Gratis deel van dit Ebook
 

Titel boek: ‘Allerlei paranormaliteiten’

Auteur: spiritueel schrijver/paragnost Ron Malestein

© 2018, Ron Malestein/uitgeverij De Aura Dordrecht
Info websites:
www.deaura.nl of www.malestein.info
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

 

Inhoudsopgave:
Deel1

Woord vooraf. 10

Deel 1. 12

Allerzielen. 12

Spirituele arrogantie. 14

Aura. 15

Baat het niet’ 17

Beginverergering. 18

Astrale beïnvloeding. 20

Zwervend bestaan. 21

Betrekkelijkheid. 23

Spiritueel bewustzijn. 24

Goede boeken. 26

Jongere en oudere broeders. 28

Charlatan. 29

Een zware dag. 31

Angst voor de dood. 33

Dromen. 34

Duivel 36

Energieverlies. 37

Engelen. 38

Erfenis. 39

Bijna dood ervaringen. 41

Een grote familie. 43

Het nut van gebeden. 45

God. 46

Beweging Harmonia. 47

Helderziendheid. 50

Onverwachts hulp. 51

Ongelukkig huwelijk. 52

Intuïtie. 53

Intuïtief tekenen en schilderen. 54

Inwerking. 56

Kaartleggen. 57

De wet van Karma. 59

Geestelijke leeftijd. 61

Eeuwig leven. 62

Levensprogramma. 64

Overal is licht 65

Lichtwezens. 66

Zo moest het lopen. 67

Magnetiseren. 70

Meedenken. 73

Meesters van Wijsheid. 74

Moeten missen. 76

Met mijn eigen ogen. 77

Ongeluk. 78

De grote overgang. 81

Paragnost 82

Parazintuigen. 83

Praatgroep. 84

Psychometrie. 86

Reïncarnatie. 88

Astraal reinigen. 90

Helder ruiken. 92

Nieuwe sloten. 93

Angst voor spiritisme. 94

Tweedehands spullen. 95

Techniek. 96

Tekenmedium… 98

Telepathie. 99

Toekomst 101

Toeval 102

Tussenpersoon. 103

Tweelingziel 105

Uittredingen. 106

Uitvinders. 108

Eeuwig vastgelegd. 109

Verkleden. 111

Voorgevoelens. 112

Verloren voorwerpen. 114

Zon. 115

 

 

Deel 2. 117

Adopteren. 117

Affirmaties. 119

Afhankelijk. 120

Afspraken. 120

Assertief. 122

Bewegen. 123

Bezittingen. 124

Blokkades. 126

Boosheid. 128

Slechte buien. 129

Eenzaamheid. 131

Seksuele energie. 133

Feestdagen. 134

Geduld. 136

Gezondheid. 138

Goeroe. 139

Hiernumaals’ 140

Hollen en rennen. 142

Iets van je horen. 142

Huilbui 143

Illusies. 144

Intelligentie. 146

Jaloezie. 148

Kok als magiër 149

Geneeskrachtige kruiden. 150

Lachen. 152

Mediteren. 153

Eigen mening. 156

Kalmerende muziek. 158

New Age. 159

Nonchalance. 160

Verplichte nummers. 162

Onmacht 163

Onrustiger 164

Open staan. 166

Overbakken’ 167

Respect 168

Sceptici 169

Slapen. 171

Helende stem… 173

Storen. 174

Tevredenheid. 175

Te veel vrije tijd. 177

Trauma’s. 178

Twijfelen. 180

Leren uitgeven. 182

Verlegenheid. 183

Vertrouwen hebben. 184

Verwerken. 186

Voorbereiden. 187

Voor of tegen. 188

Water als reinigingsmiddel 189

Nieuwe waarheid. 190

Wereldtaal 192

Wierook. 193

Het hoger en lager zelf. 195

 

Woord vooraf

 

