Gratis deel van het Ebook
Titel boek: ‘Jezelf leren afsluiten’ – voor allerlei energieen.

Auteur: spiritueel schrijver/paragnost Ron Malestein

© 2018, Ron Malestein/uitgeverij De Aura Dordrecht
Info websites:
www.deaura.nl of www.malestein.info

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Inhoudsopgave:

Wat bedoel je met jezelf afsluiten?. 10

Mensen als ‘magneten’ 13

Wat is een aura?. 15

Waarom worden steeds meer mensen gevoelig voor spirituele energieën?  17

Je handen op je zonnevlecht (buikchakra) houden. 19

Je handen op de zonnevlecht – met oefening. 20

Een uurtje bijtanken (je aura aansterken) 24

Stel jezelf, op bijvoorbeeld een feestje, niet ‘stiekem’ open. 26

Je zonnevlecht leren afsluiten (een stap verder) 28

Je aura voor het slapen gaan even afsluiten (een moeilijkere oefening) 30

Laat je huis ook eens etherisch tot rust komen. 34

Een visualisatie – oefening: een gracht/iemand op afstand houden  36

Je gedachten leren tot rust te brengen en te beheersen. 38

Ook jouw gedachten en emoties zijn krachten. 40

De aura-energieën in jouw eigen meditatieruimte (‘jouw tempel’) 45

De positieve en de negatieve invloed van de televisie. 49

Probeer jouw spanningen aan het water mee te geven. 51

Vervelende paranormale ervaringen in de nacht 54

Je handen afslaan. 56

Jezelf beschermen met behulp van geneeskrachtige planten bij onrust en stress  59

Jezelf beschermen met behulp van geneeskrachtige planten bij slaapproblemen  61

Jezelf beschermen met behulp van geneeskrachtige planten bij overgangsklachten  64

Waarom adviseer ik je deze drie natuurgeneeskundige middeltjes?  66

Ook aan je kleding blijft (aura)energie hangen. 67

Laat je weer opladen door de zon. 69

Een visualisatie – trek een ‘duikerspak’ aan. 71

Hoe reinig ik de aura van mijn woning? – Met oefening. 73

Extra hulpmiddelen om te reinigen. 76

Verhuizen en je nieuwe woning reinigen. 78

De invloed van tweedehands spullen. 80

Nieuwe activiteiten dus nieuwe (aura)energieën. 84

Door de aura’s van anderen wakker worden gemaakt 87

Test heel eenvoudig je eigen gevoeligheid. 89

Je levensvuur 92

Heeft bidden omdat je ergens bang voor bent wel zin?. 94

Ik denk aan jou – de bijzondere krachten van de geest 97

Naast en in iemands aura lopen. 100

Blijf nuchter en logisch denken en voorkom inbeelding en bijgeloof  102

Omringd door nieuwe energieën. 106

De positieve uitwerking van dankbaarheid. 108

Jouw verantwoording en bijdrage (je positieve of negatieve gedachtekrachten) 110

Hulp van een magnetiseur/healer bij het afsluiten. 112

Je gezondheidsaura. 115

Nawoord. 118

 

Wat bedoel je met jezelf afsluiten?

