Gratis deel van Ebook


Titel boek: ‘Telepathie, ook een onderdeel van jouw leven?’
Auteur: spiritueel schrijver/paragnost Ron Malestein

© 2018, Ron Malestein/uitgeverij De Aura Dordrecht
Info websites:
www.deaura.nl of www.malestein.info

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Inhoudsopgave:

Voorwoord – Wat zijn paranormale zintuigen?. 7

Is iedereen telepathisch gevoelig?. 9

Een kleine waarschuwing vooraf 11

Je hoofd ‘leeg’ maken en je gedachtes helemaal stil zetten. 13

De ochtenduren en Indianen. 15

De krachten van onze geest 17

De aura en telepathie. 19

Tweelingen en telepathie. 22

Stoorzenders. 24

Een voorbeeld van telepathie. 25

Een spiritueel dagboek maken. 27

Telepathie en het begrip afstand. 29

Spontane beïnvloeding. 31

Oefening 1. 34

Oefening 2. 36

Wat bedoel je met ruis?. 38

Oefening 3. 40

Andere krachten leren voelen 1. 43

Andere krachten leren voelen 2. 45

Grappige voorbeelden van telepathie en een oefening. 47

Gekleurde energiewolken. 50

Deze zijde en gene zijde. 52

Jouw gids van gene zijde. 54

Iemand ‘loopt’ met je mee. 56

Telepathie en helderruiken. 59

Voorbeelden van helderruiken. 61

Telepathie en een eerste indruk. 63

Telepathie en pijnen. 65

Nieuwetijds kinderen. 67

Het delen van ervaringen. 69

Positieve en negatieve gedachte energieën. 71

Jezelf beter energetisch afsluiten. 73

Innerlijke warmte of koude van de geest (je evolutiepunt) 76

Een groepsaura. 78

Religieuze beleving. 80

Helderziendheid of telepathie?. 83

Telepathie in de toekomst 86

‘Besmette spullen’ 88

Een dag uit het leven van de schrijver zelf 91

Wat gebeurt er spiritueel/technisch gesproken met de aura bij telepathische beïnvloeding?  98

Verder experimenteren. 101

Actie en reactie. 105

Kleine filmpjes in je hoofd. 108

Eenvoudige voorbeelden van telepathie. 111

Hoger bewustzijn. 115

Nawoord. 117  

 

Voorwoord – Wat zijn paranormale zintuigen?

Iedereen weet dat wanneer we ’s morgens wakker worden, we vijf zintuigen tot onze beschikking hebben. Tenzij je uiteraard bijvoorbeeld kleine of grote problemen met je ogen en oren hebt. Paranormaal gevoelige mensen vangen op een hele bijzondere wijze van dichtbij of van grote afstand, dat maakt totaal niet uit, allerlei energieën op. Je hebt mensen die zachtjes een andermans stem in hun gedachten horen en je hebt personen die allerlei gekleurde lichtwolken om iedereen heen zien. Zij zeggen dat ieder mens, dier en voorwerp een bepaald licht uitstraalt. We noemen dit verschijnsel de aura. En de personen die dit lichtverschijnsel de hele dag door zien in de volksmond ‘de helderzienden’. Er zijn tegenwoordig verschillende mensen die spontaan licht rond iemand z’n hoofd of schouder zien. Meestal ziet dit auralicht er wit uit. Het lijkt wat op glas van een raam of witte rook. Deze bijzondere waarnemingen worden niet met de gewone vijf zintuigen opgevangen. Er is meer. Het is helemaal niet zo gek dat mensen dit verschijnsel het zesde zintuig zijn gaan noemen. Deze waarnemingen vallen buiten de gewoon vertrouwde waarnemingen met ons stoffelijk lichaam. Wanneer je je meer in deze materie verdiept, valt je op dat er naast de gewone vertrouwde zintuigen op een andere golflengte ook vijf zintuigen actief kunnen zijn. Ik ben deze aparte zintuigen zo’n 20 jaar geleden ‘para-zintuigen’ gaan noemen. Para afgekort van het woord paranormaal. Dit vond ik makkelijk om direct aan te geven dat ik het niet over onze vertrouwde zintuigen had die bij ons stoffelijk lichaam horen. We moeten proberen te zien dat het leven zich simpel gezegd op twee verschillende of misschien beter parallelle golflengtes afspeelt. Op het gewone stoffelijke niveau en het geestelijke niveau. Met het stoffelijke niveau bedoel ik de werkzaamheid van de zintuigen die bij het gewone stoffelijk lichaam horen. Van de paranormale zintuigen zou je kunnen zeggen dat die bij het geestelijk lichaam horen. De mens, als je er zo naar kijkt, bestaat uit twee verschillende delen die tijdens het aardse leven met elkaar d.m.v. chakra’s in verbinding staan. De geestelijke wereld bevindt zich op een ander, iets hoger trillingsgebied.

