Gratis deel van het Ebook
Titel boek: ‘New age zaken’ – door de ogen van een helderziende.
Auteur: spiritueel schrijver/paragnost Ron Malestein

© 2018, Ron Malestein/uitgeverij De Aura Dordrecht
Info websites: www.deaura.nl of www.malestein.info

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

 

Inhoudsopgave

Woord-vooraf. 8

Naar een ander tijdperk. 12

Het leven zit vol met ‘mini-inwijdingen’ 14

Etherische energie. 17

Jezelf leren af te sluiten voor hinderlijke energieën. 20

Je gedachten visualiseren. 23

Klonen, zin of onzin?. 26

De mens is niet het stoffelijke lichaam.. 30

Van klankschaal naar de ‘uhm-klank’ 33

Wat is een levensfilm?. 36

Een wolk van bewustzijn. 39

Eén grote alles verbindende aura. 42

Aurawolkjes met kleuren. 45

‘Ik weet alles al’ 47

Het begrip tijd. 50

Je iets eigen maken. 53

Iemand energetisch loslaten. 57

Het leven is bijzonder diep. 60

Je vrije wil 63

Wat is ziele-werking?. 66

Zelf je ouders uitkiezen, kan dat?. 69

Wat is verliefdheid?. 71

De Alziel 75

De zuivering van je ziel 78

Toch maar niet oordelen?. 80

Het doorlopen van de klassen op een school 83

Verbinding met gene zijde. 87

De zevenvoudige mens (1) 92

De zevenvoudige mens (2) 95

Psychometrie (paranormale waarnemingen) 102

Hogere en lagere gevoelens. 107

Zoveel verschillende Nieuwetijdszaken en –namen. 111

Unidentified flying object (Ufo) 115

Een geboortehoroscoop (Astrologie) 119

Beknopte betekenis van enkele planeten: 122

Jouw begeleider(s) van gene zijde. 124

Grote tegenstellingen. 129

Waarom is er een gene zijde?. 132

Verschillende innerlijke leeftijden. 135

Een gespreksgroep over Nieuwetijdszaken. 138

De tempel in je hart 141

 

Woord-vooraf

Dit boek heb ik geschreven voor iedereen die op zoek is naar meer geestelijke inzichten. Je hoeft niet per se zelf paranormale ervaringen te hebben gehad. Eigenlijk is het een boek over diverse boeiende Nieuwetijds bewustzijnszaken, die we allemaal vroeg of laat in ons leven tegen zullen komen. Natuurlijk is het bij sommige onderwerpen makkelijker als je zelf, ook al is het maar voor één keer ook een bepaalde ervaring hebt gehad. Dit boek is net zo interessant voor mensen die op zoek zijn naar meer spirituele zaken als voor personen die zelf ook paranormaal gevoelig zijn. Het is mijn bedoeling om je met diverse Nieuwetijdszaken in aanraking te laten komen. Het kan zijn dat je sommige thema’s iets te ‘verdiept’ vindt of dat ik in jouw ogen iets te stellig ben. Geen probleem, leg het boek dan even weg en lees eerst één van mijn andere boeken. Het is mijn bedoeling, eigenlijk mijn innerlijke drang, om anderen met mijn paranormale ervaringen en daardoor veroorzaakte nieuwe inzichten, kennis te laten maken. Gewoon op mijn manier, zonder omwegen en recht vanuit het hart, dus met gevoel geschreven. Ik houd niet zo van dikdoenerij. Ik heb in mijn praktijk en privéleven gemerkt dat vrijwel iedereen af en toe bijzondere ervaringen (en denkbeelden) heeft. Er is maar één aarde en dat is de wereld waarop we allemaal weer opnieuw geboren zijn met een voor ieder eigen persoonlijke bijzondere levensopdracht.

Van jongs af aan heb ik al diverse paranormale ervaringen gehad. Al die verschillende ervaringen hebben op mijn gedachten over de zin van ons leven, een behoorlijke invloed gehad. Wanneer je tien of twintig keer een verschijning hebt waargenomen, of dikwijls uitgetreden bent, of mensen in je hoofd zachtjes, maar wel duidelijk hoort praten dan heeft het weinig zin om deze toch wel bijzondere ervaringen weg te drukken of te ontkennen. Voor mij bestaat er niet meer zoiets als dat het leven eindigt bij de dood. Ik heb daar te vaak mijn overleden familieleden voor terug gezien. Ik hoop dat je in dit boek je eigen ervaringen of denkbeelden herkent. De onderwerpen waar ik over schrijf zijn universeel. Mensen bijvoorbeeld in Canada of Japan hebben dezelfde ervaringen als wij hier in het Westen. Ik bedoel natuurlijk niet de hele primitieve volkeren met veel bijgeloof.
Om eerlijk te zijn heb ik als ik terugkijk op mijn jeugd al informatie ‘meegenomen’ uit vorige tijden. En met vorige tijden bedoel ik vorige levens. Sommige dingen stonden voor mij als jong kereltje allang vast, zonder dat ik ergens iets over gehoord of gelezen had. Ik noem dat ‘gevoelsherinneringen’. Diep in je hart of beter genoemd geest weet je meer, maar dit is niet in je stoffelijke hersenen opgeslagen. Je zult het daar ook nooit vinden. Jouw huidige stoffelijke hersenen van je huidige lichaam waren er immers niet in die tijd. Vandaar dat je dergelijke belevenissen of denkbeelden niet met je hersenen kunt herinneren. Er is iets anders. Alle herinneringen worden overigens wel ergens opgeslagen, maar daar zit nu tijdens je aardse bestaan als het ware een deksel op. Veel mensen hebben deze gevoelsherinneringen. Dit kan te maken hebben met inzichten, bepaalde talenten maar ook een onverklaarbare angst voor bijvoorbeeld water of vuur enzovoort. Iedere persoon is een optelsom van al zijn ervaringen en herinneringen, van zijn huidige leven maar ook al van vorige incarnaties in diverse landen.