Ik zal je dat aan de hand van een voorbeeld proberen uit te leggen. Wanneer je voor jezelf of je gezin boodschappen nodig hebt, dan ga je naar een supermarkt bij jou in de buurt. Waarschijnlijk zul je 90% van de bezoekers van de supermarkt niet kennen, tenzij je in een vrij klein plaatsje woont.
Al die verschillende mensen met verschillende karakters en achtergronden hebben zo hun eigen bijzondere sfeer (aura energie) om zich heen hangen.
Het kan zijn dat ook jij één van die ‘geluksvogels’ bent, die voor hun aanwezigheid gevoelig is.
Voor de duidelijkheid: ik heb het niet over mensen die heel luidruchtig zijn, of overal aanzitten of na een zware werkdag naar een sterke transpiratiegeur of sigarettenrook ruiken. Je kunt om diverse redenen met mensen een vorm van disharmonie ervaren (netjes verwoord vind je niet?). Dit valt allemaal onder gewoon normaal zintuiglijk waarnemen en ergens op reageren. Iedereen die dit leest zal datgene wat ik hiermee bedoel herkennen.
Van sommige mensen die je tegen bent gekomen, al dan niet na een gesprekje, word je vanwege hun aanwezigheid, of beter gezegd hun energie, moe. Je merkt dat het sterkst wanneer je thuis bent en je je boodschappen hebt opgeborgen en even rustig zit, eventueel met een drankje. Je vraagt jezelf af waarom en waarvan ben ik ineens zo moe geworden? Waar komt dat vandaan of wie heeft dat bij me veroorzaakt? Dit kan je in tal van situaties overkomen.
Dit boek gaat onder andere over jezelf leren afsluiten voor andermans energieën (invloeden). Ik geef je spirituele handvatten hoe je jezelf beter kunt afsluiten en beschermen voor diverse energieën. Je kunt de tips direct dezelfde dag na het lezen van een onderdeel toepassen. Heb een beetje geduld met de uitwerking van een oefening. Probeer enkele weken de tijd te nemen om je iets goed eigen te maken. Dit zal voor de één iets sneller gaan dan voor de ander. Maar dat maakt in zijn geheel toch niet uit. Elke spirituele tip die jouw leven wat makkelijker maakt is toch mooi meegenomen. Iedereen kan één van de spirituele aandachtspunten op zijn eigen leven toepassen. Je kijkt wat jou persoonlijk aanspreekt en wat in jouw persoonlijke leven nodig is en vooral haalbaar is. Je kunt niet overal wat aan doen en overal invloed op hebben. Zo heb ik zelf meerdere malen buren gehad met een totaal andere levensstijl en kijk op het leven. De energieën (aura’s) van hen kwamen door de muur heen ‘stralen’. Je kunt iemand grappig gezegd niet weg denken. Nog los van het feit dat dit niet echt spiritueel, dus onzuiver is. Met sommige dingen moet je leren omgaan. Dit kan  uiteraard ook best een bijzondere levensles voor je zijn. Misschien vervloek je iets of iemand. Hoe ga je hier mee om? Wat voor mogelijkheden heb je tot je beschikking. Met dit boek wil ik je helpen met tips om je zelf beter te leren afsluiten voor verschillende invloeden (energieën). Het zou trouwens mooi zijn als je ook jouw kinderen of misschien kleinkinderen hier iets over meegeeft. Ik vind namelijk dat sommige spirituele zaken eigenlijk al op de lagere school uitgelegd zouden moeten worden. Er zal beslist een tijd komen dat dit weer zal gebeuren. Ik heb eens gelezen dat vroeger, een paar duizend jaar geleden, over dit soort zaken onderwijs werd gegeven bijvoorbeeld in tempels en spirituele (mysterie) scholen.
Ik merk dat steeds meer mensen intuïtief of paranormaal gevoeliger worden. Wist je dat het trouwens veel moeilijker is om jezelf te leren afsluiten dan spiritueel/paranormaal te openen? Dit klinkt misschien vreemd voor je. Misschien komt het ook wel doordat mensen liever snel de spirituele deuren openzetten dan moeite willen nemen om zichzelf te leren afsluiten. Afsluiten is voor mij als beroepsparagnost (helderziende elke dag opnieuw een dagelijks tafereel. En omdat dit voor mij een belangrijk onderdeel van mijn leven is geworden, vind ik het tijd hier een boek over te schrijven. Ik kan iedereen veel tips geven. In mijn praktijk heb ik het ook regelmatig over jezelf beter te leren afsluiten voor lastige invloeden. Het blijkt dat heel veel mensen gevoelig zijn. Ze weten vaak zelf wel van welke mensen ze ontzettend moe worden, maar weten niet goed wat je er allemaal aan kunt doen. Ik hoop dat je in dit boek een paar spirituele zaken herkent en er iets mee kunt doen. Je zult van het ene meer plezier en baat hebben dan van het andere. Dat geeft niet. Iedereen is anders en naar mijn mening uniek. Ik hoop dat je na het lezen van dit boek een stap verder komt. We leven in een tijd dat steeds meer mensen gevoelig voor allerlei zichtbare en onzichtbare energieën worden. Dit proces hoort bij het punt van onze evolutie. Deze periode noemen we bijvoorbeeld het Nieuwetijds tijdperk, New Age tijdperk, het Waterman tijdperk en er zijn vast nog andere namen. Ik schrijf hierover verderop in dit boek nog iets meer.

