegetrokken worden. Daardoor kunnen we het karma met mensen rechtzetten. Aan gene zijde kunnen mensen in verschillende sferen zitten. Daar is dat dan ook een stuk moeilijker. Voor de duidelijkheid: op aarde kunnen mensen dus ook tijdens hun leven afstemming hebben op verschillende astrale sferen van gene zijde. Dit proces gaat hier op aarde of aan gene zijde eeuwig door.

We moeten ons stoffelijk lichaam zo goed mogelijk verzorgen maar ook niet overdrijven. Wordt geen voedingsfreak of gebruiker van veel te veel cosmetica. Een gezonde geest in een zo gezond mogelijk lichaam. De Schepper heeft het zo gepland. Door voortplanting kunnen we op aarde verder groeien (evolueren). Alleen op stoffelijke planeten zoals bijvoorbeeld de aarde kunnen personen weer aangetrokken worden die onlangs of veel langer geleden overleden zijn. Op deze wijze staat de aarde altijd met gene zijde in verbinding. Zoek een gezonde balans tussen het verzorgen van je stoffelijke lichaam en het verrijken van je geest, je geestelijke ontwikkeling.

 

We zijn onze eerste levens op aarde gestart zonder inzichten. Inmiddels moet een ieder van ons toch al de nodige inzichten hebben ontwikkeld? Toch blijven we elkaar het licht in de ogen niet gunnen.

 

– Dat is waar, maar de weg van onbewust gedrag naar bewust geestelijk gedrag duurt meer dan duizenden levens. Veel mensen hebben hun slechte karaktereigenschappen al afgelegd maar moeten nog goede eigenschappen voor zichzelf opbouwen. We staan dus allemaal nog maar aan het begin van de ‘geestelijke school’. Vandaar er nog veel mensen zeer egoïstische trekjes hebben.

 

Kiezen we bij een volgend leven (incarnatie) voor dezelfde omgeving en personen waar we al speciale of lastige banden mee hadden?

 

– Je kunt het je niet direct makkelijk voorstellen, maar als je al eerder honderden levens hebt gehad, dan heb je ook zoveel goede en minder leuke banden met anderen (familie, vrienden, kennissen, collega’s, enzovoort).  Met andere woorden: in je huidige of toekomstige levens kom je zeker veel ‘bekenden’ tegen. Dit is ook de reden waarom je je bij sommige mensen al zo snel helemaal vertrouwd voelt. Ook al kun je ook mensen tegenkomen die als het ware dezelfde karaktereigenschappen of achtergrond hebben. Zie dus niet direct alles voor zielenmaatje (je soulmate) aan. Je zit dan als het ware in dezelfde ‘gevoelsklas’, als je het met een school zou vergelijken. Speciale banden met mensen kun je over de hele wereld hebben of krijgen. Onze ziel trekt ‘vanzelf’ mensen naar elkaar toe als de tijd daarvoor weer rijp is. Hoe wonderlijk dit in onze ogen ook kan verlopen. Je zult de personen die je karmisch moet ontmoeten ook echt ontmoeten. Er is niets dat dit tegen zal kunnen houden. Je kunt in elk land ter wereld worden geboren met of zonder het geloof en de cultuur die daar heerst. Dus door alle mensen van waar dan ook in de wereld kun je, indien je daar karma mee hebt, worden aangetrokken. Met dit in gedachten zouden we wel eens wat verdraagzamer kunnen zijn. Het valt echt niet mee als twee mensen met een verschillende nationaliteit (taal, huidskleur, enzovoort) bij elkaar moeten komen. Racisme is echt gebrek aan geestelijk inzicht. Dat hoort niet thuis in de nu opkomende New Age ofwel het Waterman-tijdperk.

 

Als elke actie een reactie in het heelal veroorzaakt, blijven we zo dan niet aan de gang?

 

– Dat is waar, maar naarmate je leert en tot inzicht komt, zullen je ‘acties’ steeds mooier, bewuster en dieper worden. Acties/handelingen zullen er altijd blijven, alleen worden ze steeds harmonieuzer en geestelijk bewuster. Het is logisch dat we veel levens nodig hebben om te groeien.

 

Na elke overgang (je dood) wordt ons leven doorgenomen. Is dat dan niet erg schrikken geblazen wat je dan allemaal opnieuw gaat zien en voelen?

 

– Ik denk dat dat wel meevalt. We komen niet op aarde met zaken die niet haalbaar zijn. In een ieders leven zitten mooie en hele verdrietige fases. Natuurlijk zijn er altijd situaties die je liever niet meer terug wilt zien. Maar het is en blijft jouw verleden. In ieder mens zitten positieve en minder prettige karaktereigenschappen. Daar hoeft niemand zich voor te schamen. Zet jezelf niet vast bij minder aangename momenten in je leven. Door in allerlei situaties terecht te komen kun je veel beleven, dus eigenlijk veel leren. Doe tijdens je leven gewoon je best, wees belangstellend. Doe iets opbouwends en positiefs, elke dag opnieuw. Maar natuurlijk zijn verschillende situaties tijdens je laatste leven zeer confronterend. Maar allereerst is het (je afgelopen leven) rechtzetten wat er ooit ergens in een vorig leven niet juist is uitgevoerd. Er is kosmische rechtvaardigheid. Onze eigen ziel is onze ‘eigen rechter’. We krijgen in elk leven de kans om veel weer recht te zetten. Dit geldt voor ieder mens, waar dan ook ter wereld. Je wordt in de sferen door een astrale begeleider geholpen met het doornemen van je afgelopen leven(s). Je moet het eerst verwerken en er dan van leren. Van sommige situaties kun je schrikken, van andere weer ontroerd raken. Probeer je huidige leven zo bewust mogelijk te leven. En vergeet vooral niet te genieten.

 

Worden we bij aankomst aan gene zijde direct ‘gestraft’ voor verkeerde daden en gedachten? Er kan toch veel disharmonie opgebouwd zijn?

 

– Je weet nooit wat je ‘opdracht’ in je afgelopen leven is geweest. Misschien werd je wel bewust in bepaalde moeilijke situaties geplaatst. Ik bedoel dat het eigenlijk zo moest lopen (dus voorbestemd was). Toch heb je heus wel een basisgevoel bij aankomst, maar eigenlijk had je dat tijdens je aardse leven al. Verwacht geen grote veranderingen. Jij bent en blijft toch jij. Je neemt jezelf als het ware gewoon weer mee. Je wordt echt niet mooier (innerlijk) maar zeker ook niet lelijker. Tijdens je leven heb je al afstemming op een gebied aan gene zijde (corresponderend met jouw innerlijke trilling/liefde). Na je overlijden ga je naar dit gebied. Wat ik zeggen wil is dat je niet zozeer gestraft wordt maar dat je in een gebied komt waar je gezien je persoonlijke innerlijke trilling (karakter, gevoelens, enzovoort) thuis hoort. Ik vind persoonlijk dat ieder mens na zijn ervaringen (prettige of onprettige) een stukje verder groeit of beter evolueert. Dit is de bedoeling van de Schepper. We worden allemaal naar een steeds hoger leven getrokken. Het is wel zo dat ieder mens vanuit de hele donkere (onbewuste) sferen naar de lichtsferen evolueert. Vandaar dat niemand zich hoeft te schamen. In grote lijnen maken we allemaal hetzelfde mee. Dit hele wonderlijke proces is mogelijk door reïncarnatie (wedergeboorte). Het leven zit erg mooi in elkaar en is de moeite waard om te bestuderen.

 

Je krijgt bij je overgang (je dood) je levensfilm te zien, zowel de gevoelens van jezelf als die van anderen. Kan je ziel (jij/je geest) dit te allen tijde aan?

 

– Het zien en opnieuw beleven van een levensfilm kan zeer confronterend zijn. Maar gelukkig zie je zowel de leuke, grappige als zware of zelfs trieste gebeurtenissen. In ieder mens zit iets goeds maar er zullen zaken zijn die beter hadden gekund. We raken nooit uitgeleerd. Vandaar dat we veel levens nodig hebben om tot groter geestelijk bewustzijn te komen. Het is daarom zo jammer om iemand met bepaalde fouten (verkeerde handelingen) te bekritiseren, te veroordelen. Andermans fouten zijn dikwijls jouw oude eigen fouten. Vergeet dat nooit. Ik denk dat verreweg de meeste opdrachten uit te voeren zijn maar sommige met wel wat meer tegenzin. Mensen kunnen in sommige levens erg zwaar karma hebben, maar dit wordt ook goed afgewogen. Het heeft weinig zin om iemand volledig te breken. Alles is gericht op het bereiken van een hoger bewustzijn.

 

Kun je goed bedoeld ‘zware/grote  fouten’ hebben gemaakt (je hebt bijvoorbeeld echt iemand willen helpen) en op je levensfilm zien dat dit toch niet zo best was. Dat moet toch heel erg pijnlijk zijn om te zien?

 

– Natuurlijk maakt iedereen fouten. Dikwijls zonder goed te beseffen wat de uitwerking van een specifieke handeling of opmerking was. Maar het draait om het gevoel, of beter gezegd, de intentie en de liefde waarmee het is gedaan. Was je handeling bewust opbouwend of bewust afbrekend? Ieder mens maakt kleine en grote ‘fouten’, dat hoort (gewoon) bij het leven. Zonder het maken van keuzes en handelingen kun je niet leren en verder groeien. Doe gewoon je best en neem de tijd voor het maken van keuzes. Doe alleen dingen die je werkelijk meent. Laat soms bewust een aantal dagen voorbijgaan voordat je op iets reageert. Benut elke dag en maak je geen zorgen over je levensfilm. Door eerlijk te handelen kom je veel verder dan door aan de zijlijn (passief) toe te kijken en anderen het werk te laten doen. Het is niet leuk om ‘fouten’ en andere misstanden te zien, maar tegelijkertijd zie je ook de goede, positieve en opbouwende situaties terug in je leven aan je geestesoog voorbij schieten.

Moeten we niet te erg afzien om te weten en te voelen wat groot geluk en vrede is?

 

– Ja, dat zie je wel heel vaak om je heen. Maar grote problemen zijn niet door onze Schepper veroorzaakt. Wij hebben de vrije keuze, onze vrije wil, eens misbruikt. Je kunt niet zomaar iemand bedriegen, bedreigen, geld of spullen afnemen of doden. We hebben zelf door verkeerde keuzes dit hele proces in werking gezet (veroorzaakt). Vandaar dat deze wet ook de wet van oorzaak en gevolg (de wet van karma) heet. Er is echt (kosmische) rechtvaardigheid in het heelal. Het heeft alleen weinig zin om er nog achter zien te komen wat er dan in het nog nabije of heel verre verleden is gebeurd. Daar zit als het ware een ‘deksel’ op. In feite is dit onze eigen bescherming. Pas vanaf de vierde sfeer van licht (bewustzijn) aan gene zijde mag en kun je terugkijken op je vorige levens. Je bent dan immers vrij van aards (stoffelijk) karma. Het is dan pas echt leerzaam om er op terug te kijken. Daarvoor, voor ons dus op aarde, is het te confronterend (soms zelf pijnlijk). Het kan je contacten met mensen enorm beïnvloeden en dat is uiteraard niet de bedoeling. Liefde, geluk en harmonie ontwikkel je door in vele levens allerlei situaties zelf te beleven en te doorstaan. Het is heel vaak echt enorm afzien. Het leven is beslist niet eenvoudig. Maar elk leven wordt vooraf ‘gewogen’. Ik geloof niet in een leven dat niet te beleven is. Maar het is voor ons heel moeilijk te begrijpen waarom sommige levens met ellende plaatsvinden. Neem bijvoorbeeld een heel kort leven. Maar nogmaals, aan elk leven is een oorzaak en een gevolg gekoppeld. Dit geldt ook voor zaken waarvan wij de zin (nog) niet kunnen zien. Wees niet te snel boos op zaken die je nu nog niet kunt begrijpen. We zullen eerst allemaal verder moeten evolueren. Om meer de achtergronden te begrijpen en te aanvaarden.

 

Is het niet beter dat je ‘donker’ (vaak ellende)  in je leven hebt gezien, wil je de enorme waarden van ‘licht’ (geluk en harmonie)  kunnen waarderen?

 

– Ja, gevoel (liefde) kun je alleen maar voelen als je iets ervaren hebt. Elke pittige ervaring verdiept ons in gevoel. We krijgen niets zomaar cadeau. De aarde is daarom ook een leerschool, een plaats om in gevoel en bewustzijn te groeien. Moeilijk karma (beproevingen) zetten je aan het denken. Heb je veel meegemaakt dan zul je er, wanneer de zaken zijn opgelost, ook veel intenser van kunnen genieten. Vooral ook als je het gevoel van dankbaarheid hebt weten te ontwikkelen.

 

 

Kunnen wij inschatten of ons huidige leven wel de moeite waard is voor de ontwikkeling van onze geest?

 

– Daar kijkt iedereen anders tegenaan. Ik vind dat elk leven, van wie dan ook, heel nuttig is. Maar een moeilijk en verdrietig leven wordt dikwijls als een mislukt leven beschouwd. Mensen bekijken veel zaken te emotioneel gekleurd. Je kunt beter proberen alles geestelijk te bekijken dan te emotioneel. Heb je er wel eens bij stilgestaan dat zelfs je emoties snel kunnen veranderen. Ik bedoel, waar je eerst op een bepaalde manier naar keek (voelde), is na verloop van tijd gewijzigd. Ga dit maar eens een tijdje na. Er zijn ook zoveel verschillende levensopdrachten. Ons inzicht is nog te beperkt om een zuiver oordeel over een leven (of dat van een ander) te geven. Mijn advies is heel eenvoudig: maak wat van de dag (van dit moment) zelf. Daar kun je iets mee doen en groeien in gevoel en inzicht (diepte). Laat het niet liggen en stel het ook niet uit. Het is wel belangrijk om rustmomenten in je leven in te passen. De boog kan voor niemand constant gespannen staan.

 

Veel mensen zijn nog helemaal onwetend over heersende kosmische wetten in ons leven. Toch zijn ook zij hieraan gebonden. Verloopt dit dan niet meer ‘ongedwongen’ ten opzichte van mensen die hier wel meer van weten?

 

– Daar zit wel wat in, maar uiteindelijk kiest iedereen voor geestelijk (hoger) bewustzijn. Een hierover ‘onwetende’ persoon heeft meestal weer andere problemen (zorgen) aan zijn hoofd. Ik denk dat iedereen op het juiste moment van evolutie naar bepaalde, meer geestelijke/spirituele informatie op zoek gaat. Alles op de juiste tijd. Op een bepaald punt van je evolutie komt dus ergens belangstelling voor. Er is wel degelijk Leiding in dit grote geestelijke, evolutionaire proces. Het heeft weinig zin om iemand te ‘pushen’, te vroeg informatie op te leggen of te dwingen. Gedwongen informatie neemt iemand zelden werkelijk op. Je kunt beter een paar vragen stellen en gelijk peilen of iemand meer over deze geestelijke informatie wil weten. Uiteindelijk wordt iedereen (al het leven) naar het grote Licht (hogere gebieden van de Schepping) getrokken.

 

Bij elke incarnatie komt ons vorige leven mee zonder de inhoud hiervan te kennen. Dat overzien we pas later, na ons aardse leven. Maakt dit het niet allemaal extra moeilijk, dat je hiervoor ‘opdraait’ terwijl je je hier helemaal niets meer van kan herinneren?

 

– Het is maar net hoe je hier naar kijkt. Er zijn nog zo weinig mensen die hier zelf bij stilstaan. Ik denk zelf dat het veel moeilijker wordt als je weet waarom je bepaalde mensen moet tegenkomen in bepaalde (lastige) situaties. Alles is ‘gepland’. Dit heeft alles met de wet van karma te maken. Het is veel beter om dit nog niet te weten. We zijn geestelijk gezien nog niet rijp genoeg om dit te weten. Vandaar dat hier als het ware (nog) een ‘deksel’ op zit. Natuurlijk is het logisch dat mensen meer over de achtergronden van deze materie willen weten. Maar we weten niet waar we naar vragen (we zijn allemaal jonge studenten). We moeten allemaal door een geestelijk groeiproces. En tijdens dat proces rijzen er allerlei, op zich begrijpelijke, vragen op. Maar word niet boos als je je antwoorden tijdens je ‘studie’ nog niet krijgt. We krijgen vanzelf wel geestelijke informatie als we daar rijp genoeg voor zijn (het komt vanzelf op je pad). De geestelijke begeleiders zien aan de ontwikkeling van onze chakra’s in onze aura wel waar wij aan toe zijn. In welke fase van evolutie we zitten. Iedereen wordt heel nauwlettend in de gaten gehouden. Eigenlijk zijn alle mensen door middel van een grote aura (Alziel) met elkaar verbonden.

 

Door weer te reïncarneren kun je je fouten rechtzetten. Als ik dat wil doen moet ik toch weten waar het fout zat?

 

– Dat is helemaal niet nodig. Je krijgt nu opnieuw de kans (de keus) om op je huidige situaties te reageren. Wat wil je en wat laat je alsnog schieten? Je bent nu ‘onbevangen’. Een handeling komt dan dus uit de diepte. Puur en niet beïnvloed. Het is toch mooi om een nieuwe kans te krijgen. Nu kun je laten zien wat je echt waard bent. Handel elke dag zo goed mogelijk en kijk niet te veel naar het resultaat.

 

Onthoudt onze geest na ons overlijden enkel wat belangrijk was tijdens onze incarnatie? Het is toch onmogelijk om alle details op te slaan?

 

– Dat weet ik niet precies. Ik denk dat onze geest in werkelijkheid veel actiever en bewust is dan wij beseffen. Ik denk dat onze geest eindeloos van alles kan opnemen en onthouden. Het is eigenlijk hoger (Goddelijk) gereedschap waar wij nog maar heel weinig bewust van zijn en gebruik van maken. Onze ziel registreert alles (Goddelijk) feilloos. Toch zullen de grote lijnen van iemands leven belangrijker zijn dan kleine details, tenzij die details ook belangrijk zijn.

 

Wat gebeurt er met iemand die tijdens zijn leven niet de gevoelens van haat en wraak weet te overwinnen?

 

– Het kost de mens enorm veel levens om dergelijke gevoelens om te zetten in vriendelijkere gevoelens naar anderen toe. Dit is een proces waar iedereen doorheen gaat (moet). Het hoort bij de evolutie van de mens op de aarde (ook bij het dier). We komen allemaal als een zeer ruwe ‘edelsteen’ van een vorige planeet (er zijn ontwikkelingsplaneten voor de aarde en bewustere planeten na de aarde). In het begin zeer primitief en na veel levens langzaam met meer gevoel. Een persoon heeft nog veel mogelijkheden (levens) nodig om te groeien in gevoel en inzicht. Kijk dus absoluut niet neer op mensen. Zij verdienen respect en aanmoedigingen. Dit is een lang proces dat voor korte of misschien al langere tijd achter een ieder van ons ligt. Op aarde zijn nog alle fases van (geestelijke) ontwikkeling te vinden. Dit hoort bij de evolutie van de aarde. Een persoon met veel haatgevoelens komt in een sfeer van bewustzijn terecht waar ‘soortgenoten’ leven. Een persoon verdient na persoonlijk inzet een steeds weer iets hogere sfeer aan gene zijde. Een helderziende en zijn astrale gids van gene zijde ziet aan de aura (met chakra’s) van de persoon zijn geestelijke ontwikkeling. Op deze wijze reizen/evolueren we door de ruimte. Dit geldt voor ieder mens. Mensen kunnen in de sferen, na hun aardse dood, nog heel lang haatgevoelens voelen. Maar eens zullen ook zij deze gevoelens weer afleggen en zo gaat ieder mens alsmaar voort. Vandaar dat reïncarnatie zo belangrijk is. We hebben kansen nodig om verder te groeien.

 

Is het niet die enorme liefde van ‘de Bron’ waar we allemaal uit voortkomen die reïncarnatie mogelijk maakt?

 

– Ja, het is de wens van de Schepper. Er ligt een ‘klein plan’ voor ieder mens persoonlijk en een ‘groot Plan’ voor ons allen tezamen. Om de mens de kans te geven om te groeien (evolueren) heeft de Schepper van energie (eigenlijk licht) ‘verstoffelijkte’ materie gemaakt. Toch is deze vorm van stof eigenlijk illusie. Je komt dichter bij de waarheid door je voor te stellen dat de aarde geestelijke energie is, maar zodanig dat ‘die stof’ verdicht lijkt. Alles is eigenlijk geestelijke energie (licht). Zo kun je de stoffelijke gebieden en de astrale gebieden van gene zijde beter begrijpen. De Schepper heeft het leven voor elkaar beschermd. Door alles in verschillende gebieden, planeten en astrale gebieden, te splitsen. Dit komt ook doordat de evolutie van alle mensen en dieren niet op één moment is begonnen, maar over miljoenen jaren is gespreid. Er zijn dus al mensen op veel hogere planeten en er zijn nog mensen bezig op vorige planeten. Volgens mensen in de hogere gebieden aan gene zijde zijn er in totaal zeven grote planeten, waarvan de aarde de derde op rij is. Door reïncarnatie kunnen we alle stadia van evolutie zelf ervaren. De Bron heeft in ieder mens een vonkje gelegd en iedereen wordt uitgenodigd (‘gestuwd’) om tot een hoger, bewuster leven te komen. Dit is een wonderlijk proces. De Schepper heeft het idee van een mannetje en een vrouwtje bedacht. De mens moet een mogelijkheid hebben om naar een planeet te komen (worden aangetrokken). Door voortplanting is dit proces gewaarborgd. Ieder mens heeft zowel mannelijke als vrouwelijke levens achter de rug. We zijn allemaal op weg naar een liefdevoller dieper bewustzijn. Jij stapt elk leven, elke keer weer in een vrouwelijk of een mannelijk lichaam (stofkleed).

 

Kan het gebeuren dat je na het bekijken van je levensfilm heel snel je gemaakte ‘fouten’ in een volgende incarnatie recht mag zetten?

 

– Dat is mogelijk, maar de meeste fouten komen vanuit een verder verleden. Soms incarneren we heel erg snel na ons vorige leven, maar het kan ook wel eeuwen duren voordat je opnieuw op de aarde terugkomt. Vergeet niet dat de personen waar je karma mee hebt ook op aarde geïncarneerd moeten zijn. Want anders kun je je karma nooit inlossen en verder leren. Het zit allemaal wonderlijk in elkaar. De Schepper heeft een enorm overzicht wat ons mensen ver te boven gaat. Ik denk dat alles precies op de juiste (kosmische) tijd plaatsvindt. Soms kan je al spoedig in een toekomstig leven iets rechtzetten.

 

Is het mogelijk dat één taak over meerdere incarnaties (levens) wordt verdeeld?

 

– Een mens kan nooit in één leven iets in zijn geheel leren. Je hebt echt tientallen levens nodig om te veranderen en te groeien. Er zijn kleine en grotere karmische opdrachten te beleven. Eigenlijk leren we gezamenlijk stap voor stap en leven na leven. Een mens heeft meer dan duizenden levens gehad en zal veel later na de aarde ook weer duizenden leven krijgen. Een persoon behoort tot een bepaalde groepsziel. De mensen waar je echt diep van houdt, kom je steeds weer opnieuw tegen. Anderen raken op de achtergrond. Dus gezamenlijk kunnen we taken hebben die over verschillende levens heen reiken. Mensen in de hogere sferen van bewustzijn aan gene zijde kunnen oorzaak en gevolg van ons zien. Zij zien alle verbanden. De weg naar het licht (hoger bewustzijn) is onze opdracht. Zo is het voor ons door de Schepper gepland. Nu is het af en toe op aarde zeer zwaar maar eenmaal in de mooie gebieden van gene zijde is het meer dan de moeite waard. We zullen het allemaal zelf gaan zien. Laat dit vooruitzicht je op je levenspad sterken.

 

Wanneer je in alle diepe en oprechte liefde een ander helpt, en die ander ziet noch voelt jouw liefde op dezelfde wijze, kan dit dan met slecht karma te maken hebben?

 

– Ja, ik denk van wel. Er is door vorige levens disharmonie ontstaan en die zou er eigenlijk niet moeten zijn. Maar doordat je karma met die persoon hebt (elk soort contact is mogelijk), en die persoon heeft mogelijk afstemming op een andere (meestal ‘lagere’) sfeer, kan dat veel problemen op onder andere het gevoelsvlak geven. Dergelijke relaties werken meestal van begin af aan niet. Je zult ze vast wel kennen. Wanneer iemand vervelende, ‘lelijke’ karaktereigenschappen heeft (bokkig, koppig, jaloers, agressief, enzovoort) kan dit veel problemen gaan veroorzaken. Een persoon met mooiere, vriendelijke karaktereigenschappen kan zich hierdoor diep ongelukkig gaan voelen. Toch is het het beste om ‘gewoon’ je best te blijven doen. Geef wat je hebt, maar scherm jezelf wel een beetje af. Je hoeft je niet zomaar pijn te laten doen. Ook dit is karma en moet ingelost worden. Vergeet niet dat een ieder van ons ooit vervelende karaktereigenschappen had.

Als je iets in dit leven niet helemaal goed hebt gedaan. Ga je dan bij een volgend leven (incarnatie) verder waar je was gebleven. Of moet je alles overnieuw doen?  

 

– Iets overnieuw doen, dat kan niet echt. Alle ervaringen maken je altijd iets ‘rijker’ (bewuster). Elke dag groeien we een beetje. We pakken eigenlijk altijd de draad weer op waar we gestopt zijn. Stap voor stap verloopt onze innerlijke evolutie. Dus lessen die nog niet volledig zijn geleerd, pakken we opnieuw op en werken we verder uit. Je kunt dit het best vergelijken met de klassen van een school. De lesstof werk je steeds verder uit. Het maakt dus niet veel uit op welk punt (van je aardse school – de aarde is een leerschool) je bent gestopt. Eens krijg je weer de kans om op aarde je lessen te leren (karma met anderen recht te zetten). Een mens heeft een vrije wil om voor zichzelf te beslissen. Wil je wat van een leven maken en opsteken of wil je het rustig ‘uitleven’ (of luilakken). Door persoonlijke inzet groei je. Dat is tevens je (toekomstige) winst. En door al die groeiprocessen verdien je zelf door eigen inzet een hogere, mooiere sfeer aan gene zijde. Het heeft dus zeer weinig zin om bijvoorbeeld jaloers op iemand anders te zijn. Pak op aarde je eigen kansen met twee handen aan, en werk aan een steeds mooiere toekomst met goed en positief karma.

 

Wanneer we weer terugkomen op aarde (incarneren) geldt niet alleen de waarde van de geest (voor je geestlichaam). Elk stoffelijk lichaam (ons voertuig/aards lichaam) heeft genetische eigenschappen. Wordt dit allemaal overwogen bij een volgend leven?

 

– Ja, dat speelt ook mee. Je kunt op de aarde ook terugkomen met een opdracht die bepaalde gezondheidsproblemen (diverse ziektes, handicaps, enzovoort) met zich mee brengt. De oorzaak van dit gevolg weet ik ook niet maar er kan wel stoffelijk karma (gezondheidsproblemen) ingelost worden. Ook dit is op de één of andere manier een ‘verrekening’ die je zelf moet rechtzetten. Er gebeurt in het heelal nooit zomaar iets. Dat kun je hard vinden maar aan de andere kant blijft het ons eigen oorzaak en gevolg. Wij hebben zelf ooit iets ‘verkeerds’ in werking gezet. Dit is kosmische rechtvaardigheid. Ieder mens moet zijn ‘fouten’ rechtzetten, wat die ook mogen zijn.

 

Denken we niet te vaak dat de welgestelde mens een beter leven leeft dan een kluizenaar? Geestelijk gezien kan het toch net andersom zijn?

 

– Het is niet aan ons om te oordelen over het leven van een rijk of zeer arm persoon. Wij weten de reden van dit leven (karma) niet. De buitenkant kan wel eens heel anders zijn dan de binnenkant. We zijn te snel geneigd van alles over iemands leven in te vullen. Er is altijd een reden waarom iemand een bepaald karma (levensopdracht) heeft. Hoe vreemd of zelfs onredelijk die in ons leven ook mag lijken. Rijk zijn, maar ook in grote armoede leven, kan een levensopdracht zijn.

 

Is het mogelijk om dadelijk aan gene zijde voldoende wijsheid te vergaren zodat ik de fouten van vorige levens beter kan herstellen?

 

– Natuurlijk kun je in een rap tempo tot een veel beter en dieper inzicht komen. Maar ergens zou dat dan toch al wel in je gesluimerd hebben. Je inzichten dreven als het ware al aan de oppervlakte. Vergeet niet dat we veel meer talenten in vorige levens hebben opgedaan dan nu in je huidige leven zichtbaar zijn. Je hebt nu waarschijnlijk een andere levensopdracht. Die talenten zijn er nog wel, maar op de achtergrond. Ieder mens is al duizenden keren eerder op de aarde geboren.

 

Net zo goed als liefde een stempel zet, gebeurt dit ook met haat. Wanneer je vervuld en doordrongen van haat bent, kiest je ziel dan een stoflichaam op aarde om verder te kunnen haten?

 

– Je kunt wel in situaties teruggeplaatst worden waarin je opnieuw keuzes kunt maken. Jezelf weer laten gaan in haat en agressie, of trachten je hiertegen te verzetten. We moeten leren te liefhebben. Eerst liefde voor het gezin en later meer geestelijk, universeel voor al het leven. Iedereen kunnen liefhebben als je geestelijke ‘broer’ of zus’ als het ware. Dit is een lange weg. Door in verschillende vaak moeilijke situaties terecht te komen moeten we eigenlijk geopend worden. Dit kan voor iemand een bittere, innerlijke strijd zijn. Een mens wil niet zo snel veranderen, is vaak erg koppig, haatdragend en eigenwijs. Een mens moet eerst veel persoonlijk beleven (helaas vaak nare dingen) voordat hij bewust wordt van de diepte van het leven. En dat je medemens in wezen exact dezelfde gevoelens (angsten en wensen) heeft. We zullen in ieder geval ons verkeerd gedrag naar anderen toe moeten rechtzetten. Je krijgt daar een geschikt leven voor om dat te kunnen doen.

 

Ons werkelijke leven is niet dat van het stoflichaam, maar de inhoud van ons bewustzijn, of zie ik dit verkeerd?

 

– Het stoffelijke, aardse lichaam is niet meer dan ons tijdelijk voertuig. Geest, ego en bewustzijn zitten daar in; zijn na de bevruchting ‘ingedaald’. Sommige moeders (en enkele gevoelige vaders) zijn zich van dit wonderlijke gebeuren bewust. Zij voelen de aanwezigheid van een persoon na die indaling. Het lichaam is een ‘tijdelijke huls’, niet meer dan dat. Na het intreden van de stoffelijke dood, treedt de geest (jij dus, die nu even nadenkt en dit leest) uit. Je treedt dus uit je stoffelijke lichaam. Het stoffelijke lichaam was gedurende je leven op aarde verbonden met een energiekoord (het zilveren koord uit de Bijbel). Het is de geest die gedurende het aardse verblijf hier ervaringen opdoet en het karma inlost. Jij (maar dan als geestelijke verschijning met een geestelijk lichaam met geestelijke zintuigen) gaat dus ‘gewoon’ aan gene zijde weer voort. Wat wij dood noemen, is eigenlijk een illusie. Want er is helemaal geen dood. Er is alleen maar een overgang van het ene naar het andere (energiegebied). Zo evolueren we door middel van reïncarnatie door de ruimte, van de ene planeet naar de volgende planeet.

 

Een persoon die in dit leven zwaar te lijden heeft, en gedreven is dit tot een goed einde te brengen, ‘ontsnapt’ die zo niet aan meerdere incarnaties?

 

– Het is maar net hoe je daar tegenaan kijkt. Ieder mens wordt met een speciale (zielen)opdracht geboren. Een opdracht die van tevoren is ‘afgewogen. Ik geloof niet dat je te veel of te weinig kunt krijgen. Alles wordt perfect afgewogen. Voor ons mensen op aarde is dit nog niet te overzien en te begrijpen. Hoe helderder en krachtiger jouw bewustzijn is, des te meer jij per leven aan kunt. Een levensprogramma moet wel uitvoerbaar en zinnig zijn. Het is waar dat sommige levens enorm zwaar kunnen zijn maar uiteindelijk merk je wel de innerlijke veranderingen (het groeien). De meeste levens zijn bedoeld om ‘veel fouten’ recht te zetten en in de sferen van licht (hoger bewustzijn) eigen te maken. Het is waar dat mensen ontzettend veel verschillende lastige opdrachten mee naar de aarde kunnen krijgen.

 

Als je iets uit liefde doet, ongeacht wat, kan dat dan fout zijn?

 

– Je kunt uit liefde iets doen wat een ander persoon misschien helemaal niet waardeert (of begrijpt). Ook kan iets niet goed zijn overgekomen. Hoe vat iemand iets op? Alle mensen hebben zo hun eigen karakter om op iets te reageren. Maar in de kern van de zaak kan handelen uit liefde nooit ‘fout’ zijn. Het is de intentie die telt. Volg eerlijk en zuiver je gevoel. Van handelen, en dus doen, kun je groeien. Van alles kun je elke dag opnieuw leren en groeien.

 

Is lichamelijk lijden gelijk aan geestelijk lijden?

 

– Je kunt het door lichamelijke ziektes flink zwaar hebben maar ook door de gevolgen van bijvoorbeeld een ongeluk. Dit soort aardse problemen (‘stoffelijk karma’) heeft dus te maken met je stoffelijke lichaam, niet met je geestelijk lichaam. Op het geestelijke, innerlijke vlak kunnen emotionele problemen net zo pijnlijk zijn of zelfs nog moeilijker. Ik vind dat je lichamelijk lijden en emotioneel geestelijk lijden beter niet met elkaar moet vergelijken. Tenslotte beleeft een ieder zijn eigen pijn. Lichamelijke pijn en geestelijke pijn wordt door iedereen op zijn eigen wijze beleefd. Sommige ziektes (of diverse ongevallen) kunnen ook met opgebouwd karma uit vorige levens te maken hebben. Ik denk niet dat alle ziektes met karma te maken hebben.

 

Kunnen we al in zo’n hoge mate zijn ‘onthecht’, dat we in een volgende incarnatie (leven) geen waarde meer hechten aan materie (bezittingen enz.)?

 

– Ja, dat is mogelijk maar eigenlijk is dit een geleidelijk proces. Een mens heeft erg veel levens nodig om zich los van de materie te maken. En daar komt nog bij dat wat voor de een helemaal niet belangrijk is, voor de ander juist erg ‘belangrijk’ is. Een mens laat niet graag iets los. Het is maar goed dat we enorm veel levens krijgen om langzamerhand geestelijk te groeien (vergeestelijken). We moeten allemaal een lange strijd leveren om ons minder vast te klampen. Zowel aan materie als aan personen. Ik merk dat we allemaal zichtbare en nog onzichtbare problemen hebben. Gelukkig hebben we alle tijd om hier rustig aan te werken. Toch moeten meer geestelijk ingestelde mensen net zo goed hun vaste lasten en dergelijke betalen. Vergeet dat niet. Het leven (de samenleving) op de aarde verlangt dit.

 

Klopt het dat hoe vrijer je tegenover stof (materiële zaken) staat, des te vrijer je staat in de geest?

 

– Ja, het is de geest (je persoonlijkheid) van de mens zelf die bepaalt welke keuzes je in de vele levens maakt. Jij maakt die keuzes. Een persoon die minder materialistisch is, dus meer geestelijk leeft, heeft gemiddeld genomen minder druk in zijn leven. Maar natuurlijk kan een vergeestelijkte persoon ook onder grote druk staan om bijvoorbeeld zijn maandelijkse vaste lasten te betalen. Ik geloof wel dat vergeestelijkte/spirituele mensen op een aantal punten ‘vrijer’ leven dan materialisten. De angst om je bezit vast te houden (je spullen verzekeren terwijl je je karma toch niet kunt kopen/afkopen) kan een grote druk op je leggen. Het leven is de grote tuin van de Schepper waar we eigenlijk allemaal vrij zouden moeten kunnen leven. Goed beschouwd is alles het bezit van iedereen. We moeten nog een stuk groeien om hier echt naar te leven en dit te beseffen.

 

Hoe hoger je inzichten, des te ‘zwaarder’ je incarnatie (levensprogramma)? Klopt dit?

 

– Ik geloof wel dat dit zo is. Maar de persoon is daar dan ook echt aan toe. Ik geloof dat onze ziel het karma over diverse toekomstige levens ‘uitsmeert’. Een karmische opdracht moet wel uit te voeren zijn want anders heb je er helemaal niets aan. Ik heb wel eens gelezen dat je in je laatste drie levens op aarde erg zware opdrachten krijgt. Misschien is dit ook wel een stuk ‘training’ voor je toekomstig leven in de hogere bewustzijnssferen van licht. Toch wil ik er wel bij zeggen dat iets voor elke persoon zwaar kan zijn. Iedereen ervaart zijn eigen levensopdrachten als pijnlijk en zwaar. Ieder mens krijgt geestelijk gezien steeds meer ‘spierballen’. Hij kan dus steeds meer aan.

 

Al mijn respect voor paters, slotzusters en dergelijke, die de Heer van het kruis bidden om die ‘zondaar’ te vergeven. Kunnen zij niet beter een liefdevolle hand reiken naar die zondaar? Het is toch niet onze taak iemand te (ver)oordelen? Heeft deze vorm van ‘bidden’ wel enig nut?

 

– Dit is een gevoelig onderwerp. Het is totaal niet mijn bedoeling om iemand te kwetsen. Dit even vooraf. Bidden heeft doorgaans niet zo veel zin. Je kunt je levensprogramma op aarde niet wijzigen door te bidden. Jouw problemen (levensprogramma) zijn tijdens je geboorte, of eigenlijk al daarvoor, bekend. Wanneer er extra hulp moet komen, dan wordt daar ‘automatisch’ voor gezorgd. Jouw gidsen krijgen de opdracht om waar het kan en mag, hulp te bieden. Dit is natuurlijk al fijn om te weten maar dan moet je er wel naar willen leven. Je kunt beter handelen waar je kunt dan passief bidden. Ik vind het wel nuttig om jezelf aan te moedigen (affirmeren). Bidden naar jezelf als het ware, je richten op je innerlijke krachten (je goddelijke zelf). Vergeet niet dat we allemaal onderdeeltjes zijn van de Schepper. Vandaar dat je hier ook altijd mee in verbinding staat. Onze problemen worden gehoord en gekend maar vanwege het karma mag er niet altijd worden ingegrepen.

Zijn wij dikwijls niet heel onzinnig bezig? Zodra iemand wordt vermoord worden er massaal bloemen gelegd (daar is natuurlijk niks op aan te merken). Waarom komt niemand op het idee om een levend persoon eens wat vaker een bloemetje te geven? Komt dit voort uit onze ‘angst’ voor de dood om zo ‘onzinnig’ te reageren?

 

– Het is natuurlijk een uiting van een persoon. Iedereen moet dat op zijn eigen manier kunnen doen. Dat moeten we respecteren. Maar veel geld uitgeven voor een dure kist en bloemen is wat mij betreft onnodig. De persoon is immers met zijn geestelijk lichaam uit zijn aardse, stoffelijke lichaam ‘gestapt’. Hij verblijft gewoonlijk niet eens meer in de buurt van dat stoffelijk lichaam. Maar in een van de sferen van gene zijde. Wat heeft een pas overleden (overgegane) persoon aan een dure kist? Er worden vele euro’s aan uitgegeven. Dat zou anders kunnen en eigenlijk moeten. Het is een vorm van kapitaalvernietiging dat per direct verboden zou moeten worden. Deze gedachten kun je wel hebben maar duizenden mensen moeten nog de eerste stappen op het geestelijke pad zetten. Zij zien mij al aankomen met dit inzicht/verhaal. Je krijgt onherroepelijk ruzie. Laat iedereen maar zijn eigen wensen kenbaar maken voor zijn begrafenis. De staat zou hier en daar wel wat kunnen ingrijpen. Een eenvoudige, makkelijk verteerbare (ecologische/rieten) kist zou al een hele goede stap voorwaarts kunnen zijn. We moeten veel zuiniger met het milieu omgaan. Als je ziet wat er allemaal mee in de grond gaat.

 

Iedereen komt op aarde terug (reïncarneert) in het stoffelijke lichaam van een baby. Hoe zit het dan met het bewustzijn, want je staat nog lang niet bewust in het leven?

 

– Dat is door de Schepper (de natuur) heel mooi geregeld. Een persoon moet langzaam kunnen wennen aan zijn nieuwe omgeving. Een kindje wordt dus niet geboren met zijn volledige bewustzijn. In fases komt het bewustzijn terug. Tijdens de zwangerschap moeten zowel het kindje als de moeder beschermd zijn. Een kindje met een vol verstand en krachten, zou alles kapot kunnen trappen en dat is uiteraard niet de bedoeling.

 

Worden wij in elk leven op aarde bijgestaan? Ik bedoel tijdens aardse moeilijkheden?

 

– Ja, er zijn altijd mensen (gidsen, overgegane familieleden) aan gene zijde die op de een of andere manier bij jou betrokken zijn. Er zijn ook veel krachten die we nog niet kennen (herkennen) die het hele evolutieproces stimuleren. De Schepper heeft verschillende wijzen om dit hele proces te ondersteunen. Tijdens extra moeilijke momenten in je leven komt er extra hulp. Aan gene zijde zijn mensen die jouw leven ver in de tijd kunnen aanvoelen of voorzien, die je levensprogramma kennen. Iedereen met een positieve of negatieve ingesteldheid krijgt hulp. Voor de Schepper is iedereen gelijk, gelukkig maar.

Hoe weet je dat? Velen zijn zich niet eens bewust van geestelijke hulp (reactie op de vraag ‘worden wij in elk leven op aarde bijgestaan? Ik bedoel tijdens aardse moeilijkheden?’).

 

– Dat is waar. Er is nog steeds maar een beperkte groep die zich hiervan bewust is. Maar er zijn duizenden mensen over de hele wereld die allemaal min of meer dezelfde ervaringen (belevenissen) hebben. Ook wordt er aan paranormaal gevoelige mensen dezelfde informatie over gene zijde doorgegeven. En sommigen, een veel kleinere groep, mogen door middel van een uittreding  verschillende zaken aan die kant bekijken. Er is nog zoveel meer waar wij nog niet of nauwelijks bij stilstaan.

 

Kun je als paragnost (persoon met paranormale gaven) te allen tijde je geestelijke begeleiding aanspreken?

 

– Je kunt altijd ‘vragen’. Maar dat wil niet zeggen dat iemand (een gids) op je vraag wil reageren of zelfs de tijd voor je heeft. Zij zijn ook met allerlei zaken bezig (geestelijk ‘werk’, begeleiding, enzovoort). Net zoals mensen hier op aarde die aan het werk zijn. Je zult eerst bewust ‘verbinding’ of ‘contact’ moeten hebben voordat er vragen gesteld kunnen worden. Meestal worden hierover bepaalde afspraken gemaakt. Paragnosten (mediums) wordt geleerd om hier goed mee om te gaan. Een beroepsparagnost wordt vooraf getraind in het stellen van vragen. Een persoon aan gene zijde (een gids of misschien een familielid) kan (en mag) niet zomaar alles beantwoorden. Er mag niet klakkeloos worden voorgekauwd. Dat is niet goed voor je eigen ontwikkeling. We moeten veel zelf proberen op te lossen (beleven). Net zoals er op aarde mensen zijn met een bepaald ontwikkelingsniveau, zijn die er ook aan gene zijde. Mensen in de hogere gebieden aan gene zijde hebben meer overzicht en mogelijkheden om iets te willen en mogen ‘weten’.

 

 

Een paragnost/helderziende leeft dus op de grens van twee werelden (onze stoffelijke wereld en gene zijde/de astrale wereld). Is het wel ‘gezond’ om met die andere wereld in contact te staan?

 

– Het kan soms flink vermoeiend zijn. Maar zij houden je energiepeil heel nauwlettend in de gaten. Je wordt als het ware opgeladen door een vorm van magnetiseren. Een gids is dan ook een ‘dokter’ voor zijn leerling (instrument) op aarde. Het is helemaal niet zo eenvoudig om een enorme paranormale gevoeligheid te hebben. Je moet goed op je energie letten. Niet alle mensen hebben een prettige aura (karakter). Hun aanwezigheid of energie kan behoorlijk vermoeiend en storend zijn. Een fijngevoelige paragnost vergelijk ik wel eens met een topsporter. Ook een topsporter moet overal op letten. Drank, medicijnen, te veel of verkeerde voeding kan heel storend werken. Je kunt bijvoorbeeld als heel gevoelige persoon niet zomaar open staan voor indrukken van gene zijde. Net zo min als dat je de voordeur voor iedereen zomaar wagenwijd open zet. Net als op aarde leven aan gene zijde ook onbewuste/negatieve/gevaarlijke mensen. Eigenlijk is gene zijde niet zo anders dan de aarde. Alleen op aarde leven mensen met diverse bewustzijnsniveaus door elkaar. En aan gene zijde leven dezelfde type mensen in bepaalde bewustzijnssferen. Je gaat na je overgaan (overlijden) automatisch naar een sfeer waar je volgens je innerlijke leeftijd thuis hoort.

 

13 – Kosmische wetten in het heelal 

 

Wat is de wet van karma?

 

In het heelal zijn er diverse wetten die alles moeten regelen. Denk bijvoorbeeld maar aan de zwaartekracht, de wisselingen van de vier jaargetijden en de wil van ons stoffelijk lichaam om te herstellen. Zo zijn er ook kosmische/Goddelijke wetten die onze levens in de goede en juiste banen moeten leiden. Dit is ook de reden waarom toeval niet bestaat. Achter alles zit, wat ik noem, ‘een denkend en scheppend principe’. Niets is voor niets. Er gebeurt niet zomaar iets. De wet van karma – of eigenlijk de wet van oorzaak en gevolg – is een wet die ons gedrag, denken en nalatigheden bij houdt. Voor een belangrijk deel schrijven we zelf onze toekomstige levens. Je hoort ook vaak zeggen: ‘dit is de wet van zaaien en oogsten.’

Wat jijzelf doet of niet doet, dus min of meer zaait, daar zal je eens, wanneer daar een geschikte tijd of mogelijkheid voor is, mee worden geconfronteerd. Je oogst dus zelf. Zo is de wet. Ik hoop dat je begrijpt dat er daarom geen sprake van toeval kan zijn. Er zijn namelijk wetten of ze zijn er niet. Kijk ook bij de informatie over de ziel. Het is namelijk onze ziel zelf die alles registreert en ons levensprogramma uitschrijft.

 

Wat is de wet van reïncarnatie?

 

– De wet van reïncarnatie – of misschien makkelijker gezegd: de wet van wedergeboorte – regelt of stuwt al het leven tot een hoger leven. Het is de wil van de Schepper dat het leven niet stil staat. Dat het leven niet bij één leven blijft. Het leven moet groeien, evolueren, bewuster worden, dieper worden. De motor achter de hele schepping is de Schepper zelf. Jij en ik hebben verbinding met deze bijzondere krachten. Je kunt ook zeggen dat de Vader of Moeder van al het leven in jou zit. Jij bent een deeltje van het geheel. Denk maar aan een hele grote ketting waar we allemaal een even belangrijk schakeltje van zijn. Het maakt gelukkig niet uit of je wel of geen geloof hebt. Iedereen is een uniek deeltje of vonkje van de gehele schepping. Voel je wat ik hiermee bedoel? Het is belachelijk als je ruzie gaat maken vanwege je geloofsovertuiging, denkbeelden en bepaalde opvoeding, terwijl wij allemaal even belangrijke schakels zijn van de schepping. De wet van reïncarnatie wil zeggen dat je steeds weer opnieuw op een planeet wordt geboren. Op de volgende planeten, na de aarde als verblijfplaats, kun je zelfs honderden tot zelfs duizenden jaren oud worden.

 

Kies je zelf je ouders uit?

 

– Nee, gelukkig niet. De mens is nog in veel opzichten een te egoïstisch en zelfzuchtig wezen om goede keuzes te maken. Dit proces regelt onze ziel. Onze ziel is goddelijk neutraal en heeft geen voor- of afkeur. Tegenwoordig hoor je regelmatig zeggen dat mensen hun eigen ouders of kinderen uitkiezen. Je mag dat van mij rustig denken, maar het is niet zo. Ik wil er eigenlijk bij zeggen: gelukkig maar. Want ik denk dat het leven nog tien keer zo moeilijk en gecompliceerd zal worden als wijzelf de touwtjes in handen zouden hebben. Ik denk dat het een puinhoop zal worden. We kennen onszelf nog niet. We zijn de afgelopen eeuw nog maar net begonnen met het lezen van spirituele boeken. Natuurlijk weet ik ook wel dat de Bijbel werkelijk vol en bol staat van allerlei bijzondere paranormale en spirituele zaken. Maar men begrijpt het niet. Al die mooie, bijzondere, geestelijke vermogens die in ieder mens en dier zitten, werden en worden verkwanseld. De uitleggers van de Bijbel hadden grappig gezegd totaal geen ‘goddelijk’ inzicht of esoterische (spirituele) kennis. Eigenlijk is het toch belachelijk dat mensen zonder kennis van deze zijde en gene zijde (leven en dood) dergelijke belangrijke zaken kunnen en mogen uitleggen, vind je niet? Het is heel goed dat mensen in de huidige tijd steeds meer zelf gaan denken. Zij laten zich niets meer opleggen.

Kun je het verschil uitleggen tussen ons normaal bewustzijn en onderbewustzijn?

 

– Onder ons normaal bewustzijn vallen alle dingen die je op een dag met een helder verstand kunt doen en denken. Dit begint al wanneer je wakker wordt. Sommige zaken, zoals de herinneringen aan vorige levens, zijn niet oproepbaar, maar ze zijn er natuurlijk wel. Die herinneringen liggen in een ander gebied van ons bewustzijn. Eigenlijk wil de Schepper niet dat je dit kunt oproepen. Al die informatie die ergens in je ziel opgeslagen ligt maar niet praktisch te gebruiken is, zetelt in een gebied dat we onderbewustzijn kunnen noemen. Misschien zou je moeten zeggen dat het bewustzijn verschillende lagen heeft, net als een flatgebouw. Tijdens het aardse leven zijn we daar grotendeels voor afgesloten. Ik zie het als een stukje bescherming. Je kunt en mag niet alles weten. Sommige zaken zouden je emotioneel onderuit kunnen halen. En dat is natuurlijk niet de bedoeling.

 

Moet je heel slim zijn om geestelijk te kunnen groeien?

 

– Nee, maar groeien, dus dingen inzien, kun je elke dag opnieuw. Ik denk en vind dat je niet te veel nadruk op het woord geestelijk moet leggen. Alles in het leven is namelijk gericht op het groeien in bewustzijn. We hebben daar 1001 situaties en mogelijkheden voor nodig. Zorg ervoor dat elke dag opnieuw nuttig is besteed. Mediteer en lees af en toe een goed spiritueel boek.

 

Het ligt in de aard van de mens om bij tegenslag te klagen. Maar tegenslagen helpen toch mee om bewuster te worden?

 

– Ja, dat vind ik ook. Je kunt beter ontzettend je best doen, dan het voor jezelf nog moeilijker maken dan het al is. We moeten nou eenmaal door allerlei moeilijkheden heen zien te komen. Met alleen klagen kom je in ieder geval niet veel verder.

 

Is volledig bewustzijn niet heel ver van ons verwijderd?

 

– Wat is volledig bewustzijn? Ik denk dat we ons dat niet eens kunnen voorstellen. We moeten proberen elke dag opnieuw ons bewustzijn groter (rijker) te maken. Zeg maar uit te breiden (te verdiepen). Dit is een langzaam proces. De Schepper van al dat leven heeft echt geen haast. Hij weet toch wel dat al het leven verder evolueert. Er is voor al het leven een groot Plan. Voor de mens is er een klein plan en voor het geheel is er een groot Plan. Sommige paranormaal gevoelige mensen kunnen (mogen) soms iets van dit plan voelen of zien. Het kan natuurlijk ook gebeuren dat iemand van gene zijde je iets over dit plan wilt laten weten.

 

Is het gevaarlijk om je spiritueel te ontwikkelen? Boor je dan geen bronnen aan die je beter met rust kunt laten?

 

– Ik vind dat iets bestuderen iets heel anders is dan experimenteren. Natuurlijk kun je eens iets uitproberen. Als uitproberen maar geen forceren is. Sommige mensen moeten zo nodig. Dat vind ik een totaal verkeerde houding. Je moet er niet te veel voor doen. Spirituele dingen kunnen beter automatisch op je pad komen.

 

Hoe begin je aan je spirituele ontwikkeling? Ik kan me indenken, dat als je te hoog en te ver ‘grijpt’, dat dit fout kan gaan?

 

– Ik vind dat je moet beginnen met iets wat je aanspreekt. Je hoeft daar helemaal niet moeilijk over te doen. Het heeft geen zin om te twijfelen. Je kunt zelfs zeggen dat alles belangrijk is, maar je kunt net zo makkelijk zeggen dat helemaal niets belangrijk is. Het is maar net hoe je daar naar wilt kijken.

 

Kan meer bewustzijn en inzicht meer harmonie in je leven brengen?

 

– Ik ervaar van wel. Hoe meer inzichten je verwerft, des te minder je bijvoorbeeld hoeft te twijfelen aan allerlei dingen in het leven. Er gaat namelijk heel veel energie verloren aan onzekerheid, twijfels en angsten. Maar iemand met wat meer inzicht kan net zo makkelijk een zwaar leven krijgen. Het is maar net met wat voor levensprogramma je geboren wordt.

 

Je kunt zoveel boeken lezen als je wilt, maar je eigen inzicht en gevoelens zijn toch het allerbelangrijkste om te trachten in bewustzijn te groeien?

 

– Boeken kunnen je inspireren. Maar uiteindelijk moet je wel in het leven je eigen keuzes en standpunten innemen. Dat is niet eenvoudig. Ik vind dat mensen in het algemeen af en toe eens een kwartiertje of een halfuurtje ergens voor moeten gaan zitten. Luister eens rustig naar jezelf. Wat heeft je binnenste te melden? Wat zegt je intuïtie over iets? Wat is je eerste indruk? Ik merk dikwijls dat mensen hier veel te weinig tijd voor nemen. We zouden onszelf iets serieuzer moeten nemen. We stappen te makkelijk over van alles heen. Of vragen het te snel aan een ander.

14 – Levensprogramma/levensfilm

 

Wat is een levensprogramma of levenslot?

 

– Een levensprogramma is een soort programma (overzicht) waarin voor jouw geboorte al lang geleden is bepaald wat je in grote lijnen in je toekomstig leven moet gaan doen. Dit programma is niet door iemand anders opgelegd. Ook niet door God. Het is ook geen eigen keuze. Maar het is de ziel van jezelf die dit regelt. De ziel ‘registreert’ namelijk al jouw ervaringen, gedachten en emotionele reacties gedurende alle levens. De ziel maakt dus voor iedereen aan de hand van daden, gedrag en denken elke keer opnieuw een levensprogramma. Ieder mens creëert zelf zijn toekomstig leven. Het is dus onzinnig om hier kwaad op te worden of de Schepper hiervoor te vervloeken. Het is heel belangrijk om van deze thema’s een ruim beeld te vormen. Je zult het leven dan namelijk veel beter gaan begrijpen. Je levensprogramma zal er niet direct door veranderen. Maar door inzicht zullen sommige situaties makkelijker te dragen zijn.

 

Wordt iedereen geboren met een levensprogramma?

 

– Ja, iedereen wordt hiermee geboren. Er wordt voor niemand een uitzondering gemaakt. Dus jouw godsdienst, cultuur, opvoeding en achtergrond heeft hier geen invloed op. Er komt wel een moment dat ons karma is opgelost. Maar om dit punt te bereiken hebben we nog wel een aantal levens nodig.
In dit leven gaat dat allemaal aanzienlijk sneller dan bijvoorbeeld een paar levens terug. Dit komt omdat er nu veel meer informatie voorhanden is. We leven dus eigenlijk, zonder daarbij stil te staan, in een hele bijzondere tijd. Een tijd van technologische en geestelijke ontwikkeling.

 

Kun je je levensprogramma ( je lot) ontlopen?

 

-Nee, in grote lijnen staat dat vast. Je kunt voor jouw aardse taak niet weglopen. Dat is onmogelijk. Je kunt wel je taak, je levensprogramma verwaarlozen. Of je wilt met grote inzet iets doen of je maakt er maar een zooitje van. Daar ligt meer je vrije keuze. Dus het heeft meer met jouw persoonlijke inzet te maken dan met de opdrachten in een bepaald leven. Je bent grotendeels vrij om iets van je leven te maken. Ik moet er wel bij zeggen dat we natuurlijk niet alleen voor slecht karma en slechte daden in vorige levens zijn geboren. We hebben natuurlijk ook veel goed gedaan. Er is dus ook heel veel goed karma, positief karma. Het is heel vreemd dat je dikwijls alleen maar over negatieve daden hoort praten. Dat is gelukkig niet zo. Er zijn ook nog heel veel goede dingen in de wereld. Ik vind het alleen heel erg jammer dat de media – tv, radio en kranten – zo ontzettend vaak voor negatieve zaken kiezen. Dat is naar mijn mening niet goed. Er gebeuren ook veel positieve dingen. Maar het lijkt erop dat negatieve dingen smakelijker zijn, om het zomaar eens te zeggen. Ik vind dat er spoedig een tijd moet komen dat we dit niet meer nemen. Laat er dan minimaal een goede balans tussen vervelende situaties en positieve gebeurtenissen zijn. Eigenlijk bouwen we met z’n allen een zware, negatieve aura gedachtewolk op door zo negatief te denken.

 

Is alles al voorbestemd?

 

– Ik heb het idee van wel. Ik heb meerdere malen als helderziende gemerkt dat veel zaken gewoon moesten gebeuren. Natuurlijk heb ik ook wel eens iets uitgeprobeerd. Om eerlijk te zijn heb ik een beetje dwars gelegen. Maar het heeft totaal geen invloed. Ik vond dat natuurlijk in het begin best wel moeilijk. Maar ik kan nu de rechtvaardigheid achter alles wel veel beter begrijpen. De dingen gebeuren niet zomaar. Er is overal, werkelijk overal, een zinnige reden voor. Alleen begrijpen wij de redenen vaak niet. We zijn dikwijls opstandig, boos en kortzichtig.

 

Waar ligt je vrijheid?

 

– Als eerste wil ik eigenlijk zeggen dat vrijwel niemand zijn levensprogramma kent. Dus we moeten dat ook niet overdrijven. Als ik zeg dat er relatief vrij weinig vrijheid is dan komt dat nogal zwaar over. Het zou veel weerstand bij je op kunnen roepen. Maar aangezien de meeste mensen vrijwel niets over hun levensprogramma weten, hoeven we hier geen punt van te maken. Het gaat er mij meer om dat er wel degelijk wetten zijn. Ik zou liever willen zeggen: kosmische wetten die het leven ‘sturen’. Ik zie dit als rechtvaardigheid. Alles wat je doet of niet doet, denkt of nog niet denkt, heeft namelijk invloed op je eigen leven en natuurlijk ook op dat van een ander. Denk hier eens goed over na. Want in deze regel zit veel meer informatie dan je op het eerste gezicht zult beseffen. Maar zolang je veel karma hebt, dus nog veel zaken persoonlijk moet rechtzetten, kan er nog niet zoveel sprake zijn van vrije wil of vrijheid.
Naar mijn mening ligt vrijheid dus meer in hoe je iets wilt accepteren en beleven, hoe je er tegenover staat, of je wat ermee gaat doen. Iets aanvaarden met opgeheven hoofd of met een hoofd dat naar beneden hangt.

 

Wat is de juiste houding op je levenspad? (1)

 

– Iedereen maakt in zijn leven veel mee. Er zijn momenten dat je bijna niet verder komt. Je hebt het gevoel dat je eigenlijk alleen maar misverstanden en tegenwind ervaart. Ik denk, en ervaar dagelijks in mijn praktijk, dat je niet zomaar van je levenspad kunt weglopen. Je kunt je ongelofelijk verzetten tegen de dingen die je meemaakt. Maar ik heb gemerkt dat dat heel weinig zin heeft. Het kost je alleen maar heel veel energie en soms extra verdriet.

Er is voor iedereen een levensprogramma. Daar moet je het in dit leven mee doen. Ik denk wel dat het voor de meeste mensen op dit moment beter is om weinig tot bijna niets over hun toekomst te weten. Wanneer je namelijk niet in balans of harmonie met jouw persoonlijke levensprogramma (de mogelijkheden) kan zijn, dan wordt het leven wel tienmaal moeilijker. Je weet dan zwart op wit wat je te gebeuren staat. Dit is ook één van de redenen waarom de ietwat verder geëvolueerde mensen van gene zijde niet zomaar de toekomst (of eigenlijk: de verschillende fases van iemands levensprogramma) willen vertellen.
Voor hen, vanaf de vierde sfeer van licht (bepaald bewustzijnsgebied), is dat geen enkel probleem. Zij kunnen namelijk te allen tijde iets aan de ‘natuur/God’ zelf ‘opvragen’. Hoe gek het misschien ook voor je klinkt. Bij elke serieuze vraag komt dan een antwoord (het leven geeft namelijk zelf een antwoord). Besef wel dat het alleen vanaf de vierde sfeer is. De vierde sfeer heeft niets meer met het stoffelijk leven op de aarde te maken. Deze mensen zijn verder geëvolueerd dan al het aardse. (Zij hebben een mooie stralend lichtuitstralende geestelijk lichaam.)


Hoe kun je je dat dan voorstellen? Een beetje op de dezelfde wijze als wanneer je ergens voor het eerst binnen loopt en je jezelf vanbinnen afvraagt: ‘Wat voel ik hier?’ Je krijgt dan meestal al direct een gevoel of indruk. De mens die daar eenmaal naartoe is geëvolueerd, is zodanig vergeestelijkt dat ze daar tegen kunnen. Voor ons aardse mensen staat dat nog wel een stukje van ons vandaan.

 

Wat is de juiste houding op je levenspad? (2)

 

– Op zich is het helemaal niet ingewikkeld. Je moet proberen de dag te nemen ‘zoals die komt’. Elke dag heeft zo zijn betekenis. Al die losse dagen zijn van tevoren door je eigen ziel (o.a. door de wet van oorzaak en gevolg) ‘geschreven’. Probeer daarom tevreden te zijn met het pad dat voor je ligt. Het is de acceptatie en het proberen (wel dikwijls in het klein) tevreden te zijn. Nu zijn we nog niet in staat om de diepte hiervan te begrijpen. We zijn hier geestelijk eigenlijk nog te jong voor.

Veel mensen zijn dikwijls erg boos op hun (levens)lot of dat van een ander. Sommigen vervloeken het leven. Ik kan dat natuurlijk best wel begrijpen. Ik bedoel: wanneer iemand ‘op je tenen staat’ en je het erg moeilijk in je leven hebt, ga je vanzelf wel piepen. Maar sta er toch eens vaker bij stil dat dit met de wet van karma te maken heeft. Je hebt eens de dingen die je nu meemaakt zelf in werking gezet. Het is dan toch niet zo vreemd dat je nu met je eigen ‘oorzaak en gevolg’ wordt geconfronteerd. Het zou een mooie boel zijn als iedereen zomaar raak zou kunnen leven. Dan is er toch helemaal geen sprake van rechtvaardigheid. Gelukkig zijn er (natuur)wetten in het heelal. Neem de dag zoals die komt en probeer een heel klein beetje tevreden te zijn. Probeer je innerlijke instrument gestemd te houden. Soms moet je jezelf als het ware even opnieuw stemmen. Maar dat geeft toch helemaal niet?

 

Vreemde krachten (1)

 

– Ken je het gevoel, dat wanneer je iemand een paar maal hebt gezien of er contact mee hebt gehad, dat de persoon als het ware in je ‘hoofd’ blijft zitten? Je kunt dan aan weinig andere zaken denken. Want de persoon komt steeds weer opnieuw in je gedachten terug. Deze moeilijk te meten ‘kracht/invloed’ wordt veroorzaakt door je eigen ziel.

Onze ziel zorgt ervoor dat we de juiste personen aan zullen trekken. Zo werkt de wet van karma (de wet van oorzaak en gevolg). In het leven ‘moet’ je dus bepaalde personen tegenkomen. Hier ontstaat ons levensprogramma door. In feite geldt dit voor alles. Ik bedoel alle vormen van contacten.

 

Vreemde krachten (2)

 

– Ik heb zelf (voor mijn huwelijk) in het verleden meerdere malen paranormaal geweten dat ik een nieuwe relatie zou krijgen. Het leek er net op of er ‘onzichtbare auradraadjes’ heel langzaam werden aangetrokken. Op deze wijze wordt onze ‘levensprogramma’ geschapen. Juist door dergelijke bijzondere ervaringen ben ik gaan inzien dat er wel degelijk een levensprogramma voor iedereen is. Niemand komt hier onderuit, omdat ‘die’ kracht vele malen sterker is dan onze wil. Maar wat ik eigenlijk met deze tekst wil zeggen is, dat het ook voor onze hond Jasper gold. Mijn ex-vriendin wilde graag een hond. Ik voelde al enkele weken vooraf dat wij karmisch ‘verbonden’ waren met een toekomstige hond. Ik wil hiermee zeggen dat ik vermoed dat we ook karma met bepaalde dieren hebben. Hier is nog bijzonder weinig over geschreven. Ik vind het jammer en onterecht dat veel mensen dieren bijna als een ‘ding’ of ‘gebruiksvoorwerp’ zien. Vergeet niet dat dieren ook duizenden incarnaties (levens) achter de rug hebben, net als wijzelf. Wij (mens en dier) worden later ‘Hemelse Wezens’. We leven dan in volkomen (hemelse) harmonie naast elkaar.