 

In sommige stukken tekst herhaal ik kleine stukjes informatie. Ik wil dit het liefst zoveel mogelijk laten staan. Sommige herhalingen doe ik bewust om in dat verband het thema waar ik over schrijf zo duidelijk mogelijk te maken. Het valt helemaal niet mee om al die dingen goed en duidelijk voor iedereen te verwoorden. Voor mij is het bijna gewoon dat ik op de grens van twee werelden leef (deze zijde en gene zijde). Het is mijn wens dat iedereen op z’n eigen manier de Nieuwetijdsthema’s toepast en voor anderen ook verduidelijkt. Dit is onze gezamenlijke opdracht in deze nieuwetijdsfase die we esoterisch het Waterman tijdperk of New age tijdperk noemen. Wij zijn met z’n allen de pioniers (de wegvoorbereiders) voor de komende generaties. Help mij met het uitdragen en toegankelijker maken van deze universele inzichten. Wijs belangstellenden op mijn boeken. Misschien heb je de mogelijkheid om het hele project financieel te ondersteunen of gewoon onder de aandacht te brengen. Dat zou geweldig zijn. Het auralicht van de aarde zal na bewustzijnstoename van mens en dier geleidelijk aan helderder gaan uitstralen. Het zou toch mooi zijn, als iedereen aan het uitdragen van New Age zaken kan en mag bijdragen. Al deze nieuwe inzichten vormen ons toekomstig ‘geloof’. Iedereen zal op z’n eigen manier en evolutiepunt vanuit het hart z’n geloof beleven. We kunnen beter elkaar inspireren dan op een zeer materialistische wijze elkaar misbruiken/ financieel ‘uitkleden’.

Ron Malestein
2018 – Dordrecht

 

Naar een ander tijdperk

 
We leven in een tijd dat er in rap tempo op diverse vlakken veel verandert. De mensheid is na de Tweede Wereldoorlog geleidelijk aan behoorlijk gegroeid. Dit kan je zien op het gebied van techniek, huisvesting, hygiëne, gezondheidszorg enzovoort. Dit heeft allemaal te maken met het punt van de evolutie waar we naar toe gegroeid zijn. De mens heeft meer tijd gekregen om aan zelfontwikkeling te doen. Spiritueel gezien zou je kunnen zeggen dat we met zijn allen aan een nieuw boek begonnen zijn. De nieuwe tijd direct na de Tweede Wereldoorlog noemen we het Waterman tijdperk. De 2000 jaar die daarvoor liggen, het vorige boek, noemen we het Vissen tijdperk. In het Waterman tijdperk zal er erg veel veranderen. Het is de bedoeling dat de mens leert om beter zelf na te denken en dat hij naar zijn intuïtie leert te luisteren. In het Vissen tijdperk dacht men meer voor ons. Zij (wij in vorige levens) moesten zich houden aan wat de uitleggers van de Bijbel, een koning of dictator dachten. In onze tijd zie je overal om je heen grote en kleine initiatieven om mensen zelf aan het denken te zetten. Het Waterman tijdperk wordt door sommigen het New Age tijdperk genoemd. Het maakt natuurlijk niet zoveel uit welke naam je aan dit tijdperk geeft. Als iedereen maar weet waar je het over hebt.
Tegenwoordig kan je overal spirituele lezingen of workshops volgen. Dat was bijvoorbeeld 50 jaar geleden nog niet zo. Steeds meer mensen hebben de behoefte om zich innerlijk te ontwikkelen. Het aanbod is, als je op het Internet rondkijkt, best groot. Ik raad iedereen aan om op het gevoel en met je intuïtie een keuze te maken. Probeer vooral goed te luisteren naar je eerste indruk. Dit vermogen heb je niet voor niets ontwikkeld. Je hoeft jezelf alleen maar te trainen om dit verder te ontwikkelen. Het is uiteraard wel belangrijk dat je jezelf serieus neemt, dat je hier naar luistert en er naar handelt. Wanneer je hebt aangeleerd om dit bijzondere gevoel of deze bijzondere indruk weg te drukken dan moet je leren om hier op te letten. Je kunt jezelf elke dag opnieuw trainen. Als je het leuk vindt dan zou je een dagboekje speciaal voor je eerste indruk van iets of iemand kunnen bijhouden. Je zult zien dat je hier enorm veel van kunt leren. Door hiermee bezig te zijn, word je scherper en alerter, je bewustzijn zal geleidelijk aan toenemen. Ik geloof niet in een toekomstige ondergang of waar sommigen erg bang voor zijn een derdewereldoorlog. In de wereld zijn de uitersten momenteel erg groot. Het grote verschil tussen bewustzijnsniveaus van verschillende mensen veroorzaakt problemen, maar uiteindelijk leert iedereen. Dit is de bedoeling van het Waterman tijdperk. Een tijdperk waarin werkelijk van alles zal veranderen. De mens leert zijn mentaal lichaam (het verstandsgedeelte) van zijn aura te ontwikkelen. Voorheen leefden de mensen nog te veel op emotie en hebzucht. De verstandelijke vermogens van de mens zullen heel snel gaan toenemen. Dit proces zie je al aan sommige jongeren met een zeer hoge intelligentie. De eerste voortekenen zijn er al.