In dit boek ‘Allerlei paranormaliteiten‘ staan korte stukjes over het paranormale en het spirituele, bewustzijn en gezondheid. Het zijn op zichzelf staande stukjes, vrij ‘luchtig’ van opzet, en informatief bedoeld.
Het werkje is in tweeën gesplitst en op alfabet gerangschikt. In het eerste gedeelte ligt de nadruk op het paranormale en het spirituele, in het tweede gedeelte ligt de nadruk op het bewustzijn in combinatie met gezondheid.
Ik wil niet de indruk wekken dat het werk compleet is, dat is onmogelijk, nog buiten het feit dat ik ook maar door mijn eigen gekleurde bril naar de wereld kijk. Veel mensen zullen door persoonlijke paranormale ervaringen of gesprekken met anderen veel herkennen in dit boek.
In een korte tijd geeft dit boek je meer inzicht in echte paranormale ervaringen, maar het valt ook te lezen als interessante informatie. Het voordeel van het lezen van dit boek is, dat je meer zult begrijpen van de mogelijke volgende boeken die je leest.
De aangehaalde paranormaliteiten en andere bewustzijnszaken kunnen in het dagelijks leven goed van pas komen. Je wordt met veel bijzondere zaken geconfronteerd.
In mijn praktijk en vooral bij de cursussen/praatgroepen over ‘voorgevoelens’ en ‘hoe ga je met paranormale ingevingen om’, is me opgevallen dat er veel behoefte is aan een boek, waarin je uitleg kunt vinden over diverse thema’s op dit gebied. Ik heb door het schrijven van dit boek aan deze behoefte willen voldoen.

Voor degenen die graag wat meer over deze onderwerpen willen lezen, raad ik mijn andere boek ‘Paranormaal, zeker niet abnormaal’ aan. In het autobiografische gedeelte van dit werkje kan je onder andere lezen hoe mijn paranormale gaven zich van jongsaf aan langzaam ontwikkelden.

Ik hoop dat dit boek je mag inspireren en verder brengen.
Paragnost Ron Malestein.

 

Deel 1

 

Allerzielen

Elk jaar wordt er in de kerken op 2 november een speciale dienst gehouden voor hen die ons zijn voorgegaan. Het is een bijzonder moment om onze dierbare overledenen te gedenken. In onze gebeden richten we onze gedachten naar de herinneringen aan het samenzijn. Sommigen geloven dat zij die overgegaan zijn, bij God rond z’n troon staan. Anderen hebben totaal geen voorstelling van wat er na de dood gaat gebeuren, zij missen hun familieleden gewoon erg. Er zijn mensen die regelmatig naar het kerkhof gaan om hun geliefden te gedenken. Niet zelden betekent de overledene voor iemand  niet meer dan veel herinneringen en een aantal botten in de grond. Is dit op deze manier wel de bedoeling van Allerzielen? Zullen de personen van gene zijde (land van de dood of ander energie gebied) blij zijn met onze houding naar hen toe? Zou het niet beter zijn om in plaats van hen in herinnering te houden hen in gedachten toe te spreken? Als mensen hier aan deze zijde telepathisch met elkaar in verbinding kunnen staan, dan zou het toch ook mogelijk moeten zijn om hen in gedachten telepathisch te benaderen? Ik ervaar dagelijks van wel. De gemiddelde mens heeft een onjuist beeld van de overgeganen. De dood houdt niet op met het begraven van een lichaam. De geest eenmaal los van het aardse omhulsel gaat al dan niet vrolijk in het land van de geest verder. Bij spiritualisten (bezoekers van paranormale avonden) wordt Allerzielen anders beleefd. Zij nodigen een betrouwbaar helderziend medium uit voor deze speciale avond. Op deze avond komen vele overledenen vooral naar de aarde toe met een boodschap voor de bezoekers in de zaal. Zo’n boodschap wordt door het medium doorgegeven. De geestelijk leider van het medium verbindt aan de gene zijde de ‘gast’ met het medium. Het medium geeft de bood­schap door zoals hij dat op helderziende of helder horende wijze beleeft. Een boodschap kan voor een ander zeer oppervlakkig klinken, maar voor de persoon waarvoor het bestemd is zéér persoonlijk zijn. Soms krijgen de bezoekers in de zaal een groet of een veldboeketje voor hun bewezen trouw, liefde en allerlei diensten. De overgeganen worden door het medium beschreven. Soms toont de overledene een sieraad of een litteken of iets anders om herkend te worden.