Om het fenomeen telepathie beter te begrijpen, is het naar mijn mening en heel veel persoonlijke ervaringen goed om hier eens een beeld van proberen te vormen. Je zult dan eventueel je eigen ervaringen veel beter kunnen begrijpen en plaatsen onder één van de para-zintuigen. Ik ga in dit boek proberen je het één en ander uit te leggen over deze vreemde energieën, waar telepathie er één van is. Energieën die ik van kinds af aan geleidelijk aan steeds duidelijker ben gaan zien maar ook gaan voelen. Deze gekleurde aura energieën beleef ik 24 uur van de dag, dus dag en nacht. Ik hoef hier helemaal niets voor te doen. Soms zeg ik in mijn praktijk weleens tegen mensen. God heeft mij een extra bijzondere en voor de meesten onzichtbare ‘bril’ gegeven. Een vermogen wat trouwens echt niet altijd zo makkelijk is in je leven. Ik schrijf daar nog wel over.

Er zullen vast en zeker meerdere lezers zijn, die in hun leven ook allerlei bijzondere paranormale/spirituele ervaringen hebben gehad. En waarschijnlijk ook dikwijls voor gek zijn verklaard. Ik wil van deze gelegenheid direct gebruik maken om te zeggen: je bent echt niet gek. Het is niet eenvoudig, maar ook deze boeiende materie is uit te leggen. Ik hoop dat alle lezers met deze informatie over het uitzenden en ontvangen van allerlei energieën hier een beter beeld van gaan vormen. Ik vind het zelf leuk en zeer nuttig, om goede bruikbare informatie naar buiten te brengen. In de huidige tijd hoor je steeds vaker dat ouders paranormaal gevoelige kinderen hebben. Met deze informatie kun je hen een stuk beter opvangen. Gelukkig hoeven in deze eeuw dergelijke ervaringen niet meer weggedrukt te worden. Het wordt geleidelijk aan bekender en vertrouwder.

Voor degenen die veel last hebben van allerlei paranormale energieën, raad ik je aan om eens op mijn website te kijken naar mijn andere boek: ‘Jezelf leren afsluiten’. Ik geef daar heel veel tips hoe je hier beter mee om kunt gaan. Het is voor niemand prettig om ongevraagd beïnvloed te worden met prettige of onprettige gedachtes en andere invloeden.

 

Is iedereen telepathisch gevoelig?

Dat kan ik heel makkelijk met ja beantwoorden. Ieder mens maar ook het dier is vaak zonder dat te weten gevoelig voor dergelijke energieën. De gemiddelde westerse mens stemt zich alleen niet meer af op dit aangeboren vermogen. We zijn ook veel te druk en te onrustig geworden. We hebben soms wel 20 verschillende gedachtes tegelijkertijd in ons hoofd. Je zou kunnen zeggen dat we door al die drukdoenerij wat afgevlakt zijn. Ik wil heel graag heel duidelijk stellen dat iedereen met dit vermogen geboren is. Eigenlijk gebruik je dit vermogen hier op de aarde maar ook als je later aan gene zijde bent. Dit ontwikkelde of nog onontwikkelde vermogen hoort bij ieder mens.