 

Het leven zit vol met ‘mini-inwijdingen’

 

Elke dag opnieuw krijgen we de kans om onszelf en een ander beter te leren kennen en te begrijpen. De weg naar geestelijk inzicht is behoorlijk lang. Je kunt ook geen stukjes overslaan, haasten heeft daarom weinig zin. Ieder mens krijgt elke dag opnieuw lesstof om er iets mee te doen. Je krijgt in ons universum helemaal niets cadeau. Ik vind dat zelf wel rechtvaardig. Alles waar je je vaak met bloed, zweet en tranen voor ingezet hebt, wordt automatisch een stukje persoonlijk innerlijk bezit. Elke ervaring in het leven verdiept je. Al die kleine ervaringen tezamen zie ik als mini-inwijdingen van het leven. Je kunt nooit op één moment alles grondig leren, je alles eigen maken. Dit vergt veel meer tijd. De evolutie van de mens verloopt niet zo snel. Maar waarom zou iets snel moeten verlopen als het leven al veel meer dan miljoenen jaren oud is. Neem de tijd om je te ontwikkelen. Laat je door jezelf en anderen niet gek maken. Neem af en toe de tijd om over het leven na te denken. Probeer diverse situaties van verschillende kanten te bekijken. Eigenlijk moeten we meer relativeren. We maken ons veel te snel te druk. We kunnen enorm heftig reageren op diverse situaties. Meestal hebben we van al die heftige emotionele reacties de volgende dag al spijt. Elke dag opnieuw is een nieuwe kans om te groeien.
Een ieder zijn leven zit vol met beproevingen (opdrachten). Ik wil absoluut niet de indruk wekken dat het leven eenvoudig is. Maar naarmate je ouder wordt, zie je dat je nooit in een bepaalde situatie eeuwig blijft zitten. Alles heeft zo zijn eigen tijd. Wanneer ik op mijn leven terugkijk, zie ik wel tientallen hoofdstukken. Sommige onderdelen hebben wel wat van elkaar weg. Ik zoek wel eens overeenkomsten om te zien hoe ik nu in mijn huidige leven het beste kan handelen. Het is wel eens jammer dat je weinig informatie of vergelijkingsmateriaal hebt om goede keuzes te maken.
Het leven ervaar ik meer dan eens als hard, koud en onpersoonlijk. Maar ja, je kunt je flink verzetten of boos maken maar dat helpt je niet veel verder. En de muren om je heen geven toch ook geen antwoord. Zaken die je in je leven geleerd hebt, geven een extra diepe voldoening. Het is wonderlijk te zien hoe ieder mens zo op z’n eigen manier reageert en groeit.
Regelmatig spreek ik mensen die zo graag in één van hun vorige levens willen kijken. Bijvoorbeeld met behulp van een regressietherapeut. Ik ben daar persoonlijk geen voorstander van. Er zit op al die ervaringen uit vorige levens niet voor niets als het ware een deksel op. Ik denk dat het te moeilijk en te hard is om deze informatie aan te kunnen. Je zult beslist je favoriete vrienden maar ook je vijanden tegenkomen. Het zou je nu flink in de problemen kunnen brengen om te weten wie de mensen in je omgeving ooit toen waren. Het zou toch geen fijn gevoel geven als je zou weten dat één van jouw kinderen, toen je man of vrouw in een vorige leven, ooit nare dingen heeft gedaan. Ik snap de belangstelling hiervoor wel, en informatie is ergens wel opgeslagen, maar normaal gesproken in ons eigenbelang afgesloten. Doordat deze kennis niet direct toegankelijk is, kunnen wij reageren op de nieuwe situaties zoals we ons nu voelen en denken. We worden nu door vorige handelingen in vorige levens niet beïnvloed.
Elk leven zit vol met allerlei mooie en pijnlijke ervaringen. Probeer er het beste van te maken. Elke dag krijgen we weer de kans om er iets bij te leren. Heb je een keer een uitglijder, dan maakt dat niets uit. Gun jezelf veel experimenten en missers. Blijf jong, scherp en flexibel van geest. Probeer zoveel mogelijk iets vanuit een goed hart te benaderen. Ieder mens, maar ook dier, heeft gevoel. En mooie gevoelens stuwen je stap voor stap naar hoger leven toe.