Het gebeurt weleens dat een overleden familielid jou graag naar zo’n avond wil bewegen.  Jij hebt dan een vreemd onbestemd gevoel om daar eens naar toe te gaan. Zij laten jou dat dan voelen. Zij van die gene zijde willen dolgraag een berichtje over zichzelf doorgeven. Het kan voor een achterblijver hier op aarde een enorme geruststelling zijn wanneer hij hoort, dat een geliefd persoon de draad aan gene zijde weer heeft opgepakt en dat het goed gaat.

Ik vind het persoonlijk beter om niet alleen op Allerzielen te denken aan hen die zijn overge­gaan. Het is beter om ze ook op andere dagen in je hart te sluiten. Het is ook niet verstandig om te veel aan hen te denken (trekken), hoezeer je ze ook mist. Ook zij moeten de tijd hebben om te wennen aan de nieuwe situatie waarin zij leven. Worden zij continu door groot verdriet aan de aarde herinnerd, dan valt dat voor hen extra zwaar. Positieve en vriendelijke gedachten vergemakkelijken hun weg. Groot verdriet en negativisme omgeeft hen in de aura als een dichte zware mist. Allerzielen avonden worden bij speciale verenigingen overal in het land goed bezocht. Er hangt altijd een zeer bijzonder sfeertje. Het is meer dan de moeite waard om dat eens mee te maken.

 

Spirituele arrogantie

Mensen zijn snel geneigd om te overdrijven als ze ergens enthousiast over zijn. In de spirituele wereld is dat niet gepast. Wie kan nou zeggen dat hij de wijsheid in pacht

heeft, inzicht is altijd door persoonlijke ervaringen gekleurd. We bekijken de wereld door onze eigen gekleurde (beperkte) bril. We hebben allemaal zo onze eigen waarheid. Ik vind dat iedereen daar trots op moet zijn. We hebben allemaal, niemand uitge­zonderd, een schat aan levenservaring opgedaan. Toch zijn er veel mensen die snel naast hun schoenen lopen. Dit is onnodig en beslist geen vriendelijke houding naar anderen toe. Door zo’n houding lijkt het dat je boven anderen wilt staan, terwijl het beter is om elkaars goede zijden naar boven te halen. Arrogantie, trots en zich geweldig voelen zijn welis­waar menselijke eigenschappen, maar het brengt je niet ver. Wij mensen zijn niet meer dan  kleine zandkorreltjes in het universum. Verreweg de meeste mensen vervolgen hun aardse pad terwijl ze geen flauw benul hebben waarom ze op aarde terug zijn gekomen. Een gezonde portie verstand is in het leven onontbeerlijk. Opschepperij past er niet bij, het haalt jezelf alleen maar naar beneden. Mensen zijn vreemde wezens, ze ambiëren van alles maar schenken geen aandacht aan al de talenten en mogelijkheden die ze wel hebben. Hoe zou dat toch komen? Waarom moeten we toch zo nodig eigenschappen of mogelijkheden die anderen hebben zelf verwerven? Waarom kunnen we niet tevreden zijn met onze eigen talenten en mogelijkheden? Het lijkt erop dat maar weinig mensen met zichzelf gelukkig zijn. We halen onze neus voor anderen op of we boren door gebrek aan zelfvertrouwen onszelf diep de grond in. Niets is vreemder dan het gedrag van de mens. Het is mij vaak opgevallen dat mensen opzien tegen de paranormale gevoeligheid van anderen, terwijl wanneer ze zelf iets beter naar hun innerlijke stem zouden luisteren mogelijk net zo paranormaal zijn. In de spirituele wereld kom je grote uitersten tegen. Mensen die van nature bescheiden zijn en mensen die zichzelf bijna een ‘bijbel­se’ heilige wanen. Spiritualiteit hoort eigenlijk gericht te zijn op het verbreden van het bewustzijn en zeker niet door onterechte arrogantie anderen weg te drukken of te intimideren. Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. We zijn tenslotte niet voor niets allemaal naar de aarde gezonden. We hebben nog heel wat foutjes uit vorige levens recht te zetten. Arrogantie is ongepast en hoort eigenlijk niet in spirituele kringen thuis.