Ik zal proberen met een vergelijking dit wat meer te verduidelijken. Iedereen weet wel wat een antenne is. Je hebt een antenne voor een klein transistor radiootje wat op batterijen werkt en een antenne voor de radio in je auto. Nou moet ik er wel direct bij zeggen, dat tegenwoordig met de huidige techniek een antenne heel erg klein gemaakt kan worden. Eigenlijk vrijwel onzichtbaar is gemaakt voor het blote oog. Bij de meeste mobiele telefoons zie je helemaal niks meer van een antenne. Maar er moet er wel één zijn want anders heb je geen ontvangst. Het gaat mij er om een goed beeld te vormen van een antenne die je handmatig kunt uitschuiven. Wanneer je een antenne van een radio handmatig kunt uitschuiven, dan zie je dat je ineens veel beter geluid (ontvangst) krijgt. Wanneer je je innerlijke antenne nooit echt gebruikt, dan zul je toch een stuk minder gevoelig zijn dan een persoon die dit bijzondere vermogen wel actief gebruikt. Ieder mens is gevoelig voor dergelijke energieën. Maar je kunt jezelf hier wel een stuk in trainen. Het gaat er mij in dit deel tekst alleen maar om te proberen aan te geven dat iedereen dergelijke paranormale of misschien beter geestelijke vermogens bezit. Niemand uitgezonderd. Wij hebben in onze schooltijd veel te beperkte informatie gekregen. Alles is te aards, te stoffelijk uitgelegd. Terwijl allerlei heilige geschriften in de wereld vol staan met bijzondere spirituele ervaringen van mensen. Het wordt tijd dat we onze innerlijke antenne gaan gebruiken en van stof ontdoen. Zie dit vermogen niet als iets exclusiefs voor enkelen. Echt iedereen heeft deze antenne tot zijn beschikking. Het is natuurlijk wel zo dat een bewust of van nature heel gevoelige persoon hierin meer geoefend is. En om even heel duidelijk te zijn, er zijn mensen die als het ware door gene zijde van het leven opgeleid worden om o.a. met dit vermogen te gaan werken. Om hier zelf veel van te leren en waar je kunt een helpende hand aan je medemens te bieden.

Het is meer dan interessant en leerzaam om dit vermogen praktisch in je leven toe te passen. Ik hoop dat je dit een leuk boek vindt én het je aan het denken en experimenteren zet.

 

Een kleine waarschuwing vooraf

Alles in het leven bestaat uit verschillende energieën. Dit boek gaat voornamelijk over telepathie. Telepathie is het uitwisselen van etherische energieën. Gedachten en emoties zijn voor paranormaal gevoelige mensen als auralicht te zien en te voelen. Dit heeft helemaal niets met suggestie of inbeelding te maken. Ik zie zelf 24 uur van de dag echt om alles een grote band van licht. Je kijkt eigenlijk naar en in twee verschillende werelden die toch heel duidelijk met elkaar in verbinding staan.

Het is heel belangrijk om de paranormale of spirituele wereld als een wereld van verschillende energieën te zien. In het vorige stukje tekst schreef ik dat iedereen een al dan niet uitgeschoven antenne tot zijn beschikking heeft. Ik wil hier graag nog iets aan toevoegen. Wanneer je je bewust met de spirituele wereld bezig wilt houden, dan is het heel belangrijk om je zelf te beschermen door goed af te sluiten. Niemand zet in de winter wanneer het vriest alle ramen en deuren open. We doen alle deuren en ramen heel bewust tegen de kou dicht. We willen niet dat de kou naar binnen komt. In sommige oude woningen moet je zelfs diverse ruimtes extra isoleren tegen tocht. Je wilt niet dat de koude energie naar binnen komt. We proberen dus zo goed als we kunnen de koude energie van buiten, buiten te houden. Misschien kun je je nu een beter beeld vormen over dat je nooit de hele dag je innerlijke antenne helemaal uit moet schuiven. Je zou door allerlei positieve maar soms ook negatieve energieën heel erg moe kunnen worden. En dat is niet de bedoeling. Mijn advies aan iedereen is: ga hier zo bewust mogelijk mee om. Wees heel duidelijk en consequent. Zet je antenne helemaal bewust uit of sluit je zo goed als je kunt met al je wilskracht die je tot je beschikking hebt, helemaal af. Het is heel vervelend wanneer je antenne, zeg maar half open staat, je allerlei vervelende energieën voelt. Zet je gevoel bewust helemaal open of sluit je echt volledig af. In deze bijzondere wereld van energie is er geen middenweg. Vergelijk het maar met de ramen die je in de winter om de kou weg te houden, dichtdoet. Het is onzinnig om van bijvoorbeeld tien ramen er acht goed te sluiten en twee half open te laten staan. De kou zou dan alsnog binnen komen. Het is heel belangrijk om hier eens goed over na te denken. Neem maatregelen die bij jou persoonlijk het beste passen. Ik wil niemand bang maken. Dat is echt niet mijn bedoeling. Maar deze wereld van verschillende energieën is soms heel lastig om uit je systeem te houden. Je hebt mensen met positieve maar helaas ook met negatieve gedachten en gevoelens. Voor wie hiervoor gevoelig is, is het noodzakelijk om je zelf te beschermen. Vandaar dat ik hier even iets over moest schrijven. Een kleine waarschuwing vooraf kan tenslotte geen kwaad. Ga hier gewoon op een normale manier verstandig mee om. Voor paranormaal gevoelige mensen is het heel belangrijk om af en toe je even in je eigen ruimte terug te trekken. Om even van de dingen van de dag bij te komen, jezelf even weer op te laden en als het ware innerlijk te stemmen. Je aura kan soms door zwaar werk of verdriet wat minder krachtig zijn. Je staat als het ware iets te open. Dit is -wat ik je uit persoonlijke ervaring kan zeggen- absoluut geen prettig gevoel. Sommige energieën kunnen meestal onaangekondigd verschrikkelijk hard in je aura binnen komen. Maar goed, niemand ontloopt zijn karma (levenslot). Althans dat is mijn ondervinding.