 

Etherische energie

 

Alles wat je ziet, dus gewoon zintuiglijk, heeft nog een andere kant. Alles bestaat uit energie en alles in het leven moet van energie worden voorzien.
De buitenkant is anders dan de binnenkant. Eigenlijk probeer je achter de gordijnen van het leven te kijken. Je hebt de keuze om gewoon aards, of spiritueel naar allerlei bijzondere zaken te kijken. Het zou veel gemakkelijker zijn als je minstens eenmaal in je leven de aura om iets of iemand kon zien. Door dit te zien gaat direct een andere wereld voor je open. Door aura’s te zien, zie je dat het leven, dat ik maar gemakshalve twee verschillende energiegolflengtes noem, bestaat. Ik ben door de jaren heen steeds meer gaan beseffen dat alles in het leven energetisch gevoed wordt. Al het leven wat je kunt zien of aanraken wordt vanuit een andere golflengte van energie voorzien.
Al het leven staat met elkaar in verbinding. Hoe langer je hierover nadenkt, des te meer kom je tot de conclusie dat het eigenlijk logisch is. Je kunt niet spreken over allerlei kleine eilandjes die niet met elkaar in verbinding staan. Ik bedoel te zeggen dat alles met elkaar in verbinding staat of helemaal niet. Wat je kunt zien of voelen zijn onderdeeltjes van een heel groot kosmisch netwerk. Ik vind het heel erg belangrijk om hier eens over te filosoferen. Door hier eens rustig en nuchter over na te denken, begrijp je beter hoe alles in het leven op een wonderlijke wijze met elkaar in verbinding staat. Op deze wijze heeft het Opperwezen overzicht. Ik weet dat naast ons vertrouwde universum op een andere golflengte nog een ander hoger ontwikkeld universum bestaat. Door diverse levens (reïncarnatie) evolueren we vanzelf naar dat andere hogere universum. Ik geloof niet dat er naast ons universum een ander universum van bijvoorbeeld nog een andere God bestaat. Ik bedoel te zeggen dat er één groot geheel is. Het is daarom onlogisch dat er naast dat geheel nog een ander geheel zou zijn. Door over dit soort zaken te mediteren vergroot je je bewustzijn enorm. Ik vind het wonderlijk hoe al het leven met elkaar in verbinding staat. Je gaat steeds meer spiritueel kijken naar allerlei onderdelen van het leven. Je ziet dat er hogere krachten in ons universum aanwezig zijn. Wat dat precies is weet ik ook niet. De Bijbel spreekt bijvoorbeeld over engelen en aartsengelen, in het oosten over deva’s (natuurgeesten van etherische energieën).
Ik ben gefascineerd door het grote geheel van alles. Hoe alles in elkaar steekt. Dat alles op een vastgestelde tijd plaatsvindt, dus bestuurd wordt. Het is daarom best de moeite waard om eens met een deskundig astroloog te praten. Zij kunnen aan de hand van een horoscoop enkele of in grote lijnen toekomstige gebeurtenissen voorspellen. Dit heeft niets met inbeelding of koffiedik kijken te maken. Het zijn eigenlijk vrij ingewikkelde ‘rekensommen’ of formules.
Ik bedoel aan te geven dat je bepaalde wetmatigheden in ons heelal op verschillende wijzen kunt bestuderen. In spiritueel verband hoef je dus niet over één nacht ijs te gaan. Ik zou dat sowieso nooit doen. Je kunt beter het leven rustig bestuderen en van verschillende kanten bekijken. Het is echt de moeite waard om dergelijke zaken verder uit te pluizen.

 

Jezelf leren af te sluiten voor hinderlijke energieën

 

