SPIRITUELE BLOG – PARANORMALE BLOG – TELEKINESE – TELEPATHIE


 

 

 

 

 

 

 

INTERVIEW MET PARAGNOST RON MALESTEIN:

Gedachten zijn werkelijk energieën

Interviewer Christiaan Waconno van spiritueel blad Paravisie


Ron Malestein is van mening dat psychokinese met geestkracht te maken heeft. “Het is de mens met zijn geestelijk lichaam, die krachten aanroert, waardoor zaken in beweging komen of reageren. Door je gedachten zet je dat in werking, maar de meeste mensen zijn zich er niet bewust van.” De gedachten neemt Ron Malestein overigens ook waar. “Als wij nu met z’n tweeën of met meerderen zitten te praten, van gedachten wisselen, dan zie ik lichtgolven die naar binnen komen.”

Natuurlijk heeft hij ideeën over psychokinese. En paranormaal begaafd is Ron Malestein ook. Maar voordat we het onderwerp ‘psychokinese’ aansnijden, wil hij eerst iets kwijt over een stukje nuchterheid. Want paranormaal of niet, het menselijke staat voor hem altijd centraal. “Mensen komen met allerlei vragen over het heden of over de toekomst”, vertelt Ron. “Dan komen ze met foto’s, van henzelf of van anderen, voor advies; noem het maar paranormaal of helderziend advies. Als paragnost heb ik een praktijk. De één noemt het spiritueel therapeut, de ander noemt het helderziende. Dat maakt mij verder niet zo uit, want het is maar een naampje. Ik ben een type om dergelijke onderwerpen meer menselijk te willen maken dan bovenmenselijk of bijzonder. Er zijn natuurlijk wel mensen die op dit vlak met extreme paranormale gaven naar buiten treden, maar ik vind het fijner om het simpel te houden: zo te werk gaan (dat iedereen datgene bij zich naar boven brengt, wat hij in zichzelf heeft zitten. Ik probeer dat in mijn praktijk naar buiten te brengen, maar ook via mijn website, via het spirituele blog en boeken, of via een lezing of cursus. Ik zie dat als een stukje ‘volkseducatie’. zoals ik het enigszins voor de grap noem.”

■■ Psychokinese

Volgens Ron Malestein heeft psychokinese met geestkracht te maken. Geestkracht die voor veel mensen nog op een onbewust niveau werkt. “In de kern is psychokinese geestkracht van de mens”, legt Ron uit. “Het is de mens met zijn geestelijk lichaam, met zijn aura, die krachten aanroert, waardoor zaken in beweging komen of reageren. Door je gedachten zet je dat in werking, maar de meeste mensen zijn er zich niet bewust van.
Psychokinese heeft ook raakvlakken met telepathie. Maar of het nou telepathie of psychokinese betreft, de basis is voor mij geestkracht; het uitwisselen van bepaalde energieën, die trouwens vol zitten met informatie. Ik heb door de jaren heen gemerkt dat gedachten werkelijk energieën zijn. Hoe? Als wij nu met z’n tweeën of met meerderen zitten te praten, van gedachten wisselen. dan zie ik lichtgolven die naar binnen komen; van alle kanten, in alle mogelijke (aura)kleuren soms. Die gedachten, vormen van energie, worden dus overgebracht. En dat kan op van alles en nog wat zijn, op zowel personen als voorwerpen. Als je je hiervan bewust bent, dan kun je er iets mee. Maar er zijn nauwelijks mensen die bewust denken: dat glas ga ik eens een metertje opschuiven, en het vervolgens zien lukken. Dat is toch wel tienduizend keer moeilijker dan bijvoorbeeld een getal te ‘raden’ of een gedachte te geven.”

■■Straatlantaarns

Zelf heelt hij vormen van psychokinese vele malen ervaren. Een van de opvallendste keren had met straatverlichting te maken. Opeens knapten de lampen van straatlantaarns spontaan. Ron: “Toen ik nog in Utrecht woonde (nu in Dordrecht woonachtig-red.). ging ik ‘s avonds regelmatig een stukje wandelen in het park. Voor een lange periode gebeurde het dat als ik op het fiets- of wandelpad liep, dat de lantaarnpalen waar ik voorbij liep, zomaar uitgingen. Mijn (ex)vrouw heeft het regelmatig meegemaakt. En dat is gek hoor. Dan kun je zeggen: ‘Eenmaal, tweemaal, dat is toeval of slijtage van de lampen.’ Maar er zijn tijden geweest dat er drie of meer uitgingen!”
Ron Malestein is er verbaasd over, ondanks dat hij het verschijnsel kent. Kan hij het voorval op de één of andere manier plaatsen? “Ja, dat kan ik wel. Het had met mijn geestkracht te maken, maar ook met de geestkracht van andere mensen die in die tijd heel veel aan mij dachten. Die krachten, de energieën van mijzelf en de energieën die naar mij toe kwamen, vormden gewoon een enorm stralingsveld. Een stralingsveld dat als storingsveld werkte.”

■■Tikken, knallen

In de kern komt psychokinese voort uit geestkracht van de mens, is Ron Malestein van mening. Maar is dit het enige wat erachter zit? “Volgens mij kun je het splitsen”, geeft Ron aan. “Het gebeurt bij mensen onder elkaar – hier aan deze zijde, op aarde, en vaak onbewust. Emoties, pittige emoties, zijn er dan de oorzaak van; vaak zijn het heftige dingen, zoals kwaadheid of woede, maar ook verliefdheid. Enorme krachten worden immers zo opgeroepen. Mensen beïnvloeden elkaar in alles nu eenmaal. Maar het kan ook zijn dat iemand van gene zijde een persoon hier iets wil laten weten. Aan die andere zijde kunnen ze natuurlijk ook gebruikmaken van hun geestkracht. Dat kan door de televisie te beïnvloeden bijvoorbeeld. Maar je hebt ook de bekende geluiden, de tikken of knallen. Want wat er gebeurt, is dat personen aan gene zijde als het ware een stukje aura van voorwerpen vastpakken, als elastiek, en het vervolgens laten terugschieten. En dat is nou wat sommigen weleens horen; die kloptoon, dat geluidje.”