 

Geeft het zien van je levensfilm je direct een gevoel van ‘dit moet ik rechtzetten’? Of komt die drang om goed te maken veel later?

 

– Mensen die nog onbewust zijn snappen er niet veel van. Maar dat is ook niet nodig. Zij hoeven ook niet lang aan gene zijde te zijn. Maar de gemiddelde mens begrijpt en voelt wel degelijk welke dingen hij goed of verkeerd heeft gedaan. Natuurlijk staan er op elke levensfilm hele mooie maar ook hele vervelende zaken. De meer ontwikkelde mensen voelen en begrijpen dat ze later zelf nog het één en ander recht te zetten hebben. Maar dit gevoel is een persoonlijk gevoel dat bij iedereen net weer iets anders is.

 

Zie je die levensfilm alleen of is er iemand van gene zijde bij aanwezig?

 

– Jij ziet altijd alleen jouw levensfilm. Later aan gene zijde kan een astrale gids je wel fragmenten van jouw levensfilm opnieuw laten zien. Op deze manier kan er het één en ander worden besproken. Hier kun je ontzettend veel van leren.

 

Wordt iemand die z’n levensfilm niet wil zien verplicht om te kijken?

 

– Je hebt geen keuze. Jouw eigen ziel zorgt ervoor dat jij je levensfilm wel zult zien. Dit is een onderdeel van het leven van de Schepper. Je ziet jouw levensfilm dus automatisch.

 

Krijgt iemand die absoluut niet in een leven na de dood gelooft ook zijn levensfilm te zien?

 

– Dat maakt niets uit. Iedereen, gelovig of ongelovig, of wat dan ook, ziet zijn levensfilm. Dit is een onderdeeltje van het totale leven.

 

Als je nog nooit iets van het spirituele hebt gehoord. Hoe kun je dan begrijpen wat je te zien krijgt?

 

– Een levensfilm heeft met alle facetten van jouw leven te maken. Dus niet alleen het spirituele. Je ziet alle gedachten en handelingen van jezelf. En de anderen waar je wat mee te maken hebt gehad. Voor de duidelijkheid: je ziet dus ook alle gedachten en emoties van die andere persoon. Dit kan heel confronterend zijn. Je ziet nu alles ‘open en bloot’. Je kijkt als het ware even bij iemand naar binnen. Wat die werkelijk voelde of dacht. Je wordt als het ware gesplitst in dader en slachtoffer. Zo voel je wat je die ander aan deed, met veel gevoel.

 

Krijgt een baby ook een levensfilm te zien bij het overlijden?

 

– Ik denk van wel. Jouw lichaam is namelijk op dat moment een baby, maar niet je geest. Je geest heeft eigenlijk geen leeftijd. Alleen maar een innerlijke leeftijd (geestelijke leeftijd). Met innerlijke leeftijd bedoel ik jouw punt van evolutie/bewustzijn van dat moment. Dat ‘stukje’ ervaring moet voor die geest mee op zijn levensfilm.

 

Je zegt: “Het zien van zo’n levensfilm is vrij confronterend.” Maar op het moment van overgaan heb je al aardig wat te verwerken. Ben je wel in staat om dit te bevatten?

 

– Ja, het heeft niets met je stoffelijk lichaam te maken. Het speelt zich af op het geestelijk niveau, niet het stoffelijk niveau. Ieder mens heeft op dat niveau andere (geestelijke) krachten tot zijn beschikking.

 

15 – De dood/het voortbestaan

 

Wat voor lichaam heb je na de dood?

 

– Een mens heeft goed beschouwd twee lichamen. Een tijdelijk grofstoffelijk lichaam voor op de aarde en een permanent (eeuwig) verfijnd geestelijk lichaam voor gene zijde. Tijdens de dood trekken we het aardse, grofstoffelijke lichaam uit als een oude versleten jas. Het is logisch dat we ook aan gene zijde een lichaam moeten hebben. Je moet je nou eenmaal ook daar zichtbaar, voelbaar en hoorbaar kunnen maken. Op dit moment heb je ook een geestelijk lichaam. Maar dat zie je niet. Dit komt omdat onze ogen alleen maar op de aardse trillingen reageren. Het geestelijk lichaam is zichtbaar op een ander golflengte, op een ander niveau. De beide lichamen zijn verbonden met etherische energiekoorden. In de bijbel wordt gesproken van het zilveren koord. Hiermee worden deze etherische verbindingskoorden bedoeld. Bij het intreden van de dood breken of scheuren deze energiekoorden.

 Wil je iets meer vertellen over het Bijbelse zilveren koord?

 

– De mens bestaat uit twee lichamen. Het grofstoffelijke, zeg maar het gewone, lichaam en het geestelijke lichaam. Deze lichamen staan altijd met elkaar in verbinding. Eigenlijk zijn het een soort energie- en informatiekabels. Er is een draad die het stoffelijk lichaam van energie voorziet; dat noem je de levensdraad. En er is een draad die het stoffelijk lichaam laat reageren; dit gebeurt via de bewustzijnsdraad. Een draad dus voor de levenskracht zelf en een draad voor het bewustzijn (zonder energie en bewustzijn is er geen leven mogelijk). Wanneer de dood intreedt breken deze draden als het ware. Het kan ook zijn, bijvoorbeeld bij een coma, dat de bewustzijnsdraad nagenoeg stuk is. Het is dan afwachten wanneer de kosmische tijd is aangebroken om te sterven. Het kan gebeuren dat iemand voor langere tijd in coma is, maar bijvoorbeeld na twee maanden weer wakker wordt, omdat zijn levensprogramma nog niet af was. Het is voor ons mensen heel erg moeilijk om te zien wanneer coma min of meer het einde voor iemand is of dat hij nog verder zal leven.

 

Wat zie je bij een levensfilm?

 

– De levensfilm is een wonderlijk iets. In de fase rond je dood, of soms bij bijna-doodervaringen, zie je in een flits je hele leven aan je voorbijgaan. Je ziet heel veel fases van je leven achter elkaar. Van heel jong tot het moment rond je dood. Je ziet het precies zoals het is gegaan. Je kunt geen leuke of vervelende momenten wegdrukken. Het grappige is dat je de dingen niet alleen ziet maar ook voelt, en dat je zelfs de reacties van anderen op jouw handelingen en uitspraken ervaart. Dit is natuurlijk heel confronterend en niet altijd even leuk om te zien. Maar het is wel jouw leven.
Meestal ga je na de dood bepaalde belangrijke fases in je leven samen met je gids doornemen. Dat is natuurlijk heel erg leerzaam. Je kunt dan zelf beslissen of je hier iets mee wilt gaan doen of het laat rusten. Je zult nooit onder druk worden gezet. Jouw gedachten en wensen zullen altijd gerespecteerd worden. Maar om verder te komen is het raadzaam om hier toch wat mee te doen.

 

Wat gebeurt er rond je dood?

 

– Iedereen wordt in de periode rond zijn dood opgewacht en opgevangen. Ik denk dat je wel vaker hebt gehoord dat mensen in de laatste dagen van hun aardse bestaan waarnemingen doen. Meestal zien zij hun familieleden. Er staan dikwijls meerdere mensen op hen te wachten. Al eerder overleden familieleden, kennissen en soms ook contacten uit de sferen van gene zijde van voor de geboorte op aarde. Dit wordt allemaal geleid door een dokter van gene zijde. De geestelijke dokter die daar speciaal voor heeft gestudeerd, helpt mee om de etherische koorden, van een persoon die spoedig zal overlijden, losser te maken. Dit wordt gedaan door middel van magnetische passen. Eigenlijk wat we vroeger handoplegging noemden. Dit proces gaat bij de één sneller dan bij de ander. De overledene zal, wanneer hij helemaal is losgekomen van zijn stoffelijke lichaam, vrij spoedig naar zijn sfeer gebracht worden.

 

Wat gebeurt er na je dood/heengaan?

 

– Verreweg de meeste mensen worden naar ‘een opvangtehuis’ gebracht. Eigenlijk kun je misschien beter zeggen: een rust- of herstellingsoord. Iedereen slaapt in de eerste weken erg veel. Mensen die op aarde al behoorlijk op de hoogte waren van het voortbestaan en een gemiddeld goed leven hebben gehad, hebben op de één of andere manier meer geestkracht tot hun beschikking. Zij zullen veel minder slapen en sneller hun nieuwe situatie accepteren. Sommige mensen hebben maanden of jaren nodig om zich redelijk te herstellen. Op zich maakt het begrip tijd daar niets uit. De geestelijke verzorgers aan die kant kunnen aan de uitstraling, de aura, zien wanneer een persoon even wakker wordt. Zij staan dan altijd klaar om eventuele vragen te beantwoorden. Soms, wanneer je daar aan toe bent, nodigen ze je uit om in de tuinen van een rustoord een wandeling te maken. Er zijn daar veel bankjes om even rustig te zitten.

Over het algemeen is dit een fase waarin je maar tijdelijk verblijft. Iedereen wordt namelijk uiteindelijk naar zijn eigen sfeer gebracht. De sfeer die bij de persoonlijke, innerlijke ontwikkeling hoort. Er zijn, zoals je waarschijnlijk weet, 14 grote sferen aan gene zijde. Elke sfeer bestaat weer uit verschillende overgangsgebieden. Deze 14 grote sferen of gebieden (het is maar net wat voor naam jij hier aan wilt geven) horen wel bij de aarde. Iedereen doorloopt alle sferen die bij de aarde horen. Je kunt geen sfeer overslaan. Het lijkt mij niet meer dan logisch dat je hier wel duizenden levens voor nodig hebt.

 

Hoe komt het dat men zo zeker is van het voortbestaan?

 

– Dat heeft vooral te maken met eigen persoonlijke paranormale ervaringen. Wanneer je maar één keer in je leven een overleden persoon duidelijk (helder) ziet of tegen je hoort praten (helderhoren), dan is dat al voldoende. Je hebt namelijk voor even contact met gene zijde. Ik heb gemerkt dat veel mensen enkele spirituele ervaringen hebben gehad. Wanneer je iemand ziet, dan noem je dat een ‘verschijning’; ik ervaar dat dagelijks. Mensen laten me iets (helder) zien, horen, voelen of weten van hun aanwezigheid. Ook uittredingen en bijna-dood-ervaringen kunnen hier veel aan bijdragen.

Hoe kijk je vanuit gene zijde naar de dood?

 

– Voor personen die eenmaal bewust zijn geworden aan gene zijde heeft de dood niet meer zoveel betekenis. Je hebt geen onzekerheden en angsten meer daarover. Omdat je toch al het hele proces van ‘overgaan’ (doodgaan) zelf hebt meegemaakt (ondergaan). Vanaf dat bijzondere moment kijken zij hier anders tegenaan. Op de aarde ben je voor vorige levens nagenoeg afgesloten. Je moet maar afwachten wat er tijdens jouw overgaan gaat gebeuren. Van ‘die zijde’ uit, heb je de mogelijkheid om naar de aarde toe te gaan. Je moet daar eerst wel toestemming voor vragen. Je kunt je dus dan van beide zijdes bewust zijn. Dit geeft een enorme verdieping in je bewustzijn.
Verreweg de meeste momenten kun je je goed herinneren. De druk en de angst van het overlijden valt helemaal weg. Het is jammer dat we al die ervaringen van geboren worden en weer overlijden vergeten tijdens ons aardse leven. Iedereen zou dan zeker zijn van reïncarnatie (het opnieuw geboren worden op aarde). Mensen hoeven dan niet meer te twijfelen en te strijden of er wel of geen voortgaaan is.

 

Als we tijdens ons aardse leven proberen te leren onthechten, kunnen we dan bij de overgang (de dood) het leven ook beter loslaten?

 

– Dit is een moeilijk punt. We hebben namelijk allemaal zo onze eigen emotionele verbindingen met personen en voorwerpen. Dat vind ik normaal en menselijk, maar we moeten niet overdrijven. We zijn bijvoorbeeld niet elkaars bezit. We moeten leren om op onze eigen benen te staan. We maken ons dikwijls te afhankelijk van anderen en van voorwerpen. Dit is een behoorlijk pittig leerproces en het bezorgt onszelf veel pijn en verdriet. Laat meer los. Ga er niet als het ware bovenop zitten en leer te relativeren. Natuurlijk zullen sommige mensen het in de fases voor hun overlijden moeilijker hebben dan anderen. Toch moet ik hier wel bij zeggen dat het vooral om de verschillende fases voor iemands overlijden gaat. Het overlijden zelf is grotendeels voor iedereen hetzelfde. Overlijden is universeel. Mensen kunnen zich tijdens hun leven en de periode van het bijna doodgaan behoorlijk druk maken om allerlei aardse (vaak materiële) zaken. Dat doen mensen zelf. Dat heeft ook te maken met je eigen geestelijke investering. Ik bedoel: heb je je nooit met zingevingszaken en het voortbestaan beziggehouden, dan zal je dat hoogstwaarschijnlijk ook tijdens je sterven en de periode na het sterven niet doen. Dit is trouwens heel moeilijk voor gidsen (hulpverleners) aan gene zijde. Want je kunt iemand niet gemakkelijk iets duidelijk maken als hij er helemaal niets vanaf weet, of bewust alles afwijst (ontkent).

Het zal voor mensen die heel erg aardgebonden zijn (met bezittingen) niet eenvoudig zijn om het leven los te laten. Ik ken mensen die waarschijnlijk na hun dood nog steeds hun geld zullen gaan natellen. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Probeer elke dag opnieuw jezelf hierin wat verder te ontwikkelen. Uiteindelijk leert iedereen zich te onthechten. Geestelijke universele belangstelling en liefde is heel iets anders dan egoïstische ‘liefde’.

 

Voor elke belangrijke stap in ons leven bereiden we ons voor (huwelijk, geboorte, enz.), maar waarom niet op de dood?

 

– Dat verbaast mij ook. In ieders leven komt de dood meerdere malen voor. Je zou zeggen dat daar van kinds af aan ook iets meer aan gedaan moet worden. Het is vreemd, eigenlijk zeer onspiritueel en niet godsdienstig. Ook al is een zuivere vorm van godsdienst beleven 100 procent hetzelfde als een spiritueel leven.

Het wordt tijd dat hier een ommekeer in komt. Ik zie het persoonlijk als een van mijn hoofdtaken om hier iets meer over te vertellen en te verduidelijken (persoonlijke getuigenis). Voor mij heeft de dood niet zo’n hele grote betekenis, omdat ik dagelijks met mensen van de andere zijde te maken heb. Er bestaat voor mij geen dood. Alleen maar het voortgaan van het ene (de aarde) naar het volgende gebied.

De dood wordt heel vaak met verdriet en pijn geassocieerd. Het is logisch dat mensen dat liever zoveel mogelijk en zolang mogelijk van zich af houden (wegdrukken). Dit is een begrijpelijke, maar geen verstandige houding. Je kunt het wel zolang mogelijk van je afhouden, maar eens staat het ook voor jouw deur. Ik vind persoonlijk dat wanneer je iets meer van het thema dood weet, je daar later veel aan kunt hebben. Je bent dan beter voorbereid. Door meer inzicht ga je ook gemakkelijker relativeren. Ik merk dat mensen die hier iets meer van weten dan de gemiddelde persoon toch op de een of andere manier minder pijn en verdriet zullen hebben. Het valt allemaal iets anders; iets minder pijnlijk. Er zijn op dit moment nog te veel mensen die denken dat dood dood is. Zij houden onder andere het ‘nieuwetijdsdenken’ een beetje tegen. Ik wil eigenlijk het volgende zeggen: als leraren of toekomstige leraren (en schrijvers van schoolboeken) geen belangstelling hebben in het thema, zal het ook nooit in boekjes behandeld worden. Het beste wat je nu kan doen is dit thema onderling bespreekbaar proberen te maken. En natuurlijk hoort de dood als hoofdthema er net zo goed bij als de geboorte of het huwelijk.

 

Zijn de verschillende sferen hetzelfde als hemel en hel?

 

– Ja. Op de aarde leven mensen met wel tientallen verschillende bewustzijnsniveaus. Dat kun je als helderziende goed aan de grootte en de kleuren van de aura zien. Al die mensen van verschillende innerlijke bewustzijnsniveaus gaan naar gebieden toe (de verschillende sferen van gene zijde) waar ze gezien hun innerlijke ontwikkeling thuishoren. Tijdens je aardse leven heb je gelijktijdig afstemming op een van de sferen/gebieden van gene zijde. In elk leven kun je een stukje verder groeien (evolueren). In de bijbel wordt gesproken over de hemel en de hel. Dit is wel een hele simpele weergave van gene zijde. De bijbel zit vol met fouten. Ieder mens groeit door diverse levens eigenlijk van volledig onbewustzijn naar meer geestelijk bewustzijn. Iedereen gaat (evolueert) dus van lagere sferen (de hellen) naar hogere sferen van licht (hemelen in het klein). Er is geen stilstand. Je blijft zeker niet eeuwig in een bepaald gebied hangen en zeker niet in de hel. Die flauwekul is alleen maar gezegd om de mens bang te maken. De mens groeit altijd verder. Dit noemen we evolutie.

 

God is geen man in een jurk, maar een kracht/energie. Stel dat iemand overgaat die wel gelooft in die man met een jurk. Krijgt hij die kracht dan te zien als die man in een jurk, omdat hij dat herkent?

 

– Nee, de Schepper kun je alleen maar innerlijk enigszins voelen. Of aan deze zijde of aan gene zijde dat maakt verder niet veel uit. De Schepper is nooit een persoon als een mens geweest. Maar het fijne kan ik hier ook niet van vertellen. Het is zogezegd een mysterie die we misschien over duizenden jaren beter kunnen begrijpen.

 

‘Je ziet elkaar ooit weer’, is een veel gebruikte uitspraak in de spirituele wereld. Wat gebeurt er als mijn overgegane geliefde in een veel hogere of lagere sfeer zit dan ikzelf? Krijg ik die dan wel te zien of wordt dit voor mij een grote teleurstelling?

 

– Dat kan een probleem zijn. Maar iemand die geestelijk/innerlijk iets ouder is dan de ander, kan altijd zelf naar de persoon toe gaan. Mensen van hogere afstemming (een hogere sfeer van bewustzijn) kunnen altijd ‘afdalen’ naar een lager gebied. Omgekeerd is dat niet mogelijk. Je wordt dan bijgestaan door ‘hogere’gidsen.

 

Is bidden niet totaal nutteloos als je gelooft in karma en universele kosmische wetten?

 

– Ja, als je dat zo ziet dan is dat ook zo. Bidden heeft niet echt veel zin. Je kunt natuurlijk wel positief tegen jezelf praten. Jezelf als het ware aanmoedigen (jezelf bevestigen of affirmeren). Er zijn eigenlijk twee mogelijkheden: of je sluit jezelf door allerlei ellende voor heersende goddelijke energieën af, of je accepteert je levenspad en laat alsnog al die energieën stromen. Maar je kunt niet ergens voor bidden als iets niet op je levensprogramma staat. Denk hier eens goed over na. Bidden is dikwijls afdwingen, iets opeisen.

 

Als je eens aan gene zijde bent en de dierbaren die je daar kent moeten weer opnieuw geboren worden (reïncarnatie), is dit dan weer het beleven van de dood, maar dan aan gene zijde?

 

– Ja, zo zou je het kunnen zien. Maar je laat aan die kant geen stoffelijk lichaam achter zoals hier op de aarde. Het is niet eenvoudig om mensen los te laten. Een hogere vorm van liefde is toch leren loslaten. Ieder mens moet namelijk zichzelf ontwikkelen en daar heeft hij verschillende levens voor nodig. Maar echte banden tussen mensen zullen nooit worden verbroken.

 

Hoe herkent een moeder haar overgegane baby, die zij al jaren niet meer heeft gezien?

 

– Het inmiddels al volwassen ‘kindje’ toont zelf het beeld dat je direct zult herkennen. Eventueel kan ook een astrale gids hiermee helpen. Ik moet er eigenlijk wel bij zeggen dat je de persoon wel in gevoel zult herkennen. Dit gevoel zul je nooit meer vergeten. Alleen op aarde herinneren we ons dat dikwijls niet. Toch voel je je bij sommige mensen al direct vertrouwd. Meestal heeft dat te maken met een persoon die je in vorige levens al dikwijls hebt gezien.

 

Wordt gene zijde ons niet te mooi voorgesteld? Ook daar wacht ons loutering, leren, bewustwording, enzovoort.

 

– Het is maar net wat je hebt gehoord of gelezen. Ik heb wel het idee dat gene zijde te mooi wordt voorgesteld. De gemiddelde mens op aarde heeft nog te veel egoïsme. Mensen moeten eerst meer voor anderen over hebben voordat ze in de hogere sferen van licht kunnen komen. Toch staan die gebieden altijd voor iedereen open. Alleen moet je jezelf wel verder ontwikkelen naar een bepaald punt van bewustzijn (gevoel, intuïtie, inzicht, enzovoort). Aan gene zijde zijn net zoveel mooie als lelijke, nare gebieden. Op aarde heb je goede en veel slechte (onbewuste) mensen.

 

Jongeren hebben minder last van inprentingen (dogma’s). Zijn zij daardoor meer vatbaar voor het spirituele?

 

– Ja, dat kan. Het is wel zo dat veel meer jongeren tegenwoordig belangstelling hebben voor het spirituele. Maar het is zo jammer dat ze zo zelden in aanraking komen met werkelijk goede boeken. Eigenlijk zijn er veel te weinig spirituele leiders of leraren of hoe je ze ook wilt noemen. Er lopen te veel spirituele leraren rond met alleen maar boekenwijsheid. Zij weten niet goed waar ze over praten. Je moet iemand hebben die van nature zelf allerlei bijzondere ervaringen heeft gehad. En een normale dosis gezonde volks- en levenswijsheid. Helaas is dat nog niet zo. Zij vragen ook enorm veel geld voor allerlei, in mijn ogen, belachelijke cursussen en opleidingen. Je kunt niet door een opleiding spiritueel of paranormaal worden. Dat is 100 procent flauwekul. Je kunt hooguit een beetje beter met je eigen ervaringen om leren gaan. Er bijvoorbeeld beter naar leren luisteren. Het beste is per dag één of twee kwartiertjes rustig te mediteren of naar je innerlijk leren luisteren. Dit vergt veel discipline maar kost je verder geen geld. Het verruimt je innerlijke en uiterlijke wereld enorm.

 

Aan gene zijde werkt men druk aan het uitvinden van medicijnen om ongeneeslijke ziektes uit te bannen. Hoeft de mens dan niet meer ziek te worden? Is dit een ‘aanloop’ tot langere levens op aarde?

 

– Ja, zo kun je dat best zien. Allereerst kan er door middel van nieuwe medicijnen veel leed worden voorkomen. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de mens wel 150 tot 175 jaar oud wordt. De wereld zal dan niet overbevolkt raken. Elk stel krijgt in de toekomst hooguit twee kinderen. Elk persoon heeft dan karma met één van de twee kinderen (of beide natuurlijk). Door de diverse oorlogen in het verleden is er heel veel disharmonie of negatief karma ontstaan. Het kan dan ook niet anders dat sommige mensen nu (en vroeger) wel vijf of tien kinderen moeten baren. Dit is een van de mogelijkheden om de ontstane disharmonie tussen de mensen weer in harmonie terug te brengen.

 

Is het spirituele geloven, weten of voelen?

 

– Persoonlijk heb ik een hekel aan geloven. Naar mijn mening moet je niets geloven. Je moet iets serieus onderzoeken, uitproberen, toetsen, controleren, enzovoort. Iets zomaar geloven of accepteren is als over één nacht ijs gaan. Ik moet daar niet veel van hebben. Het mooiste is natuurlijk als jij, of iemand in je vertrouwde omgeving, een bijzondere spirituele ervaring hebt gehad. Een uittreding, een bijna-doodervaring (BDE), een verschijning van een familielid, iets in het verre verleden of in de toekomst mogen zien. Je kunt je eigen denkbeelden en ervaringen naast die van anderen leggen. Dit geeft ook dikwijls meer inzicht in deze materie.

 

Als we tijdens het leven leren te onthechten, kunnen we dan bij het overlijden het leven beter onthechten?

 

– Het zal het verdriet niet helemaal doen afnemen. Maar dat is natuurlijk ook niet nodig. Je zult de situatie beter aankunnen. Je beleeft het dieper en bewuster. Hoe meer jij je aan iemand hecht of vastklampt, hoe groter de pijn zal zijn als je niet wilt loslaten. Toch zijn dit vreselijk moeilijke situaties in het leven. Het feit dat je weet dat iemand naar een volgend gebied (gene zijde) gaat, geeft toch meer rust en vertrouwen.

 

Neemt de geest tijdens de overgang (overlijden) deel aan het lichamelijk lijden? Of wordt dit losgekoppeld?

 

– Zover ik weet, voelt de al een beetje losse geest van het stoffelijk lichaam hier niets of weinig van. Alle aandacht en energieën trekken geleidelijk aan, tijdens het hele stervensproces, naar de geest toe. Dat is ook de reden waarom iemand koud gaat aanvoelen. Je ziet eigenlijk het leven langzaam terugtrekken naar het geestelijk lichaam.

 

Als je tijdens het overlijden niet meer helder kunt denken, hoe kun je je dan geestelijk toch juist instellen?

 

– In de periode rond het overlijden trekt alle energie naar de geest van de persoon. Iemand lijkt dan afwezig. Je moet hier alleen vreselijk mee oppassen. Want alle mensen worden op dat moment zeer geestelijk bewust. Ze kunnen soms helderziend, helderhorend en/of heldervoelend worden; al die zintuigen van de geest worden namelijk geactiveerd. Zij kunnen soms zelfs door de muren heen zien of alles horen. Dit is echt geen grapje, maar heel serieus bedoeld. Op de aarde zijn we met het stoffelijk lichaam daar grotendeels voor afgesloten, gelukkig maar. We praten over de (geestelijke) zintuigen van het geestelijk lichaam.

 

Maakt het overgaan in dit leven deel uit van de volgende reïncarnatiekeuze?

 

– Ja, alles wordt netjes in elkaar geschoven. Dat regelt onze eigen ziel. We hebben daar gelukkig (nagenoeg) geen invloed op. Een mens is daar geestelijk nog veel te jong voor. We begrijpen de diepte van het leven nog niet. We hebben nog maar net de eerste stappen (op het pad) van geestelijk bewustzijn gezet.

 

Zou het voor de nabestaanden niet veel beter zijn dat ze weten dat de laatste stuiptrekkingen van een lichaam niet meer bewust worden gevoeld,  zodat er geen negatieve sfeer (aura) van angst ontstaat?

 

– Ja, dat heeft eigenlijk helemaal niet meer met de persoon die gaat overlijden te maken. Het zijn eigenlijk zenuwtrekkingen. De druk en energie gaat langzaam van het stoffelijk gestel (lichaam) af. Het stoffelijk lichaam zal hier dus op reageren, maar de persoon zelf heeft hier geen last van.

 

Als bij een overgang familie aanwezig is die erg bang is, bemoeilijkt dit dan de overgang?

 

– Ja en nee. Het is prettiger om in totale vrede te overlijden. Maar de geestelijke dokter van gene zijde zal met zijn magnetisme (universele vitaliteitsenergie) een wolk van energie om de persoon aanbrengen. Iemand kan dus worden afgesloten (beschermd). Het beste is om rustige en vredige gedachten naar de persoon die je lief hebt te sturen.

 

Is er verschil tussen de klinische dood en de ‘echte’ dood?

 

– Ja, bij de werkelijke dood zijn de etherische koorden tussen het stoffelijk en het geestelijk lichaam helemaal verbroken. Wanneer deze koorden van energie eenmaal gebroken zijn, kun je niet meer terug naar je lichaam. De dood is dan definitief ingetreden. Eigenlijk zou er een goed ontwikkelde helderziende in bijvoorbeeld een ziekenhuis moeten zijn, om dit proces te volgen.

 

Als ik mij een verkeerd beeld vorm van de dood en de overgang, moet ik dan aan gene zijde opnieuw sterven om in de ‘echte’ wereld te komen?

 

– Nee, ik denk dat je dat niet zo moet zien. Iedereen ziet met zijn eigen ogen dat hij in een ander gebied terecht is gekomen. Maar mensen die tijdens hun aardse leven niet in het voortbestaan geloofden, snappen niet in welke situatie ze zijn terechtgekomen. Zij zien immers dat ze niet dood zijn, maar beseffen niet dat ze nu in een ander gebied leven. Zeer koppige mensen zijn hier heel moeilijk van te overtuigen. Het kan zelfs maanden tot jaren duren.

 

Is er tijdens de overgang een tijd dat we in twee werelden leven?

 

– Ja, je kijkt tijdelijk net als een helderziende in twee werelden. Dit is een heel bijzonder moment. In een paar tellen zul je ongelooflijk veel begrijpen. Ook het respect voor de Schepper zal ineens kunnen ontwaken. De dood is eigenlijk niet meer dan een langzame voorbereiding op het volgende gebied.

 

Is onze dood de bekroning van ons leven?

 

– De dood is een afronding en afsluiting van een actieve fase (een periode) van de menselijke evolutie. Eigenlijk loopt het leven altijd maar door. Er is geen werkelijke stilstand. De mens leeft eeuwig. De dood is weliswaar een afronding van het aardse bestaan. Je trekt immers jouw stoffelijk lichaam uit. En je gaat verder met je geestelijk lichaam. Ik vind persoonlijk bij een begin (de geboorte) ook automatisch een einde (de dood) hoort.

 

Voor elke belangrijke stap in ons leven bereiden we ons voor (huwelijk, geboorte). Waarom niet voor de dood?

 

– Dit komt omdat we geen werkelijk geloof hebben. Veel mensen denken nog steeds dat de dood het einde van alles is. Wanneer je begint te beseffen, en je eigen begint te maken dat we na de dood naar een volgende gebied gaan, krijgt de dood direct een hele andere en minder belangrijke betekenis. Heel veel mensen zijn bang voor de dood. Ik vind dit als helderziende zeer onterecht. De dood is één van de meest bijzondere ervaringen van de mens. Tijdens de dood krijg je een veel beter begrip van al het leven. Hier aan deze zijde, en dadelijk aan gene zijde.

 

Als ons bewustzijn de dood niet wil aanvaarden, blijven we dan door de stof aangetrokken?

 

– Dat hoeft niet altijd. Mensen worden meestal naar hun eigen sfeer (gebied met een bepaald bewustzijn) gebracht. Zij hoeven daar zelf niets voor te doen. Meestal worden mensen door familieleden en gidsen opgewacht. Dit is zeker voor iedereen een bijzonder moment.

 

Is het beter om er voor te zorgen niet in onmin te leven met iets of iemand?

 

– Ja, dat vind ik wel. Ook aan gene zijde ga je vanzelf piekeren en mijmeren over spanningen, irritaties en ruzies die je samen met anderen hebt opgebouwd. Je kunt tijdens je leven beter zoveel mogelijk proberen recht te zetten. Sommige mensen hebben jaren of tientallen jaren wroeging (spijt). Dat is een naar gevoel. Het is sowieso niet fijn om disharmonie met andere mensen te hebben.

 

Waarom vinden wij ‘opgelegde’ taken zo belangrijk, terwijl de dood ons van elke taak ontheft? Klopt het dat enkel onze kosmische taken blijven bestaan?

 

– Ja, we maken ons dikwijls te druk om de verkeerde zaken. Eigenlijk is alles belangrijk. Je kunt ook zeggen dat eigenlijk alles onbelangrijk is. Het is maar net hoe je persoonlijk naar het leven kijkt.

 

Mensen zijn vaak bang voor de dood, maar het is toch voor iedereen onvermijdelijk? Zou het niet simpeler zijn om het gewoon te aanvaarden?

 

– Ja, dat vind ik ook maar er zijn nog te weinig mensen die zich in deze materie over leven en dood willen verdiepen. Inzicht krijg je nooit zomaar cadeau. Het kost je wel enige inzet om je dit eigen te maken. Gelukkig kan iedereen helemaal vrij zelf zijn eigen keuzes maken. Op dit moment zijn er meer dan genoeg goede boeken, te vinden. Ik adviseer zelf altijd de boeken van Jozef Rulof.

Als we ons hevig verzetten tijdens de dood/overgang, maken we het onszelf dan niet extra moeilijk?

 

– Ja, maar die angsten zijn eigenlijk meer de fases voor de dood. Je kunt je namelijk over allerlei zaken enorm druk maken. Over zowel zinnige als onzinnige zaken. Het moment van het proces van doodgaan zelf gaat eigenlijk vanzelf. Je hoeft je hier niet druk over te maken. Maar er zijn mensen die bang zijn voor de dood. En er zijn er ook die een soort wroeging hebben over de dingen die in het leven zijn gebeurd. Het mooiste is als je enige tijd hebt om over de dood en dergelijke na te denken. Je kunt je namelijk veel beter op alles voorbereiden.

 

Als we beter zouden beseffen dat we elk ogenblik van de dag kunnen wisselen met een andere wereld (doodgaan), zou er dan niet minder haat en meer liefde zijn? Want in disharmonie de overgang maken is geen pretje.

 

– Dat is een mooie gedachte maar er zijn heel weinig mensen die zo kunnen denken. Mensen drukken het thema ‘de dood’ het liefst zover mogelijk van zich af. Er zijn niet zoveel mensen bewust mee bezig. We denken doorgaans te aards, en niet geestelijk genoeg. Toch is dat wat wij in honderden levens zullen gaan leren doen. Ik vind dat iedereen gewoon zijn best moet doen. Je moet namelijk ook niet overdrijven. Forceer niets, tracht het te doen vanuit je hart, je gevoel.

 

Als je tijdens je overgang vrede met jezelf vindt, kun je die dan ook nog stoffelijk uitstralen naar je nabestaanden?

 

– Ja, maar dan moet je wel heel gevoelig zijn. De twee werelden, deze zijde en gene zijde zijn voorlopig nog gescheiden. Gene zijde laat heel weinig zien van wat er aan die kant gebeurd. Dit is niet om ons te pesten. Zij willen dat we volledig met ons bewustzijn hier op de aarde zijn gericht. We moeten het hier namelijk doen. Aan sommige mensen kun je zien dat ze vredig zijn gestorven.

 

Is de dood voor een jong iemand met veel vitaliteit moeilijker dan voor iemand die oud en uitgeblust is?

 

– Nee, dat kun je niet zo stellen. Iedereen reageert namelijk op zijn eigen unieke manier. Het is wel zo dat het toch anders is als je een beetje voorbereid bent. Ik heb gemerkt dat mensen die op jonge leeftijd overlijden dit meestal al wel wisten (voorvoelden). Misschien niet helemaal bewust maar wel voor een deel. Je moet namelijk niet vergeten dat we in de diepte allemaal onze levensopdracht wel kennen. Het heeft dus meer te maken met het inzicht van de desbetreffende persoon die zal gaan overlijden. Het heeft meer te maken met innerlijke leeftijd dan aardse leeftijd.

 

Wanneer we bij de overgang onze levensfilm te zien krijgen en het raakt ons niet, worden we dan toch gedwongen?

 

– Iedereen zit verwonderd naar zijn eigen levensfilm te kijken. Dit is namelijk zo iets bijzonders. Je kunt je niet voorstellen hoe diep en mooi dat is. Tijdens het zien van je eigen levensfilm zie je en voel je niet alleen je eigen belevenissen, maar je ziet en voelt ook die van een ander. Je wordt als het ware in tweeën, gesplitst (dader/slachtoffer).  Je kunt zuiverder zien hoe een ander op jou heeft gereageerd. Dit is mooi, maar soms ook wel zeer confronterend. Sommige situaties wil je liever niet terugzien. Maar ook de negatieve en moeilijke situaties van het leven horen erbij. Probeer hier eens over na te denken. En neem je huidige leven nog eens door.

 

Je bent ziek en ziet reeds overleden personen. Is dat altijd een teken dat je dood gaat?

 

– Nee, gelukkig niet. Er zijn namelijk altijd wel mensen die hier gevoelig voor zijn. Er zijn eigenlijk best wel veel mensen die af en toe een overleden familielid zien (verschijning). Het is wel zo dat sommige mensen dit een paar weken voor hun sterven gaan waarnemen. Dit heeft allemaal te maken met het feit dat de energie van het stoffelijk lichaam van een persoon langzaam naar zijn geestelijk lichaam trekt. Je kunt ook zeggen dat het geestelijk lichaam met haar geestelijke zintuigen wordt geactiveerd naarmate de dood dichterbij komt. Dit is eigenlijk een heel normaal en natuurlijk proces.

 

Krijgen mensen die niet geloven in een leven na dit leven tijdens het overgaan ook hulp?

 

– Hoe je denkt of voelt doet er niet toe. Iedereen wordt namelijk door familieleden en gidsen opgehaald. Gelukkig wordt niemand aan zijn lot overgelaten. Er leven miljarden mensen op de aarde, aan gene zijde misschien wel meer dan het honderdvoudige. Er is dus altijd wel iemand bereid om jou op te halen. Aan gene zijde weten ze al ver vooruit wie gaat overlijden. Je kunt dat namelijk van gene zijde uit aan iemands aura zien. De aura geeft veel bijzonderheden aan.

 

Bij het overlijden van een dierbare waren we continu aanwezig. Juist in die ene minuut dat we de dokter belden is het gebeurd. Wil dit zeggen dat een geestelijke dokter beter zijn werk alleen kan doen?

 

– Ja, dat weet ik wel zeker. Een geestelijke dokter moet zich namelijk heel sterk concentreren op zijn werk. Hoe meer verschillende invloeden er zijn, hoe lastiger het voor hem wordt. Aan de andere kant moet je jezelf hier ook niet druk om maken. Een geestelijke dokter is zeer kundig en getraind. Hij heeft namelijk een bepaalde graad van meesterschap, door verschillende levens en studie aan gene zijde bereikt. Een geestelijke dokter is eigenlijk een hoog geëvolueerde, astrale persoon. Maar ook zij evolueren daar nog verder.

 

Waarom willen we zo graag een teken van leven hebben van het voortbestaan  van een overgegane? En is er iets te zeggen over wie dit teken wel of niet krijgt?

 

– Nee, niet echt. Dit hangt van iemands geestelijke ontwikkeling af. Soms ook van iemands karma. Sommige mensen moeten vanwege dit karma iets meer over het leven, zeg maar over leven en dood, weten.

 

Kun je een overgegane bij je voelen zonder in het bezit te zijn van enige paranormale gaven?

 

– Ja, een overleden personen kan namelijk zijn energie verstoffelijken of verdichten. Op die manier kan iedereen iets voelen. Niet iedereen kan dit aan gene zijde. Je kunt dan hulp vragen van een hogere astrale gids. Met een hoge astrale gids is eigenlijk bijna alles mogelijk.

 

Hoe leg je een moeder uit dat de dood ‘goed’ is voor haar kind?

 

– Dat is een moeilijke vraag. Ik zou zeggen dat je met een heel ziek of versleten lichaam niet verder kunt leven. En dat je dan aan gene zijde een veel mooier lichaam krijgt. En dat daar ook familieleden zijn om je op te vangen. Je kunt niet alles zeggen, maar je moet toch je best doen om zo eerlijk mogelijk te blijven. Ook dit is karma (wet van oorzaak en gevolg) van moeder en kind/gezin, groepskarma van een familie. Dit is best hele zware materie maar erg interessant om te bestuderen.

Als het waar is dat alles in ons leven op het voortbestaan is gericht, waarom beseft de een dan dat er een leven is na de dood en de ander niet?

 

– Dat heeft allemaal te maken met de graad van geestelijke ontwikkeling (bewustzijn) van een persoon. Sommige mensen zijn er gewoonweg nog niet aan toe. Het heeft dus weinig zin om hen te forceren. Een persoon moet uit zichzelf belangstelling krijgen. Je kunt natuurlijk wel eens een balletje opgooien, door het over het thema ‘de dood’ te hebben. Je kunt het een paar keer vragen. Maar na afwijzing moet je het uit respect voor de persoon loslaten. Dit is in de praktijk best wel moeilijk, want je wilt zo graag. Ik raad je in alle gevallen af om door te drammen. Liefde en respect moeten altijd bovenaan staan.

 

Waar haal je de kracht en de gedrevenheid vandaan om ondanks alle tegenstand toch verder te gaan in je opdracht; er is leven na de dood?

 

– Dit heeft te maken met betrokkenheid, eigenlijk een gevoel van binnen. Misschien heeft het ook te maken met het nieuwsgierig zijn naar alle kosmische natuurwetten. Ik ben namelijk altijd geïnteresseerd in al het leven van de schepping. Elke dag heb (voel) ik nieuwe energie om verder te gaan.

 

Vroeger werd een overledene drie dagen thuisgehouden en werd er een wake gehouden. Tegenwoordig wordt men zo snel mogelijk in de koeling gedaan. Ondervindt het geestelijk lichaam hier last van?

 

– Nee, ik denk van niet. Ik vind wel dat je het stoffelijk lichaam enige tijd met rust moet laten. Begraven is altijd beter dan cremeren.

 

Kan het gebeuren dat iemand die is overgegaan, en het intense verdriet ziet van zijn nabestaanden, terug in zijn lichaam zou willen?

 

– Ja, misschien wel willen, maar het is niet mogelijk. Wanneer de etherische energiekoorden tussen het grofstoffelijk lichaam en het geestelijk lichaam eenmaal verbroken zijn, kun je niet meer terug. Maar iemand die bezig is aan het overlijdensproces, wordt afgeschermd voor te grote emoties. Het stervensproces moet eigenlijk een vredig proces zijn.

 

 

Ons lichaam is een werktuig zoals een slijpsteen diamant slijpt. Na het overlijden moeten we zonder het vertrouwde ‘werktuig’ verder. Kunnen we dat zomaar?

 

– Ja, het is aan die kant niet nieuw. Je bent daar al duizenden keren geweest (zoveel keer ben je al eerder overleden). Doorgaans pak je de draad redelijk snel weer op. Aan gene zijde ga je met je geestelijk lichaam verder. Dit is een eeuwig lichaam. Je aardse lichaam is altijd een tijdelijk lichaam, zoals je weet.

 

Is de mens zo hardleers dat we zo vaak geboren moeten worden?

 

– Nee, dat is niet de reden. Dit heeft alleen te maken met het evolutieproces. In één leven kun je niet veel doen of leren. We hebben meer dan duizenden levens nodig om volledig geestelijk bewust te worden in een hoge graad. Er zijn meerdere planeten in de ruimte die we te zijner tijd zullen bewonen. De aarde is er daar maar één van. De aarde de derde planeet in de reeks. Er zijn zeven (hoofd)planeten voor de evolutie van mens en dier. Dit is een proces van miljarden jaren.

 

Wat is het nut van (spirituele) boekenwijsheid?

 

– Het kan je inspireren, je aan het denken zetten. Sommige mensen zien hun eigen spirituele ervaringen of denkbeelden daarin terug. Dat is sowieso een prettig gevoel. Het mooiste is natuurlijk dat je zelf de inzichten je eigen kunt maken.

 

Op je website (www.malestein.info) staat een cursus (jouw spirituele/paranormale cursus). Hoe weet ik of ik daar aan toe ben? En dat ik kan begrijpen wat er staat? Moet ik al enige voorkennis hebben?

 

– Nee, je hoeft niet veel voorkennis te hebben. Een klein beetje is wel prettig. Het is een basiscursus waar iedereen wat mee kan doen. De meeste mensen zijn erg tevreden over de cursus. Kijk zelf maar eens op de website naar de reacties.

 

Worden de ‘sferen van gene zijde’ niet geïdealiseerd? Je zou haast wensen ‘dood’ te zijn!

 

– Nee, er zijn aan gene zijde ook hele nare, vervelende sferen. Er zijn sferen met mensen met alleen maar duisternis in hun hart, en er zijn sferen met heel veel positievere mensen met bepaalde mate van inzicht en liefde in hun hart. Aan gene zijde zijn er tweemaal zeven sferen. En er zijn heel veel ‘tussensferen’. Je hebt meerdere levens nodig om je een sfeer eigen te maken.

 

Het leven is soms letterlijk door een diep dal gaan. Is dit om de diepte van het licht(bewustzijn) te kennen?

 

– Ja en nee. De meeste dingen die je in een leven tegen komt, hebben te maken met situaties in vorige levens. Van alle ervaringen kun je leren, dat is waar. De wet van oorzaak en gevolg (de wet van karma) zorgt er voor dat je in de komende levens je fouten, de disharmonie, eigenhandig weer in harmonie moet brengen. Dit is kosmische rechtvaardigheid. Ieder mens heeft hiermee te maken. Er is niemand die zijn lot kan ontlopen. Ieder mens ziet aan het einde van zijn leven zijn eigen levensfilm.

 

Zal de angst voor de dood ooit verdwijnen?

 

– Ja, er komen technische uitvindingen waarmee je met gene zijde kunt communiceren. Een beetje zoals een ‘telefoon’. Dit zal niet eens zo gek lang meer duren. Ook zullen in de verre toekomst veel mensen overleden mensen gaan zien (verschijningen). Dit wordt veroorzaakt doordat het innerlijk van de mens (aura) steeds iets hoger en sneller gaat trillen. In de toekomst zijn we allemaal sterk telepathisch en helderziend.

 

16 – Over ontspannen

 

Hoe kun je je gedachten het beste tot rust brengen?

 

– Ik ga er vanuit dat deze vragen gelezen worden door belangstellenden in de spirituele en paranormale wereld. Je kunt wel op 100 manieren je gedachten tot rust brengen. Ik wil je adviseren om eens enkele weken intuïtief te tekenen of te schilderen en op te letten wat je op dat moment voelt. De meeste mensen kunnen hun gedachten en gevoelens niet beheersen. De gedachten gaan maar door. Je kunt er zelfs soms niet van slapen. Door een tijdje creatief bezig te zijn, leid je jezelf af. Het punt van concentratie ligt ergens anders. De afleiding is namelijk het allerbelangrijkste. Door jezelf van je gemaal af te leiden, kan er na verloop van tijd iets meer rust in je gedachten en je aura komen. Probeer dit eens uit. Zorg dat de ruimte waar je bezig bent er goed uit ziet of voelt. Zet een rustig muziekje op. Brand een kaarsje of wierookstokje en drink tussendoor een kopje rustgevende kruidenthee. Er zijn vast wel meer van die kleine dingen waar je op kunt letten.

Je kunt je natuurlijk ook bijvoorbeeld 20 minuten afzonderen in een rustige ruimte. Geef dan je invallende gedachten weinig aandacht. Luister als het ware niet geconcentreerd naar je eigen opwellende gedachten. Luister bijvoorbeeld naar de wind of naar de vogels in de buurt. Het zijn allemaal kleine, simpele en makkelijk uitvoerbare oefeningen om je gedachten af te leiden. Ik begrijp niet waarom zo weinig mensen hier wat meer moeite voor willen doen. Het is zo simpel. Je hoeft alleen maar een begin te maken. Je zult spoedig zien dat je, door ergens creatief mee bezig te zijn, of je voor enige tijd even af te zonderen (mediteren), snel resultaten ziet. Haal anders eens een boek uit de openbare bibliotheek. Of kijk eens in een boekhandel (Internet) onder parapsychologie/esoterie. Er is op dit moment heel erg veel te vinden. Het is eigenlijk heel spannend en interessant om je in deze materie van de menselijke geest te verdiepen.

 

Hoe kun je het beste je onrustige geest tot rust brengen?

 

– Het meest simpele is om een uurtje extra te gaan slapen. Jouw aura neemt vanzelf wel weer veel (bio-)energie uit de ruimte op. Ik heb het idee dat mensen te weinig nachtrust nemen. Na verloop van tijd word je steeds vermoeider. De boog kan niet te lang gespannen blijven. De balans van inspanning moet wel gelijk zijn met ontspanning. Dit vergeten veel mensen nog wel eens.

In mijn praktijk adviseer ik ‘Passiflora complex’ van A.Vogel. Dit homeopathisch kruidenmiddeltje geeft wat ontspanning. En je gedachten komen er iets van tot rust. Je hebt dit in druppeltjes (tincturen) en in tabletten.

 

Waarom is sommige muziek helend?

 

– Dat heeft allemaal met energieën (trillingen) te maken. Veel mensen reageren sterk op allerlei vormen van muziek. Sommige muzieksoorten brengen je gedachten en gevoelens meer tot rust. Je krijgt dan langzaamaan een kalmere aura. Onrustige muziek of films veroorzaken allerlei zware en negatieve trillingen in je aura. Als je regelmatig rustige en kalmerende muziek draait, heeft dat grote invloed op je gemoedsrust. Kalme energieën werken diep op je gestel door. Het is heel belangrijk om in de gaten te houden met welke personen je om gaat, naar wat voor films je kijkt, en wat voor muziek je draait. Het is meer dan de moeite waard om hier wat meer op te letten en er zorgvuldig mee om te gaan. Wat of wie roept iets bij je op? Zoek eens is naar Nieuwetijds Cd’s op het Internet.

 

Wat is mediteren?

 

– Door bepaalde eenvoudige oefeningen leren te ontspannen en meer rust in jezelf vinden. Een meditatie is niet alleen gericht op je lichaam maar ook op je geest (je denken). Je probeert wat meer rust en harmonie (balans) in jezelf te brengen. Op zich is mediteren helemaal niet moeilijk. De eerste stap zetten is het moeilijkste. Mensen zijn over het algemeen erg laks en lui. Sommigen hebben last van drempelvrees. Zij hebben een soort angst voor het onbekende. Na enkele meditaties van een kwartiertje, voel je al wat verbetering. Het is echt de moeite waard om je hier mee bezig te houden. Een simpele oefening is om jezelf te leren ‘leeg’ te maken van gedachten.

 

Als je in slaap valt tijdens een meditatie, gebruik je dan de verkeerde techniek?

 

– Nee, je had veel beter naar de moeheid van je lichaam kunnen luisteren. Het heeft weinig zin om te gaan mediteren als je erg moe bent. Je kunt dan veel beter een uurtje gaan slapen. Het is echt geen schande om af toe uurtje te gaan slapen om je batterijen op te laden. Een enorme behoefte aan slaap, heeft niets te maken met je toegepaste techniek.

 

Moet je alleen mediteren?

 

– Je kan dat het beste zelf uitproberen. Ik houd er persoonlijk helemaal niet van om gezamenlijk te mediteren. Ik doe dat veel liever alleen in mijn eigen tijd en vertrouwde omgeving (in de eigen aura van mijn huis). Het is een kwestie van experimenteren. De één wil dat graag alleen doen en de ander liever in groepsverband. Hier zijn geen regels voor.

 

Als ik mijn gedachten niet kan stoppen, kan ik dan niet mediteren?

 

– Het heeft weinig zin om heel geforceerd je gedachten stil te houden. Het is eigenlijk heel erg onnatuurlijk. Ieder mens denk namelijk altijd een klein beetje na. Je kunt natuurlijk wel je best doen om de vele gedachten die je hebt langzaam te verminderen. Je probeert een tijdje maar over één of twee gedachten na te denken. Door je ergens op te concentreren stopt automatisch een gedeelte van je bijgedachten. Probeer dit maar eens uit. Je kunt ook een tijd naar het uitgekozen voorwerp kijken of alleen naar muziek proberen te luisteren. Wanneer je hier serieus mee bezig bent, zul  je zien dat veel bijgedachten langzaam weg zullen trekken. Ik vind dat je dan wel minimaal een maand moet oefenen. Het beste is om een paar maal minimaal een kwartier per week te oefenen.

 

Kan ik me mediteren zo voorstellen: je vrijmaken van gedachten, zodat je een blanco scherm hebt? Dit lukt toch niemand of zie ik dit verkeerd?

 

– Nee, niemand ter wereld kan zijn gedachten helemaal stilleggen. Dat is niet de bedoeling van het leven. Je moet juist allerlei gedachten en gevoelens/emoties hebben. Van allerlei ervaringen en gedachten word je wijs, krijg je meer inzicht. Van stilstand groei je niet. Je hebt daar niets aan. Het leven is eigenlijk altijd in beweging. Je moet alleen proberen om kalmer te denken. Veel bijgedachtes zijn storend en niet productief.

 

Vanaf welke leeftijd mag je een kind leren mediteren?

 

– Ik denk dat dit niet zoveel uitmaakt. Zolang jouw kind er maar belangstelling voor heeft. Dwing en forceer het ook niet. Zorg dat alles lekker speels blijft. De meditaties mogen nooit te lang duren. Ik vind persoonlijk dat het niet echt nodig is om jonge kinderen te laten mediteren. Willen ze zelf meedoen dan is dat prima. Leer een kind rustig een boekje te lezen, de tuin te vegen, iets af te maken, een tijdje rustig zitten, aan tafel zitten totdat iedereen klaar is, enzovoort (eigenlijk een stuk rust en discipline).

 

Ik ben in het bezit van uw Cd ‘Ontspannen, dat doe je zo’. Ik vind dat trouwens super. Tijdens het beluisteren van die Cd, viel mij op dat onze hond er rustiger van werd. We dachten dat het toeval was. Dus gingen we dat eens uittesten terwijl hij een lastige dag had. Ja hoor, na enige tijd ging hij lekker rustig liggen. Hoe kan een dier daar op reageren?

 

– Dieren en kleine kinderen reageren heel sterk op allerlei geluiden (en gedachte trillingen/sfeertjes). Ik vind het niet zo vreemd dat je hond op mijn stem reageert. Het is de moeite waard om met hele rustige kalmerende muziek te experimenteren. Het blijkt dat de baby in de buik van de moeder ook op geluiden reageert. Het is allemaal kwestie van uitproberen.

 

Helpt muziek om te mediteren?

 

– Ja, je kunt heel goed, voordat je mediteert, een rustige Cd opzetten. Wanneer je langzaam begint te mediteren kun je beter de muziek uitzetten. Dit moet je eigenlijk op je gevoel doen. Hoe diep wil je mediteren? Oppervlakkig? Heel diep? Soms laat ik de muziek aanstaan. Andere keren zet ik de muziek niet eens aan. Op het Internet kun je heel makkelijk allerlei websites vinden met rustige New Age muziek. Bijvoorbeeld via het zoek/share-programma’s Bearshare of Limewire.

 

Kan het gebeuren dat je tijdens een meditatie plotseling uittreedt? Wat moet je dan doen als leek?

 

– Dit gebeurt in de praktijk bijna nooit. Je kunt hooguit ineens met je gedachten heel erg ver zijn. Het kan een gedachtenuittreding zijn. Dit is heel iets anders dan een werkelijke uittreding. Je hoeft je hierover niet druk te maken. Een echte uittreding gebeurt bijna altijd met een astrale gids. Vrijwel niemand is werkelijk in staat op eigen kracht uit te treden. Ik weet wel dat je momenteel hier heel vaak iets over hoort. Maar dat zijn over het algemeen mensen met helaas nauwelijks inzicht in en kennis van deze materie. Uittreden op eigen kracht is levensgevaarlijk. Naast ‘licht’ is er ook namelijk ‘duisternis’. Je kunt beter een beetje oppassen.

 

Kun je door een verkeerde meditatie schade aan je gewone aardse, stoffelijke lichaam veroorzaken?

 

– Normaal gesproken niet. Maar wel bij mensen die dagelijks een paar uur per dag mediteren. Dat is zeer slecht voor lichaam en geest. Je forceert jezelf (je chakra’s). Je zet als het ware allerlei deksels op bepaalde energieën die eigenlijk gewoon zouden moeten stromen. Maar een meditatie van een kwartier tot een uur kan geen kwaad.

 

17 – Tweelingzielen

 

Wat wordt er bedoeld met een tweelingziel?

 

– Miljoenen jaren geleden was de mens op een vorige planeet anders dan hij er nu uitziet. Hij was namelijk niet groter dan een celletje en leefde in het water (is daarin ook geboren). Tijdens het allereerste leven is de mens – misschien kan ik beter zeggen dat celletje – in tweeën gesplitst. Er is dus in feite min of meer een dubbelganger van jou. In de duizenden levens die daarop volgden kwam je je tweelingziel steeds weer tegen. Tijdens je eerste levens op aarde ben je jouw tweelingziel (tijdelijk) uit het oog verloren. Dit komt door grote ‘fouten’ die we hebben gemaakt. De gevolgen van onze verkeerde, onbewuste keuzes noemen we tegenwoordig ‘karma’. Al die verkeerde daden moeten we eerst weer aan elkaar goedmaken. Vandaar dat je niet elk leven je tweelingziel tegen kunt komen of zult herkennen. Alles moet eerst weer in balans zijn/goedgemaakt.

 

Is mijn levenspartner mijn tweelingziel?

 

– Nee, ik denk in de meeste gevallen van niet. Ik heb een vraag aan de lezer (of luisteraar). Weet jij wie de personen zijn waar je nu mee omgaat? Wie zij in een vorig leven zijn geweest? Ik ga ervan uit dat je dat niet weet. Hoe kun je dan weten wie je tweelingziel is? Ik denk dat nog niet eens één op de duizend mensen dat weet of vermoed. Natuurlijk weet ik wel dat sommige mensen belangrijke personen als hun ‘soulmate’ zijn gaan zien. Maar dat is toch net iets anders. Het kan natuurlijk ook met karma te maken hebben. Maar ik ga er vanuit dat elk bijzonder contact sowieso karmisch is. In de meeste gevallen heeft het meer te maken met sympathie, hetzelfde karakter of hobby’s en bezigheden hebben. Je zit als het ware in dezelfde (gevoels)klas. Normaal gesproken kom je dergelijke dingen tijdens je aardse leven niet te weten. Dit zou de boel alleen maar overhoop halen. Ik denk dat het nu nog niet goed is om te weten wie je tweelingziel is. Je loopt namelijk de grote kans dat je aan andere personen minder aandacht gaat besteden en dat is niet de bedoeling. We moeten ons levensprogramma zo goed mogelijk doen. Ik zie dit, zoals ik dat wel vaker zeg, als onze natuurlijke bescherming. We begrijpen de diepte van deze thema’s nog niet. We zijn geestelijk nog lang niet zover om met dit soort zaken om te gaan. We hebben nog te veel ‘last’ van eigenliefde, in plaats van werkelijke universele broeder- en zusterliefde. We zullen eerst nog enkele eeuwen geestelijk verder moeten groeien om hier goed mee om te kunnen gaan. Dat we hier belangstelling voor beginnen te krijgen is een heel goed teken. Het houdt namelijk in dat we op het pad van geestelijke ontwikkeling zijn aangekomen. We zijn gelukkig de tijd van de middeleeuwen voorbij. In deze tijd zijn mensen bezig om de eerste stappen op het geestelijke pad te zetten. Vandaar dat er overal boeken verschijnen en allerlei cursussen worden aangeboden.

 

Waarom kom je je tweelingziel niet in elk leven tegen?

 

– Op de eerste planeten en in de beginperiode van de aarde leefde je nog met je tweelingziel. Eigenlijk tot aan het moment dat de mens enigszins zelfstandig ging denken. Pas daarna, doordat mensen keuzes konden maken, kwam de wet van karma in werking. Doordat de twee personen die samen een tweelingziel vormden, hun eigen keuzes gingen maken, kwam er verschil in bewustzijn en ontwikkelingsniveau (afstemming op de sferen van bewustzijn aan gene zijde). Met andere woorden: deze twee personen konden elkaar niet meer in elk leven tegenkomen vanwege het ontstane karma aan anderen. De personen moesten, of moeten nu nog steeds, aan andere mensen goedmaken. Het kan zelfs zo zijn dat jouw tweelingziel momenteel in een lagere of hogere sfeer leeft. Dit zijn de redenen waarom je op aarde niet altijd je tweelingziel zult ontmoeten. Meestal kom je je tweelingziel weer tegen als jouw kringloop der ziel, voor wat betreft de aarde, is afgerond. Je tweelingziel of jijzelf wacht in de sferen van gene zijde op die hele bijzondere ontmoeting. Iedereen heeft een tweelingziel en komt ooit zijn tweelingziel tegen. Vanaf dat moment ga je voor eeuwig samen verder in de sferen van gene zijde die bij de aarde horen en op de volgende planeten na de aarde. De ontmoeting met jouw tweelingziel is een mooi moment. Vanaf die fase zul je je eigenlijk nooit meer alleen voelen. Je zult heel gelukkig zijn.

Het kan dus best zijn dat jouw tweelingziel op dit moment in je nabijheid is. Het kan iedereen zijn. Een van je ouders, je vriend of vriendin, je echtgenote of echtgenoot, je oom of tante, één van je kinderen of zelfs een kennis enz. Alles is mogelijk. Ik denk alleen dat je de persoon niet zult herkennen. Want weet jij bijvoorbeeld wie je ouders in een vorig leven zijn geweest? Er wordt hier ongelofelijk veel onzin over geschreven. Ik denk zelf dat het er op dit moment helemaal niet toe doet wie jouw tweelingziel is. Het is veel belangrijker dat je je richt op de mensen die nu in jouw omgeving zijn. Realiseer je dat ook zij deel uitmaken van jouw verleden (vorige levens). Want anders zou je hen echt niet zijn tegen gekomen. Je komt namelijk alleen mensen tegen waar je karmisch verbinding mee hebt. Er is geen toeval, ook hier in niet.

 

18 – De toekomst

 

De toekomst al mogen weten

 

– Denk jij dat het veel zin heeft om voor een belangrijk examen alle vragen van tevoren te lezen en te weten? Denk jij dat het voor jouw persoonlijke ontwikkeling goed is om vooraf je toekomst helemaal te weten? Ik denk dat het leven in negen van de tien gevallen dan als nog ‘zwaarder’ wordt ervaren. Nu heb je nog een zekere ‘onbevangenheid’ en ‘vrije keus’. Natuurlijk zijn er in het leven situaties waar het heel prettig is als je een onderdeeltje van je levensprogramma mag weten. Ieder mens heeft in zijn leven van die momenten dat hij vast zit en er bijna radeloos van wordt. Als je een paranormaal of spiritueel iemand op je pad mag tegenkomen die jou een zetje in de goede richting kan geven, dan is dat prettig. Maar helaas zijn er weinig mensen die dat werkelijk kunnen doen.
Sommige mensen kunnen wel een zekere mate van paranormale gevoeligheid hebben. Maar dan komt dat bijzondere gevoel (ingevingen) meestal onverwachts en ongevraagd naar voren. Terwijl je eigenlijk iemand moet hebben die als het ware iets aan zijn gids mag vragen voor een antwoord. Dit noem ik ‘bewust’ contact hebben met een gids van gene zijde. Dit komt in de praktijk zeer zelden voor. Het is jammer dat deze mensen op de één of andere manier geen (h)erkenning kunnen krijgen. Er worden door sommigen eigenlijk onnodig veel te veel missers gemaakt.

 

Kun je de toekomst veranderen?

 

– Nee, een sterk helderziend en heldervoelend persoon ‘mag’ soms alleen flarden van zijn eigen of een andermans levensprogramma zien. Maar het zien van een klein ‘levensfilmpje’ (de toekomst) wilt nog niet zeggen dat je dan nog kunt ingrijpen (er iets aan veranderen). Ons levensprogramma staat al ver voor onze geboorte vast. Dit heeft te maken met al je daden en gedachten in vorige levens (ofwel iemands karma – de wet van oorzaak en gevolg). Dit maakt het voor een paranormaal persoon extra moeilijk. Je ziet, je voelt, je weet en je kunt alleen maar leren aanvaarden wat ‘het grote Plan’ van de Schepper is. Dit is één van de redenen dat (mijn) gevoel van ontzag voor de hele Schepping toeneemt. Het vage ‘geloof’ verandert geleidelijk aan in bewust weten.
Het is helemaal niet zo eenvoudig om de toekomst over iets te weten. Een paar voorbeelden uit mijn leven. Ik ‘zie’ soms al vooraf miskramen, scheidingen of een enkele keer de dood. De toekomst mogen weten, heeft dus wel twee kanten.

 

19 – Telepathie

 

Wat gebeurt er bij telepathie?

 

– Telepathie is het uitzenden en opvangen van voornamelijk gedachten en emoties van anderen. Je gedachten zijn in werkelijkheid energieën (krachten). Een mens of dier kan door te denken zijn energie op iets of iemand richten. Ik denk dat iedereen van nature een beetje telepathisch ontvankelijk is. Dit hoort gewoon bij de mens (en dier). Het is goed dat er opnieuw belangstelling voor dit bijzondere natuurlijke vermogen is. Eigenlijk is het totaal niet nieuw. Want mensen hebben altijd al telepathisch met elkaar in verbinding gestaan. Het is alleen jammer dat vandaag de dag ‘het verstand’ (ratio) soms boven het gevoel of de intuïtie wordt geplaatst. Ik zie dit als verarming van je natuurlijke vermogens. Wanneer mensen aan elkaar denken dan zie ik op helderziende wijze allerlei energieën, eigenlijk energiewolken, door de aura van de ruimte schieten. Dit is met je gewone aardse ogen (nog) niet te zien. Je moet in bepaalde mate het tweede gezicht (helderziendheid) hebben.

Telepathie is dus het uitzenden en ontvangen van energieën. Die energieën zijn eigenlijk gedachten en emoties. Het kan gebeuren dat je deze vorm van energieoverdracht spontaan opvangt. De meeste mensen hebben vast wel eens meegemaakt dat als iemand je belt, dat je dat eigenlijk al uren van tevoren wist. De verklaring hiervoor is dat de energie (gedachten) al in de aura aanwezig is. Het is wel belangrijk dat je innerlijk rustig bent. Want door onrust stoot je als het ware zelf de gedachten/ deze energieën een beetje af. Je staat er dan eigenlijk niet voldoende voor open. Telepathische gevoeligheid kan je iets verder ontwikkelen door te oefenen.

 

Is iedereen telepathisch ontvankelijk?

 

– Ja, ik denk dat iedereen telepathisch ontvankelijk is. Je kunt alleen helaas niet altijd controleren wanneer er sprake is van gedachtebeïnvloeding (telepathie). Veel telepathische gedachten worden namelijk aangezien voor gewone gedachten van onszelf.