In mijn cursus ‘jouw paranormale ontwikkeling’ is het afsluiten voor hinderlijke energieën van iets of iemand een vast onderdeel. Je moet je met je paranormale zintuigen kunnen openstellen maar ook weer goed kunnen afsluiten. Veel mensen staan doorgaans veel te open voor (aura) energieën. Ik vind dat we dit onderwerp eigenlijk al vanaf de lagere school moeten behandelen. Van jong tot oud heeft men hier erg veel last van. Een persoon hoeft zich hier niet eens bewust van te zijn.
Eigenlijk heeft dit soort problemen te maken met onze aura. Onze aura moet je zien als een wolk van energie in en om je lichaam. Al het leven om je heen heeft een aura. Dus niet alleen mensen, maar ook dieren, planten, mineralen zelfs de muren of de diverse ruimtes op je werk of in je huis hebben een aura. Ik weet dat niet iedereen dit ziet. Om hier een aardig beeld van te vormen, kan je denken aan (lichte) mist. Om alles zit dus mist. De mist is eigenlijk energie. En niet alle energieën zijn prettig. Mensen hebben verschillende gedachtes en emoties, zowel positieve als hele negatieve. Iedereen straalt energie (bewustzijn) uit. Vriendelijke zachte, lieve gedachtes maar soms ook hele boze en zwaarmoedige gevoelens. We zouden wat voorzichtiger met onze gedachtes en gevoelens moeten omgaan. Ongemerkt hebben we allemaal een positieve of een negatieve invloed op andere personen en op de ruimte waar je bent. Onze aura-energie vloeit automatisch alle kanten op. En dit is de reden waarom we last van bepaalde personen of ruimtes kunnen krijgen. Onze aura wordt beïnvloed omdat andere energieën in onze aura stromen. Ik zal een vergelijking maken om de uitwerking van dergelijke energieën beter te begrijpen. Denk eens aan een kachel en in dit geval een radiator. Plaats de radiator in je gedachten in de kou buiten. Wat denk je dat er gaat gebeuren? De energie die de radiator afgeeft, trekt weg naar de omgeving. De verwarming zal vrij spoedig weggehaald moeten worden omdat je vanwege het energieverlies een hele hoge energierekening zal gaan krijgen. Gevoelige mensen kan je in dit verband vergelijken met radiatoren. Iedere persoon heeft zo zijn eigen hoeveelheid aan innerlijke warmte (liefde). Sommige mensen zitten op dezelfde innerlijke golflengte. Als de karakters een beetje met elkaar overeenkomen dan kunnen zij het samen goed, gezellig en harmonieus hebben. Maar zoals iedereen weet, is dat niet in elk gezin of op de werkvloer zo. Enkele helderziende mensen zien aan je aura de innerlijke warmte of koude van de mens. Meestal noemen we dit de liefde of kilheid van een persoon.

Wat kan je doen om je goed af te sluiten? Dit is allereerst een kwestie van  uit te pluizen wat het beste bij jou past. In de cursus ‘jouw paranormale ontwikkeling’ zit het onderdeel ‘zelf leren magnetiseren’. Je leert op een eenvoudige manier bewust te worden van je eigen basisenergieën. Om deze energie proberen te voelen kan je je hele hand een centimeter van een wang af houden. Waarschijnlijk voel je in het midden van je hand een beetje warmte komen. Ieder mens straalt een beetje energie uit. Magnetiseurs of paranormale genezers noemen dit ‘ levensmagnetisme’. Deze energie die dus iedereen heeft, kan je gebruiken om jezelf te leren af sluiten. Wat kan je doen? Leg je linkerhand boven op je navel. Schuif vervolgens je linkerhand een centimeter of vijf naar boven. Op dit punt zit je zonnevlecht (buikchakra). Leg op dit punt eerst je linkerhand en daar weer bovenop je rechterhand. Dus je legt je beide handen op dit punt. Doe dit een minuut of vijf (mag veel langer). Je zult na verloop van tijd merken dat je wat rustiger begint te worden. Dit komt omdat jouw levenskrachten via je zonnevlecht in de aura van je buik terugstromen. Je kunt dit op alle tijdstippen van de dag doen. Soms leg ik alleen mijn linkerhand op mijn zonnevlecht en mijn rechterhand op mijn hartstreek. Probeer dit eens enige tijd uit. Dit is een prettige en heel effectieve wijze om jezelf energetisch af te sluiten maar ook om je weer op te laden na een zware dag. Probeer uit wat het beste bij jou werkt. Een wandeling maken of een uurtje slapen kan net zo effectief zijn.

 

Je gedachten visualiseren

 

De mens is een wonderlijk en zeer complex wezen. Hij heeft diverse gereedschappen tot zijn beschikking om die zowel positief als negatief te gebruiken. Een mens kan zichzelf volledig laten gaan maar ook leren zichzelf (emotioneel) te beheersen. Je kunt tot op zekere hoogte je gedachten een bepaalde richting op sturen. Het is wel belangrijk dat je jezelf bij dit soort afspraken serieus neemt. Je neemt het serieus of je doet dat niet. Je stelt je volledig voor intuïtieve en paranormale zaken open of je sluit je volledig af. In de spirituele wereld is in dit verband geen middenweg. Het is nou eenmaal zo, waar licht is, is ook duisternis. Anders gezegd: de intentie waarom of waarvoor je iets doet is heel belangrijk. Door iets heel gemotiveerd en krachtig te willen, bouw je gedachtekracht op. Veel paranormale/spirituele zaken hebben met krachten te maken. Onze gedachten en gevoelens zijn eigenlijk ook krachten (etherische energieën).