 

Aura

De aura is een veelbesproken fenomeen. Zelfs in de filmwereld wordt dit woord gebruikt om een extra mystiek tintje aan iets te geven. Een aura is een continu bewegend lichtgevend energieveld, niet alleen om mensen, maar ook om dieren, planten en mineralen. De aura wordt gezien door een groep paranormaal begaafden, die de gaven van het helder zien hebben. Elke emotie en gedachte is een bepaalde vibratie die in kleuren waargenomen kan worden. De kleur rood heb ik wel in honderd verschillende nuances gezien. Van heel donker bruinrood tot het zachte lichtroze. Ik vergelijk de ontwikke­lingsgraad van mensen wel eens met het elektrische vermogen van een gloeilamp. Mensen met een groot bewustzijn hebben een krachtige aura van bijvoorbeeld 200 Watt en mensen die voor zichzelf leven (egoïstisch of crimineel) misschien 30 Watt. Zo stralen we allemaal een bepaalde hoeveelheid energie (liefde) uit. Dit is een mooi schouwspel om helderziend te mogen zien. Natuurlijk zijn er ook mensen met erg gemene trekjes. Dat is te zien en te voelen aan hun aura, het zijn minder prettige waarnemingen, maar ook zij horen erbij. Alle aurakleuren hebben een bepaalde betekenis. Je kunt daardoor van alles aan de aura zien. Je ziet goede en slechte eigenschappen van het karakter en de lichamelijke en geestelijke gezondheidstoestand. Aan de aura kan ik, soms uren of zelfs maanden vooraf, zien wat iemand onder z’n leden heeft. Dit geeft soms grappige consternatie thuis of bij mijn kennissen. Niet zelden vraag ik bijvoorbeeld iemand of hij/zij hoofd- of buikpijn heeft. Soms voelen ze niks. Een korte tijd later krijg ik een berichtje dat ze er daadwerkelijk last van gekregen hebben. Vrouwen kunnen ook schrikken als ik zie en vertel dat ze zwanger zijn maar dat zelf nog niet weten. Ik moet daarom uiterst voorzichtig met mijn gave omgaan.
Soms zie ik in een ‘aura-mist’ plotseling een gezicht van een overleden (overgegaan) persoon opduiken. Mijn grootmoeder kwam zich al drie weken na haar dood aan mij ‘melden’. Je hoort mensen wel vaker praten over een verschijning. Zo’n eigen ervaring ontroert hen diep. De aura is een schakel tussen deze wereld en gene zijde. Zonder aura’s is er geen contact mogelijk. Zij van gene zijde komen naar ons toe en hebben de aura (de krachten daarvan) nodig om zich te kunnen manifesteren. De laatste tijd duikt steeds vaker (bijvoorbeeld bij postorderbedrijven) een zogenaamde aur­abril op. Met deze bril zou je de aura kunnen waarnemen. Ik heb dat eens uitgepro­beerd. Je ziet dan een kleurenband van ongeveer tien centimeter. Het ziet er grappig uit maar het heeft totaal niets weg van een aura: de kleurensamenstelling niet, ook de grootte van de aura niet. Ik denk dat het nog wel een tijd duurt voor er fijngevoelige apparatuur wordt uitgevonden om de aura te zien en vast te leggen (zie: Techniek).