 

Is het zo dat vroegere natuurvolkeren beter in staat waren elkaar telepathisch te bereiken (ondanks de soms grote afstand)?

 

– Men zegt van wel. In deze tijd leven we veel te druk, te gehaast. Ons hoofd is bijna altijd vol met diverse gedachten. Door die vele gedachten wordt het helemaal moeilijk telepathische gedachten van ‘gewone’ gedachten te leren onderscheiden. Ik denk dat natuurvolkeren normaal gesproken minder nerveus zijn. Ze staan ook dichter bij de natuur. Ze kunnen zich beter openstellen. Dat is bijvoorbeeld ook nodig wanneer je op jacht moet gaan. Je moet je leren ontspannen, concentreren, leegmaken, enzovoort.

 

Moet je paranormale gaven hebben om telepathie te kunnen uitoefenen?

 

– Nee, iedereen is in staat zelf gedachten uit te zenden of van anderen op te vangen. Na een paar kleine oefeningetjes leer je dit al. Ik heb een speciale DVD/video over dit mooie thema gemaakt.

 

Kan het voorkomen dat iemand wel een goede ontvanger is, maar een slechte uitzender van telepathische informatie?

 

– Ja, emotioneel gevoelige mensen zijn over het algemeen goede ontvangers. Drukke en levendige mensen zijn vaak goed uitzenders. Toch kan iedereen dit wel een klein beetje leren.

 

Op jouw website las ik: aan gene zijde ‘praat’ je met elkaar door middel van ‘gedachtekracht’. Valt dat ook onder telepathie?

 

– Ja, de geest van een persoon brengt eigenlijk zijn energie over in de aura van een ander. Het is eigenlijk niet meer dan energie overbrengen tussen twee personen. Hier op aarde heb je te maken met hele zware grofstoffelijk ‘verdichte’ energie. Daar is andere energie. Zeg maar verfijnde energie. Het is voor hen makkelijk om allerlei geestelijke zintuigen te gebruiken. Het overbrengen van gedachten aan gene zijde verloopt meer op gevoel. Men is in staat ‘meer’ over te brengen, dan wij in ‘stoffelijke woorden’ dat kunnen.

 

Kun je tijdens je zwangerschap je ongeboren kindje telepathisch negatief beïnvloeden?

 

– Natuurlijk hebben alle gedachten invloed. Maar gelukkig hebben we allemaal een krachtige aura die ons beschermt. Het is maar goed dat de meeste moeders zeer positief over hun baby denken. Mijn advies is: pas op met ‘zware’ gedachten naar ongeborenen, baby’s en kleine kinderen. Zij zijn zeer gevoelig voor allerlei gedachte-energieën. Meer dan wij als volwassenen beseffen. Gedachten zijn trillingen (energieën) die door een baby of kind kunnen worden ‘opgevangen’. Elk kind bezit zijn ‘gevoeligheid’. Toch even iets om bij stil te staan.

 

Kunnen dieren onderling telepathisch communiceren?

 

– Ja, dat weet ik wel zeker. Ik ‘ving’ vroeger telepathisch veel op van wat onze hond wilde. Ik kon aan hem merken dat hij ook wist dat ik dat kon. Dieren zijn voornamelijk gevoelswezens. Zij voelen en vangen paranormaal heel veel op. Wij mensen zijn veel te veel druktemakers.

 

Als iemand zijn spoedige overlijden voelt aankomen, is deze informatie dan telepathisch gestuurd door gene zijde?

 

– Ja, dat kan. Je kunt informatie van een astrale gids krijgen. Maar je kunt het ook vanuit je eigen ziel voelen. Iets zegt in je binnenste dat er iets gaat gebeuren. Het kan een overlijden zijn, een aankondiging van een nieuwe relatie, een scheiding, een verhuizing, enzovoort. Eigenlijk is van alles mogelijk.

 

Is elk telepathisch ontvangen bericht altijd juist? Zo niet, waarom is er dan af en toe verkeerde informatie?

 

– Nee, je weet bijna nooit zeker uit welke bron een bepaalde gedachte met de boodschap komt. Je kunt bijvoorbeeld een gedachte krijgen van iemand die niet eens weet dat hij krachtig aan jou heeft gedacht. Er treedt dan storing of ruis op. Je moet altijd voorzichtig zijn met telepathisch opgevangen berichten. Je kunt zelden ergens helemaal zeker van zijn. Bijna niemand heeft 100 procent zuiver contact met gene zijde. Ten slotte zijn we allemaal maar gewone mensen.

 

Als je een maaltijd met veel liefde bereidt, stop je daar iets van energie in. Kun je dit ook beschouwen als telepathie, of is dit te vergezocht?

 

– Waar je ook bent, dag en nacht, je straalt altijd energie uit via de aura en de chakra ‘s. Dit is een continu werkend proces. Of je aan deze zijde of gene zijde bent, dat maakt helemaal niet uit. Al het leven is namelijk altijd in beweging, aan het evolueren. Ik zie dit als het kloppend hart van onze Schepper. Wanneer je met positieve gedachten en gevoelens een maaltijd klaarmaakt, dan gaat op dezelfde manier (vergeleken met telepathie) jouw energie naar de voeding stromen. Ieder mens beïnvloedt sterk zijn omgeving. Jouw aura-energie stroomt overal in. Je kunt dit soms voelen. Bij de één voelt een huiskamer bijvoorbeeld vredig aan, bij de ander zeer onrustig.

 

Als je als paranormaal gevoelig persoon ontzettend veel telepathische gedachten ontvangt, haal je daar je ‘eigen’ gedachten dan nog uit?

 

– Ja, maar dit leer je ook niet van de ene op de andere dag. Het is eerlijk naar je ingevingen proberen te luisteren. Soms zijn paranormale gedachten zeer confronterend. Je moet dan wel het lef hebben om hier iets mee te willen/durven doen. Het is heel belangrijk dat je in je hoofd, zeg maar van binnen, redelijke rustig bent. Dit is al een voorwaarde om je telepathische gedachten van je eigen gedachten te scheiden. Je moet dit zien als een groeiproces. Toch ben ik er geen voorstander van dat iedereen zich gaat ontwikkelen in telepathie. Dit soort zaken moet gewoon spontaan op je afkomen. Je moet er niet veel voor doen. Ik heb er helemaal nooit iets voor hoeven te doen. Dit ligt altijd in handen van je astrale gids. Zoniet dan ben je op eigen kracht aan het klooien. Ik vind dat zeer onverstandig en soms gevaarlijk. Maar soms is het heel leuk om de kracht van de menselijke geest te bestuderen en eens te oefenen.

 

Zijn kinderen meer telepathisch dan volwassenen?

 

– Ik denk dat het niet veel uitmaakt. Er zijn sowieso niet zoveel mensen bewust van telepathische invloeden. Voor kinderen kan het heel vervelend zijn om gedachten van anderen af en toe op te pakken.

 

Kun en mag je telepathisch contact maken met je overgegane familieleden?

 

– Je kunt het proberen, maar in de meeste gevallen zal dat toch niet lukken. Het vergt een enorme concentratie. Ik denk dat het beter is dat zijzelf met ons contact leggen. Zij of hun astrale leiders kunnen beter inschatten of de tijd voor ‘even contact’ werkelijk rijp is. Ik vind dat je iemand aan gene zijde niet zomaar moet storen. Ook zij zijn met allerlei dingen bezig om te groeien.

 

Hoe kun je telepathisch iets ontvangen? Wat gebeurt er dan met je?

 

– Het is niet meer dan een uitwisseling van bepaalde fijnstoffelijke energieën. Gedachten zijn in werkelijkheid energieën. Ik zie dagelijks allerlei gekleurde wolken in de aura van mijn huis schieten. Al die gekleurde energieën zijn gedachten en emoties van de personen die ze naar mij hebben uitgezonden. Dit proces zie ik dag en nacht. Dat is niet altijd even makkelijk. Dit is soms erg onrustig voor mij.

 

Is hulp van je astrale gids van gene zijde ook telepathie?

 

– Ja, een astrale gids van gene zijde brengt telepathisch (door middel van gedachtekracht) zijn gedachten en gevoelens over in jouw aura. Hoe verder een persoon geestelijk is ontwikkeld, des te sterker zijn geestkracht is. Dat geldt zowel voor personen aan deze zijde (op de aarde) als aan gene zijde. Je bent natuurlijk maar één en dezelfde mens. Hier of daar maakt natuurlijk helemaal niets uit. Een astrale gids kan jou op diverse manieren iets laten weten. Iets in beelden laten zien noem je ‘helderzien’, paranormale gevoelens noem je ‘heldervoelen’, iets innerlijk zachtig (in gedachten) horen noem je ‘helderhoren’.

Is de telepathische band tussen moeder en kind sterker dan met een ander familielid?

 

– Dat hoeft niet per se. Het gaat om een band tussen mensen met werkelijke, emotionele liefdesbanden. Je kunt bijvoorbeeld ook kennissen of buren zijn. Je kunt eigenlijk met iedereen een telepathisch contact (band) hebben.

 

Is telepathie hetzelfde als telekinese?

 

– Nee, telepathie is gedachten overbrengen. Je hebt daarbij een uitzender en een ontvanger nodig. Telekinese is door middel van geestkracht ‘iets in beweging brengen’.

 

Is het ook een vorm van telepathie als ik van iemand een brief krijg, waaruit ik eigenlijk geheel iets anders kan opmaken dan er geschreven staat?

 

– Ergens wel en ergens niet. Aan een brief of een ander voorwerp zit altijd de energie (de aura-energie) van de persoon die iets heeft aangeraakt of heeft nagekeken. Uit alles wat we in de kosmos doen, volgt automatisch energie. En in je energie zit ‘informatie’ over de eigenaar, of degene die ergens mee te maken heeft. Onze energie is dus altijd met allerlei informatie ‘besmet’. Het is heel makkelijk voor wat verder gevorderde astrale gidsen om deze informatie te lezen. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat het leven zelf tegen je begint ‘te praten’. Op aarde zijn we hier normaal grotendeels voor afgesloten. Tenzij een astrale leermeester jou bewust hiervoor heeft ‘geopend’(en opgeleidt)

 

Zijn tweelingen sterker in telepathie?

 

– Waarschijnlijk wel. Je hoort dit wel vaak zeggen maar ik heb dat verder nooit onderzocht. Ik denk dat dit voor iedereen opgaat die een hele krachtige, diepe emotionele (karmische) band met iemand heeft. Meestal hebben tweelingen dat. Maar dat hoeft niet altijd zo te zijn.

 

Kun je gewassen en planten telepathisch beïnvloeden?

 

– Ja, je kunt jouw energie zowel met je handen (magnetiseren) als met je geest direct beïnvloeden. Ieder mens heeft deze energieën van nature. Het is leuk om er eens mee te experimenteren. Probeer bijvoorbeeld eens twee zakjes met zaadjes van tuinkers te kopen. Laat ze even twee dagen staan, want je hebt ze immers met je handen al aangeraakt. Probeer dan na die twee dagen de zaadjes te magnetiseren of met geestkracht te beïnvloeden. In veel gevallen zul je duidelijk verschil zien. Het is leuk om dat etherische groeiproces van zaadjes één of twee weken uit te proberen. Dit kan je ook een vorm van magnetiseren noemen.

 

20 – Reïncarnatie

 

Wat is reïncarnatie?

 

– Reïncarnatie wil zeggen dat we na de aardse dood, via de gebieden of sferen van gene zijde, werkelijk duizenden keren opnieuw op aarde zullen worden geboren. Zo is de evolutie van de mens bepaald. Het is eigenlijk een kringloop,  ‘de kringloop van onze ziel’. Ik moet er wel bij zeggen dat de mens naast zijn aardse stoffelijke lichaam en aura eigenlijk uit verschillende lagen, schillen of delen bestaat. De mens heeft namelijk ook een lichaam nodig aan gene zijde. Dit wordt het geestelijk lichaam of fijnstoffelijk sferenlichaam genoemd. Dit lichaam heb je ook tijdens je aardse leven. Dat is ook de reden waarom sommige mensen ’s nachts kunnen uittreden of na een zwaar auto ongeluk een bijna-doodervaring hebben. Je beleeft dit met je andere lichaam. In dit geval je geestelijk lichaam. Vind je het geen grappig idee dat jij als persoon op dit moment in feite twee lichamen hebt. Je gewone bekende stoffelijke lichaam voor de aarde en het (eeuwige) geestelijke lichaam voor de aarde en gene zijde tegelijkertijd. De mens en dier leeft eeuwig. Er is geen dood alleen maar een grote overgang.

 

Wat is een incarnatie? 

 

– Incarneren betekent opnieuw op aarde geboren worden. Opnieuw een aards, ‘vleselijk’ lichaam krijgen. Dat wilt natuurlijk niet zeggen dat je aan gene zijde geen lichaam hebt. Daar heb je ook een lichaam, een veel fijnstoffelijker lichaam. Dat lichaam wordt geestelijk lichaam of fijnstoffelijk sferenlichaam genoemd. Eigenlijk zijn er verschillende niveaus van bestaan. Al die verschillende golflengtes staan met elkaar in verbinding. De aarde is dus eigenlijk maar een niveau, één bestaansniveau. In het heelal, ons universum, en in een voor ons onzichtbaar ander ‘hoger’ universum zijn er dus verschillende bestaansniveaus. Het is heel goed om hier eens een tijdje over na te denken. De mens reist/evolueert als het ware door de ruimte/kosmos.

 

Hebben we één of meerdere levens?

 

– Alleen op aarde hebben we al meer dan duizenden levens. Dat gaat op de volgende planeten verder totdat we in het ‘Al’ komen. Het ‘Al’ kun je zien als de grote Hemel. Ook al kan ik me daar eerlijk gezegd helemaal niets bij voorstellen.

 

Hoe komt de mens aan al die informatie over reïncarnatie? Dood is toch dood en een dode kan toch niets meer zeggen?

 

– Soms geven mensen, die al tientallen, honderden of duizenden jaren geleden hun laatste leven op aarde hebben gehad en nu in de hogere gebieden van gene zijde leven (of al op een volgende planeet leven), informatie door aan personen op aarde. Eigenlijk staat altijd al het leven met elkaar in verbinding. Van de hogere gebieden naar de lagere gebieden en zo ook naar de aarde. Je kunt bijvoorbeeld informatie van een astrale gids tijdens je slaap doorkrijgen. Maar meestal wordt informatie aan een zuiver helderziend medium doorgegeven. En als je zo om je heen kijkt, zal het je vast wel opvallen dat er niet zoveel goede, betrouwbare ‘kanalen’ met gene zijde zijn. Het is belangrijk om altijd kritisch te blijven en goed na te denken of ergens logica in zit of dat iets onduidelijke, oncontroleerbare informatie is. Enkele van de betere helderziende schrijvers zijn: Edgar Cayce, de reeds overleden Nederlanders Jozef Rulof, Gijsbert van der Zeeuw en Mulder-Schalekamp. De meeste boeken van hen zijn nog steeds in de openbare bibliotheek te vinden (en eventueel te bestellen). Je kunt natuurlijk ook kijken of zo’n boek bij een goede boekhandel nog is te bestellen. Sommige boeken vind je alleen nog maar tweedehands.

Waarom kun je je vorige levens niet herinneren?

 

– Ik kan heus wel begrijpen dat mensen iets over een vorig leven willen weten. Dat lijkt mij ook wel spannend. Ook al weet je nooit wat je in een vorig leven hebt meegemaakt. Je kunt natuurlijk schrikken van wat je in een vorig leven hebt meegemaakt. De meeste mensen krijgen in hun huidige leven al genoeg te verwerken. Ik wil eigenlijk zeggen: ‘idealiseer het niet’. De meeste levens zijn helemaal niet zo eenvoudig. Kijk maar om je heen. Hoeveel mensen zijn er redelijk gelukkig?

Ik denk dat de meeste mensen heus wel tegen informatie van leuke levens kunnen. Maar het zijn juist de levens met ongelofelijk veel verdriet wat heel moeilijk is. Denk maar aan levens met moord en doodslag, oorlogen, onderdrukking, honger, pest (en diverse andere ziektes), aardbevingen, overstromingen, enzovoort. Je kunt je wel voorstellen dat de mens, naast het geluk dat hij heeft gehad, ook ontzettend veel ellende, pijn en verdriet te verwerken heeft gehad. Wie kan hier in alle facetten tegen? Niemand toch. Ik in ieder geval zeker niet. Ik vind het in mijn praktijk namelijk dikwijls al moeilijk genoeg wanneer ik al die ellende van de mensen te zien krijg, of misschien beter gezegd: helder zie. Eigenlijk zijn we allemaal geestelijk nog te jong en nog niet sterk genoeg om alles op te vangen en aan te kunnen. Met andere woorden: er is geen tussenweg. Als je wel iets kunt zien, dan kun je ook alles zien vanaf het begin van de eerste levens, of je ziet helemaal niets. Het is het één of het ander. Omdat we er op dit moment (dit punt van evolutie) nog niet tegen kunnen, is er goddelijke of natuurlijke bescherming. Ik zeg altijd: ‘er zit nog een ‘deksel’ op. Later, vanaf de vierde sfeer van licht van gene zijde is dit allemaal anders. Je kunt daar vanaf dat punt van evolutie onbeperkt terugkijken. Je kunt al jouw levens terugzien. Maar ook die van anderen. Dus in de nabije toekomst komt er voor iedereen sowieso een moment dat je op al je levens terug mag zien. Persoonlijk lijkt mij dit een geweldig mooi moment. Ik realiseer mij wel dat het wel heel erg confronterend zal zijn. Maar ik geloof dat je dan sterk genoeg bent om dit aan te kunnen. Uiteindelijk maakt iedereen toch veel fouten. En juist van die fouten kun je veel leren.

 

Blijf je altijd hetzelfde geslacht?

 

– Nee, ik zou bijna zeggen gelukkig niet. De mens heeft net zoveel mannelijke als vrouwelijke incarnaties (levens gehad). Het is natuurlijk voor een persoon heel belangrijk om verschillende ziele-ervaringen op te doen. Dat kun je mooi doen door afwisselend een man en dan weer een vrouw te zijn. Het leven heeft uiteraard iets nodig (mechanisme) om voort te kunnen bestaan. De Schepper heeft hier de man en de vrouw (gedaante) voor gecreëerd.

Er is ook nog iets anders wat heel belangrijk is. Je weet vast wel dat er door de eeuwen heen enorm veel oorlogen zijn gevoerd. Hier is veel vervelend karma door ontstaan. Mensen moeten diverse mogelijkheden krijgen om aan elkaar goed te maken. Zelf de personen baren die jij eens uit het leven hebt ‘gegooid’ is één van de vele mogelijkheden. Het zou dus oneerlijk zijn als je die kans niet kunt krijgen omdat je in alle levens altijd een man bent geweest. Ik denk dat dit ook één van de redenen is dat mensen vroeger hele grote gezinnen hadden. Reken maar dat we allemaal, jij en ik, dergelijke levens achter de rug hebben. We hebben allemaal veel zwaar karma opgebouwd. En alle fouten moet je zelf weer rechtzetten. Ik zie dit als rechtvaardigheid en tegelijkertijd als mogelijkheden en groeiprocessen naar een hoger en bewuster leven.

 

Kun je talenten erven?

 

– Zou dat dan eerlijk zijn? Ik bedoel, als je bij de juiste ouders wordt geboren, heb je dan het geluk om veel te erven aan talenten?

Nee, gelukkig niet. Ik zou dat zeer onredelijk vinden. Ik vind dat je een talent zelf moet ontwikkelen en zeker niet erven. Het hebben van talenten heeft alles te maken met reïncarnatie (meerdere levens). Je moet hier natuurlijk wel in geloven. Wijs je dit af dan wordt het heel moeilijk om dit te begrijpen.

Alles wat je nu bent (hebt) aan gevoel, verstand en talenten is eigenlijk een optelsom van alles wat er zich in het verleden al heeft afgespeeld. Iedereen heeft verschillende talenten. Dat kan natuurlijk ook niet anders want IEDEREEN heeft duizenden levens achter de rug. Een gevoel voor iets (dikwijls door vallen en opstaan) ontwikkel je dus zelf gedurende al die levens. In jouw huidige leven kun je verschillende talenten hebben, zonder daarvoor geleerd te hebben. Dit verklaart ook de zogenaamde ‘wonderkinderen’. Wonderen bestaan helemaal niet. Deze kinderen zijn gewoon al eerder ergens mee bezig geweest. Dit geldt natuurlijk voor alle talenten en vaardigheden.

Je kunt natuurlijk wel het een en ander ‘stoffelijk’ van je ouders erven. Ik bedoel hiermee dat er tal van ziektes en stoffelijke zwaktes zijn die je van je ouders genetisch (erfelijkheidsleer) hebt geërfd. Maar dit is totaal iets anders. Zelfs het karakter van je ouders kun je niet erven. Het kan wel gebeuren dat enkele leden van een gezin ‘innerlijk’ op elkaar lijken. Maar dat heeft met andere zaken te maken.

Jezelf onthechten is één van de moeilijkste zaken voor de mens in zijn stoffelijk lichaam. Toch incarneren we steeds daarin weer terug, met alle noodzakelijkheden (behoeftes) en gevolgen van dien. Is dit dan wel zo verstandig?

 

– Het is deze vorm die onze Schepper heeft bedacht. Mensen worden door diverse wetten van het heelal naar elkaar toe getrokken. Dit is heel hard nodig om de evolutie goed te laten plaatsvinden. Werken bijvoorbeeld onze geslachtshormonen (bepaalde chakra’s) niet dan staat de evolutie bijna geheel stil. Mensen zouden geen prikkels (lust) meer hebben. Er zou geen voortplanting meer plaatsvinden. Het leven zou uitsterven. De aarde is een unieke plaats in de ruimte waar mensen van diverse ‘ontwikkelingsniveaus’ elkaar kunnen ontmoeten. Dit is in de sferen van gene zijde anders. Daar kom je in een gebied (sfeer) terecht waar je gezien jouw geestelijke inhoud echt thuis hoort. Natuurlijk moet je je (lichamelijke) gevoelens met een geliefde kunnen delen. Het is heel lastig als je alleenstaande bent. Je kunt je voor een deel onthechten maar dat is dikwijls helemaal niet zo goed voor je gezondheid. Je onderdrukt deze (seksuele) gevoelens in werkelijkheid met je wilskracht. Lichamelijke behoeften moeten niet worden uitgebuit maar ook niet genegeerd. Probeer een gezonde balans tussen diverse lichamelijke gevoelens en reacties te krijgen. Waar ‘te’ voor komt is dikwijls niet goed. Ik ben geen voorstander van extreem gedrag in welke vorm of situatie dan ook. Mijn gedachte is heel simpel: doe gewoon.

 

We zouden bij het reïncarneren naar de aarde kunnen kiezen voor rijke ouders. Maar ben je eigenlijk niet veel beter af met ouders die geestelijk gesproken ‘rijk’ zijn? Ouders die pure, zuivere liefde bezitten.

 

– Dat is zo. Geld en andere bezittingen kun je niet meenemen na je stoffelijke leven op aarde (dat is een tijdelijk iets). Ouders kunnen je beter liefde en inzicht in het leven geven. Dit is een veel betere basis dan een zak met geld. Natuurlijk is geld makkelijk maar het maakt zelden echt gelukkig. Ik geloof niet dat je ouders zomaar kunt uitkiezen. Het heeft te maken met zaken die vanuit vorige levens nog rechtgezet moeten worden. Dat kan net zo goed met rijkdom als armoede te maken hebben. Onze ziel regelt de mensen die je om een één of andere reden weer tegen moet komen om recht te zetten en verder te evolueren.

 

Leeft iemand die totaal niet op de hoogte is van reïncarnatie zijn huidige leven dan niet beter dan zij die iets weten over de wet van karma (de wet van oorzaak en gevolg), en die soms nu al verder kijken naar hun volgend leven?

 

– Dat is ingewikkeld. Het hangt helemaal van iemands instelling af. Of je je nu wel of niet met reïncarnatie bezig houdt. Wat maak je van de dag? Leef je wel voldoende in het heden en niet te ver in het verleden of de toekomst? Waar ben je gewoonlijk op afgestemd met je gedachten en gevoelens? Het is wel zo dat heel veel mensen totaal niet begrijpen waarom ze moeilijkheden (of groot geluk) in hun leven tegenkomen. Het kan heel veel verduidelijken wanneer je iets van deze materie begrijpt. Er is rechtvaardigheid in onze kosmos. Je kunt met wat informatie hierover alles beter in zijn verband zien. Maar echt nodig is het ook niet zolang je maar je best doet en de situaties waarin je wordt geplaatst met twee handen goed aanpakt. Met kennis van reïncarnatie kun je ook alles passief ondergaan omdat je bijvoorbeeld gevoelens van noodlottigheid hebt (je kunt er nu toch niets meer aan doen). Het kan je passief maken. Dat is ook niet de bedoeling. Het heeft allemaal zoveel verschillende kanten. Maar uiteindelijk zul je door je verdieping in het leven (aan deze zijde of gene zijde) tot inzicht komen dat er wel degelijk werkende natuurwetten zijn. Ik probeer daar iets van te verduidelijken. Vandaar het beantwoorden van deze spirituele vragen.

 

Een ieder van ons heeft, bewust of onbewust, een stukje van de ‘bron’ (de kern van al het leven) in zich, dat veel later tot een geheel moet komen. Toch strijden mensen over van alles.

 

– Mensen moeten tot inzicht komen. Dat is een heel lang proces wat heel veel levens kost. We moeten onze nogal sterke egoïstische karaktertrekken veranderen in geestelijke, diepere eigenschappen. Onze grote ‘ik’ moet veel meer ‘wij allen’ worden. Nu kunnen we nog heel fel tegen anderen ingaan. Kijk maar een avondje nieuwsberichten (het journaal). Soms gaat het zelfs tot moord en doodslag aan toe. Het is waar, we komen allemaal uit dezelfde ‘Bron’, de Schepper kent zijn Schepping. Wij zijn spiritueel gezien nog kinderen. De aarde is een belangrijke planeet waar we door reïncarnatie de kans krijgen om te groeien. Het is eigenlijk een ‘overgangsplaneet’, van onbewust (zeer primitief) gedrag, naar veel meer geestelijk bewust leven. We moeten door alle fases van ontwikkeling heen. Niemand kan en zal iets overslaan. Sommige levenslessen kunnen heel pijnlijk zijn, maar ook deze fases horen erbij. Gelukkig evolueren we allemaal naar een veel beter en hoger leven.

 

21 – Dieren en hun voortbestaan

 

Waarom beantwoord je ook vragen over dieren?

 

– Veel mensen hebben (huis)dieren. Als helderziende kijk je door je gaven in veel opzichten iets anders naar het leven. Over de evolutie van het dier is niet echt veel bekend. Ik wil iedereen de zekerheid geven, dat ook hun favoriete (huis)dieren na hun overlijden verdergaan. Je kunt zelfs later na jouw eigen overlijden je dierenvriend weer even terugzien. Mijn wens is dat mensen hier kracht en geruststelling uit kunnen halen. Want ook dieren leven voort en reïncarneren duizenden malen. Zij gaan net als wij gezamenlijk naar de volgende planeet. Naar een hogere trede van de evolutie.

Waarom zien veel mensen een dier als een ‘ding’?

 

 

– Dat verbaast mij ook altijd. Het heeft te maken met niet bepaald veel geestelijk inzicht en een beperkt gevoel. Veel personen zullen ook niet geloven in hun voortbestaan en kosmische wetten in het heelal. Het is een onderdeel van grofstoffelijk en materialistisch denken. Je hoort toch nog zo vaak zeggen dat dieren geen gevoel hebben. Dat is natuurlijk grote onzin. Want als dieren elkaar bijten dan hoor je ze ook piepen en janken. Het is niet voor niks dat we veel levens nodig hebben om tot dieper inzicht en gevoel te komen.

Vroeger aten dieren mensen op en nu is dat omgekeerd. Is dat waar?

 

– Ja, dat is waar. In de prehistorische tijd waren dieren ontzettend groot. Ze konden heel snel lopen, vliegen en zwemmen. Olifanten en krokodillen zijn nog overgebleven uit die tijd. Mensen hebben daar vroeger enorm veel last van gehad. Dat is natuurlijk heel goed te begrijpen. Voor de dieren waren wij in die tijd een klein ‘snackje’. Mensen konden zich in die tijd ook niet goed beschermen en verdedigen. Ze hadden geen schijn van kans tegen die kolossale gedrochten.

 

Hebben dieren maar één leven?

 

– Nee, ook dieren reïncarneren net als de mens heel dikwijls. De Schepper kan nu eenmaal niet een volstrekt onbewuste levensvorm (mens of dier) na één leven volledig bewust maken. We hebben kansen nodig om te groeien. Vandaar het bestaan van reïncarnatie als mooie mogelijkheid. Wat we evolutie noemen, gebeurt eigenlijk door reïncarnatie. Maar ja, omdat dat zo te kunnen zien moet je eerst wel in een leven na de dood geloven. Want zonder voortbestaan is er ook geen reïncarnatie mogelijk.

 

Hebben dieren net zoveel rechten als de mens?

 

– Voor de Schepper is al het leven gelijk en gelijkwaardig. Door ons gebrek aan inzicht en onwetendheid vullen wij allerlei zaken in die helemaal niet kloppen. Wij denken ver boven het dier te staan. Dat is natuurlijk onzin. Al het leven komt voort uit dezelfde bron. Niet alleen de mens, maar ook het dier heeft een aura. En in al het leven is bij aanvang ‘bewustzijn’ gelegd. Een mens haalt zich eigenlijk wel van alles in zijn hoofd. Wij mensenkinderen kennen dikwijls onze plaats niet. Maar dat zal de komende honderden jaren toch wel veranderen. Mensen krijgen een beter en dieper inzicht. Het is al heel wat en ook mooi dat we vandaag de dag allemaal (spirituele) boeken kunnen en mogen lezen. Nog niet zolang geleden moest je dat stiekem doen.

 

Wat vind jij van de handel in consumptiedieren?

 

– Alles wat je eet en drinkt is in mijn ogen een vorm van leven. Om werkelijk alles zit een aura. Alles tezamen beschouw ik als het Lichaam van de Schepper. Dus wat je eet maakt hier op aarde niet zo veel uit. Maar zowel mensen als dieren hebben recht op een ontspannen, leerzaam en gezond leven. Ik ben tegen hoge betonnen, nagenoeg energieloze flats voor mensen. Dat geldt net zo goed voor die supergrote stallen voor kippen en varkens. Al dat beton is niet goed. Alle wezens moeten zonlicht opdoen. Zonder de zon is er geen leven. Ik vind bio-energie (prana) erg belangrijk. Dit soort zaken heeft te maken met liefde voor al het leven en de diepte van je spiritueel besef. Voor de Schepper is er geen verschil tussen lieve en lastige mensen, mensen of dieren. Het behoort allemaal tot het leven. Al het leven verdient liefde en respect. Om dieren alleen op te sluiten vanwege onze consumptie, vind ik niet bepaald respectvol naar de dieren en het leven toe. Het kan toch allemaal heel anders. Er is meer dan genoeg ruimte in de wereld.

 

Kan een mens als een dier terugkomen?

 

– Nee, dat is niet mogelijk. De mens en het dier hebben ieder hun eigen pad van ontwikkeling te volgen. Een dier wordt nooit een mens en een mens wordt nooit een dier. De Schepper heeft met een reden verschillende natuurrijken geschapen. De Goddelijke energieën moeten eigenlijk van hoger leven naar ‘lager’ leven kunnen stromen. Want anders zou alles kapot branden.

Ik weet dat in het oosten hier anders over wordt gedacht. Maar ik denk dat dit te maken heeft met angst aanjagen. Net zoals wij hier in het westen hemel en hel kennen. Dat wanneer je in je leven grote fouten maakt je voor eeuwig in de hel komt. Elke ervaring, een goede of slechte, is naar mijn mening een verrijking. Van alle ervaringen groeien we en worden we steeds bewuster. Je kunt dat zien aan de aura. Naarmate de mens zich verder ontwikkelt, wordt de aura groter en helderder van kleur.

Overal in de wereld hebben mensen nog steeds veel last van bijgeloof. Ook al denken miljoenen mensen hetzelfde over iets, dan wil dat nog niet zeggen dat ze de juiste inzichten hebben.

 

Wat gebeurt er als huisdieren doodgaan?

 

– Ze gaan naar een speciale sfeer (gebied) voor dieren. Dus niet dezelfde sfeer als voor mensen. Dit heeft onder andere te maken met het feit dat zowel de mens als het dier tot rust moet kunnen komen. Dit gebied ligt naast het astrale gebied van de mens. Dieren leven aan gene zijde in volstrekte harmonie. Ik hoop van harte dat dit mensen die hun beestje hebben moeten afstaan mag steunen. Het is een zeer wonderlijk en aandoenlijk tafereel als je ziet dat een vogeltje in de sferen op je schouder komt zitten.

 

 

Waarom mag je om het overlijden van dieren toch niet zo verdrietig zijn?

 

– Dat verbaast mij dikwijls ook. Alsof een dier geen waarde heeft. Dat is hetzelfde als dat mensen zeggen dat een man niet mag huilen. Ik vind dat onzin. Verdriet is verdriet, geluk is geluk. Dat zijn universele emoties die iedereen kent. Het is onverstandig om voor anderen te denken. Deze reactie komt ook vaak voort uit onwetendheid. Iedereen reageert hetzelfde op verlies en dood. Iets waar je van houdt en wat je af moet staan doet pijn. In mijn praktijk zeg ik altijd tegen mensen dat ze zich zo goed mogelijk moeten proberen te uiten. Lach wanneer er wat te lachen valt, en uit je verdriet als iets je emotioneel raakt. Het is niet verstandig om emoties weg te drukken. Veel ontstekingen hebben te maken met weggedrukte emoties. Wees eerlijk en leef naar je gevoel.

 

Hoe leven de dieren in het hiernamaals?

 

– Aan gene zijde, dus in de sferen, leven alle dieren in harmonie en vrede. Het leven is daar anders dan op de aarde. Roofdieren zijn daar geen roofdieren meer. Alle dieren gaan naar een speciale dierensfeer. Het gebied van mens en dier ligt als het ware volledig beschermd naast elkaar. Voor de duidelijkheid: dieren jagen daar dus niet op elkaar en eten elkaar ook niet meer op. Dat gebeurt alleen maar op de aarde. Totdat ooit die kringloop der ziel is voltooid.

 

Kun je dieren na je dood terugzien?

 

– Ja, dat is mogelijk. Een astrale helper aan gene zijde kan met zijn liefde en wilskracht jouw favoriete huisdier naar zich toetrekken (‘denken’). Samen kun je dus een dier als het ware oproepen. Dit is uiteraard een wonderlijk tafereel. Het dier herkent jou onmiddellijk. Ook dieren slaan ergens al hun herinneringen en belevenissen op. Mensen en dieren groeien dus door middel van het opdoen van ervaringen. Het zou zonde zijn als alle ervaringen en inzichten vervagen of verdwijnen. Wanneer de astrale helper zijn concentratie vermindert gaat het diertje weer terug naar zijn eigen dierensfeer.

 

Waarom bestaan er diverse natuurrijken? Het mensenrijk, het dierenrijk, het plantenrijk en het mineralenrijk.

 

– De natuurrijken hebben elkaar nodig voor het doorgeven van energie, want anders brandt het kapot. Alles staat met elkaar in verbinding. Alles heeft elkaar nodig. Je kunt gewoonweg niet zomaar ergens een schakel tussenuit halen. Alle levensvormen moeten door etherische energieën worden gevoed. Denk maar aan een trap, van hoog naar laag. Het leven is op een zeer wonderlijke wijze met elkaar verbonden. Ik vind het elke dag opnieuw een wonder om de aura van alle levensvormen te mogen zien. Dit geeft mij sterk het gevoel en het beeld dat werkelijk alles met elkaar in verbinding staat. Ik noem dat altijd een grote kosmische aura.

 

Ken jij boeken met informatie over (huis)dieren en hun voortbestaan?

 

– Daar is veel te weinig over geschreven. Dat komt onder andere omdat mensen nog niet zo lang geleden zelf niet eens in hun eigen voortbestaan geloofden. Ik hoop dat dit in de toekomst zal veranderen. In volgende boeken wordt er iets over het voortbestaan van dieren geschreven. De boeken zijn sowieso de moeite waard om aan te schaffen.


Twee interessante boeken:

Thea van Leent – ‘De aarde is slechts een leerschool’, uitgeverij Akasha. Alleen nog tweedehands verkrijgbaar.

‘Een blik in het hiernamaals’ van Jozef Rulof. (Te vinden in de openbare bibliotheek en te koop in de boekhandel)

 

Ik heb eens gelezen dat dieren na verloop van tijd in een ander dierenlichaam ‘overstappen’, en zo in verschillende stoffelijke gedaantes verder evolueren.

 

– Dat klopt. Dit is iets wat nog niet veel mensen weten. Je zou dit niet verwachten. Maar ook het dier heeft net als de mens twee lichamen. Het aardse, stoffelijke lichaam en het geestelijk lichaam. Dit is wel heel belangrijk om even in je achterhoofd te houden. Alle dieren krijgen ‘in een bepaalde dierengedaante’, bijvoorbeeld een muis, een rat, een marmot of een eekhoorn, een hele serie levens. Dus om even te verduidelijken: honderden levens als een rat of een eekhoorn, een koe, een hond of een kat. Dit geldt voor alle dieren. Wanneer een dier verder groeit (evolueert), komt er een moment dat hij bijvoorbeeld zijn laatste leven als een konijn heeft gehad. De volgende serie levens krijgt hij een hogere stoffelijke gedaante. Misschien wel de stoffelijke gedaante van een kat. De juiste volgorde weet ik ook niet. Dit heeft natuurlijk te maken met het evolutiepunt (bewustzijn) van het dier. Op zich is het natuurlijk best goed te begrijpen, want de roofdieren zullen nooit te allen tijde roofdieren blijven. Al het leven evolueert stap voor stap. Het leven heeft dan een beter uitgerust (hoger) stoffelijk lichaam nodig. Uiteindelijk zullen veel dieren de gedaante van een vogel krijgen. Maar daarin zijn er natuurlijk ook tal van overgangen. Denk maar aan het bewustzijn en het gedrag van een roofvogel en een duif enz.

Blijven de dieren op de aarde achter, of evolueren zij zoals de mens verder?

 

– Mens en dier gaan samen naar een volgende planeet. Deze volgende planeet is niet met aardse ogen waar te nemen. Deze planeet bevindt zich op een andere, hogere golflengte. Je zou eigenlijk moeten zeggen: in een ander universum. Alle mensen en dieren zullen uiteindelijk de aarde verlaten. Al het leven groeit steeds verder. Dit is de wens van de Schepper. Al het leven wordt als het ware ‘gestuwd’ naar een hoger leven. Op zich is het natuurlijk heel logisch. Want waar moet al dat bewustzijn dan naartoe? Ons bewustzijn kan toch niet zomaar van het ene op het andere moment uit elkaar vallen? Het leven zit eigenlijk heel mooi en toch eenvoudig in elkaar. We moeten ons hier uiteraard wel in willen verdiepen.

 

Blijft de mens op de volgende planeet nog dieren eten?

 

– Nee, dat gebeurt daar niet meer. Al het leven (mens en dier) heeft een totaal ander bewustzijn gekregen. Mens en dier zijn daar vegetariër. Op de volgende planeet leven mens en dier volledig in vrede en harmonie naast elkaar. Zowel de mens als het dier hebben daar een ander stoffelijk lichaam. Dit lichaam trilt te hoog om nog dierlijk voedsel te nuttigen. Je kunt ook zeggen dat daar nergens meer bloed vloeit. Alles leeft daar op een veel hoger niveau. Je kunt rustig zeggen dat vanaf de volgende planeet in een hemel leven. En na die volgende planeet zelfs in de Hemel met een hoofdletter. Maar dat is voor ons mensen hier op aarde niet meer te bevatten. Maar eens zullen wij ook daar met zijn allen rondwandelen. Nogmaals, al die informatie wordt via de sferen telepathisch aan elkaar doorgegeven. Stel je maar eens een hele hoge flat voor waar vanuit de top alle informatie naar beneden wordt doorgegeven. Zo kun je je hier een aardig beeld van vormen. Vergeet nooit dat al dat leven altijd met elkaar in verbinding staat en heeft gestaan. Dit is ook de reden dat de Schepper van al het leven zijn leven volledig in alle opzichten kent. Alles is verbonden met een hele grote kosmische aura. Het is wonderlijk om een deel van dit gebeuren te mogen (helder)zien. Het versterkt je dankbaarheid en ontzag voor de hele schepping.

 

22 – Diversen

 

Wat zijn Nieuwetijdskinderen?

 

– Men zegt dat in deze evolutiefase een nieuw type ‘kind’ op aarde wordt geboren. Zij zijn intuïtief, denken anders, hebben soms van nature een paranormale gevoeligheid en willen de wereld veranderen. Je kunt hierover vast nog veel meer op het Internet vinden. Natuurlijk beginnen mensen in het groot wat anders te denken. Dat heeft ook te maken met het feit dat er hier in het westen er vooral tijd en geld voor is. Maar er zijn ook (hier) nog miljoenen mensen die nog helemaal niets aan geestelijke zaken en ontwikkeling hebben gedaan. Ik ben persoonlijk heel blij dat er al velen zijn die allemaal zo op hun eigen manier zichzelf iets (over bewustzijn en geestelijke zaken) proberen eigen te maken. Toch, wanneer je wat meer boeken gaat lezen over bijvoorbeeld Theosofie of oosterse geschriften, zul je snel doorhebben dat er de afgelopen eeuwen sowieso al veel mensen met diepzinnigheid bezig waren. Zaken zoals magnetiseren, wat tegenwoordig vaak Reiki wordt genoemd, en dat er zeven grote en tientallen kleine chakra’s zijn in het etherische gedeelte van onze aura, waren allang bekend. Het loskomen van de kerk is al veel langer aan de gang dan je zou denken. Ik heb er dus een beetje moeite mee met het begrip ‘Nieuwetijdskinderen’ of  ‘Indigokinderen’. Wanneer je het wat breder zou kunnen zien, kun je zeggen dat mensen wat betreft hun evolutiepunt nu zelf(standig) beginnen te denken. De tijd dat de kerk, de dictator, de koning, de landheer, de kasteelheer, enzovoort voor jou dachten begint nu gelukkig in een snel tempo af te nemen. Ook al moet ik wel zeggen dat sommige landen of volkeren als een grote familie nog karmisch vastzitten aan zo’n etterbak (onbewuste persoon). Maar je zult zien dat geleidelijk aan al die machtswellustigen één voor één zullen verdwijnen. We groeien naar een totaal andere tijd. Sommige mensen noemen dit het Waterman-tijdperk. Het wordt een tijd van geestelijke maar ook hoogtechnologische (nieuwe) ontwikkelingen. Wat me nu meemaken, is nog maar het prille begin.

 

Zijn alle dromen bedrog?

 

– Nee, maar verreweg de meeste wel. De meeste dromen heb je om je aardse belevenissen te verwerken. Dit is heel hard nodig om jezelf te kunnen ontladen. Ons zenuwstelsel zou anders, vanwege de vele indrukken die je in je leven allemaal opdoet, bezwijken. In een droom kun je van alles verzinnen (zelf op je innerlijke oog projecteren).

Sommige dromen worden niet door jou gecreëerd, maar door iemand van ‘buitenaf’. Het kan gebeuren dat in de ochtenduren (soms ook eerder) een familielid, een bekende van je, of één van jouw persoonlijke gidsen jou iets wil mededelen. De persoon is dan in jouw nabijheid (aura). Anders gezegd: de persoon maakt contact met bepaalde punten in jouw aura. Wanneer iemand jou krachtig en beheerst een beeld wil geven, dan zie jij dit tijdens je slaap. Eigenlijk is er helemaal niet zoveel verschil tussen het projecteren van een beeld op je innerlijke oog overdag, ’s avonds of tijdens je slaap. Een persoon kan je dus van alles laten ‘dromen’. Sommige mensen krijgen op deze manier boodschappen door. Soms zijn ze voorspellend van karakter, de zogenaamde voorspellende dromen. Niet elke spirituele of bijzondere droom wordt herkend. Dat is jammer. Wees voortaan extra alert. Probeer je onderscheidingsvermogen verder te ontwikkelen.

 

Heeft het zin om naar een bedevaartsoord te gaan?

 

– Ik wil natuurlijk niemand een vervelend gevoel geven. Ik zal proberen zo eerlijk mogelijk mijn gedachten hierover te formuleren. Ik denk dat het er helemaal niet toe doet waar je je innerlijke gebeden en overpeinzingen doet. Je kunt dat overal doen. Thuis, in de tuin, bij een ander thuis, op het strand, in de bergen, enzovoort. Wanneer je werkelijk gelooft (vertrouwd) in een Schepper, zul je ook wel beseffen dat die Schepper ALTIJD met alles en iedereen is verbonden. De energie of aanwezigheid van de Schepper zit in iedereen (of je je hier nu wel of niet bewust van bent). Maar ook in materie zoals een bank, een schilderij en een huis. Wat ik hier mee wil zeggen? Je hebt altijd verbinding met jouw Schepper, dag en nacht (voor altijd en eeuwig). Je bent namelijk zelf een onderdeel van die Kracht/Schepper. Wanneer je dit zo kunt zien, zul je vast beter begrijpen dat het helemaal niet nodig is om voor jouw innerlijke vraag naar een bedevaartsoord of een kerk toe te gaan. Iedereen moet dat uiteraard voor zichzelf uitmaken. Maar ik vind dat niet nodig. Je kunt bijvoorbeeld beter thuis in alle rust tijdens je overpeinzingen, meditaties, of eventueel biddend je verhaal vertellen of je vragen stellen. Zoek verbinding met je eigen ziel en het leven.

Op zich is het best goed om af en toe je vragen naar ‘boven’ te sturen. Je kunt in principe alles vragen wat je maar wilt. Alleen raad ik je wel aan om geen onterechte (egoïstische) vragen te stellen. Niemand kan jou een nieuwe rug, een nieuw been of een portemonnee met 100.000 euro geven. Als iets versleten is, dan is dat versleten. Ook al ga je duizendmaal naar een bedevaartsoord.

Het is misschien geen eenvoudige kost, maar je kunt natuurlijk geen vragen stellen die buiten jouw levensprogramma (of karma) omgaan. Ieder mens is geboren met een bepaald levensprogramma. Je kunt van alles vragen. Maar ligt iets NIET op jouw levenspad dan kun je dat in dit leven ook niet krijgen. Denk hier eens goed over na. Leg meer de nadruk op je geestelijke ontwikkeling. Probeer voor jezelf iets ‘geestelijks’ in je leven te ontwikkelen. Doe iets aan je persoonlijke ontwikkeling of doe iets belangeloos voor andere mensen. Kijk niet alleen naar de vorming (vermeerdering) van je bezit. Je ‘bezit’ is namelijk een tijdelijk iets. Iets wat alleen bij de aarde hoort. Je kunt geen buidel met gouden dukaten, auto of antiek schilderij meenemen naar gene zijde. Je kunt beter met geestelijke (innerlijke) bagage aankomen dan veel materiaal te moeten achterlaten. Het is zo jammer wanneer je op je leven terug moet kijken (op jouw levensfilm) waarin het je opvalt dat je in niets geestelijk gegroeid bent. In het heelal krijg je niets zonder eigen inzet (bloed, zweet en tranen) cadeau. Het is jammer dat veel mensen gedurende tientallen levens voor verkeerde dingen kiezen. Natuurlijk, geestelijke ontwikkeling komt niet van de één op de andere dag. Je moet door tientallen moeilijke situaties (levens) het leven zelf gaan begrijpen en voelen.

 

Wel of geen glaasje wijn drinken?

 

– Dit is natuurlijk iets wat je voor jezelf uit moet maken. Ik vind dat het drinken van een of twee biertjes of een of twee glazen wijn per dag over het algemeen helemaal niet slecht is. Het kan goed voor de doorstroming van je bloedsomloop zijn. Maar het kan ook je zenuwstelsel een beetje kalmeren. Eigenlijk kun je zelf heel makkelijk meten wanneer je het gevoel krijgt van een heel klein beetje aangeschoten zijn. Op dat moment merk je dat je lichaam negatief wordt beïnvloed. Het is dus uitproberen wat persoonlijk bij jouw gestel/gezondheid past. Het is wel zo dat het een negatief effect heeft op paranormaal gevoelige personen. Maar dat geldt ook voor bijvoorbeeld zware, vette voeding. In de hoge spirituele leer (esoterie) is bekend dat drank, drugs, nicotine van sigaretten en sommige medicijnen je aura ‘verharden’. Het maakt je juist ongevoeliger voor spirituele, etherische trillingen. Zelf rook en drink ik heel zelden. Soms een keer met oud en nieuw of op een feest. Echt niet veel vaker. Op mij heeft het een slechte invloed. (Maar ik houd wel van een feestje. Dus als je me een keer wilt uitnodigen.)

 

Kan iedereen leren magnetiseren?

 

– Ja, ik denk dat iedereen een klein beetje kan magnetiseren. Al dat gedoe met inwijdingen, waar je ook nog eens honderden euro’s voor moet betalen, slaat echt helemaal nergens op. Dergelijke inwijders hebben nauwelijks tot geen paranormale kennis en inzicht. Want anders zouden ze deze onzin niet verkopen. Iedereen kan magnetiseren. Dat wil nog niet zeggen dat iedereen goede genezende krachten heeft. Hoe denk je, hoe voel je, wat eet en drink je? Ook roken, het drinken van koffie en het gebruik van medicijnen heeft veel invloed op jouw gestel. Eigenlijk geef je deze vervuilde energieën door aan degenen die je magnetiseert. Op dit moment is magnetiseren een van de meest misbruikte krachten, vind ik. Het is ontzettend jammer dat degenen die zeg maar betere energieën hebben, door toedoen van zoveel ‘ongeschoolde’ energie doorgevers, zich terugtrekken.

Er komt nog bij kijken dat je iemand ook op de één of andere manier paranormaal moet kunnen ‘meten’. Het heeft weinig zin om iemand te helpen die in dit leven ziek is door karma uit een vorig leven. De persoon zou hooguit heel even opknappen. Helaas, er wordt veel gerommeld. Ik hoop vurig dat de staat daar ooit iets aan gaat doen.

Vanwaar jouw immense gedrevenheid anderen geestelijk bewust te maken?

 

– Ik vind het van nature prettig en voor mezelf leerzaam om anderen met de meestal al bestaande spirituele informatie in aanraking te brengen. Het uitdragen van iets zit in mijn karakter. Het had ook iets geheel anders kunnen zijn, bijvoorbeeld muziek componeren en spelen in een zaal. Ik vind het ook heel belangrijk dat deze informatie voor iedereen goed te begrijpen is. De toch al niet meest eenvoudige onderwerpen te verduidelijken. Van geboorte ben ik een ‘denker’, een ‘uitpluizer’ van allerlei spirituele natuurwetten. Ik heb veel eigen paranormale, spirituele ervaringen onderzocht. Gelukkig zijn er veel goede boeken te koop.

 

Leer je hier zelf dan nog van?

 

– Gelukkig wel, net als ieder ander. Het leven is een eeuwigdurende verdiepingsproces. Je begrijpt de stof elke dag net weer iets beter. Er komt hier ook geen einde aan. Goed beschouwd zijn we allemaal nog maar ‘beginners’. Er is nog zo veel meer waar wij nauwelijks van af weten. Maar alles op de juiste tijd (evolutie). De Schepper laat onze chakra’s echt niet te vroeg tot ontwikkeling (ontwaking) komen. We zouden er toch verkeerd mee omgaan. We zouden onszelf stoffelijk, emotioneel en geestelijk kunnen ‘branden’. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. We hebben nog meer dan honderden levens voor ons liggen en niet alleen op de aarde. Na de aarde zijn er nog andere, hogere planeten. Alles ziet er daar weer mooier uit dan op de aarde. Er is werkelijk waar een gouden toekomst voor IEDER MENS weggelegd. En dit wordt mogelijk gemaakt door reïncarnatie.

 

 

Copyright © 2017 Ron Malestein – Dordrecht

 

Mijn teksten kan je voor eigen gebruik lezen en/of printen. Kopiëren en weer openbaar maken van deze pagina of delen ervan op een openbaar medium, website, etc. is op welke wijze dan ook niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spirituele vragen
          

               en antwoorden
 

 

 

Uit de rubriek: ‘Vraag het aan Ron’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paragnost/helderziende Ron Malestein – Dordrecht

 

Websites: www.malestein.info en www.deaura.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2017 Ron Malestein 

 

Mijn teksten kan je voor eigen gebruik lezen en/of printen. Kopiëren en weer openbaar maken van deze pagina of delen ervan op een openbaar medium, website, etc. is op welke wijze dan ook niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar.

 

 

 

 

 

 

Woord vooraf:

 

Als spiritueel schrijver en paragnost/helderziende geef ik antwoorden op diverse paranormale en spirituele vragen. Vragen die iedereen die op zoek is naar meer geestelijk inzicht bezighouden.

 

Deze tekst heeft vroeger grotendeels op mijn website gestaan. Je kon dat op je computer lezen. Die speciale sfeer wil ik behouden. Werkelijk honderden vragen worden in de ‘vraag en antwoord’-vorm beantwoord. Het boek is heel interessant voor degenen die een goed beeld van de spirituele wereld wil krijgen. Een wereld waar we allemaal deel van uitmaken. Na het lezen van dit boek zul je anders naar de wereld gaan kijken.

 

Het gedeelte over ‘Dieren en hun voortbestaan’ is in dit boek extra toegevoegd. Ik hoop dat dit mensen kan steunen die hun lievelingsdiertje hebben moet afstaan. Ook dieren gaan na hun aardse leven weer voort en komen later weer terug op aarde.

 

Het boek heeft geen vaste volgorde. Je kunt direct iets opzoeken wat je interessant vindt.

 

Ron Malestein

Najaar 2017

 

 

1 – De aarde……………………………………………………………………………………………………………… 14

Waarom is er op aarde zoveel verdriet?………………………………………………………………… 14

Zijn er ook andere bewoonde planeten?………………………………………………………………… 14

De aarde heeft net als de mens een opdracht. Dat is te lezen op je website bij de oude forumvragen. Is het zo dat als die opdracht is vervuld, dat dan ook de aarde zal vergaan?……………………….. 15

De mens ‘mishandelt’ als het ware de aarde. Toch zal die dat moeten rechtzetten (de wet van oorzaak en gevolg). Komt er ooit een einde aan de opdracht van de aarde?……………………………….. 15

Kennen alleen hele hoge astrale gidsen van gene zijde de opdracht van de aarde?……… 15

Beseffen wij mensen wel voldoende dat het onder andere dankzij de aarde is dat we in staat worden gesteld om karma in te lossen? Zouden we dan niet beter wat dankbaarder mogen zijn? 15

Waarom beseffen nog zo weinig mensen dat wat we met z’n allen vandaag in de wereld investeren, we ‘morgen’ kunnen gaan oogsten?……………………………………………………………………………. 15

Het Waterman-tijdperk zou nieuwe invloeden op de aarde brengen. Ik heb nog geen veranderingen gemerkt en zie nog altijd heel veel lijden en verdriet. Gaat dit dan zo langzaam?………. 16

Komt er een tijd wanneer astrale gidsen bewust op aarde meehelpen, dus heel actief. Zal de wetenschap dit dan ook erkennen?…………………………………………………………………………………………. 16

Je zegt altijd dat de aarde en gene zijde samen eigenlijk één zijn. Ondervindt gene zijde dan invloed van al het bloedvergieten op aarde?……………………………………………………………………………. 16

Kun je als eenling met je gedachtekracht de aarde beïnvloeden, of is dit slechts een druppel op een gloeiende plaat?…………………………………………………………………………………………………. 16

Waarom is het zo moeilijk om in het heden te leven? Komt dit doordat we ‘gebonden’ zijn aan de materie?……………………………………………………………………………………………………………. 16

2 – De aura……………………………………………………………………………………………………………….. 17

Is de aura hetzelfde als een groot reflecterend licht?………………………………………………. 17

Ik zie soms een wolk met verschillende kleuren. Wat is dat?…………………………………… 17

Is het echt mogelijk om de aura te fotograferen?……………………………………………………. 17

3 – Begraven en Cremeren………………………………………………………………………………………….. 18

Als je naar het graf van een dierbare gaat, weet diegene dan op de één of andere manier dat je daar bent (geweest)?…………………………………………………………………………………………………………. 18

Iemand die gecremeerd wordt, verliest zijn fijnstoffelijke energie (van de aura) en voelt dit als een tekort. Kun je dat aan gene zijde weer opbouwen of blijft dit tekort voelbaar?…………………….. 19

Wat gebeurt er met een familie (gezin) als ze gelijktijdig overlijden? Worden ze dan aan gene zijde uit elkaar gehaald, zodat ieder naar zijn eigen geestelijke sfeer (gebied van bewustzijn) gaat? Hoe moet ik dit zien?……………………………………………………………………………………………………………. 19

Je bent tegen cremeren. Staat crematie ook op je levensprogramma?……………………….. 19

Ik weet dat cremeren niet goed is. Is het fout karma als iemand beslist gecremeerd wil worden, maar de nabestaanden toch besluiten om te begraven? Doen ze dit dan ongestraft?………………… 19

Wat gebeurt er met je astrale gids als je overleden bent?………………………………………… 19

Hoe leg je een kind (van bijvoorbeeld 5-6 jaar) uit wat ‘dood’ is?……………………………. 19

Kun jij als paragnost/helderziende inschatten hoe iemand tegenover de dood staat?…… 20

Kun je nog iets doen voor een overgegane aan gene zijde?……………………………………… 20

Waarom vertelt men nog steeds onzin over de dood en wanneer verandert die mentaliteit? Ik zag onlangs een kind op de televisie dat het over de hemel en de hel had. Ze zouden toch op school al met betere informatie kunnen beginnen?………………………………………………………………………………. 20

4 – Bijna-doodervaringen……………………………………………………………………………………………. 20

Wat gebeurt er tijdens een bijna-doodervaring?……………………………………………………… 20

Waarom heeft de één een bijna-doodervaring en gaat de ander dood?………………………. 21

5 – De Ziel………………………………………………………………………………………………………………… 21

Jonge en ‘oude’ zielen?………………………………………………………………………………………. 21

Wat is een Alziel?………………………………………………………………………………………………. 21

Is er een rechter in het heelal?……………………………………………………………………………… 22

Bepaalt je eigen ziel waar je geboren moet worden?………………………………………………. 22

6 – Geesten……………………………………………………………………………………………………………….. 23

Wat zijn ‘donkere geesten’?………………………………………………………………………………… 23

Wat is een lage astrale persoonlijkheid?……………………………………………………………….. 23

Wat is een spook?………………………………………………………………………………………………. 23

Na de dood blijven er nogal wat personen ‘rondzweven’, die niet naar het licht willen (of kunnen). Kun je daar iets meer over vertellen?…………………………………………………………………………… 24

Wat zie je als je een verschijning ziet?………………………………………………………………….. 25

7 – Geloof…………………………………………………………………………………………………………………. 25

Kun je je leven ‘afkopen’ door te bidden?………………………………………………………………. 25

Heeft bidden dan wel zin?…………………………………………………………………………………… 26

Waarom zijn er zoveel godsdiensten?…………………………………………………………………… 26

8 – Gene zijde/de sferen aan gene zijde………………………………………………………………………… 27

Wat voor lichaam hebben we aan gene zijde?……………………………………………………….. 27

Kun je personen oproepen die aan gene zijde zijn?………………………………………………… 27

Je komt na je dood, zeg je, in een soort ‘herstellingsoord’ terecht. Hoe lang ongeveer na je aardse tijd moet je daar dan verblijven?……………………………………………………………………………….. 28

Jij zegt in één van je teksten dat het verstandig is (wanneer/als je overleden bent) om te luisteren naar hen aan gene zijde. Kun je daar iedereen zomaar vertrouwen? Er zijn toch ook duistere geesten?   29

Word je aan gene zijde enkel opgehaald door bekenden waar je het op aarde goed mee kon vinden? Ik stel de vraag nog even anders: zijn je (overleden) ouders aanwezig bij je stervensproces ondanks het feit dat je een zeer slechte band met hen had?……………………………………………………………… 29

Aan gene zijde communiceert men met gedachtekracht. Wil dat zeggen, dat als ik daar aan een dierbare overledene denk, dat ik die dan te zien krijg?………………………………………………………… 29

Iedere overledene komt in een bepaalde sfeer (gebied) naargelang zijn innerlijke afstemming. Hoe zit dat?………………………………………………………………………………………………………………….. 29

Spreek je bij een etherisch lichaam ook nog van een aura?……………………………………… 29

Kan ons geestelijk lichaam zich zo maar aanpassen aan de trillingen van gene zijde?… 30

Tijdens de slaap kunnen we soms bewust en onbewust uittreden. Gaan we dan naar de sfeer aan gene zijde waar we na ons overlijden in terechtkomen?………………………………………………….. 30

We zijn hier op aarde om onze levenslessen te aanvaarden en er van te leren. Waarom is er dan een gids van gene zijde bij aanwezig?……………………………………………………………………………….. 30

Waarom kunnen we enkel verder leren aan gene zijde?………………………………………….. 30

Zowel liefde als haat zijn sterke gevoelens die we ook naar gene zijde meenemen (voortgezette banden met mensen). Is het dan niet beter om haatgevoelens, zo goed als je kunt, af te leren tijdens het aardse leven/bestaan?……………………………………………………………………………………………………. 30

Klopt het dat er vele wachtenden aan gene zijde zijn die een leven op aarde met een stoflichaam verlangen om verder te kunnen?…………………………………………………………………………… 31

9 – Astrale gidsen………………………………………………………………………………………………………. 31

Wat doet jouw astrale gids?…………………………………………………………………………………. 31

Hoe kan een gids jouw gedachten opvangen?………………………………………………………… 32

Waarom hebben gidsen geen vleugels?…………………………………………………………………. 32

Heeft iedereen een gids van gene zijde?……………………………………………………………….. 33

Wordt iedereen bijgestaan in de keuze van zijn komend leven voordat we incarneren? (In overleg met onze gids?)………………………………………………………………………………………………………… 33

Voor je aardse leven (incarnatie) wordt er dus overlegd. Kan je begeleidende astrale gids van gene zijde ook nog leren/groeien?……………………………………………………………………………………….. 33

Hoe zeker kan je zijn van aanwezige hulp als je weer geïncarneerd bent op aarde?……. 34

Niet elk van ons heeft weet van een begeleidende gids. Maakt dat het niet moeilijker voor die gids?………………………………………………………………………………………………………………………… 34

Kun je een gids hebben die zelf nog zeer beperkt in bewustzijn is?………………………….. 34

Is een astrale gids altijd een entiteit (persoon van gene zijde)?………………………………… 34

Is een gids verplicht de belevingswereld van zijn ‘pupil’ te aanvaarden?………………….. 35

Wat gebeurt er als de gedachtegang van de astrale gids heel anders is dan die van jou? 35

Kan een gids je in de steek laten, bij wijze van spreken?………………………………………… 35

Kan een gids met je mee incarneren (geboren worden in een stoflichaam) om zodoende beter ‘aanwezig’ te zijn?……………………………………………………………………………………………………………… 35

10 – Huwelijk & kinderen…………………………………………………………………………………………… 36

Heeft de kerkelijke belofte om samen te blijven tot de dood waarde?……………………….. 36

Vraag over homoseksualiteit en het huwelijk………………………………………………………… 36

Wat is de oorzaak van homoseksuele gevoelens?…………………………………………………… 36

Is kinderloosheid een straf?…………………………………………………………………………………. 37

Is een langdurig huwelijk waardevoller dan een kort huwelijk?……………………………….. 37

Is een relatie of huwelijk altijd voorbestemd?………………………………………………………… 38

Vraag over verschillende ouders in verscheidene levens…………………………………………. 38

11 – Intuïtie, helderziendheid en je eerste indruk…………………………………………………………… 39

Is ieder mens paranormaal gevoelig?……………………………………………………………………. 39

Wanneer kun je spreken van een eerste indruk?…………………………………………………….. 39

Kun je jezelf trainen om te leren luisteren naar je eerste indruk?……………………………… 39

Is helderziendheid een ‘beloning’ in je leven?………………………………………………………… 40

Heeft het zin om paranormale cursussen te volgen?……………………………………………….. 40

Mag een paranormaal begaafde een vergoeding voor zijn hulp/consulten vragen?……… 40

Wat zijn paranormale zintuigen?………………………………………………………………………….. 41

Ben ik paranormaal?…………………………………………………………………………………………… 42

Is het oproepen van overleden personen (geesten) een modeverschijnsel?………………… 42

Hoe komt het dat een kind zijn van nature paranormale gevoeligheid verliest naarmate het ouder wordt?………………………………………………………………………………………………………………………… 42

Veel mensen willen een paranormale gave hebben om anderen te helpen. Daar heb je toch geen gave voor nodig? Je kunt toch proberen zonder gaven iemand te helpen? Liefde en inzet doen al veel.    42

Moet jij als beroepsparagnost in staat zijn je eigen gevoelswereld uit te schakelen als je in ‘verbinding’ wilt komen met een cliënt?………………………………………………………………………………….. 42

Ik vraag me wel eens af waarom iemand de gave heeft gekregen om bijvoorbeeld grote rampen te voorzien. Je kunt en mag daar trouwens niks aan veranderen vanwege het karma. Wat is het nut hiervan?………………………………………………………………………………………………………………………… 43

Jij kunt als beroepsparagnost een enorme impact hebben op mensen. Jouw woorden worden tot op de draad ontrafeld. Is dit niet enorm belastend voor je?………………………………………………. 43