Enkele jaren geleden had ik te maken met een verbroken relatie. Het is belangrijk om genoeg tijd te nemen om iets goed te verwerken. Maar soms blijf je vaak in lastige emoties hangen. Je doet je best om van een bepaalde gedachte los te komen. Ik wist al langer van visualisatietechnieken af. Na verloop van tijd dacht ik dat het nu tijd werd om positief geladen gedachtes te gaan gebruiken. Ik wilde over die persoon niet negatief gaan denken of zware gedachten/energieën telepathisch sturen. Als paragnost weet je maar al te goed wat het telepathisch uitzenden van zware gedachtes en gevoelens kan doen. Het is niet altijd een pretje als bepaalde gedachtes en gevoelens van mensen als aura-energiewolken in je huiskamer of praktijk binnen komen vliegen. Het is soms wel grappig welke gedachten en gevoelens je telepathisch opvangt. Maar ik zal hier nooit iets van laten merken. Ik wil zelf ook graag geheel vrij kunnen denken en gun dat automatisch de ander ook. Toen ik merkte dat mijn gedachten steeds dezelfde richting opgingen, gebruikte ik de volgende visualisatie. Ik dacht aan iets positiefs, namelijk aan een paar zonnebloemen. In gedachten visualiseerde ik zo echt mogelijk een paar zonnebloemen. Ik maakte er als het ware een foto van. Dit lijkt misschien moeilijk maar dat valt wel mee. Je kunt jezelf vooraf trainen door bijvoorbeeld krachtig aan je fiets, oma, tuin of huisdier te denken. Je moet proberen een plaatje in je hoofd te maken. Elke keer als ik last had van negatieve gedachten of heftige emoties dacht ik heel bewust aan die zonnebloemen. Door dit te doen is er bijna geen ruimte meer voor bijgedachten en andere heftige emoties. De truc is, om heel krachtig bij een volle gedachte te blijven. Ik probeerde naast deze visualisatie de persoon ook daadwerkelijk – weliswaar in gedachten – de bloemen te geven. Ik merkte al na enkele dagen dat dit resultaat had. Ik was daar erg blij mee. Ik merkte dat ik wat rustiger in mijn hoofd en gevoel werd. Eigenlijk moet je proberen om uit die vervelende stroom van gedachten en emoties te stappen. Naar mijn mening kan je beter bewust een halfuurtje gaan zitten en over iets wat je in jouw leven flink bezighoudt gaan nadenken. Je kunt beter rustig en weloverwogen je problemen of wat dan ook proberen op te lossen. Ik hoop dat je in je eigen leven ook visualisaties kunt toepassen. Je kunt je geest, gekoppeld aan wilskracht (de krachten van de geest, geestkracht), voor van alles gebruiken. Dit soort technieken kan je ook bij diverse angsten of onzekerheden toepassen. Ik weet dat er diverse boeken over allerlei visualisatietechnieken geschreven zijn. Mijn advies is: probeer een krachtige- maar wel een eenvoudige visualisatie die in jouw leven goed past, toe te passen. Dit soort oefeningen zijn helemaal niet zo moeilijk. Je moet het alleen rustig en op jouw manier uitproberen en uitwerken. Gedachten en gevoelens zijn energieën. Het is de moeite waard om je verder in deze materie te verdiepen.

 

Klonen, zin of onzin?

 