 

Baat het niet’

De laatste jaren staan alternatieve genezers met toenemende mate in de belangstelling. Alternatieve therapeuten durven meer naar buiten te treden. Enkele therapeuten plaatsen zonder schroom een praktijkbordje op hun deur of in de tuin en verspreiden folders. Het is fijn dat er meer mogelijkheden zijn om een therapeut naar jouw persoonlijk  behoefte te consulteren. Het valt enerzijds op dat het publiek nog niet goed de vele vormen van alternatieve geneeswijzen kan onderscheiden, laat staan benoemen. De verschillen­de methoden van genezen worden door elkaar gehaald. Aan de andere kant van de therapeuten wordt er ook niet bepaald meegewerkt. Alleen al voor hand opleggen zijn tientallen benamingen. Dit komt het overzicht en mogelijke erkenning in de toekomst niet ten goede. Het publiek vindt het niet makkelijk om een goede therapeut te kiezen. Het is vaak een sprong in het diepe. Niet zelden loopt zo’n ‘gok’ verkeerd af. Regelmatig hoor ik de gevaarlijke uitspraak ‘Baat het niet dan schaadt het niet’. Hiermee wordt bedoeld dat als je gedurende de behandelingen geen verbetering voelt er ook niets fout kan gaan. Dit is een begrijpelijke gedachte maar helaas niet juist. Sommige therapieën zoals masseren, magnetiseren en homeopathie kunnen ook bij onbevoegd gebruik te diep doorwerken. Het kan je bijvoorbeeld tijdelijk psychisch onrustig maken. Je hebt dus wel degelijk goede begeleiding nodig. Veel alternatieve therapieën lijken zo onschuldig. Maar dat is niet zo. De therapeut moet een grondige studie hebben gevolgd want anders zijn de gevolgen niet te overzien. Sommige therapieën hebben een sterke werking. Laat je goed voorlichten over eventuele beginverergeringen of andere bijkomstigheden. Heb je een reactie dan is het een (goed) teken dat er iets in het lichaam gebeurt het kan een eerste stap naar verbetering zijn. Zoek indien nodig een betrouwbare therapeut in de buurt.

 

Beginverergering

In de homeopathie en bij de paranormale geneeswijzen kennen we na een behandeling een sterke nawerking. Het kan zelfs zo zijn dat de cliënt/patiënt dagen na de behandeling nog veel meer (duidelijker) problemen heeft van zijn kwaal, dit wordt beginverergering genoemd. Een enkele keer vergat ik dit weleens te zeggen, maar als iemand dan een sterke nawerking kreeg  dan heb je de poppen aan het dansen. Ik heb tegenwoordig dit in mijn informatiefolder duidelijk vermeldt. Er reageren geen twee mensen hetzelfde op een magnetiseerbehandeling. Dit komt omdat ze allemaal een andere klacht hebben. Zelfs al komen ze met exact dezelfde kwaal dan nog is het afwachten hoe het zal verlopen met de beginverergering. Dit heeft te maken met de bouw en gevoeligheid van het lichaam (constitutie). Je kunt allerlei reacties van de behandeling verwachten zoals loodzware benen, slaperigheid of slapeloosheid, meer pijn, winderigheid, oprispingen, emotionele- en huilbuien. Toch is het gelukkig niet zo dat iedereen zich na een behande­ling beroerd gaat voelen, sommigen knappen direct al op. Mensen willen graag door de magnetiseur lang behandeld worden. Zij denken dat twintig minuten beter is dan bijvoorbeeld vijf minuten. Dit is een verkeerde voorstelling van zaken omdat het meer om een juiste dosering, dus afstemming op de zieke of aangedane plek gaat. Magnetiseren kan bijzonder diep doorwer­ken. Een paar dagen later kan je het vaak nog voelen. De magnetische krachten werken niet alleen op het stoffelijk lichaam door, maar ook op de geest. Ik merk dat mensen door de behandelingen beter over de dingen van het leven gaan nadenken. Het lijkt erop dat ze ‘opener’ worden. Zij krijgen gemakkelijker greep op zichzelf. De behandeling kan een aanzet zijn tot het loskomen van enorme huilbuien. Sommigen krijgen tijdens het magnetiseren paranormale indrukken, dit ontroerd hen diep. Af en toe zien ze spontaan verschijningen of beginnen ineens auralicht of -kleuren te zien. Ik merk dat mensen gedurende de behandeling een stuk paranormaal sensitiever worden. De een is opgelucht als het weer verdwijnt en de ander wordt een beetje verdrietig als het weer weggaat. Ik denk dat we magnetische krachten van goede genezend mediums niet moeten onderschatten. Ik hoop dat in de nabije toekomst meer waarde aan magnetische krachten wordt geschonken.