 

Mensen als ‘magneten’

Ik liep al enige tijd rond met het idee om een boek te schrijven over hoe je jezelf voor allerlei negatieve en zware energieën kunt leren af te sluiten.
Ik realiseer mij maar al te goed dat datgene waar ik over wil gaan schrijven voor iedereen duidelijk moet zijn. Dat valt niet mee want iedere lezer heeft zo zijn eigen (spirituele) ervaringen en niveau van bewustzijn. Ik ben me mijn hele leven al bewust van allerlei paranormaal verklaarbare en onverklaarbare energieën. Als kind was ik hier soms best wel eens bang voor. Maar gelukkig heb ik mezelf, helaas wel helemaal alleen, hier doorheen gesleept. Ik wil graag met dit boek iedereen die voor spirituele thema’s open staat bereiken en waar ik kan, advies geven. Gelukkig heeft niet iedereen dagelijks last van die vreemde paranormale ervaringen en energieën.
Ik zal proberen om op verschillende manieren iets over deze energieën uit te leggen. Ik zal proberen vergelijkingen te maken. Misschien kun je zo’n vergelijking zelf gebruiken als je ook iemand iets wilt uitleggen. Ik durf rustig te zeggen dat negen van de tien mensen niet of nauwelijks moeite doen om zichzelf te beschermen door zich af te sluiten voor etherische aura energieën.
Ik wil je uitnodigen om na het lezen van dit stukje tekst een minuut of vijf of tien deze tekst rustig te visualiseren. Probeer je er zelf op je eigen manier een beeld van te vormen. Je zult later de tips die ik over jezelf leren afsluiten voor de aura van een ander en andere etherische energieën, beter begrijpen en praktisch toepassen. De meeste oefeningen in dit boek zijn niet moeilijk. Het heeft er meer mee te maken dat je er serieus mee bezig bent. Dat je voor de volle 100% geconcentreerd bent. Je kunt bij sommige oefeningen vooraf een kwartiertje een kop thee drinken of even mediteren. Dit zal je concentratie aanzienlijk verscherpen.
Stel voor dat alle mensen een ‘magneet’ zijn en een magnetisch veld om zich heen hebben. Je zult vast wel eens een magneet in je handen hebben gehad en de werking daarvan hebben gevoeld. Beeld je in dat al die magneten goede of minder goede energieën om zich heen hebben. De invloed die van een persoon (de magneet) uitgaat heeft te maken met de hoeveelheid liefde of een graad van egoïsme die een persoon bij zich heeft en uitstraalt. Het is denk ik niet moeilijk om je voor te stellen dat je je bij de ene ‘magneet’ beter voelt dan bij de andere. Met deze vergelijking wil ik aangeven dat ieder mens een bepaalde energie bij zich heeft. Dit staat grotendeels centraal in dit boek. Er zijn geen twee magneten/personen exact hetzelfde. Iedere persoon heeft zo zijn eigen verleden en opvoeding gehad. Als je mensen als magneten kunt zien dan krijg je vast een beter beeld van de invloed waaronder iedereen dagelijks staat. Over het algemeen zullen de energieën bij jou thuis waarschijnlijk anders zijn dan op het werk of in een supermarkt. Probeer in gedachten van personen die je onlangs op een feestje hebt gezien in te schatten wat voor magneten (karakters) zij zijn. En wat voor invloed er van hen uit ging. Het gaat er mij niet om een oordeel over bepaalde mensen uit te spreken. Het is niet mijn bedoeling met het boek iemand af te kraken of er lelijk over te spreken. Het is een boek dat gaat over jezelf leren afsluiten en over andere spirituele bijzonderheden. Ik hoop dat je deze tekst ook niet tegen andere mensen gaat gebruiken. Het is eigenlijk een boek over het spiritueler bewust worden. Natuurlijk is het de bedoeling dat je de informatie praktisch probeert toe te passen in je eigen leven met de daarbij horende specifieke omstandigheden. Zie het als informatie voor eigen gebruik. Probeer al lezend de invloed van mensen, in dit verband die magneten, in je achterhoofd te houden. Je kunt dan de tekst met de diverse onderwerpen beter begrijpen.

 

Wat is een aura?