Zijn wij onze paranormale gevoeligheid in deze moderne tijd verleerd?…………………… 43

Vroeger leefde men dichter bij de natuur en had men veel respect voor de natuur. Was dat niet veel beter dan het paranormale zoals het nu door velen wordt gezien en misbruikt?………………….. 43

12 – Karma……………………………………………………………………………………………………………….. 44

Kun je in één leven veel karma verwerken?…………………………………………………………… 44

Is het bezit van veel of weinig geld karmisch bepaald?…………………………………………… 44

Waarom hebben we zelf niet helemaal de vrije keuze van leven?…………………………….. 44

Worden we dus ‘gedwongen’?…………………………………………………………………………….. 45

Aan gene zijde krijg je ‘flitsen’ (fragmenten) van het leven dat je te wachten staat te zien. Eens terug in een aards stoflichaam vergeet je dat. Waarom is dat?……………………………………………… 45

Besef je bij het zien van die ‘flitsen’ de consequenties wel?……………………………………. 45

Kan je karma zwaarder zijn dan je aan kunt?…………………………………………………………. 45

Een gids mag en kan dikwijls je karma niet wijzigen. Waarom heb je dan een gids?….. 46

Groeit het bewustzijn van de mens, van vroeger tot nu en sinds het begin van leven op de aarde?   46

Kunnen we een leven krijgen dat totaal doelloos is?………………………………………………. 46

Hoe kun je een zuiver bewustzijn opbouwen?……………………………………………………….. 47

Stoort de behoefte van je aards stoffelijk lichaam je geestelijke ontwikkeling niet?…… 47

We zijn onze eerste levens op aarde gestart zonder inzichten. Inmiddels moet een ieder van ons toch al de nodige inzichten hebben ontwikkeld? Toch blijven we elkaar het licht in de ogen niet gunnen.  47

Kiezen we bij een volgend leven (incarnatie) voor dezelfde omgeving en personen waar we al speciale of lastige banden mee hadden?………………………………………………………………………………… 48

Als elke actie een reactie in het heelal veroorzaakt, blijven we zo dan niet aan de gang? 48

Na elke overgang (je dood) wordt ons leven doorgenomen. Is dat dan niet erg schrikken geblazen wat je dan allemaal opnieuw gaat zien en voelen?…………………………………………………………… 48

Worden we bij aankomst aan gene zijde direct ‘gestraft’ voor verkeerde daden en gedachten? Er kan toch veel disharmonie opgebouwd zijn?………………………………………………………………………. 49

Je krijgt bij je overgang (je dood) je levensfilm te zien, zowel de gevoelens van jezelf als die van anderen. Kan je ziel (jij/je geest) dit te allen tijde aan?…………………………………………… 49

Kun je goed bedoeld ‘zware/grote  fouten’ hebben gemaakt (je hebt bijvoorbeeld echt iemand willen helpen) en op je levensfilm zien dat dit toch niet zo best was. Dat moet toch heel erg pijnlijk zijn om te zien?…………………………………………………………………………………………………………………. 49

Moeten we niet te erg afzien om te weten en te voelen wat groot geluk en vrede is?….. 50

Is het niet beter dat je ‘donker’ (vaak ellende)  in je leven hebt gezien, wil je de enorme waarden van ‘licht’ (geluk en harmonie)  kunnen waarderen?…………………………………………………….. 50

Veel mensen zijn nog helemaal onwetend over heersende kosmische wetten in ons leven. Toch zijn ook zij hieraan gebonden. Verloopt dit dan niet meer ‘ongedwongen’ ten opzichte van mensen die hier wel meer van weten?………………………………………………………………………………………………… 51

Bij elke incarnatie komt ons vorige leven mee zonder de inhoud hiervan te kennen. Dat overzien we pas later, na ons aardse leven. Maakt dit het niet allemaal extra moeilijk, dat je hiervoor ‘opdraait’ terwijl je je hier helemaal niets meer van kan herinneren?……………………………………………………. 51

Door weer te reïncarneren kun je je fouten rechtzetten. Als ik dat wil doen moet ik toch weten waar het fout zat?……………………………………………………………………………………………………………. 51

Onthoudt onze geest na ons overlijden enkel wat belangrijk was tijdens onze incarnatie? Het is toch onmogelijk om alle details op te slaan?…………………………………………………………………. 52

Wat gebeurt er met iemand die tijdens zijn leven niet de gevoelens van haat en wraak weet te overwinnen?……………………………………………………………………………………………………… 52

Is het niet die enorme liefde van ‘de Bron’ waar we allemaal uit voortkomen die reïncarnatie mogelijk maakt?………………………………………………………………………………………………………………. 52

Kan het gebeuren dat je na het bekijken van je levensfilm heel snel je gemaakte ‘fouten’ in een volgende incarnatie recht mag zetten?………………………………………………………………………………… 53

Is het mogelijk dat één taak over meerdere incarnaties (levens) wordt verdeeld?……….. 53

Wanneer je in alle diepe en oprechte liefde een ander helpt, en die ander ziet noch voelt jouw liefde op dezelfde wijze, kan dit dan met slecht karma te maken hebben?………………………………. 53

Als je iets in dit leven niet helemaal goed hebt gedaan. Ga je dan bij een volgend leven (incarnatie) verder waar je was gebleven. Of moet je alles overnieuw doen?………………………………. 54

Wanneer we weer terugkomen op aarde (incarneren) geldt niet alleen de waarde van de geest (voor je geestlichaam). Elk stoffelijk lichaam (ons voertuig/aards lichaam) heeft genetische eigenschappen. Wordt dit allemaal overwogen bij een volgend leven?……………………………………………. 54

Denken we niet te vaak dat de welgestelde mens een beter leven leeft dan een kluizenaar? Geestelijk gezien kan het toch net andersom zijn?…………………………………………………………………. 54

Is het mogelijk om dadelijk aan gene zijde voldoende wijsheid te vergaren zodat ik de fouten van vorige levens beter kan herstellen?…………………………………………………………………………………. 55

Net zo goed als liefde een stempel zet, gebeurt dit ook met haat. Wanneer je vervuld en doordrongen van haat bent, kiest je ziel dan een stoflichaam op aarde om verder te kunnen haten?………. 55

Ons werkelijke leven is niet dat van het stoflichaam, maar de inhoud van ons bewustzijn, of zie ik dit verkeerd?………………………………………………………………………………………………………….. 55

Een persoon die in dit leven zwaar te lijden heeft, en gedreven is dit tot een goed einde te brengen, ‘ontsnapt’ die zo niet aan meerdere incarnaties?…………………………………………………….. 56

Als je iets uit liefde doet, ongeacht wat, kan dat dan fout zijn?………………………………… 56

Is lichamelijk lijden gelijk aan geestelijk lijden?……………………………………………………. 56

Kunnen we al in zo’n hoge mate zijn ‘onthecht’, dat we in een volgende incarnatie (leven) geen waarde meer hechten aan materie (bezittingen enz.)?………………………………………………………… 56

Klopt het dat hoe vrijer je tegenover stof (materiële zaken) staat, des te vrijer je staat in de geest?  57

Hoe hoger je inzichten, des te ‘zwaarder’ je incarnatie (levensprogramma)? Klopt dit? 57

Al mijn respect voor paters, slotzusters en dergelijke, die de Heer van het kruis bidden om die ‘zondaar’ te vergeven. Kunnen zij niet beter een liefdevolle hand reiken naar die zondaar? Het is toch niet onze taak iemand te (ver)oordelen? Heeft deze vorm van ‘bidden’ wel enig nut?………………. 57

Zijn wij dikwijls niet heel onzinnig bezig? Zodra iemand wordt vermoord worden er massaal bloemen gelegd (daar is natuurlijk niks op aan te merken). Waarom komt niemand op het idee om een levend persoon eens wat vaker een bloemetje te geven? Komt dit voort uit onze ‘angst’ voor de dood om zo ‘onzinnig’ te reageren?……………………………………………………………………………………….. 58

Iedereen komt op aarde terug (reïncarneert) in het stoffelijke lichaam van een baby. Hoe zit het dan met het bewustzijn, want je staat nog lang niet bewust in het leven?………………………………. 58

Worden wij in elk leven op aarde bijgestaan? Ik bedoel tijdens aardse moeilijkheden?. 58

Hoe weet je dat? Velen zijn zich niet eens bewust van geestelijke hulp (reactie op de vraag ‘worden wij in elk leven op aarde bijgestaan? Ik bedoel tijdens aardse moeilijkheden?’)……………… 59

Kun je als paragnost (persoon met paranormale gaven) te allen tijde je geestelijke begeleiding aanspreken?………………………………………………………………………………………………………. 59

Een paragnost/helderziende leeft dus op de grens van twee werelden (onze stoffelijke wereld en gene zijde/de astrale wereld). Is het wel ‘gezond’ om met die andere wereld in contact te staan? 59

13 – Kosmische wetten in het heelal…………………………………………………………………………….. 60

Wat is de wet van karma?……………………………………………………………………………………. 60

Wat is de wet van reïncarnatie?……………………………………………………………………………. 60

Kies je zelf je ouders uit?……………………………………………………………………………………. 60

Kun je het verschil uitleggen tussen ons normaal bewustzijn en onderbewustzijn?…….. 61

Moet je heel slim zijn om geestelijk te kunnen groeien?…………………………………………. 61

Het ligt in de aard van de mens om bij tegenslag te klagen. Maar tegenslagen helpen toch mee om bewuster te worden?…………………………………………………………………………………………… 61

Is volledig bewustzijn niet heel ver van ons verwijderd?………………………………………… 61

Is het gevaarlijk om je spiritueel te ontwikkelen? Boor je dan geen bronnen aan die je beter met rust kunt laten?………………………………………………………………………………………………………………… 61

Hoe begin je aan je spirituele ontwikkeling? Ik kan me indenken, dat als je te hoog en te ver ‘grijpt’, dat dit fout kan gaan?………………………………………………………………………………………………. 62

Kan meer bewustzijn en inzicht meer harmonie in je leven brengen?……………………….. 62

Je kunt zoveel boeken lezen als je wilt, maar je eigen inzicht en gevoelens zijn toch het allerbelangrijkste om te trachten in bewustzijn te groeien?……………………………………………………………….. 62

14 – Levensprogramma/levensfilm………………………………………………………………………………. 62

Wat is een levensprogramma of levenslot?……………………………………………………………. 62

Wordt iedereen geboren met een levensprogramma?……………………………………………… 63

Kun je je levensprogramma ( je lot) ontlopen?………………………………………………………. 63

Is alles al voorbestemd?………………………………………………………………………………………. 63

Waar ligt je vrijheid?………………………………………………………………………………………….. 63

Wat is de juiste houding op je levenspad? (1)………………………………………………………… 64

Wat is de juiste houding op je levenspad? (2)………………………………………………………… 64

Vreemde krachten (1)…………………………………………………………………………………………. 65

Vreemde krachten (2)…………………………………………………………………………………………. 65

Geeft het zien van je levensfilm je direct een gevoel van ‘dit moet ik rechtzetten’? Of komt die drang om goed te maken veel later?……………………………………………………………………………………. 66

Zie je die levensfilm alleen of is er iemand van gene zijde bij aanwezig?…………………. 66

Wordt iemand die z’n levensfilm niet wil zien verplicht om te kijken?……………………… 66

Krijgt iemand die absoluut niet in een leven na de dood gelooft ook zijn levensfilm te zien?           66

Als je nog nooit iets van het spirituele hebt gehoord. Hoe kun je dan begrijpen wat je te zien krijgt?………………………………………………………………………………………………………………………… 66

Krijgt een baby ook een levensfilm te zien bij het overlijden?…………………………………. 66

Je zegt: “Het zien van zo’n levensfilm is vrij confronterend.” Maar op het moment van overgaan heb je al aardig wat te verwerken. Ben je wel in staat om dit te bevatten?……………………………… 67

15 – De dood/het voortbestaan…………………………………………………………………………………….. 67

Wat voor lichaam heb je na de dood?…………………………………………………………………… 67

Wil je iets meer vertellen over het Bijbelse zilveren koord?……………………………………. 67

Wat zie je bij een levensfilm?……………………………………………………………………………… 67

Wat gebeurt er rond je dood?………………………………………………………………………………. 68

Wat gebeurt er na je dood/heengaan?……………………………………………………………………. 68

Hoe komt het dat men zo zeker is van het voortbestaan?………………………………………… 68

Hoe kijk je vanuit gene zijde naar de dood?………………………………………………………….. 69

Als we tijdens ons aardse leven proberen te leren onthechten, kunnen we dan bij de overgang (de dood) het leven ook beter loslaten?……………………………………………………………………………….. 69

Voor elke belangrijke stap in ons leven bereiden we ons voor (huwelijk, geboorte, enz.), maar waarom niet op de dood?…………………………………………………………………………………………………. 70

Zijn de verschillende sferen hetzelfde als hemel en hel?…………………………………………. 70

God is geen man in een jurk, maar een kracht/energie. Stel dat iemand overgaat die wel gelooft in die man met een jurk. Krijgt hij die kracht dan te zien als die man in een jurk, omdat hij dat herkent?  71

‘Je ziet elkaar ooit weer’, is een veel gebruikte uitspraak in de spirituele wereld. Wat gebeurt er als mijn overgegane geliefde in een veel hogere of lagere sfeer zit dan ikzelf? Krijg ik die dan wel te zien of wordt dit voor mij een grote teleurstelling?…………………………………………………………… 71

Is bidden niet totaal nutteloos als je gelooft in karma en universele kosmische wetten? 71

Als je eens aan gene zijde bent en de dierbaren die je daar kent moeten weer opnieuw geboren worden (reïncarnatie), is dit dan weer het beleven van de dood, maar dan aan gene zijde?……… 71

Hoe herkent een moeder haar overgegane baby, die zij al jaren niet meer heeft gezien? 71

Wordt gene zijde ons niet te mooi voorgesteld? Ook daar wacht ons loutering, leren, bewustwording, enzovoort………………………………………………………………………………………………………….. 72

Jongeren hebben minder last van inprentingen (dogma’s). Zijn zij daardoor meer vatbaar voor het spirituele?…………………………………………………………………………………………………………. 72

Aan gene zijde werkt men druk aan het uitvinden van medicijnen om ongeneeslijke ziektes uit te bannen. Hoeft de mens dan niet meer ziek te worden? Is dit een ‘aanloop’ tot langere levens op aarde?        72

Is het spirituele geloven, weten of voelen?……………………………………………………………. 72

Als we tijdens het leven leren te onthechten, kunnen we dan bij het overlijden het leven beter onthechten?……………………………………………………………………………………………………….. 73

Neemt de geest tijdens de overgang (overlijden) deel aan het lichamelijk lijden? Of wordt dit losgekoppeld?……………………………………………………………………………………………………. 73

Als je tijdens het overlijden niet meer helder kunt denken, hoe kun je je dan geestelijk toch juist instellen?…………………………………………………………………………………………………………… 73

Maakt het overgaan in dit leven deel uit van de volgende reïncarnatiekeuze?……………. 73

Zou het voor de nabestaanden niet veel beter zijn dat ze weten dat de laatste stuiptrekkingen van een lichaam niet meer bewust worden gevoeld,  zodat er geen negatieve sfeer (aura) van angst ontstaat?………………………………………………………………………………………………………………………… 73

Als bij een overgang familie aanwezig is die erg bang is, bemoeilijkt dit dan de overgang? 74

Is er verschil tussen de klinische dood en de ‘echte’ dood?………………………………………. 74

Als ik mij een verkeerd beeld vorm van de dood en de overgang, moet ik dan aan gene zijde opnieuw sterven om in de ‘echte’ wereld te komen?…………………………………………………………….. 74

Is er tijdens de overgang een tijd dat we in twee werelden leven?……………………………. 74

Is onze dood de bekroning van ons leven?…………………………………………………………….. 74

Voor elke belangrijke stap in ons leven bereiden we ons voor (huwelijk, geboorte). Waarom niet voor de dood?……………………………………………………………………………………………………………….. 75

Als ons bewustzijn de dood niet wil aanvaarden, blijven we dan door de stof aangetrokken?           75

Is het beter om er voor te zorgen niet in onmin te leven met iets of iemand?……………… 75

Waarom vinden wij ‘opgelegde’ taken zo belangrijk, terwijl de dood ons van elke taak ontheft? Klopt het dat enkel onze kosmische taken blijven bestaan?…………………………………………………… 75

Mensen zijn vaak bang voor de dood, maar het is toch voor iedereen onvermijdelijk? Zou het niet simpeler zijn om het gewoon te aanvaarden?…………………………………………………………. 76

Als we ons hevig verzetten tijdens de dood/overgang, maken we het onszelf dan niet extra moeilijk?………………………………………………………………………………………………………………………… 76

Als we beter zouden beseffen dat we elk ogenblik van de dag kunnen wisselen met een andere wereld (doodgaan), zou er dan niet minder haat en meer liefde zijn? Want in disharmonie de overgang maken is geen pretje………………………………………………………………………………………………………… 76

Als je tijdens je overgang vrede met jezelf vindt, kun je die dan ook nog stoffelijk uitstralen naar je nabestaanden?……………………………………………………………………………………………………. 76

Is de dood voor een jong iemand met veel vitaliteit moeilijker dan voor iemand die oud en uitgeblust is?………………………………………………………………………………………………………………………… 77

Wanneer we bij de overgang onze levensfilm te zien krijgen en het raakt ons niet, worden we dan toch gedwongen?………………………………………………………………………………………………………. 77

Je bent ziek en ziet reeds overleden personen. Is dat altijd een teken dat je dood gaat?. 77

Krijgen mensen die niet geloven in een leven na dit leven tijdens het overgaan ook hulp? 77

Bij het overlijden van een dierbare waren we continu aanwezig. Juist in die ene minuut dat we de dokter belden is het gebeurd. Wil dit zeggen dat een geestelijke dokter beter zijn werk alleen kan doen?   78

Waarom willen we zo graag een teken van leven hebben van het voortbestaan  van een overgegane? En is er iets te zeggen over wie dit teken wel of niet krijgt?…………………………………………. 78

Kun je een overgegane bij je voelen zonder in het bezit te zijn van enige paranormale gaven?        78

Hoe leg je een moeder uit dat de dood ‘goed’ is voor haar kind?………………………………. 78

Als het waar is dat alles in ons leven op het voortbestaan is gericht, waarom beseft de een dan dat er een leven is na de dood en de ander niet?……………………………………………………………………. 78

Waar haal je de kracht en de gedrevenheid vandaan om ondanks alle tegenstand toch verder te gaan in je opdracht; er is leven na de dood?…………………………………………………………………………. 79

Vroeger werd een overledene drie dagen thuisgehouden en werd er een wake gehouden. Tegenwoordig wordt men zo snel mogelijk in de koeling gedaan. Ondervindt het geestelijk lichaam hier last van?………………………………………………………………………………………………………………………… 79

Kan het gebeuren dat iemand die is overgegaan, en het intense verdriet ziet van zijn nabestaanden, terug in zijn lichaam zou willen?………………………………………………………………………………….. 79

Ons lichaam is een werktuig zoals een slijpsteen diamant slijpt. Na het overlijden moeten we zonder het vertrouwde ‘werktuig’ verder. Kunnen we dat zomaar?…………………………………………… 79

Is de mens zo hardleers dat we zo vaak geboren moeten worden?……………………………. 79

Wat is het nut van (spirituele) boekenwijsheid?…………………………………………………….. 79

Op je website (www.malestein.info) staat een cursus (jouw spirituele/paranormale cursus). Hoe weet ik of ik daar aan toe ben? En dat ik kan begrijpen wat er staat? Moet ik al enige voorkennis hebben? 80

Worden de ‘sferen van gene zijde’ niet geïdealiseerd? Je zou haast wensen ‘dood’ te zijn! 80

Het leven is soms letterlijk door een diep dal gaan. Is dit om de diepte van het licht(bewustzijn) te kennen?…………………………………………………………………………………………………………….. 80

Zal de angst voor de dood ooit verdwijnen?………………………………………………………….. 80

16 – Over ontspannen…………………………………………………………………………………………………. 80

Hoe kun je je gedachten het beste tot rust brengen?……………………………………………….. 80

Hoe kun je het beste je onrustige geest tot rust brengen?………………………………………… 81

Waarom is sommige muziek helend?……………………………………………………………………. 81

Wat is mediteren?………………………………………………………………………………………………. 82

Als je in slaap valt tijdens een meditatie, gebruik je dan de verkeerde techniek?……….. 82

Moet je alleen mediteren?…………………………………………………………………………………… 82

Als ik mijn gedachten niet kan stoppen, kan ik dan niet mediteren?…………………………. 82

Kan ik me mediteren zo voorstellen: je vrijmaken van gedachten, zodat je een blanco scherm hebt? Dit lukt toch niemand of zie ik dit verkeerd?………………………………………………………………. 82

Vanaf welke leeftijd mag je een kind leren mediteren?…………………………………………… 83

Ik ben in het bezit van uw Cd ‘Ontspannen, dat doe je zo’. Ik vind dat trouwens super. Tijdens het beluisteren van die Cd, viel mij op dat onze hond er rustiger van werd. We dachten dat het toeval was. Dus gingen we dat eens uittesten terwijl hij een lastige dag had. Ja hoor, na enige tijd ging hij lekker rustig liggen. Hoe kan een dier daar op reageren?………………………………………………….. 83

Helpt muziek om te mediteren?……………………………………………………………………………. 83

Kan het gebeuren dat je tijdens een meditatie plotseling uittreedt? Wat moet je dan doen als leek? 83

Kun je door een verkeerde meditatie schade aan je gewone aardse, stoffelijke lichaam veroorzaken?………………………………………………………………………………………………………………………… 84

17 – Tweelingzielen…………………………………………………………………………………………………… 84

Wat wordt er bedoeld met een tweelingziel?…………………………………………………………. 84

Is mijn levenspartner mijn tweelingziel?……………………………………………………………….. 84

Waarom kom je je tweelingziel niet in elk leven tegen?………………………………………….. 85

18 – De toekomst………………………………………………………………………………………………………. 85

De toekomst al mogen weten………………………………………………………………………………. 85

Kun je de toekomst veranderen?………………………………………………………………………….. 86

19 – Telepathie………………………………………………………………………………………………………….. 86

Wat gebeurt er bij telepathie?………………………………………………………………………………. 86

Is iedereen telepathisch ontvankelijk?…………………………………………………………………… 87

Is het zo dat vroegere natuurvolkeren beter in staat waren elkaar telepathisch te bereiken (ondanks de soms grote afstand)?…………………………………………………………………………………………… 87

Moet je paranormale gaven hebben om telepathie te kunnen uitoefenen?………………….. 87

Kan het voorkomen dat iemand wel een goede ontvanger is, maar een slechte uitzender van telepathische informatie?………………………………………………………………………………………………………… 87

Op jouw website las ik: aan gene zijde ‘praat’ je met elkaar door middel van ‘gedachtekracht’. Valt dat ook onder telepathie?………………………………………………………………………………………….. 87

Kun je tijdens je zwangerschap je ongeboren kindje telepathisch negatief beïnvloeden? 87

Kunnen dieren onderling telepathisch communiceren?…………………………………………… 88

Als iemand zijn spoedige overlijden voelt aankomen, is deze informatie dan telepathisch gestuurd door gene zijde?………………………………………………………………………………………………………… 88

Is elk telepathisch ontvangen bericht altijd juist? Zo niet, waarom is er dan af en toe verkeerde informatie?………………………………………………………………………………………………………… 88

Als je een maaltijd met veel liefde bereidt, stop je daar iets van energie in. Kun je dit ook beschouwen als telepathie, of is dit te vergezocht?……………………………………………………………………. 88

Als je als paranormaal gevoelig persoon ontzettend veel telepathische gedachten ontvangt, haal je daar je ‘eigen’ gedachten dan nog uit?……………………………………………………………………………… 89

Zijn kinderen meer telepathisch dan volwassenen?………………………………………………… 89

Kun en mag je telepathisch contact maken met je overgegane familieleden?…………….. 89

Hoe kun je telepathisch iets ontvangen? Wat gebeurt er dan met je?………………………… 89

Is hulp van je astrale gids van gene zijde ook telepathie?………………………………………… 89

Is de telepathische band tussen moeder en kind sterker dan met een ander familielid?.. 90

Is telepathie hetzelfde als telekinese?……………………………………………………………………. 90

Is het ook een vorm van telepathie als ik van iemand een brief krijg, waaruit ik eigenlijk geheel iets anders kan opmaken dan er geschreven staat?……………………………………………………….. 90

Zijn tweelingen sterker in telepathie?…………………………………………………………………… 90

Kun je gewassen en planten telepathisch beïnvloeden?…………………………………………… 90

20 – Reïncarnatie……………………………………………………………………………………………………….. 91

Wat is reïncarnatie?……………………………………………………………………………………………. 91

Wat is een incarnatie?…………………………………………………………………………………………. 91

Hebben we één of meerdere levens?…………………………………………………………………….. 91

Hoe komt de mens aan al die informatie over reïncarnatie? Dood is toch dood en een dode kan toch niets meer zeggen?…………………………………………………………………………………………………….. 91

Waarom kun je je vorige levens niet herinneren?…………………………………………………… 92

Blijf je altijd hetzelfde geslacht?………………………………………………………………………….. 92

Kun je talenten erven?………………………………………………………………………………………… 93

Jezelf onthechten is één van de moeilijkste zaken voor de mens in zijn stoffelijk lichaam. Toch incarneren we steeds daarin weer terug, met alle noodzakelijkheden (behoeftes) en gevolgen van dien. Is dit dan wel zo verstandig?…………………………………………………………………………………… 93

We zouden bij het reïncarneren naar de aarde kunnen kiezen voor rijke ouders. Maar ben je eigenlijk niet veel beter af met ouders die geestelijk gesproken ‘rijk’ zijn? Ouders die pure, zuivere liefde bezitten…………………………………………………………………………………………………………………………. 94

Leeft iemand die totaal niet op de hoogte is van reïncarnatie zijn huidige leven dan niet beter dan zij die iets weten over de wet van karma (de wet van oorzaak en gevolg), en die soms nu al verder kijken naar hun volgend leven?…………………………………………………………………………………………….. 94

Een ieder van ons heeft, bewust of onbewust, een stukje van de ‘bron’ (de kern van al het leven) in zich, dat veel later tot een geheel moet komen. Toch strijden mensen over van alles…………. 94

21 – Dieren en hun voortbestaan…………………………………………………………………………………. 95

Waarom beantwoord je ook vragen over dieren?……………………………………………………. 95

Waarom zien veel mensen een dier als een ‘ding’?………………………………………………… 95

Vroeger aten dieren mensen op en nu is dat omgekeerd. Is dat waar?……………………….. 95

Hebben dieren maar één leven?……………………………………………………………………………. 95

Hebben dieren net zoveel rechten als de mens?……………………………………………………… 96

Wat vind jij van de handel in consumptiedieren?…………………………………………………… 96

Kan een mens als een dier terugkomen?……………………………………………………………….. 96

Wat gebeurt er als huisdieren doodgaan?………………………………………………………………. 97

Waarom mag je om het overlijden van dieren toch niet zo verdrietig zijn?……………….. 97

Hoe leven de dieren in het hiernamaals?……………………………………………………………….. 97

Kun je dieren na je dood terugzien?……………………………………………………………………… 97

Waarom bestaan er diverse natuurrijken? Het mensenrijk, het dierenrijk, het plantenrijk en het mineralenrijk……………………………………………………………………………………………………… 98

Ken jij boeken met informatie over (huis)dieren en hun voortbestaan?…………………….. 98

Ik heb eens gelezen dat dieren na verloop van tijd in een ander dierenlichaam ‘overstappen’, en zo in verschillende stoffelijke gedaantes verder evolueren………………………………………………. 98

Blijven de dieren op de aarde achter, of evolueren zij zoals de mens verder?…………….. 98

Blijft de mens op de volgende planeet nog dieren eten?………………………………………….. 99

22 – Diversen……………………………………………………………………………………………………………. 99

Wat zijn Nieuwetijdskinderen?……………………………………………………………………………. 99

Zijn alle dromen bedrog?…………………………………………………………………………………… 100

Heeft het zin om naar een bedevaartsoord te gaan?………………………………………………. 100

Wel of geen glaasje wijn drinken?……………………………………………………………………… 101

Kan iedereen leren magnetiseren?………………………………………………………………………. 101

Vanwaar jouw immense gedrevenheid anderen geestelijk bewust te maken?…………… 102

Leer je hier zelf dan nog van?……………………………………………………………………………. 102

 

 

 

 

1 – De aarde

 

Waarom is er op aarde zoveel verdriet?

 

– Dagelijks merk ik in mijn praktijk dat er ongelofelijk veel verdriet en misverstanden onder de mensen zijn. Op aarde leven mensen met verschillende innerlijke afstemmingen door elkaar. Mensen voelen anders, denken anders, hebben andere dingen gedaan in vorige levens, enzovoort. We zitten dus niet altijd op dezelfde innerlijke golflengte. Het is logisch dat mensen elkaar – vaak ook zonder dat bewust te willen – verdriet doen. De aarde is de enige planeet waar zoveel verdriet is. De aarde is wat je kunt noemen: ‘een overgangsplaneet’. Op de vorige planeet waren we volledig onbewust. Op deze planeet groeien we van onbewustzijn naar meer geestelijk bewustzijn. Op de volgende planeet zijn we allemaal heel erg bewust. We leven dan in vrede met onszelf, met anderen, maar ook met de andere natuurrijken. Er is daar geen negatief karma meer en iedereen leeft met elkaar in vrede. Het leven op de volgende planeet is goed beschouwd een hemel. Het leven op aarde is soms vreselijk moeilijk. Maar ik wil met het antwoord op deze vraag alleen maar zeggen dat de levens op aarde maar voor een bepaalde periode zijn. De toekomst ziet er voor mens en dier fantastisch uit. Ik ben heel blij dat mensen in de hogere sferen van gene zijde, dit hebben door gekregen van personen op de volgende planeet. Het geeft je een beeld van hoe de hele schepping in elkaar steekt.

 

Zijn er ook andere bewoonde planeten?

 

– Ja, er zijn planeten die we allemaal al eerder hebben bewoond. Volgens de esoterische/spirituele leer zijn er zeven grote planeten met enkele ‘bijplaneten’ om eerst te acclimatiseren. Ieder wezen hier op aarde, mens en dier, volgt hetzelfde pad van evolutie. God, de Schepper of wat voor naam je hier aan wilt geven, heeft een plan voor ons allen. Wij komen goed beschouwd uit het lichaam (bewustzijn) van die ene Schepper. In feite zijn wij zelf een heel klein stukje van die Schepper/Schepping. Het lijkt mij nogal logisch dat er een groot plan voor al het leven is. Toeval bestaat naar mijn mening niet. Alles is heel doordacht en overdacht. Alles wat er om je heen gebeurd heeft een bedoeling. Voor ons kleine mensjes is dat geestelijk nog heel erg moeilijk te bevatten. Maar geleidelijk aan beginnen we er iets van te begrijpen. Probeer te accepteren dat mensen die nu al in hogere gebieden van gene zijde leven, hun inzichten en belevenissen door kunnen geven. Wij kunnen informatie soms voelen en zien of, wat ook wel eens gebeurt, dromen. Er zijn natuurlijk ook mensen die speciaal in een aards leven geboren zijn met de taak om deze informatie als ‘doorgeefluik’ (helderziend medium) door te geven.

In deze tijd is er veel mogelijk. Er zijn enkele zuivere mediums die goede informatie hebben doorgegeven. Helaas doet het me erg veel pijn dat er ook mensen zijn die een vreselijke saprijke duim hebben. Zij beelden zich van alles in. Maar ik weet nu al dat dit in de toekomst zal veranderen. Er worden namelijk technische uitvindingen gedaan waarmee je met gene zijde vrijuit kunt communiceren. Gelukkig blijft deze wonderlijke apparatuur wel in handen van de staat.

 

De aarde heeft net als de mens een opdracht. Dat is te lezen op je website bij de oude forumvragen. Is het zo dat als die opdracht is vervuld, dat dan ook de aarde zal vergaan?

 

– Ja, alles heeft een begin en een einde. Kijk maar om je heen. Ook op de maan was eens leven. Dat kun je nu niet meer zien. De maan is eigenlijk een stervende planeet. Dit kun je lezen in het boek van Jozef Rulof: ‘Het ontstaan van het heelal’. Eigenlijk moet je anders denken dan aan een begin en een einde. We hebben namelijk steeds alleen te maken met grote overgangen. Het één volgt het andere op.

 

De mens ‘mishandelt’ als het ware de aarde. Toch zal die dat moeten rechtzetten (de wet van oorzaak en gevolg). Komt er ooit een einde aan de opdracht van de aarde?

 

– Ja, zie ook de vorige vraag. Wanneer al het leven (mens, dier en plant) naar de volgende planeet is geëvolueerd, kunnen de vorige planeten langzaam uitdoven. Net als bijvoorbeeld de maan. Dit proces (evolutie) duurt miljarden jaren. Het is waar dat mensen de natuur misbruiken, maar dit later ook weer zullen moeten herstellen. Dit heeft te maken met de wet van karma (de wet van oorzaak en gevolg), en de wet van reïncarnatie (de wet van wedergeboorte). Iedereen heeft dus met oorzaak en gevolg te maken. Werkelijk alles. Want alles komt op je levensfilm te staan.

 

Kennen alleen hele hoge astrale gidsen van gene zijde de opdracht van de aarde?

 

– Ik denk dat mensen die nu al op de volgende planeet leven hier wel het één en ander over weten. Er is op aarde nog niet zoveel over bekend. Nogmaals: ik raad je het boek ‘Het ontstaan van het heelal’ van Jozef Rulof aan. Daarin wordt over deze zaken gesproken. Zie de website: www.jozefrulof.nl

 

Beseffen wij mensen wel voldoende dat het onder andere dankzij de aarde is dat we in staat worden gesteld om karma in te lossen? Zouden we dan niet beter wat dankbaarder mogen zijn?

 

– De aarde moet je eigenlijk zien als een leerschool. Een van de planeten die een duidelijke functie heeft in het scheppingsplan van de Schepper van al het leven. Eigenlijk wordt al het leven door de Schepper gestuwd. Of je nou dankbaar of ondankbaar bent, is strikt een persoonlijke zaak. Je hebt een vrije wil. Het is aan jou zelf hoe je hier naar wilt kijken (handelen). Positief of negatief, dankbaar of ondankbaar enz.

 

Waarom beseffen nog zo weinig mensen dat wat we met z’n allen vandaag in de wereld investeren, we ‘morgen’ kunnen gaan oogsten?

 

– Dit heeft te maken met het bewustzijnsniveau (evolutiepunt) van veel mensen. De meeste mensen staan hier (nog) niet bij stil. Veel mensen leven nagenoeg geestelijk onbewust. Eigenlijk leven we nog maar kort in een eeuw van geestelijk bewustzijn. We zijn eigenlijk nog maar net bezig met deze materie. Geestelijk gezien zijn we nog ‘pubers’.

 

Het Waterman-tijdperk zou nieuwe invloeden op de aarde brengen. Ik heb nog geen veranderingen gemerkt en zie nog altijd heel veel lijden en verdriet. Gaat dit dan zo langzaam?

 

– Dit is een proces van meer dan 2000 jaar. We staan misschien maar met één teen in deze nieuwe tijd. Toch zie je dat veel onderdrukte volkeren los willen komen. Veel landen kiezen voor meer democratie (vrijheid van denken enz.). Kijk maar om je heen.

 

Komt er een tijd wanneer astrale gidsen bewust op aarde meehelpen, dus heel actief. Zal de wetenschap dit dan ook erkennen?

 

– Ja, er zullen nog allerlei technische uitvindingen worden gedaan. Uitvindingen waardoor gene zijde openlijk kan communiceren met deze zijde (de aarde). Op de aarde staat het onder leiding van technici en parapsychologen. De mensen kunnen dan niet meer om deze uitvindingen heen. Dergelijke belangrijke uitvindingen komen dan in de handen van de staat. Deze uitvindingen moeten goed worden bewaakt, want anders zou er mogelijk misbruik van kunnen worden gemaakt.

 

Je zegt altijd dat de aarde en gene zijde samen eigenlijk één zijn. Ondervindt gene zijde dan invloed van al het bloedvergieten op aarde?

 

– Ja, veel mensen (aan gene zijde) zijn zich ervan bewust hoe het er hier op aarde aan toegaat. Zij moeten tenslotte ook mensen die gaan overlijden ophalen en begeleiden.

 

Kun je als eenling met je gedachtekracht de aarde beïnvloeden, of is dit slechts een druppel op een gloeiende plaat?

 

– Je hoeft de aarde helemaal niet te beïnvloeden. Dat is onze taak niet. De Schepper heeft zo zijn eigen energieën om zijn evolutie te begeleiden. Het is natuurlijk wel waar dat de mens voor een groot deel zelf verantwoordelijk is voor zijn omgeving. Hoe wij leven en denken beïnvloedt de aura van de aarde. De aura van de aarde die ziet er nog niet zo heel mooi uit.

 

Waarom is het zo moeilijk om in het heden te leven? Komt dit doordat we ‘gebonden’ zijn aan de materie?

 

– We laten ons te vaak afleiden door allerlei (materiële en) emotionele zaken. We hebben te veel belangen. We willen te veel. Het is veel beter om zoveel mogelijk in het heden te leven. Je hebt niets aan zaken van vijf jaar geleden, maar ook niet aan iets van over twee jaar.

 

2 – De aura

 

Is de aura hetzelfde als een groot reflecterend licht?

 

– Nee, absoluut niet. De aura zie je normaal gesproken niet met je gewone aardse ogen. Je ziet dit met je derde oog (‘het tweede gezicht’). Gedachten en gevoelens, wat eigenlijk energieën zijn, zie ik dagelijks in verschillende kleuren (kleuren nuances). Ik noem dat ‘gedachtewolken’. Ik zie dat ook als ik mijn stoffelijke ogen dichthoud, dat maakt niets uit. Aura’s hebben helemaal niets met gereflecteerd licht of met een bepaalde oogstand te maken. Je ziet dit anders. Ik geloof ook niet dat je jezelf hier goed in kunt trainen. Iemand heeft dit van nature of niet. Een astrale gids werkt aan de verbindingen met zijn toekomstig ‘paranormaal instrument’. Deze gaven worden ontwikkeld.

In de toekomst gaan steeds meer mensen van nature aura’s waarnemen. Dit heeft te maken met het innerlijk van de mens, dat ‘hoger’ gaat trillen. De mens wordt steeds bewuster. Als mensen op het geestelijke pad zijn aangekomen, groeien ook hun chakra’s. De chakra’s komen dan meer tot activiteit. Mensen met een groter bewustzijn hebben aanzienlijk grotere chakra’s dan geestelijk nog onbewuste personen.

 

Ik zie soms een wolk met verschillende kleuren. Wat is dat?

 

– Als het geen gereflecteerd licht is, heb je waarschijnlijk een energiewolk van de aura gezien. Gedachten zijn energieën zoals je waarschijnlijk wel weet. Al onze gedachten en gevoelens (emoties) zijn in wolken en slierten van kleuren te zien. Je kunt strepen, bolletjes, stipjes of grote delen van mist zien. Meestal gebeurt dat spontaan. Sterk helderziende mensen zien altijd allerlei energieën in kleur. Ik zie dat ook. Die kleuren schieten (flitsen) als het ware door de ruimte heen. Eigenlijk kan iedereen zomaar spontaan zo’n kleurensamenstelling zien. Ik heb inmiddels tientallen personen gesproken die dat wel eens hebben gezien.

 

Is het echt mogelijk om de aura te fotograferen?

 

– Nee, dat is op dit moment (voorlopig) nog niet mogelijk. Iemand die werkelijk de aura ziet, zal zo’n apparaat zeker niet op de markt brengen. Het heeft nagenoeg niets met de werkelijke aura te maken, ook al zijn die kleuren wel mooi om te zien. Je ziet trouwens uitsluitend mooie positieve kleuren. Wat denk je van mensen met een minder prettig (slecht/onbewust) karakter. Ooit wel eens een foto gezien met nare en lelijke kleuren? Je ziet dan hele andere kleurenschakeringen. Met een beetje nuchter verstand kun je eigenlijk al aan de foto zien dat er iets niet klopt. Op de meeste foto’s zie je iemands aangezicht (de voorkant/voorzijde) zonder een aura. Je ziet eigenlijk alleen maar kleuren min of meer (ver) rond het hoofd. Terwijl juist het hoofd de krachtigste en belangrijkste uitstraling heeft. Om het maar eens grappig te zeggen: je denkt niet vanuit je grote teen. Iemands uitstraling (eigenlijk bewustzijn en levenskrachten) komt van alle kanten tevoorschijn. Dus ook aan de voorzijde omringt. De foto’s die je kan laten maken op de diverse paranormale beurzen hebben geen enkele waarde. Op zich vind ik dat uiteraard heel erg jammer. Want een goede helderziende zou aan de hand van een echte aurafoto wel veel kunnen uitleggen. Iets over iemands karakter, zijn gezondheid of hij wel of geen kinderen zal krijgen, wie zijn astrale gids is, enzovoort. Ik denk dat het dan ook niet moeilijk is om de zeven grote en wel ongeveer vijftig kleinere chakra’s (energiedraaikolken) vast te leggen. Wanneer je echt een aardig beeld van de aura wilt hebben, raad ik je de onderstaande boeken* aan. De diverse aura’s zijn hier d.m.v. tekenen en schilderen door helderziende mensen vastgelegd. Ik moet er wel bij zeggen dat het leuk is om het een keer te zien. Maar in de praktijk kun je er nagenoeg niets mee.

Enkele boeken kun je in de openbare bibliotheek vinden. Helaas zijn er tientallen boeken over dit onderwerp op de markt te krijgen die niets met de aura te maken hebben. Het is ronduit nabootsing, een fantasie of visualisatie van de schrijver. Je kunt je beter in het algemeen verdiepen in de spirituele/paranormale wereld dan alleen in aura’s en chakra’s. Verreweg de meeste boeken en cursussen op dit vlak zijn onzin. In mijn ogen zijn veel mensen op dit vlak grote fantasten. Je mag daar uiteraard ook anders over denken. Later, wanneer de aura werkelijk vast te leggen is, zullen deze schrijvers en ‘aurareaders’ direct door de mand vallen. Ik hoop dat dit apparaat snel uitgevonden ‘mag’ worden.

 

Bijzondere boeken*:

‘De Chakra’s’ en de ‘Zichtbare en Onzichtbare Mensch’ van Charles Leadbeater. Beide boeken worden uitgegeven door de Theosofische vereniging. Zie daarvoor hun website op het Internet.

 

3 – Begraven en Cremeren

 

Als je naar het graf van een dierbare gaat, weet diegene dan op de één of andere manier dat je daar bent (geweest)?

 

– Dat hangt een beetje af van iemands geestelijke ontwikkeling. Ik denk dat overledenen sowieso in de eerste weken tot zelfs maanden na hun overlijden (overgaan) meestal afgesloten zijn. Ze hebben meer dan genoeg aan zichzelf. Ze zullen bijvoorbeeld tijdens de eerste weken heel erg veel slapen. Simpel gezegd moeten ze zich vol zuigen aan etherische energie en emotioneel tot rust komen. Dit proces wordt ook al ongelofelijk bemoeilijkt door het cremeren van het stoffelijk lichaam. Ze verliezen erg veel etherische energie als het lichaam gecremeerd is. Het lichaam moet zich langzaam kunnen ontbinden (verteren/verrotten op natuurlijke wijze). Pas dan komen de etherische energieën helemaal en goed vrij. De persoon heeft last van dit proces.
Je kunt je dus wel voorstellen dat ik persoonlijk absoluut geen voorstander ben van cremeren. Begraven vind ik duizendmaal beter dan cremeren. Maar ik moet er wel bij zeggen: als ik niet helderziend was geweest, dan had ik dit waarschijnlijk ook niet geweten.

De meeste overleden mensen vinden het helemaal niet fijn dat er bij hun graf wordt gerouwd. Het maakt hen extra verdrietig. Onze gedachten beïnvloeden hen enorm. Het is maar net met wat voor gedachte (gedachten zijn krachten) jij aan iemand denkt. Ik krijg regelmatig mensen in mijn praktijk die bijvoorbeeld tien jaar na iemands overlijden nog steeds aan die doodzieke, uitgemergelde persoon zitten te denken. Terwijl ik soms mag zien dat het allang vreselijk goed gaat met de overleden persoon. Kun jij je dan voorstellen dat wij dikwijls totaal verkeerd denken? Het is heel goed om hier eens bij stil te staan.

Ik wil nog even zeggen dat het helemaal niet nodig is om naar iemands graf te gaan. Je kunt net zo goed bij jouw thuis of waar dan ook aan iemand denken. Ik begrijp heel goed dat mensen op de één of andere manier hun gevoelens kwijt willen. Dat is menselijk en daar gaat het mij ook niet om. Maar toch vind ik het geldverspilling. Van al dat geld wat er aan wordt uitgegeven, kan met gemak een heel gezin in de derde wereld een jaar lang gevoed worden. Er moet nog vreselijk veel in ons wereldje veranderen in bewustzijn.  

 

Iemand die gecremeerd wordt, verliest zijn fijnstoffelijke energie (van de aura) en voelt dit als een tekort. Kun je dat aan gene zijde weer opbouwen of blijft dit tekort voelbaar?

 

– Voor zover ik weet blijft dit vervelende gevoel voelbaar. Tijdens de bevruchting krijgt de persoon in zijn nieuwe stoffelijk lichaam nieuwe etherische (o.a. vitaliteits)energieën.

 

Wat gebeurt er met een familie (gezin) als ze gelijktijdig overlijden? Worden ze dan aan gene zijde uit elkaar gehaald, zodat ieder naar zijn eigen geestelijke sfeer (gebied van bewustzijn) gaat? Hoe moet ik dit zien?

 

– Ja, iedereen gaat naar zijn eigen gebied. Dit heeft te maken met het innerlijk bewustzijn (leeftijd) van de mens. Het kan natuurlijk ook zijn dat mensen allemaal naar dezelfde sfeer gaan aan gene zijde. Alles verloopt rustig onder begeleiding van je eigen gidsen die je al zovele levens kennen, en bij je zijn. Je wordt op den duur “getrokken” (naar die sfeer) waar jij thuis hoort. 

 

Je bent tegen cremeren. Staat crematie ook op je levensprogramma?

 

– Ik denk dat erg veel zaken al voor onze geboorte op ons levensprogramma (vast) staan. Je kunt immers niet iemand iets voorspellen wat helemaal niet gaat gebeuren. Er is een levensprogramma en er is een beperkte vrije wil. Het is moeilijk te zeggen, maar ik vermoed dat crematie al wel op je levensprogramma staat.

 

Ik weet dat cremeren niet goed is. Is het fout karma als iemand beslist gecremeerd wil worden, maar de nabestaanden toch besluiten om te begraven? Doen ze dit dan ongestraft?

 

– Ik vind persoonlijk dat je iemand een hele goede dienst bewijst door hem te laten begraven. Je kunt je niet voorstellen hoe blij iemand van die kant is. Wanneer meer mensen in geringe mate helderziend zouden zijn, zou dit probleem zo voorbij zijn. We praten eigenlijk over universele natuurwetten, niet wat Ron Malestein persoonlijk vindt.

 

Wat gebeurt er met je astrale gids als je overleden bent?

 

– Meestal gaat dat contact gewoon door. Een astrale gids kun je zelfs al voor je geboorte hebben gehad. Soms heb je enkele eeuwen lang een astrale gids (of gidsen).

 

Hoe leg je een kind (van bijvoorbeeld 5-6 jaar) uit wat ‘dood’ is?

 

– Je kunt een vergelijking maken. Bijvoorbeeld als je op straat een dode vogel, egel of kat ziet. Aan al het leven is een begin en automatisch ook een einde. Je moet het natuurlijk wel heel gedoseerd en voorzichtig vertellen. Doorgaans begrijpen kinderen veel meer dan wij denken. Wij doen vaak veel te gespannen en te onrustig.

 

Kun jij als paragnost/helderziende inschatten hoe iemand tegenover de dood staat?

 

– Redelijk, maar ik ben er natuurlijk wel ontzettend veel mee bezig geweest. Toch kan ik redelijk goed inschatten hoe iemand denkt en of hij tijd heeft genomen om iets serieus te bestuderen.

 

Kun je nog iets doen voor een overgegane aan gene zijde?

 

– Ja, veel meer dan je denkt. Je kunt hele vriendelijke, rustige gedachten (telepathisch) naar de persoon zenden. We denken over het algemeen verkeerd aan de persoon die overleden is. We maken het hem eigenlijk alleen nog moeilijker. We hebben verdriet, zijn ontzet, soms boos.  Het zijn allemaal onrustige gedachten en emoties. Rustige, positieve en liefdevolle gedachten (energieën) worden door overleden mensen als aangenaam ervaren.

 

Waarom vertelt men nog steeds onzin over de dood en wanneer verandert die mentaliteit? Ik zag onlangs een kind op de televisie dat het over de hemel en de hel had. Ze zouden toch op school al met betere informatie kunnen beginnen?

 

– Dat heeft allemaal te maken met de fase van geestelijke ontwikkeling van mensen (leraren, artsen). Sommigen moeten nog aan dit pad van bewustzijn beginnen en anderen hebben al enkele stappen gezet. Geleidelijk aan komt er meer inzicht in deze mooie materie. Ik hoop op mijn manier door middel van mijn boeken, website/webwinkel een bijdrage te leveren.

 

4 – Bijna-doodervaringen

 

Wat gebeurt er tijdens een bijna-doodervaring?

 

– Eigenlijk is er helemaal geen groot verschil tussen al enige tijd dood zijn en wat wij een bijna-doodervaring zijn gaan noemen. De ervaring is namelijk exact hetzelfde. De persoon met een bijna-doodervaring zit echter nog met etherische energiekoorden vast aan zijn aardse stoffelijke lichaam. In de bijbel wordt er gesproken van ‘het zilveren koord’. Daar worden deze koorden mee bedoeld. Het stoffelijk lichaam is met het geestelijk lichaam verbonden. Tijdens een grote klap, bijvoorbeeld bij een auto- of motorongeluk, een hartaanval of een narcose in het ziekenhuis, enzovoort, kan het gebeuren dat de geest van de persoon (jijzelf dus) eruit wordt geslingerd. De koorden zelf zijn min of meer oneindig rekbaar. Dit komt omdat het (etherische) energiekoorden zijn. Het mooiste is natuurlijk als je zelf, ook al is het maar eenmaal in je leven, een bewuste uittreding of bijna-doodervaring meemaakt. Je zult dan veel beter begrijpen dat de mens, simpel gezegd, uit twee delen bestaat. Namelijk het tijdelijke stoffelijke aardse voertuig en het eeuwige geestelijke lichaam. De meerdere uittredingen tijdens mijn middelbare schooltijd hebben veel invloed op mijn denken gehad. Dat kan natuurlijk ook niet anders. Je hoeft hier niet angstig voor te zijn als dit jou ook een keer overkomt. Ik wil hiermee niet zeggen dat alle ervaringen even leuk zijn. Nee, ik wil het absoluut niet verheerlijken. Maar zoals ik al zei, het zal zeker invloed op jouw persoonlijke leven hebben. Het geeft een extra verdieping aan alles. Je zult de achtergronden van de dingen in het leven beter begrijpen. Helaas zullen steeds minder mensen je kunnen volgen en begrijpen en dat is niet altijd een leuk proces (gevoel). Maar dat is één van de consequenties van het kiezen voor het geestelijke (bewustzijns)pad.

 

Waarom heeft de één een bijna-doodervaring en gaat de ander dood?

 

– Dit heeft allemaal te maken met de voor jou voorbestemde tijd. Iedereen heeft tijdens zijn aardse leven een vaststaande tijd. Ik noem dat een levensprogramma. In principe kunnen twee mensen dus bijvoorbeeld een hartaanval krijgen, waarbij de een sterft en de ander nog twintig jaar leeft. Niemand gaat voor zijn tijd dood. Omgekeerd zal een mens niet een dag of een jaar langer op aarde leven dan voor hem is voorbestemd. Dit geldt uiteraard ook voor relaties, werkcontacten, enzovoort. Probeer dit zo breed mogelijk (universeel) te zien. Een persoon die een bijna-doodervaring heeft gehad moet dus wel terugkomen. De aarde met zijn astraal-magnetisch veld trekt hem weer terug. Het is dan gewoon de tijd nog niet om dood te gaan. Aan sommigen wordt dit ook verteld. Misschien heb je dat wel eens van iemand in je omgeving gehoord. Ik kan heel goed begrijpen dat dit een grote omwenteling in het denken en doen van deze mensen veroorzaakt. Het leven zit fantastisch mooi in elkaar. Maar het is belangrijk om je dit stapje voor stapje eigen te maken. Heb nooit haast op jouw geestelijke (bewustzijns)pad. Je zult zien dat je dan zo weer door iets in het leven wordt teruggefloten. Mijn advies is: werk elke dag een klein beetje aan iets. Al die kleine ‘beetjes’ tezamen maken het leven heel nuttig.

 

5 – De Ziel

 

Jonge en ‘oude’ zielen?

 

– Dit heb ik de afgelopen jaren veel vaker gehoord. Het is logisch dat je hierover gaat nadenken wanneer je je met reïncarnatie bezighoudt. Het is dus een begrijpelijke gedachte, maar wel een onjuiste gedachte. De mensen waar je op dit moment allemaal mee te maken hebt, hebben dezelfde hoeveelheid levens achter de rug. Je kunt zeggen dat we allemaal oude zielen zijn. We hebben allemaal al duizenden levens achter de rug. Om dan nog maar niet te praten over de vele levens op de vorige twee planeten. Deze informatie heb ik niet van mijzelf. Ik begrijp dus heel goed de gedachte achter deze vraag. Mij gaat het erom dat je hier eens over nadenkt. De informatie wordt ons doorgegeven door verder ontwikkelde personen die nu in de hogere sferen van gene zijde leven. Ze geven hierover ’s nachts informatie door aan mensen die zijn uitgetreden of aan helderziende mediums.

 

 

Wat is een Alziel?

 

– Al het leven staat door middel van één grote kosmische aura met elkaar in verbinding. De mens heeft een aura, maar dieren, planten, mineralen, wolken, de zon en de maan ook. Misschien is het beter om te zeggen dat het hele universum een aura heeft. Je zou kunnen zeggen dat alle atomen broertjes en zusjes zijn. Zo is het ook met de Alziel. De mens heeft een ziel. Maar alle zielen van mensen vormen als het ware samen één Alziel. Op deze manier is het mogelijk dat mensen met een bepaald karma naar elkaar toe worden getrokken. Onze ziel, ofwel de Alziel, regelt dit. Wanneer je in een leven iemand tegen moet komen, dan zal dat ook gebeuren. Het maakt dus niet uit waar de persoon op dat moment is. Je wordt namelijk toch naar elkaar toegetrokken. Dit kan niet misgaan. Het is eigenlijk heel wonderlijk hoe dit in elkaar zit. Op deze manier kom jij je aanstaande vriend of vriendin, collega, sportvriend, enzovoort tegen. Karmische contacten kun je op diverse manieren hebben. Je hoeft je dus nooit druk te maken of je iemand wel tegen zal komen. De personen die op jouw levensprogramma staan, kun je niet ontlopen; dat is onmogelijk.

 

Is er een rechter in het heelal?

 

– Nee, die is er niet. Je komt na de dood geen persoon tegen die jou even gaat beoordelen. Je komt ook geen God op een troon tegen. Dat is onzin. Je eigen ziel houdt al je daden bij. Het wordt als het ware geregistreerd. Niets gaat voor de ziel verloren, geen enkele daad of gedachte. De ziel is voor 100% neutraal. Je zou kunnen zeggen: Goddelijk bewust. De mens wordt dus nooit onterecht benadeeld. De ziel zal altijd situaties en mogelijkheden zoeken om de persoon die op aarde terug moet komen verder te laten groeien in bewustzijn. Het staat op je levensprogramma, totdat het karma (de wet van oorzaak en gevolg) is opgelost. De reden waarom de ziel ons soms moeilijke en pittige levensomstandigheden geeft, weet ik ook niet precies. Toch ga ik er vanuit dat sommige vreselijke levensomstandigheden absoluut te maken hebben met een (ver) vorig leven. Ik geloof dus niet in noodlot. Alles wat je op aarde meemaakt is gekoppeld aan de wet van karma, ofwel de wet van oorzaak en gevolg. In feite krijg je in dit leven precies datgene voorgeschoteld wat jijzelf in vorige levens hebt veroorzaakt of in werking hebt gezet. Dit geldt zowel voor positieve als negatieve handelingen/daden.

 

Bepaalt je eigen ziel waar je geboren moet worden?

 

– Ja, onze ziel is verbonden met alle zielen (Alziel) en weet feilloos wanneer en bij wie we geboren zullen worden. Er is dus wel degelijk (hoger) bewustzijn in het universum. Alles wordt goed en op de juiste seconde geregeld. Er moet wel overzicht zijn, want anders wordt het een onoverzichtelijke gebeuren. Er is (kosmische) rechtvaardigheid in het heelal. Iedere ziel registreert alle situaties gedurende de vele levens. Niemand ontkomt aan dit proces. Dus ‘stelen’ (stiekem bedriegen, roddelen, enzovoort) zonder gezien te worden heeft geen zin. Niet alleen ‘fouten’ maar ook goede, positieve daden worden door onze ziel vastgelegd. We bouwen voor de volgende levens zelf ons karma (onze toekomst) op. Er is dus wel degelijk rechtvaardigheid in het heelal. Iedereen moet verder kunnen groeien. We krijgen daar keer op keer nieuwe kansen voor, maar fouten moeten worden rechtgezet. Je levensprogramma schep je als het ware zelf door goede en minder prettige daden (ook gedachten) in vorige levens. Een leven kan vreselijk moeilijk zijn. Je wordt flink beproeft, maar vergeet nooit dat je zowel positieve als negatieve zaken ooit zelf in werking hebt gezet. Het heeft daarom heel weinig zin om de Schepper van het leven (God, of wat voor naam je hieraan wilt geven) te vervloeken. Dit is iets waar veel mensen verkeerd over denken, omdat ze er uiteraard (nog) niets van weten. Er is gedeeltelijk vrije wil, maar fouten moet je eens zelf rechtzetten. Voor de duidelijkheid: iedereen krijgt met goed karma en slecht karma te maken.

 

6 – Geesten

 

Wat zijn ‘donkere geesten’?

 

– Op aarde krijgen alle mensen meer dan duizenden levens. Mensen die nu in de hogere gebieden van gene zijde zijn, laten ons dat weten. Ieder mens moet op aarde door alle evolutiestadia heen. Het is ook zo dat een mens door alle sferen van gene zijde heen moet voordat ze in de hogere gebieden van licht en bewustzijn zal binnentreden. Ieder mens start zijn eerste aardse leven (je hebt ook vorige planeten) als een volledig onbewuste (als kannibaal). Dat kan natuurlijk ook niet anders. De mens moet nou eenmaal groeien (evolueren) door levens te beleven waarin hij de mogelijkheid heeft om tot inzicht te komen. Inzicht en talent krijg je niet zomaar in een leven cadeau. Daar moet je je wel eerst voor inspannen. Alle inzichten en talenten heb je dus zelf in een of meerdere levens verworven. Het is goed om hier eens een tijdje bij stil te staan. Een donkere geest is een (nog) geestelijke onbewuste persoon. Zie de volgende vraag.

 

Wat is een lage astrale persoonlijkheid?

 

– Er zijn positieve, vriendelijke mensen die zijn overgegaan (overledenen), maar er zijn ook mensen die nog op allerlei vormen van grote rottigheid en ellende uit zijn. Zo’n negatieveling wordt een donkere geest (zeer lelijke aura en geestelijk lichaam) genoemd. Op aarde waren dat mensen die overal ellende veroorzaakten. Dan moet je denken aan moord en doodslag, verkrachtingen, diefstal, enzovoort. Personen van licht van gene zijde vertellen ons dat zij ook eens donkere geesten zijn geweest. Jij en ik ook, niemand uitgezonderd. Dit hele evolutieproces van bewustzijn hoort bij de aarde. Ieder mens heeft in het verleden ‘verkeerd’ of onbewust gehandeld. Dat geeft verder niet. Van fouten kun je leren. Het is eigenlijk aan onszelf of wij bereid zijn om onze ogen te openen en eerlijk naar binnen te kijken. Om te zien welke invloed ons gedrag heeft op een ander.

 

Wat is een spook?

 

– Er zijn verschillende typen verschijningen (spoken). De meeste spookmanifestaties zijn eigenlijk helemaal geen echte verschijningen. Van nature paranormaal gevoelige mensen kijken soms in de ‘geschiedenis’ van een huis, bedrijf of oud gebouw. In de aura van een woning blijven, tot op zekere hoogte, alle aura-energieën hangen. Alsof er overal foto’s zijn gemaakt waarvan de ‘negatieven’ nog bewaard zijn gebleven. Alle gedachten, handelingen en gesprekken blijven in de aura van een huis, of een andere plek, voortbestaan. Dit worden Akasha-kronieken genoemd. Gelukkig hebben we hier gewoonlijk niet zoveel last van. Het kan dus gebeuren dat je met je innerlijk oog (het derde oog of helderziende oog) ineens een ‘levend’ of stom oud beeld ziet. Je ziet dan een moment of een klein filmpje uit de geschiedenis. In wezen kun je op deze manier van alles zien. Wanneer je één of meerdere malen zo’n spookwaarneming doet, krijg je echt het gevoel dat er een aanwezigheid is. Ik wil hiermee zeggen dat dit dus niet altijd zo hoeft te zijn.

Een andere mogelijkheid is, dat een overgegane persoon vanuit zijn eigen gebied aan zijn afgelopen leven denkt. Door zijn gedachten (gedachten zijn krachten) kan het gebeuren dat jij in een ruimte zomaar ineens een witte mist ziet. Je denkt dat je dan een spook ziet, maar in wezen zijn dat gedachteprojecties van een persoon die misschien al 10, 50 of 100 jaar aan gene zijde is (of zelfs nog veel langer).

Het kan natuurlijk ook zo zijn dat je de echte aanwezigheid van iemand één of twee tellen voelt of ziet. Maar normaal gesproken hoef je je daar geen zorgen over te maken. De meeste mensen van gene zijde hebben niet de kracht om zich op eigen kracht langer dan één of twee tellen te manifesteren (zichtbaar te maken). Gelukkig kunnen zij van die zijde niet zomaar even bij je ‘binnenvallen’. Tenzij dat je met een sterk bovengemiddeld helderziend vermogen bent geboren. Maar dan nog zal een van je gidsen er alles aan doen om de persoon weg te sturen zodat hij jou niet lastig kan vallen. Heb vertrouwen dat iedereen beschermd wordt. Het is wel zo dat sommige mensen speciaal met een helderziend vermogen geboren worden. Tegen hen wil ik uit eigen ervaring zeggen: alles heeft twee kanten. Je hebt prettige, maar ook vervelende helderziende beelden, of: er is licht, maar ook duisternis onder de mensen. Dat hoort bij de menselijke evolutie.

 

Na de dood blijven er nogal wat personen ‘rondzweven’, die niet naar het licht willen (of kunnen). Kun je daar iets meer over vertellen?

 

– Gelukkig geldt dat maar voor een klein groepje ongelukkigen (onbewusten). Verreweg de meeste mensen worden naar een gebied gebracht waar ze gezien hun ‘innerlijke’ ontwikkeling (bewustzijn/leeftijd) thuishoren. Er zijn aan gene zijde tweemaal zeven gebieden of sferen van ontwikkeling en vele overgangsgebieden (tussengebieden). Iedereen komt dus na zijn aardse leven in een van deze gebieden terecht. Door verschillende levens te beleven heeft iedereen de mogelijkheid om een hogere sfeer te bereiken. Dit proces wordt reïncarnatie genoemd. Je kunt net zo gemakkelijk zeggen dat het de evolutie is. De evolutie van mens, dier en plant. Het leven vervolgt zijn pad door de (astrale) ruimte langs diverse planeten.

Er zijn globaal gezien twee groepen ‘rondzwervers’ (rondhangende personen). De eerste groep bestaat uit mensen die op een ‘onnatuurlijke’ manier overleden zijn. Bijvoorbeeld door euthanasie en zelfmoord. Deze groep mensen is dus al ‘voor hun echte tijd’ overleden. Zij kunnen, zolang hun ‘kosmische tijd’ nog niet is aangebroken, niet definitief in de sferen van gene zijde worden opgenomen. Zo zijn de natuurwetten in de ruimte. Toch moet je hier heel erg mee oppassen. Want iemand kan bijvoorbeeld ook door psychische ziekten zelfmoord plegen. De persoon weet dan vaak niet eens wat hij heeft gedaan. Dit hoeft dus  helemaal geen zelfmoord te zijn. Ook al lijkt het er van buitenaf gezien wel op. Op aarde kunnen we hier beter niet over oordelen. Laat het maar aan hoger ontwikkelde astrale personen (gidsen) over. Zij zijn zich veel bewuster van de wet van karma (de wet van oorzaak en gevolg) en de wet van reïncarnatie. Als helderziende wil ik wel graag nadrukkelijk zeggen dat het zeer onverstandig is om euthanasie toe te passen of zelfmoord te plegen. Maar uiteindelijk moet iedereen dat voor zichzelf uitmaken. Ik kan alleen maar aanwijzingen geven. Je kunt beter op aarde afwachten totdat jouw (kosmische) tijd is aangebroken. Het bespaart je veel extra/nieuwe problemen aan gene zijde.

 

De tweede groep zijn personen (die over het algemeen gelukkig zeer weinig kunnen doen) die ‘treitergeesten’ worden genoemd. Ze zijn wel op de normale manier overleden.

