Gratis deel van Ebook
Titel boek: ‘Liefde en spiritualiteit’


Auteur: spiritueel schrijver/paragnost Ron Malestein
© 2018, Ron Malestein/uitgeverij De Aura Dordrecht
Info websites:
www.deaura.nl of www.malestein.info
 

Copyright:
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Een reactie van lezeres over dit boek ‘Liefde en spiritualiteit’: 
Dit boek van de hand van paragnost Ron Malestein is zeker een aanrader voor mensen die al op een hoger bewustzijns nivo leven en die open staan om op een eerlijke en zelfbeschouwende manier naar zich zelf te kijken.
Ik vind het boekje op een eerlijke, directe, heldere en zeker voor mij confronterende manier geschreven. De onderwerpen die in dit boekje te spraken komen zijn zeker onderwerpen met stof tot nadenken. Alles is uiteindelijk terug te leiden naar je zelf en dat je de totale verantwoordelijkheid behoort te nemen voor je eigen leven en dat dat gene wat je op je levenspad treft allemaal lessen zijn om innerlijk te mogen en kunnen groeien, we kunnen er allemaal voor kiezen om voor liefde uit ons eigen hart te kiezen en liefdevol en respectvol met anderen om te gaan maar dan moeten we wel eerst die liefde in ons eigen hart voor ons zelf leren te vinden en ons dat zelf waard vinden. Het is niet voor niets zoals Ron het in zijn boekje ook aan haalt, heb je naaste lief gelijk jezelfe. Je kunt tenslotte niet weg geven wat je je niet zelf eigen heb gemaakt en bezit. Een echte aan rader om dit boekje in de boeken kast aan te schaffen zodat je er regelmatig eens in terug kan lezen, en over de geschreven stof kan nadenken.
Een boekwerk dat bij kan dragen tot innerlijke groei van je mens zijn, de moeite waard dus!

Saskia

Inhoudsopgave boek:

 

Woord vooraf. 9

Het naar elkaar toe getrokken worden, of je wilt of niet 10

Soms veel verschil in ervaringen. 12

 

Een snelle onverwachtse vriendschap of relatie. 13

Verwaarloos je vrienden en anderen niet 14

Leer rustig naar elkaar te luisteren. 15

Eigenlijk is liefde een ontdekkingsreis, zowel in jezelf als met je partner 17

Wat doe je tegen oneerlijkheid in een relatie?. 18

Ik vind dat veel relaties op egoïstische wijze beleefd worden, hoe zie jij dat?  19

Elke dag weer een nieuwe dag om iets te veranderen of te leren  21

Hou elkaar op de hoogte over de gang van zaken. 23

Is het wel normaal dat ik zo jaloers ben?. 25

Ik heb zo’n moeite om ‘nee’ te zeggen. 26

Liefde en samen sporten. 28

Liefde en overgewicht 29

Wat moet ik doen met de feestdagen? Ik ervaar die eigenlijk als ‘verplichte nummers’ 30

Een aan-en-uit relatie (knipperlichtrelatie) 32

Gevoelens: de binnenkant kan weleens anders zijn dan de buitenkant 34

Er wordt toch erg vaak veel te snel gezegd: ‘ik hou van je’ 36

Wat kun je doen tegen de sleur die dikwijls in een relatie treedt?  37

Liefde en alleen zijn. 39

Liefde en seksualiteit 41

Ik durf mijn seksuele wensen niet te uiten. Wat kan ik daaraan doen?  43

Mijn partner heeft erg veel behoefte aan seks. Ik weet niet goed hoe ik hiermee om moet gaan. Wat kan ik eraan doen?. 44

Ik vind dat mijn seksuele relatie zo saai is geworden. Wat kan ik daaraan doen?  45

Waarom zijn sommige mensen homoseksueel?. 46

Liefde en de kerk. 48

Liefde en spiritualiteit 50

Wat is een levensprogramma?. 52

Jij schrijft in je boeken dat alles voorbestemd is en iedereen een eigen levensprogramma heeft. Geldt dit dan ook voor meerdere relaties?. 53

Hoe kijk jij naar meerdere huwelijken in één leven?. 54

Is het waar dat spiritueel ingestelde mensen minder belangstelling hebben voor sporten?  55

Ik hou zielsveel van mijn partner maar mijn partner heeft totaal geen zin in spiritualiteit. Wat kan ik hieraan doen?. 56