In mijn groei en bewustzijnscursus: ‘Jouw paranormale en spirituele ontwikkeling’ wordt dikwijls de aura aangehaald. Het is mij na diverse jaren opgevallen dat er in een groep altijd een paar cursisten zijn die iets van de aura hebben waargenomen. Sommigen zien bijvoorbeeld een deeltje witte mist rond het hoofd of schouder, anderen zien af en toe een energiewolk met bijvoorbeeld de kleur blauw, rood of geel of een combinatie van verschillende kleuren. Al het leven in de kosmos heeft een aura. Zelfs om voorwerpen zit een lichtgloed. Ik ben dit van kinds af aan geleidelijk gaan zien. Al die kleuren kun je het beste zien als puur licht. Al het leven straalt op een wonderlijke wijze van binnen licht uit. De helderheid en de kracht van dit licht van iets of iemand heeft te maken met het punt van evolutie waar iemand naar toe is gegroeid (geëvolueerd). Alle mensen stralen  zo hun eigen innerlijk in licht uit naar de omgeving. Vandaar dat je kunt zeggen dat iedereen zo zijn eigen positieve of negatieve sfeer om zich heen heeft.  Ieder mens straalt een bepaalde hoeveelheid licht in zijn aura uit. Dit licht of deze sfeer om iemand kun je ook vergelijken met warmte van bijvoorbeeld een radiator. Alleen noemen we de warmte die iemand uitstraalt liefde, en koude een geringe hoeveelheid aan liefde. Een mens groeit na elk leven een klein stapje verder. Dit kun je helder zien aan het licht van iemands aura. We hebben allemaal heel veel levens nodig om te kunnen groeien in liefde en bewustzijn.
De meeste mensen voelen elkaar aan. Je hoeft je hier niet eens met paranormale zaken bezig te houden. Iedereen kent liefdevolle en innerlijk koude mensen in z’n leven.
Mensen reageren bewust of onbewust op elkaar. Of je je nu wel of niet met spirituele zaken bezighoudt doet er niet toe. Iedereen reageert op elkaars energie (liefde of egoïsme). Sommige mensen zijn zich hier alleen meer bewust van dan anderen. Wat denk je trouwens van dieren. Waarom loopt bijvoorbeeld een hond direct naar een persoon toe die hij interessant of aardig vindt. Heb je hier weleens over nagedacht? Dit heeft allemaal te maken met fijngevoelig zijn voor allerlei energieën. Dit boek gaat grotendeels over allerlei energieën. Het is belangrijk om in bepaalde mate inzicht te hebben in deze materie. Al het leven bestaat uit energie en omdat het uit energie bestaat, straalt het vanzelf automatisch auralicht uit. Eigenlijk heeft dit naar mijn mening weinig met het paranormale of het spirituele te maken. Er is niets mis om dit zo te noemen maar eigenlijk heb je het over de natuur zelf. Of misschien nog beter, je hebt het over hoe de hele schepping in elkaar steekt. Er zijn diverse wetten en krachten in onze schepping die dag en nacht werkzaam zijn. Mijn punt is: moet je iets wel paranormaal noemen als het gewoon onderdeel van de natuur is? Misschien kun je een keer een ander boek over paranormale en spirituele onderwerpen van mij lezen. Ik wil in dit boek niet teveel spirituele onderwerpen uit mijn andere boeken herhalen. Het is voor nu belangrijk dat je enigszins. en natuurlijk op jouw manier, meer inzicht krijgt waarom mensen positief of negatief op elkaar kunnen reageren. Kort samengevat: alle mensen met ieder zijn eigen bijzondere karakter, hebben een goede of minder goede invloed op elkaar. Voor sommige mensen kunnen we ons beter zo veel mogelijk afsluiten. Of in ieder geval proberen dat je je van hen niet moe of zwaar gaat voelen. Ik zal in verband met het thema ‘afsluiten voor diverse energieën’ in dit boek nog dikwijls terugkomen op de krachten van de geest en aura van de mens.

 

Waarom worden steeds meer mensen gevoelig voor spirituele energieën?