We leven in een tijd met veel veranderingen. Het is bijvoorbeeld niet meer bij te houden hoeveel nieuwe elektronica ons aangeboden wordt.
Allerlei ontwikkelingen gaan maar voort. En we staan nog maar aan het begin, er gaat nog zoveel komen. Ik ben niet tegen veranderingen of nieuwe ontwikkelingen. Maar sommige mensen willen zo snel mogelijk allerlei nieuwe snufjes kopen. Dit komt mij dikwijls heel hebzuchtig over. Ik vind het ook vaak zonde van alle grondstoffen van moeder aarde. Dit zou best een heel stuk beter kunnen. We zouden meer duurzame producten moeten maken. Waarom moet iets na twee of drie jaar alweer vervangen worden? We zouden zonder veel moeite allerlei producten een veel langer leven kunnen geven. De mens is veel te veel gericht op snel en veel geld verdienen. Dit soort zaken zal in het nu opkomende Waterman tijdperk gaan veranderen.
Af en toe kijk ik op de televisie naar een medisch programma. In de medische wereld worden ook veel nieuwe ontdekkingen gedaan. Ik geloof echt dat er een tijd komt dat we iedereen van chronische ziektes af kunnen helpen. We leren steeds meer over de werking van de cellen in ons lichaam. We zijn op zoek naar de sleutels. Maar spiritueel gezien moeten we wel beseffen dat we ons met maar één golflengte bezighouden. Er zijn kosmische wetten in het heelal. En die wetten kan je niet overschrijden. Natuurlijk is het heel spannend om te zien hoe ver je kunt gaan. De wetenschap komt vanzelf na een lange tijd van onderzoekingen deze grenzen tegen. Als helderziende kijk je anders naar bepaalde ontwikkelingen.
Je weet dat er naast ‘deze zijde’ ook nog ‘gene zijde’ is. Je kunt spreken over twee verschillende bestaanswerelden, met ieder een eigen golflengte en toch ook weer met elkaar verbonden.
De meeste paranormale mensen hebben tientallen bewijzen hiervoor gehad. Denk bijvoorbeeld aan verschijningen van familieleden en telepathisch contact met iemand uit die andere wereld. Het is logisch dat sommige wetenschappers zonder dergelijke ervaringen, anders naar het leven kijken. Een enkele keer zie je op de televisie een programma gewijd aan het thema klonen. Nogal aards denkende wetenschappers zijn van mening dat je ook mensen ooit zal kunnen klonen. Dat je van jou een dubbel exemplaar kunt maken. Dat je bijvoorbeeld jouw kloon uit de kast of kelder haalt om even de was te doen of te stofzuigen. Je kunt je fantasie er flink op los laten. Het zou het leven in een aantal opzichten kunnen vergemakkelijken. Maar zitten we hier eigenlijk wel werkelijk op te wachten? Ik denk van niet. Het is wetenschappelijk gezien logisch dat je dergelijke gedachten en mogelijkheden tegenkomt. De mens is altijd aan het onderzoeken. Maar iemand klonen is spiritueel gezien een stap te ver. Een mens bestaat uit twee delen, namelijk uit het stoffelijke lichaam en z’n geest. De geest kan je niet klonen. Je kunt misschien tot op zekere hoogte van het stoffelijke lichaam een tweede ‘vleeszak’ maken maar dan heb je nog geen geest van een persoon gekloond. Ik snap dat je dit allemaal vreemd vindt om te lezen, maar het kan je toch in verschillende opzichten aan het denken zetten. Je kunt je een beter beeld vormen van hoe de natuur op eigenlijk een heel bijzondere manier in elkaar zit. De mens als bijzonder en uniek individu komt meer dan honderden keren terug op aarde. Dit wonderlijke proces noemen we zoals iedereen wel weet wedergeboorte of reïncarnatie. Het is onmogelijk om de geest van de mens te klonen. Het leven is ontzettend diep. Er zijn heel veel zaken in de Schepping waar wij nog maar heel weinig over weten. We zullen in de toekomst door onze onderzoekingsdrift nog wel verschillende bijzondere ontdekkingen gaan doen. Ook op het medisch vlak. Wat ik al eerder schreef, de mens zal nog veel meer over de cellen van het stoffelijke lichaam ontdekken. In de toekomst kunnen we met deze bijzondere informatie over de cellen, organen ‘laten aangroeien’, regenereren. Uit bijvoorbeeld een nog goed werkend stukje alvleesklier zijn we dan in staat om dit te laten aangroeien. Je kunt dit simpel gezegd een beetje vergelijken met het gecontroleerd laten groeien van wildgroei. Hoe ze deze techniek in de toekomst zullen gaan noemen, weet ik niet. In die tijd zullen we dit in goed gecontroleerde omstandigheden in een ziekenhuis laten doen. Je komt dan voor een dagbehandeling. Deze nieuwe medische uitvindingen zullen voor allerlei patiënten heel wat teweeg brengen. Ik denk dat tegen die tijd het idee van een mens te klonen alweer achter ons ligt. Nagenoeg iedereen is dan overtuigd van een leven na dit leven. Iedereen begrijpt dat het idee van klonen niet logisch en onmogelijk is. Maar door onze zoektocht komen we steeds meer van ons heelal te weten. Maar vergeet nooit dat onze zoektocht, wat ook weer met de menselijke evolutie te maken heeft, door hogere krachten/machten nauwlettend wordt gadegeslagen. Hoe verder je ontwikkelt des te sterker zal je deze bijzondere krachten om je heen voelen en erop reageren. Naarmate ons bewustzijn zich verdiept zullen de chakra’s groter worden en als gevolg hiervan veel gevoeliger en ontvankelijker worden voor spirituele energieën. Het is heel bijzonder om juist in deze tijd van de evolutie van de mens geboren te mogen worden. Denk eens aan de mogelijkheden van de mens in de middeleeuwen of de tijd van de Neanderthalers. Het Waterman tijdperk wordt een tijd waarin iedereen verhoudingsgewijs bijzonder snel in bewustzijn groeit. Ik schrijf hier bewust het woord bewustzijn omdat bewustzijn veel meer is dan alleen intelligentie. Iemand kan super intelligent zijn maar arm zijn aan gevoel en z’n intuïtie ook nauwelijks gebruiken.