Waarom worden we eigenlijk verliefd?. 58

Zijn alle relaties voorbestemd?. 60

Waarom vallen zo veel mensen op de verkeerde mensen?. 60

Wat is het nut van een korte relatie of huwelijk?. 62

Waarom heeft de Schepper gekozen voor een mannetje en vrouwtje?  64

Leren en groeien door reïncarnatie. 67

Ben je in elk leven steeds een man of een vrouw?. 68

Kan een kind je partner zijn geweest?. 70

Kiezen kinderen de ouders uit?. 70

Is het dan ook voorbestemd om kinderloos te blijven?. 71

Wat is de oorzaak van al die scheidingen die je tegenwoordig ziet?  72

Waarom mag ik mijn kinderen niet meer zien? Ik ervaar zo veel tegenwerking  74

Waarom zie je zo dikwijls dat liefde verandert in haat?. 76

Je geliefde en onder andere je schoonfamilie. 78

Hij laat me in de steek voor dat ‘jonge ding’ 81

Ik ben bij hem maar in mijn hart ben ik bij een ander?. 84

Liefde en leren te onthechten. 86

Wat is het verschil tussen aardse leeftijd en geestelijke leeftijd?  88

Aardse leeftijdsverschil 90

Liefde en iemand van een andere nationaliteit 91

Kun je over een toekomstige liefde ook voorgevoelens hebben?  93

Waarom ben je eigenlijk samen? En wie ‘regelt’ dat?. 94

Klopt het dat mensen verschillende bewustzijnsniveaus kunnen hebben?  96

Wat is de spirituele reden dat mensen elkaar ‘ontrouw’ kunnen zijn?  98

Liefde, rijkdom en bankroet zijn. 100

Ik heb eens gelezen over geestelijke universele liefde. Wat wordt daarmee bedoeld?  103

Door jou stroomt altijd Goddelijke energie en liefde van de Schepper 104

Liefde en je tweelingziel 107

Liefde op de volgende planeet 110

Leren aanvaarden. 112

Slot – Op zoek naar de ware liefde. 115

Nawoord. 118

 

 

 

Woord vooraf

 

Dit boek heb ik geschreven om mensen allereerst te steunen. Iedereen heeft zo op zijn eigen bijzondere wijze te maken met liefde. In mijn praktijk gaan verreweg de meeste vragen over allerlei liefdesaangelegenheden. Mensen komen bij mij voor een consult, voor een advies. Meestal loopt het dan even niet lekker met hun relatie of huwelijk. Langdurige problemen maken iemand onzeker; je gaat hoe langer hoe meer, als je niet oppast, aan jezelf twijfelen. Ik probeer met een beetje gevoel, inzicht en met behulp van mijn paranormale gaven iemand meer inzicht in de situatie te geven. En natuurlijk moed en kracht om voort te gaan. Ik kan makkelijk met mensen meeleven, ze invoelen en aanvoelen; veel situaties herken ik uit mijn eigen leven. Ik heb in mijn leven ook veel met verschillende relaties te doen gehad. Dat is in mijn praktijk eigenlijk nu wel makkelijk; mensen voelen dat bewust of onbewust aan. Serieus genomen worden en een luisterend oor hebben is in deze tijd al heel wat. Van nature vind ik het plezierig om wat disharmonie terug te brengen tot harmonie. Dit boek is eigenlijk voor iedereen geschreven. Iedereen zal er wel wat in herkennen. Het thema liefde probeer ik van verschillende kanten te bekijken en te verduidelijken. Ik haal zowel alledaagse als interessante zaken aan; soms wat confronterende spirituele zaken. Ik heb in mijn leven gemerkt dat ik door mijn gaven één stap dieper in deze materie kan voelen. Al mijn helderziende beelden en paranormale gevoelens hebben mij een beter en dieper beeld in deze materie gegeven. Ik hoop dat je er iets uit kunt halen en toepassen op jouw eigen unieke en bijzondere leven. We behoren allemaal tot een en dezelfde grote mensenfamilie. Toch heeft iedereen zo zijn eigen karakter en specifieke gevoelens. Als helderziende zou ik ook kunnen zeggen: ieder mens heeft zo zijn eigen aura, er zijn geen twee aura’s exact hetzelfde. Mensen reageren in het leven allemaal zo op hun eigen manier. Dit heeft te maken met hun karakter, hun ervaringen in dit leven en niet te vergeten de zeer vele ervaringen uit wel honderden vorige levens. Het is goed om hier eens diep over na te denken of, zoals ik altijd tegen mijn vrienden zeg, te filosoferen. Het maakt in een gesprek nogal veel uit of iemand heeft nagedacht over het hebben gehad van veel levens of er maar heel weinig mee bezig is geweest. Door verschillende ervaringen kun je in het dagelijks leven, zeker in de liefde, heel makkelijk veel misverstanden krijgen. Mensen bedoelen het over het algemeen niet kwaad maar door een oppervlakkig gevoel of een intens beleefd gevoel kan zo makkelijk een misverstand ontstaan. Dat is jammer maar het gebeurt erg vaak. Je kunt het dus niet altijd iemand kwalijk nemen als er misverstanden ontstaan; door verschil van innerlijke ‘diepte’ ontstaan er problemen en dat kan in de liefde zoals iedereen wel weet, zeer pijnlijk zijn.