Dat heeft allemaal te maken met het punt van de evolutie waar we innerlijk in grote lijnen allemaal naar toe zijn gegroeid. Je kunt ook zeggen dat dit te maken heeft met reïncarnatie (wedergeboorte). Iedereen heeft namelijk al meer dan honderden levens gehad. We zijn allemaal al meer dan duizenden jaren onderweg.
Zo net na de tweede wereldoorlog trad er een nieuwe levensfase (punt van evolutie) in. Tegenwoordig wordt dit de nieuwe tijd of het Waterman tijdperk genoemd. Veel mensen beginnen langzaam te vergeestelijken. Spiritueel zou je kunnen zeggen dat de chakra’s van de mensen meer tot leven komen (actiever worden). En dit is de reden waarom mensen een stuk intuïtiever of paranormaal gevoelig zijn geworden. En daarnaast durven mensen meer over deze gevoeligheid met elkaar te praten. Wanneer je ergens voor openstaat en je er op één of ander vlak mee bezig bent, dan train je jezelf vrijwel automatisch in die richting. De paranormale en spirituele deuren van veel mensen gaan dus open. Dit hoort allemaal bij dit punt van evolutie. Ik kan me goed voorstellen dat sommige lezers betwijfelen of dat wel zo is. Maar ik zie dagelijks het innerlijk leven van mensen aan het licht van hun aura. Wanneer je dit ziet, gaat er een enorme wereld voor je open. Je kunt (mag) af en toe even verder achter de sluier van het leven kijken dan normaal. Van gene zijde worden je ook allerlei bijzondere onderwerpen aangereikt. Ik zie dit voor mezelf als een onderdeel van mijn algehele ontwikkeling. Het hoort bij mijn taak (en karma) van dit leven. Ik wil dus altijd heel graag diverse spirituele thema’s bespreekbaar maken waarin mensen hun eigen bijzondere ervaringen kunnen herkennen. Dat geeft dikwijls een goed gevoel. Soms lopen mensen echt jarenlang met bepaalde belevenissen rond die ze niet durven te vertellen. Het is niet leuk om uitgelachen te worden en daar is men vaak toch bang voor. Maar persoonlijk vind ik dat je het allemaal ook niet te serieus moet nemen. Een beetje plezier in je leven hebben hoort er net zo goed bij. Het mooiste is om een goede balans te vinden tussen serieuze zaken en het genieten van je leven.
De komende eeuwen zullen steeds meer mensen gevoelig worden. We gaan gebruik maken van het zesde zintuig. Steeds meer mensen gaan spontaan het auralicht (etherische) zien. Dit houdt ook in dat zij door die toegenomen gevoeligheid, verschijningen van personen – die uit het andere energiegebied (de parallelle wereld) wat we gene zijde zijn gaan noemen – weleens kunnen gaan waarnemen. Eigenlijk worden alle paranormale/geestelijke zintuigen in je aura geactiveerd. Ik hoop dat je je nu een beter beeld kunt vormen van waarom veel mensen in je omgeving intuïtief en paranormaal gevoelig zijn of worden. Helaas kunnen zij daar zo nu en dan ook flink last van krijgen. Vandaar dit boek over jezelf leren afsluiten voor allerlei zichtbare en onzichtbare energieën, iets waar iedereen vroeg of laat toch mee te maken krijgt.

 

Je handen op je zonnevlecht (buikchakra) houden

Soms kun je in de buurt van pilaren van een brug in het water veel draaikolken zien. Dit kun je goed zien wanneer het een aantal dagen flink geregend heeft. Het water stroomt dan met grote kracht langs de oevers en langs pilaren van een brug. Deze draaikolken in het water kun je enigszins vergelijken met chakra’s in de aura. In je aura heb je een aantal grote en een aantal kleinere chakra’s zitten. Zo’n vijf cm boven je navel ligt de buikchakra die we doorgaans de zonnevlecht (Solar plexus) noemen. Je kunt deze draaikolken van energieën zien als een grote platte openstaande bloem die net boven je stoffelijk lichaam in je aura ligt. Probeer eens in dit gebied met je vingers op je buik te drukken. Veel emotionele mensen hebben zo nu en dan last van dit punt (zenuwknoop). Er kan bijvoorbeeld na een drukke emotionele tijd wat spanning in dit gebied ontstaan. Wanneer je met je vingers in dit gebied drukt dan doet dat een beetje pijn.
Onze zonnevlecht heeft diverse functies. De zonnevlecht regelt de hele spijsvertering in je buik. Alle organen staan onder invloed van deze chakra. Mensen met bij voorbeeld suikerziekte (Diabetes) hebben problemen met hun zonnevlecht. De zonnevlecht heeft in de aura ook nog een andere functie. In je zonnevlecht komen namelijk allerlei (etherische) energieën binnen. De zonnevlecht noem ik wel eens een sluis. Een sluis waar allerlei energieën van buitenaf naar binnen komen en vanuit de persoon naar buiten gaan. Of anders gezegd: jouw gedachten en emoties vliegen energetisch de ruimte in maar allerlei gedachten en emoties van anderen komen bij jou in dit punt ook weer naar binnen. Wanneer je erg vatbaar voor allerlei sfeertjes van mensen bent, dan is het belangrijk dat je dit punt in je aura extra in de gaten houdt. Ik heb dadelijk een hele eenvoudige oefening die je een paar weken kunt uitproberen. Je kunt namelijk je eigen handen met aura, op dit punt leggen. Jouw handen stralen namelijk altijd, dus dag en nacht aura-energie uit. Deze basis- (helende) energie kun je heel goed gebruiken om je zelf beter te leren afsluiten. Jouw eigen energie stroomt namelijk wanneer je je handen op dit punt legt weer terug. Je zou kunnen zeggen dat gedurende de tijd dat je je handen op dit punt legt, je met je handen als het ware een deur dicht trekt. Je zult na enkele keren merken dat jijzelf en je buikgebied een stuk rustiger worden.