 

Je hoofd ‘leeg’ maken en je gedachtes helemaal stil zetten

Iedereen heeft momenten in zijn leven dat het leven je aan alle kanten aanvliegt. Het lijkt dan ineens of dat alles tegelijk moet komen. Op dergelijke momenten vliegen er honderden gedachtes en emoties door je heen. Het valt niet mee om je zelf dan weer goed onder controle te houden. Wanneer je met je paranormale zintuigen bezig bent, is het belangrijk dat je denken en gevoelsleven grotendeels tot rust leert brengen. De energieën in je aura trillen vaak nog lang door. Het kost zeker enige tijd en discipline om meer tot rust te komen. Voor degenen die bijvoorbeeld vier kinderen om zich heen hebben, zal dat nog moeilijker zijn dan voor iemand die alleen woont. Het is belangrijk om je hoofd als het ware grotendeels ‘leeg’ te maken. Dit zal je uiteraard nooit voor 100% lukken. Dat hoeft ook niet. We zijn mensen met diverse gevoelens en gelukkig geen robots. Probeer ongeforceerd zoveel mogelijk rust in jezelf te vinden en ook vast te houden. Na verloop van tijd gaat je aura daar naar staan.

Wanneer je de wens hebt om van telepathische energieën bewuster te worden, is het belangrijk om rustig te zijn. Je innerlijk meertje mag niet teveel golven hebben. Je moet namelijk leren te luisteren en af te stemmen op je eigen paranormale signalen. Je leren af te stemmen op paranormale signalen en tegelijkertijd een druk leven hebben, dat combineert niet best. Het is daarom van groot belang als je je innerlijke antenne uit wilt schuiven, om rustig en beheerst te zijn. Dit moet je natuurlijk ook niet overdrijven. Want wanneer je nogal geforceerd rust wilt voelen, dan kun je juist weer verkrampen. En dat is niet de bedoeling. Neem de tijd in je leven om je dit eigen te maken. Dit is niet iets van een week of een maand. Dit is iets wat je na verloop van maanden of misschien wel jaren heel langzaam steeds beter weet te beheersen. Heb geen haast. Wanneer je de eerste stappen zet, zul je al snel veranderingen en verbeteringen merken. Dit is een geweldig en mooi proces om mee te maken. Je leert jezelf veel beter kennen. Misschien dat enkele emotionele of intuïtieve personen in jouw omgeving dit opvalt. Dat is leuk om te horen.