 

De mens is niet het stoffelijke lichaam


Het wordt tijd dat we op school wat meer spirituele informatie aan de leerlingen geven. In deze tijd merk je dat steeds meer jongeren belangstelling hebben voor paranormale zaken. Jongeren durven sneller over hun eigen paranormale belevenissen te praten. Ik heb er weleens over nagedacht om scholen te benaderen om iets over het paranormale te vertellen. Misschien doe ik dat nog wel eens. Paranormale mensen zijn altijd een beetje op hun hoede. Aan de ene kant wil je graag over je ervaringen vertellen maar aan de andere kant wil je voorzichtig zijn, een beetje afhouden. Ik vind het persoonlijk niet zo fijn als ik in een boekhandel of supermarkt herkend word. En helemaal niet als mensen afwijzend en afwerend naar paranormale personen zijn. Dat is niet gezellig en doet soms ook een beetje zeer. Toch wordt het tijd dat er meer mensen met spirituele informatie naar buiten treden. Misschien kom ik nog wel eens onderwijzers of docenten tegen die mij willen en durven uit te nodigen. Het moet er toch een keer van komen. Er is nog heel wat werk aan de winkel.
Het zou mooi zijn als op school bijvoorbeeld in de vakken biologie, maatschappijleer of psychologie iets meer over spiritualiteit wordt verteld.
Overal waar ik ze tegen kom, hoor ik mensen praten over de werking van onze hersenen. De meeste mensen denken dat ons bewustzijn in onze hersenen zit. Op zich is het logisch als iemand zonder spirituele of paranormale inzichten zo denkt. Je zou kunnen zeggen waar het dan moet zitten. In mijn praktijk of tijdens paranormale cursussen komen dit soort onderwerpen ook aan de orde. Ik probeer dan op mijn eigen wijze uit te leggen dat er meer is. De mens is namelijk niet z’n stoffelijke lichaam. Het stoffelijke lichaam kan je zien als een jas of een voertuig op de stoffelijke planeet aarde. In de spirituele wereld praat je over ons gewone stoffelijke lichaam en het geestelijk lichaam. Dit is voor mij wat makkelijker voor te stellen omdat ik van jongs af aan meerdere keren met mijn gids van gene zijde uitgetreden ben. Mijn stoffelijk lichaam was in diepe slaap maar mijn geestelijk lichaam ging met mijn gids naar het land van de geest of makkelijker gezegd naar gene zijde toe. De twee lichamen zijn verbonden d.m.v. energiekoorden. De Bijbel spreekt van Het zilveren koord. Deze koorden breken bij het verschijnsel van wat wij ‘de dood’ noemen. Om een beter beeld hierover te kunnen vormen, leg ik altijd iets uit over de gewaarwordingen die een persoon heeft tijdens een bijna-dood-ervaring. Een persoon kan als gevolg van een hartstilstand of een zwaar auto ongeluk een bijna-dood-ervaring krijgen. Dikwijls hoor je mensen vertellen dat ze een paar meter boven een ziekenhuisbed of een auto hingen. Het viel hen op dat ze nog gewoon alles konden horen en zien terwijl hun lichaam daar helemaal bewusteloos lag. Ze vertellen soms exact hoe de personen er uitzagen en wat ze tegen elkaar zeiden. Voor het gewone stoffelijk lichaam is dat niet mogelijk want dat is in slaap (of helemaal bewusteloos). Ik snap heel goed dat het het beste is om in je leven, ook al is het maar één keer, zelf een uittreding of bijna-dood-ervaring te hebben. Maar waar het mij om gaat is dat je minimaal een paar flinke vraagtekens kunt plaatsen of het (volledig) bewustzijn in onze hersenen werkelijk zetelt. Ik wil hiermee heel duidelijk aangeven dat dat niet het geval is. Er is veel meer. Natuurlijk hebben de hersenen diverse bijzondere functies, dat ga ik echt niet tegenspreken. Maar door mijn persoonlijke uittredingservaringen kijk ik hier wel anders naar. Ons leven houdt niet op na een leven op de aarde. Wie zijn bijvoorbeeld dan de personen die helderziende mensen zien. En als jij je eigen overleden broer of moeder zou helderzien zou jij dan hieraan twijfelen. Ik beleef dit soort zaken dagelijks. Ik weet dat ik absoluut niet de enige ben. In mijn praktijk en tijdens de cursusavonden vertellen mensen dikwijls hun bijzondere waarnemingen. Probeer eens de volgende eenvoudige oefening. Ga ergens rustig ontspannen zitten of liggen. Stap denkbeeldig uit je gewone stoffelijk lichaam. Zweef met je geestelijk energie- of lichtlichaam naar iets toe wat je interessant of belangrijk vindt. Kom wanneer je het genoeg vindt weer terug naar je aardse lichaam en vraag je eens af waar zat ik met mijn bewustzijn? Welke zintuigen van welk lichaam gebruikte ik? Een bijna-dood-ervaring of het leven aan gene zijde is niet zo veel anders. Verwacht straks geen spektakel aan gene zijde. Je neemt jezelf maar ook je herinneringen volledig mee. Je bent niet ineens iemand anders. Je laat alleen je aardse jas achter.

Copyright Ron Malestein – Dordrecht.