 

Je handen op de zonnevlecht – met oefening

Het is belangrijk dat je eerst je basiskrachten in en om je handen leert te voelen. Voor degenen die al eens ooit in hun leven gemagnetiseerd hebben, zal dit eenvoudig zijn. Voor degenen die dit nog nooit hebben meegemaakt, zal ik uitleggen hoe je deze energie heel makkelijk kunt voelen. De oefening is niet moeilijk. Je moet er alleen even rustig voor gaan zitten en je ontspannen.
Probeer je innerlijk/emotioneel een paar minuutjes even van alles los te maken. Ik raad je aan om dit alleen, in je eigen kamer of met een andere serieuze belangstellende samen te doen. Je moet eigenlijk een rustige (aura) sfeer maken. Zorg in ieder geval dat je niet door een onverwachts openvliegende deur schrikt en gestoord wordt. Wanneer je je met spirituele zaken bezig houdt, dan kun je door het ‘openstaan’ van deze andere energieën extra hard schrikken. Soms doet dat zelfs even pijn en dat is natuurlijk niet de bedoeling. Ik wil je alleen maar diverse methodes uitleggen over hoe je jezelf kunt beschermen door afsluittechnieken toe te passen.
De oefening: het is de bedoeling dat je voornamelijk de binnenkant van je handen gebruikt. Probeer je handen ongeveer twee centimeter van elkaar te houden, beslist niet verder van elkaar. Doe dit enkele minuten. Misschien dat je de uitstralingswarmte van je handen al snel een beetje gaat voelen. Het mooiste zou eigenlijk zijn als je zoiets met koude handen kunt doen. Bijvoorbeeld in de herfst of de winter. Wanneer je hele koude handen hebt, weet je dat er nauwelijks warmte vanaf komt. Je merkt en voelt dan direct dat dit allemaal geen suggestie is maar gewoon jouw basisenergie. Energie die iedereen nodig heeft om te kunnen leven. Wanneer je deze oefening doet, dan zal het je opvallen dat er ongeveer vanuit het midden van je hand een lichte warme gloed straalt. Deze warmte is jouw basislevensenergie. Een magnetiseur of paranormaal genezer noemt deze energie je levensmagnetisme. Iedereen heeft deze basiskrachten vandaar dat ik altijd tegen iedereen zeg dat iedereen een beetje kan magnetiseren. Iedereen, dus niemand uitgezonderd, kan zichzelf, een dier of plant licht en zachtjes magnetiseren. Ik heb dit dikwijls tijdens mijn cursussen uitgelegd.
Probeer je aandacht vooral op het midden van je hand te concentreren. Daar zul je deze energie het sterkst gaan voelen. Het kan zijn dat je, als je heel slecht geslapen hebt of heel erg moe bent, dit niet goed voelt. Probeer dan deze oefening op een ander moment te doen. Mijn ervaring is dat dit bij ongeveer negen van de tien personen direct aardig lukt. Voel je niks of heel weinig, geloof me dan dat deze energie toch ook bij jou werkt. Ik kan dat zo stellig zeggen omdat ik deze energieën altijd bij iedereen helderzie. Ik zie om alles een grote gloed licht. Om alles, dus ook rond je handen. Probeer het een paar maal op verschillende tijdstippen. Het is de bedoeling dat je deze basisenergieën iets sterker laat stromen. Dit kun je doen door wat te experimenteren. Ga met je hand langzaam en heel rustig naar de omgeving van je elleboog. Probeer je levenskrachten op je huid te voelen. Wanneer dit direct, of anders misschien na een paar dagen, goed lukt, kun je beginnen met de oefening om je handen op je zonnevlecht te leggen.
Ik ga er vanuit dat je nu zelf deze helende krachten in een bepaalde mate voelt. Leg dan nu je linkerhand direct boven op je zonnevlecht op je buik. Even later leg je je rechterhand op je linkerhand. Je beide handen liggen nu op elkaar met de binnenkant van je hand op je zonnevlecht. Voor de duidelijkheid hand 1 direct op je zonnevlecht en hand 2 weer daar boven op. Laat je handen op deze wijze een paar minuten zo liggen. Het kan zijn dat je al snel voelt dat de stralingswarmte van de aura van je handen je buik iets rustiger maakt. Ik vind dit zelf een aangenaam gevoel. Ik sluit me zo dagelijks vaak even af. Mijn zonnevlecht steekt soms iets als mensen erg sterk emotioneel geladen (gedachten zijn ook krachten) aan mij denken. Dit is echt geen prettig gevoel, vooral niet als je moe of ziek bent. Dit gebied is dan als het ware wat verzwakt en staat dan ‘te open’.  
Jouw energie vloeit weer terug in je buik. Door de aura van je handen sluit je voor een deel deze sluis van energie. Dit is een hele effectieve wijze om jezelf af te sluiten. Ik kan me voorstellen dat je hier enkele weken aan moet wennen. Maar ik weet zeker dat, als je dit eenmaal goed voelt, je erg blij zult zijn met deze oefening.
Wanneer ik met deze oefening begin, voel ik altijd eerst even mijn handen. Ik zoek eerst even deze energie in mijn handen op voordat ik mijn handen op mijn zonnevlecht leg. Wanneer ik dit in mijn handen voel dan weet ik zeker dat er op dat moment energie is om mezelf af te sluiten en dus te beschermen. Dit kun je een paar minuten doen maar net zo makkelijk een half uur terwijl je televisie kijkt of in bed, voor je gaat slapen. Je moet het zelf uitproberen om er achter te komen hoe lang en wanneer je het nodig hebt. Je zult je zelf hiermee in ieder geval nooit opblazen. Dat is niet mogelijk.
Wanneer het toch niet goed bij jou werkt, probeer dan een andere oefening uit. Het gaat er niet om te scoren, het gaat er om een methode te zoeken die bij jou individueel goed past.                 
                                                                                                        