 

Het naar elkaar toe getrokken worden, of je wilt of niet 

 

Het leven van ieder mens verloopt zoals ik helderziend waarneem volgens een bepaald programma, zeg maar levensprogramma. Ik ben daarom van mening dat we bepaalde mensen ‘moeten’ ontmoeten. Er is ‘iets’ dat mensen naar elkaar toetrekt. Ik noem dat weleens gemakshalve ‘auradraadjes’ of verbindingsdraadjes. Maar eigenlijk is het de Schepper die via de Alziel de desbetreffende individuele zielen naar elkaar toetrekt. Onze ziel regelt dit dus feilloos, vandaar dat je soms dit ‘getrek’ al in een zeer vroeg stadium kunt aanvoelen, of beter voorvoelen. Zo’n diep gevoel kan een mooi, soms lastig of een onrustig gevoel geven. Probeer voor jezelf eens na te gaan of je dit proces al weleens bewust hebt gevoeld. Ik denk toch dat de meeste mensen dit wel in een bepaalde mate zullen herkennen. Veel gevoels- en spirituele zaken kun je in de diepte herkennen maar je moet jezelf ook tijd geven om hiernaar te luisteren. Ik heb gemerkt dat verreweg de meeste mensen wel verschillende zichtbare, spirituele belevingen hebben. Maar wat doe je ermee? Druk je het weg, vind je het ongemakkelijk of durf je er nog niet naar te luisteren? Ik vind dat het meer dan de moeite waard is om dit voor jezelf verder te bestuderen. Er zitten al zoveel spirituele gevoelens en reacties in ieder mens maar op de een of andere manier gaat dit vaak langs ons heen. Dat is zonde. Ik hoop van harte dat dit werkje je zoektocht naar meer gevoelszaken en spiritueel inzicht mag steunen en inspireren. Luister eens wat vaker naar je intuïtie, geweten en spirituele gevoelens en gedachten. Schrijf eventueel je gedachten en ervaringen in een soort dagboekje op. Je kunt dan later terugkijken wat er van jouw gedachten, inzichten en gevoelens waar was. Het is ook leuk en leerzaam om dat met je eigen paranormale ervaringen te doen. Het kost je verder weinig moeite, maar door dit doen kun je terugzien op je ervaringen en daar heel veel uit leren. Het is erg leuk om hier een tijdje mee bezig te zijn. Je kunt ook eventueel fragmenten van voorspellende dromen opschrijven. Nogmaals, er gaat zonder dat we het beseffen erg veel langs ons heen waar we niet voldoende aandacht aan schenken. Ik nodig iedereen uit te proberen dit eens een maand te doen: dus ervaringen en gedachten op te schrijven. Het maakt je in alle opzichten intuïtief of paranormaal scherper. Het kan best zijn dat je nog eens versteld staat van je eigen ervaringen en inzichten.

 

Soms veel verschil in ervaringen

 

Een mens kan gedurende zijn leven van alles meemaken, leuke dingen, nare dingen enzovoort. Je kunt ook verschillende relaties hebben gehad. Door al die verschillende relaties bouw jij je eigen ervaringen op. Bij aanvang van een nieuwe relatie kan dit nog weleens lastig zijn. Want de een put dan uit meer ervaringen dan de ander. Het is helemaal niet zo eenvoudig om een goede relatie op te bouwen. Op zich hoeft dit helemaal geen probleem te geven zolang je maar open en eerlijk naar elkaar toe bent. Degene met mogelijk meer ervaringen kan de ander informatie en inzicht geven door te vertellen hoe hij het zelf heeft gedaan. Door dergelijke gesprekken leer je elkaar steeds beter kennen. En dat is meer dan de moeite waard om te doen. Niet iedereen heeft voldoende zelfvertrouwen; je kunt elkaar helpen maar ook heel makkelijk afbreken of afkraken. Met gevoelens van mensen moet je altijd heel voorzichtig zijn. Probeer een gelijkwaardige relatie op te bouwen. Het is niet goed dat de een boven de ander gaat staan. Het beste is een relatie van eerlijkheid, openheid en gelijkheid.