 

Astrale beïnvloeding

De mens staat dagelijks bloot aan diverse ‘sfeertjes’. We maken allemaal grappige en emotio­nele taferelen mee. Mensen reageren onbewust sterk op elkaars invloed. Elke aura van iemand vibreert net weer iets anders. Ook gedachten en stemmingen hebben grote inwerking op ons. Wist je dat je soms gedachten hebt, die niet eens van jou zelf zijn. Zonder het te weten heb je een stemming of bepaalde gedachte van iemand anders (tijdelijk) overgenomen. Deze vorm van beïnvloeding wordt telepathie genoemd en komt meer voor dan we denken. In de aura zijn een paar punten die ik gemakshalve maar ‘sluizen’ noem. Een bekend voorbeeld van zo’n punt zit een paar centimeter boven je navel het wordt de zonnevlecht of de plexus solaris genoemd. Mensen staan voortdurend met elkaar in contact. Dit gebeurt zowel overdag als ‘s nachts wanneer we wakker zijn of slapen. Sommige mensen dromen over zaken waar andere mensen mee bezig zijn. Ik wil niet beweren dat iedereen sterk op deze invloeden reageert. Gelukkig hebben we allemaal een natuurlijke bescherming meegekregen. Er zijn mensen die ondanks de vele waarschuwingen van mediums via spiritistische spelletjes contact zoeken met gene zijde. Dit is niet verstandig, want wanneer je je meer naar die zijde richt word je automatisch gevoeliger voor de astrale invloed, je raakt ongewild beïnvloed. Je kunt de gedachten van anderen niet altijd even gemakkelijk scheiden van die van jezelf. Soort zoekt soort. Ben je enigszins agressief, begerig  of houd je van drank of drugs dan kan je vervelende astrale personen van gene zijde aantrekken. Je kunt in dit verband rustig zeggen dat duisternis in het hart duistere figuren aantrekt en licht en liefde lichtwezens. Spiritistische spelletjes zijn zonder meer zeer gevaarlijk, je kunt je lelijk pijn doen aan deze nog onbegrepen krachten. Er zijn zonder te overdrij­ven tal van bewijzen waar banken, stoelen en schilderijen door het huis heen vlogen. Het is beter om zonder een bekend medium geen spiritistische spelletjes te doen en voorzichtig te zijn met je gedachten. Scherm je af voor negatieve astrale invloeden door het niet aan te halen.

 