Een uurtje bijtanken (je aura aansterken)

Goed beschouwd bestaat de mens helemaal uit energie. Op de dag of avond kun je heel wat energie verbruiken. Die verbruikte energie moet vroeg of laat weer aangevuld worden. Ik vind dat mensen veel beter naar het gebruik en verbruik van hun energie moeten leren kijken. Er wordt te veel roofbouw op de gezondheid gepleegd. In de goede jaren van je leven zul je hier niet zo snel last van hebben. Dit begin je meestal te merken als je wat ouder begint te worden. Het beste is de periodes van inspanning en ontspanning in de gaten te houden. Probeer zo goed als je kunt en als de situatie dat toelaat ’s morgens fit en uitgeslapen te zijn. Wanneer je een chronisch slaaptekort hebt en je met al je wilskracht doorzet, zul je dat deel, dat ik de gezondheidsaura noem, geleidelijk aan verzwakken. Dit is voor mensen die nog al sfeergevoelig zijn niet goed. Je kunt hier bijvoorbeeld ook heel makkelijk hoofdpijn door ontwikkelen. Je zou kunnen zeggen dat de dichtheid van je aura verminderd is. Vandaar dat je dan veel meer open staat voor allerlei invloeden van buitenaf. Ik kan niet zeggen hoeveel uur je moet slapen. Als paragnost en magnetiseur weet ik maar al te goed dat niemand hetzelfde gestel heeft. De één heeft nou eenmaal betere (andere) genen van zijn ouders en voorouders meegekregen dan de ander. Je hebt geslachten waar de personen vaak een bepaalde ziekte hebben of allemaal heel erg oud worden of aan relatief weinig slaap genoeg hebben. Het is maar net wat jij genetisch allemaal hebt geërfd. Het beste is zeer goed naar allerlei signalen van je gestel te luisteren. Forceer jezelf niet. Wees verstandig en onderhoud je lichaam dat eigenlijk gedurende dit aardse leven je tempel is. Mijn advies aan degenen die zich beter willen afsluiten, is om eens een uurtje extra te slapen om wat bij te tanken. Laad je gezondheidsaura weer op. Ik heb meer dan eens mensen gezien die om rust en ontspanning te vinden gingen mediteren. Terwijl ik op paranormale wijze zag dat ze eigenlijk oververmoeid waren en beter even extra zouden moeten gaan slapen. Een goede nachtrust of een uurtje bijtanken kan bijzonder goed helpen. Het sluit je beter af voor allerlei externe invloeden van bijvoorbeeld andere mensen. Probeer dit maar eens uit. Misschien doe je dit zo nu en dan al. Of je hebt hier gewoonweg niet bij stil gestaan. Je hoeft dit niet aan anderen te vertellen. Sommige mensen vinden het stoer om te zeggen dat ze maar vijf of zes uur slaap nodig hebben. Als iemand zo’n bijzonder sterke accu heeft dan is dat mooi. Ik zou dat zelf ook wel zien zitten. Maar door de duizenden paranormale zintuiglijke prikkels, heb ik mijn nachtrust echt hard nodig. Soms heb ik zelf in de ochtend moeite om mijn zenuwstelsel goed wakker te laten worden. Het lijkt dan net of mijn zenuwstelsel wat aan het trillen of schudden is. Ik ga er maar van uit dat dit een bijkomstigheid is van mijn mediumschap/gaven.
Maar in ieder geval het even bijtanken door een uurtje te slapen, helpt mij bijzonder goed. Ik kan het verschil heel goed merken. Maar zoals het met alles is, je moet uitpluizen wat het beste bij jou persoonlijk past. Laat je niets door een ander opleggen of aanpraten.