In een rustige aura van een persoon kunnen veel makkelijker verschillende telepathisch uitgezonden energieën binnen komen vallen. Door rustig van binnen te zijn, valt je dit ook veel beter op. Innerlijk rustig en tegelijkertijd heel alert zijn is mijn boodschap. Dit lijkt misschien allemaal ingewikkeld maar dat is het eigenlijk niet echt. Het is je iets anders richten. Misschien iets minder op onze vertrouwde stoffelijke wereld focussen. En natuurlijk moet ik er ook bij zeggen je moet dit ook wel echt willen. Het leven heeft zoveel kanten waar je je op kunt richten. Paranormale/spirituele wereld is maar een onderdeeltje van het grote geheel. Het is wel meer dan de moeite waard, om je minimaal hier een half jaartje in je leven in te verdiepen. Inzichten en ervaringen maken je geestelijk rijk. Dit kan je trouwens ook in moeilijke levensfases steunen en sterken. Kijk wat bij jou persoonlijk het beste past om rustiger in je hoofd te worden. Iedereen heeft zo zijn eigen trucjes. Het is trouwens heel erg interessant om met elkaar hierover van gedachten te wisselen. Je kunt heel veel van elkaar opsteken.

 

De ochtenduren en Indianen

Tegenwoordig zie je overal spirituele centra starten. Er is in de laatste 10 jaar veel veranderd. Dat is een goed teken. Zolang er maar niet teveel te zakelijk ingestelde mensen zich met spiritualiteit gaan bezighouden. Je krijgt dan om het zo maar eens te verwoorden, personen met een verkeerde instelling aan het roer. Maar een beetje zakelijkheid hoort er uiteraard bij het ondernemen wel bij. Je bent snel failliet als je alles gratis weggeeft. Het Nieuwetijds gebeuren staat nog in de kinderschoenen. Het is logisch dat de komende jaren nog veel geleerd moet worden. Spirituele mensen kunnen vandaag de dag makkelijker naar buiten treden. Het wordt al een stuk beter aanvaard dan bijvoorbeeld 25 jaar geleden.

Spiritualiteit is niet iets van de afgelopen 30 jaar. Indianen en sjamanen waren zich al veel eerder van telepathische communicatie bewust. Zij hadden geleerd dat de telepathische boodschappen meestal in de ochtenduren tijdens de slaap kwamen. Zij zagen dat al eerder overleden voorouders met boodschappen in hun slaap kwamen. Er werd van geest op geest (van aura op aura) allerlei informatie doorgegeven. Je moet dit proberen te zien als een overdracht van energie met informatie. Dit is voor sommigen misschien lastig voor te stellen. Maar als je het al eerder aangehaalde draagbare radiootje erbij wilt halen, vind je het doodnormaal dat je kunt afstemmen op diverse radiostations. Je spreekt van een op een bepaalde wijze van uitwisselen van energieën (de radiogolven met informatie/muziek).

Paranormale waarnemingen waar telepathie een onderdeel van is, bestaat al zo lang als er sprake is van de mens. Ik kan beter zeggen van mens en dier. Dieren zijn namelijk ook enorm energie (sfeer) gevoelig. Dieren reageren sterk op de energieën die wij uitstralen. Zij voelen onze aura en energieën aan. Probeer telepathie als een vorm van energieoverdracht te zien. En dat afstand eigenlijk nagenoeg geen enkele rol speelt. Wil je bijvoorbeeld het getal zeven in gedachten dus telepathisch overbrengen aan je buren of familielid, dat maakt niets uit. In deze bijzondere wereld van energie is er geen sprake van afstand. Dit is misschien vreemd om voor te stellen. Het beste is om dat zelf te onderzoeken. Probeer één van de voorbeelden in dit boek uit. Je moet het zelf door eigen ervaringen leren. De eerste stap is hier meer voor open staan en proberen alerter te zijn op de dingen die al vaker zijn gebeurd zonder dat je je daar echt bewust van was. Nogmaals: iedereen krijgt af en toe op paranormale wijze telepathisch boodschappen door. Leer je eigen ‘gewone’ gedachtes en gevoelens te scheiden van paranormale informatie.