Zwervend bestaan

In mijn vorige woonplaats kwam ik via een kennis in aanraking met mensen die creatief bezig waren. Zij schilderden, maakten sieraden en verkochten die zelf ook. Het waren mensen die niet direct op mijn lijn lagen, maar waar ik wel veel sympathie voor voelde. Ik ging een paar maal met mijn kennis mee en kwam daar werkelijk allerlei type mensen tegen. Op een dag ontmoette ik een stel, waarvan je voelde dat ze voorname­lijk in de buitenlucht leefden. Ik had van de jongen gehoord dat het meisje weleens hard drugs gebruik­te, dit deed zij meestal in periodes dat ze ‘thuis’ was. Onderweg voelde ze zich doorgaans wel goed en gebruikte dan zelden iets. Eenmaal thuis sloeg ze volledig om; ze was niet opgewassen tegen het dagelijkse gewone leven. Ik vond hun aan de ene kant fascinerend maar aan de andere kant behoorlijk afstotend. Tijdens de tweede ontmoeting had het meisje een map bij zich met allerlei kleine schetsjes. Ik mocht in die tekenmap neuzen. Het viel mij op dat zij zeer kunstzinnig was, ze maakte zeer mooie schetsen, voornamelijk penteke­ningen. Ik schrok wel van hetgeen ze tekende, je kon duidelijk zien dat zij tijdens haar drugsperio­des heel negatief ingesteld moest zijn. Ze tekende allerlei enge voorstellingen: veel doodshoofden, onthoofde mensen, slangen en mystieke voorstellingen. Wat een tegenstel­ling, zo mooi getekend en zulke nare onderwerpen het was gewoon fascinerend. Ik begreep uit haar tekeningen dat ze door het gebruik van harddrugs door de lage sferen van gene zijde beïnvloed werd.
Ik had al eerder ervaringen opgedaan met mensen die door wezens met veel licht werden geïnspireerd  en mensen van gene zijde met voornamelijk duisternis in het hart. In de kunst kan je die tegenstelling goed zien, vooral door de keuze van bepaalde kleuren en thema’s waarover getekend wordt. Bij het meisje was werkelijk alles zwart en luguber. Bij andere kunstenaars zie je veel vredige natuurtafereeltjes met heldere vriendelijke kleuren, ieder kiest op zijn gevoel z’n eigen favoriete tinten. Ik denk dat ze niet besefte dat ze door gene zijde beïnvloed werd. Ik probeerde vragen te stellen, of ze tijdens het tekenen of schilderen iets anders dan gewoon voelde, of zij tijdens haar inspiratie aanwezigheid voelde. Ik merkte dat ze in het geheel niet in deze materie thuis was. Het was moeilijk om door te vragen omdat ze mogelijk bang zou worden, dat was niet mijn bedoeling. Dit voorval zette mij aan het denken. Je moet dus erg oppassen waar je je mee inlaat. In dit verband kan je helaas spreken van ‘soort zoekt soort’. Deze tekeningen lieten overduidelijk zien dat ze verkeerd bezig was.

 

Betrekkelijkheid

Op aarde hebben we een heel ander begrip van tijd en afstand dan in de parallelle wereld met de naam gene zijde (land van de dood). Hier kennen we het stoffelijk lichaam die we geduren­de ons aardse leven voortbrengen, daar beweeg je met het geestelijke sferenlichaam. De aarde is heel groot. Het kost veel tijd om je van de ene naar de volgende plaats te begeven, ook al heb je nu minder tijd nodig door de uitvinding van het vliegtuig. Voor een paranormaal begaafde is er nog een ‘andere’ wereld. Niet dat het niet geldt voor ‘‘gewone’’ mensen  maar zij zijn zich er doorgaans niet zo bewust van. De andere wereld (astrale wereld) zit niet op dezelfde golflengte, maar hoort wel bij de aarde. In de geestelijke wereld wordt op een andere wijze gereisd. Daar is het begrip afstand en tijd verschillend. Je verplaatst jezelf (mis­schien komt dat vreemd over) door heel sterk aan een plaats te denken, ofwel door gedachtekracht. Dat is beslist geen fantasie. Ik heb dit zelf verscheidene keren tijdens een uittreding meegemaakt. Het verplaatsen naar de andere wereld tijdens je leven op aarde wordt dus uittreden genoemd. Een uittreding is met het geestelijk lichaam uit het lichaam gaan en ergens naar toe te reizen, vaak gebeurt dit ‘s nachts. Je kunt dat niet zomaar doen. Je wordt altijd door bekwame geestelijke leiders opgehaald, dan is het niet gevaarlijk. Doe je dit op eigen kracht dan loop je het risico om onderweg aangevallen te worden.
Voor mensen met paranormale gevoeligheid is afstand en tijd ook iets anders dan gewoonlijk. Met die zintuigen kun je naar aards begrip ‘wonderlijke’ dingen doen. Het is bijvoorbeeld mogelijk om op helderziende wijze een voorwerp op te sporen. Je gebruikt het helderziende vermogen door met je geest als het ware van jezelf een enorme Barbapapa te maken (een stripfiguur uit een kinderserie die zich naar willekeur enorm kan omvormen, uitzetten en aanpassen tot elk gewenst voorwerp). Met andere woorden: je legt bewust verbinding tussen jouw aura en de aura van een persoon of voorwerp. Soms zie je dan spon­taan waar een vermist persoon of voorwerp zich bevindt. Afstand doet er niet toe, het kan gemakkelijk zowel een afstand van vijf meter of vijfhonderd kilometer zijn.
Hier op aarde beschouwen we datgene wat we als normaal kennen als gewoon. Toch is in feite alles wat wij als gewoon ervaren uitzonderlijk, dus precies omgekeerd. Leven in het land van de geest (na de dood) is een eeuwig proces, terwijl wij op aarde misschien maar zeventig of tachtig jaar in dat wonderlijke ‘stoffelijke pakje’ gehuld zijn. Het kost moeite om met de begrippen van gene zijde vertrouwd te raken. Hoe verder je in deze materie duikt hoe interessanter het wordt. Het is voor mij logisch dat in deze fase van geestelijke ontwikkeling mensen weer ontzag voor de hele schepping krijgen.