Een mooi verhaal dat Ron Malestein over psychokinese kent, waarbij volgens hem vanuit gene zijde met geesteskracht is gewerkt, is het volgende. Ron: “Iemand die ik ken, vertrouwde mij ooit iets toe. Deze persoon was een gewoon, (niet-labiel) mens; helemaal niet neurotisch of psychotisch. Ze was aan het winkelen en liep voorbij enkele hoge winkelpanden. Ineens kreeg ze toch zo’n ontzettende duw in haar rug. Keihard, zodat ze een paar meter vooruit werd gegooid. En er was helemaal niemand in de buurt. Een moment later vielen er enorme stukken glas naar beneden, van enkele panden bovenin. Precies op de plek waar ze had gestaan. Als ze zo’n stuk glas op haar hoofd had gekregen, was ze er ongetwijfeld geweest. Ze vertelde het heel geëmotioneerd – begrijpelijk – maar tegelijkertijd is het ook heel wonderlijk. Volgens mij een exact voorbeeld van hoe aan gene zijde met psychokinese gewerkt kan worden. “

■■ Gericht op één punt

Psychokinese werkt vaak onbewust of kan wellicht voortkomen uit de beïnvloeding vanuit gene zijde. En bewust ‘voorwerpen met gedachtekracht laten bewegen’ is heel moeilijk, heeft Ron Malestein al eerder aangegeven. Kun je het eigenlijk wel sturen? Ron: “Het probleem van de meeste mensen is: teveel gedachtes of gevoelens tegelijkertijd hebben. We kunnen een gesprek voeren en ondertussen nog steeds aan allerlei andere zaken denken. Dat gaat maar door. Maar doordat we verschillende gedachtes hebben, zijn we niet scherp; niet gericht op één punt zou je kunnen zeggen. Ga maar eens een minuut lang naar een bloem kijken. En turf vervolgens hoeveel (bij)gedachten je in die ene minuut hebt. Waarschijnlijk enorm veel. Terwijl dat ‘gericht zijn op één punt’ de eerste stap is, denk ik. Door aan verschillende dingen te denken, kun je nooit een spanningsveld maken, een lading, een voltage zeg maar, om met die geestkracht iets te laten bewegen. Onze accu, onze geestkracht, is nog te zwak, alleen daarom al. Maar steeds meer richten we ons op de aanwezige krachten, proberen ons volkomen leeg te maken en stemmen ons af op de kosmische energie. En dan ga je het sturen, enorme energie richten. “

■■ Nut
Het is natuurlijk wonderlijk om voorwerpen te bewegen, of te zien bewegen, door middel van psychokinese. En als ze vanuit gene zijde hiermee mensen kunnen helpen, dan is het een prachtig middel. Maar hier, op aarde, voor ons mensen, wat zou het nut daarvan zijn? Is het dan niet slechts pure sensatie. We kunnen toch gewoon lopen om ons glas drinken halen…Ron: ” Als je bewust iets kunt laten schuiven, en dat niet in de sfeer van sensatie, dan kun je mooie bewijzen leveren. Voor de belangstelling in de spirituele wereld zou het best goed zijn als er enkele mensen zouden zijn, die dit overtuigend kunnen. Maar ook voor de wetenschappers, want er zijn nog steeds heel veel mensen die nog zo stoffelijk denken. Om hen te laten zien dat je ook een tweede lichaam hebt: een geestelijk lichaam, naast je stoffelijke. Alles is nu eenmaal energie, vanuit gene zijde kunnen ze dan ook met hun geestkracht ‘berichten’ sturen (telepathie). Maar het kan zelfs ook zijn, denk ik, dat zij voorwerpen hier kunnen neerleggen, wat je materialisatie noemt. Wat dat betreft, schiet mij het volgende binnen – eigenlijk is het een verkeerd voorbeeld, want als paragnost heb ik ze nog regelmatig gezien. Maar als ik een prentje zou kunnen krijgen van mijn overleden opa en oma – als een soort vakantiefoto – dan zou dat toch héél leuk zijn?”


—————————————————————————————–


Paranormale / spirituele boekentips:
Wil je iets meer over deze wonderlijke wereld van onzichtbare energieën weten? Dan raad ik je de volgende twee (studie)boeken van mij aan.

Het boek: ‘Telepathie, ook een onderdeel van jouw leven?
Over het overbrengen van informatie op paranormale wijze. Zowel onder de mensen aan deze zijde (aarde) als info van gidsen (gene zijde). Een aanrader voor iedereen die paranormaal gevoelig is. Na het lezen van dit boek snap je de paranormale wereld een aanzienlijk stuk beter.

Het boek: ‘Jezelf leren afsluiten voor hinderlijke energieën’. Dit boek over afsluiten geeft o.a. antwoorden op:
-Waarom word ik dikwijls zo moe van die persoon?
-Hoe kan jezelf weer opladen na een zware dag?
-Hoe reinig je de aura van jouw huis?
-Hoe kan je jezelf beter preventief leren af te sluiten.

Opmerking: deze boeken zijn ook interessant om te lezen als je geen dagelijkse paranormale ervaringen hebt. Ik zie dit ook als spirituele inzichtboeken.