Normale, positief ingestelde mensen zullen hier nauwelijks last van krijgen. Hun persoonlijke gids zal ze wegsturen. Normaal gesproken wordt iedereen door familieleden, kennissen en geestelijke dokters begeleid en opgehaald. Je hoeft je  hierover dus geen zorgen te maken. Verreweg de meeste mensen zullen enkele weken tot enkele jaren in een herstellingsoord verblijven. Hier kun je aan de nieuwe omgeving wennen en vooral op (etherische) krachten komen. Dit vergt enige tijd.

Het is onverstandig om door middel van spiritistische spelletjes deurtjes zelf open te zetten. Ik hoor nog steeds om mij heen dat mensen (vaak jongeren) dit nog wel eens doen. Dat is levensgevaarlijk. Want iemand kan werkelijk in jouw aura ‘binnendringen’ en zich vervolgens niet meer op eigen kracht terugtrekken. En geen enkele psychiater kan zo’n persoon eruit halen. Je bent dan bezeten en je wordt flink aan de medicijnen gezet.

Sommige (onwetende) mensen beweren dat we deze rondzwevende stakkers ‘naar het licht’ kunnen brengen. Ik geloof daar niet in. Je moet zeker een astrale hoge gids van de vierde of vijfde sfeer zijn om dat te kunnen doen. De meeste mensen hebben nog niet eens de eerste sfeer bereikt. Kun je nagaan wat voor innerlijke krachten deze hoge gidsen hebben ontwikkeld. Het is beter om dit hele gebeuren over te laten aan deze gidsen. Zij weten waar iedereen in de ruimte is. Iedereen wordt uiteindelijk precies op tijd opgehaald. Voor de duidelijkheid: alles zijn uiteindelijk ervaringen om bewuster te worden.

 

Wat zie je als je een verschijning ziet?

 

– Meestal is een verschijning van iemand een opgebouwd beeld. Het kan een groot of klein beeld, een stilstaand of een bewegend beeld zijn. Zwart-wit of in kleur, in een mistige of heel kleurige achtergrond.

Over het algemeen is een verschijning eigenlijk een geprojecteerd gedachtebeeld. Het is als het ware een beeld/foto dat door iemand met zijn geestelijke/etherische energie, met wilskracht is gemaakt. Een wat verder ontwikkeld astraal persoon kan jou dus diverse beelden laten zien. Zij kunnen jou een beeld geven van een jong meisje of een hele oude man (monnik, priester, visser, enzovoort). In feite is alles mogelijk. Natuurlijk kan iemand zich ook echt laten zien. Maar meestal is het een samenstelling van gedachten (wolk). Om het nog eens wat extra ingewikkelder te maken: de persoon hoeft niet eens direct in de nabijheid van jouw aura aanwezig te zijn. Hij kan zelfs vanuit zijn eigen sfeer (gebied) aan gene zijde zijn en jou toch ergens in de aura (innerlijk scherm/oog) een beeld laten zien. In die andere energiewereld is er geen afstand zoals wij die hier op de aarde kennen.

 

 

 

 

 

7 – Geloof

 

Kun je je leven ‘afkopen’ door te bidden?

 

– Normaal gesproken denk ik dat bidden weinig zin heeft. Dit komt omdat we voor totaal verkeerde zaken bidden. We willen te veel en onze motieven zijn vaak te egoïstisch gekleurd. Je zou in dit verband kunnen zeggen: ‘Hoe hoger en schoner de gedachte, des te meer kans je hebt om een reactie op jouw vraag te krijgen’. Het is logisch dat de mens om verschillende dingen bidt. Maar sommige grote moeilijkheden kunnen niet zomaar veranderd worden. Ik bedoel: je kunt wel bidden, maar als je karmisch iets mee moet maken, dan is daar niets aan te doen. Ieder mens heeft zo zijn levensprogramma en dat zal je, hoe moeilijk het soms ook is, moeten proberen te aanvaarden. Ik begrijp wel dat dit voor veel personen een heel moeilijk onderwerp is.

Het heeft dus totaal geen zin om in de kerk te bidden of om vergeving te vragen. Je kunt beter al je handelingen en gedachten accepteren zoals ze zijn. Maar het is natuurlijk wel belangrijk dat je van al je, laat ik maar zeggen fouten, leert. Fouten maken hoort er gewoon bij. Zonder ervaringen en belevenissen kun je nooit groeien. Probeer elke dag gewoon rustig je best te doen. Meer kun je niet doen. Het heeft dus ook geen zin, zoals je soms op de televisie ziet, om een grote som geld op de rekening van de kerk te storten. Zo werkt het niet. Probeer je fouten te accepteren en doe er iets mee.

 

Heeft bidden dan wel zin?

 

– Natuurlijk heeft dat wel zin. Maar denk eerst eens heel goed over na waarvoor je wilt bidden. Je kunt niets afdwingen. Je kunt ook niet bidden voor een ander. Omdat ieder mens en dier zo zijn eigen pad/levensprogramma te bewandelen heeft. Zo zijn de wetten. Ik vind dat je je, in je overdenkingen of meditaties, best kunt richten op jouw gids. Misschien dat jouw gids ergens iets aan kan (mag) doen. Maar aan de andere kant is jouw gids heus wel van jouw nood(vragen) op de hoogte. Jouw gids zal heus wel proberen je achter de schermen te steunen. Heb hier meer vertrouwen in. Ik weet natuurlijk wel dat het mooiste is dat je eens in je leven ook daadwerkelijk merkt, voelt of weet wanneer je door jouw gids een beetje wordt geholpen. Toch ben ik van mening dat je je best met al je vragen kunt richten op de Schepper van al het leven. Ik hoop in ieder geval dat jouw vragen en wensen verhoord mogen worden.

Waarom zijn er zoveel godsdiensten?

 

– Ik denk dat mensen altijd wel iets in zichzelf hebben gevoeld om het ‘bovennatuurlijke’ te onderzoeken. Ze willen hun afkomst beter leren begrijpen en wie of wat de Schepper is van al het leven. Het is eigenlijk alleen maar van deze tijd dat mensen makkelijk per auto, trein, boot of vliegtuig van het ene continent naar het andere continent kunnen gaan. Er was een hele lange periode dat mensen nauwelijks iets van elkaar wisten. Je kwam gewoonlijk niet veel verder dan je eigen regio of het stuk wat je misschien met een paard zou kunnen afleggen. Het is dus logisch dat de mensen, of misschien beter de kleine en grotere volkeren, zo een eigen godsdienst/geloof/besef ontwikkelden.

Aangezien mensen met verschillende bewustzijnsniveaus op aarde door elkaar leven, krijg je nogal een groot verschil in het in de praktijk brengen van bepaalde regels (denkbeelden). Je had (en hebt) primitieve volkeren en volkeren die enkele treden van de evolutietrap verder zijn ontwikkeld door reïncarnatie (wedergeboorte). Ontwikkeling en bewustzijn heeft dus altijd te maken met de hoeveelheid levens die je achter de rug hebt. Nou moet je dat niet zozeer alleen als iets voor een individu zien, maar ook meer voor hele volkeren tegelijk. Misschien zou je beter kunnen spreken van ‘grote lichtingen’ of ‘zielsgroepen’ van mensen. Net zoals vroeger mannen opgeroepen werden, gezien hun leeftijd, voor militaire dienst. Er zijn dus nog steeds mensen die hun eerste levens op aarde nog moeten krijgen, die nu nog op een vorige planeet leven. En er zijn mensen die op dit moment hun eerste levens op een volgende, hogere planeet beleven. Alle mensen zijn niet op dezelfde dag geboren. Tussen de eerste ‘lichting’ en de allerlaatste lichting zitten miljoenen jaren tussen.

Het is op zich dus heel logisch dat mensen allemaal hun eigen godsdienst willen beleven. Het is alleen zo jammer dat er nog zo weinig mensen zijn die doorhebben dat we allemaal uit dezelfde (scheppende) bron komen. We zijn toch allemaal kinderen van die ene Schepper. Ik zou niet weten hoe je dat anders zou moeten verwoorden. Iets of iemand heeft de hele menselijke evolutie in werking gezet. Wij hebben dat in ieder geval niet zelf gedaan. Wij kunnen hooguit meedeinen met het grote plan van de Schepper. Ik wil er eigenlijk direct bij zeggen dat we in veel levens eerder dwarsliggen dan met ‘het grote Plan’ meewerkten. Dit geeft verder niet. Dat heeft allemaal te maken met de menselijke evolutie, of wat men tegenwoordig ook al vaak ‘het geestelijke pad’ noemt. De mens krijgt oneindig veel kansen om tot inzicht/bewustzijn te komen. Het zou beter en mooier zijn als al die godsdiensten zouden verdwijnen en dat er een universeel spiritueel boek voor alle mensen zou komen. Dan hoeven mensen elkaar ook niet meer te bestrijden. Het is toch belachelijk dat mensen elkaar vanwege ‘hun geloof’ uitmoorden of dwarsliggen? En dat een priester, monnik of wat voor kerkelijke figuur dan ook de mensen zegent om ten oorlog te trekken en te moorden, of te zeggen dat het leven van de een niet gelijk is aan het leven van een ander. Voor de Schepper zijn er geen derde- of zeventienderangs burgers. Iedereen is gelijk en iedereen heeft in grote lijnen hetzelfde pad van ontwikkeling te bewandelen. Alleen gedragen mensen zich (door verschillend bewustzijn) nogal anders. Omdat iedereen een andere hoeveelheid levens hier op aarde achter de rug heeft. Er zijn ook mensen die door gebrek aan belangstelling door de eeuwen, iets achter op zijn geraakt.

 

8 – Gene zijde/de sferen aan gene zijde

 

Wat voor lichaam hebben we aan gene zijde?

 

– Op dit moment zie je alleen je stoffelijke, aardse lichaam. Maar eigenlijk heb je op dit moment twee lichamen. Dat andere lichaam heet het geestelijk lichaam. Het stoffelijk lichaam is grofstoffelijk van samenstelling en het geestelijk lichaam is fijnstoffelijk (etherisch) van structuur. Het geestelijk lichaam schuift als het ware probleemloos door de stof/samenstelling van de aarde. Met het geestelijk lichaam treed je bijvoorbeeld uit of heb je een bijna-doodervaring. Tijdens je aardse leven zijn deze twee lichamen met ‘energiekoorden’ (het zilveren koord) verbonden. Bij de dood breken (scheuren) de koorden tussen deze twee lichamen. Het geestelijk lichaam heeft nagenoeg geen gewicht. Het weegt nog geen twee gram om het zomaar te zeggen. Eigenlijk moet je het geestelijk lichaam een energielichaam, of nog beter, ‘een lichtlichaam’ noemen. In werkelijkheid bestaat alles uit licht. Denk hier eens goed over na.

 

Kun je personen oproepen die aan gene zijde zijn?

 

– Steeds vaker hoor je tegenwoordig mensen praten over het zogenaamd ‘oproepen’ van personen die een korte of lange tijd geleden overleden zijn. Je hebt diverse boeken waarin staat hoe je ‘contact’ kunt leggen met gene zijde. Ik ben, zoals je weet of misschien wel gelezen hebt op mijn website, van jongs af aan paranormaal gevoelig. Ik voelde, zag en hoorde verschillende niet direct verklaarbare zaken.
Het is mij door de jaren heen opgevallen dat het helemaal niet zo eenvoudig is om contact te krijgen met overgegane personen. Het is eigenlijk zeer onbeleefd om hen voor je ditjes en datjes te storen. Zij zijn ook verder gegaan met hun leven. Het kostte hen dikwijls al genoeg energie om te wennen aan het leven in het nieuwe gebied daar. Ze kunnen en willen niet zomaar naar de aarde komen om eventjes aan alle verzoeken te voldoen. Zij zijn daar ook met allerlei dingen bezig. Vergelijk het maar met je werk. Je kunt dan ook niet zomaar even naar huis gaan om iets voor iemand te doen. Normaal gesproken wordt er door de astrale gidsen van mensen bekeken of je naar de aarde mag gaan. Er moet eerst toestemming worden gevraagd. De informatie die tegenwoordig in diverse boeken staat, klopt vaak niet. Het is meestal informatie van mensen bij wie hun fantasie een beetje op hol is geslagen. Ik weet wel dat ik me niet erg populair maak met dergelijke opmerkingen. Maar de keus is aan jezelf. Laat jij je bewust of onbewust bedotten? Mijn ervaring is dat over het algemeen onze gidsen zelf bepalen wanneer informatie doorgegeven mag worden en niet andersom. Anders gezegd: wij hebben daar in feite helemaal niets over te zeggen. Wat kun je dan wel doen? Natuurlijk mag je vragen of iemand een berichtje of een bewijs van voortleven wil geven. Zo bedoel ik het niet. Maar besef wel dat zij zorgvuldig zullen bekijken of het nuttig is om contact te leggen. Voor één van de partijen zou het contact helemaal niet goed kunnen zijn. Het is altijd maar afwachten of je er emotioneel goed op reageert. Zij zullen dat met hun grote kennis moeten meten/toetsen. Er zijn in het land maar heel erg weinig mensen die deze verbinding mogen leggen. Ik bepaal in mijn praktijk ook niet zelf of er contact gelegd mag worden. We zijn vrij om iets te vragen, dat wel. Maar dat wil nog niet zeggen dat we automatisch ‘verhoord’ zullen worden. Ik hoop dat je hier eens over na wilt denken. Nogmaals, normaal gesproken komen zij vanzelf wel naar je toe als dat nodig is. Het kan via een medium. Maar net zo gemakkelijk via een boodschap in een droom. Ik zou me hier, als ik jou was, niet veel mee inlaten. Je krijgt in het leven toch wel een berichtje wanneer het echt nodig is. Het jezelf hiervoor openen door diverse cursussen vind ik zelfs zeer gevaarlijk. Elke echte helderziende zal je hierop wijzen. De paranormale wereld is helemaal niet zo ongevaarlijk zoals het misschien soms lijkt. Gelukkig worden we onze gidsen van gene zijde beschermd

 

Je komt na je dood, zeg je, in een soort ‘herstellingsoord’ terecht. Hoe lang ongeveer na je aardse tijd moet je daar dan verblijven?

 

– Ja, verreweg de meeste mensen wel. Het is natuurlijk niet niks om van de aarde naar een volgend gebied (gene zijde) te gaan. Je zult daar in veel opzichten aan van alles moeten wennen. Ik vergelijk het wel eens met de naweeën van een flinke griep. Soms moet je daar ook nog één of twee weken van herstellen. Het heeft in ieder geval tijd nodig. Zo kun je ook het herstellingsproces aan gene zijde zien. Alleen met het grote verschil dat het daar veel gecompliceerder is en ook veel langer duurt. Veel mensen zullen toch algauw enkele maanden bezig zijn om te wennen aan het leven aan die kant. Er zijn natuurlijk allerlei uitzonderingen maar daar weet ik het fijne ook niet van. De mensen krijgen in ieder geval alle tijd om te herstellen.

 

 

Iemand die niet op de hoogte is van sferen en dergelijke, weet toch niet wat hem gebeurd?

 

– Dat valt in de praktijk wel mee. Mensen overlijden namelijk niet voor de eerste keer (denk aan reïncarnatie). Ze herkennen onmiddellijk veel. Er zijn natuurlijk ook vreselijk eigenwijze mensen. Zij willen het nieuwe leven daar niet accepteren. Na enkele gesprekken laten ze hen dan voorlopig met rust totdat ze voor nieuwe informatie open willen staan.

 

Jij zegt in één van je teksten dat het verstandig is (wanneer/als je overleden bent) om te luisteren naar hen aan gene zijde. Kun je daar iedereen zomaar vertrouwen? Er zijn toch ook duistere geesten?

 

– Ja, dat is mogelijk. Iedereen krijgt een astrale gids aangewezen. Je voelt en ziet onmiddellijk de kracht, de wijsheid, het begrip in liefde van zo’n persoon. Ik denk dat je daar bewuster bent dan hier op aarde. Je voelt de dingen daar sterker en scherper aan. Je voelt alles eigenlijk met je geest aan. Dat is totaal anders dan hier op de aarde met je vertrouwde stoffelijk lichaam.

 

Word je aan gene zijde enkel opgehaald door bekenden waar je het op aarde goed mee kon vinden? Ik stel de vraag nog even anders: zijn je (overleden) ouders aanwezig bij je stervensproces ondanks het feit dat je een zeer slechte band met hen had?

 

– Nee, personen die je om verschillende redenen op de aarde niet mocht, worden niet opgehaald bij jouw stervensproces. Dat zou alleen maar onrust veroorzaken. Naast de vele geestelijke astrale helpers zullen er voornamelijk familieleden en andere bekenden zijn. Alles wordt geleid door een zeer bekwame geestelijke astrale dokter.

 

Aan gene zijde communiceert men met gedachtekracht. Wil dat zeggen, dat als ik daar aan een dierbare overledene denk, dat ik die dan te zien krijg?

 

– Nee, veel mensen leven in andere sferen (gebieden) van bewustzijn. Je kunt niet zomaar iemand opzoeken die in een hogere sfeer zit dan jij. De meeste mensen zullen wel jouw gedachten telepathisch/geestelijk opvangen. Sommige mensen zijn ook met een bepaalde taak of studie bezig. Zij kunnen daar niet zomaar van weglopen. Wanneer je iemand wilt zien, dan kun je dat het beste aan jouw astrale gids/leider vragen. Die weet waarschijnlijk meer over bepaalde situaties. Of hij kan het voor jou navragen.

Iedere overledene komt in een bepaalde sfeer (gebied) naargelang zijn innerlijke afstemming. Hoe zit dat?

 

– Vergelijk het maar met de indeling van kleuterschool, lagere school, middelbare school, enzovoort. Gezien je innerlijke leeftijd (graad van bewustzijn of punt van evolutie) hoor je in een bepaalde ‘klas’, in dit geval in een bepaalde sfeer, thuis. Ieder mens kan groeien als hij dat wil. Zo kun je langzaam naar de hogere gebieden toe groeien. Dit proces noemen we hier op aarde evolutie. Ieder mens doorloopt dus alle sferen van gene zijde, van heel laag naar zeer hoog. De mens start zijn eerste levens op aarde als een volledig onbewust persoon en eindigt na duizenden levens als een (redelijk) bewust geestelijk wezen.

 

Spreek je bij een etherisch lichaam ook nog van een aura?

 

– Ja, het etherisch lichaam is eigenlijk het energielichaam, zeg maar de accu van je lichaam. Alles moet gevoed worden, van energie worden voorzien. Een onderdeel van de aura is dus het etherisch lichaam. De aura bestaat uit verschillende onderdelen/lagen.

 

Kan ons geestelijk lichaam zich zo maar aanpassen aan de trillingen van gene zijde?

 

– Nee, het vergt een behoorlijke studie om je af te schermen in de lagere sferen. Je kunt niet zomaar in veel lagere of veel hogere sferen treden. Maar je kunt indien nodig altijd hulp van hoger ontwikkelde astrale helpers krijgen.

 

Tijdens de slaap kunnen we soms bewust en onbewust uittreden. Gaan we dan naar de sfeer aan gene zijde waar we na ons overlijden in terechtkomen?

 

– Ja, dat kan. Maar meestal worden we meegenomen met een bepaald doel. Naar een ander gebied (sfeer). Dit kan van alles zijn. Iemand opzoeken om daar een praatje mee te houden. Of je krijgt ergens in een bepaald gebied les/uitleg.

 

We zijn hier op aarde om onze levenslessen te aanvaarden en er van te leren. Waarom is er dan een gids van gene zijde bij aanwezig?

 

– Die is er helemaal niet altijd bij aanwezig. Dat is helemaal niet nodig. Zij kennen natuurlijk wel de belangrijke momenten in je leven – van jouw levensprogramma – vooraf. Op belangrijke momenten krijg je altijd vanuit de geest assistentie. Er is altijd iemand aanwezig tijdens je moeilijkste belangrijke momenten in het leven. Ik heb dat meerdere malen heel bewust persoonlijk gemerkt.

 

Waarom kunnen we enkel verder leren aan gene zijde?

 

– Je kunt zowel op aarde als aan gene zijde leren. Het evolutieproces gaat aan beide kanten eeuwig door. Er is geen echte totale stilstand. Een persoon moet wel de juiste instelling hebben om te willen groeien. Mensen met grote inzet en luilakken heb je overal. Iedereen heeft een vrije wil om iets aan te pakken of te laten liggen. De keuze ligt bij jezelf.

 

Zowel liefde als haat zijn sterke gevoelens die we ook naar gene zijde meenemen (voortgezette banden met mensen). Is het dan niet beter om haatgevoelens, zo goed als je kunt, af te leren tijdens het aardse leven/bestaan?

 

– Ja, dat is heel belangrijk. Haat is een afbrekend gevoel. Jij en de ander, die deze energie in zijn aura ontvangt, schieten er niet veel mee op. Haat heeft te maken met gebrek aan inzicht. Een mens maakt niet zomaar iets mee. Er is altijd oorzaak en gevolg. Haat en liefde neem je mee naar gene zijde. Probeer zo goed als je kunt deze lastige emotie om te buigen naar iets positievers.

 

Klopt het dat er vele wachtenden aan gene zijde zijn die een leven op aarde met een stoflichaam verlangen om verder te kunnen?

 

– Ja, dat is zo. Er zijn werkelijk miljoenen mensen die wachten op een kans om weer door de aarde aangetrokken te mogen worden. Ze wachten op een leven met nieuwe kansen om goed te mogen maken (karma) en verder te groeien. Grijp daarom je huidige leven, hoe moeilijk soms ook, met beide handen aan. Je kunt en mag het nu doen. Ik wens iedereen heel veel succes op zijn of haar zoektocht naar geestelijke, universele waarheden.

 

 

9 – Astrale gidsen

 

Wat is een gids?

 

– Allereerst is een gids een man of vrouw zoals jij en ik. Met een gids bedoel ik in dit geval een astrale gids. Een persoon die misschien al enkele jaren, of zelfs honderden jaren, aan gene zijde leeft. Een gids kan zich daar ergens in hebben gespecialiseerd en voor een bepaalde taak zijn opgeleid. Aan gene zijde heb je namelijk, net als op aarde, diverse mogelijkheden om te studeren. Op zich natuurlijk niet zo vreemd. Want mensen willen altijd wat te doen hebben of ergens voor leren. Dat is zo op aarde, maar natuurlijk ook in dat andere gebied wat wij gene zijde zijn gaan noemen. Net als op aarde kun je diverse zaken of bezigheden hebben.
Een astrale gids is een persoon die meestal verbonden is met iemand op aarde. Zo’n bijzonder contact kan een karmische aangelegenheid zijn. Ik bedoel hiermee te zeggen dat het een persoon is die je in een vorig leven hebt gekend, of dat de gids weer door zijn helper of gids jou toegewezen heeft gekregen. De meeste gidsen hebben sowieso enige overeenkomst met jouw (leven) bezigheden of karakter. Het kan zelfs zo zijn dat jouw gids misschien wel ongeveer hetzelfde leven heeft gehad als jij nu hebt. De persoon begrijpt dan uit eigen ervaring heel goed waar jij nu mee aan het worstelen bent. Vandaar dat een gids jou kan steunen/adviseren. Het is trouwens niet nodig dat je je gids kent. De meeste astrale gidsen willen je graag rustig achter de schermen steunen op je levenspad. Zij kunnen je heel gemakkelijk helpen door middel van gedachtebeïnvloeding (telepathisch). Er zijn enkele punten in de aura die ze daarvoor kunnen gebruiken. Deze punten zijn voor ontwikkelde gidsen makkelijk te zien, maar voor ons op aarde nagenoeg niet te vinden; gelukkig maar. Het zou niet netjes zijn als mensen elkaar door middel van gedachtebeïnvloeding kunnen beïnvloeden.

 

Wat doet jouw astrale gids?

 

– Ieder mens heeft sowieso één of meerdere personen om zich heen die hem beschermen en inzichten geven. Dat kunnen overleden familieleden zijn. Maar over het algemeen zijn het personen die al minimaal enkele jaren overleden zijn. Iemand die pas kort aan die kant is, heeft natuurlijk nog niet zoveel te vertellen. Het kost enige tijd om aan die wereld te wennen. Tijd is daar niet zo belangrijk. Iemand die daar prettig bezig is, heeft weinig besef van tijd. De tijd vliegt dikwijls voorbij. Het kan daar door gering tijdsbesef zo enkele jaren verder zijn.

Een gids kan jou op diverse manieren helpen. Een gids kan de taak hebben om jou speciaal te helpen, bijvoorbeeld in het verkeer, met gezondheidsproblemen, omgangsproblemen, misschien met je werk, met je kinderen (opvoeding), enzovoort. Het is ook mogelijk dat je af en toe extra informatie krijgt op belangrijke momenten of fases in je leven. Je kunt informatie doorkrijgen over het krijgen van een nieuwe kennis of vriend, dat een contact teneinde zal lopen en bijvoorbeeld of je wel of niet spoedig een nieuwe baan of een nieuwe woning zult vinden. In principe is van alles mogelijk. Maar ik wil er nog wel even bij zeggen dat zij, vanwege ons karma, niet zomaar alles zullen of mogen zeggen. Wij hebben wel ons eigen leven te leiden. Zij mogen niet zomaar zonder meer ingrijpen. Een gids kan op die manier voor zichzelf onnodig verkeerd karma opbouwen. Je zult wel begrijpen dat zij dat niet zullen doen. Want ook zij hebben hier een studie voor gehad. Zij kunnen, als dat nodig is, altijd terugvallen op hun eigen leermeester/gids. Iedereen hier op aarde of daar aan gene zijde heeft een persoon bij zich die wij het beste een leermeester kunnen noemen. Maar nogmaals, dat wil niet zeggen dat alles voorgekauwd wordt, integendeel. Van eigen persoonlijke (doorleefde) ervaringen leer je nog altijd het meeste.

 

Hoe kan een gids jouw gedachten opvangen?

 

– Aan gene zijde communiceert men met elkaar door middel van gedachte-overbrenging. Zeg maar, wat wij hier op aarde ‘telepathie’ noemen. Het is voor hen heel eenvoudig om de gedachtewolken in onze aura op te vangen en te lezen. Wanneer wij hier op aarde met iets bezig zijn kan jouw gids je gedachten gemakkelijk ‘lezen’. Voor personen van gene zijde is dat geen enkel probleem. Het is ook mogelijk dat jouw gedachten, of misschien beter gezegd jouw gedachte-energieën, in je aura later alsnog gelezen kunnen worden.

De geestelijke wereld van gene zijde is een wereld die uiteraard verbinding heeft met de aarde, maar die toch voor ons voor veel geestelijke mogelijkheden is afgesloten. Begrijp je dat personen van gene zijde niet zomaar even bij ons voor de lol langs mogen komen? Degenen die toch mogelijk dus ongevraagd in onze buurt zijn, worden door gidsen of overleden familieleden weggestuurd.

 

Waarom hebben gidsen geen vleugels?

 

– Aan gene zijde is er geen zwaartekracht. Er zijn daar andere (geestelijke) wetten en krachten. Die wetten hebben nu even niet zo veel invloed op ons, omdat wij op aarde leven. Een overgegaan (overleden) individu verplaatst zich door middel van gedachtekracht. Eigenlijk gewoon door zich ergens sterk op te concentreren (te willen). Vleugels zijn puur aardse gedachten/voorstellingen. Iemand die een bijna-doodervaring heeft gehad, spreekt nooit over vleugels. Een persoon die uitgetreden is ook niet. Het mooiste is natuurlijk als je zelf eenmaal in je leven een uittreding meemaakt. Je ziet dan direct dat er helemaal geen vleugels aan te pas komen, dus niet nodig zijn. Ik vind het zelf jammer dat er zoveel Bijbelse taferelen zijn met personen met vleugels. Dit slaat nergens op. De schilders hadden totaal geen kennis van paranormale, esoterische zaken. Het is goed te begrijpen dat mensen dachten, en nu nog steeds denken, dat we vleugels hebben. Dat geeft verder ook niet. Maar ik vind persoonlijk dat het nu wel eens tijd wordt om van deze onzin af te komen. Het zijn eigenlijk leugens, die niemand in deze tijd met enige spirituele kennis zal geloven. Toch zie je nog heel vaak allerlei schilderijen waarop vleugels zijn geschilderd. Ik hoop dat spiritueel ingestelde schilders in de toekomst uittredingen en bijna-doodervaringen anders gaan schilderen. Op zich zou je iemand kunnen schilderen die bijvoorbeeld vanaf zijn lichaam, gezien door ‘een onzichtbare kracht’, naar boven wordt getrokken. In feite wordt iemand die overlijdt van het ene gebied (de aarde) naar een ander bewustzijnsgebied (gene zijde of later een hogere planeet na de aarde) getrokken.

 

Heeft iedereen een gids van gene zijde?

 

– Ja, iedereen heeft gedurende een bepaalde fase in zijn ontwikkeling een gids. Je kunt een aantal jaar, een heel leven of zelfs meerdere levens een astrale gids hebben. Ieder mens wordt beschermd, voor zover dat mogelijk is. Normaal gesproken weten wij hier helemaal niets van. Het is eigenlijk ook helemaal niet nodig om te weten dat jouw gids actief is. De meeste gidsen blijven liever op de achtergrond. Dit is voor een deel hun eigen persoonlijke voorkeur, maar tegelijkertijd doen ze dit ook uit respect voor degenen die nu met een bepaald levensprogramma op aarde zijn. Je moet zelf, zo goed als je kunt, alles op eigen kracht doen. Een ontwikkelde gids zal zich nooit te veel met jouw persoonlijk karma bemoeien.

Je kunt speciale gidsen hebben. Een gids voor het verkeer, een gids voor de gezondheid, voor de opvoeding van kinderen, voor het werk dat je doet, eigenlijk voor van alles. Simpel gezegd: bij een bepaalde taak hoort ook een bepaalde gids. Soms heeft een gids diverse assistenten. Jouw gids hoeft niet altijd persoonlijk aanwezig te zijn. Iemand anders kan dat ook overnemen. De meeste gidsen staan door middel van telepathie met elkaar in verbinding. Zij kunnen elkaar in gedachten met alle gemak ‘oproepen’, om het zo maar te zeggen.

 

Wordt iedereen bijgestaan in de keuze van zijn komend leven voordat we incarneren? (In overleg met onze gids?)

 

– Iedere persoon heeft al enorm veel levens achter de rug. Pas wanneer de mens enige mate van bewustzijn heeft ontwikkeld, is er sprake van bewuste begeleiding door gidsen van gene zijde. Daarvoor, bij zeer primitief denkenden,  heeft dat nog weinig zin. Er zijn verschillende graden (niveaus) van bewustzijn. De mensen die we om ons heen zien, hebben allemaal personen (gidsen) rondom zich. Ook al heeft de meerderheid daar (nog) geen besef van. De bewustere personen krijgen informatie over hun toekomstige leven op aarde. Maar tijdens je terugkomst op aarde komt daar als het ware een ‘deksel’ op te zitten. Toch zijn er belangrijke momenten waarop je iets kunt aanvoelen/voorvoelen of waarop een gids je iets wil laten weten.

 

Voor je aardse leven (incarnatie) wordt er dus overlegd. Kan je begeleidende astrale gids van gene zijde ook nog leren/groeien?

 

– Ja, het leven, waar dan ook in het universum, staat nooit stil. We groeien/ervaren elke dag opnieuw. Iedereen hier op aarde of in het andere trillingsgebied dat we gene zijde noemen. We moeten allemaal de vele levens op aarde en de astrale sferen van ontwikkeling/bewustzijn doorlopen (we hebben dus veel levens nodig om te kunnen groeien). Veel later worden we zelfs door hogere planeten ‘aangetrokken’. Een begeleidende gids groeit dus op dezelfde wijze als wij hier op aarde. We hebben altijd situaties nodig om verder te kunnen groeien. Dit is eigenlijk een eeuwigdurend proces wat zich steeds verder verdiept. De Schepper wil dat al het leven naar een hoger leven groeit.

 

Hoe zeker kan je zijn van aanwezige hulp als je weer geïncarneerd bent op aarde?

 

– De meerderheid staat hier niet eens bij stil en toch is die er voor iedereen. Niemand wordt aan zijn lot overgelaten. Er is hulp voor iedereen. Er wordt werkelijk van alles vanuit het onzichtbare geregeld. Dit is liefde en betrokkenheid van de personen die eerder naar gene zijde zijn gegaan. Het is mogelijk dat er zowel mensen op aarde als aan gene zijde zijn die je steunen. Het is zo jammer dat de kerk de afgelopen eeuwen zo moeilijk heeft gedaan over het voortbestaan. We hebben ons deze gedachte van het voortbestaan nog niet voldoende eigen gemaakt. Heel langzaam krijgen meer mensen inzicht in deze boeiende materie.

Toch zijn er duizenden mensen over de hele wereld overtuigd van geestelijke hulp want zij hebben allemaal persoonlijke ervaringen. De meeste ervaringen lijken heel erg op elkaar. Dat kan natuurlijk ook niet anders want er is maar een mensheid. Alle ervaringen moeten herkenbaar zijn. Hulp kun je soms ‘voelen’, ‘horen’ of ‘zien’. Je ervaart dit niet met je gewone zintuigen van je stoffelijke lichaam maar met je geestelijke zintuigen in je geestelijk lichaam. Dat (paranormale/geestelijke) zintuig is voor dat moment als het ware even geactiveerd. Daarna zakt dit geestelijk vermogen weer weg.

 

Niet elk van ons heeft weet van een begeleidende gids. Maakt dat het niet moeilijker voor die gids?

 

– Ja, een bewust contact hebben is altijd beter, maar niet iedereen is ‘gevoelig’ genoeg om hun trillingen/energieën (gedachten) op te vangen. Een gids moet de mogelijkheden zoeken waar hij de persoon die hij wil begeleiden/beschermen kan bereiken. Dat kan soms ook via een ander gevoeligere persoon in de buurt. Je kunt eventueel ook een boodschap via een droom krijgen (denk maar aan een voorspellende droom met informatie over iets). De droom zelf hoeft niet eens erg gewikkeld te zijn om hem te begrijpen. De meeste gehanteerde symbolen zijn makkelijk te begrijpen.

Het is natuurlijk wel zo dat een gids heel snel door heeft hoe moeilijk of makkelijk iemand te bereiken is. Maar wanneer het echt nodig is, ben je altijd te bereiken. Er zijn ontzettend veel mogelijkheden om ons te bereiken. Het is heel interessant dit verder uit te onderzoeken. Meestal is het een gevoel (de boodschap) op telepathische wijze overbrengen. De astrale gids van gene zijde, of een familielid van je, staat dan in je aura. Sommige mensen voelen hun aanwezigheid (hun energie).

 

Kun je een gids hebben die zelf nog zeer beperkt in bewustzijn is?

 

– Nee, dat heeft weinig zin. Alles is op elkaar afgestemd. Je zet ook geen ongeschoolde personen voor de klas. Iemand moet jouw leven goed kunnen begrijpen. Meestal hebben zij in vorige levens met dezelfde problemen geworsteld. Ze weten dus waar ze over praten. Gidsen en hun ‘leerlingen’ moeten enigszins dezelfde mentaliteit en trilling hebben want anders zou dat te veel botsen en dus niet werken. Gidsen kunnen in het verleden ook allerlei banden met je hebben gehad (familie, vrienden, collega’s, enzovoort).

 

Is een astrale gids altijd een entiteit (persoon van gene zijde)?

 

– Ja, in dit verband wordt een al eerder overgegane/overleden persoon bedoeld. Er zijn diverse namen voor een entiteit; gids, astrale, ‘engel’, geest, begeleider of overleden familielid. Hiermee wordt hetzelfde bedoeld. Er is tenslotte maar één grote mensenfamilie, zowel voor deze zijde als gene zijde. Ik heb persoonlijk moeite mee met al die ‘rare’, vaak onpersoonlijke, namen. Zou jij voor ‘geest’ uitgescholden willen worden als je aan die andere zijde van het leven bent? Je bent daar nagenoeg dezelfde persoon als je nu bent. Stel je dat maar eens voor.

 

Is een gids verplicht de belevingswereld van zijn ‘pupil’ te aanvaarden?

 

– Een gids van gene zijde wordt niet zomaar gekoppeld aan een ‘pupil’. Het moet wel zinvol en leerzaam zijn voor beide partijen. Maar voor iedereen is er advies. Het moet wel klikken, want anders werkt het niet. Er worden eigenlijk alleen maar zinvolle opdrachten gegeven. Een persoon van gene zijde kan zelfs door karma met iemand van de aarde verbonden worden. Gidsen hebben dikwijls veel wat jij nu moet beleven (karma rechtzetten) al eerder beleefd. Zij weten waarover zij praten. Het is niet ondenkbaar dat jij zelf na dit leven een gids, een begeleider van iemand zult zijn. Eigenlijk gaat iedereen elkaar vroeg of laat helpen. Dit is de weg naar hoger geestelijk bewustzijn. Je ziet dat overal in de sferen van licht aan gene zijde.

 

Wat gebeurt er als de gedachtegang van de astrale gids heel anders is dan die van jou?

 

– Dat zou voor beide partijen heel vervelend zijn. Maar dit wordt als het maar even kan voorkomen. Niemand wil zinloos bezig zijn. De gids en de pupil moeten dus wel enige mate van afstemming op elkaar hebben. Een gids aan gene zijde heeft ook zelf weer een gids (leermeester) die hem indien nodig adviseert.

 

Kan een gids je in de steek laten, bij wijze van spreken?

 

– In de steek laten is wel erg hard. Een gids heeft dikwijls informatie over ons levensprogramma. Hij weet vooraf waar het extra moeilijk wordt. Zij laten ons niet zo maar vallen. Maar soms trekt iemand zich wel even terug zodat we zelf de gevolgen van onze daden kunnen beleven/voelen. Wat zou je zelf doen na het geven van wel honderd ‘waarschuwingen’ aan iemand?

 

Kan een gids met je mee incarneren (geboren worden in een stoflichaam) om zodoende beter ‘aanwezig’ te zijn?

 

– Ja, dat is mogelijk. Maar andere personen, zoals ouders, broers en zussen, leraren op school, kunnen ons ook iets leren. Het hoeft niet per se je astrale gids te zijn. Eigenlijk is er van alles mogelijk. Maar op aarde weet je niets meer van je vorige levens en de periode aan gene zijde. Er kan een ‘deksel’ zitten op het vorige contact tussen gids en aardse ‘leerling’. Mensen kunnen op aarde als een groep met een bepaalde opdracht worden geboren.

 

Hoe weet jij als medium (paranormaal begaafde) of je gids tegen je ‘praat’.

 

– Dat herken je aan iemands energie en uitstraling van het geestelijk lichaam, zeg maar aura. Ieder mens van deze zijde of gene zijde heeft zijn eigen specifieke trilling die zijn werkelijke innerlijk weergeeft. Je herkent dat na een paar keer. Een helderziende of paranormaal gevoelige persoon reageert hier onmiddellijk op. Hoe verder een persoon groeit, des te krachtiger (warmer) deze innerlijke energie. Je kunt iemand ook eventueel ‘zien’. Het is voor een paranormaal begaafde heel belangrijk om zijn gids, ook wel leermeester, te herkennen. Er kunnen altijd onprettige personen proberen ‘door te komen’. Experimenteer dus nooit op eigen kracht. Dat is echt gevaarlijk. Je zet toch ook niet zomaar de voordeur van je huis de hele dag open. Dat is vragen om problemen.

 

10 – Huwelijk & kinderen

 

Heeft de kerkelijke belofte om samen te blijven tot de dood waarde?

 

– Nee, totaal niet. Wij bepalen in werkelijkheid niet zelf hoe lang we bij elkaar zullen blijven. Iedereen is met een bepaalde opdracht (levensprogramma) op aarde geboren. Je kunt dus wel zo’n belofte doen, maar het zegt helemaal niets en een belofte heeft er ook geen invloed op. Je kunt bijvoorbeeld geboren zijn om van twee of drie verschillende mannen of vrouwen kinderen te krijgen. Het kan ook zijn dat jouw contact met iemand maar twee jaar zal duren. Langer is misschien in dit leven dan niet de bedoeling. Wij zullen dus moeten aanvaarden waarvoor wij in dit leven zijn geboren. Natuurlijk kun je dat normaal gesproken niet weten. Maar het is geestelijk gezien onzinnig om iemand tot de dood trouw te zweren. Dat kun je dan niet waarmaken. Het is natuurlijk niet eenvoudig als je zo naar het leven gaat kijken. Maar toch is het de moeite waard om je hier verder in te verdiepen.

 

Vraag over homoseksualiteit en het huwelijk.

 

– Homoseksuele gevoelens liggen bij sommige mensen nog steeds gevoelig. Dit heeft uiteraard het meeste te maken met onwetendheid en vooringenomenheid. Het wordt nu wel eens tijd om dit thema in een breder verband te gaan zien. Ik bedoel eigenlijk te zeggen: we zijn toch allemaal kinderen van die Ene Schepper. En om het maar eens heel openhartig te zeggen: er zijn volksstammen die om diverse redenen ook aan anale seks doen.

 

Wat is de oorzaak van homoseksuele gevoelens?

 

– Dit heeft met reïncarnatie te maken, of beter gezegd, met iemands vorige leven. De persoon heeft in dit leven nog sterke ‘gevoelsherinneringen’ aan zijn vorige leven (vorige incarnatie). Een man kan zich in dit leven nog heel sterk een vrouw voelen en een vrouw kan zich heel sterk een man voelen. Voor hen draait de wereld een beetje om, om het zomaar te zeggen. Wist je dat iedereen een keer een homoseksueel leven heeft gehad of nog zal krijgen? Het heeft voornamelijk te maken met overgangen. We moeten allemaal de zeven graden van het ‘manzijn’ en het ‘vrouwzijn’ doorlopen.

Waar het mij om draait is: waarom mogen deze mensen, die het toch al vaak niet eenvoudig hebben, niet gewoon trouwen en gelukkig zijn? Trouwen is toch een uitdrukking van je werkelijke liefde voor iemand? Je geeft hiermee toch aan dat je helemaal voor iemand gaat?

Ook zij worden tot elkaar ‘aangetrokken’ door de wet van oorzaak en gevolg (de wet van karma). Iedereen wordt krachtig beïnvloed door deze (natuur)wetten. Het zou toch belachelijk en onredelijk zijn, dat de één wel de zaken uit het verleden moet rechtzetten of verder uitwerken en de ander niet? Nogmaals: voor iedereen gelden deze wetten. Ik kan het daarom niet goed begrijpen dat mensen zo vreselijk bekrompen en kortzichtig doen en dat sommigen van hen zelfs vooraan in de kerk durven te zitten. Wat voor mensen en wat voor kerk is dit dan eigenlijk? Heeft de Schepper dan voorkeur? Is zijn liefde dan niet grenzeloos en universeel voor al het leven op aarde en andere planeten? Ik vind dit vreselijk kortzichtig. Nu we langzaam in het Waterman-tijdperk groeien moet dit veranderen. Ik ga er vanuit dat alle menselijke gevoelens menselijk zijn. Natuurlijk kunnen we gevoelens van agressie, jaloezie en hebzucht beter transformeren in hogere gevoelens. Maar een mens is een mens. Hij heeft wel honderden levens nodig om te kunnen en te mogen groeien. Ik vind dat we wat verdraagzamer moeten worden. Zoveel meningen, zoveel inzichten en zoveel godsdiensten botsen keihard tegen elkaar. Dit moet spoedig veranderen.

 

Is kinderloosheid een straf?

 

– Nee, ik denk van niet. Iedereen komt met een bepaald (levens)programma op de aarde terug. Dat kan één huwelijk zijn, misschien drie huwelijken of het verwekken of baren van bijvoorbeeld vijf kinderen. Je kunt geboren zijn om een bepaalde studie te doen of om iets voor de mensheid uit te vinden of te doen. Het kan ook gebeuren dat je in dit leven helemaal geen kinderen hoeft te krijgen. Dit heeft dan met het karma van jou en je levenspartner te maken. Je moet het proberen in een breder verband te zien. Zij zouden perfecte toekomstige ouders kunnen zijn, maar de personen waar je op dit moment karma mee hebt, leven in de sferen van gene zijde of zijn bij andere ‘ouders’ geboren. Of zijn misschien zelf wel ouders op dit moment. Ik geloof niet zozeer in straf. Maar in de wet van oorzaak en gevolg. Dit moet je proberen zo ruim mogelijk te zien. Ik bedoel, als het waar is wat ik zeg, dat we allemaal alleen al op aarde duizenden keren geboren zijn, dan houdt dat automatisch in dat we heel veel vaders, moeders, broertjes, zusjes en vrienden hebben gehad. Kinderloosheid is dus absoluut geen straf. Het heeft meer te maken met het feit dat de personen waarmee je verbonden bent, nu in dit leven op dit moment, niet aangetrokken kunnen of mogen worden. Ik wil je graag adviseren om er niet een al te groot punt van te maken. Kijk meer naar de mensen waar je op dit moment WEL contact mee hebt. Ik weet vanuit mijn praktijk dat dit best wel een gevoelig en moeilijk punt is. Maar probeer dit wat ruimer en spiritueler te zien. Ik heb ook gemerkt dat heel veel mensen al op jonge leeftijd wisten dat ze kinderloos zouden blijven.

 

Is een langdurig huwelijk waardevoller dan een kort huwelijk?

 

– Nee, absoluut niet. Probeer het zo te zien. Je hebt een paar hoofdstukken die je samen met iemand moet beleven. Maar het kunnen ook twee boeken met bijvoorbeeld zes hoofdstukken zijn, enzovoort. Ik vind alle hoofdstukken in iemands relatie/contact even belangrijk. Een korte of lange vriendschap (of huwelijk) hebben is altijd karmisch bepaald. We hebben op de planeet aarde nog niet zoveel vrije keus. Dat denken we wel, maar in werkelijkheid is dat niet zo. Veel levens zijn bedoeld om de ontstane disharmonie uit het verleden (vorige levens) om te zetten in harmonie. Pas vanaf de vierde sfeer van gene zijde ben je karmisch vrij. Dit betekent dat de meeste mensen nog wel tien of twintig keer op aarde terug moeten komen om dit evolutiepunt (op eigen kracht) te bereiken. Het beste is om de contacten die je op DIT MOMENT hebt, zo goed mogelijk (met alle liefde die je voelt) te onderhouden. Natuurlijk weet ik wel dat het ene contact interessanter of spannender is dan het andere. Dat is een persoonlijke zaak. Maar wanneer je dit zo ruim mogelijk probeert te zien, zijn alle contacten even belangrijk.

 

Is een relatie of huwelijk altijd voorbestemd?

 

– Ja, want anders maakt de ziel van de persoon geen verbinding met jouw geest/aura. Zonder de wet van oorzaak en gevolg (de wet van karma) kan er nooit verbinding komen. Werkelijk alle personen die in je leven komen hebben betekenis. Enkele voorbeelden: twee personen kunnen heel erg op elkaar verliefd zijn. Maar dat wil nog niet zeggen dat ze ook een relatie in dit leven zullen krijgen. Als er geen karma is, komt er geen verbinding, dus geen contact tot stand. Wanneer twee personen elkaar niet zo zien zitten, dan kan het toch de bedoeling zijn dat deze personen iets met elkaar gaan krijgen. Dit heeft dus ook met hetzelfde karma te maken. Begrijp je wat ik bedoel te zeggen? Zelfs de tijd (periode) wanneer je iets met iemand hebt, is al voorbestemd. Dit soort zaken gaan heel erg ver. Het is niet altijd eenvoudig om hier mee om te gaan. Sterk paranormaal gevoelige mensen kunnen dus ‘hooguit’ iets over iemands al vaststaande levensprogramma zeggen. Iets wat niet op jouw levensprogramma staat, valt dus ook niet te voorspellen. Het gebeurt wel eens in mijn praktijk dat mensen willen weten of ze na jaren van proberen nog kinderen zullen krijgen. Staat het in dit leven niet op het programma, dan kun je (ik) daar weinig aan doen. Het is wel verdrietig en moeilijk om dit eventueel mee te delen. Ik zeg het liever niet. Maar als iemand het heel graag wil weten, dan zal ik het wel proberen te zeggen (en uitleggen).

 

Vraag over verschillende ouders in verscheidene levens.

 

– Je ouders in dit leven hoeven niet per se je ouders in je vorige levens te zijn geweest. Je hebt (krijgt) in al die duizenden vorige levens en ook in al die toekomstige levens veel verschillende ouders, broertjes en zusjes. Het getuigt niet van diep gevoel, inzicht of geestelijk besef om bijna ‘ziekelijk’ aan je huidige ouders te hangen. Laat deze gedachte (spirituele constatering) eens diep op je inwerken. Probeer in ieder geval respect voor je huidige ouders te hebben. Je hoeft ze niet overdreven op handen en voeten te dragen. Maar ook niet af te kraken of lelijk te doen als jullie elkaar helemaal niet liggen. Ik vind het persoonlijk heel erg belangrijk dat je eens goed nadenkt over reïncarnatie en het hebben van verschillende vaders en moeders, broers en zussen, kennissen, enzovoort. Eigenlijk zijn we allemaal familieleden van elkaar. Dat gevoel moet je proberen te ontwikkelen. We zullen geleidelijk aan, nu in het Waterman-tijdperk (Aquarius), dat gaan leren. In de vierde sfeer (gebied) van licht van gene zijde voelen mensen zogenaamde ‘broeder en zuster’-liefde voor elkaar. Deze hoogontwikkelde mensen gaan in de hogere sferen van gene zijde verder. Het karma met de aarde is geheel opgelost. Zij hoeven niet meer op aarde in een stoffelijk lichaam geboren te worden. Ze gaan met hun geestelijk lichaam verder.

 

11 – Intuïtie, helderziendheid en je eerste indruk 

 

Is ieder mens paranormaal gevoelig?

 

– Ja, iedereen is wel in een bepaalde mate paranormaal gevoelig. Je staat er alleen niet bij stil dat sommige gevoelens eigenlijk paranormale indrukken zijn. Bijvoorbeeld van iemand een eerste indruk hebben. Het is niet altijd eenvoudig om gewone gevoelens van paranormale, intuïtieve gevoelens/indrukken te scheiden. Het kost tijd om dit te leren.

 

Wanneer kun je spreken van een eerste indruk?

 

– Dat is eenvoudig en moeilijk tegelijk. Een mens heeft dikwijls veel verschillende gedachten en gevoelens tegelijkertijd. Ik vind het persoonlijk heel erg belangrijk dat je eerst enige mate van innerlijke rust ontwikkelt, zodat je dan sowieso al wat minder onrustige gedachten door elkaar hebt. Dit kun je jezelf best wel aanleren. Het is echt niet zo moeilijk. Ik denk dat je binnen twee dagen al verbetering krijgt, als je jezelf leert te ontspannen. De meeste mensen gaan maar door. Er is geen tijd voor kleine pauzes. Door altijd maar door te gaan, krijg je vanzelf een onrustige, nerveuze en oververmoeide aura. Ik zou willen voorstellen: probeer hier op jouw manier aan te werken.

Een eerste indruk kun je van een persoon krijgen, maar ook van een bepaalde situatie. Een eerste indruk kun je eigenlijk over van alles krijgen. Je moet jezelf aanleren om je allereerste gedachte vast te houden. Eigenlijk ook later analyseren. Je kunt het makkelijkst een indruk onderscheiden van een gewone gedachte, als het informatie is, waar je op dat moment helemaal niet mee bezig bent. Iets valt als het ware zomaar binnen. Over het algemeen vraag je niet eens om een intuïtieve/paranormale indruk. Het overkomt je zonder dat je het oproept. Natuurlijk kun je zelf ook aanleren om juist bij de eerste ontmoetingen van mensen extra alert te zijn op datgene wat mogelijk bij je ‘binnen komt vallen’. Je moet ook wel een beetje lef hebben om naar je eerste indruk van iemand of iets te durven luisteren. Niet alle indrukken zijn prettig. Het kan zelfs zo zijn dat je vervelende of nare informatie krijgt. Soms is dat best wel moeilijk. Het kan zelfs zeer confronterend zijn. Probeer jezelf zo neutraal mogelijk op te stellen. Stap als het ware uit de situatie en kijk er van buitenaf tegenaan. Het is niet nodig om altijd en voor iedereen te gaan lijden. Het leven moet namelijk lopen zoals het loopt. Wij hebben daar nagenoeg geen invloed op. Eigenlijk moet ik er bij zeggen: maar goed ook. Materialistische mensen zouden namelijk het liefst alles naar hun eigen hand willen zetten. Sommige mensen zijn bereid om alles en iedereen om te kopen. Dat is natuurlijk niet de bedoeling en het zal ook niet echt lukken; hooguit tijdelijk.

 

Kun je jezelf trainen om te leren luisteren naar je eerste indruk?

 

– In mijn praktijk zeg ik altijd tegen mensen dat ze een klein dagboekje bij moeten gaan houden. Je schrijft elke keer jouw eerste indruk op. Na verloop van tijd kun je zien of jouw eerste indrukken intuïtieve/paranormale indrukken waren. Ik bedoel: waren jouw gedachten niet gebaseerd op angsten, onzekerheden, een gevoel van minderwaardigheid, enzovoort? Door de jaren heen heb ik in gesprekken met mensen gemerkt dat er toch al veel mensen zijn die dergelijke eerste indrukken hebben. Maar er wordt te weinig naar geluisterd en er wordt vaak te weinig mee gedaan. Toch is dat jammer. Want wanneer jouw ziel bijvoorbeeld iets wil doorgeven over jouw levensprogramma en je krijgt een (diepzinnige) indruk, dan is het jammer als je daar geen aandacht aan schenkt. Eerste indrukken kunnen veroorzaakt worden door je eigen ziel. Ik bedoel hiermee de ervaringen die in dit leven of een vorige leven zijn opgeslagen (gevoelsherinneringen). Iets in jou herkent namelijk de situatie en geeft je vanuit de diepte een signaal door een indruk te geven. Het kan natuurlijk ook zijn dat jouw gids of een overleden familielid een heldere gedachte of gevoel over iets geeft. Je krijgt als het ware een boodschap van hen. Ik vind het persoonlijk altijd erg belangrijk dat we naar onze intuïtie en ingevingen luisteren.

 

Is helderziendheid een ‘beloning’ in je leven?

 

– Nee, absoluut niet. Opbouwende harmonieuze mensen kunnen net zo paranormaal gevoelig zijn als grote criminelen (moordenaars). In dit geval spreek ik over de paranormale gevoeligheid die mensen van nature hebben, en dat komt gewoonlijk redelijk vaak voor.
Het ligt iets anders voor mensen zoals Anton Paauwe, André Grootte, Jomanda, Jozef Rulof, Gerard Croiset en Edgar Cayce, om maar een paar bekende mensen te noemen. Zij zijn heel bewust door een geestelijke gids ‘opgetrokken’ in Zijn aura. Dit is zeer zeldzaam. Misschien maar één persoon op 100.000 mensen. Zij zijn wel naar een bepaald punt geëvolueerd/gegroeid. Voor hen ligt dat dus anders. Zij zijn hier als het ware met een speciale taak geboren.

 

Heeft het zin om paranormale cursussen te volgen?

 

– Dat hangt er helemaal vanaf wat je zoekt. Paranormale gevoeligheid op zich kun je niet zozeer leren. Het is meer wat er al in je zit, om dat aan te scherpen en te analyseren. Iemand die zeer gering muzikaal is, zal later nooit in een beroepsorkest kunnen gaan spelen. Ik vind het heel erg jammer dat hier uit enthousiasme en onwetendheid heel veel geld aan wordt uitgegeven. Je kunt veel beter eerst wat basisstof over deze materie leren. Onderzoek bijvoorbeeld eerst wat helderziendheid, heldervoelendheid, helderhoren, enzovoort inhoud. Wat is bijvoorbeeld telepathie en gedachtebeïnvloeding?

De meeste cursussen zijn voornamelijk gebaseerd op allerlei (onzinnige) visualisaties. Dit is bijzonder vaag. In de praktijk kun je hier helemaal niets mee. Laat je niet gek maken met allerlei onzin. Het is zo makkelijk om allerlei visualisaties te doen. Je kunt heel gemakkelijk denkbeeldig op de maan gaan wandelen, maar dat slaat nergens op. Mensen doe normaal. Richt je niet alleen op het paranormale. Je hebt vast nog veel meer mooie talenten.

 

Ik heb speciaal voor belangstellenden een interessante paranormale/spirituele (oriëntatie)cursus samengesteld. Je krijgt meer basisinzicht. Je zult veel alerter worden en beter je eigen ingevingen begrijpen. Ik vind dat heel erg belangrijk.

 

Mag een paranormaal begaafde een vergoeding voor zijn hulp/consulten vragen?

 

– Dit beroep is helaas vogelvrij. Iedereen kan bij wijze van spreken een bord met ‘praktijk’ in zijn tuin zetten. Of aan de muur spijkeren. Ik vind dit ronduit slecht. Je vraagt op deze manier om tal van problemen en misverstanden. Ik kan het niet begrijpen dat mensen zomaar, na zich een half of twee jaar met deze materie bezig te houden, een praktijk starten. Sommige dingen kun je weliswaar theoretisch leren. Maar heb je ook gevoel voor een bepaald beroep? Ik vind dat mensen regelmatig doorslaan. Waarom zien we het niet meer als een onderdeel van je eigen zelfontwikkeling (zelfstudie om jezelf te ontplooien)? Er zijn momenteel zoveel praktijken en spirituele websites met ‘adviseurs’. Ik vind dat niet goed. Eigenlijk een slechte ontwikkeling. Ik kan daar natuurlijk niet veel aan doen. Het is voor een belangrijk deel de schuld van onze regering. Zij willen er niets aan doen. Ze zijn niet werkelijk bereid om alternatieve geneeswijzen te erkennen (in kaart te brengen). Men steekt zijn kop in het zand (misschien wel eigenbelang van de traditionele medici). Dit is een heel vervelend proces wat wel bij deze tijd hoort. Ik geloof dat dit in de nabije toekomst zal gaan veranderen. Ik ben meer voor een door de staat erkende (voor)opleiding. Een basisopleiding (met basisvakken) die iedereen moet volgen.

Natuurlijk mag ook een paranormaal begaafde een tarief voor een consult/behandeling vragen. Iedereen moet zijn boterham kunnen verdienen. Van lucht kun je niet leven. Ook paranormale mensen hebben, net zoals ieder ander, vaste lasten. Maar voor veel mensen is deze bron van inkomsten bijverdienste. Dat is leuk voor hen, maar slecht voor dit beroep. Je krijgt namelijk ontzettend veel verschillende tarieven. Dit komt omdat de meeste mensen het volledig zwart doen. Ik vroeg een keer aan een belastinginspecteur of er veel mensen zijn met een alternatieve praktijk. Hij zei van niet. Het blijkt dat vrijwel niemand deze vorm van inkomsten/verdiensten opgeeft. Ik was verbaasd. Ik dacht dat het niet bepaald sociaal en spiritueel is naar onze samenleving toe als mensen (en zeker in dit beroep) alles zwart doen. Ik heb verder maar mijn mond gehouden. Iedereen moet dat maar voor zichzelf uitmaken. De echte eerlijke professionele paranormaal begaafden hebben veel last van anderen. Iemand met een uitkering of een baan (of partner met baan) kan makkelijk voor half geld (tarief) of minder gaan werken. De belasting wordt toch niet afgedragen. Dit is allemaal zeer onredelijk voor degenen die gewoon eerlijk willen werken.

Ik hoop dat in de toekomst alle alternatieve geneeswijzen worden erkend. En dat er ook een vast tarief voor hun diensten/consulten wordt bepaald. Zodat iedere alternatief therapeut en cliënt exact weet waar hij aan toe is.  

 

Wat zijn paranormale zintuigen?

 

– Een mens heeft vijf gewone zintuigen in zijn stoffelijk lichaam en vijf vrijwel identieke zintuigen in zijn geestelijk lichaam (tweede lichaam) tot zijn beschikking. Jij bent zelf de persoon (het individu, het ego, de geest, een persoonlijkheid, enzovoort) in dat stoffelijk hulsje. Jij als persoon zit dus in een stoffelijk lichaam. Het stoffelijk lichaam op aarde is een tijdelijk lichaam en het geestelijk lichaam is eeuwig. Met dit eeuwige geestelijk lichaam kun je, net als met je stoffelijk lichaam hier op aarde, communiceren. In feite hebben dus beide lichamen zintuigen. Want zonder die zintuigen kun je een ander nooit iets duidelijk maken.

Paranormale gevoeligheid wordt NIET door de zintuigen van het stoffelijk lichaam veroorzaakt. Maar door de zintuigen in het geestelijk lichaam. Eigenlijk worden allerlei beelden, gedachten en gevoelens met het geestelijk lichaam opgevangen en aan de hersenen, door middel van de chakra’s in de aura, aan het stoffelijk lichaam doorgegeven.

Of de informatie nu van ‘deze zijde’ (de aarde) of van gene zijde komt, dat maakt verder weinig uit. We hechten eigenlijk veel te veel waarde aan het stoffelijk lichaam. Het stoffelijk lichaam is er alleen maar om je op dit bestaansgebied (de aarde) te kunnen manifesteren/handhaven. We moeten elkaar immers kunnen horen, zien, voelen, enzovoort.

 

Ben ik paranormaal?

 

– ‘Ze hebben gezegd dat ik paranormale gaven of krachten heb’. Met deze vage populaire opmerking van mensen, die vooral werkzaam zijn op paranormale beurzen, heb ik (als helderziende) wel eens moeite. Zou het niet beter zijn om jezelf heel eerlijk af te vragen hoe sterk en duidelijk je iets ‘wel’ of ‘niet’ hebt? Ik bedoel: je weet van jezelf toch wel in welke bepaalde mate je iets hebt? Zo’n (spirituele) opmerking van iemand is voor jou herkenbaar of het is het niet. Laat je niet gek maken door ‘gebakken lucht’. Het is misschien interessant of leuk om zoiets te horen, maar wat schiet je ermee op als je het niet herkent of er verder niets mee kunt? Blijf nuchter en blijf ook altijd op je eigen benen staan. Ieder mens heeft een geestelijk en een stoffelijk lichaam. Vandaar dat iedereen ook in mindere of meerdere mate paranormaal, of liever ‘geestelijk’, gevoelig is. In het geestelijk lichaam zitten, net als in het stoffelijk lichaam, ook ‘zintuigen’. Met de geestelijke zintuigen doen we ‘paranormale’ indrukken op.

Is het oproepen van overleden personen (geesten) een modeverschijnsel?

 

-Nee, ik denk van niet. Er is altijd al belangstelling geweest in het voortbestaan, het hiernamaals. Dat is niet iets nieuws. Verschillende volkeren hebben hierover door de eeuwen heen zo hun eigen gedachten (ervaringen) gehad. Al die verschillende denkbeelden lopen nog wel eens uiteen. Maar toch zie je overal wel bepaalde universele ervaringen opduiken. Dat kan natuurlijk ook niet anders. De kosmische wetten van leven en dood gelden voor iedereen en overal. Het is echter niet verstandig om ‘zomaar’ iemand op te roepen.

 

Hoe komt het dat een kind zijn van nature paranormale gevoeligheid verliest naarmate het ouder wordt?

 

– Ik denk dat dit komt omdat eerst bij zeven jaar, en later bij veertien jaar, een groot deel van het aardse bewustzijn definitief doorbreekt. Een kind leeft dus voor die tijd nog erg op zijn gevoel. Dit hoeft niet te betekenen dat het paranormale en intuïtieve helemaal wordt weggedrukt.

 

Veel mensen willen een paranormale gave hebben om anderen te helpen. Daar heb je toch geen gave voor nodig? Je kunt toch proberen zonder gaven iemand te helpen? Liefde en inzet doen al veel.

 

– Daar ben ik het helemaal mee eens. Je moet je eigen talenten en ervaringen in het leven praktisch zien toe te passen. Niet iedereen gaat met paranormale gevoeligheid goed om. Ik bedoel: wanneer zeg je wel iets en wanneer besluit je te zwijgen? Dit is elke keer weer een kwestie van opnieuw afwegen.

 

Moet jij als beroepsparagnost in staat zijn je eigen gevoelswereld uit te schakelen als je in ‘verbinding’ wilt komen met een cliënt?

 

– Ja, het is wel de bedoeling dat ik mij voor mijn persoonlijke leven en gevoelswereld grotendeels afsluit. Echt helemaal lukt dat niet. Maar wel voor misschien 80 of 90 procent. Ik doe in ieder geval wel altijd mijn best. Ik vind het belangrijk om een kwartier of een half uur van tevoren mezelf als het ware leeg te maken. Je kunt niet zomaar in iemands wereld stappen. Dit vergt voorbereiding.

 

Ik vraag me wel eens af waarom iemand de gave heeft gekregen om bijvoorbeeld grote rampen te voorzien. Je kunt en mag daar trouwens niks aan veranderen vanwege het karma. Wat is het nut hiervan?

 

– Ik zie dat als een onderdeel van een groeiproces. Van alles kun je leren. Alles heeft zo zijn eigen speciale betekenis. Je hebt geluk en ongeluk, licht en duisternis, geboorte (het begin) en dood (het einde van iets). Mensen hebben niet alleen maar individueel karma. Er is ook groepskarma of zelfs karma voor een heel volk. Grote zaken worden soms ook paranormaal aangekondigd.

 

Jij kunt als beroepsparagnost een enorme impact hebben op mensen. Jouw woorden worden tot op de draad ontrafeld. Is dit niet enorm belastend voor je?

 

– Ja, vroeger had ik daar wel moeite mee. Mensen vatten iets soms anders op dan ik het heb bedoeld. Ik probeer gewoonlijk zo duidelijk mogelijk te zijn. Eenmaal gezegd is eenmaal gezegd. Ik neem daar de volledige verantwoording voor. Je moet het heel zeker weten wanneer je echt iets tegen iemand zegt. Het is beter om achteraf niet te veel te twijfelen over je uitspraken. Je kunt daar ontzettend onzeker van worden. Dat is absoluut niet de bedoeling. Voor een paragnost/helderziende is het erg moeilijk om grapjes te maken. Mensen denken maar al te snel dat je iets wilt zeggen, terwijl ik juist veel van humor houd. De gemiddelde beroepsparagnost is altijd voorzichtig in zijn uitspraken. Dat leer je door verschillende ervaringen gaandeweg vanzelf wel.