 

De krachten van onze geest

De mens is een wonderlijk wezen. De Schepper moet bij aanvang van de hele Schepping een enorm overzicht hebben gehad. Iedere persoon is ooit als eencellige zijn eerste leven begonnen. Maar wat ik zo ongelooflijk bijzonder vind is: op dat moment waren in de kiem al alle mogelijkheden die we vandaag de dag tot onze beschikking hebben aanwezig. De Schepper had dus al meer dan miljoenen jaren geleden een ongelooflijk overzicht. Het is voor ons mensen niet te doen om dat allemaal te overzien. Maar wel heel interessant om te onderzoeken.

Ik wil proberen wat uit te leggen over de achtergronden van telepathie. Verderop in het boek wil ik een aantal interessante voorbeelden geven en enigszins waar ik kan verklaren.

Om de vele paranormale mogelijkheden beter te begrijpen, is het heel belangrijk om te weten dat de mens uit twee grote en hele ingewikkelde onderdelen bestaat. De mens heeft zonder dat echt bewust te beseffen twee lichamen. Het gewone aardse stoffelijk lichaam en het geestelijk lichaam. Het is belangrijk om er bij stil te staan dat jij in ieder geval zelf niet het stoffelijk lichaam bent. Jij bent het geestelijk lichaam en je ‘zit’ met je geest voor een bepaalde periode in je leven met normaal gesproken onzichtbare koorden vast aan je vertrouwde stoffelijk lichaam. Jouw stoffelijk lichaam kun je zien als jouw persoonlijke jas (of tijdelijke voertuig). Je lichaam is een hele ingewikkelde fabriek met 1001 verschillende onderdelen. Wanneer je jas versleten is, dan ga je dood. Anders verwoord jij glijdt of vliegt uit je stoffelijk lichaam. Na je aardse dood sta je met je geestelijk lichaam als het ware even naast je achtergelaten lichaam.

In beide lichamen zitten krachten. Dit is niet vreemd, want goed beschouwd bestaat zoals je weet alles om je heen uit diverse energieën. Iets heeft energie want anders bestaat het gewoonweg niet. Het stoffelijk lichaam heeft vijf vertrouwde zintuigen. Maar het geestelijk lichaam heeft ook vijf zintuigen maar alleen op een andere ‘hogere’ energie golflengte. Om de wereld met diverse golflengtes beter te begrijpen is het belangrijk hier eens over na te denken. Dit heeft helemaal niets met bijgeloof, inbeelding of hocus pocus te maken. Dit zijn onderdelen van het leven waar iedereen deel van uitmaakt. Telepathie is eigenlijk niets anders dan energieën van het geestelijk lichaam, overgebracht in de aura van iemand anders zijn geestelijk lichaam. Het zijn bewust of onbewust uitgezonden energieën met bepaalde informatie. Ieder mens maar ook dier heeft dus verschillende energieën tot zijn beschikking. Telepathie is niet iets vaags. Je praat eigenlijk over bepaalde krachten in de natuur. En die verschillende spirituele krachten kun je als je dat wilt gebruiken. Je moet alleen uiteraard wel de tijd nemen om dit te ontplooien. Iemand die van geboorte muzikaal is, heeft ook de tijd nodig om een instrument later goed te beheersen. Maar waar het mij om draait is: iedereen heeft in zijn gewone stoffelijk lichaam maar ook in zijn geestelijk lichaam verschillende zintuigen die hij of zij kan ontwikkelen. Telepathie is daar één van. Ik ga ervan uit dat verschillende lezers van dit boek vast en zeker in de voorbeelden, hun eigen ervaringen zullen gaan herkennen. Dat vind ik leuk. Want het is mijn doel om diverse spirituele zaken bekender te maken. En misschien kan een persoonlijk iets in je eigen leven meedoen. Al die paranormale ervaringen hebben van kinds af aan mijn denken enorm beïnvloed. Ik heb geen kerkelijke opvoeding gehad. Ik ben daar persoonlijk erg blij mee want voor mijn paranormale gaven bleef ik onbevangen. Ik merk wel sterk dat door al die verschillende paranormale en spirituele ervaringen een sterk geloof is ontstaan. Ik beleef dagelijks ‘dat er veel meer is’. Nog veel meer dan waar we normaal gesproken nog bij stilstaan. Het pad om je geestelijk te denken is ontzettend mooi maar wel vaak erg moeilijk. Je kunt je erg alleen en onbegrepen gaan voelen. Ik hoop dat door mijn bijdrage door middel van het schrijven van diverse boeken, het voor anderen iets makkelijker wordt. 30 jaar geleden waren er geen tv-programma’s met allerlei paranormale gasten. Mensen komen vandaag de dag veel makkelijker en sneller met hun eigen ervaringen naar buiten. Dit is een hele goede zaak. Mijn wens en verzoek is, wanneer iemand voor dergelijke onderwerpen open staat, laat de persoon eens een stukje tekst uit een van mijn boeken lezen.