 

Een snelle onverwachtse vriendschap of relatie

 

Soms kun je zonder dat je het bewust doorhebt ineens in een nieuwe relatie of vriendschap terecht zijn gekomen. Natuurlijk zijn sommige mensen bewust op een nieuwe relatie uit maar het kan je ook gewoon overkomen. Je wordt ineens spontaan gek of verliefd op iemand. Op zich is dat een natuurlijk iets en geeft vaak ook wel een prettig gevoel. Niet iedereen krijgt de tijd om rustig een vriendschap of relatie op te bouwen. Ik vind dat je alles maar moet laten komen zoals het komt. Maar vergeet niet dat de omgeving ook tijd nodig heeft om aan jouw nieuwe relatie te wennen. Jij was er waarschijnlijk al redelijk op voorbereid, maar de omgeving wordt ineens met een ‘indringer’ geconfronteerd. Heb niet te veel haast. Leer de persoon in verschillende situaties beter kennen. Een goede start is beter dan een halve start. Vaak door gevoelens van verliefdheid accepteren we veel te veel van een ander, wat je onder normale omstandigheden waarschijnlijk niet zou doen. Een relatie staat toch wel vast dus waarom zou je zo overhaasten? Probeer je nieuwe liefde in diverse situaties te bekijken. Met een beetje voorzichtigheid kunnen later mogelijke problemen worden voorkomen. Het is prettig om al je gevoelens los te gooien maar daarnaast kun je best je gewone heldere verstand gebruiken. Confronteer de omgeving, wie het ook is, niet te snel met je nieuwe liefde. Bouw dat rustig op, vertel eens wat vooraf over de persoon. Mensen hebben over het algemeen tijd nodig om aan iemand te wennen. Veel mensen houden niet van plotselinge veranderingen. Naar mijn mening is het daarom beter om iemand geleidelijk aan in je familie of vriendenkring te introduceren. Neem de tijd voor alle ontwikkelingen.

Verwaarloos je vrienden en anderen niet

In de eerste periode wil je heel graag zoveel mogelijk bij de persoon zijn waar je gek of verliefd op bent. Dat is goed en logisch maar verwaarloos in ieder geval je vrienden en kennissen niet. Wanneer alles weer wat meer in balans komt heb je je  bekenden misschien weer heel hard nodig. Doseer alles een beetje. Maak ook niet de fout om alleen maar voor je nieuwe liefde te leven. Dit is eenzijdig en kan je later in problemen brengen. Denk aan een gezonde balans tussen het investeren en delen met die nieuwe persoon en andere bekenden van je. Ik zie dikwijls in mijn praktijk dat mensen zich veel te veel op hun partner hebben gestort. Wanneer er iets in het leven gebeurt, dan heb je je veel te eenzijdig ontwikkeld. Je kunt dan met lege handen komen te staan. Probeer dat te voorkomen. Mocht dit je toch overkomen dan doet dat verschrikkelijk veel pijn. Het is voor niemand goed om zich te afhankelijk van een ander te maken. Nogmaals, houd dit goed in de gaten. Het kan je later veel problemen en eigenlijk onnodig verdriet besparen.