 

Spiritueel bewustzijn

De laatste jaren is het aanbod van paranormale ontwikkelingscursussen en esoterische praat­groepen enorm toegenomen. Dit is een goede ontwikkeling omdat je van elkaar, door erover te praten, veel kunt leren. We gaan allemaal op onze eigen wijze met onze eigen paranormale ingevingen om. Ik vind het alleen jammer dat er vaak van die verschrikkelijk hoge bedragen worden gevraagd. Dat is niet nodig en onterecht. Paranormale gaven worden immers ‘gratis’ voor algemeen gebruik aan een persoon door gene zijde ‘geschonken’. Je mag er best wat aan verdienen, maar het moet niet al te commercieel worden.
Hoe het komt weet ik niet maar het lijkt erop dat veel mensen zich tot het paranormale en het paranormaal genezen voelen aang­etrokken. Mensen willen graag een eigen praktijkje opzetten. Weliswaar zijn er nog steeds op zo’n grote bevolkings­groep goede paranormale therapeuten nodig. Toch ben ik van mening dat maar weinig mensen geschikt zijn voor een praktijk in deze ‘alternatieve’ vorm van gezond­heidszorg. Er wordt hier veel te lichtzinnig over gedacht. De meeste mensen hebben nauwelijks of geen algemene medische kennis. Ik vind dat mensen zich beter op het bewustzijn in het algemeen kunnen richten. Er is in het leven nog veel meer dan het ontwikkelen van je paranormale gevoelig­heid. Het is voor een tijdje erg interessant om deze vermogens te onderzoe­ken. Het paranormale is maar een klein deel van ons bewustzijn. Mensen met sterke interesse in het paranormale trekken zich makke­lijk uit de samenleving terug. Zij denken dat je een hoger leven in stilte (meditatie) en afzonde­ring kunt vinden. Ik geloof daar niet zo in. Ik denk dat wanneer je midden in het leven staat en tussen de mensen bent en je als een mensen­vriend opstelt je veel verder kunt groeien. Van jouw spiritueel bewustzijn kun je het best gebruik maken door dat ‘mee te nemen’ in de maatschap­pij. De samenleving heeft grote behoefte aan mensen die het voortouw kunnen nemen. Er zijn nog steeds veel zwakke plekken in de maatschappij die verbeterd moeten en kunnen worden. Je kunt bewust of onbewust jouw spiritualiteit uitdragen. Dit hoeft niet altijd door woorden maar kan ook gewoon door rustig en  weloverwogen gedrag worden bereikt. Jouw uitstraling zal zeker anderen opvallen en door hen gewaardeerd worden. Jouw (spirituele) invloed kan verder reiken dan enkel over het paranormale te praten.

Copyright Ron Malestein
Website: www.malestein.info