 

Stel jezelf, op bijvoorbeeld een feestje, niet ‘stiekem’ open

Sommige mensen hebben een grote familie en/of kennissenkring. Regelmatig heb je dan familiefeestjes zoals een verjaardag. Het is leuk als je een groep mensen hebt waar je je zelf kunt zijn. Iedereen heeft zo nu en dan de behoefte om iets over zijn leven aan een ander te vertellen, te delen. Maar zoals je weet zijn er heel veel verschillende typen mensen. Je kunt niet bij iedereen even vrij zijn en zeggen (of doen) wat je voelt of denkt. Mensen met belangstelling voor het spirituele kunnen beter altijd een beetje voorzichtig met het uiten van hun denkbeelden zijn. Spirituele of Nieuwetijds denkbeelden worden niet altijd door iedereen gewaardeerd. Ik denk dat dit bij deze tijd van grote veranderingen hoort. In de toekomst zullen de komende generaties met belangstelling voor een bewuster leven het een stuk makkelijker krijgen. Ik heb mezelf geleerd om niet zomaar onbeschermd naar een familiefeest of een andere feestelijke activiteit te gaan. Je kunt van sommige lieden behoorlijk moe worden. Het is naar mijn mening beter om van tevoren enkele kleine maatregelen te nemen. Wanneer je de behoefte voelt om je wat af te sluiten moet je zorgen dat je kleding aantrekt die allereerst prettig zit. Je kunt ook kijken welke kleuren je op dat moment het meeste aanspreken. Ook met kleuren kun je je namelijk een beetje beschermen en zelfs afschermen. Als je met je gedachtenkracht enkele visualisaties toepast om jezelf af te sluiten moet je wel bij het volgende stilstaan. Als je je met spirituele energie bezighoudt, is het wel belangrijk dat je heel consequent bent. Je doet iets of je doet het niet. Je stelt je voor mensen open of je sluit je echt geheel af. Er is hierin geen midden- of tussenweg. Sommige mensen liggen je gewoonweg niet. Ik zou mij daar niet al te druk over maken. In de natuur kunnen bijvoorbeeld ook niet alle planten naast elkaar staan. Maar waar je voor moet oppassen is ‘nieuwsgierigheid’. Je kunt ergens op een feestje binnen lopen en door iemand gefascineerd worden. Jouw aandacht wordt getrokken door iemands gedrag, uiterlijk of manier van spreken. Zonder dat we het door hebben stellen we ons dan open. Door nieuwsgierigheid wordt datgene wat we doorgaans intuïtie of een eerste indruk noemen, geactiveerd. Je zou kunnen zeggen dat jouw antenne, omdat je ergens aan dacht, weer uitgeschoven wordt. En dit is net waar ik je op wil wijzen als je jezelf beter wil leren afsluiten. Probeer niet nieuwsgierig te zijn. Neem geruime tijd van tevoren wat afstand van bepaalde mensen met bepaalde onderwerpen. Je kunt jezelf hier in gaan trainen. Het is echt de moeite waard.
Dit lijkt misschien moeilijk maar in de praktijk valt dit best wel mee. Je moet jezelf serieus nemen. Je kunt je nou eenmaal niet half afsluiten en zeg maar half nieuwsgierig zijn. Je kunt dit vergelijken met een koude dag in de winter. Wanneer je de kou buiten wil houden, sluit je de deur volledig. Zou je de deur nog 5 centimeter open laten staan dan komt de kou (de invloed) alsnog binnen. Voor invloeden van andere mensen moet je dus jezelf ook volledig afsluiten. Zeg maar innerlijk de deur volledig dicht trekken. Maar wanneer je nieuwsgierig bent dan activeer je zelf het intuïtieve/paranormale vermogen, je paranormale zintuigen. Probeer dit de komende feestjes of andere bijeenkomsten met mensen maar eens uit. En let er dan eens extra op hoe vaak je jezelf iets afvraagt. Hoe vaak je graag iets van iemand zou willen weten.
Ik wil met deze tekst niet de indruk wekken dat er veel vervelende mensen rondlopen. Het is meer een aandachtspunt. Een stukje bewuster worden en zuiniger met je energie leren omgaan. Je kunt in het dagelijks leven verschillende dingen toepassen om jezelf te beschermen.