Leer rustig naar elkaar te luisteren

Het beste is om voldoende tijd te nemen om naar elkaar te luisteren. Hoor niet te graag alleen jezelf praten. Dat is dodelijk voor het opbouwen van een goede relatie of wat voor contact dan ook. Goed luisteren, iemand uit laten praten is erg belangrijk. Het komt niet goed over als je er al halverwege tussen komt. Vergeet niet dat niet iedereen even assertief is. Zorg ervoor dat iedereen de ruimte heeft om zijn gevoelens of denkbeelden ergens over uit te spreken. Rust, begrip, respect en medeleven, wat heel anders is dan medelijden, komt een relatie alleen maar ten goede. Ik merk sowieso dat veel mensen veel te weinig tijd nemen om elkaar beter en dieper te leren begrijpen en waarderen. Iedereen wil graag dat er goed naar hem wordt geluisterd. Het is de moeite waard om hierin te investeren. Heb je of krijg je later eventueel kinderen dan nemen die ook jullie gedrag over. We beseffen niet genoeg wat voor invloed we hebben op onze omgeving. Wees als je wilt een goed voorbeeld voor je omgeving. Ik vind het zelf altijd jammer als ik zie dat mensen elkaar niet de tijd en ruimte geven om uit de praten. In elke vorm van contact of relatie is het heel belangrijk dat beide personen goed naar elkaar luisteren. 
Natuurlijk, ik weet wel dat niet iedereen zich goed kan uiten. Iets verwoorden moet je geleidelijk leren. Sommige mensen hebben tijd nodig om hun gedachten of, misschien beter, gevoelens op een rij te krijgen. Je kunt met elkaar afspreken om ergens de volgende dag of drie dagen later op terug te komen. Neem gewoon de tijd. Waarom zou je je haasten? Ik vind dat in elke vorm van contact iedereen zijn best moet doen zijn of haar gedachten en gevoelens te verwoorden. We hebben tenslotte allemaal gevoelens en denkbeelden en zijn allemaal gelijk en even belangrijk. Toch weet ik uit ervaring dat niet iedereen mondig genoeg is om zijn zegje te doen. Wat je dan nog altijd kunt doen is iets op papier zetten. Of het nou mondeling of schriftelijk is verwoord, dat maakt niet zo heel veel uit. Zolang je maar duidelijkheid krijgt tussen mensen, zeker in een relatie. Het is belangrijk dat beide personen regelmatig aan elkaar vragen wat ze van iets vinden, denken of voelen. Hoe beter de communicatie des te beter, mooier en dieper het contact of de relatie die je samen kunt opbouwen. Sommige mensen hebben tijd nodig om iets te laten bezinken, of op een rij te krijgen of te verwerken. Toch wil ik nog even zeggen dat je het hoogstwaarschijnlijk niet met iedereen in je omgeving goed kan vinden. Dat kan lastig zijn. Maar ik vind dat niet zo erg. Ik maak altijd de vergelijking met de natuur waar niet alle planten elkaar verdragen. Dat geldt ook voor mensen. Sommige karakters botsen en wat je er ook aan doet, het zal niet lukken dit te veranderen. Wees niet teleurgesteld als je nieuwe aanwinst niet door iedereen wordt geaccepteerd. Zo is nu eenmaal het leven. Houd dan uit veiligheid een gezonde afstand. Dring je niet op, forceer niets en ga vooral verder met je eigen leven. Iedereen heeft recht op zijn eigen leven. Iedereen moet zich kunnen uiten op zijn eigen bijzondere manier. Voor de Schepper is niets vreemd. Het is tenslotte zijn eigen Schepping; dit wordt door veel mensen weleens vergeten. 
Probeer iedereen te respecteren, met al hun, in jouw ogen, goede of minder goede kanten.

Eigenlijk is liefde een ontdekkingsreis, zowel in jezelf als met je partner

In een vriendschap of relatie kun je veel leren. Het samenzijn en delen roept tal van gevoelens en emoties op. Elke dag opnieuw is eigenlijk een ontdekkingsreis en verdieping van je gevoelsleven. Het mooiste is als je samen enigszins dezelfde belangstelling hebt en op dezelfde golflengte zit. Dit kan veel misverstanden en irritaties voorkomen. Ieder mens heeft in de diepte veel gevoelens en emoties. Het kost ons alleen heel veel levens, en dan denk ik aan reïncarnatie, om onze gevoelens te analyseren, te verwoorden en praktisch te gebruiken. Elke stap die je hierin zet is winst. Alle kleine stapjes tezamen vormen jouw gevoelsleven. Ik geloof echt dat ieder mens in de kern hetzelfde en gelijk is. We doen daar naar mijn mening veel te moeilijk over. Alsof er in de grote mensenfamilie verschillende mensen op onze planeet rondlopen. Natuurlijk heeft dit ook te maken met het bewustzijnsniveau van de mensen zelf. Een diep bewustzijn en gevoelsleven krijg je niet zomaar cadeau. We krijgen allemaal van de Schepper kansen om aan onszelf te werken. We hebben de vrije wil om ergens iets mee te doen of voor later te laten liggen. Begrijp je dat dit onder andere de verschillen van inzicht en ontwikkelingsgraad bepaalt? Ik bedoel, naar gelang je eigen inzet vorm je jezelf. Overal in de ruimte en zelfs op andere planeten evolueren mensen door eigen inzet, vaak door bloed, zweet en tranen. Dit is een heel belangrijk punt om eens bij stil te staan. Wanneer je hierover nadenkt is dit eigenlijk heel rechtvaardig. Als helderziende zou ik zeggen dat de mens zelf een lagere, normale of een hogere sfeer van bewustzijn verdient aan gene zijde. Zo evolueren we door de ruimte. Dit geldt niet alleen voor de mens maar ook voor het dier en eigenlijk voor al het leven. Al het leven in het universum volgt in wezen hetzelfde door de Schepper voorbestemde pad.
 

Ron Malestein, januari 2018
Copyright Ron Malestein. www..malestein.info