De mens zijn geest heeft diverse krachten tot zijn beschikking. Het is alleen de kunst om dit te ontdekken en praktisch toe te gaan passen.

 

De aura en telepathie

Ik denk dat de meeste lezers van dit boek weleens het woord aura zijn tegengekomen. Of misschien zelf weleens een moment het licht van de aura om iemand heen hebben gezien. Ieder mens heeft een grote wolk van licht om zich heen. Voor degenen die hier nog nooit een afbeelding van hebben gezien, heb ik een mooie vergelijking om enigszins een beeld van dit bijzondere verschijnsel te vormen. Wanneer het ’s avonds regenachtig of mistig is, dan zie je om de lamp van een lantaarnpaal al gauw zo’n 30 cm wit licht. Zo’n licht of energie gloed hebben alle levensvormen en voorwerpen. Een dier, een plant, je mobieltje, een glas water, een horloge, de wolken of de zon enzovoort. Dus niet alleen om de mens zit licht. Dat is ook niet logisch omdat alles een bepaalde hoeveelheid energie in zich heeft. De grootte en de kleuren van een aura zeggen iets over de mens (of andere levensvorm). Bijvoorbeeld iets over zijn karakter, creativiteit, gezondheid en innerlijke leeftijd. Met innerlijke leeftijd bedoel ik niet het aantal keer dat je al jarig bent geweest. Met innerlijke leeftijd bedoel ik je innerlijke, je geestelijk leeftijd. Dit staat los van je ‘aardse leeftijd’. Het is mooi en interessant om dit vaak heel kleurig schouwspel te mogen helderzien.

De aura zou je kunnen zien als een heel donker of heel kleurig schouwspel van allerlei gebundelde energieën. Iedereen heeft een bepaalde hoeveelheid krachten tot zijn beschikking. In dit verband zou je kunnen zeggen dat ieder mens een gezonde of wat minder gezonde accu heeft. Je kunt je stoffelijke of geestelijke energieën voor van alles gebruiken. Ik probeer op dit moment mijn gedachten, gedachten zijn ook energieën, op papier te zetten. Ik wil graag een boek schrijven over telepathie en de bijzonderheden daar omheen.

Om het onderwerp telepathie wat beter te begrijpen, is het van belang om te begrijpen dat telepathische overdracht niets anders is dan energie overdracht. Ieder mens gebruikt bewust of onbewust zijn krachten uit zijn aura. We zenden bewust of onbewust allerlei informatie naar anderen en omgeving. Op sommige momenten zenden we bewust of onbewust iets uit of op andere stille momenten ontvangen we telepathisch iets van anderen. Dit is niet iets nieuws. Dit heeft niets met het Nieuwetijds gebeuren te maken. Dit gebeurt al zo lang de mens bestaat. Ik vermoed dat we al veel eerder telepathisch met elkaar konden communiceren dan we konden praten. Vanaf het begin van de evolutie gezien, konden we pas een paar flinke stappen verder, goed met elkaar spreken. Het leven heeft zich steeds verder verdiept.

Sommige heel gevoelige paranormale mensen kunnen telepathische energieën voelen of zien. Er komen dan allerlei donker of licht gekleurde aurawolken naar je toe ‘schieten’. Dit heeft te maken met of iemand positief of negatief aan je denkt. De kleuren zijn over het algemeen veel helderder dan de gewone aardse kleuren die we kennen. Het mooiste is om zelf eens gekleurde aurawolken te zien. Ik heb door de jaren heen dikwijls mensen gesproken die af en toe zo’n gekleurde wolk zagen. Alle verschillende kleuren hebben met een bepaald type gevoel of gedachte te maken. Een breed scala tussen gevoelens van verliefdheid, boos zijn en jaloezie. Ik denk dat je je hier wel een beeld bij kunt vormen. Je hebt lieve zachte kleuren en hele harde kleuren. Telepathie heeft alles te maken met het uitzenden en ontvangen van energieën. Wanneer je dit centraal houdt tijdens het lezen van dit boek, dan kun je er heel veel van opsteken.