 

Zijn wij onze paranormale gevoeligheid in deze moderne tijd verleerd?

 

– Ik denk van niet. De mens heeft zelf een vrije wil om de nadruk te leggen op zijn intuïtieve/paranormale gevoelswereld of verstand. Het is maar net welke kant jij verder wilt ontwikkelen, of beter gezegd, waar jij bewuster van wilt worden.

 

Vroeger leefde men dichter bij de natuur en had men veel respect voor de natuur. Was dat niet veel beter dan het paranormale zoals het nu door velen wordt gezien en misbruikt?

 

– Ja, veel mensen hebben in het achterhoofd het starten van een eigen praktijk. Zoiets is niet verstandig om te doen. Je moet van nature al iets hebben om met mensen in de hulpverlening iets te willen doen. Zoiets kun je niet leren. Je hebt daar op de één of andere manier al in andere levens veelvuldig aan gewerkt. Veel mensen hebben een veel te groot ego. In deze vorm van hulpverlening moet je juist opofferen en aanpassen; jezelf niet belangrijk vinden. Eigenlijk moet de ‘drang’ iets voor mensen te willen doen van binnenuit komen. Je hoeft hier niet voor naar de schoolbanken te gaan. Ik vind het ronduit heel slecht dat er instituten zijn met zeer dure opleidingen, terwijl je daar in mijn ogen nauwelijks iets leert. Echte spiritualiteit komt van binnenuit. Door te overdenken, te mijmeren, te mediteren en te luisteren naar je intuïtie. Alles wordt je als vanzelf geschonken wanneer de tijd daar werkelijk rijp voor is. Of anders gezegd: geen enkele chakra gaat te vroeg werken (activeren). Je kunt een chakra hooguit onnodig belasten met nervositeit, zwakke zenuwen, een slechte spijsvertering en het vaak koud hebben als gevolg.

 

12 – Karma

 

Kun je in één leven veel karma verwerken?

 

– Ik denk dat je niet in termen van veel of weinig moet denken. Het is namelijk jouw ziel die elk leven opnieuw je levensprogramma creëert (‘uitschrijft’). Jouw ziel is neutraal en alwetend om het zomaar te zeggen. Jouw ziel weet perfect hoeveel jij in een specifiek leven aan kan, vertrouw hierop. Iedereen kan zijn voorbestemde opdracht voltooien. De ziel kijkt niet naar een mooi of een lelijk leven. De ziel probeert ons in bewustzijn te laten groeien, dat staat voorop. Je krijgt natuurlijk niet meer dan je werkelijk aan kunt.

De laatste tientallen levens van een persoon op aarde zijn meer gericht om het karma van al die honderden levens op te lossen. Maar zoals ik al eerder schreef: je hebt veel meer positief dan negatief karma. Het lijkt erop dat we het vaak alleen maar over het negatieve karma hebben. Dat is een verkeerde manier van denken. Ik denk dat een persoon steeds meer op zijn schouders gelegd krijgt naarmate zijn bewustzijn groeit, ofwel naarmate zijn gevoel en inzicht toeneemt. Er zit wel degelijk iets in het gezegde: ‘Je krijgt kracht naar kruis’.

 

Is het bezit van veel of weinig geld karmisch bepaald?

 

– Ja. Zo kun je afwisselend levens krijgen waarin je armoede zult beleven of grote rijkdom. Zo is het ook met (grote) erfenissen en dergelijke. Het kan zijn dat iemand vanuit het verleden stevig bij jou in het krijt staat. Bijvoorbeeld door allerlei vormen van diefstal of iets listig afhandig maken. Het is dan op tientallen manieren mogelijk om ‘terug te betalen’. Alles wat je ooit op een oneerlijke wijze hebt gekregen (of gestolen) zul je eens terug moeten geven. Dit geldt voor alles in het leven. Dit kan een financiële zaak worden. Maar ook dat je door eigen persoonlijke inzet, kracht en liefde aan iemand iets goed moet doen. Dus alle geldzaken, bezittingen en erfenissen vallen hier ook onder.

 

Waarom hebben we zelf niet helemaal de vrije keuze van leven?

 

– Omdat er in ons universum diverse natuur- of Goddelijke wetten zijn. Bijvoorbeeld de wet van reïncarnatie (wedergeboorte) en de wet van oorzaak en gevolg (de wet van karma). Iedereen, zonder uitzonderingen, heeft hier mee te maken. Doe je in verschillende levens goed dan komt dat in je volgende levens weer terug. Doe je ‘fout’ of onvoldoende goed dan word je daarvoor ook weer teruggeplaatst. We worden allemaal met onze eigen keuzes geconfronteerd. Maar dit leidt uiteindelijk naar hoger bewustzijn (en diepere liefde en betrokkenheid). Je kunt ook zeggen dat voor de mensheid een groot Plan is gemaakt. Dit is de wil (liefde) van de Schepper. De Schepper heeft voor dit grote gebeuren diverse wetten gemaakt.

 

Worden we dus ‘gedwongen’?

 

– De meerderheid is zich helemaal niet bewust van de wet van karma (wat je zaait zul je zelf eens oogsten). Zij staan hier niet eens een seconde bij stil.  

Ja, je wordt ergens ‘gedwongen’. Maar je hebt dit ooit wel zelf in werking gezet. Dus van dwingen kun je eigenlijk niet echt spreken. We zijn zelf verantwoordelijk voor onze keuzes/handelingen of zelfverwaarlozing of niet willen handelen. Al je daden worden altijd ‘geregistreerd’ en vastgelegd door je eigen ziel. We bepalen dus eigenlijk zelf ons eigen toekomstige levensprogramma (levenslot) of hoe je dat ook wilt noemen. Zo verloopt alles op een rechtvaardige wijze. Ook al hebben we hier op aarde wel vaak veel moeite mee. Maar dit komt door zeer beperkt inzicht en overzicht.

Aan gene zijde krijg je ‘flitsen’ (fragmenten) van het leven dat je te wachten staat te zien. Eens terug in een aards stoflichaam vergeet je dat. Waarom is dat?

 

– Eigenlijk is het eenvoudig. Je geeft bij een examen ook geen antwoorden vooraf mee. Het beste is je leven zo onbevangen mogelijk te starten. Je doet het op de wijze zoals je het op dat moment voelt, zonder ‘stiekeme’ informatie vooraf. Als je je levensprogramma mag weten dan kan dit extra belastend zijn. Niemand ziet graag grote moeilijkheden vooraf (bijvoorbeeld ziektes, verbreken van relaties, scheidingen, ontslag, lastige kinderen, enzovoort). Toch kan een flits van je toekomstig leven je sterken. Ik begrijp wel waarom mensen naar helderzienden (mediums) gaan. Iedereen heeft wel eens een vraag die hij aan een helderziende wil stellen. De deur van een helderziende platlopen vind ik niet verstandig, maar je een keer laten adviseren (als je serieuze vragen hebt) kan zeer verhelderend zijn. Ondanks mijn eigen gaven heb ik ook wel eens een helderziende voor advies geconsulteerd. Via via kom je meestal wel aan een goed en betrouwbaar adres. Pas wel goed op want er zijn ook veel fantasten in deze wereld.

 

Besef je bij het zien van die ‘flitsen’ de consequenties wel?

 

– Je kunt de diepte van je toekomstig leven niet helemaal beseffen. Je zult het toch zelf moeten beleven/ervaren. Je ziet als het ware passages van een film ‘waar je tegen aan kijkt’. Het geeft een indruk wat je in je toekomstige leven tegen zult komen. Het is toch een voorrecht als je zo iets mag zien. Alles draagt bij aan je persoonlijke, innerlijke rijkdom (bewustzijn).

 

Kan je karma zwaarder zijn dan je aan kunt?

 

– Ik denk van niet. Wat heeft het leven dan voor zin? Onze levens zijn bedoeld om te groeien. De Schepper wil dat we door groeiprocessen naar steeds hoger (bewuster) leven worden getrokken. Vandaar de hogere sferen van gene zijde en zelfs volgende planeten.

Je levensopdrachten kunnen erg zwaar zijn maar leiden uiteindelijk naar iets positiefs toe. Dit zien we tijdens het beleven van grote ellende dikwijls niet omdat we alles emotioneel en met veel pijn bekijken. Alles wordt van tevoren berekend. In mijn ogen maakt de Schepper geen fouten of verkeerde berekeningen. Het is immers zijn eigen leven. Maar tijdens echte grote aardse moeilijkheden is dit niet eenvoudig zo te zien. Het is goed om hier eens over na te denken.

Een gids mag en kan dikwijls je karma niet wijzigen. Waarom heb je dan een gids?

 

– Iedereen wordt met liefde en inzicht opgevangen (begeleid), zowel hier op aarde als aan gene zijde. Maar we moeten alles wel zoveel mogelijk zelf doen, beleven en doorvoelen. Het heeft geen zin als je leven te sterk wordt beïnvloed door iemand anders. We moeten allemaal zelf ervaringen opdoen.

Zowel op de aarde als aan gene zijde zijn personen die om je geven. Een astrale gids leidt je naar een volgende fase in je leven. Natuurlijk zijn er op aarde ook personen die dat kunnen doen. Verheerlijk dit nou ook weer niet. Iedereen heeft een beetje steun en advies in zijn leven nodig. Er gebeurt dus vanuit ‘het onzichtbare’ meer dan wij vermoeden. Een gids moet ook rekening houden met de heersende wetten. Hij mag niet ingrijpen omdat dat je karma, de reden waarom je weer naar de aarde bent gekomen, nadelig beïnvloedt. Je moet je karma zoveel mogelijk eigenhandig goedmaken.

 

Groeit het bewustzijn van de mens, van vroeger tot nu en sinds het begin van leven op de aarde?

 

– Elke gedachte, gevoel en ervaring is een verrijking voor ieder persoon. Elk moment is naar mijn mening nuttig. Het maakt deel uit van een langdurig groeiproces. Alle levens, prettige en onprettige, verdiepen en verrijken ons. Natuurlijk zijn sommige levenshoofdstukken prettiger en leuker te doen dan andere. Maar kleine en grote fouten moeten eigenhandig weer goedgemaakt worden. Werkelijk elke beproeving heeft zo zijn reden.

 

Kunnen we een leven krijgen dat totaal doelloos is?

 

– Nee, dat geloof ik niet. Alles brengt je altijd weer iets verder, wat dat ook is. Alleen beseffen we dit dikwijls pas een tijd later. Ik denk hoe bewuster je wordt, des te meer je wilt en kunt aanpakken. Maar dit wordt gelukkig voor iedereen persoonlijk afgewogen. Niet iedereen kan hetzelfde hebben (verdragen). Er is dus wel degelijk een ‘denkend’ iets in het heelal. Het maakt voor mij persoonlijk echt totaal niet uit hoe je dit wilt noemen of verwoorden. Ik vind het wel jammer dat mensen deze Kracht/God zich persoonlijk willen toe-eigenen. Wat ik bedoel te zeggen is, dat deze kracht er voor alle mensen is. Of je nu wel of niet gelooft, doet er ook niet eens toe. Iedereen mag het op zijn eigen wijze doen. Vandaar dat elke incarnatie (leven) even belangrijk en nuttig is. Wij zijn veel te snel geneigd om ons te bemoeien met iemands leven, terwijl we niet eens zijn levensopdracht kennen. Ieder mens, of die nu goed of zelfs ‘kwaad’ doet, heeft een eigen bijzondere opdracht. Dit is een punt om eens goed over na te denken. Begrip en respect is veel beter dan oordelen en veroordelen. Geen enkel leven is doelloos en zinloos maar de diepte van onze levens begrijpen we nog niet.

 

Hoe kun je een zuiver bewustzijn opbouwen?

 

– Een mens heeft in ons universum ontelbaar veel levens nodig om een geestelijk bewuste persoon te worden. De aarde is qua ontwikkeling gezien de derde planeet van de zeven in de ruimte. We zijn dus nog maar halverwege. We worden steeds opnieuw door de aarde aangetrokken. Dit gebeurt door de wet van reïncarnatie (wedergeboorte) en de wet van karma; wat je zelf zaait zul je weer zelf oogsten. We worden ‘gestuwd’ door de Schepper  om verder te kunnen groeien. Dit is een proces van miljarden jaren. Elke ervaring brengt je iets verder naar meer inzicht en dieper gevoel (bewustzijn). We zijn dus allemaal allang op pad naar geestelijk bewustzijn. Doe bewust iets met je ervaringen, laat ze niet zomaar voorbijgaan. Blijf daarentegen ook niet te lang stilstaan bij een ervaring. Je laat dan ook weer andere ervaringen liggen. Probeer van elke dag een zinvolle dag te maken. Ga niet te veel voor succes maar maak er wat van.

 

Stoort de behoefte van je aards stoffelijk lichaam je geestelijke ontwikkeling niet?

 

– Ons lichaam kan behoorlijk storend werken. Denk maar eens aan ziektes, allerlei handicaps, de grote behoefte aan een liefdesleven terwijl je geen partner hebt, enzovoort. Maar op de aarde heb je nu eenmaal een stoffelijk lichaam nodig. Op aarde kunnen mensen van diverse ontwikkelingsniveaus (uit verschillende astrale sferen) door hun ziel naar elkaar toegetrokken worden. Daardoor kunnen we het karma met mensen rechtzetten. Aan gene zijde kunnen mensen in verschillende sferen zitten. Daar is dat dan ook een stuk moeilijker. Voor de duidelijkheid: op aarde kunnen mensen dus ook tijdens hun leven afstemming hebben op verschillende astrale sferen van gene zijde. Dit proces gaat hier op aarde of aan gene zijde eeuwig door.

We moeten ons stoffelijk lichaam zo goed mogelijk verzorgen maar ook niet overdrijven. Wordt geen voedingsfreak of gebruiker van veel te veel cosmetica. Een gezonde geest in een zo gezond mogelijk lichaam. De Schepper heeft het zo gepland. Door voortplanting kunnen we op aarde verder groeien (evolueren). Alleen op stoffelijke planeten zoals bijvoorbeeld de aarde kunnen personen weer aangetrokken worden die onlangs of veel langer geleden overleden zijn. Op deze wijze staat de aarde altijd met gene zijde in verbinding. Zoek een gezonde balans tussen het verzorgen van je stoffelijke lichaam en het verrijken van je geest, je geestelijke ontwikkeling.

 

We zijn onze eerste levens op aarde gestart zonder inzichten. Inmiddels moet een ieder van ons toch al de nodige inzichten hebben ontwikkeld? Toch blijven we elkaar het licht in de ogen niet gunnen.

 

– Dat is waar, maar de weg van onbewust gedrag naar bewust geestelijk gedrag duurt meer dan duizenden levens. Veel mensen hebben hun slechte karaktereigenschappen al afgelegd maar moeten nog goede eigenschappen voor zichzelf opbouwen. We staan dus allemaal nog maar aan het begin van de ‘geestelijke school’. Vandaar er nog veel mensen zeer egoïstische trekjes hebben.

 

Kiezen we bij een volgend leven (incarnatie) voor dezelfde omgeving en personen waar we al speciale of lastige banden mee hadden?

 

– Je kunt het je niet direct makkelijk voorstellen, maar als je al eerder honderden levens hebt gehad, dan heb je ook zoveel goede en minder leuke banden met anderen (familie, vrienden, kennissen, collega’s, enzovoort).  Met andere woorden: in je huidige of toekomstige levens kom je zeker veel ‘bekenden’ tegen. Dit is ook de reden waarom je je bij sommige mensen al zo snel helemaal vertrouwd voelt. Ook al kun je ook mensen tegenkomen die als het ware dezelfde karaktereigenschappen of achtergrond hebben. Zie dus niet direct alles voor zielenmaatje (je soulmate) aan. Je zit dan als het ware in dezelfde ‘gevoelsklas’, als je het met een school zou vergelijken. Speciale banden met mensen kun je over de hele wereld hebben of krijgen. Onze ziel trekt ‘vanzelf’ mensen naar elkaar toe als de tijd daarvoor weer rijp is. Hoe wonderlijk dit in onze ogen ook kan verlopen. Je zult de personen die je karmisch moet ontmoeten ook echt ontmoeten. Er is niets dat dit tegen zal kunnen houden. Je kunt in elk land ter wereld worden geboren met of zonder het geloof en de cultuur die daar heerst. Dus door alle mensen van waar dan ook in de wereld kun je, indien je daar karma mee hebt, worden aangetrokken. Met dit in gedachten zouden we wel eens wat verdraagzamer kunnen zijn. Het valt echt niet mee als twee mensen met een verschillende nationaliteit (taal, huidskleur, enzovoort) bij elkaar moeten komen. Racisme is echt gebrek aan geestelijk inzicht. Dat hoort niet thuis in de nu opkomende New Age ofwel het Waterman-tijdperk.

 

Als elke actie een reactie in het heelal veroorzaakt, blijven we zo dan niet aan de gang?

 

– Dat is waar, maar naarmate je leert en tot inzicht komt, zullen je ‘acties’ steeds mooier, bewuster en dieper worden. Acties/handelingen zullen er altijd blijven, alleen worden ze steeds harmonieuzer en geestelijk bewuster. Het is logisch dat we veel levens nodig hebben om te groeien.

 

Na elke overgang (je dood) wordt ons leven doorgenomen. Is dat dan niet erg schrikken geblazen wat je dan allemaal opnieuw gaat zien en voelen?

 

– Ik denk dat dat wel meevalt. We komen niet op aarde met zaken die niet haalbaar zijn. In een ieders leven zitten mooie en hele verdrietige fases. Natuurlijk zijn er altijd situaties die je liever niet meer terug wilt zien. Maar het is en blijft jouw verleden. In ieder mens zitten positieve en minder prettige karaktereigenschappen. Daar hoeft niemand zich voor te schamen. Zet jezelf niet vast bij minder aangename momenten in je leven. Door in allerlei situaties terecht te komen kun je veel beleven, dus eigenlijk veel leren. Doe tijdens je leven gewoon je best, wees belangstellend. Doe iets opbouwends en positiefs, elke dag opnieuw. Maar natuurlijk zijn verschillende situaties tijdens je laatste leven zeer confronterend. Maar allereerst is het (je afgelopen leven) rechtzetten wat er ooit ergens in een vorig leven niet juist is uitgevoerd. Er is kosmische rechtvaardigheid. Onze eigen ziel is onze ‘eigen rechter’. We krijgen in elk leven de kans om veel weer recht te zetten. Dit geldt voor ieder mens, waar dan ook ter wereld. Je wordt in de sferen door een astrale begeleider geholpen met het doornemen van je afgelopen leven(s). Je moet het eerst verwerken en er dan van leren. Van sommige situaties kun je schrikken, van andere weer ontroerd raken. Probeer je huidige leven zo bewust mogelijk te leven. En vergeet vooral niet te genieten.

 

Worden we bij aankomst aan gene zijde direct ‘gestraft’ voor verkeerde daden en gedachten? Er kan toch veel disharmonie opgebouwd zijn?

 

– Je weet nooit wat je ‘opdracht’ in je afgelopen leven is geweest. Misschien werd je wel bewust in bepaalde moeilijke situaties geplaatst. Ik bedoel dat het eigenlijk zo moest lopen (dus voorbestemd was). Toch heb je heus wel een basisgevoel bij aankomst, maar eigenlijk had je dat tijdens je aardse leven al. Verwacht geen grote veranderingen. Jij bent en blijft toch jij. Je neemt jezelf als het ware gewoon weer mee. Je wordt echt niet mooier (innerlijk) maar zeker ook niet lelijker. Tijdens je leven heb je al afstemming op een gebied aan gene zijde (corresponderend met jouw innerlijke trilling/liefde). Na je overlijden ga je naar dit gebied. Wat ik zeggen wil is dat je niet zozeer gestraft wordt maar dat je in een gebied komt waar je gezien je persoonlijke innerlijke trilling (karakter, gevoelens, enzovoort) thuis hoort. Ik vind persoonlijk dat ieder mens na zijn ervaringen (prettige of onprettige) een stukje verder groeit of beter evolueert. Dit is de bedoeling van de Schepper. We worden allemaal naar een steeds hoger leven getrokken. Het is wel zo dat ieder mens vanuit de hele donkere (onbewuste) sferen naar de lichtsferen evolueert. Vandaar dat niemand zich hoeft te schamen. In grote lijnen maken we allemaal hetzelfde mee. Dit hele wonderlijke proces is mogelijk door reïncarnatie (wedergeboorte). Het leven zit erg mooi in elkaar en is de moeite waard om te bestuderen.

 

Je krijgt bij je overgang (je dood) je levensfilm te zien, zowel de gevoelens van jezelf als die van anderen. Kan je ziel (jij/je geest) dit te allen tijde aan?

 

– Het zien en opnieuw beleven van een levensfilm kan zeer confronterend zijn. Maar gelukkig zie je zowel de leuke, grappige als zware of zelfs trieste gebeurtenissen. In ieder mens zit iets goeds maar er zullen zaken zijn die beter hadden gekund. We raken nooit uitgeleerd. Vandaar dat we veel levens nodig hebben om tot groter geestelijk bewustzijn te komen. Het is daarom zo jammer om iemand met bepaalde fouten (verkeerde handelingen) te bekritiseren, te veroordelen. Andermans fouten zijn dikwijls jouw oude eigen fouten. Vergeet dat nooit. Ik denk dat verreweg de meeste opdrachten uit te voeren zijn maar sommige met wel wat meer tegenzin. Mensen kunnen in sommige levens erg zwaar karma hebben, maar dit wordt ook goed afgewogen. Het heeft weinig zin om iemand volledig te breken. Alles is gericht op het bereiken van een hoger bewustzijn.

 

Kun je goed bedoeld ‘zware/grote  fouten’ hebben gemaakt (je hebt bijvoorbeeld echt iemand willen helpen) en op je levensfilm zien dat dit toch niet zo best was. Dat moet toch heel erg pijnlijk zijn om te zien?

 

– Natuurlijk maakt iedereen fouten. Dikwijls zonder goed te beseffen wat de uitwerking van een specifieke handeling of opmerking was. Maar het draait om het gevoel, of beter gezegd, de intentie en de liefde waarmee het is gedaan. Was je handeling bewust opbouwend of bewust afbrekend? Ieder mens maakt kleine en grote ‘fouten’, dat hoort (gewoon) bij het leven. Zonder het maken van keuzes en handelingen kun je niet leren en verder groeien. Doe gewoon je best en neem de tijd voor het maken van keuzes. Doe alleen dingen die je werkelijk meent. Laat soms bewust een aantal dagen voorbijgaan voordat je op iets reageert. Benut elke dag en maak je geen zorgen over je levensfilm. Door eerlijk te handelen kom je veel verder dan door aan de zijlijn (passief) toe te kijken en anderen het werk te laten doen. Het is niet leuk om ‘fouten’ en andere misstanden te zien, maar tegelijkertijd zie je ook de goede, positieve en opbouwende situaties terug in je leven aan je geestesoog voorbij schieten.

Moeten we niet te erg afzien om te weten en te voelen wat groot geluk en vrede is?

 

– Ja, dat zie je wel heel vaak om je heen. Maar grote problemen zijn niet door onze Schepper veroorzaakt. Wij hebben de vrije keuze, onze vrije wil, eens misbruikt. Je kunt niet zomaar iemand bedriegen, bedreigen, geld of spullen afnemen of doden. We hebben zelf door verkeerde keuzes dit hele proces in werking gezet (veroorzaakt). Vandaar dat deze wet ook de wet van oorzaak en gevolg (de wet van karma) heet. Er is echt (kosmische) rechtvaardigheid in het heelal. Het heeft alleen weinig zin om er nog achter zien te komen wat er dan in het nog nabije of heel verre verleden is gebeurd. Daar zit als het ware een ‘deksel’ op. In feite is dit onze eigen bescherming. Pas vanaf de vierde sfeer van licht (bewustzijn) aan gene zijde mag en kun je terugkijken op je vorige levens. Je bent dan immers vrij van aards (stoffelijk) karma. Het is dan pas echt leerzaam om er op terug te kijken. Daarvoor, voor ons dus op aarde, is het te confronterend (soms zelf pijnlijk). Het kan je contacten met mensen enorm beïnvloeden en dat is uiteraard niet de bedoeling. Liefde, geluk en harmonie ontwikkel je door in vele levens allerlei situaties zelf te beleven en te doorstaan. Het is heel vaak echt enorm afzien. Het leven is beslist niet eenvoudig. Maar elk leven wordt vooraf ‘gewogen’. Ik geloof niet in een leven dat niet te beleven is. Maar het is voor ons heel moeilijk te begrijpen waarom sommige levens met ellende plaatsvinden. Neem bijvoorbeeld een heel kort leven. Maar nogmaals, aan elk leven is een oorzaak en een gevolg gekoppeld. Dit geldt ook voor zaken waarvan wij de zin (nog) niet kunnen zien. Wees niet te snel boos op zaken die je nu nog niet kunt begrijpen. We zullen eerst allemaal verder moeten evolueren. Om meer de achtergronden te begrijpen en te aanvaarden.

 

Is het niet beter dat je ‘donker’ (vaak ellende)  in je leven hebt gezien, wil je de enorme waarden van ‘licht’ (geluk en harmonie)  kunnen waarderen?

 

– Ja, gevoel (liefde) kun je alleen maar voelen als je iets ervaren hebt. Elke pittige ervaring verdiept ons in gevoel. We krijgen niets zomaar cadeau. De aarde is daarom ook een leerschool, een plaats om in gevoel en bewustzijn te groeien. Moeilijk karma (beproevingen) zetten je aan het denken. Heb je veel meegemaakt dan zul je er, wanneer de zaken zijn opgelost, ook veel intenser van kunnen genieten. Vooral ook als je het gevoel van dankbaarheid hebt weten te ontwikkelen.

 

 

Kunnen wij inschatten of ons huidige leven wel de moeite waard is voor de ontwikkeling van onze geest?

 

– Daar kijkt iedereen anders tegenaan. Ik vind dat elk leven, van wie dan ook, heel nuttig is. Maar een moeilijk en verdrietig leven wordt dikwijls als een mislukt leven beschouwd. Mensen bekijken veel zaken te emotioneel gekleurd. Je kunt beter proberen alles geestelijk te bekijken dan te emotioneel. Heb je er wel eens bij stilgestaan dat zelfs je emoties snel kunnen veranderen. Ik bedoel, waar je eerst op een bepaalde manier naar keek (voelde), is na verloop van tijd gewijzigd. Ga dit maar eens een tijdje na. Er zijn ook zoveel verschillende levensopdrachten. Ons inzicht is nog te beperkt om een zuiver oordeel over een leven (of dat van een ander) te geven. Mijn advies is heel eenvoudig: maak wat van de dag (van dit moment) zelf. Daar kun je iets mee doen en groeien in gevoel en inzicht (diepte). Laat het niet liggen en stel het ook niet uit. Het is wel belangrijk om rustmomenten in je leven in te passen. De boog kan voor niemand constant gespannen staan.

 

Veel mensen zijn nog helemaal onwetend over heersende kosmische wetten in ons leven. Toch zijn ook zij hieraan gebonden. Verloopt dit dan niet meer ‘ongedwongen’ ten opzichte van mensen die hier wel meer van weten?

 

– Daar zit wel wat in, maar uiteindelijk kiest iedereen voor geestelijk (hoger) bewustzijn. Een hierover ‘onwetende’ persoon heeft meestal weer andere problemen (zorgen) aan zijn hoofd. Ik denk dat iedereen op het juiste moment van evolutie naar bepaalde, meer geestelijke/spirituele informatie op zoek gaat. Alles op de juiste tijd. Op een bepaald punt van je evolutie komt dus ergens belangstelling voor. Er is wel degelijk Leiding in dit grote geestelijke, evolutionaire proces. Het heeft weinig zin om iemand te ‘pushen’, te vroeg informatie op te leggen of te dwingen. Gedwongen informatie neemt iemand zelden werkelijk op. Je kunt beter een paar vragen stellen en gelijk peilen of iemand meer over deze geestelijke informatie wil weten. Uiteindelijk wordt iedereen (al het leven) naar het grote Licht (hogere gebieden van de Schepping) getrokken.

 

Bij elke incarnatie komt ons vorige leven mee zonder de inhoud hiervan te kennen. Dat overzien we pas later, na ons aardse leven. Maakt dit het niet allemaal extra moeilijk, dat je hiervoor ‘opdraait’ terwijl je je hier helemaal niets meer van kan herinneren?

 

– Het is maar net hoe je hier naar kijkt. Er zijn nog zo weinig mensen die hier zelf bij stilstaan. Ik denk zelf dat het veel moeilijker wordt als je weet waarom je bepaalde mensen moet tegenkomen in bepaalde (lastige) situaties. Alles is ‘gepland’. Dit heeft alles met de wet van karma te maken. Het is veel beter om dit nog niet te weten. We zijn geestelijk gezien nog niet rijp genoeg om dit te weten. Vandaar dat hier als het ware (nog) een ‘deksel’ op zit. Natuurlijk is het logisch dat mensen meer over de achtergronden van deze materie willen weten. Maar we weten niet waar we naar vragen (we zijn allemaal jonge studenten). We moeten allemaal door een geestelijk groeiproces. En tijdens dat proces rijzen er allerlei, op zich begrijpelijke, vragen op. Maar word niet boos als je je antwoorden tijdens je ‘studie’ nog niet krijgt. We krijgen vanzelf wel geestelijke informatie als we daar rijp genoeg voor zijn (het komt vanzelf op je pad). De geestelijke begeleiders zien aan de ontwikkeling van onze chakra’s in onze aura wel waar wij aan toe zijn. In welke fase van evolutie we zitten. Iedereen wordt heel nauwlettend in de gaten gehouden. Eigenlijk zijn alle mensen door middel van een grote aura (Alziel) met elkaar verbonden.

 

Door weer te reïncarneren kun je je fouten rechtzetten. Als ik dat wil doen moet ik toch weten waar het fout zat?

 

– Dat is helemaal niet nodig. Je krijgt nu opnieuw de kans (de keus) om op je huidige situaties te reageren. Wat wil je en wat laat je alsnog schieten? Je bent nu ‘onbevangen’. Een handeling komt dan dus uit de diepte. Puur en niet beïnvloed. Het is toch mooi om een nieuwe kans te krijgen. Nu kun je laten zien wat je echt waard bent. Handel elke dag zo goed mogelijk en kijk niet te veel naar het resultaat.

 

Onthoudt onze geest na ons overlijden enkel wat belangrijk was tijdens onze incarnatie? Het is toch onmogelijk om alle details op te slaan?

 

– Dat weet ik niet precies. Ik denk dat onze geest in werkelijkheid veel actiever en bewust is dan wij beseffen. Ik denk dat onze geest eindeloos van alles kan opnemen en onthouden. Het is eigenlijk hoger (Goddelijk) gereedschap waar wij nog maar heel weinig bewust van zijn en gebruik van maken. Onze ziel registreert alles (Goddelijk) feilloos. Toch zullen de grote lijnen van iemands leven belangrijker zijn dan kleine details, tenzij die details ook belangrijk zijn.

 

Wat gebeurt er met iemand die tijdens zijn leven niet de gevoelens van haat en wraak weet te overwinnen?

 

– Het kost de mens enorm veel levens om dergelijke gevoelens om te zetten in vriendelijkere gevoelens naar anderen toe. Dit is een proces waar iedereen doorheen gaat (moet). Het hoort bij de evolutie van de mens op de aarde (ook bij het dier). We komen allemaal als een zeer ruwe ‘edelsteen’ van een vorige planeet (er zijn ontwikkelingsplaneten voor de aarde en bewustere planeten na de aarde). In het begin zeer primitief en na veel levens langzaam met meer gevoel. Een persoon heeft nog veel mogelijkheden (levens) nodig om te groeien in gevoel en inzicht. Kijk dus absoluut niet neer op mensen. Zij verdienen respect en aanmoedigingen. Dit is een lang proces dat voor korte of misschien al langere tijd achter een ieder van ons ligt. Op aarde zijn nog alle fases van (geestelijke) ontwikkeling te vinden. Dit hoort bij de evolutie van de aarde. Een persoon met veel haatgevoelens komt in een sfeer van bewustzijn terecht waar ‘soortgenoten’ leven. Een persoon verdient na persoonlijk inzet een steeds weer iets hogere sfeer aan gene zijde. Een helderziende en zijn astrale gids van gene zijde ziet aan de aura (met chakra’s) van de persoon zijn geestelijke ontwikkeling. Op deze wijze reizen/evolueren we door de ruimte. Dit geldt voor ieder mens. Mensen kunnen in de sferen, na hun aardse dood, nog heel lang haatgevoelens voelen. Maar eens zullen ook zij deze gevoelens weer afleggen en zo gaat ieder mens alsmaar voort. Vandaar dat reïncarnatie zo belangrijk is. We hebben kansen nodig om verder te groeien.

 

Is het niet die enorme liefde van ‘de Bron’ waar we allemaal uit voortkomen die reïncarnatie mogelijk maakt?

 

– Ja, het is de wens van de Schepper. Er ligt een ‘klein plan’ voor ieder mens persoonlijk en een ‘groot Plan’ voor ons allen tezamen. Om de mens de kans te geven om te groeien (evolueren) heeft de Schepper van energie (eigenlijk licht) ‘verstoffelijkte’ materie gemaakt. Toch is deze vorm van stof eigenlijk illusie. Je komt dichter bij de waarheid door je voor te stellen dat de aarde geestelijke energie is, maar zodanig dat ‘die stof’ verdicht lijkt. Alles is eigenlijk geestelijke energie (licht). Zo kun je de stoffelijke gebieden en de astrale gebieden van gene zijde beter begrijpen. De Schepper heeft het leven voor elkaar beschermd. Door alles in verschillende gebieden, planeten en astrale gebieden, te splitsen. Dit komt ook doordat de evolutie van alle mensen en dieren niet op één moment is begonnen, maar over miljoenen jaren is gespreid. Er zijn dus al mensen op veel hogere planeten en er zijn nog mensen bezig op vorige planeten. Volgens mensen in de hogere gebieden aan gene zijde zijn er in totaal zeven grote planeten, waarvan de aarde de derde op rij is. Door reïncarnatie kunnen we alle stadia van evolutie zelf ervaren. De Bron heeft in ieder mens een vonkje gelegd en iedereen wordt uitgenodigd (‘gestuwd’) om tot een hoger, bewuster leven te komen. Dit is een wonderlijk proces. De Schepper heeft het idee van een mannetje en een vrouwtje bedacht. De mens moet een mogelijkheid hebben om naar een planeet te komen (worden aangetrokken). Door voortplanting is dit proces gewaarborgd. Ieder mens heeft zowel mannelijke als vrouwelijke levens achter de rug. We zijn allemaal op weg naar een liefdevoller dieper bewustzijn. Jij stapt elk leven, elke keer weer in een vrouwelijk of een mannelijk lichaam (stofkleed).

 

Kan het gebeuren dat je na het bekijken van je levensfilm heel snel je gemaakte ‘fouten’ in een volgende incarnatie recht mag zetten?

 

– Dat is mogelijk, maar de meeste fouten komen vanuit een verder verleden. Soms incarneren we heel erg snel na ons vorige leven, maar het kan ook wel eeuwen duren voordat je opnieuw op de aarde terugkomt. Vergeet niet dat de personen waar je karma mee hebt ook op aarde geïncarneerd moeten zijn. Want anders kun je je karma nooit inlossen en verder leren. Het zit allemaal wonderlijk in elkaar. De Schepper heeft een enorm overzicht wat ons mensen ver te boven gaat. Ik denk dat alles precies op de juiste (kosmische) tijd plaatsvindt. Soms kan je al spoedig in een toekomstig leven iets rechtzetten.

 

Is het mogelijk dat één taak over meerdere incarnaties (levens) wordt verdeeld?

 

– Een mens kan nooit in één leven iets in zijn geheel leren. Je hebt echt tientallen levens nodig om te veranderen en te groeien. Er zijn kleine en grotere karmische opdrachten te beleven. Eigenlijk leren we gezamenlijk stap voor stap en leven na leven. Een mens heeft meer dan duizenden levens gehad en zal veel later na de aarde ook weer duizenden leven krijgen. Een persoon behoort tot een bepaalde groepsziel. De mensen waar je echt diep van houdt, kom je steeds weer opnieuw tegen. Anderen raken op de achtergrond. Dus gezamenlijk kunnen we taken hebben die over verschillende levens heen reiken. Mensen in de hogere sferen van bewustzijn aan gene zijde kunnen oorzaak en gevolg van ons zien. Zij zien alle verbanden. De weg naar het licht (hoger bewustzijn) is onze opdracht. Zo is het voor ons door de Schepper gepland. Nu is het af en toe op aarde zeer zwaar maar eenmaal in de mooie gebieden van gene zijde is het meer dan de moeite waard. We zullen het allemaal zelf gaan zien. Laat dit vooruitzicht je op je levenspad sterken.

 

Wanneer je in alle diepe en oprechte liefde een ander helpt, en die ander ziet noch voelt jouw liefde op dezelfde wijze, kan dit dan met slecht karma te maken hebben?

 

– Ja, ik denk van wel. Er is door vorige levens disharmonie ontstaan en die zou er eigenlijk niet moeten zijn. Maar doordat je karma met die persoon hebt (elk soort contact is mogelijk), en die persoon heeft mogelijk afstemming op een andere (meestal ‘lagere’) sfeer, kan dat veel problemen op onder andere het gevoelsvlak geven. Dergelijke relaties werken meestal van begin af aan niet. Je zult ze vast wel kennen. Wanneer iemand vervelende, ‘lelijke’ karaktereigenschappen heeft (bokkig, koppig, jaloers, agressief, enzovoort) kan dit veel problemen gaan veroorzaken. Een persoon met mooiere, vriendelijke karaktereigenschappen kan zich hierdoor diep ongelukkig gaan voelen. Toch is het het beste om ‘gewoon’ je best te blijven doen. Geef wat je hebt, maar scherm jezelf wel een beetje af. Je hoeft je niet zomaar pijn te laten doen. Ook dit is karma en moet ingelost worden. Vergeet niet dat een ieder van ons ooit vervelende karaktereigenschappen had.

Als je iets in dit leven niet helemaal goed hebt gedaan. Ga je dan bij een volgend leven (incarnatie) verder waar je was gebleven. Of moet je alles overnieuw doen?  

 

– Iets overnieuw doen, dat kan niet echt. Alle ervaringen maken je altijd iets ‘rijker’ (bewuster). Elke dag groeien we een beetje. We pakken eigenlijk altijd de draad weer op waar we gestopt zijn. Stap voor stap verloopt onze innerlijke evolutie. Dus lessen die nog niet volledig zijn geleerd, pakken we opnieuw op en werken we verder uit. Je kunt dit het best vergelijken met de klassen van een school. De lesstof werk je steeds verder uit. Het maakt dus niet veel uit op welk punt (van je aardse school – de aarde is een leerschool) je bent gestopt. Eens krijg je weer de kans om op aarde je lessen te leren (karma met anderen recht te zetten). Een mens heeft een vrije wil om voor zichzelf te beslissen. Wil je wat van een leven maken en opsteken of wil je het rustig ‘uitleven’ (of luilakken). Door persoonlijke inzet groei je. Dat is tevens je (toekomstige) winst. En door al die groeiprocessen verdien je zelf door eigen inzet een hogere, mooiere sfeer aan gene zijde. Het heeft dus zeer weinig zin om bijvoorbeeld jaloers op iemand anders te zijn. Pak op aarde je eigen kansen met twee handen aan, en werk aan een steeds mooiere toekomst met goed en positief karma.

 

Wanneer we weer terugkomen op aarde (incarneren) geldt niet alleen de waarde van de geest (voor je geestlichaam). Elk stoffelijk lichaam (ons voertuig/aards lichaam) heeft genetische eigenschappen. Wordt dit allemaal overwogen bij een volgend leven?

 

– Ja, dat speelt ook mee. Je kunt op de aarde ook terugkomen met een opdracht die bepaalde gezondheidsproblemen (diverse ziektes, handicaps, enzovoort) met zich mee brengt. De oorzaak van dit gevolg weet ik ook niet maar er kan wel stoffelijk karma (gezondheidsproblemen) ingelost worden. Ook dit is op de één of andere manier een ‘verrekening’ die je zelf moet rechtzetten. Er gebeurt in het heelal nooit zomaar iets. Dat kun je hard vinden maar aan de andere kant blijft het ons eigen oorzaak en gevolg. Wij hebben zelf ooit iets ‘verkeerds’ in werking gezet. Dit is kosmische rechtvaardigheid. Ieder mens moet zijn ‘fouten’ rechtzetten, wat die ook mogen zijn.

 

Denken we niet te vaak dat de welgestelde mens een beter leven leeft dan een kluizenaar? Geestelijk gezien kan het toch net andersom zijn?

 

– Het is niet aan ons om te oordelen over het leven van een rijk of zeer arm persoon. Wij weten de reden van dit leven (karma) niet. De buitenkant kan wel eens heel anders zijn dan de binnenkant. We zijn te snel geneigd van alles over iemands leven in te vullen. Er is altijd een reden waarom iemand een bepaald karma (levensopdracht) heeft. Hoe vreemd of zelfs onredelijk die in ons leven ook mag lijken. Rijk zijn, maar ook in grote armoede leven, kan een levensopdracht zijn.

 

Is het mogelijk om dadelijk aan gene zijde voldoende wijsheid te vergaren zodat ik de fouten van vorige levens beter kan herstellen?

 

– Natuurlijk kun je in een rap tempo tot een veel beter en dieper inzicht komen. Maar ergens zou dat dan toch al wel in je gesluimerd hebben. Je inzichten dreven als het ware al aan de oppervlakte. Vergeet niet dat we veel meer talenten in vorige levens hebben opgedaan dan nu in je huidige leven zichtbaar zijn. Je hebt nu waarschijnlijk een andere levensopdracht. Die talenten zijn er nog wel, maar op de achtergrond. Ieder mens is al duizenden keren eerder op de aarde geboren.

 

Net zo goed als liefde een stempel zet, gebeurt dit ook met haat. Wanneer je vervuld en doordrongen van haat bent, kiest je ziel dan een stoflichaam op aarde om verder te kunnen haten?

 

– Je kunt wel in situaties teruggeplaatst worden waarin je opnieuw keuzes kunt maken. Jezelf weer laten gaan in haat en agressie, of trachten je hiertegen te verzetten. We moeten leren te liefhebben. Eerst liefde voor het gezin en later meer geestelijk, universeel voor al het leven. Iedereen kunnen liefhebben als je geestelijke ‘broer’ of zus’ als het ware. Dit is een lange weg. Door in verschillende vaak moeilijke situaties terecht te komen moeten we eigenlijk geopend worden. Dit kan voor iemand een bittere, innerlijke strijd zijn. Een mens wil niet zo snel veranderen, is vaak erg koppig, haatdragend en eigenwijs. Een mens moet eerst veel persoonlijk beleven (helaas vaak nare dingen) voordat hij bewust wordt van de diepte van het leven. En dat je medemens in wezen exact dezelfde gevoelens (angsten en wensen) heeft. We zullen in ieder geval ons verkeerd gedrag naar anderen toe moeten rechtzetten. Je krijgt daar een geschikt leven voor om dat te kunnen doen.

 

Ons werkelijke leven is niet dat van het stoflichaam, maar de inhoud van ons bewustzijn, of zie ik dit verkeerd?

 

– Het stoffelijke, aardse lichaam is niet meer dan ons tijdelijk voertuig. Geest, ego en bewustzijn zitten daar in; zijn na de bevruchting ‘ingedaald’. Sommige moeders (en enkele gevoelige vaders) zijn zich van dit wonderlijke gebeuren bewust. Zij voelen de aanwezigheid van een persoon na die indaling. Het lichaam is een ‘tijdelijke huls’, niet meer dan dat. Na het intreden van de stoffelijke dood, treedt de geest (jij dus, die nu even nadenkt en dit leest) uit. Je treedt dus uit je stoffelijke lichaam. Het stoffelijke lichaam was gedurende je leven op aarde verbonden met een energiekoord (het zilveren koord uit de Bijbel). Het is de geest die gedurende het aardse verblijf hier ervaringen opdoet en het karma inlost. Jij (maar dan als geestelijke verschijning met een geestelijk lichaam met geestelijke zintuigen) gaat dus ‘gewoon’ aan gene zijde weer voort. Wat wij dood noemen, is eigenlijk een illusie. Want er is helemaal geen dood. Er is alleen maar een overgang van het ene naar het andere (energiegebied). Zo evolueren we door middel van reïncarnatie door de ruimte, van de ene planeet naar de volgende planeet.

 

Een persoon die in dit leven zwaar te lijden heeft, en gedreven is dit tot een goed einde te brengen, ‘ontsnapt’ die zo niet aan meerdere incarnaties?

 

– Het is maar net hoe je daar tegenaan kijkt. Ieder mens wordt met een speciale (zielen)opdracht geboren. Een opdracht die van tevoren is ‘afgewogen. Ik geloof niet dat je te veel of te weinig kunt krijgen. Alles wordt perfect afgewogen. Voor ons mensen op aarde is dit nog niet te overzien en te begrijpen. Hoe helderder en krachtiger jouw bewustzijn is, des te meer jij per leven aan kunt. Een levensprogramma moet wel uitvoerbaar en zinnig zijn. Het is waar dat sommige levens enorm zwaar kunnen zijn maar uiteindelijk merk je wel de innerlijke veranderingen (het groeien). De meeste levens zijn bedoeld om ‘veel fouten’ recht te zetten en in de sferen van licht (hoger bewustzijn) eigen te maken. Het is waar dat mensen ontzettend veel verschillende lastige opdrachten mee naar de aarde kunnen krijgen.

 

Als je iets uit liefde doet, ongeacht wat, kan dat dan fout zijn?

 

– Je kunt uit liefde iets doen wat een ander persoon misschien helemaal niet waardeert (of begrijpt). Ook kan iets niet goed zijn overgekomen. Hoe vat iemand iets op? Alle mensen hebben zo hun eigen karakter om op iets te reageren. Maar in de kern van de zaak kan handelen uit liefde nooit ‘fout’ zijn. Het is de intentie die telt. Volg eerlijk en zuiver je gevoel. Van handelen, en dus doen, kun je groeien. Van alles kun je elke dag opnieuw leren en groeien.

 

Is lichamelijk lijden gelijk aan geestelijk lijden?

 

– Je kunt het door lichamelijke ziektes flink zwaar hebben maar ook door de gevolgen van bijvoorbeeld een ongeluk. Dit soort aardse problemen (‘stoffelijk karma’) heeft dus te maken met je stoffelijke lichaam, niet met je geestelijk lichaam. Op het geestelijke, innerlijke vlak kunnen emotionele problemen net zo pijnlijk zijn of zelfs nog moeilijker. Ik vind dat je lichamelijk lijden en emotioneel geestelijk lijden beter niet met elkaar moet vergelijken. Tenslotte beleeft een ieder zijn eigen pijn. Lichamelijke pijn en geestelijke pijn wordt door iedereen op zijn eigen wijze beleefd. Sommige ziektes (of diverse ongevallen) kunnen ook met opgebouwd karma uit vorige levens te maken hebben. Ik denk niet dat alle ziektes met karma te maken hebben.

 

Kunnen we al in zo’n hoge mate zijn ‘onthecht’, dat we in een volgende incarnatie (leven) geen waarde meer hechten aan materie (bezittingen enz.)?

 

– Ja, dat is mogelijk maar eigenlijk is dit een geleidelijk proces. Een mens heeft erg veel levens nodig om zich los van de materie te maken. En daar komt nog bij dat wat voor de een helemaal niet belangrijk is, voor de ander juist erg ‘belangrijk’ is. Een mens laat niet graag iets los. Het is maar goed dat we enorm veel levens krijgen om langzamerhand geestelijk te groeien (vergeestelijken). We moeten allemaal een lange strijd leveren om ons minder vast te klampen. Zowel aan materie als aan personen. Ik merk dat we allemaal zichtbare en nog onzichtbare problemen hebben. Gelukkig hebben we alle tijd om hier rustig aan te werken. Toch moeten meer geestelijk ingestelde mensen net zo goed hun vaste lasten en dergelijke betalen. Vergeet dat niet. Het leven (de samenleving) op de aarde verlangt dit.

 

Klopt het dat hoe vrijer je tegenover stof (materiële zaken) staat, des te vrijer je staat in de geest?

 

– Ja, het is de geest (je persoonlijkheid) van de mens zelf die bepaalt welke keuzes je in de vele levens maakt. Jij maakt die keuzes. Een persoon die minder materialistisch is, dus meer geestelijk leeft, heeft gemiddeld genomen minder druk in zijn leven. Maar natuurlijk kan een vergeestelijkte persoon ook onder grote druk staan om bijvoorbeeld zijn maandelijkse vaste lasten te betalen. Ik geloof wel dat vergeestelijkte/spirituele mensen op een aantal punten ‘vrijer’ leven dan materialisten. De angst om je bezit vast te houden (je spullen verzekeren terwijl je je karma toch niet kunt kopen/afkopen) kan een grote druk op je leggen. Het leven is de grote tuin van de Schepper waar we eigenlijk allemaal vrij zouden moeten kunnen leven. Goed beschouwd is alles het bezit van iedereen. We moeten nog een stuk groeien om hier echt naar te leven en dit te beseffen.

 

Hoe hoger je inzichten, des te ‘zwaarder’ je incarnatie (levensprogramma)? Klopt dit?

 

– Ik geloof wel dat dit zo is. Maar de persoon is daar dan ook echt aan toe. Ik geloof dat onze ziel het karma over diverse toekomstige levens ‘uitsmeert’. Een karmische opdracht moet wel uit te voeren zijn want anders heb je er helemaal niets aan. Ik heb wel eens gelezen dat je in je laatste drie levens op aarde erg zware opdrachten krijgt. Misschien is dit ook wel een stuk ‘training’ voor je toekomstig leven in de hogere bewustzijnssferen van licht. Toch wil ik er wel bij zeggen dat iets voor elke persoon zwaar kan zijn. Iedereen ervaart zijn eigen levensopdrachten als pijnlijk en zwaar. Ieder mens krijgt geestelijk gezien steeds meer ‘spierballen’. Hij kan dus steeds meer aan.

 

Al mijn respect voor paters, slotzusters en dergelijke, die de Heer van het kruis bidden om die ‘zondaar’ te vergeven. Kunnen zij niet beter een liefdevolle hand reiken naar die zondaar? Het is toch niet onze taak iemand te (ver)oordelen? Heeft deze vorm van ‘bidden’ wel enig nut?

 

– Dit is een gevoelig onderwerp. Het is totaal niet mijn bedoeling om iemand te kwetsen. Dit even vooraf. Bidden heeft doorgaans niet zo veel zin. Je kunt je levensprogramma op aarde niet wijzigen door te bidden. Jouw problemen (levensprogramma) zijn tijdens je geboorte, of eigenlijk al daarvoor, bekend. Wanneer er extra hulp moet komen, dan wordt daar ‘automatisch’ voor gezorgd. Jouw gidsen krijgen de opdracht om waar het kan en mag, hulp te bieden. Dit is natuurlijk al fijn om te weten maar dan moet je er wel naar willen leven. Je kunt beter handelen waar je kunt dan passief bidden. Ik vind het wel nuttig om jezelf aan te moedigen (affirmeren). Bidden naar jezelf als het ware, je richten op je innerlijke krachten (je goddelijke zelf). Vergeet niet dat we allemaal onderdeeltjes zijn van de Schepper. Vandaar dat je hier ook altijd mee in verbinding staat. Onze problemen worden gehoord en gekend maar vanwege het karma mag er niet altijd worden ingegrepen.

Zijn wij dikwijls niet heel onzinnig bezig? Zodra iemand wordt vermoord worden er massaal bloemen gelegd (daar is natuurlijk niks op aan te merken). Waarom komt niemand op het idee om een levend persoon eens wat vaker een bloemetje te geven? Komt dit voort uit onze ‘angst’ voor de dood om zo ‘onzinnig’ te reageren?

 

– Het is natuurlijk een uiting van een persoon. Iedereen moet dat op zijn eigen manier kunnen doen. Dat moeten we respecteren. Maar veel geld uitgeven voor een dure kist en bloemen is wat mij betreft onnodig. De persoon is immers met zijn geestelijk lichaam uit zijn aardse, stoffelijke lichaam ‘gestapt’. Hij verblijft gewoonlijk niet eens meer in de buurt van dat stoffelijk lichaam. Maar in een van de sferen van gene zijde. Wat heeft een pas overleden (overgegane) persoon aan een dure kist? Er worden vele euro’s aan uitgegeven. Dat zou anders kunnen en eigenlijk moeten. Het is een vorm van kapitaalvernietiging dat per direct verboden zou moeten worden. Deze gedachten kun je wel hebben maar duizenden mensen moeten nog de eerste stappen op het geestelijke pad zetten. Zij zien mij al aankomen met dit inzicht/verhaal. Je krijgt onherroepelijk ruzie. Laat iedereen maar zijn eigen wensen kenbaar maken voor zijn begrafenis. De staat zou hier en daar wel wat kunnen ingrijpen. Een eenvoudige, makkelijk verteerbare (ecologische/rieten) kist zou al een hele goede stap voorwaarts kunnen zijn. We moeten veel zuiniger met het milieu omgaan. Als je ziet wat er allemaal mee in de grond gaat.

 

Iedereen komt op aarde terug (reïncarneert) in het stoffelijke lichaam van een baby. Hoe zit het dan met het bewustzijn, want je staat nog lang niet bewust in het leven?

 

– Dat is door de Schepper (de natuur) heel mooi geregeld. Een persoon moet langzaam kunnen wennen aan zijn nieuwe omgeving. Een kindje wordt dus niet geboren met zijn volledige bewustzijn. In fases komt het bewustzijn terug. Tijdens de zwangerschap moeten zowel het kindje als de moeder beschermd zijn. Een kindje met een vol verstand en krachten, zou alles kapot kunnen trappen en dat is uiteraard niet de bedoeling.

 

Worden wij in elk leven op aarde bijgestaan? Ik bedoel tijdens aardse moeilijkheden?

 

– Ja, er zijn altijd mensen (gidsen, overgegane familieleden) aan gene zijde die op de een of andere manier bij jou betrokken zijn. Er zijn ook veel krachten die we nog niet kennen (herkennen) die het hele evolutieproces stimuleren. De Schepper heeft verschillende wijzen om dit hele proces te ondersteunen. Tijdens extra moeilijke momenten in je leven komt er extra hulp. Aan gene zijde zijn mensen die jouw leven ver in de tijd kunnen aanvoelen of voorzien, die je levensprogramma kennen. Iedereen met een positieve of negatieve ingesteldheid krijgt hulp. Voor de Schepper is iedereen gelijk, gelukkig maar.

Hoe weet je dat? Velen zijn zich niet eens bewust van geestelijke hulp (reactie op de vraag ‘worden wij in elk leven op aarde bijgestaan? Ik bedoel tijdens aardse moeilijkheden?’).

 

– Dat is waar. Er is nog steeds maar een beperkte groep die zich hiervan bewust is. Maar er zijn duizenden mensen over de hele wereld die allemaal min of meer dezelfde ervaringen (belevenissen) hebben. Ook wordt er aan paranormaal gevoelige mensen dezelfde informatie over gene zijde doorgegeven. En sommigen, een veel kleinere groep, mogen door middel van een uittreding  verschillende zaken aan die kant bekijken. Er is nog zoveel meer waar wij nog niet of nauwelijks bij stilstaan.

 

Kun je als paragnost (persoon met paranormale gaven) te allen tijde je geestelijke begeleiding aanspreken?

 

– Je kunt altijd ‘vragen’. Maar dat wil niet zeggen dat iemand (een gids) op je vraag wil reageren of zelfs de tijd voor je heeft. Zij zijn ook met allerlei zaken bezig (geestelijk ‘werk’, begeleiding, enzovoort). Net zoals mensen hier op aarde die aan het werk zijn. Je zult eerst bewust ‘verbinding’ of ‘contact’ moeten hebben voordat er vragen gesteld kunnen worden. Meestal worden hierover bepaalde afspraken gemaakt. Paragnosten (mediums) wordt geleerd om hier goed mee om te gaan. Een beroepsparagnost wordt vooraf getraind in het stellen van vragen. Een persoon aan gene zijde (een gids of misschien een familielid) kan (en mag) niet zomaar alles beantwoorden. Er mag niet klakkeloos worden voorgekauwd. Dat is niet goed voor je eigen ontwikkeling. We moeten veel zelf proberen op te lossen (beleven). Net zoals er op aarde mensen zijn met een bepaald ontwikkelingsniveau, zijn die er ook aan gene zijde. Mensen in de hogere gebieden aan gene zijde hebben meer overzicht en mogelijkheden om iets te willen en mogen ‘weten’.

 

 

Een paragnost/helderziende leeft dus op de grens van twee werelden (onze stoffelijke wereld en gene zijde/de astrale wereld). Is het wel ‘gezond’ om met die andere wereld in contact te staan?

 

– Het kan soms flink vermoeiend zijn. Maar zij houden je energiepeil heel nauwlettend in de gaten. Je wordt als het ware opgeladen door een vorm van magnetiseren. Een gids is dan ook een ‘dokter’ voor zijn leerling (instrument) op aarde. Het is helemaal niet zo eenvoudig om een enorme paranormale gevoeligheid te hebben. Je moet goed op je energie letten. Niet alle mensen hebben een prettige aura (karakter). Hun aanwezigheid of energie kan behoorlijk vermoeiend en storend zijn. Een fijngevoelige paragnost vergelijk ik wel eens met een topsporter. Ook een topsporter moet overal op letten. Drank, medicijnen, te veel of verkeerde voeding kan heel storend werken. Je kunt bijvoorbeeld als heel gevoelige persoon niet zomaar open staan voor indrukken van gene zijde. Net zo min als dat je de voordeur voor iedereen zomaar wagenwijd open zet. Net als op aarde leven aan gene zijde ook onbewuste/negatieve/gevaarlijke mensen. Eigenlijk is gene zijde niet zo anders dan de aarde. Alleen op aarde leven mensen met diverse bewustzijnsniveaus door elkaar. En aan gene zijde leven dezelfde type mensen in bepaalde bewustzijnssferen. Je gaat na je overgaan (overlijden) automatisch naar een sfeer waar je volgens je innerlijke leeftijd thuis hoort.

 

13 – Kosmische wetten in het heelal 

 

Wat is de wet van karma?

 

In het heelal zijn er diverse wetten die alles moeten regelen. Denk bijvoorbeeld maar aan de zwaartekracht, de wisselingen van de vier jaargetijden en de wil van ons stoffelijk lichaam om te herstellen. Zo zijn er ook kosmische/Goddelijke wetten die onze levens in de goede en juiste banen moeten leiden. Dit is ook de reden waarom toeval niet bestaat. Achter alles zit, wat ik noem, ‘een denkend en scheppend principe’. Niets is voor niets. Er gebeurt niet zomaar iets. De wet van karma – of eigenlijk de wet van oorzaak en gevolg – is een wet die ons gedrag, denken en nalatigheden bij houdt. Voor een belangrijk deel schrijven we zelf onze toekomstige levens. Je hoort ook vaak zeggen: ‘dit is de wet van zaaien en oogsten.’

Wat jijzelf doet of niet doet, dus min of meer zaait, daar zal je eens, wanneer daar een geschikte tijd of mogelijkheid voor is, mee worden geconfronteerd. Je oogst dus zelf. Zo is de wet. Ik hoop dat je begrijpt dat er daarom geen sprake van toeval kan zijn. Er zijn namelijk wetten of ze zijn er niet. Kijk ook bij de informatie over de ziel. Het is namelijk onze ziel zelf die alles registreert en ons levensprogramma uitschrijft.

 

Wat is de wet van reïncarnatie?

 

– De wet van reïncarnatie – of misschien makkelijker gezegd: de wet van wedergeboorte – regelt of stuwt al het leven tot een hoger leven. Het is de wil van de Schepper dat het leven niet stil staat. Dat het leven niet bij één leven blijft. Het leven moet groeien, evolueren, bewuster worden, dieper worden. De motor achter de hele schepping is de Schepper zelf. Jij en ik hebben verbinding met deze bijzondere krachten. Je kunt ook zeggen dat de Vader of Moeder van al het leven in jou zit. Jij bent een deeltje van het geheel. Denk maar aan een hele grote ketting waar we allemaal een even belangrijk schakeltje van zijn. Het maakt gelukkig niet uit of je wel of geen geloof hebt. Iedereen is een uniek deeltje of vonkje van de gehele schepping. Voel je wat ik hiermee bedoel? Het is belachelijk als je ruzie gaat maken vanwege je geloofsovertuiging, denkbeelden en bepaalde opvoeding, terwijl wij allemaal even belangrijke schakels zijn van de schepping. De wet van reïncarnatie wil zeggen dat je steeds weer opnieuw op een planeet wordt geboren. Op de volgende planeten, na de aarde als verblijfplaats, kun je zelfs honderden tot zelfs duizenden jaren oud worden.

 

Kies je zelf je ouders uit?

 

– Nee, gelukkig niet. De mens is nog in veel opzichten een te egoïstisch en zelfzuchtig wezen om goede keuzes te maken. Dit proces regelt onze ziel. Onze ziel is goddelijk neutraal en heeft geen voor- of afkeur. Tegenwoordig hoor je regelmatig zeggen dat mensen hun eigen ouders of kinderen uitkiezen. Je mag dat van mij rustig denken, maar het is niet zo. Ik wil er eigenlijk bij zeggen: gelukkig maar. Want ik denk dat het leven nog tien keer zo moeilijk en gecompliceerd zal worden als wijzelf de touwtjes in handen zouden hebben. Ik denk dat het een puinhoop zal worden. We kennen onszelf nog niet. We zijn de afgelopen eeuw nog maar net begonnen met het lezen van spirituele boeken. Natuurlijk weet ik ook wel dat de Bijbel werkelijk vol en bol staat van allerlei bijzondere paranormale en spirituele zaken. Maar men begrijpt het niet. Al die mooie, bijzondere, geestelijke vermogens die in ieder mens en dier zitten, werden en worden verkwanseld. De uitleggers van de Bijbel hadden grappig gezegd totaal geen ‘goddelijk’ inzicht of esoterische (spirituele) kennis. Eigenlijk is het toch belachelijk dat mensen zonder kennis van deze zijde en gene zijde (leven en dood) dergelijke belangrijke zaken kunnen en mogen uitleggen, vind je niet? Het is heel goed dat mensen in de huidige tijd steeds meer zelf gaan denken. Zij laten zich niets meer opleggen.

Kun je het verschil uitleggen tussen ons normaal bewustzijn en onderbewustzijn?

 

– Onder ons normaal bewustzijn vallen alle dingen die je op een dag met een helder verstand kunt doen en denken. Dit begint al wanneer je wakker wordt. Sommige zaken, zoals de herinneringen aan vorige levens, zijn niet oproepbaar, maar ze zijn er natuurlijk wel. Die herinneringen liggen in een ander gebied van ons bewustzijn. Eigenlijk wil de Schepper niet dat je dit kunt oproepen. Al die informatie die ergens in je ziel opgeslagen ligt maar niet praktisch te gebruiken is, zetelt in een gebied dat we onderbewustzijn kunnen noemen. Misschien zou je moeten zeggen dat het bewustzijn verschillende lagen heeft, net als een flatgebouw. Tijdens het aardse leven zijn we daar grotendeels voor afgesloten. Ik zie het als een stukje bescherming. Je kunt en mag niet alles weten. Sommige zaken zouden je emotioneel onderuit kunnen halen. En dat is natuurlijk niet de bedoeling.

 

Moet je heel slim zijn om geestelijk te kunnen groeien?

 

– Nee, maar groeien, dus dingen inzien, kun je elke dag opnieuw. Ik denk en vind dat je niet te veel nadruk op het woord geestelijk moet leggen. Alles in het leven is namelijk gericht op het groeien in bewustzijn. We hebben daar 1001 situaties en mogelijkheden voor nodig. Zorg ervoor dat elke dag opnieuw nuttig is besteed. Mediteer en lees af en toe een goed spiritueel boek.

 

Het ligt in de aard van de mens om bij tegenslag te klagen. Maar tegenslagen helpen toch mee om bewuster te worden?

 

– Ja, dat vind ik ook. Je kunt beter ontzettend je best doen, dan het voor jezelf nog moeilijker maken dan het al is. We moeten nou eenmaal door allerlei moeilijkheden heen zien te komen. Met alleen klagen kom je in ieder geval niet veel verder.

 

Is volledig bewustzijn niet heel ver van ons verwijderd?

 

– Wat is volledig bewustzijn? Ik denk dat we ons dat niet eens kunnen voorstellen. We moeten proberen elke dag opnieuw ons bewustzijn groter (rijker) te maken. Zeg maar uit te breiden (te verdiepen). Dit is een langzaam proces. De Schepper van al dat leven heeft echt geen haast. Hij weet toch wel dat al het leven verder evolueert. Er is voor al het leven een groot Plan. Voor de mens is er een klein plan en voor het geheel is er een groot Plan. Sommige paranormaal gevoelige mensen kunnen (mogen) soms iets van dit plan voelen of zien. Het kan natuurlijk ook gebeuren dat iemand van gene zijde je iets over dit plan wilt laten weten.

 

Is het gevaarlijk om je spiritueel te ontwikkelen? Boor je dan geen bronnen aan die je beter met rust kunt laten?