Op dit moment van schrijven, zie ik ook allerlei grote gekleurde wolken naar mij toekomen. Ik heb geleerd dat er dan bepaalde mensen aan mij zitten te denken. Op deze wijze wordt iedereen 24 uur van de dag positief of soms ook wel een beetje negatief beïnvloed. Gedachtes zou je kunnen zien als krachten. Het gezegde: ik zal aan je denken, heeft dus wel degelijk betekenis. Mijn advies aan iedereen is, wees een beetje voorzichtig met je gedachten. Je kunt anderen positief of negatief beïnvloeden en meer dan je denkt.

Tweelingen en telepathie

Het is algemeen bekend dat tweelingen veel van elkaar kunnen overnemen en voelen zonder dat te weten. Zij zijn in staat om bijvoorbeeld zonder dat van elkaar te weten vrijwel dezelfde kleding of meubilair te kopen. Veel tweelingen staan sterk telepathisch met elkaar in verbinding. Afstand speelt hierin geen enkele rol. Ze kunnen wel 10 of 100 kilometer van elkaar af wonen of zelfs in een ander continent. Tweelingen weten ook vaak hoe het met elkaar gaat. Ze voelen van elkaar bijvoorbeeld stemmingen en gezondheidsproblemen. Je hebt tweelingen die belangstelling hebben in spiritualiteit en je hebt tweelingen die helemaal niets van paranormale zaken moeten hebben. Voor deze telepathische gevoeligheid maakt het helemaal niet uit of je hier nu wel of niet in gelooft. Zij hebben allemaal regelmatig telepathische momenten. Mensen die als tweelingen geboren zijn, hebben een bijzondere verbinding. Zij starten direct al op aarde met een aardse karmische levensopdracht. Heel spiritueel gezegd hun ziel maakt al direct verbindingen (zielen trekken elkaar aan). Je zou ter vergelijking kunnen zeggen dat er bepaalde auradraadjes tussen hun zielen gelegd is. Zij hebben samen een levensopdracht te volbrengen. En juist die verbindingsdraden maken hen extra gevoelig voor telepathische signalen tussen elkaar. Iedereen kan van nature telepathisch ontvankelijk zijn maar bij tweelingen wordt dat extra versterkt door die merkwaardige verbindingsdraden tussen hun zielen. Dit proces geldt niet alleen voor tweelingen. Je kunt zoiets ook heel sterk met een broer of zus, een kind of levenspartner of iemand anders hebben. Ieder mens, wanneer die bijvoorbeeld een levenspartner tegen gaat komen of een kind gaat krijgen, wordt op deze bijzondere wijze ‘verbonden’. Dit is iets wat mij bijzonder fascineert. Heel dikwijls kan ik dergelijke verbindingen tussen mensen voelen. Het geeft mij extra aanwijzingen. Soms voel ik dat deze verbindingen losser worden. Ik weet dan dat het contact spoedig zal verminderen of zelfs verbroken zal gaan (karmisch ‘moet’) worden. Dit gevoel laat me nooit in de steek. Ik heb hier totaal geen enkele invloed op. Soms ben ik het er mee eens en soms maakt het mij verdrietig. Het is niet altijd prettig om voorkennis te hebben. Deze zielenverbinding kan iedereen voelen. Eigenlijk is het iets anders dan gewone telepathie. Maar het is heel interessant om hier eens over na te denken. Je zult vast dit bijzondere gevoel in je eigen leven weleens tegengekomen zijn. Ik hoop dat je die bijzondere telepathische band tussen tweelingen iets beter begrijpt. We denken normaal gesproken te stoffelijk, te aards. We moeten proberen iets minder aards te denken. We zouden eigenlijk allemaal de geestelijke, spirituele wetten die ons heelal leidt moeten bestuderen. In mijn boek: ‘New age zaken’ heb ik een stuk over zielenwerking geschreven. Kijk eens op mijn website voor meer informatie.