 

– Ik vind dat iets bestuderen iets heel anders is dan experimenteren. Natuurlijk kun je eens iets uitproberen. Als uitproberen maar geen forceren is. Sommige mensen moeten zo nodig. Dat vind ik een totaal verkeerde houding. Je moet er niet te veel voor doen. Spirituele dingen kunnen beter automatisch op je pad komen.

 

Hoe begin je aan je spirituele ontwikkeling? Ik kan me indenken, dat als je te hoog en te ver ‘grijpt’, dat dit fout kan gaan?

 

– Ik vind dat je moet beginnen met iets wat je aanspreekt. Je hoeft daar helemaal niet moeilijk over te doen. Het heeft geen zin om te twijfelen. Je kunt zelfs zeggen dat alles belangrijk is, maar je kunt net zo makkelijk zeggen dat helemaal niets belangrijk is. Het is maar net hoe je daar naar wilt kijken.

 

Kan meer bewustzijn en inzicht meer harmonie in je leven brengen?

 

– Ik ervaar van wel. Hoe meer inzichten je verwerft, des te minder je bijvoorbeeld hoeft te twijfelen aan allerlei dingen in het leven. Er gaat namelijk heel veel energie verloren aan onzekerheid, twijfels en angsten. Maar iemand met wat meer inzicht kan net zo makkelijk een zwaar leven krijgen. Het is maar net met wat voor levensprogramma je geboren wordt.

 

Je kunt zoveel boeken lezen als je wilt, maar je eigen inzicht en gevoelens zijn toch het allerbelangrijkste om te trachten in bewustzijn te groeien?

 

– Boeken kunnen je inspireren. Maar uiteindelijk moet je wel in het leven je eigen keuzes en standpunten innemen. Dat is niet eenvoudig. Ik vind dat mensen in het algemeen af en toe eens een kwartiertje of een halfuurtje ergens voor moeten gaan zitten. Luister eens rustig naar jezelf. Wat heeft je binnenste te melden? Wat zegt je intuïtie over iets? Wat is je eerste indruk? Ik merk dikwijls dat mensen hier veel te weinig tijd voor nemen. We zouden onszelf iets serieuzer moeten nemen. We stappen te makkelijk over van alles heen. Of vragen het te snel aan een ander.

14 – Levensprogramma/levensfilm

 

Wat is een levensprogramma of levenslot?

 

– Een levensprogramma is een soort programma (overzicht) waarin voor jouw geboorte al lang geleden is bepaald wat je in grote lijnen in je toekomstig leven moet gaan doen. Dit programma is niet door iemand anders opgelegd. Ook niet door God. Het is ook geen eigen keuze. Maar het is de ziel van jezelf die dit regelt. De ziel ‘registreert’ namelijk al jouw ervaringen, gedachten en emotionele reacties gedurende alle levens. De ziel maakt dus voor iedereen aan de hand van daden, gedrag en denken elke keer opnieuw een levensprogramma. Ieder mens creëert zelf zijn toekomstig leven. Het is dus onzinnig om hier kwaad op te worden of de Schepper hiervoor te vervloeken. Het is heel belangrijk om van deze thema’s een ruim beeld te vormen. Je zult het leven dan namelijk veel beter gaan begrijpen. Je levensprogramma zal er niet direct door veranderen. Maar door inzicht zullen sommige situaties makkelijker te dragen zijn.

 

Wordt iedereen geboren met een levensprogramma?

 

– Ja, iedereen wordt hiermee geboren. Er wordt voor niemand een uitzondering gemaakt. Dus jouw godsdienst, cultuur, opvoeding en achtergrond heeft hier geen invloed op. Er komt wel een moment dat ons karma is opgelost. Maar om dit punt te bereiken hebben we nog wel een aantal levens nodig.
In dit leven gaat dat allemaal aanzienlijk sneller dan bijvoorbeeld een paar levens terug. Dit komt omdat er nu veel meer informatie voorhanden is. We leven dus eigenlijk, zonder daarbij stil te staan, in een hele bijzondere tijd. Een tijd van technologische en geestelijke ontwikkeling.

 

Kun je je levensprogramma ( je lot) ontlopen?

 

-Nee, in grote lijnen staat dat vast. Je kunt voor jouw aardse taak niet weglopen. Dat is onmogelijk. Je kunt wel je taak, je levensprogramma verwaarlozen. Of je wilt met grote inzet iets doen of je maakt er maar een zooitje van. Daar ligt meer je vrije keuze. Dus het heeft meer met jouw persoonlijke inzet te maken dan met de opdrachten in een bepaald leven. Je bent grotendeels vrij om iets van je leven te maken. Ik moet er wel bij zeggen dat we natuurlijk niet alleen voor slecht karma en slechte daden in vorige levens zijn geboren. We hebben natuurlijk ook veel goed gedaan. Er is dus ook heel veel goed karma, positief karma. Het is heel vreemd dat je dikwijls alleen maar over negatieve daden hoort praten. Dat is gelukkig niet zo. Er zijn ook nog heel veel goede dingen in de wereld. Ik vind het alleen heel erg jammer dat de media – tv, radio en kranten – zo ontzettend vaak voor negatieve zaken kiezen. Dat is naar mijn mening niet goed. Er gebeuren ook veel positieve dingen. Maar het lijkt erop dat negatieve dingen smakelijker zijn, om het zomaar eens te zeggen. Ik vind dat er spoedig een tijd moet komen dat we dit niet meer nemen. Laat er dan minimaal een goede balans tussen vervelende situaties en positieve gebeurtenissen zijn. Eigenlijk bouwen we met z’n allen een zware, negatieve aura gedachtewolk op door zo negatief te denken.

 

Is alles al voorbestemd?

 

– Ik heb het idee van wel. Ik heb meerdere malen als helderziende gemerkt dat veel zaken gewoon moesten gebeuren. Natuurlijk heb ik ook wel eens iets uitgeprobeerd. Om eerlijk te zijn heb ik een beetje dwars gelegen. Maar het heeft totaal geen invloed. Ik vond dat natuurlijk in het begin best wel moeilijk. Maar ik kan nu de rechtvaardigheid achter alles wel veel beter begrijpen. De dingen gebeuren niet zomaar. Er is overal, werkelijk overal, een zinnige reden voor. Alleen begrijpen wij de redenen vaak niet. We zijn dikwijls opstandig, boos en kortzichtig.

 

Waar ligt je vrijheid?

 

– Als eerste wil ik eigenlijk zeggen dat vrijwel niemand zijn levensprogramma kent. Dus we moeten dat ook niet overdrijven. Als ik zeg dat er relatief vrij weinig vrijheid is dan komt dat nogal zwaar over. Het zou veel weerstand bij je op kunnen roepen. Maar aangezien de meeste mensen vrijwel niets over hun levensprogramma weten, hoeven we hier geen punt van te maken. Het gaat er mij meer om dat er wel degelijk wetten zijn. Ik zou liever willen zeggen: kosmische wetten die het leven ‘sturen’. Ik zie dit als rechtvaardigheid. Alles wat je doet of niet doet, denkt of nog niet denkt, heeft namelijk invloed op je eigen leven en natuurlijk ook op dat van een ander. Denk hier eens goed over na. Want in deze regel zit veel meer informatie dan je op het eerste gezicht zult beseffen. Maar zolang je veel karma hebt, dus nog veel zaken persoonlijk moet rechtzetten, kan er nog niet zoveel sprake zijn van vrije wil of vrijheid.
Naar mijn mening ligt vrijheid dus meer in hoe je iets wilt accepteren en beleven, hoe je er tegenover staat, of je wat ermee gaat doen. Iets aanvaarden met opgeheven hoofd of met een hoofd dat naar beneden hangt.

 

Wat is de juiste houding op je levenspad? (1)

 

– Iedereen maakt in zijn leven veel mee. Er zijn momenten dat je bijna niet verder komt. Je hebt het gevoel dat je eigenlijk alleen maar misverstanden en tegenwind ervaart. Ik denk, en ervaar dagelijks in mijn praktijk, dat je niet zomaar van je levenspad kunt weglopen. Je kunt je ongelofelijk verzetten tegen de dingen die je meemaakt. Maar ik heb gemerkt dat dat heel weinig zin heeft. Het kost je alleen maar heel veel energie en soms extra verdriet.

Er is voor iedereen een levensprogramma. Daar moet je het in dit leven mee doen. Ik denk wel dat het voor de meeste mensen op dit moment beter is om weinig tot bijna niets over hun toekomst te weten. Wanneer je namelijk niet in balans of harmonie met jouw persoonlijke levensprogramma (de mogelijkheden) kan zijn, dan wordt het leven wel tienmaal moeilijker. Je weet dan zwart op wit wat je te gebeuren staat. Dit is ook één van de redenen waarom de ietwat verder geëvolueerde mensen van gene zijde niet zomaar de toekomst (of eigenlijk: de verschillende fases van iemands levensprogramma) willen vertellen.
Voor hen, vanaf de vierde sfeer van licht (bepaald bewustzijnsgebied), is dat geen enkel probleem. Zij kunnen namelijk te allen tijde iets aan de ‘natuur/God’ zelf ‘opvragen’. Hoe gek het misschien ook voor je klinkt. Bij elke serieuze vraag komt dan een antwoord (het leven geeft namelijk zelf een antwoord). Besef wel dat het alleen vanaf de vierde sfeer is. De vierde sfeer heeft niets meer met het stoffelijk leven op de aarde te maken. Deze mensen zijn verder geëvolueerd dan al het aardse. (Zij hebben een mooie stralend lichtuitstralende geestelijk lichaam.)


Hoe kun je je dat dan voorstellen? Een beetje op de dezelfde wijze als wanneer je ergens voor het eerst binnen loopt en je jezelf vanbinnen afvraagt: ‘Wat voel ik hier?’ Je krijgt dan meestal al direct een gevoel of indruk. De mens die daar eenmaal naartoe is geëvolueerd, is zodanig vergeestelijkt dat ze daar tegen kunnen. Voor ons aardse mensen staat dat nog wel een stukje van ons vandaan.

 

Wat is de juiste houding op je levenspad? (2)

 

– Op zich is het helemaal niet ingewikkeld. Je moet proberen de dag te nemen ‘zoals die komt’. Elke dag heeft zo zijn betekenis. Al die losse dagen zijn van tevoren door je eigen ziel (o.a. door de wet van oorzaak en gevolg) ‘geschreven’. Probeer daarom tevreden te zijn met het pad dat voor je ligt. Het is de acceptatie en het proberen (wel dikwijls in het klein) tevreden te zijn. Nu zijn we nog niet in staat om de diepte hiervan te begrijpen. We zijn hier geestelijk eigenlijk nog te jong voor.

Veel mensen zijn dikwijls erg boos op hun (levens)lot of dat van een ander. Sommigen vervloeken het leven. Ik kan dat natuurlijk best wel begrijpen. Ik bedoel: wanneer iemand ‘op je tenen staat’ en je het erg moeilijk in je leven hebt, ga je vanzelf wel piepen. Maar sta er toch eens vaker bij stil dat dit met de wet van karma te maken heeft. Je hebt eens de dingen die je nu meemaakt zelf in werking gezet. Het is dan toch niet zo vreemd dat je nu met je eigen ‘oorzaak en gevolg’ wordt geconfronteerd. Het zou een mooie boel zijn als iedereen zomaar raak zou kunnen leven. Dan is er toch helemaal geen sprake van rechtvaardigheid. Gelukkig zijn er (natuur)wetten in het heelal. Neem de dag zoals die komt en probeer een heel klein beetje tevreden te zijn. Probeer je innerlijke instrument gestemd te houden. Soms moet je jezelf als het ware even opnieuw stemmen. Maar dat geeft toch helemaal niet?

 

Vreemde krachten (1)

 

– Ken je het gevoel, dat wanneer je iemand een paar maal hebt gezien of er contact mee hebt gehad, dat de persoon als het ware in je ‘hoofd’ blijft zitten? Je kunt dan aan weinig andere zaken denken. Want de persoon komt steeds weer opnieuw in je gedachten terug. Deze moeilijk te meten ‘kracht/invloed’ wordt veroorzaakt door je eigen ziel.

Onze ziel zorgt ervoor dat we de juiste personen aan zullen trekken. Zo werkt de wet van karma (de wet van oorzaak en gevolg). In het leven ‘moet’ je dus bepaalde personen tegenkomen. Hier ontstaat ons levensprogramma door. In feite geldt dit voor alles. Ik bedoel alle vormen van contacten.

 

Vreemde krachten (2)

 

– Ik heb zelf (voor mijn huwelijk) in het verleden meerdere malen paranormaal geweten dat ik een nieuwe relatie zou krijgen. Het leek er net op of er ‘onzichtbare auradraadjes’ heel langzaam werden aangetrokken. Op deze wijze wordt onze ‘levensprogramma’ geschapen. Juist door dergelijke bijzondere ervaringen ben ik gaan inzien dat er wel degelijk een levensprogramma voor iedereen is. Niemand komt hier onderuit, omdat ‘die’ kracht vele malen sterker is dan onze wil. Maar wat ik eigenlijk met deze tekst wil zeggen is, dat het ook voor onze hond Jasper gold. Mijn ex-vriendin wilde graag een hond. Ik voelde al enkele weken vooraf dat wij karmisch ‘verbonden’ waren met een toekomstige hond. Ik wil hiermee zeggen dat ik vermoed dat we ook karma met bepaalde dieren hebben. Hier is nog bijzonder weinig over geschreven. Ik vind het jammer en onterecht dat veel mensen dieren bijna als een ‘ding’ of ‘gebruiksvoorwerp’ zien. Vergeet niet dat dieren ook duizenden incarnaties (levens) achter de rug hebben, net als wijzelf. Wij (mens en dier) worden later ‘Hemelse Wezens’. We leven dan in volkomen (hemelse) harmonie naast elkaar.

 

Geeft het zien van je levensfilm je direct een gevoel van ‘dit moet ik rechtzetten’? Of komt die drang om goed te maken veel later?

 

– Mensen die nog onbewust zijn snappen er niet veel van. Maar dat is ook niet nodig. Zij hoeven ook niet lang aan gene zijde te zijn. Maar de gemiddelde mens begrijpt en voelt wel degelijk welke dingen hij goed of verkeerd heeft gedaan. Natuurlijk staan er op elke levensfilm hele mooie maar ook hele vervelende zaken. De meer ontwikkelde mensen voelen en begrijpen dat ze later zelf nog het één en ander recht te zetten hebben. Maar dit gevoel is een persoonlijk gevoel dat bij iedereen net weer iets anders is.

 

Zie je die levensfilm alleen of is er iemand van gene zijde bij aanwezig?

 

– Jij ziet altijd alleen jouw levensfilm. Later aan gene zijde kan een astrale gids je wel fragmenten van jouw levensfilm opnieuw laten zien. Op deze manier kan er het één en ander worden besproken. Hier kun je ontzettend veel van leren.

 

Wordt iemand die z’n levensfilm niet wil zien verplicht om te kijken?

 

– Je hebt geen keuze. Jouw eigen ziel zorgt ervoor dat jij je levensfilm wel zult zien. Dit is een onderdeel van het leven van de Schepper. Je ziet jouw levensfilm dus automatisch.

 

Krijgt iemand die absoluut niet in een leven na de dood gelooft ook zijn levensfilm te zien?

 

– Dat maakt niets uit. Iedereen, gelovig of ongelovig, of wat dan ook, ziet zijn levensfilm. Dit is een onderdeeltje van het totale leven.

 

Als je nog nooit iets van het spirituele hebt gehoord. Hoe kun je dan begrijpen wat je te zien krijgt?

 

– Een levensfilm heeft met alle facetten van jouw leven te maken. Dus niet alleen het spirituele. Je ziet alle gedachten en handelingen van jezelf. En de anderen waar je wat mee te maken hebt gehad. Voor de duidelijkheid: je ziet dus ook alle gedachten en emoties van die andere persoon. Dit kan heel confronterend zijn. Je ziet nu alles ‘open en bloot’. Je kijkt als het ware even bij iemand naar binnen. Wat die werkelijk voelde of dacht. Je wordt als het ware gesplitst in dader en slachtoffer. Zo voel je wat je die ander aan deed, met veel gevoel.

 

Krijgt een baby ook een levensfilm te zien bij het overlijden?

 

– Ik denk van wel. Jouw lichaam is namelijk op dat moment een baby, maar niet je geest. Je geest heeft eigenlijk geen leeftijd. Alleen maar een innerlijke leeftijd (geestelijke leeftijd). Met innerlijke leeftijd bedoel ik jouw punt van evolutie/bewustzijn van dat moment. Dat ‘stukje’ ervaring moet voor die geest mee op zijn levensfilm.

 

Je zegt: “Het zien van zo’n levensfilm is vrij confronterend.” Maar op het moment van overgaan heb je al aardig wat te verwerken. Ben je wel in staat om dit te bevatten?

 

– Ja, het heeft niets met je stoffelijk lichaam te maken. Het speelt zich af op het geestelijk niveau, niet het stoffelijk niveau. Ieder mens heeft op dat niveau andere (geestelijke) krachten tot zijn beschikking.

 

15 – De dood/het voortbestaan

 

Wat voor lichaam heb je na de dood?

 

– Een mens heeft goed beschouwd twee lichamen. Een tijdelijk grofstoffelijk lichaam voor op de aarde en een permanent (eeuwig) verfijnd geestelijk lichaam voor gene zijde. Tijdens de dood trekken we het aardse, grofstoffelijke lichaam uit als een oude versleten jas. Het is logisch dat we ook aan gene zijde een lichaam moeten hebben. Je moet je nou eenmaal ook daar zichtbaar, voelbaar en hoorbaar kunnen maken. Op dit moment heb je ook een geestelijk lichaam. Maar dat zie je niet. Dit komt omdat onze ogen alleen maar op de aardse trillingen reageren. Het geestelijk lichaam is zichtbaar op een ander golflengte, op een ander niveau. De beide lichamen zijn verbonden met etherische energiekoorden. In de bijbel wordt gesproken van het zilveren koord. Hiermee worden deze etherische verbindingskoorden bedoeld. Bij het intreden van de dood breken of scheuren deze energiekoorden.

 Wil je iets meer vertellen over het Bijbelse zilveren koord?

 

– De mens bestaat uit twee lichamen. Het grofstoffelijke, zeg maar het gewone, lichaam en het geestelijke lichaam. Deze lichamen staan altijd met elkaar in verbinding. Eigenlijk zijn het een soort energie- en informatiekabels. Er is een draad die het stoffelijk lichaam van energie voorziet; dat noem je de levensdraad. En er is een draad die het stoffelijk lichaam laat reageren; dit gebeurt via de bewustzijnsdraad. Een draad dus voor de levenskracht zelf en een draad voor het bewustzijn (zonder energie en bewustzijn is er geen leven mogelijk). Wanneer de dood intreedt breken deze draden als het ware. Het kan ook zijn, bijvoorbeeld bij een coma, dat de bewustzijnsdraad nagenoeg stuk is. Het is dan afwachten wanneer de kosmische tijd is aangebroken om te sterven. Het kan gebeuren dat iemand voor langere tijd in coma is, maar bijvoorbeeld na twee maanden weer wakker wordt, omdat zijn levensprogramma nog niet af was. Het is voor ons mensen heel erg moeilijk om te zien wanneer coma min of meer het einde voor iemand is of dat hij nog verder zal leven.

 

Wat zie je bij een levensfilm?

 

– De levensfilm is een wonderlijk iets. In de fase rond je dood, of soms bij bijna-doodervaringen, zie je in een flits je hele leven aan je voorbijgaan. Je ziet heel veel fases van je leven achter elkaar. Van heel jong tot het moment rond je dood. Je ziet het precies zoals het is gegaan. Je kunt geen leuke of vervelende momenten wegdrukken. Het grappige is dat je de dingen niet alleen ziet maar ook voelt, en dat je zelfs de reacties van anderen op jouw handelingen en uitspraken ervaart. Dit is natuurlijk heel confronterend en niet altijd even leuk om te zien. Maar het is wel jouw leven.
Meestal ga je na de dood bepaalde belangrijke fases in je leven samen met je gids doornemen. Dat is natuurlijk heel erg leerzaam. Je kunt dan zelf beslissen of je hier iets mee wilt gaan doen of het laat rusten. Je zult nooit onder druk worden gezet. Jouw gedachten en wensen zullen altijd gerespecteerd worden. Maar om verder te komen is het raadzaam om hier toch wat mee te doen.

 

Wat gebeurt er rond je dood?

 

– Iedereen wordt in de periode rond zijn dood opgewacht en opgevangen. Ik denk dat je wel vaker hebt gehoord dat mensen in de laatste dagen van hun aardse bestaan waarnemingen doen. Meestal zien zij hun familieleden. Er staan dikwijls meerdere mensen op hen te wachten. Al eerder overleden familieleden, kennissen en soms ook contacten uit de sferen van gene zijde van voor de geboorte op aarde. Dit wordt allemaal geleid door een dokter van gene zijde. De geestelijke dokter die daar speciaal voor heeft gestudeerd, helpt mee om de etherische koorden, van een persoon die spoedig zal overlijden, losser te maken. Dit wordt gedaan door middel van magnetische passen. Eigenlijk wat we vroeger handoplegging noemden. Dit proces gaat bij de één sneller dan bij de ander. De overledene zal, wanneer hij helemaal is losgekomen van zijn stoffelijke lichaam, vrij spoedig naar zijn sfeer gebracht worden.

 

Wat gebeurt er na je dood/heengaan?

 

– Verreweg de meeste mensen worden naar ‘een opvangtehuis’ gebracht. Eigenlijk kun je misschien beter zeggen: een rust- of herstellingsoord. Iedereen slaapt in de eerste weken erg veel. Mensen die op aarde al behoorlijk op de hoogte waren van het voortbestaan en een gemiddeld goed leven hebben gehad, hebben op de één of andere manier meer geestkracht tot hun beschikking. Zij zullen veel minder slapen en sneller hun nieuwe situatie accepteren. Sommige mensen hebben maanden of jaren nodig om zich redelijk te herstellen. Op zich maakt het begrip tijd daar niets uit. De geestelijke verzorgers aan die kant kunnen aan de uitstraling, de aura, zien wanneer een persoon even wakker wordt. Zij staan dan altijd klaar om eventuele vragen te beantwoorden. Soms, wanneer je daar aan toe bent, nodigen ze je uit om in de tuinen van een rustoord een wandeling te maken. Er zijn daar veel bankjes om even rustig te zitten.

Over het algemeen is dit een fase waarin je maar tijdelijk verblijft. Iedereen wordt namelijk uiteindelijk naar zijn eigen sfeer gebracht. De sfeer die bij de persoonlijke, innerlijke ontwikkeling hoort. Er zijn, zoals je waarschijnlijk weet, 14 grote sferen aan gene zijde. Elke sfeer bestaat weer uit verschillende overgangsgebieden. Deze 14 grote sferen of gebieden (het is maar net wat voor naam jij hier aan wilt geven) horen wel bij de aarde. Iedereen doorloopt alle sferen die bij de aarde horen. Je kunt geen sfeer overslaan. Het lijkt mij niet meer dan logisch dat je hier wel duizenden levens voor nodig hebt.

 

Hoe komt het dat men zo zeker is van het voortbestaan?

 

– Dat heeft vooral te maken met eigen persoonlijke paranormale ervaringen. Wanneer je maar één keer in je leven een overleden persoon duidelijk (helder) ziet of tegen je hoort praten (helderhoren), dan is dat al voldoende. Je hebt namelijk voor even contact met gene zijde. Ik heb gemerkt dat veel mensen enkele spirituele ervaringen hebben gehad. Wanneer je iemand ziet, dan noem je dat een ‘verschijning’; ik ervaar dat dagelijks. Mensen laten me iets (helder) zien, horen, voelen of weten van hun aanwezigheid. Ook uittredingen en bijna-dood-ervaringen kunnen hier veel aan bijdragen.

Hoe kijk je vanuit gene zijde naar de dood?

 

– Voor personen die eenmaal bewust zijn geworden aan gene zijde heeft de dood niet meer zoveel betekenis. Je hebt geen onzekerheden en angsten meer daarover. Omdat je toch al het hele proces van ‘overgaan’ (doodgaan) zelf hebt meegemaakt (ondergaan). Vanaf dat bijzondere moment kijken zij hier anders tegenaan. Op de aarde ben je voor vorige levens nagenoeg afgesloten. Je moet maar afwachten wat er tijdens jouw overgaan gaat gebeuren. Van ‘die zijde’ uit, heb je de mogelijkheid om naar de aarde toe te gaan. Je moet daar eerst wel toestemming voor vragen. Je kunt je dus dan van beide zijdes bewust zijn. Dit geeft een enorme verdieping in je bewustzijn.
Verreweg de meeste momenten kun je je goed herinneren. De druk en de angst van het overlijden valt helemaal weg. Het is jammer dat we al die ervaringen van geboren worden en weer overlijden vergeten tijdens ons aardse leven. Iedereen zou dan zeker zijn van reïncarnatie (het opnieuw geboren worden op aarde). Mensen hoeven dan niet meer te twijfelen en te strijden of er wel of geen voortgaaan is.

 

Als we tijdens ons aardse leven proberen te leren onthechten, kunnen we dan bij de overgang (de dood) het leven ook beter loslaten?

 

– Dit is een moeilijk punt. We hebben namelijk allemaal zo onze eigen emotionele verbindingen met personen en voorwerpen. Dat vind ik normaal en menselijk, maar we moeten niet overdrijven. We zijn bijvoorbeeld niet elkaars bezit. We moeten leren om op onze eigen benen te staan. We maken ons dikwijls te afhankelijk van anderen en van voorwerpen. Dit is een behoorlijk pittig leerproces en het bezorgt onszelf veel pijn en verdriet. Laat meer los. Ga er niet als het ware bovenop zitten en leer te relativeren. Natuurlijk zullen sommige mensen het in de fases voor hun overlijden moeilijker hebben dan anderen. Toch moet ik hier wel bij zeggen dat het vooral om de verschillende fases voor iemands overlijden gaat. Het overlijden zelf is grotendeels voor iedereen hetzelfde. Overlijden is universeel. Mensen kunnen zich tijdens hun leven en de periode van het bijna doodgaan behoorlijk druk maken om allerlei aardse (vaak materiële) zaken. Dat doen mensen zelf. Dat heeft ook te maken met je eigen geestelijke investering. Ik bedoel: heb je je nooit met zingevingszaken en het voortbestaan beziggehouden, dan zal je dat hoogstwaarschijnlijk ook tijdens je sterven en de periode na het sterven niet doen. Dit is trouwens heel moeilijk voor gidsen (hulpverleners) aan gene zijde. Want je kunt iemand niet gemakkelijk iets duidelijk maken als hij er helemaal niets vanaf weet, of bewust alles afwijst (ontkent).

Het zal voor mensen die heel erg aardgebonden zijn (met bezittingen) niet eenvoudig zijn om het leven los te laten. Ik ken mensen die waarschijnlijk na hun dood nog steeds hun geld zullen gaan natellen. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Probeer elke dag opnieuw jezelf hierin wat verder te ontwikkelen. Uiteindelijk leert iedereen zich te onthechten. Geestelijke universele belangstelling en liefde is heel iets anders dan egoïstische ‘liefde’.

 

Voor elke belangrijke stap in ons leven bereiden we ons voor (huwelijk, geboorte, enz.), maar waarom niet op de dood?

 

– Dat verbaast mij ook. In ieders leven komt de dood meerdere malen voor. Je zou zeggen dat daar van kinds af aan ook iets meer aan gedaan moet worden. Het is vreemd, eigenlijk zeer onspiritueel en niet godsdienstig. Ook al is een zuivere vorm van godsdienst beleven 100 procent hetzelfde als een spiritueel leven.

Het wordt tijd dat hier een ommekeer in komt. Ik zie het persoonlijk als een van mijn hoofdtaken om hier iets meer over te vertellen en te verduidelijken (persoonlijke getuigenis). Voor mij heeft de dood niet zo’n hele grote betekenis, omdat ik dagelijks met mensen van de andere zijde te maken heb. Er bestaat voor mij geen dood. Alleen maar het voortgaan van het ene (de aarde) naar het volgende gebied.

De dood wordt heel vaak met verdriet en pijn geassocieerd. Het is logisch dat mensen dat liever zoveel mogelijk en zolang mogelijk van zich af houden (wegdrukken). Dit is een begrijpelijke, maar geen verstandige houding. Je kunt het wel zolang mogelijk van je afhouden, maar eens staat het ook voor jouw deur. Ik vind persoonlijk dat wanneer je iets meer van het thema dood weet, je daar later veel aan kunt hebben. Je bent dan beter voorbereid. Door meer inzicht ga je ook gemakkelijker relativeren. Ik merk dat mensen die hier iets meer van weten dan de gemiddelde persoon toch op de een of andere manier minder pijn en verdriet zullen hebben. Het valt allemaal iets anders; iets minder pijnlijk. Er zijn op dit moment nog te veel mensen die denken dat dood dood is. Zij houden onder andere het ‘nieuwetijdsdenken’ een beetje tegen. Ik wil eigenlijk het volgende zeggen: als leraren of toekomstige leraren (en schrijvers van schoolboeken) geen belangstelling hebben in het thema, zal het ook nooit in boekjes behandeld worden. Het beste wat je nu kan doen is dit thema onderling bespreekbaar proberen te maken. En natuurlijk hoort de dood als hoofdthema er net zo goed bij als de geboorte of het huwelijk.

 

Zijn de verschillende sferen hetzelfde als hemel en hel?

 

– Ja. Op de aarde leven mensen met wel tientallen verschillende bewustzijnsniveaus. Dat kun je als helderziende goed aan de grootte en de kleuren van de aura zien. Al die mensen van verschillende innerlijke bewustzijnsniveaus gaan naar gebieden toe (de verschillende sferen van gene zijde) waar ze gezien hun innerlijke ontwikkeling thuishoren. Tijdens je aardse leven heb je gelijktijdig afstemming op een van de sferen/gebieden van gene zijde. In elk leven kun je een stukje verder groeien (evolueren). In de bijbel wordt gesproken over de hemel en de hel. Dit is wel een hele simpele weergave van gene zijde. De bijbel zit vol met fouten. Ieder mens groeit door diverse levens eigenlijk van volledig onbewustzijn naar meer geestelijk bewustzijn. Iedereen gaat (evolueert) dus van lagere sferen (de hellen) naar hogere sferen van licht (hemelen in het klein). Er is geen stilstand. Je blijft zeker niet eeuwig in een bepaald gebied hangen en zeker niet in de hel. Die flauwekul is alleen maar gezegd om de mens bang te maken. De mens groeit altijd verder. Dit noemen we evolutie.

 

God is geen man in een jurk, maar een kracht/energie. Stel dat iemand overgaat die wel gelooft in die man met een jurk. Krijgt hij die kracht dan te zien als die man in een jurk, omdat hij dat herkent?

 

– Nee, de Schepper kun je alleen maar innerlijk enigszins voelen. Of aan deze zijde of aan gene zijde dat maakt verder niet veel uit. De Schepper is nooit een persoon als een mens geweest. Maar het fijne kan ik hier ook niet van vertellen. Het is zogezegd een mysterie die we misschien over duizenden jaren beter kunnen begrijpen.

 

‘Je ziet elkaar ooit weer’, is een veel gebruikte uitspraak in de spirituele wereld. Wat gebeurt er als mijn overgegane geliefde in een veel hogere of lagere sfeer zit dan ikzelf? Krijg ik die dan wel te zien of wordt dit voor mij een grote teleurstelling?

 

– Dat kan een probleem zijn. Maar iemand die geestelijk/innerlijk iets ouder is dan de ander, kan altijd zelf naar de persoon toe gaan. Mensen van hogere afstemming (een hogere sfeer van bewustzijn) kunnen altijd ‘afdalen’ naar een lager gebied. Omgekeerd is dat niet mogelijk. Je wordt dan bijgestaan door ‘hogere’gidsen.

 

Is bidden niet totaal nutteloos als je gelooft in karma en universele kosmische wetten?

 

– Ja, als je dat zo ziet dan is dat ook zo. Bidden heeft niet echt veel zin. Je kunt natuurlijk wel positief tegen jezelf praten. Jezelf als het ware aanmoedigen (jezelf bevestigen of affirmeren). Er zijn eigenlijk twee mogelijkheden: of je sluit jezelf door allerlei ellende voor heersende goddelijke energieën af, of je accepteert je levenspad en laat alsnog al die energieën stromen. Maar je kunt niet ergens voor bidden als iets niet op je levensprogramma staat. Denk hier eens goed over na. Bidden is dikwijls afdwingen, iets opeisen.

 

Als je eens aan gene zijde bent en de dierbaren die je daar kent moeten weer opnieuw geboren worden (reïncarnatie), is dit dan weer het beleven van de dood, maar dan aan gene zijde?

 

– Ja, zo zou je het kunnen zien. Maar je laat aan die kant geen stoffelijk lichaam achter zoals hier op de aarde. Het is niet eenvoudig om mensen los te laten. Een hogere vorm van liefde is toch leren loslaten. Ieder mens moet namelijk zichzelf ontwikkelen en daar heeft hij verschillende levens voor nodig. Maar echte banden tussen mensen zullen nooit worden verbroken.

 

Hoe herkent een moeder haar overgegane baby, die zij al jaren niet meer heeft gezien?

 

– Het inmiddels al volwassen ‘kindje’ toont zelf het beeld dat je direct zult herkennen. Eventueel kan ook een astrale gids hiermee helpen. Ik moet er eigenlijk wel bij zeggen dat je de persoon wel in gevoel zult herkennen. Dit gevoel zul je nooit meer vergeten. Alleen op aarde herinneren we ons dat dikwijls niet. Toch voel je je bij sommige mensen al direct vertrouwd. Meestal heeft dat te maken met een persoon die je in vorige levens al dikwijls hebt gezien.

 

Wordt gene zijde ons niet te mooi voorgesteld? Ook daar wacht ons loutering, leren, bewustwording, enzovoort.

 

– Het is maar net wat je hebt gehoord of gelezen. Ik heb wel het idee dat gene zijde te mooi wordt voorgesteld. De gemiddelde mens op aarde heeft nog te veel egoïsme. Mensen moeten eerst meer voor anderen over hebben voordat ze in de hogere sferen van licht kunnen komen. Toch staan die gebieden altijd voor iedereen open. Alleen moet je jezelf wel verder ontwikkelen naar een bepaald punt van bewustzijn (gevoel, intuïtie, inzicht, enzovoort). Aan gene zijde zijn net zoveel mooie als lelijke, nare gebieden. Op aarde heb je goede en veel slechte (onbewuste) mensen.

 

Jongeren hebben minder last van inprentingen (dogma’s). Zijn zij daardoor meer vatbaar voor het spirituele?

 

– Ja, dat kan. Het is wel zo dat veel meer jongeren tegenwoordig belangstelling hebben voor het spirituele. Maar het is zo jammer dat ze zo zelden in aanraking komen met werkelijk goede boeken. Eigenlijk zijn er veel te weinig spirituele leiders of leraren of hoe je ze ook wilt noemen. Er lopen te veel spirituele leraren rond met alleen maar boekenwijsheid. Zij weten niet goed waar ze over praten. Je moet iemand hebben die van nature zelf allerlei bijzondere ervaringen heeft gehad. En een normale dosis gezonde volks- en levenswijsheid. Helaas is dat nog niet zo. Zij vragen ook enorm veel geld voor allerlei, in mijn ogen, belachelijke cursussen en opleidingen. Je kunt niet door een opleiding spiritueel of paranormaal worden. Dat is 100 procent flauwekul. Je kunt hooguit een beetje beter met je eigen ervaringen om leren gaan. Er bijvoorbeeld beter naar leren luisteren. Het beste is per dag één of twee kwartiertjes rustig te mediteren of naar je innerlijk leren luisteren. Dit vergt veel discipline maar kost je verder geen geld. Het verruimt je innerlijke en uiterlijke wereld enorm.

 

Aan gene zijde werkt men druk aan het uitvinden van medicijnen om ongeneeslijke ziektes uit te bannen. Hoeft de mens dan niet meer ziek te worden? Is dit een ‘aanloop’ tot langere levens op aarde?

 

– Ja, zo kun je dat best zien. Allereerst kan er door middel van nieuwe medicijnen veel leed worden voorkomen. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de mens wel 150 tot 175 jaar oud wordt. De wereld zal dan niet overbevolkt raken. Elk stel krijgt in de toekomst hooguit twee kinderen. Elk persoon heeft dan karma met één van de twee kinderen (of beide natuurlijk). Door de diverse oorlogen in het verleden is er heel veel disharmonie of negatief karma ontstaan. Het kan dan ook niet anders dat sommige mensen nu (en vroeger) wel vijf of tien kinderen moeten baren. Dit is een van de mogelijkheden om de ontstane disharmonie tussen de mensen weer in harmonie terug te brengen.

 

Is het spirituele geloven, weten of voelen?

 

– Persoonlijk heb ik een hekel aan geloven. Naar mijn mening moet je niets geloven. Je moet iets serieus onderzoeken, uitproberen, toetsen, controleren, enzovoort. Iets zomaar geloven of accepteren is als over één nacht ijs gaan. Ik moet daar niet veel van hebben. Het mooiste is natuurlijk als jij, of iemand in je vertrouwde omgeving, een bijzondere spirituele ervaring hebt gehad. Een uittreding, een bijna-doodervaring (BDE), een verschijning van een familielid, iets in het verre verleden of in de toekomst mogen zien. Je kunt je eigen denkbeelden en ervaringen naast die van anderen leggen. Dit geeft ook dikwijls meer inzicht in deze materie.

 

Als we tijdens het leven leren te onthechten, kunnen we dan bij het overlijden het leven beter onthechten?

 

– Het zal het verdriet niet helemaal doen afnemen. Maar dat is natuurlijk ook niet nodig. Je zult de situatie beter aankunnen. Je beleeft het dieper en bewuster. Hoe meer jij je aan iemand hecht of vastklampt, hoe groter de pijn zal zijn als je niet wilt loslaten. Toch zijn dit vreselijk moeilijke situaties in het leven. Het feit dat je weet dat iemand naar een volgend gebied (gene zijde) gaat, geeft toch meer rust en vertrouwen.

 

Neemt de geest tijdens de overgang (overlijden) deel aan het lichamelijk lijden? Of wordt dit losgekoppeld?

 

– Zover ik weet, voelt de al een beetje losse geest van het stoffelijk lichaam hier niets of weinig van. Alle aandacht en energieën trekken geleidelijk aan, tijdens het hele stervensproces, naar de geest toe. Dat is ook de reden waarom iemand koud gaat aanvoelen. Je ziet eigenlijk het leven langzaam terugtrekken naar het geestelijk lichaam.

 

Als je tijdens het overlijden niet meer helder kunt denken, hoe kun je je dan geestelijk toch juist instellen?

 

– In de periode rond het overlijden trekt alle energie naar de geest van de persoon. Iemand lijkt dan afwezig. Je moet hier alleen vreselijk mee oppassen. Want alle mensen worden op dat moment zeer geestelijk bewust. Ze kunnen soms helderziend, helderhorend en/of heldervoelend worden; al die zintuigen van de geest worden namelijk geactiveerd. Zij kunnen soms zelfs door de muren heen zien of alles horen. Dit is echt geen grapje, maar heel serieus bedoeld. Op de aarde zijn we met het stoffelijk lichaam daar grotendeels voor afgesloten, gelukkig maar. We praten over de (geestelijke) zintuigen van het geestelijk lichaam.

 

Maakt het overgaan in dit leven deel uit van de volgende reïncarnatiekeuze?

 

– Ja, alles wordt netjes in elkaar geschoven. Dat regelt onze eigen ziel. We hebben daar gelukkig (nagenoeg) geen invloed op. Een mens is daar geestelijk nog veel te jong voor. We begrijpen de diepte van het leven nog niet. We hebben nog maar net de eerste stappen (op het pad) van geestelijk bewustzijn gezet.

 

Zou het voor de nabestaanden niet veel beter zijn dat ze weten dat de laatste stuiptrekkingen van een lichaam niet meer bewust worden gevoeld,  zodat er geen negatieve sfeer (aura) van angst ontstaat?

 

– Ja, dat heeft eigenlijk helemaal niet meer met de persoon die gaat overlijden te maken. Het zijn eigenlijk zenuwtrekkingen. De druk en energie gaat langzaam van het stoffelijk gestel (lichaam) af. Het stoffelijk lichaam zal hier dus op reageren, maar de persoon zelf heeft hier geen last van.

 

Als bij een overgang familie aanwezig is die erg bang is, bemoeilijkt dit dan de overgang?

 

– Ja en nee. Het is prettiger om in totale vrede te overlijden. Maar de geestelijke dokter van gene zijde zal met zijn magnetisme (universele vitaliteitsenergie) een wolk van energie om de persoon aanbrengen. Iemand kan dus worden afgesloten (beschermd). Het beste is om rustige en vredige gedachten naar de persoon die je lief hebt te sturen.

 

Is er verschil tussen de klinische dood en de ‘echte’ dood?

 

– Ja, bij de werkelijke dood zijn de etherische koorden tussen het stoffelijk en het geestelijk lichaam helemaal verbroken. Wanneer deze koorden van energie eenmaal gebroken zijn, kun je niet meer terug naar je lichaam. De dood is dan definitief ingetreden. Eigenlijk zou er een goed ontwikkelde helderziende in bijvoorbeeld een ziekenhuis moeten zijn, om dit proces te volgen.

 

Als ik mij een verkeerd beeld vorm van de dood en de overgang, moet ik dan aan gene zijde opnieuw sterven om in de ‘echte’ wereld te komen?

 

– Nee, ik denk dat je dat niet zo moet zien. Iedereen ziet met zijn eigen ogen dat hij in een ander gebied terecht is gekomen. Maar mensen die tijdens hun aardse leven niet in het voortbestaan geloofden, snappen niet in welke situatie ze zijn terechtgekomen. Zij zien immers dat ze niet dood zijn, maar beseffen niet dat ze nu in een ander gebied leven. Zeer koppige mensen zijn hier heel moeilijk van te overtuigen. Het kan zelfs maanden tot jaren duren.

 

Is er tijdens de overgang een tijd dat we in twee werelden leven?

 

– Ja, je kijkt tijdelijk net als een helderziende in twee werelden. Dit is een heel bijzonder moment. In een paar tellen zul je ongelooflijk veel begrijpen. Ook het respect voor de Schepper zal ineens kunnen ontwaken. De dood is eigenlijk niet meer dan een langzame voorbereiding op het volgende gebied.

 

Is onze dood de bekroning van ons leven?

 

– De dood is een afronding en afsluiting van een actieve fase (een periode) van de menselijke evolutie. Eigenlijk loopt het leven altijd maar door. Er is geen werkelijke stilstand. De mens leeft eeuwig. De dood is weliswaar een afronding van het aardse bestaan. Je trekt immers jouw stoffelijk lichaam uit. En je gaat verder met je geestelijk lichaam. Ik vind persoonlijk bij een begin (de geboorte) ook automatisch een einde (de dood) hoort.

 

Voor elke belangrijke stap in ons leven bereiden we ons voor (huwelijk, geboorte). Waarom niet voor de dood?

 

– Dit komt omdat we geen werkelijk geloof hebben. Veel mensen denken nog steeds dat de dood het einde van alles is. Wanneer je begint te beseffen, en je eigen begint te maken dat we na de dood naar een volgende gebied gaan, krijgt de dood direct een hele andere en minder belangrijke betekenis. Heel veel mensen zijn bang voor de dood. Ik vind dit als helderziende zeer onterecht. De dood is één van de meest bijzondere ervaringen van de mens. Tijdens de dood krijg je een veel beter begrip van al het leven. Hier aan deze zijde, en dadelijk aan gene zijde.

 

Als ons bewustzijn de dood niet wil aanvaarden, blijven we dan door de stof aangetrokken?

 

– Dat hoeft niet altijd. Mensen worden meestal naar hun eigen sfeer (gebied met een bepaald bewustzijn) gebracht. Zij hoeven daar zelf niets voor te doen. Meestal worden mensen door familieleden en gidsen opgewacht. Dit is zeker voor iedereen een bijzonder moment.

 

Is het beter om er voor te zorgen niet in onmin te leven met iets of iemand?

 

– Ja, dat vind ik wel. Ook aan gene zijde ga je vanzelf piekeren en mijmeren over spanningen, irritaties en ruzies die je samen met anderen hebt opgebouwd. Je kunt tijdens je leven beter zoveel mogelijk proberen recht te zetten. Sommige mensen hebben jaren of tientallen jaren wroeging (spijt). Dat is een naar gevoel. Het is sowieso niet fijn om disharmonie met andere mensen te hebben.

 

Waarom vinden wij ‘opgelegde’ taken zo belangrijk, terwijl de dood ons van elke taak ontheft? Klopt het dat enkel onze kosmische taken blijven bestaan?

 

– Ja, we maken ons dikwijls te druk om de verkeerde zaken. Eigenlijk is alles belangrijk. Je kunt ook zeggen dat eigenlijk alles onbelangrijk is. Het is maar net hoe je persoonlijk naar het leven kijkt.

 

Mensen zijn vaak bang voor de dood, maar het is toch voor iedereen onvermijdelijk? Zou het niet simpeler zijn om het gewoon te aanvaarden?

 

– Ja, dat vind ik ook maar er zijn nog te weinig mensen die zich in deze materie over leven en dood willen verdiepen. Inzicht krijg je nooit zomaar cadeau. Het kost je wel enige inzet om je dit eigen te maken. Gelukkig kan iedereen helemaal vrij zelf zijn eigen keuzes maken. Op dit moment zijn er meer dan genoeg goede boeken, te vinden. Ik adviseer zelf altijd de boeken van Jozef Rulof.

Als we ons hevig verzetten tijdens de dood/overgang, maken we het onszelf dan niet extra moeilijk?

 

– Ja, maar die angsten zijn eigenlijk meer de fases voor de dood. Je kunt je namelijk over allerlei zaken enorm druk maken. Over zowel zinnige als onzinnige zaken. Het moment van het proces van doodgaan zelf gaat eigenlijk vanzelf. Je hoeft je hier niet druk over te maken. Maar er zijn mensen die bang zijn voor de dood. En er zijn er ook die een soort wroeging hebben over de dingen die in het leven zijn gebeurd. Het mooiste is als je enige tijd hebt om over de dood en dergelijke na te denken. Je kunt je namelijk veel beter op alles voorbereiden.

 

Als we beter zouden beseffen dat we elk ogenblik van de dag kunnen wisselen met een andere wereld (doodgaan), zou er dan niet minder haat en meer liefde zijn? Want in disharmonie de overgang maken is geen pretje.

 

– Dat is een mooie gedachte maar er zijn heel weinig mensen die zo kunnen denken. Mensen drukken het thema ‘de dood’ het liefst zover mogelijk van zich af. Er zijn niet zoveel mensen bewust mee bezig. We denken doorgaans te aards, en niet geestelijk genoeg. Toch is dat wat wij in honderden levens zullen gaan leren doen. Ik vind dat iedereen gewoon zijn best moet doen. Je moet namelijk ook niet overdrijven. Forceer niets, tracht het te doen vanuit je hart, je gevoel.

 

Als je tijdens je overgang vrede met jezelf vindt, kun je die dan ook nog stoffelijk uitstralen naar je nabestaanden?

 

– Ja, maar dan moet je wel heel gevoelig zijn. De twee werelden, deze zijde en gene zijde zijn voorlopig nog gescheiden. Gene zijde laat heel weinig zien van wat er aan die kant gebeurd. Dit is niet om ons te pesten. Zij willen dat we volledig met ons bewustzijn hier op de aarde zijn gericht. We moeten het hier namelijk doen. Aan sommige mensen kun je zien dat ze vredig zijn gestorven.

 

Is de dood voor een jong iemand met veel vitaliteit moeilijker dan voor iemand die oud en uitgeblust is?

 

– Nee, dat kun je niet zo stellen. Iedereen reageert namelijk op zijn eigen unieke manier. Het is wel zo dat het toch anders is als je een beetje voorbereid bent. Ik heb gemerkt dat mensen die op jonge leeftijd overlijden dit meestal al wel wisten (voorvoelden). Misschien niet helemaal bewust maar wel voor een deel. Je moet namelijk niet vergeten dat we in de diepte allemaal onze levensopdracht wel kennen. Het heeft dus meer te maken met het inzicht van de desbetreffende persoon die zal gaan overlijden. Het heeft meer te maken met innerlijke leeftijd dan aardse leeftijd.

 

Wanneer we bij de overgang onze levensfilm te zien krijgen en het raakt ons niet, worden we dan toch gedwongen?

 

– Iedereen zit verwonderd naar zijn eigen levensfilm te kijken. Dit is namelijk zo iets bijzonders. Je kunt je niet voorstellen hoe diep en mooi dat is. Tijdens het zien van je eigen levensfilm zie je en voel je niet alleen je eigen belevenissen, maar je ziet en voelt ook die van een ander. Je wordt als het ware in tweeën, gesplitst (dader/slachtoffer).  Je kunt zuiverder zien hoe een ander op jou heeft gereageerd. Dit is mooi, maar soms ook wel zeer confronterend. Sommige situaties wil je liever niet terugzien. Maar ook de negatieve en moeilijke situaties van het leven horen erbij. Probeer hier eens over na te denken. En neem je huidige leven nog eens door.

 

Je bent ziek en ziet reeds overleden personen. Is dat altijd een teken dat je dood gaat?

 

– Nee, gelukkig niet. Er zijn namelijk altijd wel mensen die hier gevoelig voor zijn. Er zijn eigenlijk best wel veel mensen die af en toe een overleden familielid zien (verschijning). Het is wel zo dat sommige mensen dit een paar weken voor hun sterven gaan waarnemen. Dit heeft allemaal te maken met het feit dat de energie van het stoffelijk lichaam van een persoon langzaam naar zijn geestelijk lichaam trekt. Je kunt ook zeggen dat het geestelijk lichaam met haar geestelijke zintuigen wordt geactiveerd naarmate de dood dichterbij komt. Dit is eigenlijk een heel normaal en natuurlijk proces.

 

Krijgen mensen die niet geloven in een leven na dit leven tijdens het overgaan ook hulp?

 

– Hoe je denkt of voelt doet er niet toe. Iedereen wordt namelijk door familieleden en gidsen opgehaald. Gelukkig wordt niemand aan zijn lot overgelaten. Er leven miljarden mensen op de aarde, aan gene zijde misschien wel meer dan het honderdvoudige. Er is dus altijd wel iemand bereid om jou op te halen. Aan gene zijde weten ze al ver vooruit wie gaat overlijden. Je kunt dat namelijk van gene zijde uit aan iemands aura zien. De aura geeft veel bijzonderheden aan.

 

Bij het overlijden van een dierbare waren we continu aanwezig. Juist in die ene minuut dat we de dokter belden is het gebeurd. Wil dit zeggen dat een geestelijke dokter beter zijn werk alleen kan doen?

 

– Ja, dat weet ik wel zeker. Een geestelijke dokter moet zich namelijk heel sterk concentreren op zijn werk. Hoe meer verschillende invloeden er zijn, hoe lastiger het voor hem wordt. Aan de andere kant moet je jezelf hier ook niet druk om maken. Een geestelijke dokter is zeer kundig en getraind. Hij heeft namelijk een bepaalde graad van meesterschap, door verschillende levens en studie aan gene zijde bereikt. Een geestelijke dokter is eigenlijk een hoog geëvolueerde, astrale persoon. Maar ook zij evolueren daar nog verder.

 

Waarom willen we zo graag een teken van leven hebben van het voortbestaan  van een overgegane? En is er iets te zeggen over wie dit teken wel of niet krijgt?

 

– Nee, niet echt. Dit hangt van iemands geestelijke ontwikkeling af. Soms ook van iemands karma. Sommige mensen moeten vanwege dit karma iets meer over het leven, zeg maar over leven en dood, weten.

 

Kun je een overgegane bij je voelen zonder in het bezit te zijn van enige paranormale gaven?

 

– Ja, een overleden personen kan namelijk zijn energie verstoffelijken of verdichten. Op die manier kan iedereen iets voelen. Niet iedereen kan dit aan gene zijde. Je kunt dan hulp vragen van een hogere astrale gids. Met een hoge astrale gids is eigenlijk bijna alles mogelijk.

 

Hoe leg je een moeder uit dat de dood ‘goed’ is voor haar kind?

 

– Dat is een moeilijke vraag. Ik zou zeggen dat je met een heel ziek of versleten lichaam niet verder kunt leven. En dat je dan aan gene zijde een veel mooier lichaam krijgt. En dat daar ook familieleden zijn om je op te vangen. Je kunt niet alles zeggen, maar je moet toch je best doen om zo eerlijk mogelijk te blijven. Ook dit is karma (wet van oorzaak en gevolg) van moeder en kind/gezin, groepskarma van een familie. Dit is best hele zware materie maar erg interessant om te bestuderen.

Als het waar is dat alles in ons leven op het voortbestaan is gericht, waarom beseft de een dan dat er een leven is na de dood en de ander niet?

 

– Dat heeft allemaal te maken met de graad van geestelijke ontwikkeling (bewustzijn) van een persoon. Sommige mensen zijn er gewoonweg nog niet aan toe. Het heeft dus weinig zin om hen te forceren. Een persoon moet uit zichzelf belangstelling krijgen. Je kunt natuurlijk wel eens een balletje opgooien, door het over het thema ‘de dood’ te hebben. Je kunt het een paar keer vragen. Maar na afwijzing moet je het uit respect voor de persoon loslaten. Dit is in de praktijk best wel moeilijk, want je wilt zo graag. Ik raad je in alle gevallen af om door te drammen. Liefde en respect moeten altijd bovenaan staan.

 

Waar haal je de kracht en de gedrevenheid vandaan om ondanks alle tegenstand toch verder te gaan in je opdracht; er is leven na de dood?

 

– Dit heeft te maken met betrokkenheid, eigenlijk een gevoel van binnen. Misschien heeft het ook te maken met het nieuwsgierig zijn naar alle kosmische natuurwetten. Ik ben namelijk altijd geïnteresseerd in al het leven van de schepping. Elke dag heb (voel) ik nieuwe energie om verder te gaan.

 

Vroeger werd een overledene drie dagen thuisgehouden en werd er een wake gehouden. Tegenwoordig wordt men zo snel mogelijk in de koeling gedaan. Ondervindt het geestelijk lichaam hier last van?

 

– Nee, ik denk van niet. Ik vind wel dat je het stoffelijk lichaam enige tijd met rust moet laten. Begraven is altijd beter dan cremeren.

 

Kan het gebeuren dat iemand die is overgegaan, en het intense verdriet ziet van zijn nabestaanden, terug in zijn lichaam zou willen?

 

– Ja, misschien wel willen, maar het is niet mogelijk. Wanneer de etherische energiekoorden tussen het grofstoffelijk lichaam en het geestelijk lichaam eenmaal verbroken zijn, kun je niet meer terug. Maar iemand die bezig is aan het overlijdensproces, wordt afgeschermd voor te grote emoties. Het stervensproces moet eigenlijk een vredig proces zijn.

 

 

Ons lichaam is een werktuig zoals een slijpsteen diamant slijpt. Na het overlijden moeten we zonder het vertrouwde ‘werktuig’ verder. Kunnen we dat zomaar?

 

– Ja, het is aan die kant niet nieuw. Je bent daar al duizenden keren geweest (zoveel keer ben je al eerder overleden). Doorgaans pak je de draad redelijk snel weer op. Aan gene zijde ga je met je geestelijk lichaam verder. Dit is een eeuwig lichaam. Je aardse lichaam is altijd een tijdelijk lichaam, zoals je weet.

 

Is de mens zo hardleers dat we zo vaak geboren moeten worden?

 

– Nee, dat is niet de reden. Dit heeft alleen te maken met het evolutieproces. In één leven kun je niet veel doen of leren. We hebben meer dan duizenden levens nodig om volledig geestelijk bewust te worden in een hoge graad. Er zijn meerdere planeten in de ruimte die we te zijner tijd zullen bewonen. De aarde is er daar maar één van. De aarde de derde planeet in de reeks. Er zijn zeven (hoofd)planeten voor de evolutie van mens en dier. Dit is een proces van miljarden jaren.

 

Wat is het nut van (spirituele) boekenwijsheid?

 

– Het kan je inspireren, je aan het denken zetten. Sommige mensen zien hun eigen spirituele ervaringen of denkbeelden daarin terug. Dat is sowieso een prettig gevoel. Het mooiste is natuurlijk dat je zelf de inzichten je eigen kunt maken.

 

Op je website (www.malestein.info) staat een cursus (jouw spirituele/paranormale cursus). Hoe weet ik of ik daar aan toe ben? En dat ik kan begrijpen wat er staat? Moet ik al enige voorkennis hebben?

 

– Nee, je hoeft niet veel voorkennis te hebben. Een klein beetje is wel prettig. Het is een basiscursus waar iedereen wat mee kan doen. De meeste mensen zijn erg tevreden over de cursus. Kijk zelf maar eens op de website naar de reacties.

 

Worden de ‘sferen van gene zijde’ niet geïdealiseerd? Je zou haast wensen ‘dood’ te zijn!

 

– Nee, er zijn aan gene zijde ook hele nare, vervelende sferen. Er zijn sferen met mensen met alleen maar duisternis in hun hart, en er zijn sferen met heel veel positievere mensen met bepaalde mate van inzicht en liefde in hun hart. Aan gene zijde zijn er tweemaal zeven sferen. En er zijn heel veel ‘tussensferen’. Je hebt meerdere levens nodig om je een sfeer eigen te maken.

 

Het leven is soms letterlijk door een diep dal gaan. Is dit om de diepte van het licht(bewustzijn) te kennen?

 

– Ja en nee. De meeste dingen die je in een leven tegen komt, hebben te maken met situaties in vorige levens. Van alle ervaringen kun je leren, dat is waar. De wet van oorzaak en gevolg (de wet van karma) zorgt er voor dat je in de komende levens je fouten, de disharmonie, eigenhandig weer in harmonie moet brengen. Dit is kosmische rechtvaardigheid. Ieder mens heeft hiermee te maken. Er is niemand die zijn lot kan ontlopen. Ieder mens ziet aan het einde van zijn leven zijn eigen levensfilm.

 

Zal de angst voor de dood ooit verdwijnen?

 

– Ja, er komen technische uitvindingen waarmee je met gene zijde kunt communiceren. Een beetje zoals een ‘telefoon’. Dit zal niet eens zo gek lang meer duren. Ook zullen in de verre toekomst veel mensen overleden mensen gaan zien (verschijningen). Dit wordt veroorzaakt doordat het innerlijk van de mens (aura) steeds iets hoger en sneller gaat trillen. In de toekomst zijn we allemaal sterk telepathisch en helderziend.

 

16 – Over ontspannen

 

Hoe kun je je gedachten het beste tot rust brengen?

 

– Ik ga er vanuit dat deze vragen gelezen worden door belangstellenden in de spirituele en paranormale wereld. Je kunt wel op 100 manieren je gedachten tot rust brengen. Ik wil je adviseren om eens enkele weken intuïtief te tekenen of te schilderen en op te letten wat je op dat moment voelt. De meeste mensen kunnen hun gedachten en gevoelens niet beheersen. De gedachten gaan maar door. Je kunt er zelfs soms niet van slapen. Door een tijdje creatief bezig te zijn, leid je jezelf af. Het punt van concentratie ligt ergens anders. De afleiding is namelijk het allerbelangrijkste. Door jezelf van je gemaal af te leiden, kan er na verloop van tijd iets meer rust in je gedachten en je aura komen. Probeer dit eens uit. Zorg dat de ruimte waar je bezig bent er goed uit ziet of voelt. Zet een rustig muziekje op. Brand een kaarsje of wierookstokje en drink tussendoor een kopje rustgevende kruidenthee. Er zijn vast wel meer van die kleine dingen waar je op kunt letten.

Je kunt je natuurlijk ook bijvoorbeeld 20 minuten afzonderen in een rustige ruimte. Geef dan je invallende gedachten weinig aandacht. Luister als het ware niet geconcentreerd naar je eigen opwellende gedachten. Luister bijvoorbeeld naar de wind of naar de vogels in de buurt. Het zijn allemaal kleine, simpele en makkelijk uitvoerbare oefeningen om je gedachten af te leiden. Ik begrijp niet waarom zo weinig mensen hier wat meer moeite voor willen doen. Het is zo simpel. Je hoeft alleen maar een begin te maken. Je zult spoedig zien dat je, door ergens creatief mee bezig te zijn, of je voor enige tijd even af te zonderen (mediteren), snel resultaten ziet. Haal anders eens een boek uit de openbare bibliotheek. Of kijk eens in een boekhandel (Internet) onder parapsychologie/esoterie. Er is op dit moment heel erg veel te vinden. Het is eigenlijk heel spannend en interessant om je in deze materie van de menselijke geest te verdiepen.

 

Hoe kun je het beste je onrustige geest tot rust brengen?

 

– Het meest simpele is om een uurtje extra te gaan slapen. Jouw aura neemt vanzelf wel weer veel (bio-)energie uit de ruimte op. Ik heb het idee dat mensen te weinig nachtrust nemen. Na verloop van tijd word je steeds vermoeider. De boog kan niet te lang gespannen blijven. De balans van inspanning moet wel gelijk zijn met ontspanning. Dit vergeten veel mensen nog wel eens.

In mijn praktijk adviseer ik ‘Passiflora complex’ van A.Vogel. Dit homeopathisch kruidenmiddeltje geeft wat ontspanning. En je gedachten komen er iets van tot rust. Je hebt dit in druppeltjes (tincturen) en in tabletten.

 

Waarom is sommige muziek helend?

 

– Dat heeft allemaal met energieën (trillingen) te maken. Veel mensen reageren sterk op allerlei vormen van muziek. Sommige muzieksoorten brengen je gedachten en gevoelens meer tot rust. Je krijgt dan langzaamaan een kalmere aura. Onrustige muziek of films veroorzaken allerlei zware en negatieve trillingen in je aura. Als je regelmatig rustige en kalmerende muziek draait, heeft dat grote invloed op je gemoedsrust. Kalme energieën werken diep op je gestel door. Het is heel belangrijk om in de gaten te houden met welke personen je om gaat, naar wat voor films je kijkt, en wat voor muziek je draait. Het is meer dan de moeite waard om hier wat meer op te letten en er zorgvuldig mee om te gaan. Wat of wie roept iets bij je op? Zoek eens is naar Nieuwetijds Cd’s op het Internet.

 

Wat is mediteren?

 

– Door bepaalde eenvoudige oefeningen leren te ontspannen en meer rust in jezelf vinden. Een meditatie is niet alleen gericht op je lichaam maar ook op je geest (je denken). Je probeert wat meer rust en harmonie (balans) in jezelf te brengen. Op zich is mediteren helemaal niet moeilijk. De eerste stap zetten is het moeilijkste. Mensen zijn over het algemeen erg laks en lui. Sommigen hebben last van drempelvrees. Zij hebben een soort angst voor het onbekende. Na enkele meditaties van een kwartiertje, voel je al wat verbetering. Het is echt de moeite waard om je hier mee bezig te houden. Een simpele oefening is om jezelf te leren ‘leeg’ te maken van gedachten.

 

Als je in slaap valt tijdens een meditatie, gebruik je dan de verkeerde techniek?

 

– Nee, je had veel beter naar de moeheid van je lichaam kunnen luisteren. Het heeft weinig zin om te gaan mediteren als je erg moe bent. Je kunt dan veel beter een uurtje gaan slapen. Het is echt geen schande om af toe uurtje te gaan slapen om je batterijen op te laden. Een enorme behoefte aan slaap, heeft niets te maken met je toegepaste techniek.

 

Moet je alleen mediteren?

 

– Je kan dat het beste zelf uitproberen. Ik houd er persoonlijk helemaal niet van om gezamenlijk te mediteren. Ik doe dat veel liever alleen in mijn eigen tijd en vertrouwde omgeving (in de eigen aura van mijn huis). Het is een kwestie van experimenteren. De één wil dat graag alleen doen en de ander liever in groepsverband. Hier zijn geen regels voor.

 

Als ik mijn gedachten niet kan stoppen, kan ik dan niet mediteren?

 

– Het heeft weinig zin om heel geforceerd je gedachten stil te houden. Het is eigenlijk heel erg onnatuurlijk. Ieder mens denk namelijk altijd een klein beetje na. Je kunt natuurlijk wel je best doen om de vele gedachten die je hebt langzaam te verminderen. Je probeert een tijdje maar over één of twee gedachten na te denken. Door je ergens op te concentreren stopt automatisch een gedeelte van je bijgedachten. Probeer dit maar eens uit. Je kunt ook een tijd naar het uitgekozen voorwerp kijken of alleen naar muziek proberen te luisteren. Wanneer je hier serieus mee bezig bent, zul  je zien dat veel bijgedachten langzaam weg zullen trekken. Ik vind dat je dan wel minimaal een maand moet oefenen. Het beste is om een paar maal minimaal een kwartier per week te oefenen.

 

Kan ik me mediteren zo voorstellen: je vrijmaken van gedachten, zodat je een blanco scherm hebt? Dit lukt toch niemand of zie ik dit verkeerd?

 

– Nee, niemand ter wereld kan zijn gedachten helemaal stilleggen. Dat is niet de bedoeling van het leven. Je moet juist allerlei gedachten en gevoelens/emoties hebben. Van allerlei ervaringen en gedachten word je wijs, krijg je meer inzicht. Van stilstand groei je niet. Je hebt daar niets aan. Het leven is eigenlijk altijd in beweging. Je moet alleen proberen om kalmer te denken. Veel bijgedachtes zijn storend en niet productief.

 

Vanaf welke leeftijd mag je een kind leren mediteren?

 

– Ik denk dat dit niet zoveel uitmaakt. Zolang jouw kind er maar belangstelling voor heeft. Dwing en forceer het ook niet. Zorg dat alles lekker speels blijft. De meditaties mogen nooit te lang duren. Ik vind persoonlijk dat het niet echt nodig is om jonge kinderen te laten mediteren. Willen ze zelf meedoen dan is dat prima. Leer een kind rustig een boekje te lezen, de tuin te vegen, iets af te maken, een tijdje rustig zitten, aan tafel zitten totdat iedereen klaar is, enzovoort (eigenlijk een stuk rust en discipline).

 

Ik ben in het bezit van uw Cd ‘Ontspannen, dat doe je zo’. Ik vind dat trouwens super. Tijdens het beluisteren van die Cd, viel mij op dat onze hond er rustiger van werd. We dachten dat het toeval was. Dus gingen we dat eens uittesten terwijl hij een lastige dag had. Ja hoor, na enige tijd ging hij lekker rustig liggen. Hoe kan een dier daar op reageren?

 

– Dieren en kleine kinderen reageren heel sterk op allerlei geluiden (en gedachte trillingen/sfeertjes). Ik vind het niet zo vreemd dat je hond op mijn stem reageert. Het is de moeite waard om met hele rustige kalmerende muziek te experimenteren. Het blijkt dat de baby in de buik van de moeder ook op geluiden reageert. Het is allemaal kwestie van uitproberen.

 

Helpt muziek om te mediteren?

 

– Ja, je kunt heel goed, voordat je mediteert, een rustige Cd opzetten. Wanneer je langzaam begint te mediteren kun je beter de muziek uitzetten. Dit moet je eigenlijk op je gevoel doen. Hoe diep wil je mediteren? Oppervlakkig? Heel diep? Soms laat ik de muziek aanstaan. Andere keren zet ik de muziek niet eens aan. Op het Internet kun je heel makkelijk allerlei websites vinden met rustige New Age muziek. Bijvoorbeeld via het zoek/share-programma’s Bearshare of Limewire.

 

Kan het gebeuren dat je tijdens een meditatie plotseling uittreedt? Wat moet je dan doen als leek?

 

– Dit gebeurt in de praktijk bijna nooit. Je kunt hooguit ineens met je gedachten heel erg ver zijn. Het kan een gedachtenuittreding zijn. Dit is heel iets anders dan een werkelijke uittreding. Je hoeft je hierover niet druk te maken. Een echte uittreding gebeurt bijna altijd met een astrale gids. Vrijwel niemand is werkelijk in staat op eigen kracht uit te treden. Ik weet wel dat je momenteel hier heel vaak iets over hoort. Maar dat zijn over het algemeen mensen met helaas nauwelijks inzicht in en kennis van deze materie. Uittreden op eigen kracht is levensgevaarlijk. Naast ‘licht’ is er ook namelijk ‘duisternis’. Je kunt beter een beetje oppassen.

 

Kun je door een verkeerde meditatie schade aan je gewone aardse, stoffelijke lichaam veroorzaken?

 

– Normaal gesproken niet. Maar wel bij mensen die dagelijks een paar uur per dag mediteren. Dat is zeer slecht voor lichaam en geest. Je forceert jezelf (je chakra’s). Je zet als het ware allerlei deksels op bepaalde energieën die eigenlijk gewoon zouden moeten stromen. Maar een meditatie van een kwartier tot een uur kan geen kwaad.

 

17 – Tweelingzielen

 

Wat wordt er bedoeld met een tweelingziel?

 

– Miljoenen jaren geleden was de mens op een vorige planeet anders dan hij er nu uitziet. Hij was namelijk niet groter dan een celletje en leefde in het water (is daarin ook geboren). Tijdens het allereerste leven is de mens – misschien kan ik beter zeggen dat celletje – in tweeën gesplitst. Er is dus in feite min of meer een dubbelganger van jou. In de duizenden levens die daarop volgden kwam je je tweelingziel steeds weer tegen. Tijdens je eerste levens op aarde ben je jouw tweelingziel (tijdelijk) uit het oog verloren. Dit komt door grote ‘fouten’ die we hebben gemaakt. De gevolgen van onze verkeerde, onbewuste keuzes noemen we tegenwoordig ‘karma’. Al die verkeerde daden moeten we eerst weer aan elkaar goedmaken. Vandaar dat je niet elk leven je tweelingziel tegen kunt komen of zult herkennen. Alles moet eerst weer in balans zijn/goedgemaakt.

 

Is mijn levenspartner mijn tweelingziel?

 

– Nee, ik denk in de meeste gevallen van niet. Ik heb een vraag aan de lezer (of luisteraar). Weet jij wie de personen zijn waar je nu mee omgaat? Wie zij in een vorig leven zijn geweest? Ik ga ervan uit dat je dat niet weet. Hoe kun je dan weten wie je tweelingziel is? Ik denk dat nog niet eens één op de duizend mensen dat weet of vermoed. Natuurlijk weet ik wel dat sommige mensen belangrijke personen als hun ‘soulmate’ zijn gaan zien. Maar dat is toch net iets anders. Het kan natuurlijk ook met karma te maken hebben. Maar ik ga er vanuit dat elk bijzonder contact sowieso karmisch is. In de meeste gevallen heeft het meer te maken met sympathie, hetzelfde karakter of hobby’s en bezigheden hebben. Je zit als het ware in dezelfde (gevoels)klas. Normaal gesproken kom je dergelijke dingen tijdens je aardse leven niet te weten. Dit zou de boel alleen maar overhoop halen. Ik denk dat het nu nog niet goed is om te weten wie je tweelingziel is. Je loopt namelijk de grote kans dat je aan andere personen minder aandacht gaat besteden en dat is niet de bedoeling. We moeten ons levensprogramma zo goed mogelijk doen. Ik zie dit, zoals ik dat wel vaker zeg, als onze natuurlijke bescherming. We begrijpen de diepte van deze thema’s nog niet. We zijn geestelijk nog lang niet zover om met dit soort zaken om te gaan. We hebben nog te veel ‘last’ van eigenliefde, in plaats van werkelijke universele broeder- en zusterliefde. We zullen eerst nog enkele eeuwen geestelijk verder moeten groeien om hier goed mee om te kunnen gaan. Dat we hier belangstelling voor beginnen te krijgen is een heel goed teken. Het houdt namelijk in dat we op het pad van geestelijke ontwikkeling zijn aangekomen. We zijn gelukkig de tijd van de middeleeuwen voorbij. In deze tijd zijn mensen bezig om de eerste stappen op het geestelijke pad te zetten. Vandaar dat er overal boeken verschijnen en allerlei cursussen worden aangeboden.

 

Waarom kom je je tweelingziel niet in elk leven tegen?

 

– Op de eerste planeten en in de beginperiode van de aarde leefde je nog met je tweelingziel. Eigenlijk tot aan het moment dat de mens enigszins zelfstandig ging denken. Pas daarna, doordat mensen keuzes konden maken, kwam de wet van karma in werking. Doordat de twee personen die samen een tweelingziel vormden, hun eigen keuzes gingen maken, kwam er verschil in bewustzijn en ontwikkelingsniveau (afstemming op de sferen van bewustzijn aan gene zijde). Met andere woorden: deze twee personen konden elkaar niet meer in elk leven tegenkomen vanwege het ontstane karma aan anderen. De personen moesten, of moeten nu nog steeds, aan andere mensen goedmaken. Het kan zelfs zo zijn dat jouw tweelingziel momenteel in een lagere of hogere sfeer leeft. Dit zijn de redenen waarom je op aarde niet altijd je tweelingziel zult ontmoeten. Meestal kom je je tweelingziel weer tegen als jouw kringloop der ziel, voor wat betreft de aarde, is afgerond. Je tweelingziel of jijzelf wacht in de sferen van gene zijde op die hele bijzondere ontmoeting. Iedereen heeft een tweelingziel en komt ooit zijn tweelingziel tegen. Vanaf dat moment ga je voor eeuwig samen verder in de sferen van gene zijde die bij de aarde horen en op de volgende planeten na de aarde. De ontmoeting met jouw tweelingziel is een mooi moment. Vanaf die fase zul je je eigenlijk nooit meer alleen voelen. Je zult heel gelukkig zijn.

Het kan dus best zijn dat jouw tweelingziel op dit moment in je nabijheid is. Het kan iedereen zijn. Een van je ouders, je vriend of vriendin, je echtgenote of echtgenoot, je oom of tante, één van je kinderen of zelfs een kennis enz. Alles is mogelijk. Ik denk alleen dat je de persoon niet zult herkennen. Want weet jij bijvoorbeeld wie je ouders in een vorig leven zijn geweest? Er wordt hier ongelofelijk veel onzin over geschreven. Ik denk zelf dat het er op dit moment helemaal niet toe doet wie jouw tweelingziel is. Het is veel belangrijker dat je je richt op de mensen die nu in jouw omgeving zijn. Realiseer je dat ook zij deel uitmaken van jouw verleden (vorige levens). Want anders zou je hen echt niet zijn tegen gekomen. Je komt namelijk alleen mensen tegen waar je karmisch verbinding mee hebt. Er is geen toeval, ook hier in niet.

 

18 – De toekomst

 

De toekomst al mogen weten

 

– Denk jij dat het veel zin heeft om voor een belangrijk examen alle vragen van tevoren te lezen en te weten? Denk jij dat het voor jouw persoonlijke ontwikkeling goed is om vooraf je toekomst helemaal te weten? Ik denk dat het leven in negen van de tien gevallen dan als nog ‘zwaarder’ wordt ervaren. Nu heb je nog een zekere ‘onbevangenheid’ en ‘vrije keus’. Natuurlijk zijn er in het leven situaties waar het heel prettig is als je een onderdeeltje van je levensprogramma mag weten. Ieder mens heeft in zijn leven van die momenten dat hij vast zit en er bijna radeloos van wordt. Als je een paranormaal of spiritueel iemand op je pad mag tegenkomen die jou een zetje in de goede richting kan geven, dan is dat prettig. Maar helaas zijn er weinig mensen die dat werkelijk kunnen doen.
Sommige mensen kunnen wel een zekere mate van paranormale gevoeligheid hebben. Maar dan komt dat bijzondere gevoel (ingevingen) meestal onverwachts en ongevraagd naar voren. Terwijl je eigenlijk iemand moet hebben die als het ware iets aan zijn gids mag vragen voor een antwoord. Dit noem ik ‘bewust’ contact hebben met een gids van gene zijde. Dit komt in de praktijk zeer zelden voor. Het is jammer dat deze mensen op de één of andere manier geen (h)erkenning kunnen krijgen. Er worden door sommigen eigenlijk onnodig veel te veel missers gemaakt.

 

Kun je de toekomst veranderen?

 

– Nee, een sterk helderziend en heldervoelend persoon ‘mag’ soms alleen flarden van zijn eigen of een andermans levensprogramma zien. Maar het zien van een klein ‘levensfilmpje’ (de toekomst) wilt nog niet zeggen dat je dan nog kunt ingrijpen (er iets aan veranderen). Ons levensprogramma staat al ver voor onze geboorte vast. Dit heeft te maken met al je daden en gedachten in vorige levens (ofwel iemands karma – de wet van oorzaak en gevolg). Dit maakt het voor een paranormaal persoon extra moeilijk. Je ziet, je voelt, je weet en je kunt alleen maar leren aanvaarden wat ‘het grote Plan’ van de Schepper is. Dit is één van de redenen dat (mijn) gevoel van ontzag voor de hele Schepping toeneemt. Het vage ‘geloof’ verandert geleidelijk aan in bewust weten.
Het is helemaal niet zo eenvoudig om de toekomst over iets te weten. Een paar voorbeelden uit mijn leven. Ik ‘zie’ soms al vooraf miskramen, scheidingen of een enkele keer de dood. De toekomst mogen weten, heeft dus wel twee kanten.

 

19 – Telepathie

 

Wat gebeurt er bij telepathie?

 

– Telepathie is het uitzenden en opvangen van voornamelijk gedachten en emoties van anderen. Je gedachten zijn in werkelijkheid energieën (krachten). Een mens of dier kan door te denken zijn energie op iets of iemand richten. Ik denk dat iedereen van nature een beetje telepathisch ontvankelijk is. Dit hoort gewoon bij de mens (en dier). Het is goed dat er opnieuw belangstelling voor dit bijzondere natuurlijke vermogen is. Eigenlijk is het totaal niet nieuw. Want mensen hebben altijd al telepathisch met elkaar in verbinding gestaan. Het is alleen jammer dat vandaag de dag ‘het verstand’ (ratio) soms boven het gevoel of de intuïtie wordt geplaatst. Ik zie dit als verarming van je natuurlijke vermogens. Wanneer mensen aan elkaar denken dan zie ik op helderziende wijze allerlei energieën, eigenlijk energiewolken, door de aura van de ruimte schieten. Dit is met je gewone aardse ogen (nog) niet te zien. Je moet in bepaalde mate het tweede gezicht (helderziendheid) hebben.

Telepathie is dus het uitzenden en ontvangen van energieën. Die energieën zijn eigenlijk gedachten en emoties. Het kan gebeuren dat je deze vorm van energieoverdracht spontaan opvangt. De meeste mensen hebben vast wel eens meegemaakt dat als iemand je belt, dat je dat eigenlijk al uren van tevoren wist. De verklaring hiervoor is dat de energie (gedachten) al in de aura aanwezig is. Het is wel belangrijk dat je innerlijk rustig bent. Want door onrust stoot je als het ware zelf de gedachten/ deze energieën een beetje af. Je staat er dan eigenlijk niet voldoende voor open. Telepathische gevoeligheid kan je iets verder ontwikkelen door te oefenen.

 

Is iedereen telepathisch ontvankelijk?

 

– Ja, ik denk dat iedereen telepathisch ontvankelijk is. Je kunt alleen helaas niet altijd controleren wanneer er sprake is van gedachtebeïnvloeding (telepathie). Veel telepathische gedachten worden namelijk aangezien voor gewone gedachten van onszelf.

 

Is het zo dat vroegere natuurvolkeren beter in staat waren elkaar telepathisch te bereiken (ondanks de soms grote afstand)?

 

– Men zegt van wel. In deze tijd leven we veel te druk, te gehaast. Ons hoofd is bijna altijd vol met diverse gedachten. Door die vele gedachten wordt het helemaal moeilijk telepathische gedachten van ‘gewone’ gedachten te leren onderscheiden. Ik denk dat natuurvolkeren normaal gesproken minder nerveus zijn. Ze staan ook dichter bij de natuur. Ze kunnen zich beter openstellen. Dat is bijvoorbeeld ook nodig wanneer je op jacht moet gaan. Je moet je leren ontspannen, concentreren, leegmaken, enzovoort.

 

Moet je paranormale gaven hebben om telepathie te kunnen uitoefenen?

 

– Nee, iedereen is in staat zelf gedachten uit te zenden of van anderen op te vangen. Na een paar kleine oefeningetjes leer je dit al. Ik heb een speciale DVD/video over dit mooie thema gemaakt.

 

Kan het voorkomen dat iemand wel een goede ontvanger is, maar een slechte uitzender van telepathische informatie?

 

– Ja, emotioneel gevoelige mensen zijn over het algemeen goede ontvangers. Drukke en levendige mensen zijn vaak goed uitzenders. Toch kan iedereen dit wel een klein beetje leren.

 

Op jouw website las ik: aan gene zijde ‘praat’ je met elkaar door middel van ‘gedachtekracht’. Valt dat ook onder telepathie?

 

– Ja, de geest van een persoon brengt eigenlijk zijn energie over in de aura van een ander. Het is eigenlijk niet meer dan energie overbrengen tussen twee personen. Hier op aarde heb je te maken met hele zware grofstoffelijk ‘verdichte’ energie. Daar is andere energie. Zeg maar verfijnde energie. Het is voor hen makkelijk om allerlei geestelijke zintuigen te gebruiken. Het overbrengen van gedachten aan gene zijde verloopt meer op gevoel. Men is in staat ‘meer’ over te brengen, dan wij in ‘stoffelijke woorden’ dat kunnen.

 

Kun je tijdens je zwangerschap je ongeboren kindje telepathisch negatief beïnvloeden?

 

– Natuurlijk hebben alle gedachten invloed. Maar gelukkig hebben we allemaal een krachtige aura die ons beschermt. Het is maar goed dat de meeste moeders zeer positief over hun baby denken. Mijn advies is: pas op met ‘zware’ gedachten naar ongeborenen, baby’s en kleine kinderen. Zij zijn zeer gevoelig voor allerlei gedachte-energieën. Meer dan wij als volwassenen beseffen. Gedachten zijn trillingen (energieën) die door een baby of kind kunnen worden ‘opgevangen’. Elk kind bezit zijn ‘gevoeligheid’. Toch even iets om bij stil te staan.

 

Kunnen dieren onderling telepathisch communiceren?

 

– Ja, dat weet ik wel zeker. Ik ‘ving’ vroeger telepathisch veel op van wat onze hond wilde. Ik kon aan hem merken dat hij ook wist dat ik dat kon. Dieren zijn voornamelijk gevoelswezens. Zij voelen en vangen paranormaal heel veel op. Wij mensen zijn veel te veel druktemakers.

 

Als iemand zijn spoedige overlijden voelt aankomen, is deze informatie dan telepathisch gestuurd door gene zijde?

 

– Ja, dat kan. Je kunt informatie van een astrale gids krijgen. Maar je kunt het ook vanuit je eigen ziel voelen. Iets zegt in je binnenste dat er iets gaat gebeuren. Het kan een overlijden zijn, een aankondiging van een nieuwe relatie, een scheiding, een verhuizing, enzovoort. Eigenlijk is van alles mogelijk.

 

Is elk telepathisch ontvangen bericht altijd juist? Zo niet, waarom is er dan af en toe verkeerde informatie?

 

– Nee, je weet bijna nooit zeker uit welke bron een bepaalde gedachte met de boodschap komt. Je kunt bijvoorbeeld een gedachte krijgen van iemand die niet eens weet dat hij krachtig aan jou heeft gedacht. Er treedt dan storing of ruis op. Je moet altijd voorzichtig zijn met telepathisch opgevangen berichten. Je kunt zelden ergens helemaal zeker van zijn. Bijna niemand heeft 100 procent zuiver contact met gene zijde. Ten slotte zijn we allemaal maar gewone mensen.

 

Als je een maaltijd met veel liefde bereidt, stop je daar iets van energie in. Kun je dit ook beschouwen als telepathie, of is dit te vergezocht?

 

– Waar je ook bent, dag en nacht, je straalt altijd energie uit via de aura en de chakra ‘s. Dit is een continu werkend proces. Of je aan deze zijde of gene zijde bent, dat maakt helemaal niet uit. Al het leven is namelijk altijd in beweging, aan het evolueren. Ik zie dit als het kloppend hart van onze Schepper. Wanneer je met positieve gedachten en gevoelens een maaltijd klaarmaakt, dan gaat op dezelfde manier (vergeleken met telepathie) jouw energie naar de voeding stromen. Ieder mens beïnvloedt sterk zijn omgeving. Jouw aura-energie stroomt overal in. Je kunt dit soms voelen. Bij de één voelt een huiskamer bijvoorbeeld vredig aan, bij de ander zeer onrustig.

 

Als je als paranormaal gevoelig persoon ontzettend veel telepathische gedachten ontvangt, haal je daar je ‘eigen’ gedachten dan nog uit?

 

– Ja, maar dit leer je ook niet van de ene op de andere dag. Het is eerlijk naar je ingevingen proberen te luisteren. Soms zijn paranormale gedachten zeer confronterend. Je moet dan wel het lef hebben om hier iets mee te willen/durven doen. Het is heel belangrijk dat je in je hoofd, zeg maar van binnen, redelijke rustig bent. Dit is al een voorwaarde om je telepathische gedachten van je eigen gedachten te scheiden. Je moet dit zien als een groeiproces. Toch ben ik er geen voorstander van dat iedereen zich gaat ontwikkelen in telepathie. Dit soort zaken moet gewoon spontaan op je afkomen. Je moet er niet veel voor doen. Ik heb er helemaal nooit iets voor hoeven te doen. Dit ligt altijd in handen van je astrale gids. Zoniet dan ben je op eigen kracht aan het klooien. Ik vind dat zeer onverstandig en soms gevaarlijk. Maar soms is het heel leuk om de kracht van de menselijke geest te bestuderen en eens te oefenen.

 

Zijn kinderen meer telepathisch dan volwassenen?

 

– Ik denk dat het niet veel uitmaakt. Er zijn sowieso niet zoveel mensen bewust van telepathische invloeden. Voor kinderen kan het heel vervelend zijn om gedachten van anderen af en toe op te pakken.

 

Kun en mag je telepathisch contact maken met je overgegane familieleden?

 

– Je kunt het proberen, maar in de meeste gevallen zal dat toch niet lukken. Het vergt een enorme concentratie. Ik denk dat het beter is dat zijzelf met ons contact leggen. Zij of hun astrale leiders kunnen beter inschatten of de tijd voor ‘even contact’ werkelijk rijp is. Ik vind dat je iemand aan gene zijde niet zomaar moet storen. Ook zij zijn met allerlei dingen bezig om te groeien.

 

Hoe kun je telepathisch iets ontvangen? Wat gebeurt er dan met je?

 

– Het is niet meer dan een uitwisseling van bepaalde fijnstoffelijke energieën. Gedachten zijn in werkelijkheid energieën. Ik zie dagelijks allerlei gekleurde wolken in de aura van mijn huis schieten. Al die gekleurde energieën zijn gedachten en emoties van de personen die ze naar mij hebben uitgezonden. Dit proces zie ik dag en nacht. Dat is niet altijd even makkelijk. Dit is soms erg onrustig voor mij.

 

Is hulp van je astrale gids van gene zijde ook telepathie?

 

– Ja, een astrale gids van gene zijde brengt telepathisch (door middel van gedachtekracht) zijn gedachten en gevoelens over in jouw aura. Hoe verder een persoon geestelijk is ontwikkeld, des te sterker zijn geestkracht is. Dat geldt zowel voor personen aan deze zijde (op de aarde) als aan gene zijde. Je bent natuurlijk maar één en dezelfde mens. Hier of daar maakt natuurlijk helemaal niets uit. Een astrale gids kan jou op diverse manieren iets laten weten. Iets in beelden laten zien noem je ‘helderzien’, paranormale gevoelens noem je ‘heldervoelen’, iets innerlijk zachtig (in gedachten) horen noem je ‘helderhoren’.

Is de telepathische band tussen moeder en kind sterker dan met een ander familielid?

 

– Dat hoeft niet per se. Het gaat om een band tussen mensen met werkelijke, emotionele liefdesbanden. Je kunt bijvoorbeeld ook kennissen of buren zijn. Je kunt eigenlijk met iedereen een telepathisch contact (band) hebben.

 

Is telepathie hetzelfde als telekinese?

 

– Nee, telepathie is gedachten overbrengen. Je hebt daarbij een uitzender en een ontvanger nodig. Telekinese is door middel van geestkracht ‘iets in beweging brengen’.

 

Is het ook een vorm van telepathie als ik van iemand een brief krijg, waaruit ik eigenlijk geheel iets anders kan opmaken dan er geschreven staat?

 

– Ergens wel en ergens niet. Aan een brief of een ander voorwerp zit altijd de energie (de aura-energie) van de persoon die iets heeft aangeraakt of heeft nagekeken. Uit alles wat we in de kosmos doen, volgt automatisch energie. En in je energie zit ‘informatie’ over de eigenaar, of degene die ergens mee te maken heeft. Onze energie is dus altijd met allerlei informatie ‘besmet’. Het is heel makkelijk voor wat verder gevorderde astrale gidsen om deze informatie te lezen. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat het leven zelf tegen je begint ‘te praten’. Op aarde zijn we hier normaal grotendeels voor afgesloten. Tenzij een astrale leermeester jou bewust hiervoor heeft ‘geopend’(en opgeleidt)

 

Zijn tweelingen sterker in telepathie?

 

– Waarschijnlijk wel. Je hoort dit wel vaak zeggen maar ik heb dat verder nooit onderzocht. Ik denk dat dit voor iedereen opgaat die een hele krachtige, diepe emotionele (karmische) band met iemand heeft. Meestal hebben tweelingen dat. Maar dat hoeft niet altijd zo te zijn.

 

Kun je gewassen en planten telepathisch beïnvloeden?

 

– Ja, je kunt jouw energie zowel met je handen (magnetiseren) als met je geest direct beïnvloeden. Ieder mens heeft deze energieën van nature. Het is leuk om er eens mee te experimenteren. Probeer bijvoorbeeld eens twee zakjes met zaadjes van tuinkers te kopen. Laat ze even twee dagen staan, want je hebt ze immers met je handen al aangeraakt. Probeer dan na die twee dagen de zaadjes te magnetiseren of met geestkracht te beïnvloeden. In veel gevallen zul je duidelijk verschil zien. Het is leuk om dat etherische groeiproces van zaadjes één of twee weken uit te proberen. Dit kan je ook een vorm van magnetiseren noemen.

 

20 – Reïncarnatie

 

Wat is reïncarnatie?

 

– Reïncarnatie wil zeggen dat we na de aardse dood, via de gebieden of sferen van gene zijde, werkelijk duizenden keren opnieuw op aarde zullen worden geboren. Zo is de evolutie van de mens bepaald. Het is eigenlijk een kringloop,  ‘de kringloop van onze ziel’. Ik moet er wel bij zeggen dat de mens naast zijn aardse stoffelijke lichaam en aura eigenlijk uit verschillende lagen, schillen of delen bestaat. De mens heeft namelijk ook een lichaam nodig aan gene zijde. Dit wordt het geestelijk lichaam of fijnstoffelijk sferenlichaam genoemd. Dit lichaam heb je ook tijdens je aardse leven. Dat is ook de reden waarom sommige mensen ’s nachts kunnen uittreden of na een zwaar auto ongeluk een bijna-doodervaring hebben. Je beleeft dit met je andere lichaam. In dit geval je geestelijk lichaam. Vind je het geen grappig idee dat jij als persoon op dit moment in feite twee lichamen hebt. Je gewone bekende stoffelijke lichaam voor de aarde en het (eeuwige) geestelijke lichaam voor de aarde en gene zijde tegelijkertijd. De mens en dier leeft eeuwig. Er is geen dood alleen maar een grote overgang.

 

Wat is een incarnatie? 

 

– Incarneren betekent opnieuw op aarde geboren worden. Opnieuw een aards, ‘vleselijk’ lichaam krijgen. Dat wilt natuurlijk niet zeggen dat je aan gene zijde geen lichaam hebt. Daar heb je ook een lichaam, een veel fijnstoffelijker lichaam. Dat lichaam wordt geestelijk lichaam of fijnstoffelijk sferenlichaam genoemd. Eigenlijk zijn er verschillende niveaus van bestaan. Al die verschillende golflengtes staan met elkaar in verbinding. De aarde is dus eigenlijk maar een niveau, één bestaansniveau. In het heelal, ons universum, en in een voor ons onzichtbaar ander ‘hoger’ universum zijn er dus verschillende bestaansniveaus. Het is heel goed om hier eens een tijdje over na te denken. De mens reist/evolueert als het ware door de ruimte/kosmos.

 

Hebben we één of meerdere levens?

 

– Alleen op aarde hebben we al meer dan duizenden levens. Dat gaat op de volgende planeten verder totdat we in het ‘Al’ komen. Het ‘Al’ kun je zien als de grote Hemel. Ook al kan ik me daar eerlijk gezegd helemaal niets bij voorstellen.

 

Hoe komt de mens aan al die informatie over reïncarnatie? Dood is toch dood en een dode kan toch niets meer zeggen?

 

– Soms geven mensen, die al tientallen, honderden of duizenden jaren geleden hun laatste leven op aarde hebben gehad en nu in de hogere gebieden van gene zijde leven (of al op een volgende planeet leven), informatie door aan personen op aarde. Eigenlijk staat altijd al het leven met elkaar in verbinding. Van de hogere gebieden naar de lagere gebieden en zo ook naar de aarde. Je kunt bijvoorbeeld informatie van een astrale gids tijdens je slaap doorkrijgen. Maar meestal wordt informatie aan een zuiver helderziend medium doorgegeven. En als je zo om je heen kijkt, zal het je vast wel opvallen dat er niet zoveel goede, betrouwbare ‘kanalen’ met gene zijde zijn. Het is belangrijk om altijd kritisch te blijven en goed na te denken of ergens logica in zit of dat iets onduidelijke, oncontroleerbare informatie is. Enkele van de betere helderziende schrijvers zijn: Edgar Cayce, de reeds overleden Nederlanders Jozef Rulof, Gijsbert van der Zeeuw en Mulder-Schalekamp. De meeste boeken van hen zijn nog steeds in de openbare bibliotheek te vinden (en eventueel te bestellen). Je kunt natuurlijk ook kijken of zo’n boek bij een goede boekhandel nog is te bestellen. Sommige boeken vind je alleen nog maar tweedehands.

Waarom kun je je vorige levens niet herinneren?

 

– Ik kan heus wel begrijpen dat mensen iets over een vorig leven willen weten. Dat lijkt mij ook wel spannend. Ook al weet je nooit wat je in een vorig leven hebt meegemaakt. Je kunt natuurlijk schrikken van wat je in een vorig leven hebt meegemaakt. De meeste mensen krijgen in hun huidige leven al genoeg te verwerken. Ik wil eigenlijk zeggen: ‘idealiseer het niet’. De meeste levens zijn helemaal niet zo eenvoudig. Kijk maar om je heen. Hoeveel mensen zijn er redelijk gelukkig?

Ik denk dat de meeste mensen heus wel tegen informatie van leuke levens kunnen. Maar het zijn juist de levens met ongelofelijk veel verdriet wat heel moeilijk is. Denk maar aan levens met moord en doodslag, oorlogen, onderdrukking, honger, pest (en diverse andere ziektes), aardbevingen, overstromingen, enzovoort. Je kunt je wel voorstellen dat de mens, naast het geluk dat hij heeft gehad, ook ontzettend veel ellende, pijn en verdriet te verwerken heeft gehad. Wie kan hier in alle facetten tegen? Niemand toch. Ik in ieder geval zeker niet. Ik vind het in mijn praktijk namelijk dikwijls al moeilijk genoeg wanneer ik al die ellende van de mensen te zien krijg, of misschien beter gezegd: helder zie. Eigenlijk zijn we allemaal geestelijk nog te jong en nog niet sterk genoeg om alles op te vangen en aan te kunnen. Met andere woorden: er is geen tussenweg. Als je wel iets kunt zien, dan kun je ook alles zien vanaf het begin van de eerste levens, of je ziet helemaal niets. Het is het één of het ander. Omdat we er op dit moment (dit punt van evolutie) nog niet tegen kunnen, is er goddelijke of natuurlijke bescherming. Ik zeg altijd: ‘er zit nog een ‘deksel’ op. Later, vanaf de vierde sfeer van licht van gene zijde is dit allemaal anders. Je kunt daar vanaf dat punt van evolutie onbeperkt terugkijken. Je kunt al jouw levens terugzien. Maar ook die van anderen. Dus in de nabije toekomst komt er voor iedereen sowieso een moment dat je op al je levens terug mag zien. Persoonlijk lijkt mij dit een geweldig mooi moment. Ik realiseer mij wel dat het wel heel erg confronterend zal zijn. Maar ik geloof dat je dan sterk genoeg bent om dit aan te kunnen. Uiteindelijk maakt iedereen toch veel fouten. En juist van die fouten kun je veel leren.

 

Blijf je altijd hetzelfde geslacht?

 

– Nee, ik zou bijna zeggen gelukkig niet. De mens heeft net zoveel mannelijke als vrouwelijke incarnaties (levens gehad). Het is natuurlijk voor een persoon heel belangrijk om verschillende ziele-ervaringen op te doen. Dat kun je mooi doen door afwisselend een man en dan weer een vrouw te zijn. Het leven heeft uiteraard iets nodig (mechanisme) om voort te kunnen bestaan. De Schepper heeft hier de man en de vrouw (gedaante) voor gecreëerd.

Er is ook nog iets anders wat heel belangrijk is. Je weet vast wel dat er door de eeuwen heen enorm veel oorlogen zijn gevoerd. Hier is veel vervelend karma door ontstaan. Mensen moeten diverse mogelijkheden krijgen om aan elkaar goed te maken. Zelf de personen baren die jij eens uit het leven hebt ‘gegooid’ is één van de vele mogelijkheden. Het zou dus oneerlijk zijn als je die kans niet kunt krijgen omdat je in alle levens altijd een man bent geweest. Ik denk dat dit ook één van de redenen is dat mensen vroeger hele grote gezinnen hadden. Reken maar dat we allemaal, jij en ik, dergelijke levens achter de rug hebben. We hebben allemaal veel zwaar karma opgebouwd. En alle fouten moet je zelf weer rechtzetten. Ik zie dit als rechtvaardigheid en tegelijkertijd als mogelijkheden en groeiprocessen naar een hoger en bewuster leven.

 

Kun je talenten erven?

 

– Zou dat dan eerlijk zijn? Ik bedoel, als je bij de juiste ouders wordt geboren, heb je dan het geluk om veel te erven aan talenten?

Nee, gelukkig niet. Ik zou dat zeer onredelijk vinden. Ik vind dat je een talent zelf moet ontwikkelen en zeker niet erven. Het hebben van talenten heeft alles te maken met reïncarnatie (meerdere levens). Je moet hier natuurlijk wel in geloven. Wijs je dit af dan wordt het heel moeilijk om dit te begrijpen.

Alles wat je nu bent (hebt) aan gevoel, verstand en talenten is eigenlijk een optelsom van alles wat er zich in het verleden al heeft afgespeeld. Iedereen heeft verschillende talenten. Dat kan natuurlijk ook niet anders want IEDEREEN heeft duizenden levens achter de rug. Een gevoel voor iets (dikwijls door vallen en opstaan) ontwikkel je dus zelf gedurende al die levens. In jouw huidige leven kun je verschillende talenten hebben, zonder daarvoor geleerd te hebben. Dit verklaart ook de zogenaamde ‘wonderkinderen’. Wonderen bestaan helemaal niet. Deze kinderen zijn gewoon al eerder ergens mee bezig geweest. Dit geldt natuurlijk voor alle talenten en vaardigheden.

Je kunt natuurlijk wel het een en ander ‘stoffelijk’ van je ouders erven. Ik bedoel hiermee dat er tal van ziektes en stoffelijke zwaktes zijn die je van je ouders genetisch (erfelijkheidsleer) hebt geërfd. Maar dit is totaal iets anders. Zelfs het karakter van je ouders kun je niet erven. Het kan wel gebeuren dat enkele leden van een gezin ‘innerlijk’ op elkaar lijken. Maar dat heeft met andere zaken te maken.

Jezelf onthechten is één van de moeilijkste zaken voor de mens in zijn stoffelijk lichaam. Toch incarneren we steeds daarin weer terug, met alle noodzakelijkheden (behoeftes) en gevolgen van dien. Is dit dan wel zo verstandig?

 

– Het is deze vorm die onze Schepper heeft bedacht. Mensen worden door diverse wetten van het heelal naar elkaar toe getrokken. Dit is heel hard nodig om de evolutie goed te laten plaatsvinden. Werken bijvoorbeeld onze geslachtshormonen (bepaalde chakra’s) niet dan staat de evolutie bijna geheel stil. Mensen zouden geen prikkels (lust) meer hebben. Er zou geen voortplanting meer plaatsvinden. Het leven zou uitsterven. De aarde is een unieke plaats in de ruimte waar mensen van diverse ‘ontwikkelingsniveaus’ elkaar kunnen ontmoeten. Dit is in de sferen van gene zijde anders. Daar kom je in een gebied (sfeer) terecht waar je gezien jouw geestelijke inhoud echt thuis hoort. Natuurlijk moet je je (lichamelijke) gevoelens met een geliefde kunnen delen. Het is heel lastig als je alleenstaande bent. Je kunt je voor een deel onthechten maar dat is dikwijls helemaal niet zo goed voor je gezondheid. Je onderdrukt deze (seksuele) gevoelens in werkelijkheid met je wilskracht. Lichamelijke behoeften moeten niet worden uitgebuit maar ook niet genegeerd. Probeer een gezonde balans tussen diverse lichamelijke gevoelens en reacties te krijgen. Waar ‘te’ voor komt is dikwijls niet goed. Ik ben geen voorstander van extreem gedrag in welke vorm of situatie dan ook. Mijn gedachte is heel simpel: doe gewoon.

 

We zouden bij het reïncarneren naar de aarde kunnen kiezen voor rijke ouders. Maar ben je eigenlijk niet veel beter af met ouders die geestelijk gesproken ‘rijk’ zijn? Ouders die pure, zuivere liefde bezitten.

 

– Dat is zo. Geld en andere bezittingen kun je niet meenemen na je stoffelijke leven op aarde (dat is een tijdelijk iets). Ouders kunnen je beter liefde en inzicht in het leven geven. Dit is een veel betere basis dan een zak met geld. Natuurlijk is geld makkelijk maar het maakt zelden echt gelukkig. Ik geloof niet dat je ouders zomaar kunt uitkiezen. Het heeft te maken met zaken die vanuit vorige levens nog rechtgezet moeten worden. Dat kan net zo goed met rijkdom als armoede te maken hebben. Onze ziel regelt de mensen die je om een één of andere reden weer tegen moet komen om recht te zetten en verder te evolueren.

 

Leeft iemand die totaal niet op de hoogte is van reïncarnatie zijn huidige leven dan niet beter dan zij die iets weten over de wet van karma (de wet van oorzaak en gevolg), en die soms nu al verder kijken naar hun volgend leven?

 

– Dat is ingewikkeld. Het hangt helemaal van iemands instelling af. Of je je nu wel of niet met reïncarnatie bezig houdt. Wat maak je van de dag? Leef je wel voldoende in het heden en niet te ver in het verleden of de toekomst? Waar ben je gewoonlijk op afgestemd met je gedachten en gevoelens? Het is wel zo dat heel veel mensen totaal niet begrijpen waarom ze moeilijkheden (of groot geluk) in hun leven tegenkomen. Het kan heel veel verduidelijken wanneer je iets van deze materie begrijpt. Er is rechtvaardigheid in onze kosmos. Je kunt met wat informatie hierover alles beter in zijn verband zien. Maar echt nodig is het ook niet zolang je maar je best doet en de situaties waarin je wordt geplaatst met twee handen goed aanpakt. Met kennis van reïncarnatie kun je ook alles passief ondergaan omdat je bijvoorbeeld gevoelens van noodlottigheid hebt (je kunt er nu toch niets meer aan doen). Het kan je passief maken. Dat is ook niet de bedoeling. Het heeft allemaal zoveel verschillende kanten. Maar uiteindelijk zul je door je verdieping in het leven (aan deze zijde of gene zijde) tot inzicht komen dat er wel degelijk werkende natuurwetten zijn. Ik probeer daar iets van te verduidelijken. Vandaar het beantwoorden van deze spirituele vragen.

 

Een ieder van ons heeft, bewust of onbewust, een stukje van de ‘bron’ (de kern van al het leven) in zich, dat veel later tot een geheel moet komen. Toch strijden mensen over van alles.

 

– Mensen moeten tot inzicht komen. Dat is een heel lang proces wat heel veel levens kost. We moeten onze nogal sterke egoïstische karaktertrekken veranderen in geestelijke, diepere eigenschappen. Onze grote ‘ik’ moet veel meer ‘wij allen’ worden. Nu kunnen we nog heel fel tegen anderen ingaan. Kijk maar een avondje nieuwsberichten (het journaal). Soms gaat het zelfs tot moord en doodslag aan toe. Het is waar, we komen allemaal uit dezelfde ‘Bron’, de Schepper kent zijn Schepping. Wij zijn spiritueel gezien nog kinderen. De aarde is een belangrijke planeet waar we door reïncarnatie de kans krijgen om te groeien. Het is eigenlijk een ‘overgangsplaneet’, van onbewust (zeer primitief) gedrag, naar veel meer geestelijk bewust leven. We moeten door alle fases van ontwikkeling heen. Niemand kan en zal iets overslaan. Sommige levenslessen kunnen heel pijnlijk zijn, maar ook deze fases horen erbij. Gelukkig evolueren we allemaal naar een veel beter en hoger leven.

 

21 – Dieren en hun voortbestaan

 

Waarom beantwoord je ook vragen over dieren?

 

– Veel mensen hebben (huis)dieren. Als helderziende kijk je door je gaven in veel opzichten iets anders naar het leven. Over de evolutie van het dier is niet echt veel bekend. Ik wil iedereen de zekerheid geven, dat ook hun favoriete (huis)dieren na hun overlijden verdergaan. Je kunt zelfs later na jouw eigen overlijden je dierenvriend weer even terugzien. Mijn wens is dat mensen hier kracht en geruststelling uit kunnen halen. Want ook dieren leven voort en reïncarneren duizenden malen. Zij gaan net als wij gezamenlijk naar de volgende planeet. Naar een hogere trede van de evolutie.

Waarom zien veel mensen een dier als een ‘ding’?

 

 

– Dat verbaast mij ook altijd. Het heeft te maken met niet bepaald veel geestelijk inzicht en een beperkt gevoel. Veel personen zullen ook niet geloven in hun voortbestaan en kosmische wetten in het heelal. Het is een onderdeel van grofstoffelijk en materialistisch denken. Je hoort toch nog zo vaak zeggen dat dieren geen gevoel hebben. Dat is natuurlijk grote onzin. Want als dieren elkaar bijten dan hoor je ze ook piepen en janken. Het is niet voor niks dat we veel levens nodig hebben om tot dieper inzicht en gevoel te komen.

Vroeger aten dieren mensen op en nu is dat omgekeerd. Is dat waar?

 

– Ja, dat is waar. In de prehistorische tijd waren dieren ontzettend groot. Ze konden heel snel lopen, vliegen en zwemmen. Olifanten en krokodillen zijn nog overgebleven uit die tijd. Mensen hebben daar vroeger enorm veel last van gehad. Dat is natuurlijk heel goed te begrijpen. Voor de dieren waren wij in die tijd een klein ‘snackje’. Mensen konden zich in die tijd ook niet goed beschermen en verdedigen. Ze hadden geen schijn van kans tegen die kolossale gedrochten.

 

Hebben dieren maar één leven?

 

– Nee, ook dieren reïncarneren net als de mens heel dikwijls. De Schepper kan nu eenmaal niet een volstrekt onbewuste levensvorm (mens of dier) na één leven volledig bewust maken. We hebben kansen nodig om te groeien. Vandaar het bestaan van reïncarnatie als mooie mogelijkheid. Wat we evolutie noemen, gebeurt eigenlijk door reïncarnatie. Maar ja, omdat dat zo te kunnen zien moet je eerst wel in een leven na de dood geloven. Want zonder voortbestaan is er ook geen reïncarnatie mogelijk.

 

Hebben dieren net zoveel rechten als de mens?

 

– Voor de Schepper is al het leven gelijk en gelijkwaardig. Door ons gebrek aan inzicht en onwetendheid vullen wij allerlei zaken in die helemaal niet kloppen. Wij denken ver boven het dier te staan. Dat is natuurlijk onzin. Al het leven komt voort uit dezelfde bron. Niet alleen de mens, maar ook het dier heeft een aura. En in al het leven is bij aanvang ‘bewustzijn’ gelegd. Een mens haalt zich eigenlijk wel van alles in zijn hoofd. Wij mensenkinderen kennen dikwijls onze plaats niet. Maar dat zal de komende honderden jaren toch wel veranderen. Mensen krijgen een beter en dieper inzicht. Het is al heel wat en ook mooi dat we vandaag de dag allemaal (spirituele) boeken kunnen en mogen lezen. Nog niet zolang geleden moest je dat stiekem doen.

 

Wat vind jij van de handel in consumptiedieren?

 

– Alles wat je eet en drinkt is in mijn ogen een vorm van leven. Om werkelijk alles zit een aura. Alles tezamen beschouw ik als het Lichaam van de Schepper. Dus wat je eet maakt hier op aarde niet zo veel uit. Maar zowel mensen als dieren hebben recht op een ontspannen, leerzaam en gezond leven. Ik ben tegen hoge betonnen, nagenoeg energieloze flats voor mensen. Dat geldt net zo goed voor die supergrote stallen voor kippen en varkens. Al dat beton is niet goed. Alle wezens moeten zonlicht opdoen. Zonder de zon is er geen leven. Ik vind bio-energie (prana) erg belangrijk. Dit soort zaken heeft te maken met liefde voor al het leven en de diepte van je spiritueel besef. Voor de Schepper is er geen verschil tussen lieve en lastige mensen, mensen of dieren. Het behoort allemaal tot het leven. Al het leven verdient liefde en respect. Om dieren alleen op te sluiten vanwege onze consumptie, vind ik niet bepaald respectvol naar de dieren en het leven toe. Het kan toch allemaal heel anders. Er is meer dan genoeg ruimte in de wereld.

 

Kan een mens als een dier terugkomen?

 

– Nee, dat is niet mogelijk. De mens en het dier hebben ieder hun eigen pad van ontwikkeling te volgen. Een dier wordt nooit een mens en een mens wordt nooit een dier. De Schepper heeft met een reden verschillende natuurrijken geschapen. De Goddelijke energieën moeten eigenlijk van hoger leven naar ‘lager’ leven kunnen stromen. Want anders zou alles kapot branden.

Ik weet dat in het oosten hier anders over wordt gedacht. Maar ik denk dat dit te maken heeft met angst aanjagen. Net zoals wij hier in het westen hemel en hel kennen. Dat wanneer je in je leven grote fouten maakt je voor eeuwig in de hel komt. Elke ervaring, een goede of slechte, is naar mijn mening een verrijking. Van alle ervaringen groeien we en worden we steeds bewuster. Je kunt dat zien aan de aura. Naarmate de mens zich verder ontwikkelt, wordt de aura groter en helderder van kleur.

Overal in de wereld hebben mensen nog steeds veel last van bijgeloof. Ook al denken miljoenen mensen hetzelfde over iets, dan wil dat nog niet zeggen dat ze de juiste inzichten hebben.

 

Wat gebeurt er als huisdieren doodgaan?

 

– Ze gaan naar een speciale sfeer (gebied) voor dieren. Dus niet dezelfde sfeer als voor mensen. Dit heeft onder andere te maken met het feit dat zowel de mens als het dier tot rust moet kunnen komen. Dit gebied ligt naast het astrale gebied van de mens. Dieren leven aan gene zijde in volstrekte harmonie. Ik hoop van harte dat dit mensen die hun beestje hebben moeten afstaan mag steunen. Het is een zeer wonderlijk en aandoenlijk tafereel als je ziet dat een vogeltje in de sferen op je schouder komt zitten.

 

 

Waarom mag je om het overlijden van dieren toch niet zo verdrietig zijn?

 

– Dat verbaast mij dikwijls ook. Alsof een dier geen waarde heeft. Dat is hetzelfde als dat mensen zeggen dat een man niet mag huilen. Ik vind dat onzin. Verdriet is verdriet, geluk is geluk. Dat zijn universele emoties die iedereen kent. Het is onverstandig om voor anderen te denken. Deze reactie komt ook vaak voort uit onwetendheid. Iedereen reageert hetzelfde op verlies en dood. Iets waar je van houdt en wat je af moet staan doet pijn. In mijn praktijk zeg ik altijd tegen mensen dat ze zich zo goed mogelijk moeten proberen te uiten. Lach wanneer er wat te lachen valt, en uit je verdriet als iets je emotioneel raakt. Het is niet verstandig om emoties weg te drukken. Veel ontstekingen hebben te maken met weggedrukte emoties. Wees eerlijk en leef naar je gevoel.

 

Hoe leven de dieren in het hiernamaals?

 

– Aan gene zijde, dus in de sferen, leven alle dieren in harmonie en vrede. Het leven is daar anders dan op de aarde. Roofdieren zijn daar geen roofdieren meer. Alle dieren gaan naar een speciale dierensfeer. Het gebied van mens en dier ligt als het ware volledig beschermd naast elkaar. Voor de duidelijkheid: dieren jagen daar dus niet op elkaar en eten elkaar ook niet meer op. Dat gebeurt alleen maar op de aarde. Totdat ooit die kringloop der ziel is voltooid.

 

Kun je dieren na je dood terugzien?

 

– Ja, dat is mogelijk. Een astrale helper aan gene zijde kan met zijn liefde en wilskracht jouw favoriete huisdier naar zich toetrekken (‘denken’). Samen kun je dus een dier als het ware oproepen. Dit is uiteraard een wonderlijk tafereel. Het dier herkent jou onmiddellijk. Ook dieren slaan ergens al hun herinneringen en belevenissen op. Mensen en dieren groeien dus door middel van het opdoen van ervaringen. Het zou zonde zijn als alle ervaringen en inzichten vervagen of verdwijnen. Wanneer de astrale helper zijn concentratie vermindert gaat het diertje weer terug naar zijn eigen dierensfeer.

 

Waarom bestaan er diverse natuurrijken? Het mensenrijk, het dierenrijk, het plantenrijk en het mineralenrijk.

 

– De natuurrijken hebben elkaar nodig voor het doorgeven van energie, want anders brandt het kapot. Alles staat met elkaar in verbinding. Alles heeft elkaar nodig. Je kunt gewoonweg niet zomaar ergens een schakel tussenuit halen. Alle levensvormen moeten door etherische energieën worden gevoed. Denk maar aan een trap, van hoog naar laag. Het leven is op een zeer wonderlijke wijze met elkaar verbonden. Ik vind het elke dag opnieuw een wonder om de aura van alle levensvormen te mogen zien. Dit geeft mij sterk het gevoel en het beeld dat werkelijk alles met elkaar in verbinding staat. Ik noem dat altijd een grote kosmische aura.

 

Ken jij boeken met informatie over (huis)dieren en hun voortbestaan?

 

– Daar is veel te weinig over geschreven. Dat komt onder andere omdat mensen nog niet zo lang geleden zelf niet eens in hun eigen voortbestaan geloofden. Ik hoop dat dit in de toekomst zal veranderen. In volgende boeken wordt er iets over het voortbestaan van dieren geschreven. De boeken zijn sowieso de moeite waard om aan te schaffen.


Twee interessante boeken:

Thea van Leent – ‘De aarde is slechts een leerschool’, uitgeverij Akasha. Alleen nog tweedehands verkrijgbaar.

‘Een blik in het hiernamaals’ van Jozef Rulof. (Te vinden in de openbare bibliotheek en te koop in de boekhandel)

 

Ik heb eens gelezen dat dieren na verloop van tijd in een ander dierenlichaam ‘overstappen’, en zo in verschillende stoffelijke gedaantes verder evolueren.

 

– Dat klopt. Dit is iets wat nog niet veel mensen weten. Je zou dit niet verwachten. Maar ook het dier heeft net als de mens twee lichamen. Het aardse, stoffelijke lichaam en het geestelijk lichaam. Dit is wel heel belangrijk om even in je achterhoofd te houden. Alle dieren krijgen ‘in een bepaalde dierengedaante’, bijvoorbeeld een muis, een rat, een marmot of een eekhoorn, een hele serie levens. Dus om even te verduidelijken: honderden levens als een rat of een eekhoorn, een koe, een hond of een kat. Dit geldt voor alle dieren. Wanneer een dier verder groeit (evolueert), komt er een moment dat hij bijvoorbeeld zijn laatste leven als een konijn heeft gehad. De volgende serie levens krijgt hij een hogere stoffelijke gedaante. Misschien wel de stoffelijke gedaante van een kat. De juiste volgorde weet ik ook niet. Dit heeft natuurlijk te maken met het evolutiepunt (bewustzijn) van het dier. Op zich is het natuurlijk best goed te begrijpen, want de roofdieren zullen nooit te allen tijde roofdieren blijven. Al het leven evolueert stap voor stap. Het leven heeft dan een beter uitgerust (hoger) stoffelijk lichaam nodig. Uiteindelijk zullen veel dieren de gedaante van een vogel krijgen. Maar daarin zijn er natuurlijk ook tal van overgangen. Denk maar aan het bewustzijn en het gedrag van een roofvogel en een duif enz.

Blijven de dieren op de aarde achter, of evolueren zij zoals de mens verder?

 

– Mens en dier gaan samen naar een volgende planeet. Deze volgende planeet is niet met aardse ogen waar te nemen. Deze planeet bevindt zich op een andere, hogere golflengte. Je zou eigenlijk moeten zeggen: in een ander universum. Alle mensen en dieren zullen uiteindelijk de aarde verlaten. Al het leven groeit steeds verder. Dit is de wens van de Schepper. Al het leven wordt als het ware ‘gestuwd’ naar een hoger leven. Op zich is het natuurlijk heel logisch. Want waar moet al dat bewustzijn dan naartoe? Ons bewustzijn kan toch niet zomaar van het ene op het andere moment uit elkaar vallen? Het leven zit eigenlijk heel mooi en toch eenvoudig in elkaar. We moeten ons hier uiteraard wel in willen verdiepen.

 

Blijft de mens op de volgende planeet nog dieren eten?

 

– Nee, dat gebeurt daar niet meer. Al het leven (mens en dier) heeft een totaal ander bewustzijn gekregen. Mens en dier zijn daar vegetariër. Op de volgende planeet leven mens en dier volledig in vrede en harmonie naast elkaar. Zowel de mens als het dier hebben daar een ander stoffelijk lichaam. Dit lichaam trilt te hoog om nog dierlijk voedsel te nuttigen. Je kunt ook zeggen dat daar nergens meer bloed vloeit. Alles leeft daar op een veel hoger niveau. Je kunt rustig zeggen dat vanaf de volgende planeet in een hemel leven. En na die volgende planeet zelfs in de Hemel met een hoofdletter. Maar dat is voor ons mensen hier op aarde niet meer te bevatten. Maar eens zullen wij ook daar met zijn allen rondwandelen. Nogmaals, al die informatie wordt via de sferen telepathisch aan elkaar doorgegeven. Stel je maar eens een hele hoge flat voor waar vanuit de top alle informatie naar beneden wordt doorgegeven. Zo kun je je hier een aardig beeld van vormen. Vergeet nooit dat al dat leven altijd met elkaar in verbinding staat en heeft gestaan. Dit is ook de reden dat de Schepper van al het leven zijn leven volledig in alle opzichten kent. Alles is verbonden met een hele grote kosmische aura. Het is wonderlijk om een deel van dit gebeuren te mogen (helder)zien. Het versterkt je dankbaarheid en ontzag voor de hele schepping.

 

22 – Diversen

 

Wat zijn Nieuwetijdskinderen?

 

– Men zegt dat in deze evolutiefase een nieuw type ‘kind’ op aarde wordt geboren. Zij zijn intuïtief, denken anders, hebben soms van nature een paranormale gevoeligheid en willen de wereld veranderen. Je kunt hierover vast nog veel meer op het Internet vinden. Natuurlijk beginnen mensen in het groot wat anders te denken. Dat heeft ook te maken met het feit dat er hier in het westen er vooral tijd en geld voor is. Maar er zijn ook (hier) nog miljoenen mensen die nog helemaal niets aan geestelijke zaken en ontwikkeling hebben gedaan. Ik ben persoonlijk heel blij dat er al velen zijn die allemaal zo op hun eigen manier zichzelf iets (over bewustzijn en geestelijke zaken) proberen eigen te maken. Toch, wanneer je wat meer boeken gaat lezen over bijvoorbeeld Theosofie of oosterse geschriften, zul je snel doorhebben dat er de afgelopen eeuwen sowieso al veel mensen met diepzinnigheid bezig waren. Zaken zoals magnetiseren, wat tegenwoordig vaak Reiki wordt genoemd, en dat er zeven grote en tientallen kleine chakra’s zijn in het etherische gedeelte van onze aura, waren allang bekend. Het loskomen van de kerk is al veel langer aan de gang dan je zou denken. Ik heb er dus een beetje moeite mee met het begrip ‘Nieuwetijdskinderen’ of  ‘Indigokinderen’. Wanneer je het wat breder zou kunnen zien, kun je zeggen dat mensen wat betreft hun evolutiepunt nu zelf(standig) beginnen te denken. De tijd dat de kerk, de dictator, de koning, de landheer, de kasteelheer, enzovoort voor jou dachten begint nu gelukkig in een snel tempo af te nemen. Ook al moet ik wel zeggen dat sommige landen of volkeren als een grote familie nog karmisch vastzitten aan zo’n etterbak (onbewuste persoon). Maar je zult zien dat geleidelijk aan al die machtswellustigen één voor één zullen verdwijnen. We groeien naar een totaal andere tijd. Sommige mensen noemen dit het Waterman-tijdperk. Het wordt een tijd van geestelijke maar ook hoogtechnologische (nieuwe) ontwikkelingen. Wat me nu meemaken, is nog maar het prille begin.

 

Zijn alle dromen bedrog?

 

– Nee, maar verreweg de meeste wel. De meeste dromen heb je om je aardse belevenissen te verwerken. Dit is heel hard nodig om jezelf te kunnen ontladen. Ons zenuwstelsel zou anders, vanwege de vele indrukken die je in je leven allemaal opdoet, bezwijken. In een droom kun je van alles verzinnen (zelf op je innerlijke oog projecteren).

Sommige dromen worden niet door jou gecreëerd, maar door iemand van ‘buitenaf’. Het kan gebeuren dat in de ochtenduren (soms ook eerder) een familielid, een bekende van je, of één van jouw persoonlijke gidsen jou iets wil mededelen. De persoon is dan in jouw nabijheid (aura). Anders gezegd: de persoon maakt contact met bepaalde punten in jouw aura. Wanneer iemand jou krachtig en beheerst een beeld wil geven, dan zie jij dit tijdens je slaap. Eigenlijk is er helemaal niet zoveel verschil tussen het projecteren van een beeld op je innerlijke oog overdag, ’s avonds of tijdens je slaap. Een persoon kan je dus van alles laten ‘dromen’. Sommige mensen krijgen op deze manier boodschappen door. Soms zijn ze voorspellend van karakter, de zogenaamde voorspellende dromen. Niet elke spirituele of bijzondere droom wordt herkend. Dat is jammer. Wees voortaan extra alert. Probeer je onderscheidingsvermogen verder te ontwikkelen.

 

Heeft het zin om naar een bedevaartsoord te gaan?

 

– Ik wil natuurlijk niemand een vervelend gevoel geven. Ik zal proberen zo eerlijk mogelijk mijn gedachten hierover te formuleren. Ik denk dat het er helemaal niet toe doet waar je je innerlijke gebeden en overpeinzingen doet. Je kunt dat overal doen. Thuis, in de tuin, bij een ander thuis, op het strand, in de bergen, enzovoort. Wanneer je werkelijk gelooft (vertrouwd) in een Schepper, zul je ook wel beseffen dat die Schepper ALTIJD met alles en iedereen is verbonden. De energie of aanwezigheid van de Schepper zit in iedereen (of je je hier nu wel of niet bewust van bent). Maar ook in materie zoals een bank, een schilderij en een huis. Wat ik hier mee wil zeggen? Je hebt altijd verbinding met jouw Schepper, dag en nacht (voor altijd en eeuwig). Je bent namelijk zelf een onderdeel van die Kracht/Schepper. Wanneer je dit zo kunt zien, zul je vast beter begrijpen dat het helemaal niet nodig is om voor jouw innerlijke vraag naar een bedevaartsoord of een kerk toe te gaan. Iedereen moet dat uiteraard voor zichzelf uitmaken. Maar ik vind dat niet nodig. Je kunt bijvoorbeeld beter thuis in alle rust tijdens je overpeinzingen, meditaties, of eventueel biddend je verhaal vertellen of je vragen stellen. Zoek verbinding met je eigen ziel en het leven.

Op zich is het best goed om af en toe je vragen naar ‘boven’ te sturen. Je kunt in principe alles vragen wat je maar wilt. Alleen raad ik je wel aan om geen onterechte (egoïstische) vragen te stellen. Niemand kan jou een nieuwe rug, een nieuw been of een portemonnee met 100.000 euro geven. Als iets versleten is, dan is dat versleten. Ook al ga je duizendmaal naar een bedevaartsoord.

Het is misschien geen eenvoudige kost, maar je kunt natuurlijk geen vragen stellen die buiten jouw levensprogramma (of karma) omgaan. Ieder mens is geboren met een bepaald levensprogramma. Je kunt van alles vragen. Maar ligt iets NIET op jouw levenspad dan kun je dat in dit leven ook niet krijgen. Denk hier eens goed over na. Leg meer de nadruk op je geestelijke ontwikkeling. Probeer voor jezelf iets ‘geestelijks’ in je leven te ontwikkelen. Doe iets aan je persoonlijke ontwikkeling of doe iets belangeloos voor andere mensen. Kijk niet alleen naar de vorming (vermeerdering) van je bezit. Je ‘bezit’ is namelijk een tijdelijk iets. Iets wat alleen bij de aarde hoort. Je kunt geen buidel met gouden dukaten, auto of antiek schilderij meenemen naar gene zijde. Je kunt beter met geestelijke (innerlijke) bagage aankomen dan veel materiaal te moeten achterlaten. Het is zo jammer wanneer je op je leven terug moet kijken (op jouw levensfilm) waarin het je opvalt dat je in niets geestelijk gegroeid bent. In het heelal krijg je niets zonder eigen inzet (bloed, zweet en tranen) cadeau. Het is jammer dat veel mensen gedurende tientallen levens voor verkeerde dingen kiezen. Natuurlijk, geestelijke ontwikkeling komt niet van de één op de andere dag. Je moet door tientallen moeilijke situaties (levens) het leven zelf gaan begrijpen en voelen.

 

Wel of geen glaasje wijn drinken?

 

– Dit is natuurlijk iets wat je voor jezelf uit moet maken. Ik vind dat het drinken van een of twee biertjes of een of twee glazen wijn per dag over het algemeen helemaal niet slecht is. Het kan goed voor de doorstroming van je bloedsomloop zijn. Maar het kan ook je zenuwstelsel een beetje kalmeren. Eigenlijk kun je zelf heel makkelijk meten wanneer je het gevoel krijgt van een heel klein beetje aangeschoten zijn. Op dat moment merk je dat je lichaam negatief wordt beïnvloed. Het is dus uitproberen wat persoonlijk bij jouw gestel/gezondheid past. Het is wel zo dat het een negatief effect heeft op paranormaal gevoelige personen. Maar dat geldt ook voor bijvoorbeeld zware, vette voeding. In de hoge spirituele leer (esoterie) is bekend dat drank, drugs, nicotine van sigaretten en sommige medicijnen je aura ‘verharden’. Het maakt je juist ongevoeliger voor spirituele, etherische trillingen. Zelf rook en drink ik heel zelden. Soms een keer met oud en nieuw of op een feest. Echt niet veel vaker. Op mij heeft het een slechte invloed. (Maar ik houd wel van een feestje. Dus als je me een keer wilt uitnodigen.)

 

Kan iedereen leren magnetiseren?

 

– Ja, ik denk dat iedereen een klein beetje kan magnetiseren. Al dat gedoe met inwijdingen, waar je ook nog eens honderden euro’s voor moet betalen, slaat echt helemaal nergens op. Dergelijke inwijders hebben nauwelijks tot geen paranormale kennis en inzicht. Want anders zouden ze deze onzin niet verkopen. Iedereen kan magnetiseren. Dat wil nog niet zeggen dat iedereen goede genezende krachten heeft. Hoe denk je, hoe voel je, wat eet en drink je? Ook roken, het drinken van koffie en het gebruik van medicijnen heeft veel invloed op jouw gestel. Eigenlijk geef je deze vervuilde energieën door aan degenen die je magnetiseert. Op dit moment is magnetiseren een van de meest misbruikte krachten, vind ik. Het is ontzettend jammer dat degenen die zeg maar betere energieën hebben, door toedoen van zoveel ‘ongeschoolde’ energie doorgevers, zich terugtrekken.

Er komt nog bij kijken dat je iemand ook op de één of andere manier paranormaal moet kunnen ‘meten’. Het heeft weinig zin om iemand te helpen die in dit leven ziek is door karma uit een vorig leven. De persoon zou hooguit heel even opknappen. Helaas, er wordt veel gerommeld. Ik hoop vurig dat de staat daar ooit iets aan gaat doen.

Vanwaar jouw immense gedrevenheid anderen geestelijk bewust te maken?

 

– Ik vind het van nature prettig en voor mezelf leerzaam om anderen met de meestal al bestaande spirituele informatie in aanraking te brengen. Het uitdragen van iets zit in mijn karakter. Het had ook iets geheel anders kunnen zijn, bijvoorbeeld muziek componeren en spelen in een zaal. Ik vind het ook heel belangrijk dat deze informatie voor iedereen goed te begrijpen is. De toch al niet meest eenvoudige onderwerpen te verduidelijken. Van geboorte ben ik een ‘denker’, een ‘uitpluizer’ van allerlei spirituele natuurwetten. Ik heb veel eigen paranormale, spirituele ervaringen onderzocht. Gelukkig zijn er veel goede boeken te koop.

 

Leer je hier zelf dan nog van?

 

– Gelukkig wel, net als ieder ander. Het leven is een eeuwigdurende verdiepingsproces. Je begrijpt de stof elke dag net weer iets beter. Er komt hier ook geen einde aan. Goed beschouwd zijn we allemaal nog maar ‘beginners’. Er is nog zo veel meer waar wij nauwelijks van af weten. Maar alles op de juiste tijd (evolutie). De Schepper laat onze chakra’s echt niet te vroeg tot ontwikkeling (ontwaking) komen. We zouden er toch verkeerd mee omgaan. We zouden onszelf stoffelijk, emotioneel en geestelijk kunnen ‘branden’. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. We hebben nog meer dan honderden levens voor ons liggen en niet alleen op de aarde. Na de aarde zijn er nog andere, hogere planeten. Alles ziet er daar weer mooier uit dan op de aarde. Er is werkelijk waar een gouden toekomst voor IEDER MENS weggelegd. En dit wordt mogelijk gemaakt door reïncarnatie.

 

 

Copyright © 2017 Ron Malestein – Dordrecht

 

Mijn teksten kan je voor eigen gebruik lezen en/of printen. Kopiëren en weer openbaar maken van deze pagina of delen ervan op een openbaar medium, website, etc. is op welke wijze dan ook niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar.